Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
04.01.2019JN000967/2018-X01/2019, Blago: ODPADNI MATERIAL ZA POTREBE USPOSABLJANJ GASILCEV
04.01.2019JN007371/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje strojne in programske opreme - URSZR
07.01.2019JN006521/2018-X01/2019, Blago: Nakup traktorja za vleko letalnikov iz/v hangar in na letaliških površinah
10.01.2019JN006407/2018-X01/2019, Gradnje: Požarna hiša 3
23.01.2019JN007923/2018-X01/2019, Storitve: MORS 348/2018-JNMV, fotografske storitve
24.01.2019JN008248/2018-X01/2019, Storitve: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2019
30.01.2019JN007051/2018-X01/2019, Storitve: MORS 306/2018-JNMV Prestavitev šotorske dvorane iz Vojašnice Petra Petriča Kranj v Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki in izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
31.01.2019JN007899/2018-X01/2019, Storitve: Zemeljska dela - uničenja NUS - poligon 208
07.02.2019JN008441/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja videokonferenčnega sistema in naprav Polycom v letih od 2019 do 2021
11.02.2019JN007798/2018-X01/2019, Blago: NAKUP CEPIV
21.02.2019JN007954/2018-X01/2019, Gradnje: MORS 331/2018-JNMV, Gradnja klubskih prostorov v Vojašnici Edvarda Peperka, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
25.02.2019JN007405/2018-X01/2019, Gradnje: Zamenjava kritine na objektih v Rijavcih
07.03.2019JN007852/2018-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE STORITEV REFERENČNEGA RADIOLOŠKEGA LABORATORIJA ZA MOBILNI RADIOLOŠKI LABORATORIJ SLOVENSKE VOJSKE
07.03.2019JN008300/2018-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE STORITEV REFERENČNEGA BIOLOŠKEGA LABORATORIJA ZA MOBILNI BIOLOŠKI LABORATORIJ SLOVENSKE VOJSKE
07.03.2019JN008105/2018-X01/2019, Storitve: IZVAJANJE STORITEV REFERENČNEGA KEMIJSKEGA LABORATORIJA ZA MOBILNI KEMIJSKI LABORATORIJ SLOVENSKE VOJSKE
21.03.2019JN000244/2019-X01/2019, Storitve: Razgradnja in odvoz zbranih koristnih odpadkov
08.04.2019JN000591/2019-X01/2019, Storitve: Sklenitev okvirnih sporazumov za izvedbo cenitev nepremičnin glede pridobitve in odsvojitve nepremičnega premoženja kot tudi ocene vrednosti naj
08.04.2019JN000415/2019-X01/2019, Blago: NAKUP GUMIJASTIH ČOLNOV
10.04.2019JN000386/2019-X01/2019, Storitve: Izobraževanje za letalske tehnike in inženirje
12.04.2019JN000490/2019-X01/2019, Blago: PADALSKA OPREMA
12.04.2019JN007271/2018-X01/2019, Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
12.04.2019JN008736/2018-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ
15.04.2019JN006893/2018-X01/2019, Gradnje: VARNOSTNO POŽARNA UREDITEV POLIGONA 208, po sistemu "ključ v roke"
16.04.2019JN000972/2019-X01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE JAJC IN EKOLOŠKIH JAJC
19.04.2019JN001174/2019-X01/2019, Storitve: ADR usposabljanje
26.04.2019JN000508/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtocistern za gorivo
26.04.2019JN001133/2019-X01/2019, Blago: NAKUP LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA IN MIKROBIOLOŠKE VARNOSTNE KOMORE
09.05.2019JN000568/2019-X01/2019, Storitve: Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena
10.05.2019JN000521/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE TAHOGRAFOV NA VOZILIH SV
10.05.2019JN001618/2019-X01/2019, Storitve: pregled virov ionizirajočega sevanja
17.05.2019JN002254/2019-X01/2019, Storitve: Zagotovitev sanitarne oskrbe, MORS 142/2019-JNMV
21.05.2019JN001278/2019-X01/2019, Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V OBJEKTU MORS - KRANJČEVA 1, LJUBLJANA z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
21.05.2019JN000883/2019-X01/2019, Blago: Nakup licenčne programske opreme Oracle Data Integrator
22.05.2019JN001337/2019-X01/2019, Blago: Nakup Tempest opreme
22.05.2019JN001333/2019-X01/2019, Blago: Nakup prenosnega sistema OSL dozimetrije
27.05.2019JN001358/2019-X01/2019, Blago: GASILSKE GARNITURE
05.06.2019JN001338/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni
12.06.2019JN002181/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba programa » Usposabljanje voznikov iz varne vožnje«
17.06.2019JN001240/2019-X01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKE OPREME
19.06.2019JN001546/2019-X01/2019, Storitve: PRANJE IN ČIŠČENJE VZMETNIC IN VZGLAVNIKOV - OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA STORITEV
21.06.2019JN000724/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IMUNOLOŠKIH TESTOV
27.06.2019JN000881/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE VOZIL ZNAMKE CITROEN
02.07.2019JN003028/2019-X01/2019, Blago: tiskanje
02.07.2019JN003149/2019-X01/2019, Blago: Vojaške topografske karte
04.07.2019JN002246/2019-X01/2019, Storitve: Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme
09.07.2019JN008756/2018-X01/2019, Blago: Nakup našitkov
11.07.2019JN001746/2019-X01/2019, Blago: KUHINJSKA OPREMA, MORS 70/2019-JNMV
18.07.2019JN001749/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ALU REŠEVALNIH ČOLNOV S PRIKOLICO IN MOTORJEV ZA ČOLNE
18.07.2019JN002156/2019-X01/2019, Blago: NAKUP RF TESTERJA Z ANALIZATORJEM
19.07.2019JN003068/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova kopalnic v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) Ig
19.07.2019JN002681/2019-X01/2019, Blago: NAKUP PRENOSNEGA RENTGENA
19.07.2019JN001886/2019-X01/2019, Blago: MORS 53/2019-JNMV, promocijski material
26.07.2019JN002806/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN MONTAŽA ROTATORJEV ZA NASTAVITEV TTKS ANTEN
09.08.2019JN004335/2019-X01/2019, Storitve: NAJEM MULTIMEDIJSKE OPREME ZA MCC 2019
14.08.2019JN003027/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija strehe in fasade na športni dvorani v Vojašnici Petra Petriča v Kranju
14.08.2019JN004342/2019-X01/2019, Blago: Nakup toplotne postaje
19.08.2019JN002039/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ZAŠČITNIH MASK RESPIRATORJEV IN FILTROV
19.08.2019JN003835/2019-X01/2019, Storitve: Izgradnja celostne podobe prostorov za MCC19, MORS 209/2019-JNMV
20.08.2019JN002950/2019-X01/2019, Blago: STOLI PISARNIŠKI, MORS 93/2019-JNMV
21.08.2019JN003069/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
23.08.2019JN002972/2019-X01/2019, Storitve: MORS 150/2019-JNMV - NADGRADNJA VOZIL ZA PREVOZ HRANE
26.08.2019JN003145/2019-X01/2019, Blago: Dobava varnostnega modula HSM
27.08.2019JN000304/2019-X01/2019, Blago: Zaščitni kombinezon za enkratno uporabo.
