Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.04.2016JN000274/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava cenitev zemljišč za potrebe dokončne PP in ZK stanja že rekon odsekov državnih cest na območju severne Slovenije
13.04.2016JN000275/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega PP in ZK stanja rekonstruiranih odsekov drž.cest na območju vzhodne Slovenije
26.04.2016JN000712/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
28.04.2016JN000797/2016-X01/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
03.05.2016JN000866/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
03.05.2016JN000867/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
10.05.2016JN001091/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
10.05.2016JN001117/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
16.05.2016JN001340/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
18.05.2016JN001435/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava cenitev zemljišč za potrebe dokončne PP in ZK stanja že rekon odsekov državnih cest na območju severne Slovenije SKLOP 2
18.05.2016JN001436/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč z morebitno škodo na zemljiščih, posevkih in trajnih nasadih SKLOP 2
19.05.2016JN001520/2016-X01/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.05.2016JN001726/2016-X01/2016, Storitve: Razne storitve
25.05.2016JN001728/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
30.05.2016JN001888/2016-X01/2016, Gradnje: Preplastitev na cesti R2-436, odsek 1328 Počehova- Zg. Kungota od km 6.520 v dolžini 335 m
01.06.2016JN002061/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
03.06.2016JN002165/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela
22.06.2016JN002923/2016-X01/2016, Storitve: D-8/16-S-  Izdelava PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče, od km 4+100 do km 4+760 in od km 5+360 do km 8+500
22.06.2016JN002940/2016-X01/2016, Gradnje: D-12/16-G- Preplastitve vozišča na območju 6 na cesti RT - 932 - odsek 6924 Slovenj Gradec-Pungart od km 9.700 do 10.700.
06.07.2016JN003458/2016-X01/2016, Storitve: D-45/15; Izdelava projekta PZI za ureditev R1-204/1013 Dornberk-Štanjel skozi Štanjel
12.07.2016JN001460/2016-X01/2016, Gradnje: Preplastitev vozišča na cesti R3-936, odsek 1063 Col-Predmeja, v km 4+125, v dolžini 1.020 m.
21.07.2016JN001890/2016-X01/2016, Gradnje: D-18/16; Sanacija poškodovanega vozišča na cesti R3 - 687, odsek 7207, Dole - Ponikva - Loče od km 6.380 do km 13.470.
26.07.2016JN002195/2016-X01/2016, Gradnje: D-21/16; OBNOVA VOZIŠČA R2-407, ODSEK 1145 LJUBLJANICA - VRHNIKA, OD km 13,780 DO km 14,500
27.07.2016JN002287/2016-X01/2016, Storitve: D-19/16; Zunanja kontrola vgrajenih bituminiziranih plasti za potrebe rednega vzdrževanja na območju RS.
03.08.2016JN002044/2016-X01/2016, Gradnje: D-22/16; OBNOVA VOZIŠČA R2-409, ODSEK 0303 KALCE - PLANINA, OD km 3,590 DO km 6,165.
16.08.2016JN002540/2016-X01/2016, Gradnje: D-27/16-G - Ureditev avtobusnega postajališča KAL na cesti R2-421/2506 Ručetna vas - Štrekljevec v km 6.750
19.08.2016JN004752/2016-X01/2016, Storitve: ERIFIKACIJA SKLADNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA - PRAGERSKO
24.08.2016JN003575/2016-X01/2016, Gradnje: D-41/16; Modernizacija ceste R3-610, odsek 1370 Dol. Trebuša-Sp. Idrija od km 1.100 v dolžini 1.000 m.
24.08.2016JN003701/2016-X01/2016, Gradnje: D-44/16; Preplastitev cest RT-908/1383 Mojstrana-Vrata v dol. 1.300m in R2-410/1133 Bistrica-Tržič v dol. 270m in R2-410/1134 Tržič-Kokrica v dol. 130m
26.08.2016JN003689/2016-X01/2016, Gradnje: D-46/16; Obnova regionalne ceste R2-224/1230 Hrastnik – most čez Savo od km 1,340 do 1,420, s sanacijo hodnika za pešce.
26.08.2016JN002994/2016-X01/2016, Gradnje: D-20/16-G- Obnova vozišča R2-409/0304 Planina-Ravbarkomanda od km 0,0 do km 0,300, od km 6,020 do km 6,795 in od km 7,020 do km 7,210.
26.08.2016JN003567/2016-X01/2016, Gradnje: D-37/16-G- Ureditev odvodnjavanja ob cesti R3-702,odsek 2704 Trbonje-Vuhred skozi naselje Dravče od km 3.800 do km 4.000.
01.09.2016JN002539/2016-X01/2016, Gradnje: D-26/16 - G - Ureditev križišča »črne točke« v Murski Soboti na državni cesti R3-740, odsek 1398 Murska Sobota (Gaj) – Murska Sobota
01.09.2016JN003687/2016-X01/2016, Gradnje: D-42/16; Protiprašna zaščita na cesti RT-911, odsek 1123 Rudno – Rovtarica od km 0.500 v dolžini 3.740 m
02.09.2016JN004112/2016-X01/2016, Gradnje: D-64/16; Preplastitev ceste R1-225/1424 Kamnik - Mekinje od km 0,020 do km 0,530.
05.09.2016JN003819/2016-X01/2016, Gradnje: D-51/16; Preplastitev vozišča na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica - Žlebič od km 6,964 do 8,500.
05.09.2016JN003464/2016-X01/2016, Storitve: D-33/16; Zunanja kontrola kvalitete za OBVO Krško - gradnja mostu čez Savo pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto
05.09.2016JN003624/2016-X01/2016, Gradnje: D-53/16; Odprava nevarnih ožin, zavarovanje brežin ter preplastitev ceste R3 - 608, odsek 1067 Solkan – Lokve od km 4,400 do km 5,540.
07.09.2016JN003569/2016-X01/2016, Gradnje: D-38/16-G- Preplastitev dveh delov odseka ceste R2-412/210 KR (Iskra-Labore) v dolžini 620 m in ceste R2-412,odsek 359 Kranj (Kidričeva-Iskra) v dolžini 800 m.
08.09.2016JN004097/2016-X01/2016, Gradnje: D-68/16; Preplastitev ceste R1-221/1219 Zagorje - Bevško, od km 2,000 do 3,100.
08.09.2016JN003934/2016-X01/2016, Gradnje: D-56/16; Sanacija vozišča na cesti R2 411/1429 Gobovce - Črnivec od km 0.470 v dolžini 1130 m s hladno reciklažo s penjenim bitumnom.
08.09.2016JN003570/2016-X01/2016, Gradnje: D-43/16; Preplastitev štirih delov odseka ceste R2-403/1075 Podrošt – Češnjica v dolžini 1.085 m
08.09.2016JN003554/2016-X01/2016, Gradnje: D-40/16; Sanacija – razširitev nevarnih ožin na cesti R3 624/3721 Loka - Podpeč - Rakitovec, od km 7+465 do km 8+600
08.09.2016JN004151/2016-X01/2016, Gradnje: D-67/16; Preplastitev ceste R1-221/1218 Izlake-Zagorje od km 0,420 do km 1,190 in od km 1,365 do km 1,615.
