Pregled objav javnih naročil

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
12.04.2019JN000920/2019-X01/2019, Storitve: Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
24.02.2020JN008962/2019-X01/2020, Storitve: JPE-SPV-444/19 Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
30.06.2020JN002540/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
17.12.2020JN005765/2020-X01/2020, Storitve: Strokovna podpora za specifična elektrotehnična področja na projektu PPE TOL
03.03.2021JN000430/2021-X01/2021, Storitve: JPE-SPV-13/21 - Meritve, preizkusi ter izdelava poročil in strokovnih ocen o stanju elektroenergetskih naprav in strojev
07.04.2021JN001121/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava dinamičnih modelov elektrarne
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si