Pregled objav javnih naročil

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.05.2019JN001872/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV
16.05.2019JN000531/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA ORTOPANTOMOGRAMA+CEPHALOGRAM+CBCT
17.09.2019JN003600/2019-X01/2019, Blago: Nakup analizatorjev za glikirani hemoglobin in potrošnega materiala
24.09.2019JN006855/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje medicinske opreme na Ko za kirurgijo srca in ožilja
25.09.2019JN008357/2018-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATA ZA PRANJE ZAŠČITNIH RENTGENSKIH OBLAČIL IN OBUTVE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.09.2019JN008749/2018-X01/2019, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje sistema za težko intubacijo odraslih in fleksibilnega fibeerbronhoskopa
25.09.2019JN008751/2018-X01/2019, Blago: Nakup otroških posteljic in vozičkov za terapijo
25.09.2019JN000579/2019-X01/2019, Blago: Nakup terapevtskih blazin
25.09.2019JN008215/2018-X01/2019, Blago: Nakup kirurškihinštrumentov
04.11.2019JN003581/2019-X01/2019, Blago: NAKUP STERILIZACIJSKEGA MATERIALA
11.11.2019JN004935/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKO
03.02.2020JN008663/2019-X01/2020, Blago: Nadgradnja sistema za prenos video povezav v Operacijskih dvoranah 1 in 2 na NPK
16.04.2020JN007236/2019-X01/2020, Blago: Nakup enokanalnih infuzijskih črpalk
22.09.2020JN005197/2020-X01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA AVT. INJEKTOR (APLIKATOR) RADIOFARMAKOV
08.01.2021JN005627/2020-X01/2021, Blago: Nakup premične opreme na KO za nefrologijo - Center za transplantacijo ledvic
15.01.2021JN006869/2020-X01/2021, Blago: Nakup in pogarancijsko preventivno vzdrževanje ščitnične gama kamere
23.02.2021JN006336/2020-X01/2021, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA OBJEKT ZVD (SIVA CONA)
11.03.2021JN007166/2020-X01/2021, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje ventilatorja z vključenim potrošnim materialom
12.03.2021JN000191/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA FOLITROPIN ALFA
16.03.2021JN007943/2020-X01/2021, Blago: NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME
21.04.2021JN000277/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje intraoralnega skenerja
29.04.2021JN000760/2021-X01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA IROPREM
31.05.2021JN001350/2021-X01/2021, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE APARATA FIBROSCAN
01.07.2021JN002211/2021-X01/2021, Blago: ZA NAKUP LAB. REAGENTOV ZA REVERZNO TRANSKRIPTAZO IN EPRUVET Z BRISOM SIGMA VIROCULT
01.07.2021JN002152/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA REAGENTOV ZA DOLOČANJE VIRUSNIH RAZLIČIC COVID19
15.07.2021JN002734/2021-X01/2021, Blago: Nakup štirih sistemov za ventrikularno podporo krvnega obtoka z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 60 mesecev in pripadajočim potrošnim materialom za obdobje enega leta
17.08.2021JN002607/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje endoskopskega stolpa za artroskopske posege
26.08.2021JN003945/2021-X01/2021, Blago: Nakup laboratorijskih reagentov za projekt CATTEDRA
01.10.2021JN005090/2021-X01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV: REPRODUKCIJA, ERITROPOEZA IN ENDOKRINOLOGIJA
18.10.2021JN005262/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje sterilizatorja
19.10.2021JN004130/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje medicinske opreme za enoto intenzivne terapije novorojenčkov
17.11.2021JN008007/2020-X01/2021, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE INTRAOPERATIVNEGA UZ APARATA
30.11.2021JN006255/2021-X01/2021, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NADOMESTNIH KOMPONENT ZA VIDEOLINIJO
23.12.2021JN005514/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje prenosnega aparata za izventelesno membransko oksigenacijo s potrošnim materialom
28.12.2021JN007142/2021-X01/2021, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ARTROSKOPSKEGA STOLPA BREZ ČRPALKE
31.12.2021JN003870/2021-X01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje pletizmografa
10.02.2022JN006648/2021-X01/2022, Blago: NEKONTAKTNI OPTIČNI BIOMETER, S TEHNOLOGIJO SWEPT SOURCE IN MERJENJEM TOTALNE KERATOMETRIJE
01.04.2022JN000567/2022-X01/2022, Blago: NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV
26.04.2022JN001644/2022-X01/2022, Blago: Nakup večnamenskega laboratorijskega čitalca z vključenim »all-inclusive« vzdrževanjem za obdobje 7 let (Multimode Reader)
16.05.2022JN001671/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA INKLISIRAN
16.06.2022JN002592/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA EHINOKANDINI
