Pregled objav javnih naročil

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
15.03.2019JN000219/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-2/19 Dobava filtrskih vrečk za vrečasti filter
15.03.2019JN000765/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-40/19 Prevoz pepela in žlindre
02.04.2019JN000680/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-19/19 Generalni remont napajalne črpalke 2/2
03.04.2019JN000294/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE KOVINSKEGA INDUSTRIJSKEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
05.04.2019JN000439/2019-X01/2019, Storitve: PREVZEM ODPADKOV
05.04.2019JN000952/2019-X01/2019, Storitve: PREGLEDNI REMONTI GENERATORJEV PO SKLOPIH
10.04.2019JN000801/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-3/19 Remont turbin 1, 2 in 3 in izdelava rezervnih delov turbin 1, 2 in 3 po sklopih
12.04.2019JN000920/2019-X01/2019, Storitve: Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
15.04.2019JN000472/2019-X01/2019, Gradnje: SLIKOPLESKARSKA DELA ZA VSE OBJEKTE IN NAPRAVE NAROČNIKA
16.04.2019JN001035/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija dodatnega grelnika omrežne vode izza EF3
08.05.2019JN000171/2019-X01/2019, Gradnje: VZDRŽEVALNA TLAKARSKA IN MAVČNO KARTONSKA DELA, PO SKLOPIH
10.05.2019JN001672/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-88/19 - Dobava jedra omrežnega grelnika 2/2 toplotne postaje 2
13.05.2019JN001780/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - inštalacijskih del po dveh sklopih
17.05.2019JN001420/2019-X01/2019, Storitve: BANČNA GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE PLAČILA POGODBENE OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
22.05.2019JN001006/2019-X01/2019, Storitve: Uvedba, najem in vzdrževanje elektronskega podpisovanja dokumentov
23.05.2019JN000861/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-372/18 - Zamenjava ionskih smol v kemični pripravi vode
23.05.2019JN000561/2019-X01/2019, Blago: Dobava šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov
27.05.2019JN000882/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava infografik
31.05.2019JN002499/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-41/19 - Dobava filtrov za čiščenje hladilne vode
11.06.2019JN002493/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-122/19 - Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
11.06.2019JN001034/2019-X01/2019, Gradnje: Vzdrževalna dela na visokih objektih in dimnikih z alpinistično tehniko
26.06.2019JN002693/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-134/19 Dobava kemikalij HCl in NaOH
27.06.2019JN002362/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV TER DOBAVA REZERVNIH DELOV
08.07.2019JN003369/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-133/19 Izvedba prigradnje sistema SNCR za zniževanje NOx emisij na kotlu 3 po sklopih
09.07.2019JN003030/2019-X01/2019, Storitve: ČIŠČENJE TURBINSKEGA OLJA TURBINE 1, 2 IN 3
11.07.2019JN002199/2019-X01/2019, Gradnje: JPE-SIR-56/19 - Dobava, montaža in zagon toplotnih postaj
11.07.2019JN002615/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-69/19 - Pregledi in preizkusi opreme pod tlakom po sklopih
19.07.2019JN004025/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja - 5 lokacij v Ljubljani
22.07.2019JN002414/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-121/19 Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopih
07.08.2019JN003931/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - inštalacijskih del po dveh sklopih
07.08.2019JN003933/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del po treh sklopih
12.08.2019JN003523/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-166/19 Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 po sklopih
12.08.2019JN004247/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-186/19 - Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj
12.08.2019JN004236/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-185/19 Strojno vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, itd.
12.08.2019JN003790/2019-X01/2019, Storitve: JPE-SPV-370/18 Generalna obnova vrtilne zveze korčnega rotobagerja KRB 150
12.08.2019JN004193/2019-X01/2019, Blago: JPE-SAL-197/19 - Dobava goriva (diesel) za delovne stroje
26.08.2019JN002460/2019-X01/2019, Blago: Odoriranje zemeljskega plina v distribucijskem plinovodnem omrežju, po sklopih
27.08.2019JN004967/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja po dveh sklopih
29.08.2019JN005111/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevodnih jaškov
02.09.2019JN004965/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del po sklopih: 1. Gradnja vročevoda na območju Dolomitske ulice; 2. Gradnja gl. vročevoda in priključkov-Porentova 1-3, Adamičeva 2-6, Rašiška 14-20; 3. Plinovod za gostilno Čad.
