Pregled objav javnih naročil

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
18.01.2019JN005951/2018-X01/2019, Blago: Nakup terminalskih prikolic
20.02.2019JN006310/2018-X01/2019, Storitve: Antikorozijska zaščita rezervoarjev na TRO R08, R09 in R11
20.02.2019JN009896/2017-X01/2019, Storitve: Zamenjava opreme in električnih inštalacij na odlagalcu EET
20.02.2019JN000072/2018-X01/2019, Gradnje: DOZIDAVA SERVISNEGA OBJEKTA , na zemljišču s parc. št. 1569/49 v k.o. Koper
20.02.2019JN002505/2018-X01/2019, Gradnje: Preureditev in obnova hale TROPLES za PC TA
25.02.2019JN001067/2018-X01/2019, Storitve: NAROČILO VZDRŽEVANJA EX OPREME NA TERMINALU ZA TEKOČE TOVORE ZA TEKOČE CERTIFIKACIJSKO OBDOBJE ( 5 LET )
05.03.2019JN008576/2018-X01/2019, Gradnje: Ureditev dodatnih garderob v pritličju v OVO za TRT in ureditev nadomestnega prostora za najemnika v drugem objektu (OLMAR)
18.03.2019JN008580/2018-X01/2019, Blago: Nakup in vgradnja pogonov elevatorjev uvozne in izvozne linije na terminali za glinico
18.03.2019JN005712/2018-X01/2019, Blago: Zamenjava reduktorja dviga na kontejnerskem dvigalu KD51
29.05.2019JN000519/2019-X01/2019, Blago: ZAMENJAVA BREZŽIČNIH DOSTOPNIH TOČK V LUKI KOPER D.D.
17.06.2019JN002262/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVALNI POSEGI NA SISTEMIH KATODNIH ZAŠČIT PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE NAMENJENE ZA JAVNI PROMET ZA OBDOBJE 2019-2022
16.07.2019JN000201/2019-X01/2019, Blago: ZAMENJAVA BREZŽIČNIH TERMINALOV ZA POTREBE PC KONTEJNERSKI TERMINAL
17.07.2019JN002846/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT
18.07.2019JN002232/2019-X01/2019, Gradnje: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRETOVOR IN MERITVE
31.07.2019JN002845/2019-X01/2019, Blago: Nabava nadomestnih elektromotorjev: dviga tovora, dviga roke, vožnje mačka ter pomožnih elementov
09.08.2019JN002546/2019-X01/2019, Blago: BOČNA VARNOSTNA KOŠARA ZA DELO NA VIŠINI
09.08.2019JN003024/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET
21.08.2019JN004131/2019-X01/2019, Blago: Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. nakladalce
30.08.2019JN000167/2019-X01/2019, Blago: Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo ladijske pretakalne roke
02.09.2019JN004819/2019-X01/2019, Storitve: ANALIZA IZMENJAVE EL. SPOROČIL NA INFORMACIJSKIH SISTEMIH EDIFACT CENTER, TINO, TOS IN DRUGIH SISTEMIH NA OBMOČJU LUKE KOPER D.D. TER NADGRADNJA OBSTOJEČIH SISTEMOV
26.09.2019JN004286/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija nosilne konstrukcije na železniškem mostu preko Rižane v osi tira 41c (most št. 7)
01.10.2019JN005583/2019-X01/2019, Blago: Mini nakladalec 1,5 (t) z dodatno opremo
07.10.2019JN002616/2019-X01/2019, Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C
07.10.2019JN005678/2019-X01/2019, Storitve: IZVEDBA STORITEV GRADBENEGA NADZORA IN KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU PRI GRADNJI OBJEKTA »SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE-FAZA 2A«
21.10.2019JN003545/2019-X01/2019, Blago: Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino
23.10.2019JN003509/2018-X01/2019, Gradnje: Vzdrževanje železniške infrastrukture v Luki Koper za leto 2018
08.11.2019JN006404/2019-X01/2019, Storitve: IZDELAVA DGD DOKUMENTACIJE ZA FAZO 1A VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV NA ANKARANSKEM OBROBNEM KANALU UPOŠTEVAJE USKLAJEVANJA OB IZDELAVI PGD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 1. FAZO
18.11.2019JN006515/2019-X01/2019, Storitve: NADGRADNJA PRIKOLIC ZA PREVOZ KONTEJNERJEV
02.12.2019JN006839/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija protikorozijske zaščite elevatorjev na terminalu za glinico
02.12.2019JN006696/2019-X01/2019, Blago: Nabava transportnih trakov določenih tipov za potrebe EET in TST
10.01.2020JN007054/2019-X01/2020, Blago: ZVOČNA IZOLACIJA BUNKERJEV
