Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN007692/2018-X01/2019, Storitve: Zimska služba v UKCL (sukcesivna izvedba)
11.01.2019JN006775/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje termodezinfketorjev
11.01.2019JN007981/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba zunanje revizije
21.03.2019JN000371/2019-X01/2019, Gradnje: Izdelava, dobava in montaza rolet ter ostalih sencil v UKCL (sukcesivna izvedba)
29.03.2019JN007197/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje EMG aparata in druge medicinske opreme
04.04.2019JN000534/2019-X01/2019, Gradnje: Steklarska dela na vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
13.05.2019JN001872/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV
16.05.2019JN000531/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA ORTOPANTOMOGRAMA+CEPHALOGRAM+CBCT
20.05.2019JN000003/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova transformatorske postaje v BPD
15.07.2019JN003601/2019-X01/2019, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado Check Point za 1 leto
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
11.01.2019JN002383/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVIL - POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
16.01.2019JN005944/2018-C01/2019, Gradnje: Suhomontažna dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
17.01.2019JN006282/2018-C01/2019, Blago: Nakup dveh naprav za zunajtelesni krvni obtok za KO za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana
28.01.2019JN007206/2018-C01/2019, Storitve: PREVZEM, TRANSPORT IN ZBIRANJE NEINFEKTIVNIH ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 18 01 04
04.02.2019JN008232/2018-C01/2019, Blago: Nakup zdravila Emicizumab
04.02.2019JN000364/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema WebPis za obdobje 48 mesecev
05.02.2019JN005371/2018-C01/2019, Gradnje: GRADBENO OBRNIŠKA DELA V UKC LJUBLJANA
12.02.2019JN006052/2018-C01/2019, Gradnje: Krovsko - kleparska dela na vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
01.03.2019JN002421/2018-C01/2019, Blago: Nakup travmatoloških endoprotez
04.03.2019JN006386/2018-C01/2019, Gradnje: Slikopleskarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
05.03.2019JN006905/2018-C01/2019, Blago: Nakup zapirala za perkutano zaporo leve avrikule
21.03.2019JN007116/2018-C01/2019, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE SUBSTANCE KANABIDIOL
21.03.2019JN005615/2018-C01/2019, Blago: NAKUP TEHNIČNEGA MATERIALA - FILTRI, KOLESA, SOL
21.03.2019JN008657/2018-C01/2019, Blago: Nakup zdravila OKRELIZUMAB
25.03.2019JN005942/2018-C01/2019, Blago: NAKUP PRALNIH NEPREMOČLJIVIH PODLOG ZA INKONTINENTNE PACIENTE
26.03.2019JN007718/2018-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za ILLUMINA
29.03.2019JN005437/2018-C01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
01.04.2019JN000363/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
01.04.2019JN006350/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje PET/CT aparata za Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana
16.05.2019JN001376/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUKSIMAB BETA
16.05.2019JN003011/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme Drager
28.05.2019JN005464/2018-C01/2019, Gradnje: Tlakarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
29.05.2019JN002115/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja aparata Philips Allura XPER-hibridna OP na KIR
29.05.2019JN008820/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema OS3000Dispatch za Oskrbovalne službe UKC Ljubljana
29.05.2019JN002398/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOSLENIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002400/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE PORTALOV BIART IN LABORATORIJSKEGA VODNIKA UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002260/2019-C01/2019, Blago: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RTG NAPRAVE GE DISCOVERY XR 656 NA ORTOPEDSKI KLINIKI
31.05.2019JN000004/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki
31.05.2019JN006091/2018-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje medicinskih monitorjev
31.05.2019JN006090/2018-C01/2019, Blago: Najem opreme za endoskopski ultrazvok z vključenim vzdrževanjem za obdobje 5 .let
31.05.2019JN006900/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje multimodalnega diagnostičnega aparata in naprave za sledenje pomika oči
07.06.2019JN002650/2019-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za robotsko operacijo za aparat da Vinci Xi IS 4000
20.06.2019JN001925/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINERSEN
26.06.2019JN008448/2018-C01/2019, Blago: NAKUP SERVIRNE POSODE IN OSTALE POSODE, PAKIRANEGA PRIBORA, PAPIRJA ZA PRIBOR IN KARTONČKE
08.07.2019JN001899/2019-C01/2019, Storitve: ODVOZ IN ZBIRANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA - INFEKTIVNI ODPADKI 18 01 03* IN NEINFEKTIVNI OSTRI PREDMETI 18 01 01
09.07.2019JN000624/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SPECT/CT APARATA ZA KNM UKC LJUBLJANA
16.07.2019JN002570/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
17.07.2019JN004428/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema NMP3000
17.07.2019JN003981/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
25.07.2019JN008834/2018-C01/2019, Blago: Nakup zobotehničnega laboratorijskega materiala
01.08.2019JN008141/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ROKAVIC
05.08.2019JN007595/2018-C01/2019, Blago: Nakup ortopedskih pripomočkov
05.08.2019JN004431/2018-C01/2019, Blago: Nakup pripomočkov za anestezijo
07.08.2019JN000510/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IZOTOPOV
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si