27.08.2019JN000949/2019-X01/2019, Blago: Nakup naprav za reševanje v vodi in iz vode
30.08.2019JN003109/2019-X01/2019, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE AVDIO-VIDEO IN FOTOGRAFSKE OPREME
02.09.2019JN003839/2019-X01/2019, Blago: Nakup uničevalnikov dokumentov
03.09.2019JN004349/2019-X01/2019, Gradnje: GOI DELA ZA UREDITEV TK OBJEKTA JANČE
03.09.2019JN002448/2019-X01/2019, Blago: ZAŠČITNA DELOVNA OBLAČILA, OBUTEV IN OPREMA
03.09.2019JN002971/2019-X01/2019, Blago: NAKUP GLASBENIH INSTRUMENTOV
04.09.2019JN002409/2019-X01/2019, Storitve: NAJEM ŠOTOROV IN OPREME NA DNEVIH ZAŠČITE IN REŠEVANJA
04.09.2019JN003592/2019-X01/2019, Blago: MORS 205/2019 - JNMV, NAKUP HRANE ZA PSE
09.09.2019JN004232/2019-X01/2019, Blago: Programska oprema za izdekavo varnostnih kopij
11.09.2019JN004220/2019-X01/2019, Blago: oprema za urejanje okolice
13.09.2019JN001167/2019-X01/2019, Blago: MORS 420/2018-JNMV, NAKUP OPREME ZA ZAŠČITO OKOLJA
13.09.2019JN008529/2018-X01/2019, Blago: NAKUP VETERINARSKIH ZDRAVIL
19.09.2019JN004950/2019-X01/2019, Blago: Laserski daljinomeri in Laserski metri
01.10.2019JN003501/2019-X01/2019, Gradnje: ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU POKLJUKA IN NA OBJEKTU VIRNIKOVA PLANINA - JEZERSKO
04.10.2019JN005840/2019-X01/2019, Blago: Tovorna prikolica z nadgradnjo za gašenje požarov
17.10.2019JN005971/2019-X01/2019, Blago: NAKUP SVETILK
21.10.2019JN006113/2019-X01/2019, Blago: Nakup ISDN PRA / SIP vmesnikov in SBC enot v Failover konfiguraciji
21.10.2019JN005794/2019-X01/2019, Gradnje: DELNA ADAPTACIJA VODOVODA V OBRAMBNEM DOMU PEKRE z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
25.10.2019JN006233/2019-X01/2019, Blago: Nakup vzmetnic
05.11.2019JN006148/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje osebnih vozil FIAT - lokacija CELJE
08.11.2019JN005269/2019-X01/2019, Blago: POHIŠTVO RAZNO LESENO, MORS 208/2019-JNMV, okoljsko manj obremenjujoče blago
13.11.2019JN004054/2019-X01/2019, Blago: NAKUP DVIŽNIH TRAKOV
25.11.2019JN006339/2019-X01/2019, Blago: Programska oprema za zagotavljanje revizijske sledi
06.12.2019JN006895/2019-X01/2019, Gradnje: VGRADNJA HIDROFORJA ZA DVIG TLAKA VODE V HIDRANTNEM OMREŽJU - VGM MB
12.12.2019JN006713/2019-X01/2019, Blago: MORS 330/2019-JNMV, promocijski material
24.12.2019JN007893/2019-X01/2019, Blago: Izdelava baz podatkov in orodja za izvedbo vaje Siquake 2020
09.01.2020JN005953/2019-X01/2020, Blago: Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije - kohezija
09.01.2020JN006792/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za objekt 3 v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Postojna
13.01.2020JN007864/2019-X01/2020, Gradnje: IZVEDBA GRADBENIH DEL »VODOVODNI PRIKLJUČEK SKLADIŠČE POGANJCI«
23.01.2020JN008196/2019-X01/2020, Storitve: MORS 384/2019-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Hobart
30.01.2020JN008175/2019-X01/2020, Storitve: Tiskanje revije SV
04.02.2020JN008485/2019-X01/2020, Blago: BLAGO ZA POTREBE USPOSABLJANJA IZVAJANJA VROČEGA TRENINGA GASILCEV
04.02.2020JN008374/2019-X01/2020, Storitve: MORS 385/2019-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Kovinastroj in Kogast
28.02.2020JN008803/2019-X01/2020, Blago: Prenova in vzdrževanje TYPO3 spletišč
02.03.2020JN000106/2020-X01/2020, Blago: PADALSKA OPREMA
04.03.2020JN008677/2019-X01/2020, Gradnje: GO vzdrževanje letaliških površin, ploščadi in poti na letališčih
07.04.2020JN000395/2020-X01/2020, Storitve: MORS 355/2019-PSPB - Tekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2020 in 2021
15.04.2020JN000983/2020-X01/2020, Storitve: MORS 58/2020-JNMV - Redno in investicijsko vzdrževanje IS SUE - Informacijskega sistema za spremljanje usposabljanj enot v letih 2020 in 2021
20.04.2020JN000642/2020-X01/2020, Blago: Nadgradnja naprave za varnostno kopiranje
26.05.2020JN001065/2020-X01/2020, Blago: Nakup SAN STIKAL
26.05.2020JN001779/2020-X01/2020, Blago: Dobava programske opreme za strežniško opremo
27.05.2020JN000532/2020-X01/2020, Blago: CEVI IN CEVNE ARMATURE ZA VISOKOZMOGLJIVO MOBILNO ČRPALNO ENOTO (HCP)
27.05.2020JN008963/2019-X01/2020, Gradnje: GOI DELA ZA UREDITEV PROSTOROV V OBJEKTU 12345 V LJUBLJANI z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
27.05.2020JN008517/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA TELEKOMUNIKACIJSKEGA KONTEJNERJA IN ANTENSKEGA STOLPA S SIDRIŠČEM - TK OBJEKT ŽIKARCE
27.05.2020JN008827/2019-X01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA NJIHOVO IZDELAVO
29.05.2020JN001175/2020-X01/2020, Storitve: pregled virov ionizirajočega sevanja, MORS 14/2020-JNMV
03.06.2020JN000299/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za H2 oskrbno verigo in PZI za rekonstrukcijo NN polja TP v Vojašnici Petra Petriča v Kranju
05.06.2020JN000715/2020-X01/2020, Storitve: vzdrževanje programskega produkta MICROSOFT SYSTEM CENTER MANAGER
09.06.2020JN001093/2020-X01/2020, Gradnje: Ureditev kanalizacije v URSZR Celje
10.06.2020JN000801/2020-X01/2020, Blago: Protipoplavne vreče - kohezija
16.06.2020JN001669/2020-X01/2020, Blago: NAKUP GEORADARJA IN GLOBINSKEGA DETEKTORJA
16.06.2020JN002859/2020-X01/2020, Blago: Dobava videokonferenčnega sistema Cisco Meeting
18.06.2020JN001479/2020-X01/2020, Blago: BLAGO ZA POTREBE USPOSABLJANJA IZVAJANJA VROČEGA TRENINGA GASILCEV
14.07.2020JN001474/2020-X01/2020, Blago: KUHARSKA OSEBNA VAROVALNA OPREMA
24.07.2020JN003308/2020-X01/2020, Storitve: MORS 154/2020-JNMV - Sodelovanje pri testiranju in verificiranju SIP sistema z RFC protokoli na klic 112
31.07.2020JN001328/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija vodovoda in kanalizacije v objektih 3 in 3A v Vojašnici generala Maistra Maribor
10.08.2020JN003420/2020-X01/2020, Blago: Vzdrževanje Palo Alto
14.08.2020JN003855/2020-X01/2020, Storitve: MORS 368/2019 - JNMV; Vzdrževanje vozil Volkswagen v letih 2020, 2021 in 2022