02.09.2019JN004086/2019-X01/2019, Blago: Dobava in popravila transportnih trakov ter nabava rezervnih delov
16.09.2019JN004938/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL
26.09.2019JN005391/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
09.10.2019JN006037/2019-X01/2019, Blago: JPE-SPV-225/19 Dobava buldožerja
22.10.2019JN005481/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje kontrole premoga v Luki Koper
04.11.2019JN006059/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno in elektro instalacijskih del: Prestavitev in obnova regulacijske postaje RS - 15, RP Jurčkova
07.11.2019JN006236/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste v Ljubljani, odsek Poljanske ceste med Ambroževim trgom in Roško cesto ter odsek Strossmayerjeva ulica
07.11.2019JN006919/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del pri obnovi vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste v Ljubljani, odsek Poljanske ceste med Ambroževim trgom in Roško cesto ter odsek Strossmayerjeve ulice
07.11.2019JN005445/2019-X01/2019, Gradnje: Izdelava, dobava, montaža in zagon toplotnih postaj območja Adamičeve - Rašiške - Porentove ulice
08.11.2019JN006220/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 1. sklop: Obnova/gradnja vročevodnega omrežja, 2. sklop: Obnova/gradnja plinovodnega omrežja
18.11.2019JN006114/2019-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE VRTNARSKIH VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH NAROČNIKA
26.11.2019JN007204/2019-X01/2019, Storitve: JPE-VOD-OK-316/19 - Servisiranje merilnih naprav emisij snovi v zrak
27.11.2019JN007427/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji visokotlačnega plinovoda V 402 v Stanežičah
02.12.2019JN006084/2019-X01/2019, Blago: Dobava ležajev, oljnih in o-tesnil
06.01.2020JN007617/2019-X01/2020, Blago: JPE-SAL-314/19 - Dobava črne in barvne metalurgije po sklopih
07.01.2020JN007758/2019-X01/2020, Gradnje: JPE-SPV-358/19 - Sanacijsko vzdrževalna gradbena dela na betonskih konstrukcijah, izpostavljenih eroziji in abraziji, kemijskim vplivom, itd.
07.01.2020JN007790/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba strojno instalacijskih del: 30II-831-000 Gradnja plinovoda Škofljica Grosuplje, 2. faza
09.01.2020JN007965/2019-X01/2020, Blago: JPE-SAL-313/19 Dobava splošnega elektromateriala, svetil in baterij po sklopih
20.01.2020JN008359/2019-X01/2020, Blago: JPE-SPV-413/19 Izdelava in dobava rezervnih delov za generalni remont turbine 2
23.01.2020JN008232/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava dokumentacije za razpis (DZR) za SPTE TOŠ
24.01.2020JN008194/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba strojno -inštalacijskih del po dveh sklopih
24.02.2020JN008967/2019-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-415/19 Izvajanje del na generalnem remontu in modernizaciji turbine 2
24.02.2020JN008962/2019-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-444/19 Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
24.02.2020JN008808/2019-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-482/19 - Dobava in servisiranje merilne opreme Endress Hauser
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
08.04.2019JN009099/2017-F01/2019, Gradnje: Dobava in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana LOT 1
23.05.2019JN002158/2019-F01/2019, Storitve: Zamenjava požarnih central in požarni sistem biomase na kotlu 3 po sklopih: 1. sklop: Zamenjava požarne centrale generatorja 2, 2. sklop: Zamenjava požarnih central transformatorja 1BAT01 in 1BBT03, 3
11.06.2019JN003442/2019-F01/2019, Storitve: JPE-SPV-130/19 - Razširitev sistema vodenja za SNCR kotla 3
02.07.2019JN003579/2019-F01/2019, Storitve: Razširjena garancija Acceleration plan (AP) standard za triletno obdobje
07.08.2019JN003494/2019-F01/2019, Storitve: Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL
29.08.2019JN003035/2019-F01/2019, Gradnje: Izvedba strojno - instalacijskih del po treh sklopih
30.08.2019JN003032/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena dela po treh sklopih
15.10.2019JN006704/2019-F01/2019, Storitve: JPE-ST-204/19 - Nadgradnja in vzdrževanje spletnega portala in z njim povezanih podpornih storitev za kupce JP Energetika Ljubljana in njihove zaposlene
16.10.2019JN004807/2019-F01/2019, Storitve: JPE-SAL-202/19 Prevoz premoga po železnici
14.02.2020JN000073/2020-F01/2020, Storitve: JPE-SPV-247/19 - Preventivno vzdrževanje plinske turbine
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.04.2019JN000784/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije DNA
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si