Pregled objav javnih naročil

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
18.02.2020JN005783/2019-X01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme za dodatne štiri vodne celice v RTP 110/20 kV Kočevje
18.02.2020JN005618/2019-X01/2020, Blago: Dobava z montažo in obnovo RP 20 kV Kočevska Reka
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
11.02.2020JN003692/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica
12.02.2020JN004932/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Potniški center Ljubljana
12.02.2020JN002386/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Kamnik
12.02.2020JN003731/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vas
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si