21.08.2020JN001484/2020-X01/2020, Storitve: RR PSIHOSOCIALNO TVEGANJE ZA RAZVOJ SPREMEMB PRI GASILCIH (SOS)
26.08.2020JN004304/2020-X01/2020, Blago: OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU - PODLOGA ZA SPANJE SAMONAPIHLJIVA
26.08.2020JN004443/2020-X01/2020, Blago: OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU - ŠOTORSKO KRILO IN PONČO
27.08.2020JN001650/2020-X01/2020, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREŽENJUJOČIH ZASLONOV IN TELEVIZORJEV
31.08.2020JN000515/2020-X01/2020, Blago: NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE.
31.08.2020JN001341/2020-X01/2020, Blago: Promocijski material
10.09.2020JN002793/2020-X01/2020, Storitve: RR IZRAČUNI V GASILSTVU (IvG)
14.09.2020JN004146/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE VOZIL OPEL V LETIH 2020, 2021 IN 2022
17.09.2020JN001603/2020-X01/2020, Blago: SPECIALISTIČNA ALPINISTIČNA - GORNIŠKA OPREMA
21.09.2020JN003922/2020-X01/2020, Blago: Nakup PVC folije za pokrivanje streh
22.09.2020JN001319/2020-X01/2020, Blago: RAZLIČNE SVETILKE IN SPALNE VREČE
22.09.2020JN001514/2020-X01/2020, Blago: RAZLIČNE ZAŠČITNE DELOVNE ROKAVICE
24.09.2020JN004511/2020-X01/2020, Blago: Nakup zaščitnih vizirjev
24.09.2020JN004463/2020-X01/2020, Blago: POHIŠTVO RAZNO, okoljsko manj obremenjujoče blago, MORS 16/2020-JNMV
29.09.2020JN003892/2020-X01/2020, Blago: Sredstvo za posipanje vzletno pristajalne steze, MORS 185/2020-JNMV
30.09.2020JN005943/2019-X01/2020, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE AVDIO-VIDEO IN FOTOGRAFSKE OPREME
06.10.2020JN004638/2020-X01/2020, Blago: Nakup filtrov za celoobrazne maske
07.10.2020JN004942/2020-X01/2020, Blago: POSTELJNI PROGRAM IN BRISAČE, okoljsko manj obremenjujoče blago
07.10.2020JN004979/2020-X01/2020, Blago: Avdio-video in fotografska oprema
12.10.2020JN004010/2020-X01/2020, Blago: PROFESIONALNI KOVČKI ZA TELEKOMUNIKACIJSKO VZDRŽEVANJE
16.10.2020JN004840/2020-X01/2020, Blago: KUHINJSKA OPREMA, okoljsko manj obremenjujoče blago, MORS 215/2020-JNMV
22.10.2020JN005568/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova prostorov GRS Tržič
26.10.2020JN005215/2020-X01/2020, Blago: NAKUP MOBILNIH DEKONTAMINACIJSKIH GENERATORJEV
29.10.2020JN004795/2020-X01/2020, Storitve: MORS 123/2020-JNMV, VZDRŽEVANJE MALIH MEDICINSKIH APARATOV
29.10.2020JN003850/2020-X01/2020, Blago: NAKUP CEPIV, MORS 122/2020-JNMV
29.10.2020JN003253/2020-X01/2020, Blago: NAKUP EKOLOŠKE OPREME
30.10.2020JN000657/2020-X01/2020, Storitve: MORS 24/2020-JNMV, ODVOZ IN EKOLOŠKO UNIČENJE ODPADKOV
05.11.2020JN005135/2019-X01/2020, Blago: MORS 266/2019 - JNMV, NAKUP NAHRBTNIKOV ZK
04.12.2020JN005549/2020-X01/2020, Blago: PROJEKTORJI IN INTERAKTIVNE TABLE OZIROMA ZASLONI
04.12.2020JN005586/2020-X01/2020, Blago: POSTELJNI PROGRAM IN BRISAČE, okoljsko manj obremenjujoče blago
09.12.2020JN006723/2020-X01/2020, Storitve: ZIMSKA SLUŽBA SV - ostalo, MORS 348/2020-JNMV
15.12.2020JN003802/2020-X01/2020, Blago: VAROVALNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI
15.12.2020JN004543/2020-X01/2020, Blago: ZAŠČITNI KOMBINEZONI IN RAZKUŽILO ZA ROKE
18.12.2020JN006576/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje vojaških službenih psov MORS v letih 2021 in 2022
22.01.2021JN006098/2020-X01/2021, Gradnje: Ureditev NN napajanja in menjava diesel agregata na TKO Krim z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
25.01.2021JN006936/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje motornih koles BMW v letih 2021, 2022, 2023 in 2024
04.03.2021JN007226/2020-X01/2021, Storitve: Najem kontejnerskih sanitarnih enot, MORS 76/2020-JNMV
11.03.2021JN007285/2020-X01/2021, Storitve: MORS 222/2020-JNMV; ročno in strojno pranje vozil ter čiščenje vozil za lokacijo Ljubljana za obdobje 2021-2023
12.03.2021JN007481/2020-X01/2021, Blago: SIQUAKE2020-IZGRADNJA DELOVIŠČ
16.03.2021JN006845/2020-X01/2021, Blago: Kombinirano vozilo 4x4 z nadgradnjo za mobilno pisarno za usposabljanje
31.03.2021JN005915/2020-X01/2021, Blago: SISTEM BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV, PROGRAMSKA OPREMA IN STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA
01.04.2021JN007435/2020-X01/2021, Storitve: Izvedba osebne dozimetrije
06.04.2021JN000855/2021-X01/2021, Storitve: MORS 24/2021-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter
14.04.2021JN001136/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje mobilnih črpalnih agregatov Borger
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.01.2019JN007460/2018-C01/2019, Blago: Nakup avtobusov (visokopodni, 50 + 2 sedeža)
08.01.2019JN005356/2018-C01/2019, Blago: GASILSKO VOZILO ZA NEVARNE SNOVI
09.01.2019JN008135/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme v letih 2019 in 2020
09.01.2019JN007389/2018-C01/2019, Blago: Letalsko gorivo
10.01.2019JN008539/2018-C01/2019, Blago: MORS 355/2018-KONKPSP, nadgradnja vozila za zveze
14.01.2019JN008677/2018-C01/2019, Storitve: NAJEM SATELITSKE POVEZAVE, LICENCE IN VZDRŽEVANJE OPREME NoSaCo IN ALPDIRIS
16.01.2019JN008622/2018-C01/2019, Storitve: Tekoče vzdrževanje programskega produkta FORM.NET-MORS in MRVL-MO
16.01.2019JN007236/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov in naprav zvez
16.01.2019JN006773/2018-C01/2019, Blago: NAKUP OBUTVE IN NOGAVIC ZA SV, okoljsko manj obremenjujoče blago
18.01.2019JN008545/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje ePSAP vmesnika v letih 2019 do 2023
24.01.2019JN000029/2019-C01/2019, Storitve: MORS 370/2018-PSPB, vzdrževanje in servisiranje konvektomatov Rational
28.01.2019JN007003/2018-C01/2019, Blago: NAKUP ZDRAVIL
31.01.2019JN000055/2019-C01/2019, Storitve: Letališke storitve ER Maribor
06.02.2019JN006485/2018-C01/2019, Blago: Nakup lesne biomase
07.02.2019JN007998/2018-C01/2019, Storitve: vzdrževanje radijskih postaj in pozivnikov
08.02.2019JN000034/2019-C01/2019, Storitve: JN MORS 363/2018-PSPB; Nadgradnja in vzdrževanje ISOZD v letih 2019, 2020 in 2021
