Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.05.2016JN001324/2016-X01/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora; MORS 266/2015-JNMV - Tekoče in investicijsko vzdrževanje podsistema IPSV - obvestilo o oddaji NMV
28.09.2017JN006836/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava in vzdrževanje aplikacije "Usposabljanja ICZR"
04.10.2017JN005145/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje Microsoft System Center Manager
16.01.2018JN009528/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje programske opreme ISOJAN
30.03.2018JN000229/2018-X01/2018, Storitve: MORS 289/2017-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2018 do 2019
15.06.2018JN000987/2018-X01/2018, Storitve: MORS 59/2018-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2018 in 2019
15.06.2018JN002092/2018-X01/2018, Storitve: MORS 112/2018-JNMV - vzdrževanje IS IBSV - Informacijskega sistema iinformacijske baze Slovenske vojske v letih 2018 in 2019
12.07.2018JN003466/2018-X01/2018, Storitve: Priprava in izvedba kampanje ozaveščanja o informacijski varnosti - KIBVAR
27.08.2018JN003927/2018-X01/2018, Storitve: MORS 191/2018-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS AJDA - Informacijskega sistema za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah na kmetijskih pridelkih in stvareh v letih 2018, 2019 in 2020
07.04.2020JN000395/2020-X01/2020, Storitve: MORS 355/2019-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2020 in 2021
15.04.2020JN000983/2020-X01/2020, Storitve: MORS 58/2020-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
05.06.2020JN000715/2020-X01/2020, Storitve: vzdrževanje programskega produkta MICROSOFT SYSTEM CENTER MANAGER
08.10.2021JN003417/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS IBSV v letih 2021 in 2022
08.10.2021JN004965/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS AJDA - informacijskega sistema za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah na kmetijskih pridelkih in stvareh v letih 2021, 2022, 2023 in 2024
08.10.2021JN004966/2021-X01/2021, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje aplikacije "Usposabljanja ICZR"
03.11.2021JN007435/2019-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije ISOJAN
01.12.2021JN006258/2021-X01/2021, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje skladišč in WiFi omrežja v centralnem skladišču (DLC) v Rojah
27.01.2022JN007646/2021-X01/2022, Storitve: Vzdrževanje aplikacije ISOJAN
14.03.2022JN008705/2021-X01/2022, Storitve: Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske - IPSV - v letih 2022 in 2023
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.05.2016JN001297/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.06.2016JN002514/2016-C01/2016, Storitve: Storitve programiranja sistemske in uporabniške programske opreme
25.08.2016JN003751/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2016
01.12.2016JN007281/2016-C01/2016, Storitve: MORS-208/2016-PSPb; vzdrževanje programske opreme za načrtovanje in naročanje prehrane v Slovenski vojski – FPS (food-point-sale) in programske opreme HIS-W (hotelsko informacijski sistem) 2017-2020
29.12.2016JN007826/2016-C01/2016, Storitve: Licenčno vzdrževanje orodij za delo z vojaškimi formatiranimi sporočili za obdobje 2017-2020
30.12.2016JN008082/2016-C01/2016, Storitve: Nadgradnja sistema Topobase za podporo obratovanja in vzdrževanja infrastrukture letališča Cerklje ob Krki
30.12.2016JN006289/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix za obdobje 2017-2020
02.01.2017JN007458/2016-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle v letih 2017 in 2018
20.02.2017JN000585/2017-C01/2017, Storitve: MORS 289/2016-PSPB; Vzdrževanje sloja poti v letih 2017 do 2021
24.02.2017JN000659/2017-C01/2017, Blago: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2017
11.04.2017JN001957/2017-C01/2017, Storitve: MORS 228/2016-PSPb; Vzdrževanje programske in strojne opreme in nakup dodatnih licenc za GIS Prestige za davčne blagajne za poslovanje kuhinj, restavracij in vojaških klubov v letih 2017, 2018 in 2019
18.05.2017JN003429/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja uporabniškega vmesnika aplikacije ISOZD - ORGMOB (vojaška evidenca) na novo tehnologijo APEX v letih 2017 in 2018
26.05.2017JN003417/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnje in tekoče vzdrževanje programskega produkta EVID
30.05.2017JN000826/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje aplikacije IS UGP
13.07.2017JN006025/2017-C01/2017, Storitve: Razvoj funkcionalnosti webPLK v letu 2017
28.09.2017JN007953/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja sistema PLK za vključitev storitev e-Call naslednje generacije
03.11.2017JN007449/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje programske opreme VEP
20.12.2017JN009554/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje programske opreme UDIGISP v letih 2018, 2019 in 2020
