Pregled objav javnih naročil

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.03.2017JN006988/2016-X01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SREDSTVA ZA ODORIRANJE PLINA THT, SNOVI ZA RAZGRADNJO THT IN TESTIRANJE JEKLENK ZA THT
05.04.2017JN005368/2016-X01/2017, Blago: JPE-SPV-304/16 – Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala
16.10.2017JN006510/2017-X01/2017, Blago: JPE-SP-217/17 – Dobava kemikalij HCl in NaOH
02.11.2018JN006296/2018-X01/2018, Blago: JPE-SPV-276/18 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih
23.05.2019JN000861/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-372/18 - Zamenjava ionskih smol v kemični pripravi vode
26.06.2019JN002693/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-134/19 Dobava kemikalij HCl in NaOH
26.08.2019JN002460/2019-X01/2019, Blago: Odoriranje zemeljskega plina v distribucijskem plinovodnem omrežju, po sklopih
16.09.2019JN004938/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
14.09.2016JN001484/2016-F01/2016, Blago: JPE-SPV-159/16 Dobava tehnoloških in laboratorijskih kemikalij ter potrošnega materiala za vzdrževanje opreme po sklopih
30.08.2018JN003632/2018-F01/2018, Blago: JPE-SPV-98/18 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si