02.08.2022JN003302/2022-X01/2022, Blago: NAKUP BLAZIN ZA OGREVANJE IN HLAJENJE BOLNIKA
08.08.2022JN003938/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA CITARABIN IN DAUNORUBICIN
10.08.2022JN003232/2022-X01/2022, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE OCT APARATA
16.08.2022JN007759/2021-X01/2022, Blago: Nakup aparata za merjenje kostne gostote z vključenim popolnim (all inclusive) vzdrževanjem
26.08.2022JN002108/2022-X01/2022, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE INKUBATORJEV
06.10.2022JN003840/2022-X01/2022, Blago: Nakup in vzdrževanje dializnih postelj
27.10.2022JN005657/2022-X01/2022, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA DEFIBRILATORJE
31.01.2023JN007202/2022-X01/2023, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE UZ APARATA ZA PEDIATRIČNO RADIOLOGIJO (KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO)
31.01.2023JN007553/2022-X01/2023, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ANALIZATORJA ZA DOLOČANJE AVTOPROTITELES ZA PODROČJE DIAGNOSTIKE SISTEMSKIH AVTOIMUNSKIH BOLEZNI Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
06.02.2023JN003291/2022-X01/2023, Blago: Nakup in vzdrževanje aparata za lasersko zdravljenje mrežnice
20.02.2023JN005415/2022-X01/2023, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE DR RTG C LOK (MINI C ARM - FLUOROSKOPIJA)
21.02.2023JN005350/2022-X01/2023, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje artroskopskega stolpa in nakup kirurških inštrumentov
22.02.2023JN004320/2022-X01/2023, Blago: NAKUP SISTEMA NEVRONAVIGACIJE NA OSNOVI SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
22.02.2023JN003361/2021-X01/2023, Blago: Nakup in vzdrževanje EMG aparata ter aparata za diagnostiko IOM
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.05.2019JN001376/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA DINUTUKSIMAB BETA
16.05.2019JN003011/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme Drager
29.05.2019JN002115/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja aparata Philips Allura XPER-hibridna OP na KIR
31.05.2019JN006091/2018-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje medicinskih monitorjev
31.05.2019JN006090/2018-C01/2019, Blago: Najem opreme za endoskopski ultrazvok z vključenim vzdrževanjem za obdobje 5 .let
31.05.2019JN006900/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje multimodalnega diagnostičnega aparata in naprave za sledenje pomika oči
07.06.2019JN002650/2019-C01/2019, Blago: Nakup potrošnega materiala za robotsko operacijo za aparat da Vinci Xi IS 4000
20.06.2019JN001925/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA NUSINERSEN
09.07.2019JN000624/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SPECT/CT APARATA ZA KNM UKC LJUBLJANA
16.07.2019JN002570/2019-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVILA RITUKSIMAB
25.07.2019JN008834/2018-C01/2019, Blago: Nakup zobotehničnega laboratorijskega materiala
01.08.2019JN008141/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ROKAVIC
05.08.2019JN007595/2018-C01/2019, Blago: Nakup ortopedskih pripomočkov
05.08.2019JN004431/2018-C01/2019, Blago: Nakup pripomočkov za anestezijo
06.09.2019JN010235/2017-C01/2019, Blago: NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA
10.09.2019JN005430/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OPERACIJSKEGA MATERIALA
25.09.2019JN004915/2019-C01/2019, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OČESNO KLINIKI
25.09.2019JN004910/2019-C01/2019, Blago: ZAMENJAVA DETEKTORJA ZA RTG APARAT PHILIPS DIGITAL DIAGNOSTIC 4.1. HIGH PERFORMANCE S/N 16000204 IN. 133980 NA KIR
27.09.2019JN002468/2019-C01/2019, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje ultrazvočnih aparatov
13.11.2019JN004976/2019-C01/2019, Blago: NAJEM IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RESPIRATORJEV Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
15.01.2020JN005211/2018-C01/2020, Blago: Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let
21.01.2020JN002746/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
27.01.2020JN003902/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PODALJŠKOV ZA PERFUZORJE
19.02.2020JN008741/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za CAPD (Peritonealna dializa)
20.02.2020JN000156/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala in pripomočkov za sterilizacijo
11.03.2020JN007001/2019-C01/2020, Blago: Dobava in namestitev stativov pri izvedbi projekta UKCL DTS sever, Urgentni kirurški blok faza 3a
21.04.2020JN004875/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA PERFUZIJO LEDVIC
07.05.2020JN000114/2020-C01/2020, Blago: Nakup štirih sterilizatorjev v Centralni sterilizaciji z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 60 mesecev