11.02.2019JN000187/2019-C01/2019, Storitve: Letališke storitve JP Ljubljana
14.02.2019JN000015/2019-C01/2019, Storitve: MORS 158/2018-PSPB, VZDRŽEVANJE ANALIZATORJEV VITROS, SYSMEX 9IN THERMO FISHER S
14.02.2019JN006661/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba sanitarne sečnje
22.02.2019JN007841/2018-C01/2019, Blago: dobava MEDALJ, PRIZNANJ IN OSTALE KOVINSKE GALANTERIJE
11.03.2019JN000536/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije SKEV, MORS 374/2018-PSPB
12.03.2019JN008175/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje računalniške in komunikacijske infrastrukture
13.03.2019JN000833/2019-C01/2019, Storitve: NAJEM SNOPOVNEGASISTEMA RADIJSKIH ZVEZ
19.03.2019JN000997/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2019
22.03.2019JN001002/2019-C01/2019, Storitve: MORS 366/2018-PSPB, razvoj in implementacija modula za pošiljanje SMS iz SW SIJA
28.03.2019JN001186/2019-C01/2019, Blago: Nakup Zdravil, Sklop 1: zdravila H, ZZ, Rp in BRp
03.04.2019JN008772/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba avtobusnih prevozov
03.04.2019JN007749/2018-C01/2019, Storitve: Ureditev mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS
18.04.2019JN008550/2018-C01/2019, Blago: NAKUP VETERINARSKIH PRIPOMOČKOV
18.04.2019JN008649/2018-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKE MESA IN JAJC TER EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA IN EKOLOŠKIH JAJC
08.05.2019JN002010/2019-C01/2019, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na avtobusih LPP
08.05.2019JN002074/2019-C01/2019, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na zloženkah
09.05.2019JN000998/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema SPIN
09.05.2019JN001369/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje programskega produkta MAPOS v letih 2019, 2020 in 2021
20.05.2019JN000595/2019-C01/2019, Blago: NAKUP EKSPLOZIVNIH SREDSTEV ZA POTREBE ENOTE NUS
29.05.2019JN002901/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov MASPREM 4
29.05.2019JN008588/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni
06.06.2019JN007201/2018-C01/2019, Blago: Nakup in montaža siren sistema javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji
07.06.2019JN000845/2019-C01/2019, Storitve: Pregled nizkonapetostnih elektro inštalacij in pregled strelovodov
18.06.2019JN003299/2019-C01/2019, Storitve: Najem vozil
19.06.2019JN000362/2019-C01/2019, Blago: Nakup pnevmatik
20.06.2019JN003092/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2019
20.06.2019JN003238/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije NEVSNOV
24.06.2019JN001612/2019-C01/2019, Blago: Traktor s priključki
01.07.2019JN000967/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav v URSZR RECO centrih
02.07.2019JN000844/2019-C01/2019, Gradnje: UREDITEV NOTRANJOSTI OBJEKTA TROJICA
08.07.2019JN002567/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sanitarnih nadgradenj in prikolic
09.07.2019JN006822/2018-C01/2019, Blago: Nakup SIP telefonske centrale
11.07.2019JN001995/2019-C01/2019, Storitve: Zakup omrežnih storitev; MORS 6/2019-ODP
23.07.2019JN001057/2019-C01/2019, Storitve: Redni mesečni servis in popravila dvigal v objektih MO in SV, po sklopih
24.07.2019JN001822/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav v objektih MO in SV, po sklopih
30.07.2019JN001051/2019-C01/2019, Storitve: izvajanje zimske službe, MORS 317/2018-ODP
05.08.2019JN001536/2019-C01/2019, Blago: Nakup škornjev in čevljev
06.08.2019JN003808/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikativne programske opreme IRDG, ORDG in DGZR
06.08.2019JN001050/2019-C01/2019, Blago: Nakup tkanine za bojno uniformo
08.08.2019JN003056/2019-C01/2019, Blago: KEMIJSKI DETEKTORJI Z BIOLOŠKIM ČITALCEM
09.08.2019JN005029/2019-C01/2019, Blago: MORS 233/2019-KONKPSP, stenski prikazovalniki
22.08.2019JN003003/2019-C01/2019, Blago: Nakup kontejnerjev
23.08.2019JN003318/2019-C01/2019, Blago: OMARE KOVINSKE, MORS 109/2019-ODP
23.08.2019JN002474/2019-C01/2019, Gradnje: Ureditev delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča Kranj
26.08.2019JN004903/2019-C01/2019, Blago: Nakup programskega orodja Pyramid Analytics
26.08.2019JN001018/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje gradbene mehanizacije
26.08.2019JN002573/2019-C01/2019, Blago: ARTIKLI DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
27.08.2019JN002467/2019-C01/2019, Blago: Nakup strežniške opreme
27.08.2019JN002711/2019-C01/2019, Blago: Dobava podatkovno komnikacijske opreme
03.09.2019JN002543/2019-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PREDPRIPRAVLJENE KONZERVIRANE IN PASTERIZIRANE HRANE TER SENDVIČEV
05.09.2019JN003820/2019-C01/2019, Blago: Tovorno vozilo s priklopnim vozilom za šolo vožnje
05.09.2019JN004215/2019-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SVEŽEGA IN SUHEGA SADJA TER VRNIN
05.09.2019JN003061/2019-C01/2019, Blago: Terenske postelje
09.09.2019JN000155/2019-C01/2019, Blago: Nakup maziv in tehničnih tekočin
12.09.2019JN003004/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije IS UGP
12.09.2019JN000516/2019-C01/2019, Blago: AKUMULATORJI
20.09.2019JN005067/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov za nadzor vlage v skladiščih SIMES
25.09.2019JN005229/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2019
25.09.2019JN006016/2019-C01/2019, Blago: MORS 198/2019-PSPB - Vzpostavitev povezav za prenos klicev iz številke 112 v Dispečerski center zdravstva v Ljubljani
01.10.2019JN005238/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje licenc aplikacije N-CORE NG
04.10.2019JN001171/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema Videokras v obdobju 48 m
04.10.2019JN003574/2019-C01/2019, Storitve: Razvojno raziskovalna naloga: nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v RS - POTROG 4
