Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.05.2016JN001269/2016-X01/2016, Blago: Nakup dekontaminacijskih postaj
16.05.2016JN001324/2016-X01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora; MORS 266/2015-JNMV - Tekoče in investicijsko vzdrževanje podsistema IPSV - obvestilo o oddaji NMV
18.05.2016JN001431/2016-X01/2016, Blago: Strežniki
18.05.2016JN001452/2016-X01/2016, Storitve: Knjižice
18.05.2016JN001457/2016-X01/2016, Storitve: Izkopna in zemeljska dela
19.05.2016JN001510/2016-X01/2016, Blago: Diskovno polje (RAID)
30.05.2016JN001907/2016-X01/2016, Storitve: MORS 83/2015-JNMV, VZDRŽEVANJE MALIH MEDICINSKIH APARATOV ZA VZE
31.05.2016JN001930/2016-X01/2016, Blago: MORS 258/2015-JNMV, NAKUP CEPIV IN ANTOMALARIKOV
31.05.2016JN001935/2016-X01/2016, Storitve: MORS 228/2015-JNMV, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME V VETERINARSKI AMBULANTI IN LABORATORIJU EPIC
02.06.2016JN002108/2016-X01/2016, Blago: Viličarji, delovni vozički, vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj
09.06.2016JN002402/2016-X01/2016, Blago: Defibrilator
16.06.2016JN002703/2016-X01/2016, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
24.06.2016JN003026/2016-X01/2016, Blago: MORS 3/2016-JNMV, NAKUP NAHRBTNIKOV IN OPREME PRVE POMOČI
24.06.2016JN003052/2016-X01/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
29.06.2016JN003232/2016-X01/2016, Storitve: Druge javne, skupne in osebne storitve
30.06.2016JN003249/2016-X01/2016, Storitve: MORS - 38/2016-JNMV; IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
01.07.2016JN003265/2016-X01/2016, Blago: MORS 43/2016-JNMV; Oprema za centriranje koles
01.07.2016JN003292/2016-X01/2016, Blago: Zložljive postelje in vreče za pranje perila
05.07.2016JN001522/2016-X01/2016, Blago: 114/2016-JNMV za dobavo termos posod enoporcijskih
04.08.2016JN001975/2016-X01/2016, Blago: 103/2016-JNMV, za dobavo opreme za kava bar Triglav
19.08.2016JN001784/2016-X01/2016, Blago: Nakup opreme in orodja za vzdrževanje letala Falcon 2000EX
24.08.2016JN004873/2016-X01/2016, Blago: Padala
24.08.2016JN004874/2016-X01/2016, Blago: NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAPOSLENE V KUHINJAH SV
25.08.2016JN004908/2016-X01/2016, Blago: Reklamni material
25.08.2016JN001974/2016-X01/2016, Blago: Nakup odej
06.09.2016JN002022/2016-X01/2016, Blago: Nakup dežnih plaščev
06.09.2016JN003553/2016-X01/2016, Blago: Nakup strežniškega sistema
07.09.2016JN003482/2016-X01/2016, Storitve: usposabljanje SV, kondicijski trener - oddaja
09.09.2016JN002382/2016-X01/2016, Blago: Terenske postelje
19.09.2016JN001707/2016-X01/2016, Storitve: Sečnja
26.09.2016JN001755/2016-X01/2016, Storitve: izdelava razširjenega energetskega pregleda vojašnice Andreja Čehovina v Postojni in vojašnice Andreja Molana V Cerkljah ob Krki, MORS 127/2016-JNMV
27.09.2016JN005780/2016-X01/2016, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PREDPRIPRAVLJENIH OBROKOV HRANE - STERILIZIRANI
28.09.2016JN004540/2016-X01/2016, Storitve: VŠ - LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
12.10.2016JN002502/2016-X01/2016, Blago: skladiščno sanitetni kontejner
17.10.2016JN003011/2016-X01/2016, Blago: MORS 157/2016-JNMV-skladiščni šotori
19.10.2016JN003035/2016-X01/2016, Gradnje: obnova vodovodnega omrežja - I. faza v vojašnici EP Ljubljana-Moste
28.10.2016JN005625/2016-X01/2016, Blago: Počitniške prikolice
21.11.2016JN005884/2016-X01/2016, Storitve: Zavarovanje vojaških službenih psov MORS v letih 2017 in 2018
29.11.2016JN003945/2016-X01/2016, Gradnje: zamenjava ograje v vojašnici SLOTO Ljubljana-Šentvid, MORS 170/2016-JNMV
15.12.2016JN004722/2016-X01/2016, Gradnje: Prenova kopalnic in sanitarij v objektu 4, VGM Maribor, MORS 184/2016-JNMV
30.12.2016JN008083/2016-X01/2016, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje
10.01.2017JN006776/2016-X01/2017, Storitve: Izvedba izobraževanja za pridobitev civilne licence za letalske tehnike
06.02.2017JN007433/2016-X01/2017, Storitve: ADR USPOSABLJANJE - 260MV
10.02.2017JN007764/2016-X01/2017, Storitve: MORS 283/2016-JNMV, vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter
14.02.2017JN000068/2017-X01/2017, Blago: preparati zoper zmrzovanje - 282/MV oddaja OS
20.02.2017JN005526/2016-X01/2017, Blago: MORS 195/2016-JNMV - nakup zaščitnih strelskih očal
24.02.2017JN007869/2016-X01/2017, Blago: Nakup sistemskih komponent za RC
27.02.2017JN005210/2016-X01/2017, Blago: Nakup dežnih plaščev
02.03.2017JN006133/2016-X01/2017, Blago: Zimska oblacila in obutev
16.03.2017JN000017/2017-X01/2017, Blago: Posodobitev multimedije
16.03.2017JN001299/2017-X01/2017, Blago: Nakup oroda za vzdrževanje letala Falcon
22.03.2017JN005545/2016-X01/2017, Storitve: ODVOZ IN EKOLOŠKO UNIČENJE NEVARNIH SNOVI IZ OBJEKTOV SV/MORS NA OBMOČJU RS
23.03.2017JN007646/2016-X01/2017, Blago: MORS 234/2016-JNMV, NAKUP VILIČARJEV
23.03.2017JN001823/2016-X01/2017, Blago: MORS 128/2016-JNMV, NAKUP VILIČARJEV
23.03.2017JN007353/2016-X01/2017, Blago: MORS-253/2016-JNMV; Zabojniki in PVC palete
23.03.2017JN001824/2016-X01/2017, Blago: MORS 139/2016-JNMV, NAKUP REŠEVALNE OBLEKE MUSAR
24.03.2017JN007128/2016-X01/2017, Blago: NAKUP PROMOCIJSKEGA MATERIALA
03.05.2017JN000166/2017-X01/2017, Blago: MORS 295/2016-JNMV - nakup konzervacijskih in mazalnih sredstev za oborožitev in opremo SV
17.05.2017JN002364/2017-X01/2017, Storitve: OSKRBA S PITNO VODO NA LOKACIJI SV TRDINOV VRH
17.05.2017JN001508/2017-X01/2017, Storitve: postavitev prireditvenega šotora, ZIR, 41/MV
17.05.2017JN002768/2017-X01/2017, Storitve: pregled virov ionizirajočega sevanja, 81MV
18.05.2017JN002373/2017-X01/2017, Storitve: Priključnina za dostop do omrežja IP/MPLS VPN in najem prenosne poti za tvorbo navideznih omrežij s tehnologijo IP/MPLS VPN
26.05.2017JN000415/2017-X01/2017, Blago: Nakup taktičnih svetilk in stikal - 50 kpl.
26.05.2017JN001770/2017-X01/2017, Blago: Dobava Tempest opreme
05.06.2017JN002245/2017-X01/2017, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA ZAVES POD DROGOVE ZAPORNIC
16.06.2017JN007867/2016-X01/2017, Blago: Zaščitne čelade za helikoptersko posadko
27.06.2017JN002591/2017-X01/2017, Blago: STRUŽNICA IN VRTALNI STROJ S POSTAVITVIJO IN MONTAŽO V PROSTOR
06.07.2017JN002987/2017-X01/2017, Gradnje: GO vzdrževanje letaliških površin, ploščadi in poti na letališčih
07.07.2017JN005225/2017-X01/2017, Storitve: MORS 114/2017-JNMV
25.07.2017JN005011/2017-X01/2017, Blago: prekucna ponev - 28MV
28.07.2017JN003771/2017-X01/2017, Blago: Nakup taktičnih svetilk
03.08.2017JN002531/2017-X01/2017, Blago: PODVODNI DETEKTOR IN DETEKTOR KOVIN
07.08.2017JN004942/2017-X01/2017, Gradnje: izvedba fasade in zamenjava kritine - Objekt Trojica, Vrhnika
08.08.2017JN005456/2017-X01/2017, Blago: MORS 137/2017-JNMV
18.08.2017JN005820/2017-X01/2017, Blago: Nakup kompletov zložljivih turnih smuči in čevljev za turno smuko
14.09.2017JN002462/2017-X01/2017, Blago: NAKUP ANTIMALARIKOV
18.09.2017JN004331/2017-X01/2017, Blago: NAKUP ROMOCIJSKEGA MATERIALA-TEKSTIL
26.09.2017JN005824/2017-X01/2017, Blago: MORS 117/2017-JNMV; NAKUP PISARNIŠKIH DELOVNIH IN KONFERENČNIH STOLOV
27.09.2017JN005581/2017-X01/2017, Blago: Zaščitna delovna oblačila in obutev
28.09.2017JN006836/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava in vzdrževanje aplikacije "Usposabljanja ICZR"
28.09.2017JN006879/2017-X01/2017, Storitve: Obratovalni monitoring hrupa v bivalnem okolju v neposredni bližini strelišč SV
04.10.2017JN005145/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje Microsoft System Center Manager
05.10.2017JN006860/2017-X01/2017, Gradnje: MORS 172/2017; ureditev brežine v Kočevski Reki – spodnje garaže
11.10.2017JN006862/2017-X01/2017, Storitve: MORS 303/2016-JNMV; Servisiranje izolirnih dihalnih aparatov DRÄGER za obdobje 2017-2020
12.10.2017JN007194/2017-X01/2017, Gradnje: Sanacija električnega kabla Kamna Gorica
12.10.2017JN007867/2017-X01/2017, Gradnje: obnova vodovodnega omrežja - I. faza, vojašnica Pokljuka
19.10.2017JN006253/2017-X01/2017, Gradnje: Izgradnja plinskega omrežja in kotlarne v vojašnici 26. oktober Vrhnika
19.10.2017JN006426/2017-X01/2017, Blago: Nakup Tempest opreme - 2
03.11.2017JN008089/2017-X01/2017, Blago: prekucna ponev - 218 -MV
06.11.2017JN006758/2017-X01/2017, Gradnje: MORS 160; zamenjava strešne kritine na garaži v vojašnici GM Maribor (objekt 25 in 26) in na skladišču v vojašnici FRS Celje
10.11.2017JN008578/2017-X01/2017, Blago: MORS 260/2017-JNMV; NAKUP PISARNIŠKIH DELOVNIH STOLOV
27.11.2017JN005402/2017-X01/2017, Gradnje: Ureditev vodovodnega hidrantnega omrežja - II. faza v vojašnici EP Ljubljana-Moste - MORS 91/2017-JNMV
27.11.2017JN006250/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Postojna
29.11.2017JN007560/2017-X01/2017, Blago: Nakup obutve gardne enote GE
11.12.2017JN001247/2017-X01/2017, Storitve: Razvojno raziskovalna naloga: Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca
11.12.2017JN007182/2016-X01/2017, Storitve: Razvojno raziskovalna naloga: Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v RS
12.12.2017JN007226/2017-X01/2017, Blago: MORS-182/2017-JNMV; Zabojniki in PVC palete
12.12.2017JN008841/2017-X01/2017, Gradnje: MORS 241/2017-JNMV; Rušitev objekta v vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu
18.12.2017JN009459/2017-X01/2017, Gradnje: MORS 242/2017-JNMV; izvedba GOI del za izdelavo platoja URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana - Šentvid
21.12.2017JN008165/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje kemičnih detektorjev
21.12.2017JN008367/2017-X01/2017, Blago: Računalniška oprema
22.12.2017JN009660/2017-X01/2017, Storitve: MORS 305/2017-JNMV, vzdrževanje in servisiranje hladilnih in zamrzovalnih naprav
03.01.2018JN009423/2017-X01/2018, Storitve: MORS 303/2017-JNMV, vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Igo in Cookinox
10.01.2018JN008138/2017-X01/2018, Blago: NABOJ 5,6 mm LR, Standard Plus, Lapua
11.01.2018JN009296/2017-X01/2018, Blago: Sesalni sistem za čiščenje obale ob izlivu
15.01.2018JN009309/2017-X01/2018, Storitve: tiskanje revije SV
16.01.2018JN009528/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje programske opreme ISOJAN
16.01.2018JN008239/2017-X01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RADIOLOŠKIH DETEKTORJEV
19.01.2018JN002084/2017-X01/2018, Storitve: Sečnja
31.01.2018JN008882/2017-X01/2018, Blago: NAKUP ZAŠČITNE OPREME CZ
01.02.2018JN010165/2017-X01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE TERENSKIH VOZIL NISSAN TERRANO II 2.7 (letnik 2003) ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2021
05.02.2018JN009526/2017-X01/2018, Blago: NAKUP CEPIV
02.03.2018JN010444/2017-X01/2018, Storitve: MORS 295/2017-JNMV; ročno in strojno pranje in čiščenje vozil za lokacijo Ljubljana
23.03.2018JN000535/2018-X01/2018, Storitve: MORS 296/2017-JNMV; vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev in naprav CANON 2018 - 2020
30.03.2018JN000229/2018-X01/2018, Storitve: MORS 289/2017-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2018 do 2019
30.03.2018JN008227/2017-X01/2018, Gradnje: GOI DELA ZA UREDITEV HANGARJA IN PISARN V SKLADIŠČU ŠENTVID
10.04.2018JN009015/2017-X01/2018, Blago: NAKUP ROČNEGA LOKATORJA VIRA RADIOAKTIVNEGA SEVANJA
17.04.2018JN001055/2018-X01/2018, Blago: MORS 298/2017-JNMV; Nakup VTC terminalov in prenosnih VTC kompletov v kovčku Polycom
23.04.2018JN009756/2017-X01/2018, Storitve: MORS 271/2017 Izdelava energetskih izkaznic
24.04.2018JN009898/2017-X01/2018, Storitve: MORS 309/2017 Izdelava PGD / PZI projektne dokumentacije za nadzidavo garažnega objekta za poslovne prostore na sedežu MORS
04.05.2018JN000900/2018-X01/2018, Storitve: MORS 32/2018-JNMV; Vzdrževanje vozil Subaru
17.05.2018JN001656/2018-X01/2018, Gradnje: MORS 82/2018 Prenova kuhinje v gostinsko-namestitvenem objektu Debeli Rtič
01.06.2018JN002851/2018-X01/2018, Gradnje: IZGRADNJA PLOŠČADI ZA PARKIRANJE HELIKOPTERJEV NA LETALIŠČU V AJDOVŠČINI
06.06.2018JN000846/2018-X01/2018, Blago: NAKUP ČOLNOV, PRIKOLIC IN MOTORJEV ZA ČOLNE
15.06.2018JN000987/2018-X01/2018, Storitve: MORS 59/2018-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2018 in 2019
15.06.2018JN002092/2018-X01/2018, Storitve: MORS 112/2018-JNMV - vzdrževanje IS IBSV - Informacijskega sistema iinformacijske baze Slovenske vojske v letih 2018 in 2019
20.06.2018JN001443/2018-X01/2018, Blago: Nakup kartonskih tarč in tarč iz vezane plošče
27.06.2018JN000544/2018-X01/2018, Storitve: NADZOR NAD REKONSTRUKCIJO KOTLARNE V VOJAŠNICI BARONA ANDREJA ČEHOVINA, POSTOJNA
09.07.2018JN003031/2018-X01/2018, Blago: Vojaške topografske karte
12.07.2018JN001418/2018-X01/2018, Storitve: najem in čiščenje kemičnih WC kabin
12.07.2018JN003466/2018-X01/2018, Storitve: Priprava in izvedba kampanje ozaveščanja o informacijski varnosti - KIBVAR
24.07.2018JN002805/2018-X01/2018, Blago: Programska oprema Oracle BI Publisher
24.07.2018JN002989/2018-X01/2018, Gradnje: Ureditev prostorov za veterinarsko ambulanto Primoži
01.08.2018JN001100/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje osebnih vozil FIAT
20.08.2018JN003541/2018-X01/2018, Blago: DOBAVA NOTRANJE OPREME ZA KONFERENČNO DVORANO, okoljsko manj obremenjujoče blago
21.08.2018JN003830/2018-X01/2018, Blago: Nadgradnja Sharepoint
21.08.2018JN003148/2018-X01/2018, Gradnje: Sanacija vadbenega bazena Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) Ig
27.08.2018JN003927/2018-X01/2018, Storitve: MORS 191/2018-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS AJDA - Informacijskega sistema za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah na kmetijskih pridelkih in stvareh v letih 2018, 2019 in 2020
03.09.2018JN004104/2018-X01/2018, Blago: dobava omar kovinskih in ostale kovinske opreme za skladišče
03.09.2018JN003984/2018-X01/2018, Blago: DOBAVA POČITNIŠKIH MOBILNIH ENOT
05.09.2018JN003635/2018-X01/2018, Gradnje: Zamenjava stavbnega pohištva - objekti MO in SV po RS
05.09.2018JN004130/2018-X01/2018, Blago: NAKUP MULTICALORIMETRA
05.09.2018JN002130/2018-X01/2018, Blago: Promocijski material
14.09.2018JN002195/2018-X01/2018, Gradnje: MORS 71/2018 - JNMV Prenova sanitarnih prostorov vojašnice Murska Sobota
17.09.2018JN004069/2018-X01/2018, Blago: Oprema za urejanje okolice
19.09.2018JN004443/2018-X01/2018, Blago: tiskanje
20.09.2018JN005422/2018-X01/2018, Blago: NAKUP TORBIC ZA DVA NABOJNIKA PIŠTOL BERETTA IN PLINSKI RAZPRŠILEC
24.09.2018JN004543/2018-X01/2018, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE AVTO KOZMETIKE
24.09.2018JN003654/2018-X01/2018, Blago: NAKUP GLASBENIH INSTRUMENTOV