20.12.2017JN009702/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme ERDAS IMAGINE v letih 2018, 2019 in 2020
15.02.2018JN000147/2018-C01/2018, Storitve: MORS 331/2017-PSPB; Vzdrževanje zemljevidov in podatkov za izračun poti za potrebe mobilne aplikacije v prenosnih napravah enot ZiR v letih 2018 do 2021
24.04.2018JN001496/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja DWSVin OBI
15.06.2018JN002658/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja sistema PLK - webPLK bazen
15.06.2018JN002755/2018-C01/2018, Blago: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2018
17.07.2018JN003940/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2018
17.07.2018JN003960/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja sistema SPIN - bazen
26.11.2018JN005210/2018-C01/2018, Storitve: Implementacija sistema za elektronsko spremljanje MS
19.12.2018JN006349/2018-C01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGRAMSKIH PRODUKTOV PO MICROSOFT PREMIER SUPPORT
09.01.2019JN008135/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme v letih 2019 in 2020
08.02.2019JN000034/2019-C01/2019, Storitve: JN MORS 363/2018-PSPB; Nadgradnja in vzdrževanje ISOZD v letih 2019, 2020 in 2021
11.03.2019JN000536/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije SKEV, MORS 374/2018-PSPB
19.03.2019JN000997/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2019
22.03.2019JN001002/2019-C01/2019, Storitve: MORS 366/2018-PSPB, razvoj in implementacija modula za pošiljanje SMS iz SW SIJA
09.05.2019JN000998/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema SPIN
09.05.2019JN001369/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje programskega produkta MAPOS v letih 2019, 2020 in 2021
20.06.2019JN003092/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2019
12.09.2019JN003004/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije IS UGP
25.09.2019JN005229/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2019
10.02.2020JN008923/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in usposabljanje za sistem GIS v letih od 2020 do 2024
20.02.2020JN000291/2020-C01/2020, Storitve: MORS 352/2019-PSPB; Redno in investicijsko vzdrževanje sistema RIS4i v letih 2020 in 2021
24.04.2020JN002015/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega produkta EVID
05.05.2020JN002104/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanja PO Backup in Deja VU
05.05.2020JN002014/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja DWSV in OBI
28.07.2020JN004067/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2020
02.09.2020JN004465/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2020
07.09.2020JN004796/2020-C01/2020, Storitve: Tekoče in investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema Pyramid Analytics
16.10.2020JN005957/2020-C01/2020, Storitve: MORS 264/2020-PSPb; Vzdrževanje programske opreme za načrtovanje in naročanje prehrane v Slovenski vojski FPS (food-point-sale) in programske opreme HIS/W (hotelsko informacijski sistem) 2021-2023
29.10.2020JN004943/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA APLIKACIJE SKEV - SPLETNA TEHNOLOGIJA, MORS 69/2020-PSPB
15.12.2020JN006498/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje programske opreme UDIGISP v letih 2021 do 2023
15.12.2020JN006297/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme ERDAS IMAGINE v letih 2021 do 2023
28.01.2021JN007847/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle v letih 2021 in 2022
15.03.2021JN007546/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix
15.03.2021JN007935/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS UGP
15.06.2021JN002568/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske opreme Arbiter
25.08.2021JN005083/2021-C01/2021, Storitve: NADGRADNJA IRDG, ORDG, DGZR, MOT
08.10.2021JN002064/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnja sistema GIS v letu 2021
01.12.2021JN007240/2021-C01/2021, Storitve: MORS 275/2021-PSPb; Tekoče vzdrževanje programskega produkta FORM.NET MORS, MRVL MO v letih 2022, 2023 in 2024
28.12.2021JN006969/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje Microsoft programskih produktov po Microsoft Premier Support v letih 2022, 2023 in 2024
05.01.2022JN008075/2021-C01/2022, Storitve: MORS 37/2021-PSPb; Zakup storitve zajema podatkov 2022 - 2024
10.02.2022JN008645/2021-C01/2022, Storitve: MORS 301/2021-PSPb; vzdrževanje aplikacije SKEV v letih 2022, 2023 in 2024
14.03.2022JN000585/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje programskega produkta MAPOS v letih 2022, 2023 in 2024
17.03.2022JN000478/2022-C01/2022, Storitve: Zagotavljanje navigacijsko vektorskih kart s podatki
17.03.2022JN000629/2022-C01/2022, Storitve: JN MORS 393/2021-PSPB; Nadgradnja in vzdrževanje ISOZD v letih 2022, 2023 in 2024
18.03.2022JN000910/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja DWSV in OBI
