Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.05.2019JN001872/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV
16.05.2019JN000531/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA ORTOPANTOMOGRAMA+CEPHALOGRAM+CBCT
20.05.2019JN000003/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova transformatorske postaje v BPD
15.07.2019JN003601/2019-X01/2019, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado Check Point za 1 leto
27.08.2019JN004914/2019-X01/2019, Gradnje: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
09.09.2019JN003475/2019-X01/2019, Blago: Nakup pohištvene opreme
17.09.2019JN003600/2019-X01/2019, Blago: Nakup analizatorjev za glikirani hemoglobin in potrošnega materiala
24.09.2019JN006855/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje medicinske opreme na Ko za kirurgijo srca in ožilja
25.09.2019JN008357/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATA ZA PRANJE ZAŠČITNIH RENTGENSKIH OBLAČIL IN OBUTVE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.09.2019JN008749/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje sistema za težko intubacijo odraslih in fleksibilnega fibeerbronhoskopa
25.09.2019JN008751/2018-X01/2019, Blago: Nakup otroških posteljic in vozičkov za terapijo
25.09.2019JN008592/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja z vključenim potrošnim materialom
25.09.2019JN000579/2019-X01/2019, Blago: Nakup terapevtskih blazin
25.09.2019JN008215/2018-X01/2019, Blago: Nakup kirurškihinštrumentov
04.11.2019JN003296/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova prostorov na laserskem oddelku Očesne klinike.
04.11.2019JN003581/2019-X01/2019, Blago: NAKUP STERILIZACIJSKEGA MATERIALA
11.11.2019JN004935/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKO
20.12.2019JN007107/2019-X01/2019, Blago: Nakup računalniške opreme
03.02.2020JN008663/2019-X01/2020, Blago: Nadgradnja sistema za prenos video povezav v Operacijskih dvoranah 1 in 2 na NPK
16.04.2020JN007236/2019-X01/2020, Blago: Nakup enokanalnih infuzijskih črpalk
27.05.2020JN002467/2020-X01/2020, Storitve: Naročnina in podpora za požarno pregrado CHECK POINT za 2 leti
29.05.2020JN001262/2020-X01/2020, Blago: Nakup DMR radijske opreme za zagon delovanja novega Dispečerskega centra zdravstva Ljubljana
16.06.2020JN008336/2019-X01/2020, Gradnje: NADGRADNJA SISTEMA POŽARNEGA JAVLJANJA IN ZAMENJAVA POŽARNIH LOPUT V NOVI PORODNIŠNICI
16.06.2020JN000740/2020-X01/2020, Blago: Izvedba storitve clinical Decision Support- Point- of-care Clinical reference tool
02.07.2020JN002537/2020-X01/2020, Gradnje: Nevrološka klinika SPS - prenova hlajenja.
24.08.2020JN008247/2019-X01/2020, Gradnje: Hospital - III. nadstropje - C trakt; Adaptacija bolniških sob 1 in 2 v sobi s poostrenim nadzorom.
16.09.2020JN001224/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba triletnega ciklusa reakreditacijskih presoj mednarodnega standard kakovosti za bolnišnice in standarda ISO 9001:2015
22.09.2020JN005197/2020-X01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA AVT. INJEKTOR (APLIKATOR) RADIOFARMAKOV
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.05.2019JN001376/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUKSIMAB BETA
16.05.2019JN003011/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme Drager
28.05.2019JN005464/2018-C01/2019, Gradnje: Tlakarska dela v vseh objektih UKCL (sukcesivna izvedba)
29.05.2019JN002115/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja aparata Philips Allura XPER-hibridna OP na KIR
29.05.2019JN008820/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema OS3000Dispatch za Oskrbovalne službe UKC Ljubljana
29.05.2019JN002398/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOSLENIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002400/2019-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE PORTALOV BIART IN LABORATORIJSKEGA VODNIKA UKC LJUBLJANA
29.05.2019JN002260/2019-C01/2019, Blago: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RTG NAPRAVE GE DISCOVERY XR 656 NA ORTOPEDSKI KLINIKI
31.05.2019JN000004/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki
31.05.2019JN006091/2018-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje medicinskih monitorjev
31.05.2019JN006090/2018-C01/2019, Blago: Najem opreme za endoskopski ultrazvok z vključenim vzdrževanjem za obdobje 5 .let