06.11.2018JN003071/2018-X01/2018, Blago: Zaščitna kuharska oblačila in obutev
06.11.2018JN004308/2018-X01/2018, Blago: Terenske postelje
06.11.2018JN003222/2018-X01/2018, Blago: Zaščitna delovna oblačila in obutev
06.11.2018JN005465/2018-X01/2018, Storitve: JN MORS 155/2018-JNMV, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE V VETERINARSKI AMBULANTI IN EPIC
06.11.2018JN004109/2018-X01/2018, Blago: NAKUP ZASTAV
06.11.2018JN005377/2018-X01/2018, Gradnje: Prenova fasade na objektu Smelt I in objektu računovodstvo
07.11.2018JN004815/2018-X01/2018, Gradnje: IZGRADNJA IN OBNOVA VARNOSTNIH OGRAJ
12.11.2018JN006473/2018-X01/2018, Blago: Računalniška oprema - ostalo - 2
15.11.2018JN005633/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode
19.11.2018JN006375/2018-X01/2018, Blago: MORS 259/2018-JNMV
20.11.2018JN005665/2018-X01/2018, Gradnje: IZGRADNJA TOPLOVODA VGM MARIBOR
21.11.2018JN006897/2018-X01/2018, Storitve: Zavarovanje vojaških službenih psov MORS v letih 2019 in 2020
26.11.2018JN004575/2018-X01/2018, Gradnje: Ureditev hlajenja v objektih MORS, SV in URSZR z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
28.11.2018JN006019/2018-X01/2018, Blago: dobava STOLOV: OPERATERSKI, DELOVNI PISARNIŠKI, MORS 84/2018-JNMV
29.11.2018JN002080/2018-X01/2018, Gradnje: MORS 109/2018-JNMV; - Izgradnja TK kanalizacije in izvedba optične povezave AC - Brnik
04.12.2018JN004544/2018-X01/2018, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE AVDIO-VIDEO IN FOTOGRAFSKE OPREME
14.12.2018JN003510/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD, PZI za objekt 14 v VbAČ Postojna
18.12.2018JN002911/2018-X01/2018, Gradnje: Izvedba GOI del za prenovo pisarn v objektu Kranjčeva 1 in skladišču Šentvid Ljubljana
04.01.2019JN000967/2018-X01/2019, Blago: ODPADNI MATERIAL ZA POTREBE USPOSABLJANJ GASILCEV
04.01.2019JN007371/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje strojne in programske opreme - URSZR
07.01.2019JN006521/2018-X01/2019, Blago: Nakup traktorja za vleko letalnikov iz/v hangar in na letaliških površinah
10.01.2019JN006407/2018-X01/2019, Gradnje: Požarna hiša 3
23.01.2019JN007923/2018-X01/2019, Storitve: MORS 348/2018-JNMV, fotografske storitve
24.01.2019JN008248/2018-X01/2019, Storitve: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2019
30.01.2019JN007051/2018-X01/2019, Storitve: MORS 306/2018-JNMV Prestavitev šotorske dvorane iz Vojašnice Petra Petriča Kranj v Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki in izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
31.01.2019JN007899/2018-X01/2019, Storitve: Zemeljska dela - uničenja NUS - poligon 208
07.02.2019JN008441/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja videokonferenčnega sistema in naprav Polycom v letih od 2019 do 2021
11.02.2019JN007798/2018-X01/2019, Blago: NAKUP CEPIV
21.02.2019JN007954/2018-X01/2019, Gradnje: MORS 331/2018-JNMV, Gradnja klubskih prostorov v Vojašnici Edvarda Peperka, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
25.02.2019JN007405/2018-X01/2019, Gradnje: Zamenjava kritine na objektih v Rijavcih
07.03.2019JN007852/2018-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE STORITEV REFERENČNEGA RADIOLOŠKEGA LABORATORIJA ZA MOBILNI RADIOLOŠKI LABORATORIJ SLOVENSKE VOJSKE
07.03.2019JN008300/2018-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE STORITEV REFERENČNEGA BIOLOŠKEGA LABORATORIJA ZA MOBILNI BIOLOŠKI LABORATORIJ SLOVENSKE VOJSKE
07.03.2019JN008105/2018-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE STORITEV REFERENČNEGA KEMIJSKEGA LABORATORIJA ZA MOBILNI KEMIJSKI LABORATORIJ SLOVENSKE VOJSKE
21.03.2019JN000244/2019-X01/2019, Storitve: Razgradnja in odvoz zbranih koristnih odpadkov
08.04.2019JN000591/2019-X01/2019, Storitve: Sklenitev okvirnih sporazumov za izvedbo cenitev nepremičnin glede pridobitve in odsvojitve nepremičnega premoženja kot tudi ocene vrednosti naj
08.04.2019JN000415/2019-X01/2019, Blago: NAKUP GUMIJASTIH ČOLNOV
10.04.2019JN000386/2019-X01/2019, Storitve: Izobraževanje za letalske tehnike in inženirje
12.04.2019JN000490/2019-X01/2019, Blago: PADALSKA OPREMA
12.04.2019JN007271/2018-X01/2019, Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
12.04.2019JN008736/2018-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ
15.04.2019JN006893/2018-X01/2019, Gradnje: VARNOSTNO POŽARNA UREDITEV POLIGONA 208, po sistemu "ključ v roke"
16.04.2019JN000972/2019-X01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE JAJC IN EKOLOŠKIH JAJC
19.04.2019JN001174/2019-X01/2019, Storitve: ADR usposabljanje
26.04.2019JN000508/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtocistern za gorivo
26.04.2019JN001133/2019-X01/2019, Blago: NAKUP LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA IN MIKROBIOLOŠKE VARNOSTNE KOMORE
09.05.2019JN000568/2019-X01/2019, Storitve: Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena
10.05.2019JN000521/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE TAHOGRAFOV NA VOZILIH SV
10.05.2019JN001618/2019-X01/2019, Storitve: pregled virov ionizirajočega sevanja
17.05.2019JN002254/2019-X01/2019, Storitve: Zagotovitev sanitarne oskrbe, MORS 142/2019-JNMV
21.05.2019JN001278/2019-X01/2019, Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V OBJEKTU MORS - KRANJČEVA 1, LJUBLJANA z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
21.05.2019JN000883/2019-X01/2019, Blago: Nakup licenčne programske opreme Oracle Data Integrator
22.05.2019JN001337/2019-X01/2019, Blago: Nakup Tempest opreme
22.05.2019JN001333/2019-X01/2019, Blago: Nakup prenosnega sistema OSL dozimetrije
27.05.2019JN001358/2019-X01/2019, Blago: GASILSKE GARNITURE
05.06.2019JN001338/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni
12.06.2019JN002181/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba programa » Usposabljanje voznikov iz varne vožnje«
17.06.2019JN001240/2019-X01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKE OPREME
19.06.2019JN001546/2019-X01/2019, Storitve: PRANJE IN ČIŠČENJE VZMETNIC IN VZGLAVNIKOV - OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA STORITEV
21.06.2019JN000724/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IMUNOLOŠKIH TESTOV
27.06.2019JN000881/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE VOZIL ZNAMKE CITROEN
02.07.2019JN003028/2019-X01/2019, Blago: tiskanje
02.07.2019JN003149/2019-X01/2019, Blago: Vojaške topografske karte
04.07.2019JN002246/2019-X01/2019, Storitve: Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme
09.07.2019JN008756/2018-X01/2019, Blago: Nakup našitkov
11.07.2019JN001746/2019-X01/2019, Blago: KUHINJSKA OPREMA, MORS 70/2019-JNMV
18.07.2019JN001749/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ALU REŠEVALNIH ČOLNOV S PRIKOLICO IN MOTORJEV ZA ČOLNE
18.07.2019JN002156/2019-X01/2019, Blago: NAKUP RF TESTERJA Z ANALIZATORJEM
19.07.2019JN003068/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova kopalnic v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) Ig
19.07.2019JN002681/2019-X01/2019, Blago: NAKUP PRENOSNEGA RENTGENA
19.07.2019JN001886/2019-X01/2019, Blago: MORS 53/2019-JNMV, promocijski material
26.07.2019JN002806/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN MONTAŽA ROTATORJEV ZA NASTAVITEV TTKS ANTEN
09.08.2019JN004335/2019-X01/2019, Storitve: NAJEM MULTIMEDIJSKE OPREME ZA MCC 2019
14.08.2019JN003027/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija strehe in fasade na športni dvorani v Vojašnici Petra Petriča v Kranju
14.08.2019JN004342/2019-X01/2019, Blago: Nakup toplotne postaje
19.08.2019JN002039/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ZAŠČITNIH MASK RESPIRATORJEV IN FILTROV
19.08.2019JN003835/2019-X01/2019, Storitve: Izgradnja celostne podobe prostorov za MCC19, MORS 209/2019-JNMV
20.08.2019JN002950/2019-X01/2019, Blago: STOLI PISARNIŠKI, MORS 93/2019-JNMV
21.08.2019JN003069/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
23.08.2019JN002972/2019-X01/2019, Storitve: MORS 150/2019-JNMV - NADGRADNJA VOZIL ZA PREVOZ HRANE
26.08.2019JN003145/2019-X01/2019, Blago: Dobava varnostnega modula HSM
27.08.2019JN000304/2019-X01/2019, Blago: Zaščitni kombinezon za enkratno uporabo.
27.08.2019JN000949/2019-X01/2019, Blago: Nakup naprav za reševanje v vodi in iz vode
30.08.2019JN003109/2019-X01/2019, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE AVDIO-VIDEO IN FOTOGRAFSKE OPREME
02.09.2019JN003839/2019-X01/2019, Blago: Nakup uničevalnikov dokumentov
03.09.2019JN004349/2019-X01/2019, Gradnje: GOI DELA ZA UREDITEV TK OBJEKTA JANČE
03.09.2019JN002448/2019-X01/2019, Blago: ZAŠČITNA DELOVNA OBLAČILA, OBUTEV IN OPREMA
03.09.2019JN002971/2019-X01/2019, Blago: NAKUP GLASBENIH INSTRUMENTOV
04.09.2019JN002409/2019-X01/2019, Storitve: NAJEM ŠOTOROV IN OPREME NA DNEVIH ZAŠČITE IN REŠEVANJA
04.09.2019JN003592/2019-X01/2019, Blago: MORS 205/2019 - JNMV, NAKUP HRANE ZA PSE
09.09.2019JN004232/2019-X01/2019, Blago: Programska oprema za izdekavo varnostnih kopij
11.09.2019JN004220/2019-X01/2019, Blago: oprema za urejanje okolice
13.09.2019JN001167/2019-X01/2019, Blago: MORS 420/2018-JNMV, NAKUP OPREME ZA ZAŠČITO OKOLJA
13.09.2019JN008529/2018-X01/2019, Blago: NAKUP VETERINARSKIH ZDRAVIL
19.09.2019JN004950/2019-X01/2019, Blago: Laserski daljinomeri in Laserski metri
01.10.2019JN003501/2019-X01/2019, Gradnje: ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU POKLJUKA IN NA OBJEKTU VIRNIKOVA PLANINA - JEZERSKO
04.10.2019JN005840/2019-X01/2019, Blago: Tovorna prikolica z nadgradnjo za gašenje požarov
17.10.2019JN005971/2019-X01/2019, Blago: NAKUP SVETILK
21.10.2019JN006113/2019-X01/2019, Blago: Nakup ISDN PRA / SIP vmesnikov in SBC enot v Failover konfiguraciji
21.10.2019JN005794/2019-X01/2019, Gradnje: DELNA ADAPTACIJA VODOVODA V OBRAMBNEM DOMU PEKRE z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
25.10.2019JN006233/2019-X01/2019, Blago: Nakup vzmetnic
05.11.2019JN006148/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje osebnih vozil FIAT - lokacija CELJE
08.11.2019JN005269/2019-X01/2019, Blago: POHIŠTVO RAZNO LESENO, MORS 208/2019-JNMV, okoljsko manj obremenjujoče blago
13.11.2019JN004054/2019-X01/2019, Blago: NAKUP DVIŽNIH TRAKOV
25.11.2019JN006339/2019-X01/2019, Blago: Programska oprema za zagotavljanje revizijske sledi
06.12.2019JN006895/2019-X01/2019, Gradnje: VGRADNJA HIDROFORJA ZA DVIG TLAKA VODE V HIDRANTNEM OMREŽJU - VGM MB
12.12.2019JN006713/2019-X01/2019, Blago: MORS 330/2019-JNMV, promocijski material
24.12.2019JN007893/2019-X01/2019, Blago: Izdelava baz podatkov in orodja za izvedbo vaje Siquake 2020
09.01.2020JN005953/2019-X01/2020, Blago: Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije - kohezija
09.01.2020JN006792/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za objekt 3 v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Postojna
13.01.2020JN007864/2019-X01/2020, Gradnje: IZVEDBA GRADBENIH DEL »VODOVODNI PRIKLJUČEK SKLADIŠČE POGANJCI«
23.01.2020JN008196/2019-X01/2020, Storitve: MORS 384/2019-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Hobart
30.01.2020JN008175/2019-X01/2020, Storitve: Tiskanje revije SV
04.02.2020JN008485/2019-X01/2020, Blago: BLAGO ZA POTREBE USPOSABLJANJA IZVAJANJA VROČEGA TRENINGA GASILCEV
04.02.2020JN008374/2019-X01/2020, Storitve: MORS 385/2019-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Kovinastroj in Kogast
28.02.2020JN008803/2019-X01/2020, Blago: Prenova in vzdrževanje TYPO3 spletišč
02.03.2020JN000106/2020-X01/2020, Blago: PADALSKA OPREMA
04.03.2020JN008677/2019-X01/2020, Gradnje: GO vzdrževanje letaliških površin, ploščadi in poti na letališčih
07.04.2020JN000395/2020-X01/2020, Storitve: MORS 355/2019-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2020 in 2021
15.04.2020JN000983/2020-X01/2020, Storitve: MORS 58/2020-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
20.04.2020JN000642/2020-X01/2020, Blago: Nadgradnja naprave za varnostno kopiranje
26.05.2020JN001065/2020-X01/2020, Blago: Nakup SAN STIKAL
26.05.2020JN001779/2020-X01/2020, Blago: Dobava programske opreme za strežniško opremo
27.05.2020JN000532/2020-X01/2020, Blago: CEVI IN CEVNE ARMATURE ZA VISOKOZMOGLJIVO MOBILNO ČRPALNO ENOTO (HCP)
27.05.2020JN008963/2019-X01/2020, Gradnje: GOI DELA ZA UREDITEV PROSTOROV V OBJEKTU 12345 V LJUBLJANI z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
27.05.2020JN008517/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA TELEKOMUNIKACIJSKEGA KONTEJNERJA IN ANTENSKEGA STOLPA S SIDRIŠČEM - TK OBJEKT ŽIKARCE
27.05.2020JN008827/2019-X01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA NJIHOVO IZDELAVO
29.05.2020JN001175/2020-X01/2020, Storitve: pregled virov ionizirajočega sevanja, MORS 14/2020-JNMV
03.06.2020JN000299/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za H2 oskrbno verigo in PZI za rekonstrukcijo NN polja TP v Vojašnici Petra Petriča v Kranju
05.06.2020JN000715/2020-X01/2020, Storitve: vzdrževanje programskega produkta MICROSOFT SYSTEM CENTER MANAGER
09.06.2020JN001093/2020-X01/2020, Gradnje: Ureditev kanalizacije v URSZR Celje
10.06.2020JN000801/2020-X01/2020, Blago: Protipoplavne vreče - kohezija
16.06.2020JN001669/2020-X01/2020, Blago: NAKUP GEORADARJA IN GLOBINSKEGA DETEKTORJA
16.06.2020JN002859/2020-X01/2020, Blago: Dobava videokonferenčnega sistema Cisco Meeting
18.06.2020JN001479/2020-X01/2020, Blago: BLAGO ZA POTREBE USPOSABLJANJA IZVAJANJA VROČEGA TRENINGA GASILCEV
14.07.2020JN001474/2020-X01/2020, Blago: KUHARSKA OSEBNA VAROVALNA OPREMA
24.07.2020JN003308/2020-X01/2020, Storitve: MORS 154/2020-JNMV - Sodelovanje pri testiranju in verificiranju SIP sistema z RFC protokoli na klic 112
31.07.2020JN001328/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija vodovoda in kanalizacije v objektih 3 in 3A v Vojašnici generala Maistra Maribor
10.08.2020JN003420/2020-X01/2020, Blago: Vzdrževanje Palo Alto
14.08.2020JN003855/2020-X01/2020, Storitve: MORS 368/2019 - JNMV; Vzdrževanje vozil Volkswagen v letih 2020, 2021 in 2022
21.08.2020JN001484/2020-X01/2020, Storitve: RR PSIHOSOCIALNO TVEGANJE ZA RAZVOJ SPREMEMB PRI GASILCIH (SOS)
26.08.2020JN004304/2020-X01/2020, Blago: OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU - PODLOGA ZA SPANJE SAMONAPIHLJIVA
26.08.2020JN004443/2020-X01/2020, Blago: OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU - ŠOTORSKO KRILO IN PONČO
27.08.2020JN001650/2020-X01/2020, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREŽENJUJOČIH ZASLONOV IN TELEVIZORJEV
31.08.2020JN000515/2020-X01/2020, Blago: NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE.
