Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
21.03.2019JN000244/2019-X01/2019, Storitve: Razgradnja in odvoz zbranih koristnih odpadkov
08.04.2019JN000591/2019-X01/2019, Storitve: Sklenitev okvirnih sporazumov za izvedbo cenitev nepremičnin glede pridobitve in odsvojitve nepremičnega premoženja kot tudi ocene vrednosti naj
08.04.2019JN000415/2019-X01/2019, Blago: NAKUP GUMIJASTIH ČOLNOV
10.04.2019JN000386/2019-X01/2019, Storitve: Izobraževanje za letalske tehnike in inženirje
12.04.2019JN000490/2019-X01/2019, Blago: PADALSKA OPREMA
12.04.2019JN007271/2018-X01/2019, Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR, z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
12.04.2019JN008736/2018-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ
15.04.2019JN006893/2018-X01/2019, Gradnje: VARNOSTNO POŽARNA UREDITEV POLIGONA 208, po sistemu "ključ v roke"
16.04.2019JN000972/2019-X01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE JAJC IN EKOLOŠKIH JAJC
19.04.2019JN001174/2019-X01/2019, Storitve: ADR usposabljanje
26.04.2019JN000508/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtocistern za gorivo
26.04.2019JN001133/2019-X01/2019, Blago: NAKUP LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA IN MIKROBIOLOŠKE VARNOSTNE KOMORE
09.05.2019JN000568/2019-X01/2019, Storitve: Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena
10.05.2019JN000521/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE TAHOGRAFOV NA VOZILIH SV
10.05.2019JN001618/2019-X01/2019, Storitve: pregled virov ionizirajočega sevanja
17.05.2019JN002254/2019-X01/2019, Storitve: Zagotovitev sanitarne oskrbe, MORS 142/2019-JNMV
21.05.2019JN001278/2019-X01/2019, Gradnje: UREDITEV HLAJENJA V OBJEKTU MORS - KRANJČEVA 1, LJUBLJANA z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
21.05.2019JN000883/2019-X01/2019, Blago: Nakup licenčne programske opreme Oracle Data Integrator
22.05.2019JN001337/2019-X01/2019, Blago: Nakup Tempest opreme
22.05.2019JN001333/2019-X01/2019, Blago: Nakup prenosnega sistema OSL dozimetrije
27.05.2019JN001358/2019-X01/2019, Blago: GASILSKE GARNITURE
05.06.2019JN001338/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni
12.06.2019JN002181/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba programa » Usposabljanje voznikov iz varne vožnje«
17.06.2019JN001240/2019-X01/2019, Blago: NAKUP MEDICINSKE OPREME
19.06.2019JN001546/2019-X01/2019, Storitve: PRANJE IN ČIŠČENJE VZMETNIC IN VZGLAVNIKOV - OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČA STORITEV
21.06.2019JN000724/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IMUNOLOŠKIH TESTOV
27.06.2019JN000881/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE VOZIL ZNAMKE CITROEN
02.07.2019JN003028/2019-X01/2019, Blago: tiskanje
02.07.2019JN003149/2019-X01/2019, Blago: Vojaške topografske karte
04.07.2019JN002246/2019-X01/2019, Storitve: Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme
09.07.2019JN008756/2018-X01/2019, Blago: Nakup našitkov
11.07.2019JN001746/2019-X01/2019, Blago: KUHINJSKA OPREMA, MORS 70/2019-JNMV
18.07.2019JN001749/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ALU REŠEVALNIH ČOLNOV S PRIKOLICO IN MOTORJEV ZA ČOLNE
18.07.2019JN002156/2019-X01/2019, Blago: NAKUP RF TESTERJA Z ANALIZATORJEM
19.07.2019JN003068/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova kopalnic v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) Ig
19.07.2019JN002681/2019-X01/2019, Blago: NAKUP PRENOSNEGA RENTGENA
19.07.2019JN001886/2019-X01/2019, Blago: MORS 53/2019-JNMV, promocijski material