31.05.2019JN006900/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje multimodalnega diagnostičnega aparata in naprave za sledenje pomika oči
07.06.2019JN002650/2019-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za robotsko operacijo za aparat da Vinci Xi IS 4000
20.06.2019JN001925/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINERSEN
26.06.2019JN008448/2018-C01/2019, Blago: NAKUP SERVIRNE POSODE IN OSTALE POSODE, PAKIRANEGA PRIBORA, PAPIRJA ZA PRIBOR IN KARTONČKE
08.07.2019JN001899/2019-C01/2019, Storitve: ODVOZ IN ZBIRANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA - INFEKTIVNI ODPADKI 18 01 03* IN NEINFEKTIVNI OSTRI PREDMETI 18 01 01
09.07.2019JN000624/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SPECT/CT APARATA ZA KNM UKC LJUBLJANA
16.07.2019JN002570/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
17.07.2019JN004428/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema NMP3000
17.07.2019JN003981/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
25.07.2019JN008834/2018-C01/2019, Blago: Nakup zobotehničnega laboratorijskega materiala
01.08.2019JN008141/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ROKAVIC
05.08.2019JN007595/2018-C01/2019, Blago: Nakup ortopedskih pripomočkov
05.08.2019JN004431/2018-C01/2019, Blago: Nakup pripomočkov za anestezijo
07.08.2019JN000510/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IZOTOPOV
06.09.2019JN010235/2017-C01/2019, Blago: NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA
09.09.2019JN007462/2018-C01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME V UKC LJUBLJANA
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
25.09.2019JN003623/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema fMedic
25.09.2019JN004915/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
25.09.2019JN004910/2019-C01/2019, Blago: ZAMENJAVA DETEKTORJA ZA RTG APARAT PHILIPS DIGITAL DIAGNOSTIC 4.1. HIGH PERFORMANCE S/N 16000204 IN. 133980 NA KIR
27.09.2019JN002468/2019-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
27.09.2019JN003230/2019-C01/2019, Storitve: Tehnična podpora za produkte Oracle
27.09.2019JN004313/2019-C01/2019, Storitve: ALL INCLUSIVE« vzdrževanje masnega spektrometra proizvajalca Waters Corporation za obdobje 48 mesecev
14.10.2019JN000317/2019-C01/2019, Blago: NAKUP DELOVNE ZAŠČITNE OBUTVE
06.11.2019JN005066/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje vrtov, parkov, zelenih in utrjenih površin v UKC Ljubljana.
07.11.2019JN005065/2019-C01/2019, Storitve: Zimska služba v UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba)
08.11.2019JN003982/2019-C01/2019, Storitve: PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
11.11.2019JN004120/2019-C01/2019, Storitve: IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
13.11.2019JN004976/2019-C01/2019, Blago: NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RESPIRATORJEV Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
22.11.2019JN003133/2019-C01/2019, Storitve: RAVNANJE Z ODPADKI V ZBIRALNICI OB LJUBLJANICI ZA OBDOBJE TREH LET
27.12.2019JN003400/2019-C01/2019, Blago: NAKUP MLEKA
27.12.2019JN003422/2019-C01/2019, Blago: Nakup pekovskega peciva, bio pekovskega peciva,slaščičarskega peciva in prepečenca
15.01.2020JN005211/2018-C01/2020, Blago: Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let
21.01.2020JN002746/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
27.01.2020JN003902/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PODALJŠKOV ZA PERFUZORJE
06.02.2020JN008894/2019-C01/2020, Blago: Nakup modulov za daljinsko spremljanje fizikalnih veličin hladne verige
19.02.2020JN008741/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za CAPD (Peritonealna dializa)
20.02.2020JN000156/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala in pripomočkov za sterilizacijo
05.03.2020JN002169/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ENEGA REŠEVALNEGA VOZILA MODULARNE IZVEDBE IN ENEGA AVTOMOBILA ZA MEDKLINIČNE PREVOZE
11.03.2020JN007001/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev stativov pri izvedbi projekta UKCL DTS sever, Urgentni kirurški blok faza 3a
16.04.2020JN000174/2020-C01/2020, Storitve: PROJEKTIRANJE HLAJENJA STAVBE POLIKLINIKE, UKC LJUBLJANA.