08.05.2020JN005968/2019-C01/2020, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
11.05.2020JN005406/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ROKAVIC
12.05.2020JN000087/2020-C01/2020, Blago: Nakup kohlearnih implantov
29.05.2020JN007170/2018-C01/2020, Blago: NAKUP BRIZG IN CEVI
03.06.2020JN001575/2020-C01/2020, Blago: NAKUP PROTITELES PROTI TIROGLOBULINU (S-antiTg) IN PROTITELES PROTI ŠČITNIČNI PEROKSIDAZI (S-antiTPO)
16.06.2020JN008415/2019-C01/2020, Blago: NAKUP PARNEGA DEZINFEKTORJA Z VKLJUČENO ADAPTACIJO PROSTORA IN VZDRŽEVANJEM
18.06.2020JN002884/2019-C01/2020, Blago: NAKUP 0STEOSINTETSKEGA MATERIALA
19.06.2020JN007298/2019-C01/2020, Blago: Nakup potrošnega materiala za nevrokirurgijo
19.06.2020JN006547/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ANALIZATORJA ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM IN PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM
25.06.2020JN006802/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVIL
03.07.2020JN005332/2019-C01/2020, Blago: Nakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost
06.07.2020JN004761/2019-C01/2020, Blago: NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE
09.07.2020JN004068/2019-C01/2020, Blago: Nakup infuzijskih sistemov in podaljškov
09.07.2020JN008839/2019-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA KARDIOVASKULARNO KIRURGIJO
17.07.2020JN002570/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA KYMRIAH
20.07.2020JN004365/2019-C01/2020, Blago: Nakup igel
21.07.2020JN007845/2019-C01/2020, Blago: NAKUP SISTEMOV ZA PODPORO SRCU
23.07.2020JN000482/2019-C01/2020, Blago: NEGA RANE IN OSKRBA STOME
27.07.2020JN007625/2018-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO
04.08.2020JN005810/2019-C01/2020, Blago: NAKUP ELEKTROD ZA VEČKRATNO UPORABO
10.08.2020JN004426/2020-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA MERJENJE ICP, TEMPERATURE IN KISIKA
13.08.2020JN007661/2019-C01/2020, Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje oftalmološkega operacijskega mikroskopa
21.08.2020JN002957/2019-C01/2020, Blago: Nakup intaokularnih leč za OP katarakte
28.08.2020JN002516/2020-C01/2020, Blago: Nakup reagentov za sekvenciranje nove generacije
18.09.2020JN004800/2020-C01/2020, Blago: NAKUP ZDRAVILA ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR AND IVACAFTOR (TRIKAFTA)
02.10.2020JN005024/2020-C01/2020, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ROBOTSKO OPERACIJO ZA APARAT DA VINCI
06.10.2020JN003326/2020-C01/2020, Blago: NAKUP RAZTOPINE ZA ZDRAVLJENJE PATOLOGIJE INTERVERTEBRALNIH PLOŠČIC
15.10.2020JN001878/2020-C01/2020, Blago: Nakup anestezijskih pripomočkov
20.10.2020JN003871/2020-C01/2020, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
16.11.2020JN004858/2020-C01/2020, Blago: NAKUP SRČNIH ZAPIRAL
27.11.2020JN000975/2020-C01/2020, Blago: Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko).
01.12.2020JN006992/2020-C01/2020, Blago: NAKUP MOBILNIH RTG APARATOV
23.12.2020JN007364/2020-C01/2020, Blago: JN NAKUP REAGENTOV ZA DETEKCIJO COVID-19
31.12.2020JN003917/2020-C01/2020, Blago: Nakup spinalnih implantov
12.01.2021JN007954/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN
12.01.2021JN007835/2020-C01/2021, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje UZ aparata z MRI fuzijo slike
12.01.2021JN005932/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - NIZKOMOLEKULARNIH HEPARINOV
25.01.2021JN007256/2020-C01/2021, Blago: Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev
11.02.2021JN000223/2020-C01/2021, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ENDOSKOPSKO KIRURGIJO
11.03.2021JN007545/2020-C01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
11.03.2021JN000613/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA APARAT ZA IZVENTELESNO MEMBRANSKO OKSIGENACIJO
18.03.2021JN005704/2020-C01/2021, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
25.03.2021JN005544/2019-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje intraaortnih balonskih črpalk z vključenim potrošnim materialom
15.04.2021JN003609/2020-C01/2021, Blago: NAKUP APARATOV ZA AVTOTRANSFUZIJO Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM
15.04.2021JN005138/2020-C01/2021, Blago: NAKUP PERKUTANIH AORTNIH ZAKLOPK
15.04.2021JN004957/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ORTOPEDSKIH IMPLANTOV
15.04.2021JN007732/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ROKAVIC
16.04.2021JN002625/2020-C01/2021, Blago: Dobava in namestitev avtomatiziranega lab. sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogar. vzdr. za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potr. mat.
