Pregled objav javnih naročil

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
29.05.2019JN000519/2019-X01/2019, Blago: ZAMENJAVA BREZŽIČNIH DOSTOPNIH TOČK V LUKI KOPER D.D.
17.06.2019JN002262/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVALNI POSEGI NA SISTEMIH KATODNIH ZAŠČIT PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE NAMENJENE ZA JAVNI PROMET ZA OBDOBJE 2019-2022
16.07.2019JN000201/2019-X01/2019, Blago: ZAMENJAVA BREZŽIČNIH TERMINALOV ZA POTREBE PC KONTEJNERSKI TERMINAL
17.07.2019JN002846/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT
18.07.2019JN002232/2019-X01/2019, Gradnje: TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRETOVOR IN MERITVE
31.07.2019JN002845/2019-X01/2019, Blago: Nabava nadomestnih elektromotorjev: dviga tovora, dviga roke, vožnje mačka ter pomožnih elementov
09.08.2019JN002546/2019-X01/2019, Blago: BOČNA VARNOSTNA KOŠARA ZA DELO NA VIŠINI
09.08.2019JN003024/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET
21.08.2019JN004131/2019-X01/2019, Blago: Nabava 8 (kos) industrijskih pnevmatik za talno mehanizacijo oz. nakladalce
30.08.2019JN000167/2019-X01/2019, Blago: Oprema za združitev obstoječega ladijskega priklopa za D2 na čelo obale SILOS skupaj s priklopom za JET gorivo ladijske pretakalne roke
02.09.2019JN004819/2019-X01/2019, Storitve: ANALIZA IZMENJAVE EL. SPOROČIL NA INFORMACIJSKIH SISTEMIH EDIFACT CENTER, TINO, TOS IN DRUGIH SISTEMIH NA OBMOČJU LUKE KOPER D.D. TER NADGRADNJA OBSTOJEČIH SISTEMOV
26.09.2019JN004286/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija nosilne konstrukcije na železniškem mostu preko Rižane v osi tira 41c (most št. 7)
01.10.2019JN005583/2019-X01/2019, Blago: Mini nakladalec 1,5 (t) z dodatno opremo
07.10.2019JN002616/2019-X01/2019, Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C
07.10.2019JN005678/2019-X01/2019, Storitve: IZVEDBA STORITEV GRADBENEGA NADZORA IN KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU PRI GRADNJI OBJEKTA »SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE-FAZA 2A«
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
28.05.2019JN001418/2019-F01/2019, Blago: GASILSKO VOZILO CISTERNA
29.05.2019JN001132/2019-F01/2019, Gradnje: POŽARNO ČRPALIŠČE NA OBALI SILOS
06.06.2019JN007104/2018-F01/2019, Gradnje: GRADNJA VI. SKUPINE ŽELEZNIŠKIH TIROV
20.06.2019JN002285/2019-F01/2019, Blago: Nakup RMG dvigala
11.07.2019JN007480/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje viličarja za prazne kontejnerje
12.07.2019JN006974/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje terminalskih vlačilcev
12.07.2019JN007916/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje kontejnerskega manipulatorja za prazne kontejnerje
12.07.2019JN007719/2018-F01/2019, Blago: Nakup in servisiranje kontejnerskega manipulatorja nosilnosti 42 ton
15.07.2019JN003137/2019-F01/2019, Storitve: Zavarovanje splošne odgovornosti
16.07.2019JN001588/2019-F01/2019, Storitve: Vgradnja sistema zaznavanja ovir na MD2(G345) in MD3(G880) na terminalu EET
16.07.2019JN001600/2019-F01/2019, Storitve: Vgradnja sistema proti zrušitvi kontejnerjev na RTG dvigalih Konecranes
18.07.2019JN002475/2019-F01/2019, Blago: GENERALNA OBNOVA DVIGAL KD 51 IN KD 52
19.07.2019JN000831/2019-F01/2019, Gradnje: GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III
22.07.2019JN002283/2019-F01/2019, Gradnje: PODALJŠANJE POMOLA I - DOBAVA IN VGRADNJA TESTNIH PILOTOV Z IZVEDBO STATIČNIH IN DINAMIČNIH PREIZKUSOV
30.07.2019JN004151/2019-F01/2019, Gradnje: Sanacija betonskega roba obale TRT
05.08.2019JN004354/2019-F01/2019, Storitve: Nadgradnja nadzornega sistema in elektrifikacija VNP
20.08.2019JN004756/2019-F01/2019, Storitve: Zasnova prostorske širitve kontejnerskega terminala v zaledje na Pomolu I razvojna študija za doseganje letnega pretovora 2,0 mio TEU do leta 2030
30.08.2019JN003002/2019-F01/2019, Gradnje: SKLADIŠČNI OBJEKT ZA AVTOMOBILE FAZA 2A
03.09.2019JN005071/2019-F01/2019, Storitve: PODALJŠANJE POMOLA I IZVEDBA STORITEV GRADBENEGA NADZORA IN KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU PRI PODALJŠANJU POMOLA I- J DEL
06.09.2019JN005369/2019-F01/2019, Storitve: IZVEDBA STROKOVNE KONTROLE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO »NOVIH PRIVEZNIH MEST NA JUŽNI OBALI POMOLA II
01.10.2019JN006202/2019-F01/2019, Storitve: IZVEDBA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU ENOTE DEDIŠČINE ANKARAN - ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE BONIFIKA (EDŠ: 29080), ...
03.10.2019JN003887/2019-F01/2019, Storitve: Izbira delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev za potrebe Luke Koper, d.d. kot uporabnika
04.10.2019JN006045/2019-F01/2019, Gradnje: IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
16.10.2019JN006469/2019-F01/2019, Gradnje: Sanacija PP sistema na rezervoarjih za JET - sklop 3
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si