08.09.2016JN003574/2016-X01/2016, Gradnje: D-52/16; Preplastitev treh delov odseka ceste R3-633/1098 Jereka-Jezero v skupni dolžini 1.088 m
08.09.2016JN004101/2016-X01/2016, Gradnje: D-66/16; Preplastitev ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Lj. (Dolgi Most), od km 17,090 do km 18,205.
08.09.2016JN003566/2016-X01/2016, Gradnje: D-39/16-G- Preplastitev ceste R1-210, odsek 1106 Spodnje Jezersko–Preddvor v dolžini 778 m in odsek 1108 Kranj (Primskovo-Labore) v dolžini 710 m.
09.09.2016JN003907/2016-X01/2016, Gradnje: D-50/16; Ureditev para avtobusnih postajališč BUŠINJA VAS
13.09.2016JN003119/2016-X01/2016, Gradnje: D-28/16-G- Ureditev križišča "črne točke" Dolenjci, na državni cesti R3-660/1179, R3-660/1342 ter RT-919/1341
13.09.2016JN004859/2016-X01/2016, Storitve: D-79/16-S - Kontrola in obdelava podatkov na področju evidenc prometne signalizacije
13.09.2016JN004087/2016-X01/2016, Gradnje: D-62/16; Preplastitev ceste R2-409/1374 Logatec-Žiri od km 11,500 do km 13,300.
13.09.2016JN002984/2016-X01/2016, Gradnje: D-15/16-G- Dobava in postavitev dodatne zaščite za motoriste
15.09.2016JN004201/2016-X01/2016, Gradnje: D-75/16; Preplastitev ceste R2-432, odsek 1284 Rogatec-Majšperk od km 10+530 do km 11+090 v dolžini 560 m.
15.09.2016JN003470/2016-X01/2016, Storitve: D-49/16; Izdelava IDPureditve ceste R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta skozi Dol pri Hrastniku, od km 1,870 do km 2,393
19.09.2016JN005590/2016-X01/2016, Storitve: D-14/15-S; Urejanje in popis dokumentarnega gradiva v arhivu Direkcije RS za infrastrukturo
19.09.2016JN004728/2016-X01/2016, Storitve: D-77/16; Video posnetek G + R državnih cest
21.09.2016JN004088/2016-X01/2016, Gradnje: D-71/16; Preplastitev vozišč R1-208/1060 Gračišče-Sočerga od km 3.430 do 4.077 in RT-934/6840 Lipica-Lokev od km 0 do 0.556 in od km 0.872 do 1.700.
21.09.2016JN004066/2016-X01/2016, Gradnje: D-60/16; Obnova vozišča G2-111/239 Valeta - Sečovlje od km 0.667 do km 7.258.
22.09.2016JN004230/2016-X01/2016, Storitve: D-57/16; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča na G2-108/1182 v Sp. Hotiču v km 6,555 s cesto RT 921/4306
22.09.2016JN004207/2016-X01/2016, Storitve: D-58/16; Zunanja kontrola kvalitete nad izvajanjem del: Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, II. Odsek
27.09.2016JN004693/2016-X01/2016, Gradnje: D-76/16; Preplastitev ceste R1-219, odsek 1240 Golobinjek-Bistrica, od km 1,500 do km 3,880.
28.09.2016JN004211/2016-X01/2016, Gradnje: D-63/16; Sanacija asfaltnega vozišča regionalne ceste R2-443, odsek 1397 Lipovci-Bratonci, od km 0,444 do km 1,223.
28.09.2016JN004696/2016-X01/2016, Gradnje: D-65/16; Preplastitev ceste R1-225/1140 Mengeš - Duplica od km 2,855 do km 3,650.
11.10.2016JN004594/2016-X01/2016, Gradnje: D-54/16; Ureditev para avtobusnih postaj na cesti G2-107/1275 Šentjur – Šmarje od km 7,350 do km 7,550 (Halerjev hrib)
12.10.2016JN004766/2016-X01/2016, Gradnje: D-74/16; Preplastitev c. R3-734/4123 Cerkvenjak-Vitomarci km 3+144 v dol. 1.200m in km 5+040 v dol.330 m ter odseka 4121 Vitomarci-Gabrnik km 0+300 v dol. 200m
12.10.2016JN004582/2016-X01/2016, Gradnje: D-36/16-G- Ureditev odseka državne ceste R1-211, odsek 0211 Kranj (Labore) – Jeprca, v km 0,850 – priključek za Orehek
12.10.2016JN003010/2016-X01/2016, Storitve: D-29/16-S - PZI - Sanacija plazu in poškodb brežin na cesti R1-210/ 1105 MP Zg. Jezersko – Sp. Jezersko
12.10.2016JN003471/2016-X01/2016, Storitve: D-48/16; Izdelava IDZ in PZI rekonstrukcije križišča Slovenska vas, R1215/1162 Trebnje-Mokronog v km 8,450 s cesto R3-750/7709 v km 0,000
12.10.2016JN004477/2016-X01/2016, Storitve: D-35/16-S - PZI nadomestne gradnje mostu (LJ0112) v km 3,400 in PZI rekonstrukcije mostu (LJ0111) v km 3,150, čez potok Črna pri Črni na R1–225/1084
13.10.2016JN004768/2016-X01/2016, Gradnje: D-61/16; Stabilizacija skalne čeri na območju odseka R1-223/1229 Bevško - Most čez Savo (od km 0.800 do km 0.900)- 1. FAZA
14.10.2016JN006317/2016-X01/2016, Storitve: D-42/15; Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju vzhodne Slovenije
14.10.2016JN006318/2016-X01/2016, Storitve: D-43/15; Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju severne Slovenije
19.10.2016JN005529/2016-X01/2016, Storitve: D-91/16; Podpora informatika posameznim procesom in izdelava manjših aplikativnih rešitev
19.10.2016JN003033/2016-X01/2016, Storitve: D-32/16-S - PZI - Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 in sanacija brežin ''Na Klemenčem'' na cesti R3-927/ 5502
25.10.2016JN005109/2016-X01/2016, Storitve: D-84/16; PZI rekonstrukcije R3-636/1126 Lipnica - Podtabor, od km 0,000 do km 1,000 ter IDZ in PZI rehabilitacije mostu čez Lipnico (KRO0168)
28.10.2016JN006865/2016-X01/2016, Storitve: D-36/16-S; Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju zahodne Slovenije
02.11.2016JN004997/2016-X01/2016, Gradnje: D-87/16; Preplastitev vozišča na cesti R3-676, odsek 2204 Sp. Pohanca - Kapele od km 2,100 do 2,600.