07.10.2019JN005249/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja IS UGP
09.10.2019JN004490/2019-C01/2019, Blago: Dobava računalniške opreme
18.10.2019JN002402/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje električnih potopnih, hidravličnih in motornih črpalk ter mobilne črpalne enote
29.10.2019JN004425/2019-C01/2019, Gradnje: GOI dela za ureditev objekta 12705 na Vrhniki z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
06.11.2019JN004418/2019-C01/2019, Blago: MORS 149/2019-ODP, NAKUP MOTORNIH ŽAG, ČRPALK IN AGREGATOV
14.11.2019JN005543/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava stavbnega pohištva v objektih SV po Republiki Sloveniji (MORS 238/2019-ODP)
14.11.2019JN003399/2019-C01/2019, Blago: Nakup šotorov
15.11.2019JN005402/2019-C01/2019, Gradnje: Izgradnja ter zamenjava dotrajanih in poškodovanih delov varnostnih ograj v SV in URSZR
19.11.2019JN005813/2019-C01/2019, Blago: Napajalna enota za lokacijo Letališča Cerklje
21.11.2019JN005900/2019-C01/2019, Blago: PLETENA OBLAČILA DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
29.11.2019JN008177/2019-C01/2019, Blago: Programska oprema za nadzor radijskih linkov
06.12.2019JN006410/2019-C01/2019, Blago: Nakup računalniške opreme-2
11.12.2019JN006709/2019-C01/2019, Storitve: izvajanje zimske službe SV- del, MORS 255/2019-ODP
20.12.2019JN005779/2019-C01/2019, Gradnje: Zamenjava azbestnih kritin na objektih SV in URSZR po Republiki Sloveniji
03.01.2020JN008045/2019-C01/2020, Storitve: MORS 225-2019- PSPB VZDRŽEVANJE IN NAKUP REZERVNIH DELOV ZA OPREMO SCHILLER
03.01.2020JN008046/2019-C01/2020, Storitve: MORS 226/2019- PSPB, VZDRŽEVANJE IN NAKUP NADOMESTNIH DELOV ZA MEDICINSKO OPREMO STRYKER/MEDTRONIC
06.01.2020JN005462/2019-C01/2020, Storitve: MORS 258/2019 - ODP, ODSTRANJEVANJE NEVARNIH ODPADKOV OB NESREČAH
07.01.2020JN008462/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema javnega alarmiranja - SIJA
09.01.2020JN008559/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje mikrovalovne radijske zveze
10.01.2020JN004261/2019-C01/2020, Blago: Nakup artiklov bojne uniforme
10.01.2020JN005938/2019-C01/2020, Blago: ŠPORTNA OPREMA ZA TELOVADNICO IN ZUNANJI REKVIZITI ZA VADBO
15.01.2020JN006702/2019-C01/2020, Storitve: MORS 236/2019-ODP - Zavarovanje prevoznih sredstev MORS v letih 2020 in 2021
17.01.2020JN008518/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA STROJNIH DEL - VODOVODNI PRIKLJUČEK SKLADIŠČA POGANJCI
30.01.2020JN007645/2019-C01/2020, Storitve: Protivlomno in obhodno varovanje
03.02.2020JN007336/2019-C01/2020, Blago: MORS 293/2019 - ODP, NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST
10.02.2020JN008923/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in usposabljanje za sistem GIS v letih od 2020 do 2024
10.02.2020JN008922/2019-C01/2020, Blago: MORS 354/2019-PSPB - nadgradnja in vzdrževanje KIH - komunikacijsko informacijske hrbtenice MORS/SV v letih 2020 in 2021
17.02.2020JN000396/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba raziskovalno razvojnega projekta: Nadgradnja študije učinkovite uporabe zaščitnih vodnih baraž ob onesnaženju celinskih voda z nafto, njenimi derivati in kemijsko podobnimi snovmi - "BARAŽE"
19.02.2020JN007284/2019-C01/2020, Storitve: MORS 263/2019-ODP, Zdravstveni pregledi
20.02.2020JN000291/2020-C01/2020, Storitve: MORS 352/2019-PSPB; Redno in investicijsko vzdrževanje sistema RIS4i v letih 2020 in 2021
27.02.2020JN006958/2019-C01/2020, Storitve: MORS 294/2019-ODP, Celovita strategija priprave in izvajanja promocije in oglaševanja Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko
28.02.2020JN008229/2019-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SOKOV, VODE IN DRUGIH PIJAČ
28.02.2020JN008349/2019-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
02.03.2020JN004261/2019-C02/2020, Blago: Nakup artiklov bojne uniforme
10.03.2020JN000536/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje telefonskih central AASTRA
18.03.2020JN008541/2019-C01/2020, Blago: NAKUP TOVORNIH VOZIL Z NADGRADNJAMI ZA POTREBE CIVILNE ZAŠČITE
14.04.2020JN002121/2020-C01/2020, Blago: ZAŠČITNE MASKE FFP2 ali enakovredno
20.04.2020JN007647/2019-C01/2020, Storitve: čiščenje poslovnih prostorov, okoljsko manj obremenjujoča storitev, MORS 147/2019-ODP
21.04.2020JN002222/2020-C01/2020, Blago: RESPIRATORJI, GRELCI INFUZIJSKIH TEKOČIN, KISIKOVE JEKLENKE
24.04.2020JN002015/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje programskega produkta EVID
24.04.2020JN008264/2019-C01/2020, Storitve: SANITARNA OSKRBA -wc, MORS 280/2019-ODP
27.04.2020JN007646/2019-C01/2020, Storitve: Najem VPN IP MPLS povezav in najem interneta
04.05.2020JN007647/2019-C02/2020, Storitve: čiščenje poslovnih prostorov, okoljsko manj obremenjujoča storitev, MORS 147/2019-ODP
05.05.2020JN002104/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanja PO Backup in Deja VU
05.05.2020JN002014/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja DWSV in OBI
19.05.2020JN002248/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje snemalnih naprav ASC in sisrema KC08
02.06.2020JN000835/2020-C01/2020, Storitve: MORS 421/2019-ODP, Inmarsat satelitske storitve
16.07.2020JN003803/2020-C01/2020, Blago: Programska oprema za nadzor omrežja in nadzor DMR repetitorjev
16.07.2020JN000457/2020-C01/2020, Blago: Olja, maziva in tehnične tekočine
24.07.2020JN004026/2020-C01/2020, Blago: Razvoj sistemov za zgodnje obveščanje na področju VNDN - nakup "Iskalnika"
28.07.2020JN004067/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2020
04.08.2020JN000501/2020-C01/2020, Gradnje: Izgradnja poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS
10.08.2020JN001009/2020-C01/2020, Blago: NAKUP LETALIŠKE ZEMELJSKE OPREME
10.08.2020JN001394/2020-C01/2020, Blago: NAKUP OPREME ZA MANIPULACIJO TOVORA IN LETAL
10.08.2020JN004128/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KEMIČNIH DETEKTORJEV ChemPro100i