26.07.2019JN002806/2019-X01/2019, Blago: NAKUP IN MONTAŽA ROTATORJEV ZA NASTAVITEV TTKS ANTEN
09.08.2019JN004335/2019-X01/2019, Storitve: NAJEM MULTIMEDIJSKE OPREME ZA MCC 2019
14.08.2019JN003027/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija strehe in fasade na športni dvorani v Vojašnici Petra Petriča v Kranju
14.08.2019JN004342/2019-X01/2019, Blago: Nakup toplotne postaje
19.08.2019JN002039/2019-X01/2019, Blago: NAKUP ZAŠČITNIH MASK RESPIRATORJEV IN FILTROV
19.08.2019JN003835/2019-X01/2019, Storitve: Izgradnja celostne podobe prostorov za MCC19, MORS 209/2019-JNMV
20.08.2019JN002950/2019-X01/2019, Blago: STOLI PISARNIŠKI, MORS 93/2019-JNMV
21.08.2019JN003069/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
23.08.2019JN002972/2019-X01/2019, Storitve: MORS 150/2019-JNMV - NADGRADNJA VOZIL ZA PREVOZ HRANE
26.08.2019JN003145/2019-X01/2019, Blago: Dobava varnostnega modula HSM
27.08.2019JN000304/2019-X01/2019, Blago: Zaščitni kombinezon za enkratno uporabo.
27.08.2019JN000949/2019-X01/2019, Blago: Nakup naprav za reševanje v vodi in iz vode
30.08.2019JN003109/2019-X01/2019, Blago: NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE AVDIO-VIDEO IN FOTOGRAFSKE OPREME
02.09.2019JN003839/2019-X01/2019, Blago: Nakup uničevalnikov dokumentov
03.09.2019JN004349/2019-X01/2019, Gradnje: GOI DELA ZA UREDITEV TK OBJEKTA JANČE
03.09.2019JN002448/2019-X01/2019, Blago: ZAŠČITNA DELOVNA OBLAČILA, OBUTEV IN OPREMA
03.09.2019JN002971/2019-X01/2019, Blago: NAKUP GLASBENIH INSTRUMENTOV
04.09.2019JN002409/2019-X01/2019, Storitve: NAJEM ŠOTOROV IN OPREME NA DNEVIH ZAŠČITE IN REŠEVANJA
04.09.2019JN003592/2019-X01/2019, Blago: MORS 205/2019 - JNMV, NAKUP HRANE ZA PSE
09.09.2019JN004232/2019-X01/2019, Blago: Programska oprema za izdekavo varnostnih kopij
11.09.2019JN004220/2019-X01/2019, Blago: oprema za urejanje okolice
13.09.2019JN001167/2019-X01/2019, Blago: MORS 420/2018-JNMV, NAKUP OPREME ZA ZAŠČITO OKOLJA
13.09.2019JN008529/2018-X01/2019, Blago: NAKUP VETERINARSKIH ZDRAVIL
19.09.2019JN004950/2019-X01/2019, Blago: Laserski daljinomeri in Laserski metri
01.10.2019JN003501/2019-X01/2019, Gradnje: ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU POKLJUKA IN NA OBJEKTU VIRNIKOVA PLANINA - JEZERSKO
04.10.2019JN005840/2019-X01/2019, Blago: Tovorna prikolica z nadgradnjo za gašenje požarov
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.03.2019JN000997/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikacije 3D GIS v letu 2019
22.03.2019JN001002/2019-C01/2019, Storitve: MORS 366/2018-PSPB, razvoj in implementacija modula za pošiljanje SMS iz SW SIJA
28.03.2019JN001186/2019-C01/2019, Blago: Nakup Zdravil, Sklop 1: zdravila H, ZZ, Rp in BRp
03.04.2019JN008772/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba avtobusnih prevozov
03.04.2019JN007749/2018-C01/2019, Storitve: Ureditev mej, izvedba parcelacij ter vris stavb v zemljiški kataster in kataster stavb na lokacijah MORS
18.04.2019JN008550/2018-C01/2019, Blago: NAKUP VETERINARSKIH PRIPOMOČKOV
18.04.2019JN008649/2018-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKE MESA IN JAJC TER EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA IN EKOLOŠKIH JAJC
08.05.2019JN002010/2019-C01/2019, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na avtobusih LPP
08.05.2019JN002074/2019-C01/2019, Storitve: zakup oglaševalskega prostora na zloženkah
09.05.2019JN000998/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema SPIN
09.05.2019JN001369/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje programskega produkta MAPOS v letih 2019, 2020 in 2021