21.01.2020JN006753/2019-X01/2020, Gradnje: Ureditev odvodnjavanja obal TRT1 in TRT3
11.02.2020JN007908/2019-X01/2020, Blago: SESALNI PROTIPRAŠNI SISTEMI
06.03.2020JN008375/2019-X01/2020, Blago: NADGRADNJA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER FAZA 7
23.03.2020JN000358/2020-X01/2020, Blago: Nabava lesa za podkladanje tovora
06.04.2020JN000512/2020-X01/2020, Gradnje: OBNOVA MERILNE OPREME IN KOMUNIKACIJE NA REZERVOARJIH R300
06.05.2020JN000635/2020-X01/2020, Blago: TEHNIČNO VAROVANJE CARINSKE OGRAJE NADGRADNJA 2019
27.05.2020JN001025/2020-X01/2020, Blago: Nabava bremenskih trakov in trakov za pritrjevanje bremena
02.06.2020JN002112/2020-X01/2020, Gradnje: Utrditev površine med Silosom in skladiščem 50A
09.06.2020JN000846/2020-X01/2020, Blago: PRIKOLICI Z NADSTREŠKOM ZA NEVARNE SNOVI
19.06.2020JN002408/2020-X01/2020, Gradnje: Selitev požarnega črpališča TRO
29.06.2020JN000808/2020-X01/2020, Blago: PRIKOLICI ZA PREVOZ KONTEJNERJEV NA VURS PREGLEDE
06.07.2020JN001407/2020-X01/2020, Storitve: IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA UMESTITEV GASILSKEGA DOMA IN DRUGIH VSEBIN V NOV OBJEKT NA OBMOČJU PRISTANIŠČA KOPER
06.07.2020JN002552/2020-X01/2020, Blago: Armature za PP sistem hidrantni vod okoli Jet rezervoarjev
07.07.2020JN002498/2020-X01/2020, Gradnje: Objekt kontejnerske zložbe s sanitarijami in garderobami v Luki Koper
31.07.2020JN003042/2020-X01/2020, Blago: GASILSKA VOZILA
21.08.2020JN002905/2020-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (DGD, PZI, PID) TER PROJEKTANTSKI NADZOR ZA UREDITEV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA OBMOČJU KASETE 5A
10.09.2020JN003713/2020-X01/2020, Storitve: ZAMENJAVA IN NADGRADNJA POLNILNIH MEST ZA GORIVO NA TRO (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA)
06.10.2020JN003943/2020-X01/2020, Blago: POLNILNE ROKE NA VAGONSKIH POLNILNICAH
12.10.2020JN003521/2020-X01/2020, Blago: POSODOBITEV BREZŽIČNEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA
15.10.2020JN004846/2020-X01/2020, Blago: Zamenjava dotrajanih kovinskih vrat na skladiščnih objektih z avtomatskimi dvižnimi vrati (sklop 1: Dobava in montaža avtomatskih dvižnih vrat z vzdrževanjem)
28.10.2020JN005452/2020-X01/2020, Storitve: REKONSTRUKCIJO 7A IN 7B VEZA Z NAMENOM POVEČANJA OBREMENITVE NA MORSKI TIRNICI - DOPOLNITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI, PROJEKTANTSKI NADZOR IN IZDELAVA PID
28.10.2020JN005199/2020-X01/2020, Gradnje: Gradnja bencinske črpalke v Luki Koper
28.10.2020JN005544/2020-X01/2020, Storitve: Objekt TH hala - sesalni protiprašni sistemi (izdelava projektne dokumentacije)
28.10.2020JN004581/2020-X01/2020, Gradnje: OBNOVA NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE VNT GRADNJA
29.10.2020JN004460/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija in ojačitev jeklene konstrukcije objekta TH1 in TH2
03.11.2020JN004915/2020-X01/2020, Gradnje: Izgradnja nadstrešnice za skladiščenje toplotno obdelanega lesa vzhodno ob skladišču 3 (lahka izvedba)
04.11.2020JN006875/2019-X01/2020, Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja nadstrešnic NAS5 in NAS9
04.11.2020JN005093/2020-X01/2020, Blago: IZDELAVA UTEŽI ZA TESTIRANJE DVIGAL
17.11.2020JN005322/2020-X01/2020, Storitve: OBJEKT SILOS - SESALNI PROTIPRAŠNI SISTEMI (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA)
17.12.2020JN006194/2020-X01/2020, Blago: GASILSKA VOZILA
06.01.2021JN006853/2020-X01/2021, Storitve: NAROČILO PROJEKTANTSKIH STORITEV - ZUNANJI KAMIONSKI TERMINAL ZA LKP
22.01.2021JN007017/2020-X01/2021, Storitve: Strokovni pregled PZI dokumentacije za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastrukture za E-RTG
08.03.2021JN007904/2020-X01/2021, Blago: DODATNE POTREBE VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER
07.04.2021JN000327/2021-X01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija presipov v RP-1 na EET - II.Faza