04.04.2022JN001375/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS VZE MEDIC
14.04.2022JN001699/2022-C01/2022, Storitve: MORS 308/2021-PSPB; Redno in investicijsko vzdrževanje sistema RIS4i v letih 2022 in 2023
01.07.2022JN003058/2022-C01/2022, Storitve: Nadgradnja sistema GIS v letu 2022
27.12.2022JN008124/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle v letih 2023 in 2024
17.01.2023JN008501/2022-C01/2023, Storitve: Vzdrževanje aplikativne programske opreme IRDG, ORDG, DGZR in MOT
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
18.04.2014NMV7562014/2014, Storitve: Ponudniki aplikacijskih storitev
28.04.2014NMV8812014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
09.07.2015NMV41782015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
31.08.2015NMV54312015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
05.11.2015NMV70772015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
02.03.2016NMV12522016/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
18.03.2016NMV17142016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
29.08.2013JN108972013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
25.04.2014JN49942014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.03.2013JN29272013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
28.03.2013JN35292013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
03.04.2013JN37732013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
24.04.2013JN47332013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
25.04.2013JN47722013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
24.05.2013JN62722013/2013, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
30.05.2013JN65262013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.06.2013JN79482013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
24.07.2013JN92642013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
14.08.2013JN103392013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
21.08.2013JN105222013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
19.09.2013JN119092013/2013, Storitve: Storitve računalniške nadgradnje
19.09.2013JN119122013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
28.01.2014JN11062014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
13.03.2014JN29342014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.03.2014JN29552014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
17.03.2014JN30862014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
17.03.2014JN30882014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
17.03.2014JN31042014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
25.04.2014JN49592014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
08.05.2014JN52902014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
08.05.2014JN52912014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
14.05.2014JN55062014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.05.2014JN60022014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
12.01.2015JN1802015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
14.01.2015JN2442015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16.01.2015JN3082015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16.01.2015JN3092015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
26.01.2015JN5132015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.01.2015JN5432015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
27.01.2015JN5442015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
05.02.2015JN7852015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
04.05.2015JN27692015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
05.05.2015JN27982015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
11.06.2015JN39252015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16.06.2015JN40152015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.07.2015JN47042015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
04.09.2015JN61232015/2015, Storitve: Storitve programiranja sistemske in uporabniške programske opreme
08.09.2015JN61862015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
22.12.2015JN89792015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
22.12.2015JN90012015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.01.2016JN6002016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
28.01.2016JN6162016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
02.02.2016JN7602016/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti
Datum objave Naziv
04.08.2015JN52872015/2015, Blago: Razvoj programske opreme za vojaško uporabo
21.08.2018JN932018/2018, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
10.01.2019JN42019/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
08.10.2019JN1272019/2019, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
17.10.2019JN1352019/2019, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
13.05.2022JN562022/2022, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si