02.11.2016JN004104/2016-X01/2016, Gradnje: D-70/16; Preplastitev vozišč G2-111/1509 Jagodje-Valeta od km 1.707 do km 2.666 in R2-406/1407 Križišče Dekani-Lazaret od km 6.305 do km 6.800.
03.11.2016JN003045/2016-X01/2016, Storitve: D-31/16-S- PZI - Sanacija plazu in usadov na treh lokacijah ceste R3-726/1324 Stročja vas – Pavlovci v km 4,0; v km 6,5 in v km 6,7
07.11.2016JN004690/2016-X01/2016, Gradnje: D-69/16; Izvedba preplastitve na cesti R3-647/1368 Mlačevo-Rašica od km 15,900 do km 17,400.
08.11.2016JN005208/2016-X01/2016, Gradnje: D-81/16; Preplastitev na cesti G1-4, odsek 1258 Otiški vrh - Slovenj Gradec in na cesti R1-227, odsek 1423 Kotlje - Sl. Gradec.
08.11.2016JN004691/2016-X01/2016, Gradnje: D-72/16; Preplastitev vozišč regionalnih cest R2-449/0315 Lenart-Gornja Radgona in dveh delov odseka R3-714/2807 Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona.
08.11.2016JN003571/2016-X01/2016, Gradnje: D-45/16; Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem / Sanacija skalnih brežin (NIVO ukrepa 1).
09.11.2016JN005080/2016-X01/2016, Gradnje: D-86/16; Izvedba montažnega krožnega križišča na R2-441, odsek 1298, v km 1,200 – pri Zvezdi
09.11.2016JN005024/2016-X01/2016, Storitve: Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF in TSI PRM zaradi nadgradnje železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica
09.11.2016JN005029/2016-X01/2016, Storitve: Verifikacija podsistema Energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE zaradi nadgradnje železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica
11.11.2016JN004212/2016-X01/2016, Gradnje: D-73/16; Preplastitev ceste G1-2, odsek 0398, Ormož Z-Ormož V, med stacionažami km 0+153 in 2+605.
11.11.2016JN005853/2016-X01/2016, Storitve: D-99/16; Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS
14.11.2016JN004781/2016-X01/2016, Gradnje: D-78/16; Sanacija skalne brežine na odseku G2-108/1183 Litija - Zagorje od km 12.430 do km 12.950 in od km 13.255 do km 13.355 (nivo ukrepa 2).
15.11.2016JN005854/2016-X01/2016, Gradnje: D-88/16; Ureditev odvodnjavanja na več lokacijah na območju 2.
15.11.2016JN004765/2016-X01/2016, Gradnje: D-55/16; Sanacija betonskega podpornega zidu na cesti R1-203, odsek 1002 Predel-Bovec v km 2,900.
15.11.2016JN005615/2016-X01/2016, Gradnje: D-95/16; Ureditev pločnika za pešce ob regionalni cesti RT-905/1095 Gorje - Krnica, od km 0,4+20 do km 1,0+00
17.11.2016JN005385/2016-X01/2016, Gradnje: D-92/16; Semaforizacija križišča med LC 269081 in R1-232/1406 Murska Sobota – Lipovci v Rakičanu
22.11.2016JN005855/2016-X01/2016, Gradnje: D-100/16;Ureditve hodnika za pešce in križišča z levo zavijalnim pasom v naselju Pristava na cesti R1-219/1239 Mestinje – Golobinjek od km 4,800 do km 5,000
24.11.2016JN004753/2016-X01/2016, Gradnje: IZVEDBA PASIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV NA KRITIČNO PREOBREMENJENIH STANOVANJSKIH STAVBAH OB ŽELEZNIŠKI PROGI G30 MED ZIDANIM MOSTOM IN MARIBOROM TER V NASELJU KIDRIČEVO
25.11.2016JN003564/2016-X01/2016, Storitve: D-24/16-S-PZI - Sanacija brežin "Šklendrovec" nad cesto G2-108 na odseku 1183 Litija - Zagorje od km 13,200 do km 13,700
25.11.2016JN005560/2016-X01/2016, Gradnje: D-96/16; Preplastitev na cesti R1-219, odsek 1236 Sl . Bistrica - Poljčane od km 3.810 do km 4.730.
28.11.2016JN005831/2016-X01/2016, Storitve: D-23/16; PZI skozi Log - R2-409/0300, Brezovica-Vrhnika, od km 4.780-km 5.240 in od km 5.600-km 7.240
06.12.2016JN006361/2016-X01/2016, Gradnje: D-101/16; Izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča na G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, cca od km 4+540 do km 4+900
06.12.2016JN005722/2016-X01/2016, Gradnje: D-98/16; Ureditev križišča državnih cest G2-106 ter R3-655 - odcep za Rakitnico
15.12.2016JN004692/2016-X01/2016, Storitve: D-47/16; PZI ureditve glavne ceste G2-107/1277, Rogatec-Dobovec, od km 5.000-km 6.150
16.12.2016JN007105/2016-X01/2016, Gradnje: D-119/16; Prenova poslovnih prostorov
16.12.2016JN006130/2016-X01/2016, Storitve: D-93/16; Izdelava PZI ureditve ceste skozi Novo vas
20.12.2016JN006253/2016-X01/2016, Gradnje: D-103/16;Obnova ceste R3-697/5514 Nazarje - Gornji Grad od km 0+ 187,49 v dolžini 110 m
28.12.2016JN006131/2016-X01/2016, Storitve: D-94/16; PZI ureditve regionalne ceste R2-403/1073 Podbrdo – Petrovo Brdo od km 0,015 do km 0,600, skozi Podbrdo
30.12.2016JN006977/2016-X01/2016, Gradnje: D-102/16; Izvedba mini krožnega križišča »Ormož – Avtobusna postaja« in mini krožnega križišča »Ormož - Grad«
05.01.2017JN006548/2016-X01/2017, Gradnje: D-97/16; Ureditev dumb bell krožnih križišč na Mariborski cesti v naselju Ptuj – na R3-710/0247, km 0,490 v dolžini 360 m
05.01.2017JN005236/2016-X01/2017, Gradnje: D-90/16; Ureditev avtobusnega postajališča AP Trbovlje - Flere, ob državni cesti R1-221, odsek 1219 Zagorje - Bevško
20.01.2017JN007313/2016-X01/2017, Storitve: D-120/16; PZI nadomestne gradnje mostu (GO0167) v km 0,660 in nadomestne gradnje prepusta (GO5101) v km 0,790 oba čez Mlečni potok v Podbrdu na R2-403/1073
20.01.2017JN007699/2016-X01/2017, Gradnje: D-80/16; OBVO ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR (Streliška -Kardeljeva). Rušenje objektov Pot na okope 7 in Lackova 29
23.01.2017JN007394/2016-X01/2017, Storitve: D-115/16; Zunanja kontrola kvalitete: Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota od km 1+200 do km 3+920
27.01.2017JN007064/2016-X01/2017, Gradnje: D-112/16; Sanacija skalne brežine na odseku R1-223/1229 Bevško-Most čez Savo med km 0,600 in 0,900 (300 m) – 2. faza
01.02.2017JN007358/2016-X01/2017, Gradnje: D-104/16; zgradnja krožnega križišča na R2-451/1448 Arja vas – Žalec, v km 0,314
02.02.2017JN006444/2016-X01/2017, Gradnje: D-110/16; Rekonstrukcija mostu čez hudournik pri Podselu (GO0043) na G2-103/1008 v km 3,000, Ušnik-Plave
03.02.2017JN007355/2016-X01/2017, Gradnje: D-109/16; Gradbena dela za krožišče Cerknica
07.02.2017JN003571/2016-X02/2017, Gradnje: D-45/16; Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem / Sanacija skalnih brežin (NIVO ukrepa 1).