12.05.2021JN000306/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVIL - IZ NASLOVA POVEČANE PORABE ZARADI COVID
31.05.2021JN001472/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA DARATUMUMAB
28.06.2021JN000775/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZBIRALNIKOV ZA ODPADKE
23.07.2021JN002922/2021-C01/2021, Blago: NAKUP ZDRAVILA ONASEMNOGEN ABEPARVOVEK (ZOLGENSMA)
23.07.2021JN005154/2020-C01/2021, Blago: NAKUP ELEKTROFIZIOLOŠKEGA POTROŠNEGA MATERIALA
26.07.2021JN004347/2021-C01/2021, Blago: Nakup sond za merjenje pretokov za aparata Medistim Miraq
29.07.2021JN003801/2021-C01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV ZA SKLOP 3: PRESAJALNO TESTIRANJE NOVOROJENCEV
29.07.2021JN000616/2021-C01/2021, Blago: NAKUP SISTEMOV ZA STIMULACIJO GLOBOKIH MOŽGANSKIH JEDER
05.08.2021JN001098/2021-C01/2021, Blago: NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME
09.09.2021JN004094/2021-C01/2021, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
09.09.2021JN004901/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje medicinske opreme za intenzivno terapijo-terapevtske postelje
09.09.2021JN001086/2021-C01/2021, Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME ZA INTENZIVNO TERAPIJO Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
05.10.2021JN000322/2021-C01/2021, Blago: NAKUP LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV
08.10.2021JN000260/2021-C01/2021, Blago: NAKUP INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV
21.10.2021JN005546/2021-C01/2021, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO VZDREŽVANJE ANESTEZIJSKIH APARATOV
21.10.2021JN004900/2021-C01/2021, Blago: NAKUP IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RTG APARATOV DR C LOK
21.10.2021JN005547/2021-C01/2021, Blago: NAKUP IN POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE UZ APARATOV
21.10.2021JN005879/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje videolinije z navigacijo
21.10.2021JN005388/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev
21.10.2021JN005559/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje bolniških postelj in transportnih vozičkov za prevoz pacientov
28.10.2021JN001554/2021-C01/2021, Blago: NAKUP POSEBNIH SKUPIN ZDRAVIL
16.12.2021JN005949/2021-C01/2021, Blago: NAKUP BRONHOSKOPOV ZA ENKRATNO UPORABO
23.12.2021JN000868/2021-C01/2021, Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME ZA ENOTO INTENZIVNE TERAPIJE NOVOROJENČKOV
06.01.2022JN001824/2021-C01/2022, Blago: NAKUP VSADNIH ELEKTROSTIMULACIJSKIH NAPRAV
07.01.2022JN002089/2021-C01/2022, Blago: Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana.