08.04.2021JN007490/2020-X01/2021, Blago: Nabava opreme za postavitev OCR portala na železniškem vhodu na PC KT
21.04.2021JN007703/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo skladišča 54
28.04.2021JN000563/2021-X01/2021, Gradnje: Izgradnja objektov za razsvetljavo na površinah terminala avtomobilov (R10B, RR6, LES1, REMIZA IN TR10) v Luki Koper
28.04.2021JN000650/2021-X02/2021, Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih 20A-C, 21A-D, 22A-D in 26A-C II. faza
04.05.2021JN001104/2021-X01/2021, Blago: Nabava bremenskih trakov in trakov za pritrjevanje tovora za potrebe Luke Koper, d.d., za obdobje dveh let
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
11.02.2019JN000192/2019-F01/2019, Gradnje: SANACIJA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE TRT 1 S SANACIJO OBALE TRT1 ZARADI LADIJSKE NESREČE IN PADCA DVIGALA
19.02.2019JN008297/2018-F01/2019, Blago: »Dobava in zamenjava diesel agregatov za RTG dvigala Konecranes ter generalni servis generatorjev«
04.03.2019JN007976/2018-F01/2019, Blago: Nabava novega mostnega dvigala
12.03.2019JN008473/2018-F01/2019, Blago: Dobava goriva in storitve točenja goriva
27.03.2019JN000805/2019-F01/2019, Blago: Nabava APS priklopnih mest
10.05.2019JN000360/2019-F01/2019, Storitve: MERITEV GLOBIN MORSKEGA DNA NA OBMOČJU AKVATORIJA LUKE KOPER ZA OBDOBJE 2019 - 2022
28.05.2019JN001418/2019-F01/2019, Blago: GASILSKO VOZILO CISTERNA
29.05.2019JN001132/2019-F01/2019, Gradnje: POŽARNO ČRPALIŠČE NA OBALI SILOS
06.06.2019JN007104/2018-F01/2019, Gradnje: GRADNJA VI. SKUPINE ŽELEZNIŠKIH TIROV
20.06.2019JN002285/2019-F01/2019, Blago: Nakup RMG dvigala
11.07.2019JN007480/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje viličarja za prazne kontejnerje
12.07.2019JN006974/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje terminalskih vlačilcev
12.07.2019JN007916/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje kontejnerskega manipulatorja za prazne kontejnerje
12.07.2019JN007719/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje kontejnerskega manipulatorja nosilnosti 42 ton
15.07.2019JN003137/2019-F01/2019, Storitve: Zavarovanje splošne odgovornosti
16.07.2019JN001588/2019-F01/2019, Storitve: Vgradnja sistema zaznavanja ovir na MD2(G345) in MD3(G880) na terminalu EET
16.07.2019JN001600/2019-F01/2019, Storitve: Vgradnja sistema proti zrušitvi kontejnerjev na RTG dvigalih Konecranes
18.07.2019JN002475/2019-F01/2019, Blago: GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 IN KD 52
19.07.2019JN000831/2019-F01/2019, Gradnje: GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III
22.07.2019JN002283/2019-F01/2019, Gradnje: PODALJŠANJE POMOLA I - DOBAVA IN VGRADNJA TESTNIH PILOTOV Z IZVEDBO STATIČNIH IN DINAMIČNIH PREIZKUSOV
30.07.2019JN004151/2019-F01/2019, Gradnje: Sanacija betonskega roba obale TRT
05.08.2019JN004354/2019-F01/2019, Storitve: Nadgradnja nadzornega sistema in elektrifikacija VNP
20.08.2019JN004756/2019-F01/2019, Storitve: Zasnova prostorske širitve kontejnerskega terminala v zaledje na Pomolu I razvojna študija za doseganje letnega pretovora 2,0 mio TEU do leta 2030
30.08.2019JN003002/2019-F01/2019, Gradnje: SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE FAZA 2A
03.09.2019JN005071/2019-F01/2019, Storitve: PODALJŠANJE POMOLA I IZVEDBA STORITEV GRADBENEGA NADZORA IN KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU PRI PODALJŠANJU POMOLA I- J DEL
06.09.2019JN005369/2019-F01/2019, Storitve: IZVEDBA STROKOVNE KONTROLE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO »NOVIH PRIVEZNIH MEST NA JUŽNI OBALI POMOLA II
01.10.2019JN006202/2019-F01/2019, Storitve: IZVEDBA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU ENOTE DEDIŠČINE ANKARAN - ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE BONIFIKA (EDŠ: 29080), ...