31.08.2020JN001341/2020-X01/2020, Blago: Promocijski material
10.09.2020JN002793/2020-X01/2020, Storitve: RR IZRAČUNI V GASILSTVU (IvG)
14.09.2020JN004146/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE VOZIL OPEL V LETIH 2020, 2021 IN 2022
17.09.2020JN001603/2020-X01/2020, Blago: SPECIALISTIČNA ALPINISTIČNA - GORNIŠKA OPREMA
21.09.2020JN003922/2020-X01/2020, Blago: Nakup PVC folije za pokrivanje streh
22.09.2020JN001319/2020-X01/2020, Blago: RAZLIČNE SVETILKE IN SPALNE VREČE
22.09.2020JN001514/2020-X01/2020, Blago: RAZLIČNE ZAŠČITNE DELOVNE ROKAVICE
24.09.2020JN004511/2020-X01/2020, Blago: Nakup zaščitnih vizirjev
24.09.2020JN004463/2020-X01/2020, Blago: POHIŠTVO RAZNO, okoljsko manj obremenjujoče blago, MORS 16/2020-JNMV
29.09.2020JN003892/2020-X01/2020, Blago: Sredstvo za posipanje vzletno pristajalne steze, MORS 185/2020-JNMV
30.09.2020JN005943/2019-X01/2020, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE AVDIO-VIDEO IN FOTOGRAFSKE OPREME
06.10.2020JN004638/2020-X01/2020, Blago: Nakup filtrov za celoobrazne maske
07.10.2020JN004942/2020-X01/2020, Blago: POSTELJNI PROGRAM IN BRISAČE, okoljsko manj obremenjujoče blago
07.10.2020JN004979/2020-X01/2020, Blago: Avdio-video in fotografska oprema
12.10.2020JN004010/2020-X01/2020, Blago: PROFESIONALNI KOVČKI ZA TELEKOMUNIKACIJSKO VZDRŽEVANJE
16.10.2020JN004840/2020-X01/2020, Blago: KUHINJSKA OPREMA, okoljsko manj obremenjujoče blago, MORS 215/2020-JNMV
22.10.2020JN005568/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova prostorov GRS Tržič
26.10.2020JN005215/2020-X01/2020, Blago: NAKUP MOBILNIH DEKONTAMINACIJSKIH GENERATORJEV
29.10.2020JN004795/2020-X01/2020, Storitve: MORS 123/2020-JNMV, VZDRŽEVANJE MALIH MEDICINSKIH APARATOV
29.10.2020JN003850/2020-X01/2020, Blago: NAKUP CEPIV, MORS 122/2020-JNMV
29.10.2020JN003253/2020-X01/2020, Blago: NAKUP EKOLOŠKE OPREME
30.10.2020JN000657/2020-X01/2020, Storitve: MORS 24/2020-JNMV, ODVOZ IN EKOLOŠKO UNIČENJE ODPADKOV
05.11.2020JN005135/2019-X01/2020, Blago: MORS 266/2019 - JNMV, NAKUP NAHRBTNIKOV ZK
04.12.2020JN005549/2020-X01/2020, Blago: PROJEKTORJI IN INTERAKTIVNE TABLE OZIROMA ZASLONI
04.12.2020JN005586/2020-X01/2020, Blago: POSTELJNI PROGRAM IN BRISAČE, okoljsko manj obremenjujoče blago
09.12.2020JN006723/2020-X01/2020, Storitve: ZIMSKA SLUŽBA SV - ostalo, MORS 348/2020-JNMV
15.12.2020JN003802/2020-X01/2020, Blago: VAROVALNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI
15.12.2020JN004543/2020-X01/2020, Blago: ZAŠČITNI KOMBINEZONI IN RAZKUŽILO ZA ROKE
18.12.2020JN006576/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje vojaških službenih psov MORS v letih 2021 in 2022
22.01.2021JN006098/2020-X01/2021, Gradnje: Ureditev NN napajanja in menjava diesel agregata na TKO Krim z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
25.01.2021JN006936/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje motornih koles BMW v letih 2021, 2022, 2023 in 2024
04.03.2021JN007226/2020-X01/2021, Storitve: Najem kontejnerskih sanitarnih enot, MORS 76/2020-JNMV
11.03.2021JN007285/2020-X01/2021, Storitve: MORS 222/2020-JNMV; ročno in strojno pranje vozil ter čiščenje vozil za lokacijo Ljubljana za obdobje 2021-2023
12.03.2021JN007481/2020-X01/2021, Blago: SIQUAKE2020-IZGRADNJA DELOVIŠČ
16.03.2021JN006845/2020-X01/2021, Blago: Kombinirano vozilo 4x4 z nadgradnjo za mobilno pisarno za usposabljanje
31.03.2021JN005915/2020-X01/2021, Blago: SISTEM BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV, PROGRAMSKA OPREMA IN STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA
01.04.2021JN007435/2020-X01/2021, Storitve: Izvedba osebne dozimetrije
06.04.2021JN000855/2021-X01/2021, Storitve: MORS 24/2021-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter
14.04.2021JN001136/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje mobilnih črpalnih agregatov Borger
16.06.2021JN000427/2021-X01/2021, Storitve: Pregledi, meritve in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov v objektih SV po Sloveniji
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.04.2016JN000497/2016-C01/2016, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
21.04.2016JN000614/2016-C01/2016, Blago: Telekomunikacijske storitve
13.05.2016JN001297/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
18.05.2016JN000179/2016-C01/2016, Storitve: MORS 75/2016-PSPb - NAJEM ŠOTOROV ZA POTREBE OSKRBE MIGRANTOV ZA OBDOBJE 3 MESECEV NA LOKACIJI NASTANITVENEGA/SPREJEMNEGA CENTRA V LENDAVI
19.05.2016JN000413/2016-C01/2016, Blago: Dve snemalni napravi ASC
19.05.2016JN001535/2016-C01/2016, Blago: Tkanina za bojno uniformo
19.05.2016JN000605/2016-C01/2016, Storitve: MORS 67/2016-PSPb - NAJEM ŠOTOROV ZA POTREBE OSKRBE MIGRANTOV ZA OBDOBJE 3 MESECEV NA LOKACIJAH NASTANITVENIH/SPREJEMNIH CENTROV V ŠENTILJU, LENDAVI IN DOBOVI
27.05.2016JN000679/2016-C01/2016, Blago: Večnamensko gasilsko vozilo
31.05.2016JN000068/2016-C01/2016, Gradnje: nadaljevanje prenove sanitarij v vojašnici VR Slovenska Bistrica, MORS 229/2015-PSPb
31.05.2016JN001992/2016-C01/2016, Blago: MORS 81/2015-ODP, Nakup hrane za pse
01.06.2016JN002069/2016-C01/2016, Storitve: čiščenje poslovnih prostorov MORS
06.06.2016JN002250/2016-C01/2016, Gradnje: Inštalacija klimatskih naprav
06.06.2016JN002256/2016-C01/2016, Storitve: Čiščenje zunanjosti stavb
08.06.2016JN002395/2016-C01/2016, Blago: Instrumenti za merjenje - TERMOKAMERE
09.06.2016JN002441/2016-C01/2016, Blago: Škornji
10.06.2016JN002474/2016-C01/2016, Blago: Sredstva za diagnostiko
13.06.2016JN002514/2016-C01/2016, Storitve: Storitve programiranja sistemske in uporabniške programske opreme
14.06.2016JN002574/2016-C01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
14.06.2016JN002615/2016-C01/2016, Blago: Razne medicinske naprave in proizvodi
14.06.2016JN002616/2016-C01/2016, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
14.06.2016JN002617/2016-C01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
15.06.2016JN002686/2016-C01/2016, Blago: NAKUP TERENSKIH IN KOMBINIRANIH VOZIL
17.06.2016JN002811/2016-C01/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve; MORS 96/2016 ODP; Zakup omrežnih storitev; obvestilo o oddaji JN
17.06.2016JN002812/2016-C01/2016, Blago: Omrežna vozlišča
29.06.2016JN003225/2016-C01/2016, Storitve: oddaja najema in čiščenja kemičnih WC
06.07.2016JN003454/2016-C01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
06.07.2016JN003468/2016-C01/2016, Storitve: Programski paket za razširitev operacijskega sistema
26.07.2016JN004134/2016-C01/2016, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
08.08.2016JN004486/2016-C01/2016, Blago: 202/2015-ODP, dobava medalj, priznanj in ostale kovinske galanterije
12.08.2016JN003867/2016-C01/2016, Storitve: MORS 102/2016-PSPb; Vzdrževanje ePSAP vmesnika
16.08.2016JN003222/2016-C01/2016, Storitve: MORS 95/2016-PSPb; Nadgradnja sistema PLK (prikaz lokacije klicočega)
25.08.2016JN003751/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2016
26.08.2016JN004012/2016-C01/2016, Blago: Nakup vektorske karte Slovenije z atributi
29.08.2016JN003866/2016-C01/2016, Storitve: Infranet storitve
05.09.2016JN005219/2016-C01/2016, Blago: gospodinjski stroji in naprave - oddaja
14.09.2016JN005503/2016-C01/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve
15.09.2016JN005540/2016-C01/2016, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE RIBJIH KONZERV Z ZELENJAVO
22.09.2016JN005700/2016-C01/2016, Blago: Artikli bojne uniforme 1
27.09.2016JN005799/2016-C01/2016, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
29.09.2016JN005867/2016-C01/2016, Blago: Artikli bojne uniforme 2
29.09.2016JN005868/2016-C01/2016, Blago: Artikli službene, slovesne in gardne uniforme SV
29.09.2016JN005875/2016-C01/2016, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PREDPRIPRAVLJENIH OBROKOV HRANE - PASTERIZIRANI
07.10.2016JN004745/2016-C01/2016, Storitve: MORS 178/2016-PSPb - Izvedba tečaja tehničnega osebja za nadzor in kontrolo zračnega prostora in tečaja operativnega osebja za nadzor in kontrolo zračnega prostora
12.10.2016JN003009/2016-C01/2016, Storitve: MORS 138/2016-JNMV; SANACIJA STREHE NA PRIJAVNICI VOJAŠNICE EDVARDA PEPERKA V LJUBLJANI, SKLADIŠČU CELJE - BEŽIGRAD IN OBJEKTU 14 VOJAŠNICE BARONA ANDREJA ČEHOVINA
24.10.2016JN005866/2016-C01/2016, Blago: Izolirni dihalni aparati
26.10.2016JN005900/2016-C01/2016, Blago: vozilo kombi furgon
04.11.2016JN007010/2016-C01/2016, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
29.11.2016JN006992/2016-C01/2016, Storitve: MORS 207/2016-PSPb; najem kabelske kanalizacije za potrebe Slovenske vojske v obdobju 2017 -2021
30.11.2016JN003961/2016-C01/2016, Blago: Nakup vetrovk in jopičev
01.12.2016JN007281/2016-C01/2016, Storitve: MORS-208/2016-PSPb; vzdrževanje programske opreme za načrtovanje in naročanje prehrane v Slovenski vojski – FPS (food-point-sale) in programske opreme HIS-W (hotelsko informacijski sistem) 2017-2020
15.12.2016JN005574/2016-C01/2016, Storitve: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2017 in 2018
29.12.2016JN008051/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava letalskih instrumentalnih procedur
29.12.2016JN007826/2016-C01/2016, Storitve: Licenčno vzdrževanje orodij za delo z vojaškimi formatiranimi sporočili za obdobje 2017-2020
30.12.2016JN008082/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnja sistema Topobase za podporo obratovanja in vzdrževanja infrastrukture letališča Cerklje ob Krki
30.12.2016JN006289/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix za obdobje 2017-2020
02.01.2017JN007458/2016-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle v letih 2017 in 2018
05.01.2017JN005502/2016-C01/2017, Storitve: PROTIVLOMNO IN OBHODNO VAROVANJE
09.01.2017JN003872/2016-C01/2017, Storitve: NAJEM ŠOTOROV ZA POTREBE OSKRBE MIGRANTOV ZA OBODBJE 36 MESECEV
11.01.2017JN007765/2016-C01/2017, Blago: letalsko gorivo
13.01.2017JN006927/2016-C01/2017, Blago: Potrošni material za vzdrževanje zgradb
20.02.2017JN000585/2017-C01/2017, Storitve: MORS 289/2016-PSPB; Vzdrževanje sloja poti v letih 2017 do 2021
20.02.2017JN007613/2016-C01/2017, Blago: Nakup aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AG
20.02.2017JN007228/2016-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
20.02.2017JN006914/2016-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SOKOV, SLADKIH PIJAČ, SIRUPOV TER VODE
23.02.2017JN005472/2016-C01/2017, Blago: NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST
24.02.2017JN000659/2017-C01/2017, Blago: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2017
27.02.2017JN007541/2016-C01/2017, Blago: MORS 231/2016-JNMV; Nadgradnja programske opreme Source One za arhiviranje elektronske pošte
02.03.2017JN000113/2017-C01/2017, Blago: MORS-272/2016-PSPb; NADGRADNJA APLIKACIJE PODATKOVNE ZBIRKE NEVARNIH KEMIČNIH SNOVI "NEVSNOV" V LETIH 2017, 2018 IN 2019
10.03.2017JN007885/2016-C01/2017, Storitve: Cepljenje na lokaciji Ljubljana, Maribor in Celje
13.03.2017JN006832/2016-C01/2017, Blago: NAKUP CEPIV IN ANTIMALARIKOV
23.03.2017JN007887/2016-C01/2017, Storitve: Servisiranje in popravila gasilskih vozil
23.03.2017JN007772/2016-C01/2017, Storitve: Servisiranje in popravila avtocistern za vodo
03.04.2017JN008073/2016-C01/2017, Storitve: Inmarsat satelitske storitve
03.04.2017JN001893/2017-C01/2017, Storitve: MORS 37/2017-PSPb; Vzdrževanje sistema za prikaz lokacije klicočega PLK-ECALL v letih 2017, 2018 in 2019
11.04.2017JN001957/2017-C01/2017, Storitve: MORS 228/2016-PSPb; Vzdrževanje programske in strojne opreme in nakup dodatnih licenc za GIS Prestige za davčne blagajne za poslovanje kuhinj, restavracij in vojaških klubov v letih 2017, 2018 in 2019
14.04.2017JN000348/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MESA IN MESNIH IZDELKOV
19.04.2017JN000081/2017-C01/2017, Storitve: odvoz organskih odpadkov
21.04.2017JN008074/2016-C01/2017, Blago: Nakup obutve
21.04.2017JN000440/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje podatkovno komunikacijske opreme
18.05.2017JN003429/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja uporabniškega vmesnika aplikacije ISOZD - ORGMOB (vojaška evidenca) na novo tehnologijo APEX v letih 2017 in 2018
24.05.2017JN007525/2016-C01/2017, Blago: MORS 190/2016-ODP, NAKUP SANITETNEGA MATERIALA IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
26.05.2017JN003417/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnje in tekoče vzdrževanje programskega produkta EVID
30.05.2017JN000826/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje aplikacije IS UGP
30.05.2017JN002622/2016-C01/2017, Storitve: VZDRŽEVANJE AGREGATOV
31.05.2017JN003950/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov MASPREM 3
05.06.2017JN004970/2017-C01/2017, Blago: Nadgradnja vektorske karte Slovenije z atributi za potrebe enot ZiR v letu 2017
19.06.2017JN005335/2017-C01/2017, Storitve: MORS 257/2016-PSPB; nadaljnji razvoj aplikacije e-Call v letih 2017 in 2018
05.07.2017JN003046/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE JEDILNIH OLJ IN MAŠČOB
13.07.2017JN006025/2017-C01/2017, Storitve: Razvoj funkcionalnosti webPLK v letu 2017
26.07.2017JN001810/2017-C01/2017, Storitve: čiščenje okolice objektov - 230/ODP
10.08.2017JN006337/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja aplikativne programske opreme IRDG in DGZR
11.08.2017JN004598/2017-C01/2017, Blago: MORS 79/2017-ODP, izolirni dihalni aparati
17.08.2017JN004826/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE RIB, RIBIŠKIH PROIZVODOV IN RIBIŠKIH IZDELKOV
17.08.2017JN005068/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE DIVJAČINSKEGA MESA IN ŽREBIČKA
25.08.2017JN002405/2017-C01/2017, Blago: Nakup artiklov bojne uniforme 3
04.09.2017JN005053/2017-C01/2017, Blago: nakup notranje opreme
04.09.2017JN000475/2017-C01/2017, Storitve: Predelava cistern
07.09.2017JN005675/2017-C01/2017, Storitve: MORS 299/2016-PSPb; Nadgradnja aplikacije SPIN - ESPIN v letu 2017
