Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
21.03.2019JN000371/2019-X01/2019, Gradnje: Izdelava, dobava in montaza rolet ter ostalih sencil v UKCL (sukcesivna izvedba)
29.03.2019JN007197/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje EMG aparata in druge medicinske opreme
04.04.2019JN000534/2019-X01/2019, Gradnje: Steklarska dela na vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
13.05.2019JN001872/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV
16.05.2019JN000531/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA ORTOPANTOMOGRAMA+CEPHALOGRAM+CBCT
20.05.2019JN000003/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova transformatorske postaje v BPD
15.07.2019JN003601/2019-X01/2019, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado Check Point za 1 leto
27.08.2019JN004914/2019-X01/2019, Gradnje: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
09.09.2019JN003475/2019-X01/2019, Blago: Nakup pohištvene opreme
17.09.2019JN003600/2019-X01/2019, Blago: Nakup analizatorjev za glikirani hemoglobin in potrošnega materiala
24.09.2019JN006855/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje medicinske opreme na Ko za kirurgijo srca in ožilja
25.09.2019JN008357/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATA ZA PRANJE ZAŠČITNIH RENTGENSKIH OBLAČIL IN OBUTVE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.09.2019JN008749/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje sistema za težko intubacijo odraslih in fleksibilnega fibeerbronhoskopa
25.09.2019JN008751/2018-X01/2019, Blago: Nakup otroških posteljic in vozičkov za terapijo
25.09.2019JN008592/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja z vključenim potrošnim materialom
25.09.2019JN000579/2019-X01/2019, Blago: Nakup terapevtskih blazin
25.09.2019JN008215/2018-X01/2019, Blago: Nakup kirurškihinštrumentov
04.11.2019JN003296/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova prostorov na laserskem oddelku Očesne klinike.
04.11.2019JN003581/2019-X01/2019, Blago: NAKUP STERILIZACIJSKEGA MATERIALA
11.11.2019JN004935/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKO
20.12.2019JN007107/2019-X01/2019, Blago: Nakup računalniške opreme
03.02.2020JN008663/2019-X01/2020, Blago: Nadgradnja sistema za prenos video povezav v Operacijskih dvoranah 1 in 2 na NPK
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
21.03.2019JN007116/2018-C01/2019, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE SUBSTANCE KANABIDIOL
21.03.2019JN005615/2018-C01/2019, Blago: NAKUP TEHNIČNEGA MATERIALA - FILTRI, KOLESA, SOL
21.03.2019JN008657/2018-C01/2019, Blago: Nakup zdravila OKRELIZUMAB
25.03.2019JN005942/2018-C01/2019, Blago: NAKUP PRALNIH NEPREMOČLJIVIH PODLOG ZA INKONTINENTNE PACIENTE
26.03.2019JN007718/2018-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za ILLUMINA
29.03.2019JN005437/2018-C01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA
01.04.2019JN000363/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema InDoc v UKC Ljubljana
01.04.2019JN006350/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje PET/CT aparata za Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana
16.05.2019JN001376/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUKSIMAB BETA
16.05.2019JN003011/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme Drager
28.05.2019JN005464/2018-C01/2019, Gradnje: Tlakarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
29.05.2019JN002115/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja aparata Philips Allura XPER-hibridna OP na KIR
29.05.2019JN008820/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema OS3000Dispatch za Oskrbovalne službe UKC Ljubljana
29.05.2019JN002398/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOSLENIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002400/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE PORTALOV BIART IN LABORATORIJSKEGA VODNIKA UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002260/2019-C01/2019, Blago: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RTG NAPRAVE GE DISCOVERY XR 656 NA ORTOPEDSKI KLINIKI
31.05.2019JN000004/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki
31.05.2019JN006091/2018-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje medicinskih monitorjev
31.05.2019JN006090/2018-C01/2019, Blago: Najem opreme za endoskopski ultrazvok z vključenim vzdrževanjem za obdobje 5 .let
31.05.2019JN006900/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje multimodalnega diagnostičnega aparata in naprave za sledenje pomika oči
07.06.2019JN002650/2019-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za robotsko operacijo za aparat da Vinci Xi IS 4000
20.06.2019JN001925/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINERSEN
26.06.2019JN008448/2018-C01/2019, Blago: NAKUP SERVIRNE POSODE IN OSTALE POSODE, PAKIRANEGA PRIBORA, PAPIRJA ZA PRIBOR IN KARTONČKE
08.07.2019JN001899/2019-C01/2019, Storitve: ODVOZ IN ZBIRANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA - INFEKTIVNI ODPADKI 18 01 03* IN NEINFEKTIVNI OSTRI PREDMETI 18 01 01
09.07.2019JN000624/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SPECT/CT APARATA ZA KNM UKC LJUBLJANA
16.07.2019JN002570/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
17.07.2019JN004428/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema NMP3000
17.07.2019JN003981/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
25.07.2019JN008834/2018-C01/2019, Blago: Nakup zobotehničnega laboratorijskega materiala
01.08.2019JN008141/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ROKAVIC
05.08.2019JN007595/2018-C01/2019, Blago: Nakup ortopedskih pripomočkov
05.08.2019JN004431/2018-C01/2019, Blago: Nakup pripomočkov za anestezijo
07.08.2019JN000510/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IZOTOPOV
06.09.2019JN010235/2017-C01/2019, Blago: NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA
09.09.2019JN007462/2018-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME V UKC LJUBLJANA
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
25.09.2019JN003623/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema fMedic
25.09.2019JN004915/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
25.09.2019JN004910/2019-C01/2019, Blago: ZAMENJAVA DETEKTORJA ZA RTG APARAT PHILIPS DIGITAL DIAGNOSTIC 4.1. HIGH PERFORMANCE S/N 16000204 IN. 133980 NA KIR
27.09.2019JN002468/2019-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
27.09.2019JN003230/2019-C01/2019, Storitve: Tehnična podpora za produkte Oracle
27.09.2019JN004313/2019-C01/2019, Storitve: ALL INCLUSIVE« vzdrževanje masnega spektrometra proizvajalca Waters Corporation za obdobje 48 mesecev
14.10.2019JN000317/2019-C01/2019, Blago: NAKUP DELOVNE ZAŠČITNE OBUTVE
06.11.2019JN005066/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje vrtov, parkov, zelenih in utrjenih površin v UKC Ljubljana.
07.11.2019JN005065/2019-C01/2019, Storitve: Zimska služba v UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba)
08.11.2019JN003982/2019-C01/2019, Storitve: PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
11.11.2019JN004120/2019-C01/2019, Storitve: IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
13.11.2019JN004976/2019-C01/2019, Blago: NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RESPIRATORJEV Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
22.11.2019JN003133/2019-C01/2019, Storitve: RAVNANJE Z ODPADKI V ZBIRALNICI OB LJUBLJANICI ZA OBDOBJE TREH LET
27.12.2019JN003400/2019-C01/2019, Blago: NAKUP MLEKA
27.12.2019JN003422/2019-C01/2019, Blago: Nakup pekovskega peciva, bio pekovskega peciva,slaščičarskega peciva in prepečenca
15.01.2020JN005211/2018-C01/2020, Blago: Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let
21.01.2020JN002746/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
27.01.2020JN003902/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PODALJŠKOV ZA PERFUZORJE
06.02.2020JN008894/2019-C01/2020, Blago: Nakup modulov za daljinsko spremljanje fizikalnih veličin hladne verige
19.02.2020JN008741/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za CAPD (Peritonealna dializa)
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si