Pregled objav javnih naročil

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
17.01.2019JN008369/2018-X01/2019, Gradnje: JPE-SOT-378/18 - Intervencijska strojna dela na vročevodnem in parovodnem omrežju
02.04.2019JN000680/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-19/19 Generalni remont napajalne črpalke 2/2
10.04.2019JN000801/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-3/19 Remont turbin 1, 2 in 3 in izdelava rezervnih delov turbin 1, 2 in 3 po sklopih
10.05.2019JN001672/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-88/19 - Dobava jedra omrežnega grelnika 2/2 toplotne postaje 2
31.05.2019JN002499/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-41/19 - Dobava filtrov za čiščenje hladilne vode
11.06.2019JN002493/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-122/19 - Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
22.07.2019JN002414/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-121/19 Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih
02.09.2019JN004086/2019-X01/2019, Blago: Dobava in popravila transportnih trakov ter nabava rezervnih delov
20.01.2020JN008359/2019-X01/2020, Blago: JPE-SPV-413/19 Izdelava in dobava rezervnih delov za generalni remont turbine 2
06.05.2020JN001222/2020-X01/2020, Blago: Izdelava in dobava rezervnih delov za remont turbine 1 in 3
30.06.2020JN002351/2020-X01/2020, Blago: Dobava in montaža vijačnega kompresorja
21.08.2020JN003372/2020-X01/2020, Blago: Dobava visokotlačnih ventilov sveže pare bloka 3 in sendvič tesnil za zaporne lopute po sklopih
20.01.2021JN005993/2020-X02/2021, Blago: DOBAVA NADOMESTNIH DELOV IN SERVIS OPREME AUMA
02.04.2021JN000952/2021-X01/2021, Blago: JPE-SPV-68/21 Dobava dveh varnostnih ventilov 5 turbinskega odjema turbine 2
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
08.04.2019JN009099/2017-F01/2019, Gradnje: Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana LOT 1
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si