03.10.2019JN003887/2019-F01/2019, Storitve: Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika
04.10.2019JN006045/2019-F01/2019, Gradnje: IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
16.10.2019JN006469/2019-F01/2019, Gradnje: Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET - sklop 3
21.10.2019JN006183/2019-F01/2019, Blago: Nabava viličarja nosilnosti 33 ton za potrebe PC KT
07.11.2019JN004077/2019-F01/2019, Blago: Lokomotiva (nadomestitev LK1)
02.01.2020JN007519/2019-F01/2020, Storitve: IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE
06.01.2020JN000185/2019-F01/2020, Storitve: Izbira izvajalcev storitve industrijskega čiščenja
23.01.2020JN006834/2019-F01/2020, Gradnje: SANACIJA NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE SILOS Z DOSTOPNIM MOSTOM
27.05.2020JN008758/2019-F01/2020, Storitve: IZBIRA IZVAJALCA STORITEV V PROFITNEM CENTRU TERMINAL RAZSUTIH IN TEKOČIH TOVOROV
02.06.2020JN002853/2020-F01/2020, Storitve: Zavarovanje splošne odgovornosti
03.06.2020JN001533/2020-F01/2020, Blago: ZAMENJAVA KABINE IN VPETJA NA ROTOBAGRU
08.06.2020JN005020/2019-F01/2020, Gradnje: PODALJŠANJE POMOLA I GRADNJA
09.06.2020JN000773/2020-F01/2020, Blago: KOLESNI NAKLADALEC 20 t
12.06.2020JN002006/2020-F01/2020, Gradnje: VHOD OB ANKARANSKI VPADNICI V LUKO KOPER
15.06.2020JN000574/2020-F01/2020, Blago: Manipulator kontejnerski - 3 enote
06.07.2020JN000905/2020-F01/2020, Gradnje: OBNOVA UPRAVNE STAVBE NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
13.07.2020JN002518/2020-F01/2020, Storitve: MD 3 - OBNOVA FREKVENČNIH PRETVORNIKOV
13.07.2020JN002517/2020-F01/2020, Storitve: NADGRADNJA SISTEMA ZA PREPREČEVANJE TRKA PORTALA RTG DVIGAL V OVIRE
21.07.2020JN002645/2020-F01/2020, Blago: VILIČAR IN MANIPULATOR ZA PRAZNE KONTEJNERJE
13.08.2020JN002929/2020-F01/2020, Storitve: ZAMENJAVA/OBNOVA TIRNIČNO-KOLESNEGA SKLOPA NA RTG DVIGALIH 27, 29 in 39
13.08.2020JN002930/2020-F01/2020, Blago: ZAMENJAVA KABINE NA OD3, TER ZAMENJAVA ZUNANJE RAZSVETLJAVE NA OD3 IN OD5
25.08.2020JN002096/2020-F01/2020, Gradnje: ZAMENJAVA ODBOJNIKOV NA OBALAH TRT1 DO TRT 3 IN NA PRIVEZNIH MESTIH JET, OBALA ZA SILOS IN 11. VEZ
27.08.2020JN003321/2020-F01/2020, Storitve: IZBIRA DELODAJALCEV ZA ZAGOTAVLJANJE DELA DELAVCEV ZA POTREBE LUKE KOPER, d.d. KOT UPORABNIKA
27.08.2020JN002644/2020-F01/2020, Blago: KOLESNI NAKLADALEC 7 t
27.08.2020JN002931/2020-F01/2020, Blago: NABAVA JEKLENIH DVIŽNIH VRVI ZA RAZLIČNA DVIGALA
01.09.2020JN003506/2020-F01/2020, Storitve: STROKOVNA KONTROLA DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO OBJEKTA »PODALJŠANJE 7. VEZA PROTI VZHODU Z REKONSTRUKCIJO 5. VEZA S PODALJŠANJEM VEZA Z RO-RO RAMPO«
08.10.2020JN003406/2020-F01/2020, Blago: NIZKONOSEČE PRIKOLICE Z OPREMO - 5 kosov
12.10.2020JN004314/2020-F01/2020, Blago: KOMBINIRANO DVOPOTNO VOZILO
13.10.2020JN002819/2020-F01/2020, Blago: KOLESNI NAKLADALEC 12 t - 2 kosa
19.10.2020JN004568/2020-F01/2020, Storitve: Sanacija protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije mostnega dvigala MD3