08.09.2017JN005594/2017-C01/2017, Storitve: MORS-88/2017-JNMV; Vzdrževanje in servisiranje vozil in motorjev znamke BMW za obdobje 2017 do 31. 12. 2020
08.09.2017JN005144/2017-C01/2017, Storitve: MORS 61/2017-JNMV; VZDRŽEVANJE FOTOKOPIRNIH STROJEV IN NAPRAV SHARP V OBDOBJU 2017 - 2019
12.09.2017JN006295/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE BOJNIH IN VOJAŠKIH OBROKOV
14.09.2017JN005360/2017-C01/2017, Storitve: JN MORS 235/2016-PSPB, NADGRADNJA APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME SKEV
21.09.2017JN007750/2017-C01/2017, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na zloženkah
21.09.2017JN003441/2017-C01/2017, Blago: NAKUP POZIVNIKOV IN RADIJSKIH POSTAJ
25.09.2017JN005570/2017-C01/2017, Blago: Nakup artiklov delovne uniforme CZ
27.09.2017JN004751/2017-C01/2017, Blago: Nakup aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AG
28.09.2017JN007188/2017-C01/2017, Blago: Nakup in montaža dispečerske konzole ZETRON
28.09.2017JN007953/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja sistema PLK za vključitev storitev e-Call naslednje generacije
09.10.2017JN005875/2017-C01/2017, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE VOZIL ZNAMKE RENAULT
12.10.2017JN001764/2016-C01/2017, Storitve: Nadgradnja aplikativne programske opreme IRDG
13.10.2017JN002374/2017-C01/2017, Gradnje: GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MORS
23.10.2017JN005105/2017-C01/2017, Blago: Nakup podatkovno komunikacijske opreme
23.10.2017JN006321/2017-C01/2017, Gradnje: GOI vzdrževanje stanovanj in vgrajene infrastrukture
27.10.2017JN007225/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE TESTENIN, MLEVSKIH IN ZAMRZNJENIH IZDELKOV
27.10.2017JN007261/2017-C01/2017, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE ZAČIMB, JUH, ČAJEV IN DRUGIH PREHRAMBNIH IZDELKOV
03.11.2017JN007449/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje programske opreme VEP
17.11.2017JN004976/2017-C01/2017, Blago: Strežniška oprema
24.11.2017JN005296/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme v ROLE 2 LM
30.11.2017JN009158/2017-C01/2017, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na avtobusih LPP
01.12.2017JN003104/2017-C01/2017, Blago: Pnevmatike, MORS 74/2017-ODP
07.12.2017JN002687/2017-C01/2017, Storitve: Razvojno raziskovalna naloga: nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v RS - POTROG 3
11.12.2017JN005296/2017-C02/2017, Storitve: Vzdrževanje medicinske opreme v ROLE 2 LM
20.12.2017JN009554/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje programske opreme UDIGISP v letih 2018, 2019 in 2020
20.12.2017JN009702/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme ERDAS IMAGINE v letih 2018, 2019 in 2020
20.12.2017JN007381/2017-C01/2017, Storitve: čiščenje oken in fasadnih stekel, MORS 25/2017-ODP
27.12.2017JN008318/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje izpušnih sistemov terenskih, tovornih in osebnih vozil
09.01.2018JN008266/2017-C01/2018, Storitve: MORS 156/2017-ODP - Zavarovanje prevoznih sredstev MORS v letih 2018 in 2019
17.01.2018JN008176/2017-C01/2018, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE KRUHA, PEKOVSKEGA PECIVA, SLAŠČIC IN PODOBNO
01.02.2018JN007386/2017-C01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE PLATNENIH ŠOTOROV IN IZDELKOV, MORS 138/2017-odp
01.02.2018JN010313/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje aplikativne programske opreme IRDG, DGZR in ORDG (za obdobje 60 mesecev)
02.02.2018JN007597/2017-C01/2018, Storitve: ODSTRANJEVANJE NEVARNIH ODPADKOV OB NESREČAH
13.02.2018JN008971/2017-C01/2018, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MESNIH IN RIBJIH KONZERV, NAMAZOV TER PAŠTET
14.02.2018JN009256/2017-C01/2018, Blago: Vozilo s kontejnerjem USAR
15.02.2018JN000147/2018-C01/2018, Storitve: MORS 331/2017-PSPB; Vzdrževanje zemljevidov in podatkov za izračun poti za potrebe mobilne aplikacije v prenosnih napravah enot ZiR v letih 2018 do 2021
16.02.2018JN008972/2017-C01/2018, Storitve: PRANJE IN KEMIČNO ČIŠČENJE
20.02.2018JN009742/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje strojne in programske opreme (HP, Oracle, Fujitsu, EMC,...)
22.02.2018JN000764/2018-C01/2018, Gradnje: Prenova kotlovnice v vojašnici BAČ
22.02.2018JN009740/2017-C01/2018, Storitve: IZVEDBA AVTOBUSNIH PREVOZOV IZ OBMOČJA DOLENJSKE
29.03.2018JN009811/2017-C01/2018, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE ZAMRZNJENIH TER KONZERVIRANIH VRTNIN IN SADJA
24.04.2018JN001496/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja DWSVin OBI
27.04.2018JN010430/2017-C01/2018, Blago: Pisarniški material
18.05.2018JN000839/2018-C01/2018, Blago: OBVESTILO O NAROČILU za nakup kemijskih detektorjev z biološkim čitalcem
22.05.2018JN010409/2017-C01/2018, Blago: nakup kuhinjske opreme, okoljsko manj obremenjujoče blago
13.06.2018JN001573/2018-C01/2018, Blago: Nakup delovnih strojev (letaliških traktorjev in teleskopskega viličarja) za letališče Cerklje ob Krki
15.06.2018JN002658/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja sistema PLK - webPLK bazen
15.06.2018JN002755/2018-C01/2018, Blago: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2018
18.06.2018JN010241/2017-C01/2018, Gradnje: GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture SV
20.06.2018JN002617/2018-C01/2018, Blago: MORS 76/2018-PSPB - nadgradnja in vzdrževanje KIH - komunikacijsko informacijske hrbtenice MORS/SV v letih 2018 in 2019
20.06.2018JN010438/2017-C01/2018, Blago: NABAVA ČISTILNEGA IN TOALETNEGA MATERIALA
22.06.2018JN000498/2018-C01/2018, Storitve: MORS 21/2018-ODP; Najem VPN IP MPLS povezav in najem širokopasovne povezave za dostop do interneta
02.07.2018JN000939/2018-C01/2018, Blago: Nakup podatkovno komunikacijske opreme
02.07.2018JN003010/2018-C01/2018, Blago: Strežniki za Oracle podatkovne zbirke-2
09.07.2018JN001936/2018-C01/2018, Blago: Dobava Tempest opreme
13.07.2018JN002174/2018-C01/2018, Storitve: Zagotovitev zdravnika na terenu
17.07.2018JN003940/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2018
17.07.2018JN003960/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja sistema SPIN - bazen
19.07.2018JN001897/2018-C01/2018, Blago: Nadgradnja diskovnega sistema
23.07.2018JN002178/2018-C01/2018, Blago: Nakup strežniške opreme
31.07.2018JN003152/2018-C01/2018, Blago: Nakup opreme za vzdrževanje letaliških površin za letališče Cerklje ob Krki
31.07.2018JN002812/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS VZE MEDIC
02.08.2018JN000755/2018-C01/2018, Storitve: Razvojno raziskovalni projekt: Nadgradnja sistema 3D-GIS za vizualizacijo dogajanja v simulatorju JCATS - 3D-GIS JCATS
03.08.2018JN002168/2018-C01/2018, Blago: Nakup nadomestnih delov ustrezajoče kakovosti za osebna, kombinirana, terenska in tovorna vozila ter nakup diagnostične opreme
03.08.2018JN000497/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje merilne opreme za obdobje 48 mesecev
03.08.2018JN009216/2017-C01/2018, Blago: Material za tiskanje
03.08.2018JN001084/2018-C01/2018, Blago: Delovni stroji
06.08.2018JN002169/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje opreme za vzdrževanje okolice
14.08.2018JN003840/2018-C01/2018, Storitve: Posodobitev kartografskih podlag - operativno tehnični del
23.08.2018JN003010/2018-C02/2018, Blago: Strežniki za Oracle podatkovne zbirke-2
03.09.2018JN004743/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja aplikacije IRDG in DGZR
11.09.2018JN002779/2018-C01/2018, Blago: nakup opreme za kuhinjo, okoljsko manj obremenjujoče blago, MORS 4/2018-ODP
25.09.2018JN005351/2018-C01/2018, Blago: Nakup prenove sistema za varnostno kopiranje
16.10.2018JN001288/2018-C01/2018, Blago: Nakup artiklov službene uniforme, okoljsko manj obremenjujoče blago
16.10.2018JN002177/2018-C01/2018, Blago: Nakup športne obutve, okoljsko manj obremenjujoče blago
18.10.2018JN002176/2018-C01/2018, Blago: Nakup artiklov bojne uniforme in športne opreme, okoljsko manj obremenjujoče blago
24.10.2018JN006704/2018-C01/2018, Blago: MORS 280/2018-PSPB - Vzpostavitev povezav za prenos klicev iz številke 112 v Dispečerski center zdravstva v Mariboru
26.10.2018JN004674/2018-C01/2018, Blago: Nakup računalniške opreme-ostalo
06.11.2018JN006011/2018-C01/2018, Storitve: NADGRADNJA APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME SKEV, MORS 209/2018-PSPB
07.11.2018JN007115/2018-C01/2018, Blago: Nakup nadomestnih delov ustrezajoče kakovosti za osebna, kombinirana, terenska in tovorna vozila
07.11.2018JN005167/2018-C01/2018, Blago: MORS 131/2018-ODP, NAKUP TORBIC ZK 1A
07.11.2018JN005169/2018-C01/2018, Blago: JN MORS 157/2018, NAKUP LAHKIH OBLEK USAR
14.11.2018JN005920/2018-C01/2018, Blago: Nadgradnja terminala NoSaCo Compact in nakup terminala NoSaCo Rack
26.11.2018JN005210/2018-C01/2018, Storitve: Implementacija sistema za elektronsko spremljanje MS
26.11.2018JN004050/2018-C01/2018, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SLAŠČIC, PECIVA IN DRUGIH SLADKIH IZDELKOV TER EKOLOŠKIH SLADIC
06.12.2018JN003103/2017-C01/2018, Storitve: Izvedba selitev pripadnikov SV in drugih uslužbencev Ministrstva za obrambo RS
07.12.2018JN004047/2018-C01/2018, Blago: Nakup pozivnikov in radijskih postaj
18.12.2018JN006281/2018-C01/2018, Storitve: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2019 in 2020
18.12.2018JN004723/2018-C01/2018, Gradnje: Zamenjava kritine in prenova strehe na objektih MO, po sklopih
19.12.2018JN006349/2018-C01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGRAMSKIH PRODUKTOV PO MICROSOFT PREMIER SUPPORT
28.12.2018JN008046/2018-C01/2018, Storitve: SERVIS GASILSKIH AVTOLESTEV MAGIRUS
31.12.2018JN003288/2018-C01/2018, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ
08.01.2019JN007460/2018-C01/2019, Blago: Nakup avtobusov (visokopodni, 50 + 2 sedeža)
08.01.2019JN005356/2018-C01/2019, Blago: GASILSKO VOZILO ZA NEVARNE SNOVI
09.01.2019JN008135/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme v letih 2019 in 2020
09.01.2019JN007389/2018-C01/2019, Blago: Letalsko gorivo
10.01.2019JN008539/2018-C01/2019, Blago: MORS 355/2018-KONKPSP, nadgradnja vozila za zveze
14.01.2019JN008677/2018-C01/2019, Storitve: NAJEM SATELITSKE POVEZAVE, LICENCE IN VZDRŽEVANJE OPREME NoSaCo IN ALPDIRIS
16.01.2019JN008622/2018-C01/2019, Storitve: Tekoče vzdrževanje programskega produkta FORM.NET-MORS in MRVL-MO
16.01.2019JN007236/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov in naprav zvez
16.01.2019JN006773/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OBUTVE IN NOGAVIC ZA SV, okoljsko manj obremenjujoče blago
18.01.2019JN008545/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje ePSAP vmesnika v letih 2019 do 2023
24.01.2019JN000029/2019-C01/2019, Storitve: MORS 370/2018-PSPB, vzdrževanje in servisiranje konvektomatov Rational
28.01.2019JN007003/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVIL
31.01.2019JN000055/2019-C01/2019, Storitve: Letališke storitve ER Maribor
06.02.2019JN006485/2018-C01/2019, Blago: Nakup lesne biomase
07.02.2019JN007998/2018-C01/2019, Storitve: vzdrževanje radijskih postaj in pozivnikov
08.02.2019JN000034/2019-C01/2019, Storitve: JN MORS 363/2018-PSPB; Nadgradnja in vzdrževanje ISOZD v letih 2019, 2020 in 2021
11.02.2019JN000187/2019-C01/2019, Storitve: Letališke storitve JP Ljubljana
14.02.2019JN000015/2019-C01/2019, Storitve: MORS 158/2018-PSPB, VZDRŽEVANJE ANALIZATORJEV VITROS, SYSMEX 9IN THERMO FISHER S
14.02.2019JN006661/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba sanitarne sečnje
22.02.2019JN007841/2018-C01/2019, Blago: dobava MEDALJ, PRIZNANJ IN OSTALE KOVINSKE GALANTERIJE
11.03.2019JN000536/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije SKEV, MORS 374/2018-PSPB
12.03.2019JN008175/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje računalniške in komunikacijske infrastrukture
13.03.2019JN000833/2019-C01/2019, Storitve: NAJEM SNOPOVNEGASISTEMA RADIJSKIH ZVEZ
19.03.2019JN000997/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2019
22.03.2019JN001002/2019-C01/2019, Storitve: MORS 366/2018-PSPB, razvoj in implementacija modula za pošiljanje SMS iz SW SIJA
28.03.2019JN001186/2019-C01/2019, Blago: Nakup Zdravil, Sklop 1: zdravila H, ZZ, Rp in BRp
03.04.2019JN008772/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba avtobusnih prevozov
03.04.2019JN007749/2018-C01/2019, Storitve: Ureditev mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS
18.04.2019JN008550/2018-C01/2019, Blago: NAKUP VETERINARSKIH PRIPOMOČKOV
18.04.2019JN008649/2018-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKE MESA IN JAJC TER EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA IN EKOLOŠKIH JAJC
08.05.2019JN002010/2019-C01/2019, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na avtobusih LPP
08.05.2019JN002074/2019-C01/2019, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na zloženkah
09.05.2019JN000998/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema SPIN
09.05.2019JN001369/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje programskega produkta MAPOS v letih 2019, 2020 in 2021
20.05.2019JN000595/2019-C01/2019, Blago: NAKUP EKSPLOZIVNIH SREDSTEV ZA POTREBE ENOTE NUS
29.05.2019JN002901/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov MASPREM 4
29.05.2019JN008588/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni
06.06.2019JN007201/2018-C01/2019, Blago: Nakup in montaža siren sistema javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji
07.06.2019JN000845/2019-C01/2019, Storitve: Pregled nizkonapetostnih elektro inštalacij in pregled strelovodov
18.06.2019JN003299/2019-C01/2019, Storitve: Najem vozil
19.06.2019JN000362/2019-C01/2019, Blago: Nakup pnevmatik
20.06.2019JN003092/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2019
20.06.2019JN003238/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije NEVSNOV
24.06.2019JN001612/2019-C01/2019, Blago: Traktor s priključki