20.05.2019JN000595/2019-C01/2019, Blago: NAKUP EKSPLOZIVNIH SREDSTEV ZA POTREBE ENOTE NUS
29.05.2019JN002901/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov MASPREM 4
29.05.2019JN008588/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba energetske prenove objektov v Vojašnici Andreja Čehovina v Postojni
06.06.2019JN007201/2018-C01/2019, Blago: Nakup in montaža siren sistema javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji
07.06.2019JN000845/2019-C01/2019, Storitve: Pregled nizkonapetostnih elektro inštalacij in pregled strelovodov
18.06.2019JN003299/2019-C01/2019, Storitve: Najem vozil
19.06.2019JN000362/2019-C01/2019, Blago: Nakup pnevmatik
20.06.2019JN003092/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja sistema PLK v letu 2019
20.06.2019JN003238/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije NEVSNOV
24.06.2019JN001612/2019-C01/2019, Blago: Traktor s priključki
01.07.2019JN000967/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav v URSZR RECO centrih
02.07.2019JN000844/2019-C01/2019, Gradnje: UREDITEV NOTRANJOSTI OBJEKTA TROJICA
08.07.2019JN002567/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sanitarnih nadgradenj in prikolic
09.07.2019JN006822/2018-C01/2019, Blago: Nakup SIP telefonske centrale
11.07.2019JN001995/2019-C01/2019, Storitve: Zakup omrežnih storitev; MORS 6/2019-ODP
23.07.2019JN001057/2019-C01/2019, Storitve: Redni mesečni servis in popravila dvigal v objektih MO in SV, po sklopih
24.07.2019JN001822/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav v objektih MO in SV, po sklopih
30.07.2019JN001051/2019-C01/2019, Storitve: izvajanje zimske službe, MORS 317/2018-ODP
05.08.2019JN001536/2019-C01/2019, Blago: Nakup škornjev in čevljev
06.08.2019JN003808/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja aplikativne programske opreme IRDG, ORDG in DGZR
06.08.2019JN001050/2019-C01/2019, Blago: Nakup tkanine za bojno uniformo
08.08.2019JN003056/2019-C01/2019, Blago: KEMIJSKI DETEKTORJI Z BIOLOŠKIM ČITALCEM
09.08.2019JN005029/2019-C01/2019, Blago: MORS 233/2019-KONKPSP, stenski prikazovalniki
22.08.2019JN003003/2019-C01/2019, Blago: Nakup kontejnerjev
23.08.2019JN003318/2019-C01/2019, Blago: OMARE KOVINSKE, MORS 109/2019-ODP
23.08.2019JN002474/2019-C01/2019, Gradnje: Ureditev delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča Kranj
26.08.2019JN004903/2019-C01/2019, Blago: Nakup programskega orodja Pyramid Analytics
26.08.2019JN001018/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje gradbene mehanizacije
26.08.2019JN002573/2019-C01/2019, Blago: ARTIKLI DELOVNE UNIFORME CIVILNE ZAŠČITE
27.08.2019JN002467/2019-C01/2019, Blago: Nakup strežniške opreme
27.08.2019JN002711/2019-C01/2019, Blago: Dobava podatkovno komnikacijske opreme
03.09.2019JN002543/2019-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PREDPRIPRAVLJENE KONZERVIRANE IN PASTERIZIRANE HRANE TER SENDVIČEV
05.09.2019JN003820/2019-C01/2019, Blago: Tovorno vozilo s priklopnim vozilom za šolo vožnje
05.09.2019JN004215/2019-C01/2019, Blago: SUKCESIVNE DOBAVE SVEŽEGA IN SUHEGA SADJA TER VRNIN
05.09.2019JN003061/2019-C01/2019, Blago: Terenske postelje
09.09.2019JN000155/2019-C01/2019, Blago: Nakup maziv in tehničnih tekočin
12.09.2019JN003004/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije IS UGP
12.09.2019JN000516/2019-C01/2019, Blago: AKUMULATORJI
20.09.2019JN005067/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistemov za nadzor vlage v skladiščih SIMES
25.09.2019JN005229/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja programskega produkta MAPOS v letu 2019