19.10.2020JN004493/2020-F01/2020, Blago: Viličarji nosilnosti 8t (4 kosi) in prijemalo za celulozo
30.10.2020JN003052/2020-F01/2020, Blago: Nadomestni deli za kombiniran stroj PC EET
03.11.2020JN006215/2020-F01/2020, Storitve: PODALJŠANJE JUŽNEGA DELA POMOLA I IZVEDBA STORITEV IZVAJANJA ZUNANJE KONTROLE KVALITETE PRI PODALJŠANJU POMOLA I J DEL
06.11.2020JN005640/2020-F01/2020, Storitve: Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika (sklop 5)
06.11.2020JN004810/2020-F01/2020, Storitve: PREVENTIVNI PREGLED STS DVIGAL KD 54 KD 60 7 KOS
13.11.2020JN004958/2020-F01/2020, Storitve: UPRAVLJANJE IN NAJEM BENCINSKEGA SERVISA TER DOBAVA S STORITVIJO TOČENJA NAFTNIH DERIVATOV IN ADITIVOV ZA LUKO KOPER D.D. ZA LETO 2021-2023
19.11.2020JN004494/2020-F01/2020, Blago: Terminalski vlačilci za potrebe GT in TA (3+1 kos)
03.12.2020JN004567/2020-F01/2020, Blago: Viličar teleskopski za TRTT
04.12.2020JN005116/2020-F01/2020, Blago: NABAVA JEKLENIH DVIŽNIH VRVI ZA RAZLIČNA DVIGALA (sklop 2)
04.01.2021JN006148/2020-F01/2021, Storitve: IZBIRA IZVAJALCEV STORITEV NA TERMINALU ZA AVTOMOBILE
08.01.2021JN004597/2020-F01/2021, Blago: Elektro viličarji nosilnosti 1,6 ton za PC GT (TSA) - 3 kosi
08.01.2021JN005677/2020-F01/2021, Gradnje: ZDRUŽITEV PRIVEZOV D2 IN JET IN TEHNOLOŠKE OPREME ZA PRIKLOP LADIJ ZA TEKOČE TOVORE - GRADNJA
26.01.2021JN006767/2020-F01/2021, Blago: Viličar v EX izvedbi nosilnosti 2,5 tone za TTT
12.02.2021JN005517/2020-F01/2021, Storitve: IZBIRA IZVAJALCA STORITEV ODRIVANJA IN DORIVANJA TOVORA V PROFITNEM CENTRU TERMINAL RAZSUTIH IN TEKOČIH TOVOROV
15.02.2021JN007270/2020-F01/2021, Blago: Obnova sijalk v garažni hiši 1A
22.02.2021JN005515/2020-F01/2021, Blago: Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev za potrebe Luke Koper, d.d
23.02.2021JN007220/2020-F01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija 7A in 7B veza - izvedba del
08.03.2021JN000029/2021-F01/2021, Gradnje: Zamenjava cevovoda za amonijak na THT - celica 17,18 in vgradnja javljalnikov za amoniak in freon
12.03.2021JN004492/2020-F01/2021, Blago: Viličar nosilnosti 33 ton za PC GT
26.03.2021JN000090/2021-F01/2021, Gradnje: Gradnja skladišča 32E in nadstrešnic pred obstoječimi skladišči 30A, 30B, 31B in 31C
01.04.2021JN007365/2020-F01/2021, Blago: Nadomestni deli za kombiniran stroj PC EET (sklop 1) ponovitev
02.04.2021JN007731/2020-F01/2021, Storitve: PREGLED STANJA JEKLENIH VRVI IN VRVENIC POGONA DVIGA ROKE NA STS DVIGALIH KD 51 KD 60 9 KOS
09.04.2021JN001302/2021-F01/2021, Blago: Nabava dveh SPPX dvigal
20.04.2021JN001304/2021-F01/2021, Storitve: VGRADNJA SISTEMA ZA PREPREČEVANJE TRKA (ROKE) DVIGALA V LADJE (4 KOS) KD 55 - 58
22.04.2021JN000670/2021-F01/2021, Blago: ZAMENJAVA POGONOV VRTENJA ROKE NA ODLAGALNEM STROJU
30.04.2021JN000653/2021-F01/2021, Storitve: Sanacija protikorozijske zaščite rezervoarjev in instalacij vagonske polnilnice TRO
06.05.2021JN000658/2021-F01/2021, Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D.
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si