01.07.2019JN000967/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav v URSZR RECO centrih
02.07.2019JN000844/2019-C01/2019, Gradnje: UREDITEV NOTRANJOSTI OBJEKTA TROJICA
08.07.2019JN002567/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sanitarnih nadgradenj in prikolic
09.07.2019JN006822/2018-C01/2019, Blago: Nakup SIP telefonske centrale
11.07.2019JN001995/2019-C01/2019, Storitve: Zakup omrežnih storitev; MORS 6/2019-ODP
23.07.2019JN001057/2019-C01/2019, Storitve: Redni mesečni servis in popravila dvigal v objektih MO in SV, po sklopih
24.07.2019JN001822/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav v objektih MO in SV, po sklopih
30.07.2019JN001051/2019-C01/2019, Storitve: izvajanje zimske službe, MORS 317/2018-ODP
05.08.2019JN001536/2019-C01/2019, Blago: Nakup škornjev in čevljev
06.08.2019JN003808/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikativne programske opreme IRDG, ORDG in DGZR
06.08.2019JN001050/2019-C01/2019, Blago: Nakup tkanine za bojno uniformo
08.08.2019JN003056/2019-C01/2019, Blago: KEMIJSKI DETEKTORJI Z BIOLOŠKIM ČITALCEM
09.08.2019JN005029/2019-C01/2019, Blago: MORS 233/2019-KONKPSP, stenski prikazovalniki
22.08.2019JN003003/2019-C01/2019, Blago: Nakup kontejnerjev
23.08.2019JN003318/2019-C01/2019, Blago: OMARE KOVINSKE, MORS 109/2019-ODP
23.08.2019JN002474/2019-C01/2019, Gradnje: Ureditev delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča Kranj
26.08.2019JN004903/2019-C01/2019, Blago: Nakup programskega orodja Pyramid Analytics
26.08.2019JN001018/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje gradbene mehanizacije
26.08.2019JN002573/2019-C01/2019, Blago: ARTIKLI DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
27.08.2019JN002467/2019-C01/2019, Blago: Nakup strežniške opreme
27.08.2019JN002711/2019-C01/2019, Blago: Dobava podatkovno komnikacijske opreme
03.09.2019JN002543/2019-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PREDPRIPRAVLJENE KONZERVIRANE IN PASTERIZIRANE HRANE TER SENDVIČEV
05.09.2019JN003820/2019-C01/2019, Blago: Tovorno vozilo s priklopnim vozilom za šolo vožnje
05.09.2019JN004215/2019-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SVEŽEGA IN SUHEGA SADJA TER VRNIN
05.09.2019JN003061/2019-C01/2019, Blago: Terenske postelje
09.09.2019JN000155/2019-C01/2019, Blago: Nakup maziv in tehničnih tekočin
12.09.2019JN003004/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije IS UGP
12.09.2019JN000516/2019-C01/2019, Blago: AKUMULATORJI
20.09.2019JN005067/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov za nadzor vlage v skladiščih SIMES
25.09.2019JN005229/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2019
25.09.2019JN006016/2019-C01/2019, Blago: MORS 198/2019-PSPB - Vzpostavitev povezav za prenos klicev iz številke 112 v Dispečerski center zdravstva v Ljubljani
01.10.2019JN005238/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje licenc aplikacije N-CORE NG
04.10.2019JN001171/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema Videokras v obdobju 48 m
04.10.2019JN003574/2019-C01/2019, Storitve: Razvojno raziskovalna naloga: nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v RS - POTROG 4
07.10.2019JN005249/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja IS UGP
09.10.2019JN004490/2019-C01/2019, Blago: Dobava računalniške opreme
18.10.2019JN002402/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje električnih potopnih, hidravličnih in motornih črpalk ter mobilne črpalne enote
29.10.2019JN004425/2019-C01/2019, Gradnje: GOI dela za ureditev objekta 12705 na Vrhniki z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
06.11.2019JN004418/2019-C01/2019, Blago: MORS 149/2019-ODP, NAKUP MOTORNIH ŽAG, ČRPALK IN AGREGATOV
14.11.2019JN005543/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava stavbnega pohištva v objektih SV po Republiki Sloveniji (MORS 238/2019-ODP)
14.11.2019JN003399/2019-C01/2019, Blago: Nakup šotorov
15.11.2019JN005402/2019-C01/2019, Gradnje: Izgradnja ter zamenjava dotrajanih in poškodovanih delov varnostnih ograj v SV in URSZR
19.11.2019JN005813/2019-C01/2019, Blago: Napajalna enota za lokacijo Letališča Cerklje
21.11.2019JN005900/2019-C01/2019, Blago: PLETENA OBLAČILA DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
29.11.2019JN008177/2019-C01/2019, Blago: Programska oprema za nadzor radijskih linkov
06.12.2019JN006410/2019-C01/2019, Blago: Nakup računalniške opreme-2
11.12.2019JN006709/2019-C01/2019, Storitve: izvajanje zimske službe SV- del, MORS 255/2019-ODP
20.12.2019JN005779/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava azbestnih kritin na objektih SV in URSZR po Republiki Sloveniji
03.01.2020JN008045/2019-C01/2020, Storitve: MORS 225-2019- PSPB VZDRŽEVANJE IN NAKUP REZERVNIH DELOV ZA OPREMO SCHILLER
03.01.2020JN008046/2019-C01/2020, Storitve: MORS 226/2019- PSPB, VZDRŽEVANJE IN NAKUP NADOMESTNIH DELOV ZA MEDICINSKO OPREMO STRYKER/MEDTRONIC
06.01.2020JN005462/2019-C01/2020, Storitve: MORS 258/2019 - ODP, ODSTRANJEVANJE NEVARNIH ODPADKOV OB NESREČAH
07.01.2020JN008462/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema javnega alarmiranja - SIJA
09.01.2020JN008559/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje mikrovalovne radijske zveze
10.01.2020JN004261/2019-C01/2020, Blago: Nakup artiklov bojne uniforme
10.01.2020JN005938/2019-C01/2020, Blago: ŠPORTNA OPREMA ZA TELOVADNICO IN ZUNANJI REKVIZITI ZA VADBO
15.01.2020JN006702/2019-C01/2020, Storitve: MORS 236/2019-ODP - Zavarovanje prevoznih sredstev MORS v letih 2020 in 2021
17.01.2020JN008518/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA STROJNIH DEL - VODOVODNI PRIKLJUČEK SKLADIŠČA POGANJCI
30.01.2020JN007645/2019-C01/2020, Storitve: Protivlomno in obhodno varovanje
03.02.2020JN007336/2019-C01/2020, Blago: MORS 293/2019 - ODP, NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST
10.02.2020JN008923/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in usposabljanje za sistem GIS v letih od 2020 do 2024
10.02.2020JN008922/2019-C01/2020, Blago: MORS 354/2019-PSPB - nadgradnja in vzdrževanje KIH - komunikacijsko informacijske hrbtenice MORS/SV v letih 2020 in 2021
17.02.2020JN000396/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba raziskovalno razvojnega projekta: Nadgradnja študije učinkovite uporabe zaščitnih vodnih baraž ob onesnaženju celinskih voda z nafto, njenimi derivati in kemijsko podobnimi snovmi - "BARAŽE"
19.02.2020JN007284/2019-C01/2020, Storitve: MORS 263/2019-ODP, Zdravstveni pregledi
20.02.2020JN000291/2020-C01/2020, Storitve: MORS 352/2019-PSPB; Redno in investicijsko vzdrževanje sistema RIS4i v letih 2020 in 2021
27.02.2020JN006958/2019-C01/2020, Storitve: MORS 294/2019-ODP, Celovita strategija priprave in izvajanja promocije in oglaševanja Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko
28.02.2020JN008229/2019-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SOKOV, VODE IN DRUGIH PIJAČ
28.02.2020JN008349/2019-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
02.03.2020JN004261/2019-C02/2020, Blago: Nakup artiklov bojne uniforme
10.03.2020JN000536/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje telefonskih central AASTRA
18.03.2020JN008541/2019-C01/2020, Blago: NAKUP TOVORNIH VOZIL Z NADGRADNJAMI ZA POTREBE CIVILNE ZAŠČITE
14.04.2020JN002121/2020-C01/2020, Blago: ZAŠČITNE MASKE FFP2 ali enakovredno
20.04.2020JN007647/2019-C01/2020, Storitve: čiščenje poslovnih prostorov, okoljsko manj obremenjujoča storitev, MORS 147/2019-ODP
21.04.2020JN002222/2020-C01/2020, Blago: RESPIRATORJI, GRELCI INFUZIJSKIH TEKOČIN, KISIKOVE JEKLENKE
24.04.2020JN002015/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega produkta EVID
24.04.2020JN008264/2019-C01/2020, Storitve: SANITARNA OSKRBA -wc, MORS 280/2019-ODP
27.04.2020JN007646/2019-C01/2020, Storitve: Najem VPN IP MPLS povezav in najem interneta
04.05.2020JN007647/2019-C02/2020, Storitve: čiščenje poslovnih prostorov, okoljsko manj obremenjujoča storitev, MORS 147/2019-ODP
05.05.2020JN002104/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanja PO Backup in Deja VU
05.05.2020JN002014/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja DWSV in OBI
19.05.2020JN002248/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje snemalnih naprav ASC in sisrema KC08
02.06.2020JN000835/2020-C01/2020, Storitve: MORS 421/2019-ODP, Inmarsat satelitske storitve
16.07.2020JN003803/2020-C01/2020, Blago: Programska oprema za nadzor omrežja in nadzor DMR repetitorjev
16.07.2020JN000457/2020-C01/2020, Blago: Olja, maziva in tehnične tekočine
24.07.2020JN004026/2020-C01/2020, Blago: Razvoj sistemov za zgodnje obveščanje na področju VNDN - nakup "Iskalnika"
28.07.2020JN004067/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2020
04.08.2020JN000501/2020-C01/2020, Gradnje: Izgradnja poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS
10.08.2020JN001009/2020-C01/2020, Blago: NAKUP LETALIŠKE ZEMELJSKE OPREME
10.08.2020JN001394/2020-C01/2020, Blago: NAKUP OPREME ZA MANIPULACIJO TOVORA IN LETAL
10.08.2020JN004128/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KEMIČNIH DETEKTORJEV ChemPro100i
13.08.2020JN002089/2020-C01/2020, Blago: SPECIALNA VOZILA Z NADGRADNJO ZA POTREBE POSREDOVANJ
13.08.2020JN001171/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL
26.08.2020JN003247/2020-C01/2020, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil
28.08.2020JN000417/2020-C01/2020, Blago: NAKUP HELIKOPTERSKE OPREME ZA REŠEVANJE
28.08.2020JN002635/2020-C01/2020, Blago: NAKUP VOJAŠKIH OBROKOV
31.08.2020JN003112/2020-C01/2020, Blago: POPRAVEK - SUKCESIVNE DOBAVE RIB, RIIŠKIH IZDELKOV IN RIBIŠKIH PROIZVODOV
31.08.2020JN002632/2020-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE JEDILNIH OLJ IN MAŠČOB
31.08.2020JN003205/2020-C01/2020, Blago: OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU
02.09.2020JN004465/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2020
07.09.2020JN004796/2020-C01/2020, Storitve: Tekoče in investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema Pyramid Analytics
14.09.2020JN004956/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RADIOLOŠKIH DETEKTORJEV PDS-100 G/ID IN ELEKTRONSKIH DOZIMETROV RAD-60S
24.09.2020JN001523/2020-C01/2020, Blago: Nakup raznih artiklov bojne uniforme
24.09.2020JN001446/2020-C01/2020, Blago: RAZLIČNA ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA, OBUTEV IN OPREMA
25.09.2020JN002476/2020-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE RZKUŽILA
25.09.2020JN000044/2020-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MESA IN MESNIH IZDELKOV
28.09.2020JN003358/2020-C01/2020, Blago: Dobava Tempest opreme
29.09.2020JN001795/2020-C01/2020, Gradnje: Zunanja ureditev vojašnice STO
29.09.2020JN003672/2020-C01/2020, Blago: Dobava strežniške opreme
01.10.2020JN001170/2020-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE VZDRŽEVANJA ZGRADB IN MATERIALNIH SREDSTEV
01.10.2020JN003204/2020-C01/2020, Blago: NOTRANJA OPREMA - okoljsko manj obremenjujoče blago
01.10.2020JN004084/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL
13.10.2020JN005464/2020-C01/2020, Storitve: Letališke storitve in storitve zemeljske oskrbe na letališču Maribor
13.10.2020JN003717/2020-C01/2020, Blago: MORS 152/2020-ODP, Izolirni dihalni aparati
15.10.2020JN005016/2020-C01/2020, Blago: Dobava podatkovno komunikacijske opreme
16.10.2020JN005957/2020-C01/2020, Storitve: MORS 264/2020-PSPb; Vzdrževanje programske opreme za načrtovanje in naročanje prehrane v Slovenski vojski FPS (food-point-sale) in programske opreme HIS/W (hotelsko informacijski sistem) 2021-2023
29.10.2020JN004943/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA APLIKACIJE SKEV - SPLETNA TEHNOLOGIJA, MORS 69/2020-PSPB
30.10.2020JN000103/2020-C01/2020, Blago: NAKUP REAGENTOV, KONTROL IN KALIBRATORJEV ZA ANALIZATORJE VITROS, SYSMEX IN THERMO FISHER
05.11.2020JN006468/2020-C01/2020, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih vozil za prevoz oseb in tovora
05.11.2020JN004886/2020-C01/2020, Blago: Nakup letalskega goriva
09.11.2020JN005064/2020-C01/2020, Blago: ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV ZA INŠTRUKTORJE V GASILSKI ŠOLI
12.11.2020JN004680/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivne dobave okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik
12.11.2020JN005748/2020-C01/2020, Blago: Nakup in montaža siren javnega alarmiranja
16.11.2020JN004683/2020-C01/2020, Blago: JN MORS 67/2020-ODP, NAKUP TORB CZ, NAHRBTNIKOV, ZAŠČITNIH ČELAD IN OČAL
16.11.2020JN004812/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE OPREME ZA VZDRŽEVANJE OKOLICE
24.11.2020JN001047/2020-C02/2020, Blago: MORS 62/2020-ODP, Cevi in oprema za HCP
27.11.2020JN005225/2020-C01/2020, Blago: Nakup artiklov svečane uniforme civilne zaščite RS
03.12.2020JN004687/2020-C01/2020, Blago: SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN
08.12.2020JN006205/2020-C01/2020, Blago: MORS 315/2020-ODP, maska kirurška za večkratno uporabo
11.12.2020JN006953/2020-C01/2020, Blago: MONITORJI Z DEFIBRILATORJEM
11.12.2020JN006988/2020-C01/2020, Blago: ULTRAZVOČNI SISTEMI
14.12.2020JN005491/2020-C01/2020, Blago: OPREMA ZA NASTANITEV IN ZAŠČITO, MORS 252/2020-ODP
15.12.2020JN006498/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje programske opreme UDIGISP v letih 2021 do 2023
15.12.2020JN006297/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme ERDAS IMAGINE v letih 2021 do 2023
15.12.2020JN005561/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške opreme - ostalo
17.12.2020JN005641/2020-C01/2020, Storitve: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2021 in 2022
17.12.2020JN005747/2020-C01/2020, Storitve: MORS 221/2020-ODP - Zavarovanje zračnih plovil MORS v letu 2021
23.12.2020JN007539/2020-C01/2020, Storitve: NAJEM SNOPOVNEGASISTEMA RADIJSKIH ZVEZ
07.01.2021JN005192/2020-C01/2021, Blago: NAKUP VILIČARJA IN DOKUP OPREME ZA OBSTOJEČA SPECIALNA VOZILA ZA CERKLJE OB KRKI.