09.02.2017JN007046/2016-X01/2017, Storitve: D-117/16; PGD, PZI - Sanacija brežin "Jelični Vrh– lokacija 2" nad cesto G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič od km 8,460 do km 8,595
09.02.2017JN007354/2016-X01/2017, Gradnje: D-121/16; Preplastitev ceste R3-653/1364 Hrib - Trava od km 6.400 do km 7.200
13.02.2017JN006966/2016-X01/2017, Gradnje: D-111/16; Rekonstrukcija mostu čez Senčanski potok (Judrije) pri Budgoju (GO0198) na R3-606/5703 v km 21,308
14.02.2017JN006245/2016-X01/2017, Storitve: D-85/16; PZI - Sanacija zidov in brežin na cesti R1-210/1112 Trebija - Sovodenj v km 0,500 in v km 5,64
20.02.2017JN007807/2016-X01/2017, Gradnje: D-003/17; Sanacija brežin na G2-111/0239 Valeta - Sečovlje, G2-111/1509 Jagodje - Valeta in R3-629/1381 Valeta.
03.03.2017JN000143/2017-X01/2017, Gradnje: D-011/17; Obnova vozišča R2-407, odsek 1145 Ljubljanica - Vrhnika, od km: 8,700 - 9,700 ; 10,340 - 10,600.
06.03.2017JN007194/2016-X01/2017, Storitve: D-105/16; REKO RT 937/8710 BRESTERNICA - GAJ - JURIJ: DOPOLNITEV PZI OD KM 0+080 D0 KM 1+700
06.03.2017JN000146/2017-X01/2017, Gradnje: D-012/17; Preplastitev ceste R2-416, odsek 1347 Šmartno - Radohova vas, od km 12,260 do km 14,655.
07.03.2017JN007901/2016-X01/2017, Gradnje: D-002/17; Preplastitev ceste R3-614/1048 Opatje selo - Komen
08.03.2017JN000115/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za železniška postajališča Lavrica, Šmihel in ljubljanskega primestnega prometa
10.03.2017JN000224/2017-X01/2017, Storitve: D-006/17; PGD in PZI ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica – Begunje, od km 1+450 do km 2+176
15.03.2017JN007057/2016-X01/2017, Gradnje: D-107/16; Sanacija križišča in vozišča na cesti G1-1, odseka 0246 in 0746 MB (Tržaška c.) - Miklavž, od km 0,000 do km 0,400.
15.03.2017JN000040/2017-X01/2017, Gradnje: D-108/16; Ureditev avtobusnega postajališča »Debro Rozman«, ob G1-5, odsek 0328 Celje – Šmarjeta, od km 7.660 do km 7,800
16.03.2017JN007441/2016-X01/2017, Storitve: D-116/16; PZI rekonstrukcije križišča »Soteska« na cestnih odsekih: R1-225/1247 Mozirje-Soteska, R1-225/1246 Soteska-Šentrupert in R3-695/1458 Gorenje-Soteska
16.03.2017JN003565/2016-X01/2017, Storitve: D-30/16-S- PZI - Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912, odsek 7350 Davča - Novaki in odsek 3105 Novaki - Cerkno
17.03.2017JN007677/2016-X01/2017, Gradnje: D-001/17; Rekonstrukcija mostu čez potok Lokavec (NM5105) na R3-672/3927 v km 4,310
21.03.2017JN000410/2017-X01/2017, Gradnje: D-014/17; Preplastitev ceste RT-933, odsek 1193 Breg-Jurklošter, od km 2,300 do km 4,500
23.03.2017JN002430/2016-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO AKTIVNIH IN PASIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA ZALOG IN OB ŽELEZNIŠKEM POSTAJALIŠČU LJUBLJANA POLJE
27.03.2017JN000843/2017-X01/2017, Storitve: D-005/17; Investitorjeva kontrola kvalitete nad rekonstr. mostu čez Dravo (MB0242) v km 1,800 in žel. podvoza (MB0243) v km 2,020 v Vuhredu - R3-704/1353
27.03.2017JN000909/2017-X01/2017, Storitve: D-019/17; PZI modernizacije regionalne ceste RT-927/5502 Žibovt – Sv. Duh – Podolševa, od km  2.940-km 7.070
29.03.2017JN007676/2016-X01/2017, Storitve: D-122/16; Izdelava PZI obnove regionalne ceste R1-203/1002 Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500
29.03.2017JN000864/2017-X01/2017, Gradnje: D-017/17; Preplastitev ceste R3-647, odsek 1368 Mlačevo-Rašica, od km 3,300 do km 4,200.
04.04.2017JN000854/2017-X01/2017, Gradnje: Gradnja parkirišča ob železniški postaji Grobelno
04.04.2017JN000845/2017-X01/2017, Storitve: D-009/17; IDP rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150
05.04.2017JN000041/2017-X01/2017, Gradnje: D-118/16; Ureditev državne ceste R2-432, odsek 1285 Majšperk – Lovrenc, od km 3,100 do km 3,457 – AP in priključek Ptujska Gora
05.04.2017JN001303/2017-X01/2017, Gradnje: D-008/17; Obnova vozišča na cesti R3-634, odsek 1104 Javornik - Gorje od km 1.940 do km 3.565
19.04.2017JN001661/2017-X01/2017, Storitve: D-29/17; Elaborat pasivne protihrupne zaščite G1-5/0370 Medlog – Celje od km 1.900 – km 3.242
20.04.2017JN001660/2017-X01/2017, Storitve: D-28/17; Elaborat pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139 km 3.210 – km 4.380
21.04.2017JN001649/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi del na projektu »Modernizacija kočevske proge – 2. faza / 2. etapa«
25.04.2017JN001304/2017-X01/2017, Gradnje: D-013/17; Preplastitev vozišč R2-409/310 Matavun- Kozina od km 4.847 do 5.700 in G1-7/355 Podgrad- Obrov od km 1.217 do 1.437 in od km 1.666 do 2.050.