13.08.2020JN002089/2020-C01/2020, Blago: SPECIALNA VOZILA Z NADGRADNJO ZA POTREBE POSREDOVANJ
13.08.2020JN001171/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL
26.08.2020JN003247/2020-C01/2020, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil
28.08.2020JN000417/2020-C01/2020, Blago: NAKUP HELIKOPTERSKE OPREME ZA REŠEVANJE
28.08.2020JN002635/2020-C01/2020, Blago: NAKUP VOJAŠKIH OBROKOV
31.08.2020JN003112/2020-C01/2020, Blago: POPRAVEK - SUKCESIVNE DOBAVE RIB, RIIŠKIH IZDELKOV IN RIBIŠKIH PROIZVODOV
31.08.2020JN002632/2020-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE JEDILNIH OLJ IN MAŠČOB
31.08.2020JN003205/2020-C01/2020, Blago: OPREMA ZA BIVANJE NA TERENU
02.09.2020JN004465/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2020
07.09.2020JN004796/2020-C01/2020, Storitve: Tekoče in investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema Pyramid Analytics
14.09.2020JN004956/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RADIOLOŠKIH DETEKTORJEV PDS-100 G/ID IN ELEKTRONSKIH DOZIMETROV RAD-60S
24.09.2020JN001523/2020-C01/2020, Blago: Nakup raznih artiklov bojne uniforme
24.09.2020JN001446/2020-C01/2020, Blago: RAZLIČNA ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA, OBUTEV IN OPREMA
25.09.2020JN002476/2020-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE RZKUŽILA
25.09.2020JN000044/2020-C01/2020, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE MESA IN MESNIH IZDELKOV
28.09.2020JN003358/2020-C01/2020, Blago: Dobava Tempest opreme
29.09.2020JN001795/2020-C01/2020, Gradnje: Zunanja ureditev vojašnice STO
29.09.2020JN003672/2020-C01/2020, Blago: Dobava strežniške opreme
01.10.2020JN001170/2020-C01/2020, Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE VZDRŽEVANJA ZGRADB IN MATERIALNIH SREDSTEV
01.10.2020JN003204/2020-C01/2020, Blago: NOTRANJA OPREMA - okoljsko manj obremenjujoče blago
01.10.2020JN004084/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL
13.10.2020JN005464/2020-C01/2020, Storitve: Letališke storitve in storitve zemeljske oskrbe na letališču Maribor
13.10.2020JN003717/2020-C01/2020, Blago: MORS 152/2020-ODP, Izolirni dihalni aparati
15.10.2020JN005016/2020-C01/2020, Blago: Dobava podatkovno komunikacijske opreme
16.10.2020JN005957/2020-C01/2020, Storitve: MORS 264/2020-PSPb; Vzdrževanje programske opreme za načrtovanje in naročanje prehrane v Slovenski vojski FPS (food-point-sale) in programske opreme HIS/W (hotelsko informacijski sistem) 2021-2023
29.10.2020JN004943/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA APLIKACIJE SKEV - SPLETNA TEHNOLOGIJA, MORS 69/2020-PSPB
30.10.2020JN000103/2020-C01/2020, Blago: NAKUP REAGENTOV, KONTROL IN KALIBRATORJEV ZA ANALIZATORJE VITROS, SYSMEX IN THERMO FISHER
05.11.2020JN006468/2020-C01/2020, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih vozil za prevoz oseb in tovora
05.11.2020JN004886/2020-C01/2020, Blago: Nakup letalskega goriva
09.11.2020JN005064/2020-C01/2020, Blago: ZAŠČITNA DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV ZA INŠTRUKTORJE V GASILSKI ŠOLI
12.11.2020JN004680/2020-C01/2020, Blago: Sukcesivne dobave okoljsko manj obremenjujočih pnevmatik
12.11.2020JN005748/2020-C01/2020, Blago: Nakup in montaža siren javnega alarmiranja
16.11.2020JN004683/2020-C01/2020, Blago: JN MORS 67/2020-ODP, NAKUP TORB CZ, NAHRBTNIKOV, ZAŠČITNIH ČELAD IN OČAL
16.11.2020JN004812/2020-C01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE OPREME ZA VZDRŽEVANJE OKOLICE
24.11.2020JN001047/2020-C02/2020, Blago: MORS 62/2020-ODP, Cevi in oprema za HCP
27.11.2020JN005225/2020-C01/2020, Blago: Nakup artiklov svečane uniforme civilne zaščite RS
03.12.2020JN004687/2020-C01/2020, Blago: SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN
08.12.2020JN006205/2020-C01/2020, Blago: MORS 315/2020-ODP, maska kirurška za večkratno uporabo
11.12.2020JN006953/2020-C01/2020, Blago: MONITORJI Z DEFIBRILATORJEM
11.12.2020JN006988/2020-C01/2020, Blago: ULTRAZVOČNI SISTEMI
14.12.2020JN005491/2020-C01/2020, Blago: OPREMA ZA NASTANITEV IN ZAŠČITO, MORS 252/2020-ODP
15.12.2020JN006498/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje programske opreme UDIGISP v letih 2021 do 2023
15.12.2020JN006297/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme ERDAS IMAGINE v letih 2021 do 2023
15.12.2020JN005561/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške opreme - ostalo
17.12.2020JN005641/2020-C01/2020, Storitve: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2021 in 2022
17.12.2020JN005747/2020-C01/2020, Storitve: MORS 221/2020-ODP - Zavarovanje zračnih plovil MORS v letu 2021
23.12.2020JN007539/2020-C01/2020, Storitve: NAJEM SNOPOVNEGASISTEMA RADIJSKIH ZVEZ
07.01.2021JN005192/2020-C01/2021, Blago: NAKUP VILIČARJA IN DOKUP OPREME ZA OBSTOJEČA SPECIALNA VOZILA ZA CERKLJE OB KRKI.
12.01.2021JN007576/2020-C01/2021, Storitve: Infranet storitve
14.01.2021JN006756/2020-C01/2021, Storitve: MORS 309/2020-ODP, Cepljenje na lokaciji Ljubljana, Maribor in Celje
15.01.2021JN007559/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav Dantherm
21.01.2021JN006062/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja za državni prostorski načrt za osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
21.01.2021JN006613/2020-C01/2021, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ
25.01.2021JN007622/2020-C01/2021, Storitve: MORS 223/2020-PSPb; VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE FOTOKOPIRNIH STROJEV IN NAPRAV KONICA MINOLTA ZA OBDOBJE 2021 - 2023
28.01.2021JN007847/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle v letih 2021 in 2022
04.02.2021JN008017/2020-C01/2021, Blago: NAKUP DEKONTAMINACIJSKIH POSTAJ
24.02.2021JN007341/2020-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME DRAGER
26.02.2021JN005489/2020-C01/2021, Gradnje: GOI vzdrževanje stanovanj in vgrajene infrastrukture, po sklopih