12.01.2021JN007576/2020-C01/2021, Storitve: Infranet storitve
14.01.2021JN006756/2020-C01/2021, Storitve: MORS 309/2020-ODP, Cepljenje na lokaciji Ljubljana, Maribor in Celje
15.01.2021JN007559/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav Dantherm
21.01.2021JN006062/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja za državni prostorski načrt za osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
21.01.2021JN006613/2020-C01/2021, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ
25.01.2021JN007622/2020-C01/2021, Storitve: MORS 223/2020-PSPb; VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE FOTOKOPIRNIH STROJEV IN NAPRAV KONICA MINOLTA ZA OBDOBJE 2021 - 2023
28.01.2021JN007847/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle v letih 2021 in 2022
04.02.2021JN008017/2020-C01/2021, Blago: NAKUP DEKONTAMINACIJSKIH POSTAJ
24.02.2021JN007341/2020-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME DRAGER
26.02.2021JN005489/2020-C01/2021, Gradnje: GOI vzdrževanje stanovanj in vgrajene infrastrukture, po sklopih
15.03.2021JN007065/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje strojne in programske opreme za strežnike in diskovne sisteme
15.03.2021JN007546/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix
15.03.2021JN007935/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS UGP
15.03.2021JN007252/2020-C01/2021, Blago: Dobava Tempest opreme
25.03.2021JN006602/2020-C01/2021, Blago: MORS 298/2020-ODP, osebna varovalna oprema COVID-19
30.03.2021JN006536/2020-C01/2021, Storitve: Servisiranje izolirnih dihalnih aparatov Dräger v letih 2021, 2022, 2023 in 2024
02.04.2021JN007550/2020-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE OPREME ZA VZDRŽEVANJE OKOLICE IN POVRŠIN
09.04.2021JN007894/2020-C01/2021, Blago: PISARNIŠKI MATERIAL
07.05.2021JN007799/2020-C01/2021, Blago: NOTRANJA OPREMA ZA OBJEKT GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBENA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI okoljsko manj obremenjujoče blago
12.05.2021JN007333/2020-C01/2021, Blago: Nakup artiklov svečane uniforme civilne zaščite RS
12.05.2021JN000408/2021-C01/2021, Blago: Zastave, MORS 259/2020-ODP
12.05.2021JN005973/2020-C01/2021, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
12.05.2021JN001362/2021-C01/2021, Blago: TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM TRV D in GASILSKO VOZILO ZA LOGISTIKO GVL 2
20.05.2021JN007605/2020-C01/2021, Storitve: odvoz organskih kuhinjskih odpadkov, MORS 94/2020-ODP
20.05.2021JN007336/2020-C01/2021, Gradnje: GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture MO, po sklopih
21.05.2021JN001081/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje podatkovno komunikacijske opreme
15.06.2021JN002568/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske opreme Arbiter
16.06.2021JN002747/2021-C01/2021, Blago: MORS 56/2021-PSPb; nadgradnja sistema SPIN v letu 2021
18.06.2021JN002860/2021-C01/2021, Blago: MORS 55/2021-PSPb; Nadgradnja sistema PLK v letu 2021
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
11.02.2013NMV3182013/2013, Storitve: Storitve zdravstvenega zavarovanja
21.03.2013NMV6382013/2013, Blago: Oprema za gašenje požara
25.03.2013NMV6562013/2013, Gradnje: Druga zaključna gradbena dela
27.03.2013NMV6902013/2013, Gradnje: Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok
27.03.2013NMV6912013/2013, Gradnje: Zaključna gradbena dela
28.03.2013NMV6932013/2013, Storitve: Zavarovalniške storitve
24.04.2013NMV9642013/2013, Storitve: Storitve zaščite pred sevanjem
21.05.2013NMV11742013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
06.06.2013NMV13452013/2013, Storitve: Storitve v zračnem prevozu
02.07.2013NMV15652013/2013, Blago: Zabojniki
05.07.2013NMV16172013/2013, Blago: Pulti
08.07.2013NMV16242013/2013, Storitve: Razne storitve
11.07.2013NMV16602013/2013, Blago: Nosila
11.07.2013NMV16632013/2013, Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
22.07.2013NMV17442013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
22.07.2013NMV17562013/2013, Storitve: Storitve izobraževanja in usposabljanja
24.07.2013NMV17732013/2013, Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
02.08.2013NMV18642013/2013, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
08.08.2013NMV19112013/2013, Blago: Pripravljena razstreliva
14.08.2013NMV19602013/2013, Blago: Analizatorji
14.08.2013NMV19612013/2013, Storitve: Sistem za dozimetrijo
14.08.2013NMV19652013/2013, Blago: Programski paket za upravljanje licenc
19.08.2013NMV19792013/2013, Storitve: Storitve mobilne telefonije
29.08.2013NMV20582013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
05.09.2013NMV21162013/2013, Blago: Sistem za odkrivanje eksploziva
19.09.2013NMV22372013/2013, Blago: Omrežna vozlišča
23.09.2013NMV22732013/2013, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
23.09.2013NMV22742013/2013, Blago: Oprema za telovadnice
02.10.2013NMV23542013/2013, Storitve: Arheološke storitve
16.10.2013NMV24892013/2013, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
16.10.2013NMV24912013/2013, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
07.11.2013NMV26652013/2013, Blago: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
07.11.2013NMV26662013/2013, Blago: Naprave za odvajanje dima
14.11.2013NMV27272013/2013, Blago: Osrednji računalnik
12.12.2013NMV29472013/2013, Blago: Rokavice
08.01.2014NMV322014/2014, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
15.01.2014NMV792014/2014, Blago: Medicinski pripomočki
15.01.2014NMV802014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
21.01.2014NMV1272014/2014, Blago: Oprema za smučanje in deskanje na snegu
11.04.2014NMV6792014/2014, Blago: Proizvodi iz plastičnih mas
11.04.2014NMV6802014/2014, Storitve: Storitve predelave in remonta vozil
18.04.2014NMV7562014/2014, Storitve: Ponudniki aplikacijskih storitev
28.04.2014NMV8812014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
14.05.2014NMV11202014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
02.06.2014NMV14502014/2014, Blago: Pribor za oblačila
04.06.2014NMV15162014/2014, Blago: Oprema za zaščito
11.06.2014NMV16912014/2014, Blago: Ladje
19.06.2014NMV18962014/2014, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
23.06.2014NMV19572014/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
01.07.2014NMV20782014/2014, Blago: Mitraljezi
16.07.2014NMV24802014/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
24.07.2014NMV26722014/2014, Storitve: Telekomunikacijsko omrežje
25.07.2014NMV27162014/2014, Blago: Razna prevozna sredstva in nadomestni deli
04.08.2014NMV28742014/2014, Blago: Osrednji računalnik
26.08.2014NMV32462014/2014, Blago: Veliki kontejnerji
11.09.2014NMV36112014/2014, Blago: Varnostna oprema
15.09.2014NMV37022014/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
23.09.2014NMV38592014/2014, Blago: Razna vrhnja oblačila
24.09.2014NMV39012014/2014, Blago: Posteljno perilo
24.09.2014NMV39022014/2014, Blago: Baretke
24.09.2014NMV39032014/2014, Blago: Fini in različni kemični proizvodi
08.10.2014NMV42242014/2014, Blago: Oprema za dviganje in manipulacijo
09.10.2014NMV42472014/2014, Blago: Diskovno polje (RAID)
09.10.2014NMV42482014/2014, Blago: Omrežna vozlišča
10.10.2014NMV43102014/2014, Blago: Proizvodi iz plastičnih mas
15.10.2014NMV43912014/2014, Blago: Osrednji računalnik
21.10.2014NMV45222014/2014, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
22.10.2014NMV45302014/2014, Blago: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
24.10.2014NMV46012014/2014, Blago: Naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženosti
04.11.2014NMV47722014/2014, Blago: Poklicna oblačila
05.11.2014NMV47822014/2014, Storitve: Naprave za hlajenje in prezračevanje
10.11.2014NMV48982014/2014, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
10.11.2014NMV49052014/2014, Blago: Smučarske žičnice
25.11.2014NMV52402014/2014, Gradnje: Gradbena dela
11.12.2014NMV56182014/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev
15.12.2014NMV56862014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja osebnih računalnikov
23.01.2015NMV3842015/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve
29.01.2015NMV4702015/2015, Blago: Požarne cevi
03.02.2015NMV5602015/2015, Blago: Osrednji računalnik
11.02.2015NMV7302015/2015, Blago: Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
23.02.2015NMV9562015/2015, Gradnje: Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov
26.03.2015NMV16162015/2015, Blago: Gasilni aparati
27.03.2015NMV16382015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
15.04.2015NMV20212015/2015, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
15.04.2015NMV20222015/2015, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
15.04.2015NMV20342015/2015, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
24.04.2015NMV22722015/2015, Blago: Zaščitna obutev
07.05.2015NMV24752015/2015, Blago: Vzglavniki
07.05.2015NMV24762015/2015, Blago: Hladilniki in zamrzovalniki
20.05.2015NMV28032015/2015, Blago: Kabli za distribucijo elektrike
09.06.2015NMV34092015/2015, Blago: Nahrbtniki
10.06.2015NMV34492015/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
15.06.2015NMV35742015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
16.06.2015NMV36222015/2015, Blago: Računalniški strežniki
19.06.2015NMV37352015/2015, Storitve: Storitve nadzora gradbišč
30.06.2015NMV39332015/2015, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
09.07.2015NMV41782015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
09.07.2015NMV42062015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
09.07.2015NMV42082015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
13.07.2015NMV42772015/2015, Blago: Računalniški strežniki
15.07.2015NMV43112015/2015, Blago: Oblačila
29.07.2015NMV46942015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
30.07.2015NMV47182015/2015, Gradnje: Gradbena dela
04.08.2015NMV48262015/2015, Blago: Video monitorji
17.08.2015NMV50902015/2015, Blago: Razstreliva
25.08.2015NMV53062015/2015, Blago: Padala
25.08.2015NMV53072015/2015, Blago: Reklamni material
26.08.2015NMV53172015/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
26.08.2015NMV53182015/2015, Blago: Spalne vreče
27.08.2015NMV53682015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
28.08.2015NMV53922015/2015, Blago: Defibrilator
31.08.2015NMV54282015/2015, Blago: Osrednji računalnik
31.08.2015NMV54292015/2015, Blago: Omrežna vozlišča
31.08.2015NMV54312015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
31.08.2015NMV54322015/2015, Blago: Omrežna vozlišča
03.09.2015NMV55242015/2015, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve
04.09.2015NMV55862015/2015, Storitve: Storitve delovnega okolja
07.09.2015NMV56122015/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki
09.09.2015NMV56992015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
09.09.2015NMV57002015/2015, Blago: Poklicna oblačila
09.09.2015NMV57082015/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
22.09.2015NMV60022015/2015, Blago: Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema)
23.10.2015NMV68012015/2015, Blago: Razno pohištvo in oprema
26.10.2015NMV68322015/2015, Blago: Stoli
26.10.2015NMV68452015/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve
26.10.2015NMV68462015/2015, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve
03.11.2015NMV70122015/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
05.11.2015NMV70772015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
05.11.2015NMV71072015/2015, Blago: Razna prevozna sredstva in nadomestni deli
13.11.2015NMV72792015/2015, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
27.11.2015NMV76222015/2015, Blago: Razstreliva
03.12.2015NMV77592015/2015, Blago: Rokavice
09.12.2015NMV78792015/2015, Storitve: Druge storitve
10.12.2015NMV79122015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja avtomobilov
07.01.2016NMV1152016/2016, Storitve: Revije
27.01.2016NMV5202016/2016, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov
03.02.2016NMV6262016/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve
12.02.2016NMV8522016/2016, Blago: Priklopniki in polpriklopniki
02.03.2016NMV12522016/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
03.03.2016NMV13212016/2016, Blago: Industrijski stroji
15.03.2016NMV15862016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
18.03.2016NMV17142016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
22.03.2016NMV17642016/2016, Blago: Ponjave, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila, platnene strehe, zunanje platnene navojnice, šotori in izdelki za taborjenje
22.03.2016NMV17922016/2016, Storitve: Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
23.03.2016NMV18112016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
25.03.2016NMV19342016/2016, Storitve: Storitve zaščite pred sevanjem
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
10.01.2013JN2772013/2013, Storitve: Pranje avtomobilov in podobne storitve
19.02.2013JN18542013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
10.04.2013JN40372013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
22.05.2013JN60662013/2013, Blago: Datotečni strežniki
30.05.2013JN65282013/2013, Blago: Datotečni strežniki
11.06.2013JN71222013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
21.06.2013JN76862013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
04.07.2013JN82412013/2013, Blago: Medicinska oprema
01.08.2013JN95932013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
07.08.2013JN98712013/2013, Blago: Motorji in deli motorjev
07.08.2013JN98992013/2013, Blago: Ponjave, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila, platnene strehe, zunanje platnene navojnice, šotori in izdelki za taborjenje
07.08.2013JN99002013/2013, Blago: Razna prevozna sredstva in nadomestni deli
07.08.2013JN99012013/2013, Blago: Črpalke in kompresorji
09.08.2013JN100092013/2013, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
14.08.2013JN103102013/2013, Storitve: Sistem za dozimetrijo
22.08.2013JN105732013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja motornih koles
23.08.2013JN106652013/2013, Blago: Optični instrumenti
29.08.2013JN108972013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
13.09.2013JN116232013/2013, Blago: Oprema posameznika
13.09.2013JN116502013/2013, Blago: Specialna delovna oblačila
23.09.2013JN120082013/2013, Gradnje: Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok
26.09.2013JN122022013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara
16.10.2013JN131642013/2013, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov
18.10.2013JN132832013/2013, Blago: Generatorski agregati
24.10.2013JN135402013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
30.10.2013JN138862013/2013, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
07.11.2013JN141552013/2013, Blago: Kosilnice
07.11.2013JN141562013/2013, Blago: Industrijski stroji
12.11.2013JN143762013/2013, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
20.11.2013JN147322013/2013, Blago: Zimska oprema
24.12.2013JN162142013/2013, Blago: Arhivski regali
28.02.2014JN24122014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
12.03.2014JN28712014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
25.04.2014JN49942014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
14.05.2014JN55152014/2014, Gradnje: Zaključna gradbena dela
02.06.2014JN61702014/2014, Storitve: Storitve obdelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov
04.06.2014JN62662014/2014, Blago: Telekomunikacijske naprave
04.06.2014JN62962014/2014, Blago: Usmerjevalniki za omrežja
11.06.2014JN65222014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
19.06.2014JN68052014/2014, Blago: Računalniški strežniki
23.06.2014JN69412014/2014, Gradnje: Krovska dela
04.07.2014JN72792014/2014, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki
01.08.2014JN81412014/2014, Blago: Zavore in deli zavor
Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum objave Naziv
18.10.2013JN133082013/2013, Blago: Strelivo
30.10.2013JN138832013/2013, Blago: Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje
30.10.2013JN138852013/2013, Blago: Strelivo
30.10.2013JN138992013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
13.11.2013JN144212013/2013, Blago: Nahrbtniki
08.04.2014JN41492014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
18.04.2014JN47022014/2014, Blago: Naboji
20.05.2014JN57332014/2014, Blago: Naboji
12.08.2014JN84012014/2014, Blago: Razna razstreliva
20.04.2015JN24492015/2015, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
03.07.2015JN44552015/2015, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
29.07.2015JN51132015/2015, Blago: Obveščevalna dejavnost, nadzor, odkrivanje ciljev in izvidovanje
13.08.2015JN55222015/2015, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
24.08.2015JN57872015/2015, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
09.09.2015JN62182015/2015, Blago: Neprebojna oblačila
15.09.2015JN63562015/2015, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
16.09.2015JN64032015/2015, Blago: Elektronski aparati za iskanje
17.09.2015JN64392015/2015, Blago: Mitraljezi
30.09.2015JN67592015/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
07.10.2015JN69982015/2015, Blago: Zaščitna in varnostna oblačila
07.10.2015JN69992015/2015, Blago: Neprebojna oblačila
13.11.2015JN80202015/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
01.12.2015JN84662015/2015, Blago: Vojaški elektronski sistemi
30.03.2016JN22672016/2016, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
15.04.2016JN25302016/2016, Blago: Naboji
10.06.2016JN25502016/2016, Blago: Varnostna oprema
26.07.2016JN25672016/2016, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
01.09.2016JN25782016/2016, Blago: Varnostna oprema
09.09.2016JN25812016/2016, Storitve: Storitve predelave in remonta vozil
06.01.2017JN32017/2017, Storitve: Vojaški elektronski sistemi
30.01.2017JN122017/2017, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
23.02.2017JN242017/2017, Blago: Strelivo
23.02.2017JN252017/2017, Blago: Strelivo
08.03.2017JN302017/2017, Blago: Bojna oprema
17.03.2017JN352017/2017, Gradnje: Gradbena dela
10.05.2017JN572017/2017, Blago: Lahko strelno orožje
16.06.2017JN682017/2017, Blago: Sistemi za vodenje, poveljevanje in komunikacije ter računalniški sistemi
16.06.2017JN692017/2017, Blago: Simulatorji za bitke
20.06.2017JN702017/2017, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov
23.06.2017JN722017/2017, Blago: Bojna oprema
30.06.2017JN752017/2017, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
03.07.2017JN772017/2017, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