03.05.2017JN000910/2017-X01/2017, Gradnje: D-024/17; Obnova R3-684/7460 Prelasko - Buče - Kozje, od km 6,000 do km 6,200
04.05.2017JN001768/2017-X01/2017, Storitve: D-032/17; Izdelava Idejnega projekta (IDP) razširitve G2-104/1136 Primskovo – Šenčur od km 0,100 do km 2,125 v štiripasovnico
05.05.2017JN001635/2017-X01/2017, Storitve: D-021/17; Izdelava PZI sanacije oziroma rekonstrukcije šestih nadvozov na G2-101, odsek 0232 Ljubelj-Tržič
09.05.2017JN007290/2016-X01/2017, Gradnje: D-106/16; Sanacija skalne brežine na odseku G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 7.403 do km 7.808 (nivo ukrepa 3).
12.05.2017JN001953/2017-X01/2017, Storitve: D-035/17; Izdelava PZI ureditve regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid)-Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100.
12.05.2017JN001379/2017-X01/2017, Storitve: D-020/17; PGD in PZI nadomestne gradnje mostu čez Sotlo (CE0076) na R2-432/1243 v km 1,025
15.05.2017JN001913/2017-X01/2017, Storitve: D-036/17; IZDELAVA PZI ZA UREDITEV TRASE DRŽAVNE DALJINSKE KOLESARSKE POVEZAVE D2 V OBČINI ŽIROVNICA
23.05.2017JN001657/2017-X01/2017, Gradnje: D-034/17; Ureditev regionalne ceste RT-909/1125 Bohinjska Bistrica-Vresje od km 0,040 do km 0,300
23.05.2017JN001872/2017-X01/2017, Gradnje: D-030/17; Gradbena dela za ureditev ceste skozi Batuje ( križišče Selo )
30.05.2017JN001854/2017-X01/2017, Gradnje: D-027/17; Zavarovanje brežine "Marof" ob cesti R3-610/1371 Pečnik-Žiri od km 0,500 do km 0,712
05.06.2017JN001628/2017-X01/2017, Storitve: D-026/17; Izdelava idejne zasnove za obvoznico Velike Lašče v 4 variantah, G2-106/0262
08.06.2017JN003144/2017-X01/2017, Gradnje: D-042/17; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2017.
23.06.2017JN001659/2017-X01/2017, Gradnje: D-033/17; Gradbena dela za ureditev križišča Dobje
23.06.2017JN001964/2017-X01/2017, Gradnje: D-037/17; Sanacija vozišča na cesti R1-201/0203 Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje od km 5.723 do km 8.323.
06.07.2017JN001596/2017-X01/2017, Gradnje: D-023/17; Rekonstrukcija mostu čez Šeberjak pri Britofu (GO0195) na R3-606/5703 Kanal-Lig-Mišček-Neblo v km 13,627
07.07.2017JN002543/2017-X01/2017, Storitve: D-040/17; PZI - Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO – BUČE - KOZJE od km 0,270 do km 0,960
10.07.2017JN005444/2017-X01/2017, Storitve: D-057/17; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča Mestinje
10.07.2017JN005354/2017-X01/2017, Storitve: D-052/17; Prometna študija in predinvesticijska zasnova za navezovalno cesto Dramlje-Šentjur
11.07.2017JN002151/2017-X01/2017, Storitve: D-039/17; OBNO R2-440/1296 CANKOVA - KUZMA: IZDELAVA PZI od km 11+200 do km 13+100
11.07.2017JN005264/2017-X01/2017, Storitve: D-053/17; Izdelava PZI ureditve ceste R2-430/0282 Višnja vas-Celje od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550
12.07.2017JN001963/2017-X01/2017, Gradnje: D-038/17; Ureditev prepusta Žiče na območju R3-686/1279 Žiče-Dramlje v km 0,050
17.07.2017JN000759/2017-X01/2017, Gradnje: D-018/17; Rekonstrukcija mostu čez Kokro (Celarjev most) (KR0138) na R1-210/1106 v km 7,210
19.07.2017JN004332/2017-X01/2017, Storitve: D-045/17; PZI- Sanacija plazu 'Loke' in sanacija nasipnih in vkopnih brežin "Zabreg" na cesti R3-681/4006 Laško – Breze – Šentjur v km 13,600 in v km 12,830
21.07.2017JN005830/2017-X01/2017, Gradnje: D-055/17; Gradnja krožnega križišča Rateče
21.07.2017JN001355/2017-X01/2017, Gradnje: D-004/17; URED R3-726 TURNIŠČE: UREDITEV PROMETNE VARNOSTI od km 2+880 do km 3+020 - GRADBENA DELA
21.07.2017JN004339/2017-X01/2017, Gradnje: D-044/17; Sanacijski ukrepi na plazu ''nad Blaguškim jezerom'' na cesti R2-439/1305 Sv. Jurij – Cerkvenjak v km 2,560
25.07.2017JN001871/2017-X01/2017, Storitve: D-25/17; URED R2-454/1400 MED MIKLAVŽEM IN PTUJEM: 2. ETAPA SKOZI STARŠE: DOPOLNITEV PZI - UREDITEV KROŽIŠČ
25.07.2017JN005455/2017-X01/2017, Storitve: D-046/17; Izdelava študije variant / predinvesticijske zasnove za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
28.07.2017JN005563/2017-X01/2017, Gradnje: D-056/17; Sanacija usada Bistrica pri Tržiču na cesti R3-638/1132 Begunje – Bistrica (Tržič) v km 9,480
03.08.2017JN001302/2017-X01/2017, Gradnje: D-015/17; Rekonstrukcija viadukta Javniški graben (MB0013) na G1-1/0244 Brezno - Ruta v km 3,500
04.08.2017JN005763/2017-X01/2017, Gradnje: D-064/17; Ureditev krožnega križišča Lesce - Bled (Golf) v območju križanja DC R1-209/1088 Lesce - Bled v Km 1,500
07.08.2017JN005323/2017-X01/2017, Storitve: D-049/17; PZI rekonstrukcije ceste Livek - Livške Ravni od km 16.200 do km 19.531
08.08.2017JN005463/2017-X01/2017, Storitve: D-047/17; Investitorjeva kontrola kvalitete pri rekons. mostov čez Dravo (PT 0027) v km 0,113 in Studenčnico (PT 0026) v km 0,561 na R3-710/0247 na Ptuju
11.08.2017JN006521/2017-X01/2017, Gradnje: D-076/17;Izvedba montažnega krožišča na Lendavski ulici v Murski Soboti – R2-441/1298 v km 0,245
11.08.2017JN006080/2017-X01/2017, Gradnje: D-067/17; Ureditev odvodnjavanja na več odsekih - območje 1.
