Pregled objav javnih naročil

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.02.2019JN006310/2018-X01/2019, Storitve: Antikorozijska zaščita rezervoarjev na TRO R08, R09 in R11
20.02.2019JN000072/2018-X01/2019, Gradnje: DOZIDAVA SERVISNEGA OBJEKTA , na zemljišču s parc. št. 1569/49 v k.o. Koper
20.02.2019JN002505/2018-X01/2019, Gradnje: Preureditev in obnova hale TROPLES za PC TA
05.03.2019JN008576/2018-X01/2019, Gradnje: Ureditev dodatnih garderob v pritličju v OVO za TRT in ureditev nadomestnega prostora za najemnika v drugem objektu (OLMAR)
17.07.2019JN002846/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT
18.07.2019JN002232/2019-X01/2019, Gradnje: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRETOVOR IN MERITVE
09.08.2019JN003024/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET
26.09.2019JN004286/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija nosilne konstrukcije na železniškem mostu preko Rižane v osi tira 41c (most št. 7)
07.10.2019JN002616/2019-X01/2019, Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C
23.10.2019JN003509/2018-X01/2019, Gradnje: Vzdrževanje železniške infrastrukture v Luki Koper za leto 2018
02.12.2019JN006839/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija protikorozijske zaščite elevatorjev na terminalu za glinico
21.01.2020JN006753/2019-X01/2020, Gradnje: Ureditev odvodnjavanja obal TRT1 in TRT3
06.04.2020JN000512/2020-X01/2020, Gradnje: OBNOVA MERILNE OPREME IN KOMUNIKACIJE NA REZERVOARJIH R300
02.06.2020JN002112/2020-X01/2020, Gradnje: Utrditev površine med Silosom in skladiščem 50A
19.06.2020JN002408/2020-X01/2020, Gradnje: Selitev požarnega črpališča TRO
07.07.2020JN002498/2020-X01/2020, Gradnje: Objekt kontejnerske zložbe s sanitarijami in garderobami v Luki Koper
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
11.02.2019JN000192/2019-F01/2019, Gradnje: SANACIJA SPODNJE NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE TRT 1 S SANACIJO OBALE TRT1 ZARADI LADIJSKE NESREČE IN PADCA DVIGALA
06.06.2019JN007104/2018-F01/2019, Gradnje: GRADNJA VI. SKUPINE ŽELEZNIŠKIH TIROV
19.07.2019JN000831/2019-F01/2019, Gradnje: GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III
22.07.2019JN002283/2019-F01/2019, Gradnje: PODALJŠANJE POMOLA I - DOBAVA IN VGRADNJA TESTNIH PILOTOV Z IZVEDBO STATIČNIH IN DINAMIČNIH PREIZKUSOV
30.07.2019JN004151/2019-F01/2019, Gradnje: Sanacija betonskega roba obale TRT
30.08.2019JN003002/2019-F01/2019, Gradnje: SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE FAZA 2A
04.10.2019JN006045/2019-F01/2019, Gradnje: IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
16.10.2019JN006469/2019-F01/2019, Gradnje: Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET - sklop 3
23.01.2020JN006834/2019-F01/2020, Gradnje: SANACIJA NOSILNE KONSTRUKCIJE OBALE SILOS Z DOSTOPNIM MOSTOM
08.06.2020JN005020/2019-F01/2020, Gradnje: PODALJŠANJE POMOLA I GRADNJA
12.06.2020JN002006/2020-F01/2020, Gradnje: VHOD OB ANKARANSKI VPADNICI V LUKO KOPER
06.07.2020JN000905/2020-F01/2020, Gradnje: OBNOVA UPRAVNE STAVBE NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
25.08.2020JN002096/2020-F01/2020, Gradnje: ZAMENJAVA ODBOJNIKOV NA OBALAH TRT1 DO TRT 3 IN NA PRIVEZNIH MESTIH JET, OBALA ZA SILOS IN 11. VEZ
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si