03.07.2017JN782017/2017, Gradnje: Zaključna gradbena dela
19.07.2017JN842017/2017, Blago: Bojna oprema
28.07.2017JN902017/2017, Blago: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
03.08.2017JN922017/2017, Blago: Očala za nočno opazovanje
03.08.2017JN942017/2017, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
07.08.2017JN952017/2017, Blago: Bojne uniforme
08.08.2017JN962017/2017, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi
14.08.2017JN972017/2017, Blago: Bojna oprema
05.09.2017JN1052017/2017, Storitve: Telekomunikacijski sistem
16.10.2017JN1182017/2017, Gradnje: Kabli in oprema za telekomunikacije
13.03.2018JN212018/2018, Blago: Storitve popravila in vzdrževanja
18.04.2018JN412018/2018, Blago: Bojna oprema
16.05.2018JN512018/2018, Blago: Strelivo
21.06.2018JN632018/2018, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
01.08.2018JN802018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
10.08.2018JN892018/2018, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
01.10.2018JN1122018/2018, Storitve: Storitve gradbenega svetovanja
02.10.2018JN1142018/2018, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
14.11.2018JN1292018/2018, Blago: Oprema za zrakoplove
15.11.2018JN1312018/2018, Storitve: Storitve gradbenega svetovanja
21.02.2019JN72019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
21.02.2019JN82019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
24.04.2019JN382019/2019, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
29.05.2019JN612019/2019, Blago: Vojaške čelade
01.07.2019JN692019/2019, Blago: Premične ploščadi
01.07.2019JN702019/2019, Blago: Optični instrumenti
18.07.2019JN802019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.08.2019JN942019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.08.2019JN952019/2019, Blago: Kontejnerji za skladiščenje
13.08.2019JN962019/2019, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
14.08.2019JN972019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
23.09.2019JN1182019/2019, Blago: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
08.10.2019JN1282019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
08.10.2019JN1292019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
08.10.2019JN1302019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
11.11.2019JN1422019/2019, Blago: Optični instrumenti
14.11.2019JN1442019/2019, Blago: Tarče za strelišča
16.12.2019JN1562019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
16.01.2020JN72020/2020, Blago: Vojaške čelade
14.02.2020JN172020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
28.02.2020JN262020/2020, Blago: Obveščevalna dejavnost, nadzor, odkrivanje ciljev in izvidovanje
04.03.2020JN302020/2020, Blago: Zdravila z delovanjem na živčevje in pripravki za zdravljenje čutil
08.04.2020JN452020/2020, Storitve: Telekomunikacijske storitve, razen telefonskih storitev in storitev prenosa podatkov
09.04.2020JN472020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
02.07.2020JN792020/2020, Gradnje: Gradbena dela na vojaških stavbah in objektih
24.07.2020JN952020/2020, Blago: Deli ognjenega strelnega orožja in streliva
16.09.2020JN1262020/2020, Blago: Deli ognjenega strelnega orožja in streliva
19.10.2020JN1412020/2020, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
27.10.2020JN1442020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.11.2020JN1472020/2020, Blago: Oprema za zrakoplove ali vesoljska vozila, naprave za treniranje letenja, simulatorji in pripadajoči deli
04.12.2020JN1642020/2020, Gradnje: Gradbena dela
29.01.2021JN132021/2021, Storitve: Storitve raziskav in razvoja obrambnih in varnostnih sredstev
16.03.2021JN312021/2021, Blago: Sistem za brezžične telekomunikacije
29.03.2021JN392021/2021, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
02.04.2021JN452021/2021, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
25.05.2021JN712021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
31.01.2013JN11002013/2013, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
14.03.2013JN29272013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
28.03.2013JN35292013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
03.04.2013JN37732013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
09.04.2013JN39752013/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
12.04.2013JN41722013/2013, Blago: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
17.04.2013JN43832013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja telefonskih omrežij
22.04.2013JN45992013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
22.04.2013JN46002013/2013, Blago: Oprema za dekontaminacijo
24.04.2013JN47262013/2013, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
24.04.2013JN47332013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
25.04.2013JN47722013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
14.05.2013JN56532013/2013, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki
21.05.2013JN60172013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
24.05.2013JN62722013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
27.05.2013JN63332013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
30.05.2013JN65262013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
06.06.2013JN68972013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
12.06.2013JN71962013/2013, Storitve: Storitve čiščenja
27.06.2013JN78992013/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
27.06.2013JN79392013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
27.06.2013JN79482013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
04.07.2013JN82502013/2013, Storitve: Storitve čiščenja oken
11.07.2013JN86722013/2013, Blago: Krmila in hrana za živali
24.07.2013JN92642013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
26.07.2013JN93832013/2013, Storitve: Storitve cestnega prevoza
07.08.2013JN99102013/2013, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
14.08.2013JN103392013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
16.08.2013JN103812013/2013, Blago: Računalniški strežniki
19.08.2013JN104392013/2013, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
21.08.2013JN105222013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
05.09.2013JN112122013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
06.09.2013JN113332013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
06.09.2013JN113402013/2013, Blago: Radijski pozivniki
10.09.2013JN114012013/2013, Blago: Mazalna olja in maziva
10.09.2013JN114022013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
11.09.2013JN114522013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
11.09.2013JN114532013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
11.09.2013JN114542013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
11.09.2013JN114552013/2013, Storitve: Telekomunikacijske storitve
11.09.2013JN114632013/2013, Blago: Orodja, ključavnice, ključi, tečaji, spojni elementi, verige in vzmeti
11.09.2013JN114902013/2013, Blago: Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem
17.09.2013JN117742013/2013, Blago: Razno pohištvo in oprema
19.09.2013JN119092013/2013, Storitve: Storitve računalniške nadgradnje
19.09.2013JN119122013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
23.09.2013JN120462013/2013, Blago: Oprema za gašenje požara
01.10.2013JN124422013/2013, Blago: Poklicna oblačila
03.10.2013JN125842013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
08.10.2013JN128022013/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
10.10.2013JN128852013/2013, Blago: Kovanci in medalje
15.10.2013JN130952013/2013, Blago: Vojaške čelade
16.10.2013JN131742013/2013, Blago: Instrumenti za merjenje
23.10.2013JN134842013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
04.11.2013JN139742013/2013, Blago: Storitve popravila oblačil in tekstila
12.11.2013JN143802013/2013, Blago: Medicinska oprema
13.11.2013JN144162013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
13.11.2013JN144202013/2013, Blago: Oprema za satelitske komunikacije
15.11.2013JN145612013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
26.11.2013JN150282013/2013, Blago: Razne medicinske naprave in proizvodi
02.12.2013JN152412013/2013, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
03.12.2013JN153102013/2013, Blago: Kosilnice
06.01.2014JN792014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
07.01.2014JN1632014/2014, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
14.01.2014JN5072014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
17.01.2014JN6602014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
28.01.2014JN11062014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
04.02.2014JN13952014/2014, Blago: Fini in različni kemični proizvodi
26.02.2014JN22822014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
27.02.2014JN23412014/2014, Blago: Oprema za dekontaminacijo
13.03.2014JN29342014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.03.2014JN29552014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
17.03.2014JN30862014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
17.03.2014JN30882014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
17.03.2014JN30902014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
17.03.2014JN31042014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
18.03.2014JN31262014/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve
28.03.2014JN36732014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
11.04.2014JN44002014/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
14.04.2014JN44332014/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
17.04.2014JN46382014/2014, Blago: Gasilska vozila
25.04.2014JN49592014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
08.05.2014JN52902014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
08.05.2014JN52912014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
14.05.2014JN55062014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
15.05.2014JN55632014/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za podatkovna omrežja
23.05.2014JN58732014/2014, Storitve: Dajanje satelitskih povezav v najem
27.05.2014JN60022014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
06.06.2014JN63872014/2014, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
11.06.2014JN65352014/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
11.06.2014JN65452014/2014, Storitve: Tiskarske in distributerske storitve
12.06.2014JN65542014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
04.07.2014JN72922014/2014, Blago: Oblačila
04.07.2014JN73002014/2014, Blago: Zaščitna in varnostna oblačila
14.07.2014JN75462014/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
14.07.2014JN75472014/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
15.07.2014JN75812014/2014, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
15.07.2014JN75822014/2014, Blago: Naboji
18.07.2014JN77802014/2014, Blago: Razne medicinske naprave in proizvodi
25.07.2014JN79612014/2014, Blago: Kovanci in medalje
28.07.2014JN79862014/2014, Gradnje: Zaključna gradbena dela
29.07.2014JN80272014/2014, Blago: Meso
12.08.2014JN84002014/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
12.08.2014JN84112014/2014, Blago: Instrumenti za merjenje
26.08.2014JN86962014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
29.08.2014JN88432014/2014, Storitve: Podporne storitve za zračni prevoz
03.09.2014JN89382014/2014, Blago: Antimikotiki za sistemsko zdravljenje, cepiva, zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
09.09.2014JN90972014/2014, Blago: Bojne uniforme
17.09.2014JN93082014/2014, Blago: Oprema za podporo
19.09.2014JN93652014/2014, Storitve: Cisterne (delovni stroji)
19.09.2014JN93662014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja tovornjakov
26.09.2014JN95322014/2014, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
15.10.2014JN100492014/2014, Storitve: Podporne storitve za zračni prevoz
11.11.2014JN107622014/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
11.11.2014JN107652014/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
16.12.2014JN115982014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
06.01.2015JN342015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
12.01.2015JN1802015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
12.01.2015JN1972015/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
12.01.2015JN1982015/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
13.01.2015JN2182015/2015, Gradnje: Dela na inženirskih in visokih gradnjah
14.01.2015JN2442015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16.01.2015JN3072015/2015, Blago: Goriva
16.01.2015JN3082015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16.01.2015JN3092015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
19.01.2015JN3442015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
23.01.2015JN4962015/2015, Storitve: Storitve nezgodnega zavarovanja
23.01.2015JN5122015/2015, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
26.01.2015JN5132015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.01.2015JN5422015/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve
27.01.2015JN5432015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
27.01.2015JN5442015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
27.01.2015JN5452015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
27.01.2015JN5462015/2015, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
27.01.2015JN5472015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
27.01.2015JN5502015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
29.01.2015JN6092015/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
05.02.2015JN7852015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.02.2015JN9952015/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve
11.03.2015JN15942015/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
19.03.2015JN17542015/2015, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
25.03.2015JN18822015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
25.03.2015JN18832015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
26.03.2015JN19152015/2015, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
30.03.2015JN19892015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
09.04.2015JN22182015/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
15.04.2015JN23502015/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza
22.04.2015JN25282015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
24.04.2015JN26152015/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
04.05.2015JN27692015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
05.05.2015JN27982015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
11.05.2015JN29272015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja dvigal
13.05.2015JN30342015/2015, Storitve: Pranje avtomobilov in podobne storitve
19.05.2015JN31512015/2015, Blago: Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije
27.05.2015JN34312015/2015, Blago: Računalniški strežniki
10.06.2015JN38902015/2015, Storitve: Priklopniki za splošno uporabo
11.06.2015JN39252015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
11.06.2015JN39282015/2015, Blago: Posebne tkanine
12.06.2015JN39592015/2015, Blago: Bojne uniforme
15.06.2015JN39962015/2015, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
16.06.2015JN40152015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
19.06.2015JN41282015/2015, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
02.07.2015JN43922015/2015, Blago: Kovanci in medalje
08.07.2015JN45742015/2015, Blago: Zaščitne maske
13.07.2015JN47042015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
20.07.2015JN48732015/2015, Blago: Diskovno polje (RAID)
29.07.2015JN51412015/2015, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
31.07.2015JN52312015/2015, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje
17.08.2015JN55822015/2015, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
17.08.2015JN56032015/2015, Storitve: Storitve inštalacije meteorološke opreme
19.08.2015JN56462015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
01.09.2015JN59942015/2015, Blago: Radijski pozivniki
02.09.2015JN59982015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
04.09.2015JN60972015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
04.09.2015JN61232015/2015, Storitve: Storitve programiranja sistemske in uporabniške programske opreme
04.09.2015JN61252015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
07.09.2015JN61282015/2015, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
07.09.2015JN61342015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
07.09.2015JN61352015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
08.09.2015JN61862015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
10.09.2015JN62302015/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
17.09.2015JN64382015/2015, Blago: Vremenske postaje
02.10.2015JN68762015/2015, Blago: Instrumenti za merjenje
27.10.2015JN75532015/2015, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
30.10.2015JN76412015/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve
13.11.2015JN80242015/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
20.11.2015JN82252015/2015, Blago: Termovke
24.11.2015JN82592015/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
24.11.2015JN82602015/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
24.11.2015JN82612015/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
26.11.2015JN83472015/2015, Blago: Komunikacijska oprema
01.12.2015JN84762015/2015, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki
04.12.2015JN85492015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
14.12.2015JN87832015/2015, Blago: Motorna olja
22.12.2015JN89782015/2015, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
22.12.2015JN89792015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
22.12.2015JN90012015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
24.12.2015JN90922015/2015, Blago: Neprebojni telovniki
05.01.2016JN302016/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi
11.01.2016JN1582016/2016, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
11.01.2016JN1612016/2016, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
12.01.2016JN2162016/2016, Blago: Lisice
26.01.2016JN5552016/2016, Blago: Vozila z dvigali in prekucniki
27.01.2016JN5822016/2016, Blago: Veliki kontejnerji
27.01.2016JN5932016/2016, Blago: Veliki kontejnerji
27.01.2016JN6002016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
28.01.2016JN6162016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
28.01.2016JN6192016/2016, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