17.08.2017JN005691/2017-X01/2017, Gradnje: D-060/17; Sanacija vozišča na cesti R3 638/1131 Žirovnica - Begunje od km 3.356 v dolžini 2.313 m
17.08.2017JN006471/2017-X01/2017, Gradnje: D-084/17; Protiprašna zaščita ceste R3-610, odsek 1370 Dol. Trebuša-Sp. Idrija, od km 7,100 v dolžini 1.200 m
17.08.2017JN006161/2017-X01/2017, Storitve: D-072/17; DPN za rekonstrukcijo ceste G2-102 Bača-Dolenja Trebuša
21.08.2017JN005949/2017-X01/2017, Gradnje: D-050/17; Sanacija ceste G1-7/353 Kozina – Krvavi potok od km 2.180 do km 2.550.
25.08.2017JN005862/2017-X01/2017, Gradnje: D-068/17; Izvedba dodatnega čakalnega pasu na cesti R1-218, odsek 1215 Vinica - Most čez Kolpo pri mejnem prehodu Vinica.
25.08.2017JN006374/2017-X01/2017, Gradnje: D-059/17; Preplastitev vozišča na cesti R3-660, odsek 1179 Črnomelj - Dolenjci od km 4,700 do 6,000.
25.08.2017JN006184/2017-X01/2017, Storitve: D-079/17; Projektna dokumentacija/strokovne podlage za gradnjo zadrževalnika Sebeborci na Martjanskem potoku
30.08.2017JN006706/2017-X01/2017, Gradnje: D-092/17; Izvedba označitve kolesarske povezave Dravska kolesarska pot (MMP Vič (meja z Avstrijo) – MMP Središče ob Dravi (meja s Hrvaško))
31.08.2017JN006578/2017-X01/2017, Storitve: Zasnova in izvedba komunikacijskih aktivnosti za projekt SANACIJA OZKEGA GRLA MED DEKANI IN BIVJEM
01.09.2017JN006454/2017-X01/2017, Gradnje: D-083/17; Preplastitev odseka R2-406, odsek 1407 Škofije - Lazaret od km 0.905 do km 2.070.
05.09.2017JN006157/2017-X01/2017, Gradnje: D-070/17; Rekonstrukcija ceste R2-419/1203 Soteska-Novo mesto skozi Jurko vas, etapa 2.b od km 6,675 do km do km 6,900
07.09.2017JN006522/2017-X01/2017, Gradnje: D-088/17; Dobava in montaža prikazovalnikov hitrosti za 19 lokacij
07.09.2017JN006455/2017-X01/2017, Gradnje: D-081/17; Preplastitev vozišča na cesti R2-426, odsek 7949 Gorenje-Rečica-Letuš, od km 1,520 do km 2,310.
07.09.2017JN007410/2017-X01/2017, Gradnje: D-118/17; Ureditev R2-413/1080 Vodice - Moste skozi Vodice od km 0.060 do km 1.032.
08.09.2017JN004164/2017-X01/2017, Gradnje: D-043/17; Nadomestna gradnja mostu čez potok Repeč v Selu pri Rotundi R3-725/5668 v km 4,115
08.09.2017JN006372/2017-X01/2017, Gradnje: D-073/17; Obnova vozišča R2-407, odsek 1145 Ljubljanica - Vrhnika, od km: 7,107 - 7,637.
12.09.2017JN005606/2017-X01/2017, Storitve: D-061/17; Izdelava PZI rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zidani most - Radeče od km 0+650 do km 1+880
14.09.2017JN006708/2017-X01/2017, Storitve: D-094/17; Zunanja kontrola kakovosti bituminiziranih zmesi na državnih cestah v RS.
14.09.2017JN006462/2017-X01/2017, Gradnje: D-082/17; Izdelava protiprašne zaščite na regionalni cesti RT-917, odsek 3621 Željne - Rog - Baza - Podturn od km 2,225 v dolžini 2.855 m
15.09.2017JN006096/2017-X01/2017, Storitve: D-069/17; PGD in PZI ureditve DKP D5 na pododseku Prelasko–Lastnič
15.09.2017JN006520/2017-X01/2017, Gradnje: D-016/17; Preplastitev ceste R3-693, odsek 2302 Nova Cerkev - Socka - Vitanje od km 1,770 do km 4,000.
19.09.2017JN007524/2017-X01/2017, Storitve: D-124/17; Urejanje in popis dokumentarnega gradiva v arhivu Direkcije RS za infrastrukturo
19.09.2017JN006783/2017-X01/2017, Storitve: D-085/17; Izdelava PZI dokumentacije začasne preureditve ceste G2-106 v zožano štiripasovnico
20.09.2017JN007464/2017-X01/2017, Gradnje: D-109/17; Ureditev fiksnega krožnega križišča TROJANE
22.09.2017JN005552/2017-X01/2017, Gradnje: D-048/17; Zaščita brežin z visečo mrežo cesti R3 608 odsek 1067 Solkan - Lokve od km 3 + 500 do km 5 + 500.
22.09.2017JN006926/2017-X01/2017, Gradnje: D-101/17; Novogradnja mostu čez Žičnico na R3-686/1279 Žiče - Dramlje v km 3+200
22.09.2017JN006373/2017-X01/2017, Gradnje: D-080/17; Preplastitev vozišča na R2-449, odsek 0315 Lenart–Gornja Radgona od km 0.080 do 0.790 in odsek 1543 Priključek Lenart-Lenart od km 0.320 do 0.640.
26.09.2017JN007802/2017-X01/2017, Storitve: D-125/17; Izdelava racionalizacije izvajanja proračuna s ciljem zmanjševanja števila investicijskih projektov
26.09.2017JN006459/2017-X01/2017, Storitve: D-065/17; Izdelava okoljskega poročila za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
28.09.2017JN006346/2017-X01/2017, Storitve: D-074/17; URED R3-688/1233 PEČKE: SPREMEMBA PROJEKTA PZI ZARADI ZEMLJIŠKIH PROBLEMOV
28.09.2017JN007264/2017-X01/2017, Storitve: D-108/17; OBVO ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR: IZDELAVA DPN ZA NAVEZOVALNO CESTO KARDELJEVA - AC SLIVNICA - PESNICA
29.09.2017JN007263/2017-X01/2017, Gradnje: D-100/17; Preplastitev vozišča na cesti R3-752, odsek 7206 Arclin-Ljubečna, od km 0,050 do km 2,200.
02.10.2017JN005758/2017-X01/2017, Gradnje: D-063/17; Rekonstrukcija mostu čez Lučnico v Podvolovljeku (CE0236) na RT-924/3559 v km 10,200
03.10.2017JN007474/2017-X01/2017, Gradnje: D-115/17; Preplastitev vozišča na cesti R2-454, odsek 1400 Miklavž - Hajdina, od km 16+009 do km 16+638.
04.10.2017JN007706/2017-X01/2017, Gradnje: D-128/17; Obnova vozišča s preplastitvijo ceste RT-936/1063 Col-Predmeja, od km 0,600 do 1,950.
