Pregled objav javnih naročil

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.01.2019JN006217/2018-X01/2019, Storitve: REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH
16.01.2019JN004656/2018-X01/2019, Gradnje: Gradbena in šamoterska vzdrževalna dela
17.01.2019JN008369/2018-X01/2019, Gradnje: JPE-SOT-378/18 - Intervencijska strojna dela na vročevodnem in parovodnem omrežju
23.01.2019JN007672/2018-X01/2019, Storitve: Izvajanje storitev zimske službe na lokacijah naročnika
18.02.2019JN008220/2018-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del po štirih sklopih (Odstranitev RS RP 17-Trg MDB, SPP Mazovčeva pot, plinovod po Podgorski cesti 2240, plinovod po Žabarjevi in Vinčarjevi ulici)
18.02.2019JN008505/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava načrtov za CNG polnilnico ob Letališki cesti, CNG polnilnico na P&R Stanežiče in izdelava načrta povečanja nadstreška CNG polnilnice na P&R Dolgi most
20.02.2019JN000222/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-415/18 Dobava in zamenjava cevi v kondenzatorju turbine 1
15.03.2019JN000219/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-2/19 Dobava filtrskih vrečk za vrečasti filter
15.03.2019JN000765/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-40/19 Prevoz pepela in žlindre
02.04.2019JN000680/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-19/19 Generalni remont napajalne črpalke 2/2
03.04.2019JN000294/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE KOVINSKEGA INDUSTRIJSKEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
05.04.2019JN000439/2019-X01/2019, Storitve: PREVZEM ODPADKOV
05.04.2019JN000952/2019-X01/2019, Storitve: PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH
10.04.2019JN000801/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-3/19 Remont turbin 1, 2 in 3 in izdelava rezervnih delov turbin 1, 2 in 3 po sklopih
12.04.2019JN000920/2019-X01/2019, Storitve: Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
15.04.2019JN000472/2019-X01/2019, Gradnje: SLIKOPLESKARSKA DELA ZA VSE OBJEKTE IN NAPRAVE NAROČNIKA
16.04.2019JN001035/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija dodatnega grelnika omrežne vode izza EF3
08.05.2019JN000171/2019-X01/2019, Gradnje: VZDRŽEVALNA TLAKARSKA IN MAVČNO KARTONSKA DELA, PO SKLOPIH
10.05.2019JN001672/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-88/19 - Dobava jedra omrežnega grelnika 2/2 toplotne postaje 2
13.05.2019JN001780/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - inštalacijskih del po dveh sklopih
17.05.2019JN001420/2019-X01/2019, Storitve: BANČNA GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE PLAČILA POGODBENE OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
22.05.2019JN001006/2019-X01/2019, Storitve: Uvedba, najem in vzdrževanje elektronskega podpisovanja dokumentov
23.05.2019JN000861/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-372/18 - Zamenjava ionskih smol v kemični pripravi vode
23.05.2019JN000561/2019-X01/2019, Blago: Dobava šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov
27.05.2019JN000882/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava infografik
31.05.2019JN002499/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-41/19 - Dobava filtrov za čiščenje hladilne vode
11.06.2019JN002493/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-122/19 - Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
11.06.2019JN001034/2019-X01/2019, Gradnje: Vzdrževalna dela na visokih objektih in dimnikih z alpinistično tehniko
26.06.2019JN002693/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-134/19 Dobava kemikalij HCl in NaOH
27.06.2019JN002362/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV TER DOBAVA REZERVNIH DELOV
08.07.2019JN003369/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-133/19 Izvedba prigradnje sistema SNCR za zniževanje NOx emisij na kotlu 3 po sklopih
09.07.2019JN003030/2019-X01/2019, Storitve: ČIŠČENJE TURBINSKEGA OLJA TURBINE 1, 2 IN 3
11.07.2019JN002199/2019-X01/2019, Gradnje: JPE-SIR-56/19 - Dobava, montaža in zagon toplotnih postaj
11.07.2019JN002615/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-69/19 - Pregledi in preizkusi opreme pod tlakom po sklopih
19.07.2019JN004025/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja - 5 lokacij v Ljubljani
22.07.2019JN002414/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-121/19 Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih
07.08.2019JN003931/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - inštalacijskih del po dveh sklopih
07.08.2019JN003933/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del po treh sklopih
12.08.2019JN003523/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-166/19 Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 po sklopih
12.08.2019JN004247/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-186/19 - Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj
12.08.2019JN004236/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-185/19 Strojno vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, itd.
12.08.2019JN003790/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-370/18 Generalna obnova vrtilne zveze korčnega rotobagerja KRB 150
12.08.2019JN004193/2019-X01/2019, Blago: JPE-SAL-197/19 - Dobava goriva (diesel) za delovne stroje
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
03.01.2019JN008548/2018-F01/2019, Storitve: JPE-SAL-315/18 Pretovor in skladiščenje premoga v koprskem pristanišču
03.01.2019JN004510/2018-F01/2019, Blago: JPE-VOD-OK-87/18 Prigradnja sistema SNCR za znižanje NOx emisij na kotlu K3
22.01.2019JN008803/2018-F01/2019, Storitve: Izvedba storitev po dveh sklopih
04.03.2019JN000778/2019-F01/2019, Storitve: JPE-SPV-387/18 - Posodobitev sistema vodenja kemijske priprave vode
08.04.2019JN009099/2017-F01/2019, Gradnje: Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana LOT 1
23.05.2019JN002158/2019-F01/2019, Storitve: Zamenjava požarnih central in požarni sistem biomase na kotlu 3 po sklopih: 1. sklop: Zamenjava požarne centrale generatorja 2, 2. sklop: Zamenjava požarnih central transformatorja 1BAT01 in 1BBT03, 3
11.06.2019JN003442/2019-F01/2019, Storitve: JPE-SPV-130/19 - Razširitev sistema vodenja za SNCR kotla 3
02.07.2019JN003579/2019-F01/2019, Storitve: Razširjena garancija Acceleration plan (AP) standard za triletno obdobje
07.08.2019JN003494/2019-F01/2019, Storitve: Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.04.2019JN000784/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije DNA
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si