Pregled objav javnih naročil

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
09.04.2020JN008172/2019-X01/2020, Storitve: RTP IZOLA STROKOVNI NADZOR OB IZGRADNJI 110 KV STIKALIŠČA
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
29.07.2020JN003393/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava študije »Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja, kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi«
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
24.07.2014NMV26732014/2014, Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si