13.01.2022JN005160/2021-C01/2022, Blago: NAKUP VSADNIH ELEKTROSTIMULACIJSKIH NAPRAV
13.01.2022JN004548/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA RAVULIZUMAB
03.02.2022JN006232/2021-C01/2022, Blago: NAKUP OPERACIJSKIH PLAŠČEV
04.02.2022JN000095/2022-C01/2022, Blago: Nakup potrošnega materiala za analizator BIORAD za glikirani hemoglobin
07.02.2022JN000166/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ŠIVALNEGA MATERIALA
08.02.2022JN006510/2021-C01/2022, Blago: NAKUP AVTOMATIZIRANEGA LABORATORIJSKEGA SISTEMA ZA ANTIGEN SARS-COV2 Z VKLJUČENIM VZRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM
14.02.2022JN000957/2021-C01/2022, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE
15.02.2022JN000140/2022-C01/2022, Blago: Nakup reagentov in potrošnega materiala za biokemični analizator RX Daytona Plus
17.02.2022JN008495/2021-C01/2022, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA APARAT AIRSEAL
24.02.2022JN001441/2021-C01/2022, Blago: NAKUP HITRIH TESTOV ZA ANALIZATOR SOFIA 2
28.02.2022JN006576/2021-C01/2022, Blago: NAKUP PREDNAPOLNJENIH BRIZGALK S STERILNO FIZIOLOŠKO RAZTOPINO ( 0,9% NaCl)
03.03.2022JN007397/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ALKOHOLNIH ROBČKOV IN RAZKUŽIL
08.03.2022JN007932/2021-C01/2022, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA STIMULACIJO VAGUSNEGA ŽIVCA
31.03.2022JN008520/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA NADROPARIN, ENOKSAPARIN IN DALTEPARIN
07.04.2022JN008371/2021-C01/2022, Blago: ANTIGENSKE PREISKAVE ZA NAMEN URGENTNE TRIAŽE
05.05.2022JN007773/2021-C01/2022, Blago: NAKUP IZDELAVE OČESNIH PROTEZ
03.06.2022JN007102/2021-C01/2022, Blago: NAKUP BLAZIN ZA OGREVANJE IN HLAJENJE BOLNIKA
21.06.2022JN001333/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ENTERALNE PREHRANE, MLEČNIH NADOMESTKOV IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
08.07.2022JN000151/2022-C01/2022, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV
22.07.2022JN008678/2021-C01/2022, Blago: NAKUP ORTOPEDSKIH ENDOPROTEZ
24.08.2022JN004983/2022-C01/2022, Blago: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV: RASTNI FAKTORJI
25.08.2022JN004691/2021-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
26.08.2022JN007931/2021-C01/2022, Blago: NAKUP STOMATOLOŠKEGA MATERIALA
26.08.2022JN003177/2022-C01/2022, Blago: NAKUP RADIOFREKVENČNEGA GENERATORJA ZA NEVROKIRURŠKE POSEGE Z VKLJUČENIM POTROŠNIM MATERIALOM
30.08.2022JN007341/2021-C01/2022, Blago: LABORATORIJSKO DIAGNOSTIČNA SREDSTVA II
22.09.2022JN002130/2022-C01/2022, Blago: Priprava prostororv in nakup angiografskeg rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki, sklop 2: Angiograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem in splošno opremo
13.10.2022JN001082/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVIL
28.10.2022JN003671/2022-C01/2022, Blago: NAKUP OKSIGENATORJEV IN PRIPOMOČKOV ZA EKC
09.11.2022JN004225/2022-C01/2022, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA AVTOMATSKI INJEKTOR RADIOFARMAKOV
17.11.2022JN003748/2022-C01/2022, Blago: NAKUP INFUZIJSKIH SISTEMOV IN PODALJŠKOV
21.11.2022JN006694/2022-C01/2022, Blago: NAKUP KIRURŠKIH LEPIL IN LOKALNIH HEMOSTATIKOV
28.11.2022JN002642/2022-C01/2022, Blago: NAKUP GOTOVIH ZDRAVIL
28.11.2022JN008839/2021-C01/2022, Blago: NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ODSTRANJEVANJE TUMORSKEGA TKIVA V MOŽGANIH
01.12.2022JN005685/2022-C01/2022, Blago: NAKUP OP ŠIVALNEGA MATERIALA
01.12.2022JN006559/2022-C01/2022, Blago: NAKUP 3 KOSOV SRČNIH ČRPALK IMPELLA CP SMART ASSIST VKLJUČNO Z BREZPLAČNO UPORABO OPREME IN POTROŠNIM MATERIALOM
19.12.2022JN006174/2022-C01/2022, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
03.01.2023JN000439/2022-C01/2023, Blago: NAKUP OPREME ZA PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE LABORATORIJA KNM sklopi: 2, 3 in 4
13.01.2023JN003894/2022-C01/2023, Blago: NAKUP PRIPOMOČKOV ZA ANESTEZIJO
02.02.2023JN005887/2022-C01/2023, Blago: Nakup in vzdrzevanje sistema za aferezne postopke z vkljucenim potrosnim materialom
03.02.2023JN005510/2022-C01/2023, Blago: Nakup in vzdrževanje intraaortne balonske črpalke z vključenim potrošnim materialom
20.02.2023JN007835/2022-C01/2023, Blago: Nakup in pogarancijsko vzdrževanje artroskopskega stolpa in nakup kirurških inštrumentov
22.02.2023JN006726/2021-C01/2023, Blago: Nakup sistema za širokokotni slikovni prikaz mrežnice
27.02.2023JN005594/2022-C01/2023, Blago: NAKUP FARMACEVTSKE OVOJNINE STERILNE
06.03.2023JN000106/2023-C01/2023, Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB - ZDRAVILO INFLECTRA
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si