04.10.2017JN007265/2017-X01/2017, Storitve: D-096/17; Izdelava IDP rekonstrukcije ceste R1-210/1114 Cerkno – Želin od km 1,950 do km 3,400 in IDZ sanacije mostu čez Cerknico (GO0173) v km 2,665
06.10.2017JN005126/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava analize potrebnih ukrepov za ureditev razmer na obstoječem tiru železniške proge Divača – Koper
09.10.2017JN006928/2017-X01/2017, Gradnje: D-099/17; Preplastitev ceste R3-702, odsek 2704 Trbonje - Vuhred od km 4,800 do km 6,200.
10.10.2017JN007705/2017-X01/2017, Gradnje: D-129/17; Obnova vozišča odsek 1493 Planina – Unec, od km 3,203 do km 4,354.
13.10.2017JN002774/2017-X01/2017, Storitve: D-041/17; Izdelava PZI za ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje, križišča za Dobrnič in križišča za Treles
13.10.2017JN007317/2017-X01/2017, Gradnje: D-113/17; Ureditev krožnega križišča TRŽIČ v Bistrici pri Tržiču
16.10.2017JN006768/2017-X01/2017, Gradnje: D-087/17; Ureditev obstoječega mesta za izločanje kamionskih vozil na G1-7, odsek 0356 MP Starod - Podgrad, km 1,100 LE.
17.10.2017JN005996/2017-X01/2017, Gradnje: D-066/17; Sanacija zidu Trpčane na cesti R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,070 do km 7,165
17.10.2017JN007685/2017-X01/2017, Gradnje: D-106/17; Aktivna protihrupna zaščita v naselju Črnova, G1-4/1261 Velenje – Črnova od km 2,745 do km 3.000
17.10.2017JN007148/2017-X01/2017, Storitve: D-097/17; Zunanja kontrola kvalitete – gradnja severne razbremenilne ceste na Bledu 2. in 3. Faza
17.10.2017JN006587/2017-X01/2017, Storitve: D-091/17; PZI - Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2 - 422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,270 do km 2,100
17.10.2017JN007677/2017-X01/2017, Gradnje: D-121/17; Ureditev fiksnega krožnega križišča Pernica v območju križanja DC R2-449/0314 in R3-709/8615
18.10.2017JN008019/2017-X01/2017, Gradnje: D-136/17; Ureditev odvodnjavanja na 16 lokacijah na območju 6 (MB).
19.10.2017JN006784/2017-X01/2017, Storitve: D-078/17; PZI rekonstrukcije mostu čez Savo v Sevnici (NM0104) na R2-424/1166 v km 0,050
19.10.2017JN007650/2017-X01/2017, Gradnje: D-126/17; Ureditev ceste R3-742/4806 Podpeč - Brezovica od km 6.460 do km 6.740
20.10.2017JN007563/2017-X01/2017, Gradnje: D-122/17; Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča ob R1-210/1105, v km 6,700 v dolžini 200m – v naselju Zgornje Jezersko
23.10.2017JN007196/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA MAKETE
24.10.2017JN007876/2017-X01/2017, Gradnje: D-132/17; Obnova vozišča R2-409, odsek 0304 Planina - Ravbarkomanda od km 0,350 do km 5,350.
24.10.2017JN007565/2017-X01/2017, Gradnje: D-123/17; Ureditev avtobusnega postajališča ter površin za pešce in kolesarje - Košnica pri Celju (I. faza)
24.10.2017JN007272/2017-X01/2017, Storitve: D-086/17; KRIŽ G1-1/1259 KRIŽIŠČE ŠMARTNO PRI SL. GRADCU v km 1+155:IZDELAVA PGD/PZI
26.10.2017JN008029/2017-X01/2017, Gradnje: D-120/17; Sanacija sklane brežine in pobočja nad odsekom državne ceste R1-209/1090 Soteska – Bitnje od km 0,240 do km 0,480.
26.10.2017JN007686/2017-X01/2017, Gradnje: D-107/17; Pasivna protihrupna zaščita naselja, G1-1 na odseku št.0246 Maribor (Tržaška)- Miklavž
03.11.2017JN008094/2017-X01/2017, Gradnje: D-139/17;Gradnja nadomestnega mostu in ureditev priključka lokalne ceste na R3-697/5514 v km 8,446
03.11.2017JN008087/2017-X01/2017, Gradnje: D-141/17; Preplastitev regionalne ceste R1-225/1085 Gornji Grad - Črnivec od km 4+000, v dolžini 1.575 m
08.11.2017JN007978/2017-X01/2017, Gradnje: D-137/17; Obnova državne ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj v skupni dolžini 1,040 km in ureditev priključka lokalne ceste LC328070 Pacinje-Dornava.
09.11.2017JN006502/2017-X01/2017, Gradnje: D-071/17; Obnova objektov za odvodnjavanje na koncesijskem območju 8
10.11.2017JN007318/2017-X01/2017, Gradnje: D-110/17; Sanacija dveh usadov ''Zadvor'' na cesti R3-645/1189 Zadvor – Šmartno pri Litiji v km 2,770 in v km 2,920
13.11.2017JN006575/2017-X01/2017, Storitve: D-090/17; PZI - Sanacija plazu »ZGORNJA ROČICA« na cesti R3-730/4104 ŽIČE – SV. ANA - ZG. ŠČAVNICA v km 2,700
15.11.2017JN007828/2017-X01/2017, Gradnje: D-130/17; Preplastitev ceste R1-225, odsek 1248 Radmirje-Mozirje od km 9.100 do km 10.150.