15.03.2021JN007065/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje strojne in programske opreme za strežnike in diskovne sisteme
15.03.2021JN007546/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Citrix
15.03.2021JN007935/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja IS UGP
15.03.2021JN007252/2020-C01/2021, Blago: Dobava Tempest opreme
25.03.2021JN006602/2020-C01/2021, Blago: MORS 298/2020-ODP, osebna varovalna oprema COVID-19
30.03.2021JN006536/2020-C01/2021, Storitve: Servisiranje izolirnih dihalnih aparatov Dräger v letih 2021, 2022, 2023 in 2024
02.04.2021JN007550/2020-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE OPREME ZA VZDRŽEVANJE OKOLICE IN POVRŠIN
09.04.2021JN007894/2020-C01/2021, Blago: PISARNIŠKI MATERIAL
07.05.2021JN007799/2020-C01/2021, Blago: NOTRANJA OPREMA ZA OBJEKT GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBENA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI okoljsko manj obremenjujoče blago
12.05.2021JN007333/2020-C01/2021, Blago: Nakup artiklov svečane uniforme civilne zaščite RS
12.05.2021JN000408/2021-C01/2021, Blago: Zastave, MORS 259/2020-ODP
12.05.2021JN005973/2020-C01/2021, Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
12.05.2021JN001362/2021-C01/2021, Blago: TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM TRV D in GASILSKO VOZILO ZA LOGISTIKO GVL 2
Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum objave Naziv
21.02.2019JN72019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
21.02.2019JN82019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
24.04.2019JN382019/2019, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
29.05.2019JN612019/2019, Blago: Vojaške čelade
01.07.2019JN692019/2019, Blago: Premične ploščadi
01.07.2019JN702019/2019, Blago: Optični instrumenti
18.07.2019JN802019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.08.2019JN942019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.08.2019JN952019/2019, Blago: Kontejnerji za skladiščenje
13.08.2019JN962019/2019, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
14.08.2019JN972019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
23.09.2019JN1182019/2019, Blago: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
08.10.2019JN1282019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
08.10.2019JN1292019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
08.10.2019JN1302019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
11.11.2019JN1422019/2019, Blago: Optični instrumenti
14.11.2019JN1442019/2019, Blago: Tarče za strelišča
16.12.2019JN1562019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
16.01.2020JN72020/2020, Blago: Vojaške čelade
14.02.2020JN172020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
28.02.2020JN262020/2020, Blago: Obveščevalna dejavnost, nadzor, odkrivanje ciljev in izvidovanje
04.03.2020JN302020/2020, Blago: Zdravila z delovanjem na živčevje in pripravki za zdravljenje čutil
08.04.2020JN452020/2020, Storitve: Telekomunikacijske storitve, razen telefonskih storitev in storitev prenosa podatkov
09.04.2020JN472020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
02.07.2020JN792020/2020, Gradnje: Gradbena dela na vojaških stavbah in objektih
24.07.2020JN952020/2020, Blago: Deli ognjenega strelnega orožja in streliva
16.09.2020JN1262020/2020, Blago: Deli ognjenega strelnega orožja in streliva
19.10.2020JN1412020/2020, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
27.10.2020JN1442020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.11.2020JN1472020/2020, Blago: Oprema za zrakoplove ali vesoljska vozila, naprave za treniranje letenja, simulatorji in pripadajoči deli
04.12.2020JN1642020/2020, Gradnje: Gradbena dela
29.01.2021JN132021/2021, Storitve: Storitve raziskav in razvoja obrambnih in varnostnih sredstev
16.03.2021JN312021/2021, Blago: Sistem za brezžične telekomunikacije
29.03.2021JN392021/2021, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
02.04.2021JN452021/2021, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN12019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
04.01.2019JN22019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
07.01.2019JN32019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
10.01.2019JN42019/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
21.02.2019JN92019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
01.03.2019JN132019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
25.03.2019JN252019/2019, Blago: Kabli za nizke in srednje napetosti
10.04.2019JN322019/2019, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
18.04.2019JN352019/2019, Blago: Deli vojaških vozil
26.04.2019JN402019/2019, Storitve: Letala
06.05.2019JN422019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
06.05.2019JN432019/2019, Blago: Razna računalniška oprema
06.05.2019JN442019/2019, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
06.05.2019JN452019/2019, Blago: Razna računalniška oprema
10.05.2019JN502019/2019, Blago: Naboji
10.05.2019JN512019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
21.05.2019JN582019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
13.06.2019JN662019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
14.06.2019JN672019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
17.07.2019JN792019/2019, Storitve: Deli vojaških vozil
18.07.2019JN812019/2019, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
19.07.2019JN822019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
19.07.2019JN832019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
22.07.2019JN852019/2019, Storitve: Deli vojaških vozil
23.07.2019JN862019/2019, Storitve: Bojni tanki
29.07.2019JN882019/2019, Storitve: Komunikacijska oprema
02.08.2019JN892019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
02.08.2019JN902019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.08.2019JN912019/2019, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