02.02.2016JN7602016/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
05.02.2016JN8542016/2016, Storitve: Storitve čiščenja
05.02.2016JN8592016/2016, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve
10.02.2016JN9332016/2016, Blago: Športna obutev
11.02.2016JN9692016/2016, Blago: Reševalna oprema in oprema za nujne primere
15.02.2016JN10322016/2016, Storitve: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
18.02.2016JN11362016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
03.03.2016JN14952016/2016, Blago: Računalniška oprema in pribor
10.03.2016JN16682016/2016, Blago: Stoli
Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti
Datum objave Naziv
25.10.2013JN136292013/2013, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
25.10.2013JN136352013/2013, Blago: Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje
30.10.2013JN139392013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
07.11.2013JN141682013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
08.11.2013JN142272013/2013, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
15.11.2013JN145692013/2013, Blago: Sprejemniki za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo
15.11.2013JN145712013/2013, Blago: Komunikacijska oprema
15.11.2013JN145822013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
15.11.2013JN145832013/2013, Storitve: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
09.12.2013JN155592013/2013, Storitve: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki
18.12.2013JN159502013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
18.12.2013JN159512013/2013, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
07.01.2014JN1312014/2014, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
08.01.2014JN2102014/2014, Gradnje: Elektronski in električni nadomestni deli za vojaško zračno-vesoljsko opremo
11.03.2014JN28092014/2014, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
01.07.2014JN71422014/2014, Storitve: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
01.07.2014JN71462014/2014, Storitve: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
11.07.2014JN75382014/2014, Blago: Naboji
15.07.2014JN75852014/2014, Blago: Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje
01.08.2014JN81482014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
05.08.2014JN82042014/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
19.08.2014JN85252014/2014, Storitve: Karoserije za vozila, priklopniki ali polpriklopniki
19.08.2014JN85262014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
22.10.2014JN102302014/2014, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
19.11.2014JN109762014/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
31.12.2014JN119372014/2014, Storitve: Deli in pribor za vozila in njihove motorje
19.03.2015JN17532015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
17.04.2015JN24122015/2015, Storitve: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
09.06.2015JN38052015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
12.06.2015JN39742015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
12.06.2015JN39762015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
12.06.2015JN39792015/2015, Blago: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
21.07.2015JN49332015/2015, Blago: Storitve popravila plovil
30.07.2015JN51862015/2015, Blago: Kopenske mine
31.07.2015JN51992015/2015, Blago: Simulatorji za bitke
04.08.2015JN52872015/2015, Blago: Razvoj programske opreme za vojaško uporabo
25.08.2015JN58032015/2015, Blago: Stroji in aparati s posebno funkcijo
23.09.2015JN65752015/2015, Storitve: Podatkovne storitve
23.09.2015JN65782015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
28.09.2015JN66922015/2015, Storitve: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
26.11.2015JN83632015/2015, Blago: Deli ognjenega strelnega orožja in streliva
11.01.2016JN1622016/2016, Blago: Prenosni računalniki
12.01.2016JN2172016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
12.01.2016JN2212016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
18.02.2016JN11282016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
29.02.2016JN14072016/2016, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
17.03.2016JN18572016/2016, Storitve: Telekomunikacijske storitve, razen telefonskih storitev in storitev prenosa podatkov
25.03.2016JN21402016/2016, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
13.05.2016JN25402016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
19.05.2016JN25422016/2016, Blago: Daljnogledi
26.05.2016JN25432016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
07.06.2016JN25462016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil
10.06.2016JN25512016/2016, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
28.06.2016JN25582016/2016, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
14.07.2016JN25632016/2016, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
26.07.2016JN25662016/2016, Storitve: Storitve oskrbe s programsko opremo
29.07.2016JN25682016/2016, Blago: Deli vojaških vozil
18.08.2016JN25722016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
29.09.2016JN25832016/2016, Storitve: Deli ognjenega strelnega orožja in streliva
24.10.2016JN25872016/2016, Blago: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil
29.12.2016JN26002016/2016, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
05.01.2017JN12017/2017, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
12.01.2017JN62017/2017, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
27.01.2017JN102017/2017, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
20.02.2017JN202017/2017, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
17.03.2017JN332017/2017, Storitve: Varnostna oprema
17.03.2017JN342017/2017, Blago: Radijski oddajniki z vgrajenim sprejemnikom
31.03.2017JN372017/2017, Blago: Osrednji računalnik
03.04.2017JN392017/2017, Blago: Strelivo
12.04.2017JN422017/2017, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
13.04.2017JN452017/2017, Blago: Produkcijska oprema za radio in televizijo
30.06.2017JN762017/2017, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
20.07.2017JN862017/2017, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
03.08.2017JN932017/2017, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
22.08.2017JN1002017/2017, Blago: Vojaški elektronski sistemi
05.09.2017JN1062017/2017, Blago: Tablični računalnik
09.10.2017JN1132017/2017, Blago: Mobilni zabojniki za posebne namene
09.10.2017JN1142017/2017, Storitve: Zrakoplovi brez pilota
12.12.2017JN1232017/2017, Blago: Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema)
12.12.2017JN1242017/2017, Blago: Razna računalniška oprema
12.12.2017JN1252017/2017, Blago: Razna računalniška oprema
12.12.2017JN1262017/2017, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
12.12.2017JN1272017/2017, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
05.01.2018JN12018/2018, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
05.01.2018JN22018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
11.01.2018JN32018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
17.01.2018JN52018/2018, Storitve: Popravilo in vzdrževanje ognjenega strelnega orožja in streliva
23.01.2018JN92018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
23.01.2018JN122018/2018, Storitve: Zaščitne maske
03.04.2018JN382018/2018, Blago: Strelno orožje
25.04.2018JN442018/2018, Gradnje: Gradbena dela na letališčih
25.04.2018JN452018/2018, Blago: Sistem za odkrivanje eksploziva
17.05.2018JN522018/2018, Blago: Tablični računalnik
01.06.2018JN602018/2018, Blago: Zrakoplovi brez pilota
21.06.2018JN642018/2018, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.06.2018JN652018/2018, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
02.07.2018JN702018/2018, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
04.07.2018JN722018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
03.08.2018JN822018/2018, Blago: Razna računalniška oprema
03.08.2018JN832018/2018, Blago: Razna računalniška oprema
03.08.2018JN852018/2018, Blago: Tarče za strelišča
07.08.2018JN872018/2018, Blago: Sistem za odkrivanje eksploziva
21.08.2018JN932018/2018, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
21.08.2018JN942018/2018, Blago: Simulatorji za bitke
21.08.2018JN952018/2018, Blago: Simulatorji za bitke
21.08.2018JN962018/2018, Blago: Simulatorji za bitke
21.08.2018JN972018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
22.08.2018JN982018/2018, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
22.08.2018JN1002018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
24.08.2018JN1012018/2018, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
28.08.2018JN1022018/2018, Gradnje: Gradbena dela na letališčih
28.08.2018JN1032018/2018, Storitve: Produkcijska oprema za radio in televizijo
21.09.2018JN1072018/2018, Storitve: Popravilo in vzdrževanje ognjenega strelnega orožja in streliva
26.09.2018JN1082018/2018, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
26.09.2018JN1092018/2018, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi
01.10.2018JN1112018/2018, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
01.10.2018JN1132018/2018, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
02.10.2018JN1152018/2018, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
10.10.2018JN1222018/2018, Storitve: Deli lahkega strelnega orožja
07.11.2018JN1272018/2018, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
09.11.2018JN1282018/2018, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
14.11.2018JN1302018/2018, Blago: Helikopterji, letala, vesoljska vozila in drugi zrakoplovi z lastnim pogonom
16.11.2018JN1322018/2018, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
16.11.2018JN1332018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme
21.11.2018JN1342018/2018, Storitve: Produkcijska oprema za radio in televizijo
21.11.2018JN1352018/2018, Storitve: Storitve popravila oblačil in tekstila
28.11.2018JN1402018/2018, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
29.11.2018JN1422018/2018, Storitve: Snežni plugi
05.12.2018JN1432018/2018, Storitve: Zrakoplovi brez pilota
18.12.2018JN1452018/2018, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
20.12.2018JN1472018/2018, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
20.12.2018JN1482018/2018, Blago: Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov
03.01.2019JN12019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
04.01.2019JN22019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
07.01.2019JN32019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
10.01.2019JN42019/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
21.02.2019JN92019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
01.03.2019JN132019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
25.03.2019JN252019/2019, Blago: Kabli za nizke in srednje napetosti
10.04.2019JN322019/2019, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
18.04.2019JN352019/2019, Blago: Deli vojaških vozil
26.04.2019JN402019/2019, Storitve: Letala
06.05.2019JN422019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
06.05.2019JN432019/2019, Blago: Razna računalniška oprema
06.05.2019JN442019/2019, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
06.05.2019JN452019/2019, Blago: Razna računalniška oprema
10.05.2019JN502019/2019, Blago: Naboji
10.05.2019JN512019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
21.05.2019JN582019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
13.06.2019JN662019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
14.06.2019JN672019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
17.07.2019JN792019/2019, Storitve: Deli vojaških vozil
18.07.2019JN812019/2019, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
19.07.2019JN822019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
19.07.2019JN832019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
22.07.2019JN852019/2019, Storitve: Deli vojaških vozil
23.07.2019JN862019/2019, Storitve: Bojni tanki
29.07.2019JN882019/2019, Storitve: Komunikacijska oprema
02.08.2019JN892019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
02.08.2019JN902019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.08.2019JN912019/2019, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
27.08.2019JN1022019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
28.08.2019JN1042019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
30.08.2019JN1092019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
11.09.2019JN1162019/2019, Storitve: Karoserije za vozila, priklopniki ali polpriklopniki
01.10.2019JN1212019/2019, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
04.10.2019JN1252019/2019, Blago: Tarče za strelišča
08.10.2019JN1272019/2019, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
15.10.2019JN1332019/2019, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
17.10.2019JN1352019/2019, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
18.11.2019JN1462019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
27.11.2019JN1512019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
04.12.2019JN1522019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.12.2019JN1532019/2019, Storitve: Storitve raziskav in razvoja obrambnih in varnostnih sredstev
10.12.2019JN1552019/2019, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
13.01.2020JN32020/2020, Blago: Bojni tanki
14.01.2020JN42020/2020, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
21.01.2020JN82020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
11.02.2020JN152020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
14.02.2020JN192020/2020, Blago: Tablični računalnik
20.02.2020JN202020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
21.02.2020JN212020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
21.02.2020JN242020/2020, Storitve: Radijske naprave
03.03.2020JN282020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.04.2020JN462020/2020, Blago: Računalniška oprema in pribor
24.04.2020JN492020/2020, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
08.05.2020JN552020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
08.05.2020JN562020/2020, Blago: Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje
11.05.2020JN572020/2020, Storitve: Telekomunikacijski sistem
12.05.2020JN582020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
15.06.2020JN642020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
19.06.2020JN662020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
19.06.2020JN672020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
19.06.2020JN682020/2020, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
19.06.2020JN692020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
24.06.2020JN722020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja orožja in orožnih sistemov
24.06.2020JN732020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
24.06.2020JN752020/2020, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
29.06.2020JN762020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
15.07.2020JN852020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
16.07.2020JN872020/2020, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
20.07.2020JN902020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
21.07.2020JN912020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
23.07.2020JN932020/2020, Blago: Vojaški elektronski sistemi
23.07.2020JN942020/2020, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
30.07.2020JN982020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
31.07.2020JN1002020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
05.08.2020JN1032020/2020, Blago: Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije
06.08.2020JN1042020/2020, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
18.08.2020JN1072020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
18.08.2020JN1082020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.08.2020JN1092020/2020, Storitve: Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
21.08.2020JN1102020/2020, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
24.08.2020JN1112020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
01.09.2020JN1122020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
03.09.2020JN1152020/2020, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa
16.09.2020JN1252020/2020, Blago: Vojaški zrakoplovi, rakete in vesoljska plovila
18.09.2020JN1292020/2020, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
23.09.2020JN1312020/2020, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
24.09.2020JN1322020/2020, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
01.10.2020JN1342020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
02.10.2020JN1362020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
13.11.2020JN1522020/2020, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
27.11.2020JN1612020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.12.2020JN1712020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
24.12.2020JN1722020/2020, Storitve: Popravilo in vzdrževanje ognjenega strelnega orožja in streliva
15.01.2021JN42021/2021, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.01.2021JN82021/2021, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
22.01.2021JN102021/2021, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
09.02.2021JN162021/2021, Storitve: Podatkovne storitve
22.02.2021JN212021/2021, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
02.03.2021JN272021/2021, Blago: Vojaška vozila in pripadajoči deli
05.03.2021JN292021/2021, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
19.03.2021JN362021/2021, Storitve: Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo
29.03.2021JN402021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
13.04.2021JN472021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
20.04.2021JN542021/2021, Blago: Težka motorna vozila
22.04.2021JN572021/2021, Blago: Lahko strelno orožje
28.04.2021JN592021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
10.05.2021JN612021/2021, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
19.05.2021JN662021/2021, Blago: Simulatorji za bitke
19.05.2021JN672021/2021, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
19.05.2021JN682021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
19.05.2021JN692021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
03.06.2021JN742021/2021, Blago: Simulatorji za bitke
04.06.2021JN752021/2021, Storitve: Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
14.06.2021JN832021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si