25.09.2019JN006016/2019-C01/2019, Blago: MORS 198/2019-PSPB - Vzpostavitev povezav za prenos klicev iz številke 112 v Dispečerski center zdravstva v Ljubljani
01.10.2019JN005238/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje licenc aplikacije N-CORE NG
04.10.2019JN001171/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema Videokras v obdobju 48 m
04.10.2019JN003574/2019-C01/2019, Storitve: Razvojno raziskovalna naloga: nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v RS - POTROG 4
07.10.2019JN005249/2019-C01/2019, Blago: Nadgradnja IS UGP
09.10.2019JN004490/2019-C01/2019, Blago: Dobava računalniške opreme
Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum objave Naziv
24.04.2019JN382019/2019, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
29.05.2019JN612019/2019, Blago: Vojaške čelade
01.07.2019JN692019/2019, Blago: Premične ploščadi
01.07.2019JN702019/2019, Blago: Optični instrumenti
18.07.2019JN802019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.08.2019JN942019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
09.08.2019JN952019/2019, Blago: Kontejnerji za skladiščenje
13.08.2019JN962019/2019, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
14.08.2019JN972019/2019, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
23.09.2019JN1182019/2019, Blago: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
08.10.2019JN1282019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
08.10.2019JN1292019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
08.10.2019JN1302019/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti
Datum objave Naziv
25.03.2019JN252019/2019, Blago: Kabli za nizke in srednje napetosti
10.04.2019JN322019/2019, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
18.04.2019JN352019/2019, Blago: Deli vojaških vozil
26.04.2019JN402019/2019, Storitve: Letala
06.05.2019JN422019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
06.05.2019JN432019/2019, Blago: Razna računalniška oprema
06.05.2019JN442019/2019, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
06.05.2019JN452019/2019, Blago: Razna računalniška oprema
10.05.2019JN502019/2019, Blago: Naboji
10.05.2019JN512019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
21.05.2019JN582019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
13.06.2019JN662019/2019, Blago: Deli lahkega strelnega orožja
14.06.2019JN672019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
17.07.2019JN792019/2019, Storitve: Deli vojaških vozil
18.07.2019JN812019/2019, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
19.07.2019JN822019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
19.07.2019JN832019/2019, Blago: Simulatorji za bitke
22.07.2019JN852019/2019, Storitve: Deli vojaških vozil
23.07.2019JN862019/2019, Storitve: Bojni tanki
29.07.2019JN882019/2019, Storitve: Komunikacijska oprema
02.08.2019JN892019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
02.08.2019JN902019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
05.08.2019JN912019/2019, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema
27.08.2019JN1022019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
28.08.2019JN1042019/2019, Blago: Orožje, strelivo in pripadajoči deli
30.08.2019JN1092019/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
11.09.2019JN1162019/2019, Storitve: Karoserije za vozila, priklopniki ali polpriklopniki
01.10.2019JN1212019/2019, Blago: Oprema za nujne primere in varnost
04.10.2019JN1252019/2019, Blago: Tarče za strelišča
08.10.2019JN1272019/2019, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si