27.08.2019JN1022019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
28.08.2019JN1042019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
30.08.2019JN1092019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
11.09.2019JN1162019/2019, Storitve: Karoserije za vozila, priklopniki ali polpriklopniki
01.10.2019JN1212019/2019, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
04.10.2019JN1252019/2019, Blago: Tarče za strelišča
08.10.2019JN1272019/2019, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
15.10.2019JN1332019/2019, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
17.10.2019JN1352019/2019, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
18.11.2019JN1462019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
27.11.2019JN1512019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
04.12.2019JN1522019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.12.2019JN1532019/2019, Storitve: Storitve raziskav in razvoja obrambnih in varnostnih sredstev
10.12.2019JN1552019/2019, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
13.01.2020JN32020/2020, Blago: Bojni tanki
14.01.2020JN42020/2020, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
21.01.2020JN82020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
11.02.2020JN152020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
14.02.2020JN192020/2020, Blago: Tablični računalnik
20.02.2020JN202020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
21.02.2020JN212020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
21.02.2020JN242020/2020, Storitve: Radijske naprave
03.03.2020JN282020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.04.2020JN462020/2020, Blago: Računalniška oprema in pribor
24.04.2020JN492020/2020, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
08.05.2020JN552020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
08.05.2020JN562020/2020, Blago: Strelivo za ognjeno strelno orožje in bojevanje
11.05.2020JN572020/2020, Storitve: Telekomunikacijski sistem
12.05.2020JN582020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
15.06.2020JN642020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
19.06.2020JN662020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
19.06.2020JN672020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
19.06.2020JN682020/2020, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
19.06.2020JN692020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
24.06.2020JN722020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja orožja in orožnih sistemov
24.06.2020JN732020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
24.06.2020JN752020/2020, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema
29.06.2020JN762020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
15.07.2020JN852020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
16.07.2020JN872020/2020, Blago: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
20.07.2020JN902020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
21.07.2020JN912020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
23.07.2020JN932020/2020, Blago: Vojaški elektronski sistemi
23.07.2020JN942020/2020, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
30.07.2020JN982020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
31.07.2020JN1002020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
05.08.2020JN1032020/2020, Blago: Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije
06.08.2020JN1042020/2020, Blago: Oprema posameznika in oprema za podporo
18.08.2020JN1072020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
18.08.2020JN1082020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.08.2020JN1092020/2020, Storitve: Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
21.08.2020JN1102020/2020, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
24.08.2020JN1112020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
01.09.2020JN1122020/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
03.09.2020JN1152020/2020, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa
16.09.2020JN1252020/2020, Blago: Vojaški zrakoplovi, rakete in vesoljska plovila
18.09.2020JN1292020/2020, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
23.09.2020JN1312020/2020, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
24.09.2020JN1322020/2020, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
01.10.2020JN1342020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
02.10.2020JN1362020/2020, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
13.11.2020JN1522020/2020, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
27.11.2020JN1612020/2020, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.12.2020JN1712020/2020, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah
24.12.2020JN1722020/2020, Storitve: Popravilo in vzdrževanje ognjenega strelnega orožja in streliva
15.01.2021JN42021/2021, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
21.01.2021JN82021/2021, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
22.01.2021JN102021/2021, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
09.02.2021JN162021/2021, Storitve: Podatkovne storitve
22.02.2021JN212021/2021, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
02.03.2021JN272021/2021, Blago: Vojaška vozila in pripadajoči deli
05.03.2021JN292021/2021, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
19.03.2021JN362021/2021, Storitve: Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo
29.03.2021JN402021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
13.04.2021JN472021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
20.04.2021JN542021/2021, Blago: Težka motorna vozila
22.04.2021JN572021/2021, Blago: Lahko strelno orožje
28.04.2021JN592021/2021, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
10.05.2021JN612021/2021, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si