21.04.2020JN004875/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA PERFUZIJO LEDVIC
30.04.2020JN004980/2019-C01/2020, Blago: Nakup servirne posode in papirja za pakiranje jedilnega pribora
04.05.2020JN008383/2019-C01/2020, Blago: Nakup kruha
07.05.2020JN000114/2020-C01/2020, Blago: Nakup štirih sterilizatorjev v Centralni sterilizaciji z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 60 mesecev
08.05.2020JN000509/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA ENKRATNO UPORABO
08.05.2020JN005968/2019-C01/2020, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
11.05.2020JN005406/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ROKAVIC
12.05.2020JN000087/2020-C01/2020, Blago: Nakup kohlearnih implantov
29.05.2020JN000226/2020-C01/2020, Blago: Nakup dveh reševalnih vozil modularne izvedbe
29.05.2020JN007170/2018-C01/2020, Blago: NAKUP BRIZG IN CEVI
03.06.2020JN001575/2020-C01/2020, Blago: NAKUP PROTITELES PROTI TIROGLOBULINU (S-antiTg) IN PROTITELES PROTI ŠČITNIČNI PEROKSIDAZI (S-antiTPO)
03.06.2020JN000749/2020-C01/2020, Storitve: Vzorčenje vode po sklopih
08.06.2020JN001899/2020-C01/2020, Gradnje: Adaptacijo prostorov za odvzem urina na KIKKB, Poliklinika, A trakt, 1. nadstropje
10.06.2020JN000936/2020-C01/2020, Gradnje: Izvedba GOI del za pripravo prostora za namestitev treh CT naprav Siemens Somaton drive.
16.06.2020JN008415/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PARNEGA DEZINFEKTORJA Z VKLJUČENO ADAPTACIJO PROSTORA IN VZDRŽEVANJEM
18.06.2020JN002884/2019-C01/2020, Blago: NAKUP 0STEOSINTETSKEGA MATERIALA
19.06.2020JN007298/2019-C01/2020, Blago: Nakup potrošnega materiala za nevrokirurgijo
19.06.2020JN006547/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ANALIZATORJA ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM IN PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.06.2020JN006802/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVIL
03.07.2020JN005332/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost
06.07.2020JN004761/2019-C01/2020, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
06.07.2020JN000770/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE
06.07.2020JN001943/2020-C01/2020, Gradnje: Elektroinštalacijska dela v UKC Ljubljana (sukcesivna izvedba).
09.07.2020JN004068/2019-C01/2020, Blago: Nakup infuzijskih sistemov in podaljškov
09.07.2020JN008839/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA KARDIOVASKULARNO KIRURGIJO
15.07.2020JN003951/2020-C01/2020, Storitve: Najem in vzdrževanje kliničnih informacijskih sistemov v UKC LJubljana
17.07.2020JN002570/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA KYMRIAH
17.07.2020JN003839/2020-C01/2020, Storitve: Najem in nadgradnja ter vzdrževanje RIS/PACS sistema
20.07.2020JN004365/2019-C01/2020, Blago: Nakup igel
21.07.2020JN007845/2019-C01/2020, Blago: NAKUP SISTEMOV ZA PODPORO SRCU
23.07.2020JN000482/2019-C01/2020, Blago: NEGA RANE IN OSKRBA STOME
27.07.2020JN007625/2018-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO
04.08.2020JN005810/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA VEČKRATNO UPORABO
10.08.2020JN004426/2020-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA MERJENJE ICP, TEMPERATURE IN KISIKA
13.08.2020JN007661/2019-C01/2020, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje oftalmološkega operacijskega mikroskopa
21.08.2020JN002957/2019-C01/2020, Blago: Nakup intaokularnih leč za OP katarakte
24.08.2020JN004261/2020-C01/2020, Gradnje: Nakup centralne linijske postaje, dodatne cevi UKCL-IMI cevne zračne pošte in vzdrževanja linij cevne zračne pošte.
24.08.2020JN004484/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema v UKC
25.08.2020JN004830/2020-C01/2020, Gradnje: Preureditev in obnova dela na Ko za nefrologijo - Centra za transplantacijo ledvic, sklop 1: GOI dela, elektro-inštalacijska dela in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema
28.08.2020JN002516/2020-C01/2020, Blago: Nakup reagentov za sekvenciranje nove generacije
09.09.2020JN004642/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje lekarniškega informacijskega sistema (Orka) v UKC Ljubljana za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja 3 x 12 mesecev
18.09.2020JN004800/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR AND IVACAFTOR (TRIKAFTA)
24.09.2020JN003198/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške opreme
25.09.2020JN004801/2020-C01/2020, Storitve: Storitev sekvenciranja celotnega humanega genoma in eksoma
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si