17.11.2017JN008413/2017-X01/2017, Storitve: D-148/17; URED R2-436/1328 ZG. KUNGOTA: DOPOLNITEV PZI REKONSTRUKCIJE CESTE D. POČEHOVA - ZG. KUNGOTA od km 0+050 do km 5+742
17.11.2017JN008680/2017-X01/2017, Storitve: D-149/17; NOVO CESTA PROLETARSKIH BRIGAD - LIMBUŠKA: SPREMEMBA IN NOVELACIJA PGD/PZI
21.11.2017JN008332/2017-X01/2017, Storitve: D-143/17; Izvedbeni načrt za sanacijo zalednih brežin na G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 3.580 do km 7.100
22.11.2017JN008521/2017-X01/2017, Storitve: D-146/17; REKO R2-425/1265 MEŽICA - ČRNA NA KOROŠKEM: ZUNANJA KONTROLA KVALITETE
23.11.2017JN006347/2017-X01/2017, Storitve: D-062/17; Izdelava cenitev v okviru postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičninami na podlagi predpisov o stvarnem premoženju države
28.11.2017JN008674/2017-X01/2017, Storitve: D-150/17; PZI ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
30.11.2017JN007278/2017-X01/2017, Gradnje: D-114/17; Sanacija brežin ''Na Klemenčem'' na cesti R3-927/ 5502 v km 2,880
05.12.2017JN008559/2017-X01/2017, Gradnje: D-151/17; Ureditev pločnikov ob križišču za Bukovniško jezero v Dobrovniku in ureditev križišča v Strehovcih
08.12.2017JN008511/2017-X01/2017, Storitve: D-144/17; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih premostitvenih objektov na državnih cestah RS v letu 2017- Redni (letni) in glavni pregledi
08.12.2017JN008139/2017-X01/2017, Storitve: D-131/17; Izdelava PGD, PZI za ureditev odseka DC R2-448 od križišča Zidani Most do centralnega priključka Trebnje ter naprej do krožnega križišča Trebnje zahod
12.12.2017JN006523/2017-X01/2017, Gradnje: D-075/17; Ureditev odseka "MVSPN" Spuhlja - Zavrč, na R1-228 odsek 1291 Spuhlja - Zavrč od km 1,350 do km 1,600 - odcep za Zabovce
13.12.2017JN009124/2017-X01/2017, Gradnje: D-166/17; Rekonstrukcija mostu čez Savo (KR0125) v Javorniku na R3 643/1104 v km 0,400, Javornik Gorje
15.12.2017JN008963/2017-X01/2017, Storitve: D-155/17; PZI: Izdelava IDZ in PZI ureditve območja križišča na DC G1-5/0335, odsek 0361 in R2-422, odsek 1333 - križišče Brestanica
21.12.2017JN009300/2017-X01/2017, Storitve: D-162/17; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R3-676/2212 Kapele od km 0,000 do km 1,028 skozi Kapele do odcepa za Rakovec
21.12.2017JN009108/2017-X01/2017, Storitve: D-161/17; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste G2-106/0263 Žlebič-Kočevje od km 1,230 do km 2,350 skozi naselji Grič in Breg
27.12.2017JN009111/2017-X01/2017, Gradnje: D-164/17; Preplastitev ceste SR1-210/1106 Spodnje Jezersko - Preddvor, od km 6+900 do 7+720
27.12.2017JN009292/2017-X01/2017, Gradnje: D-165/17; Preplastitev vozišča državne ceste R2-402, odsek 1465 Gonjače-Dobrovo, od km 2,700 do km 3,400, v dolžini 700 m.
08.01.2018JN008745/2017-X01/2018, Storitve: D-154/17; Inženirske storitve pri izvedbi modernizacije R3-665/1191 Velika Preska-Sopota
09.01.2018JN008522/2017-X01/2018, Storitve: D-134/17; Inženirske storitve pri rekonstrukciji ceste Ruta - Pesek - Lovrenc - 1. etapa
12.01.2018JN008923/2017-X01/2018, Gradnje: D-153/17; Ureditev ceste R1-204/1015 od km 3+00 do km 3+66 skozi naselje Križ
12.01.2018JN009040/2017-X01/2018, Gradnje: D-157/17; Preplastitev ceste RT-915/2427 Pudob - Kozarišče 1. faza
12.01.2018JN009109/2017-X01/2018, Storitve: D-163/17; Izdelava IZN preplastitve ceste R3-658/2517 Dobliče-Sv. Ana-Stari trg od km 4,980 do km 9,832
12.01.2018JN008558/2017-X01/2018, Storitve: D-135/17; Inženirske storitve pri preplastitvi Solčava - Logarska dolina
12.01.2018JN008377/2017-X01/2018, Gradnje: D-138/17; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103, odsek 1008 Ušnik – Plave od km 4.170 do km 4.290 (nivo ukrepa 2).
15.01.2018JN007693/2017-X01/2018, Storitve: D-102/17; Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP – sklop »A« DRSI
15.01.2018JN009426/2017-X01/2018, Storitve: D-158/17; IDP rekonstrukcije ceste R2-407/1145 od km 7,100 do 8,700 in IDZ nadomestne gradnje treh premostitvenih objektov v km: 7,850 (LJ 5057); 7,920; 8,490
17.01.2018JN009550/2017-X01/2018, Storitve: D-174/17; Izdelava PZI dokumentacije za ureditev Adamičeve ceste v Grosuplju
18.01.2018JN008891/2017-X01/2018, Storitve: Obveščanje uporabnikov o projektu nadgradnje proge Zidani Most – Celje
19.01.2018JN008429/2017-X01/2018, Storitve: D-140/17; PZI - Sanacija usadov in poškodb nasipnih brežin na odseku R3-744/2346 Štore – Svetina - Laško v km 10,0 in v km 10,2
23.01.2018JN009474/2017-X01/2018, Storitve: D-170/17;Izdelava PZI rekonstrukcije ceste Bertoki - Gračišče
30.01.2018JN009962/2017-X01/2018, Storitve: D-173/17; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste Gračišče - Brezovica od km 0.900 do km 5.900
02.02.2018JN008409/2017-X01/2018, Storitve: D-142/17; PZI: Sanacija plazu in nasipnih brežin »Dolič« na R3-721/1317 Petrovci - Kuzma od km 14,400 do km 14,900
09.02.2018JN010092/2017-X01/2018, Gradnje: D-181/17; Rekonstrukcija mostu čez potok Suha-Ribčev laz (KR0112) na R1-209/1092 v km 6,120
09.02.2018JN007266/2017-X01/2018, Gradnje: D-098/17; Ureditev krožnega križišča »Lucija« v križišču DC G2-111, odsek 0239 v km 1,775 in lokalnih cest LC 312111 in LC 140051
13.02.2018JN007309/2017-X01/2018, Storitve: D-111/17; PZI - SANACIJA ZIDOV IN UREDITEV ODVODNJAVANJA ˝PODKRAJ˝ NA CESTI R3-621/1412 PODKRAJ - COL v km 15,300
15.02.2018JN009473/2017-X01/2018, Storitve: D-167/17; PZI - Sanacija plazu Brstnik na odseku R3-744/2346 Štore – Svetina - Laško v km 14,3
15.02.2018JN009974/2017-X01/2018, Gradnje: D-176/17; Preplastitev odseka R3-626/3726 Gračišče – Brezovica od km 4-021 do km 4+400.
16.02.2018JN000218/2018-X01/2018, Storitve: D-008/18; Izvajanje kontrole poročil o nastalih grad.odpad. in izdelava končne.let.poročila o nastalih grad.odpad. in ravnanju z njimi na gradbiščih G in R cest
19.02.2018JN008426/2017-X01/2018, Gradnje: D-147/17; Preureditev križišča »Solkanski most« na regionalni cesti R2 402/1010 Solkan - Most čez Sočo v km 0,132
22.02.2018JN007863/2017-X01/2018, Gradnje: D-127/17; Gradbena dela za krožišče Cijan ( Miren )
23.02.2018JN009798/2017-X01/2018, Storitve: D-177/17; IDZ in PZI ureditve križišča R2-447/0287 na žalski obvoznici v km 1,500, R2-447/0367 v km 0,000 in R2-451/1448 v km 2,090
28.02.2018JN008750/2017-X01/2018, Gradnje: D-104/17; Ureditev počivališča Leskovec na G1-2, odsek 1290 Slovenska bistrica - Pragersko, od km 1,740 do km 1,960
28.02.2018JN000488/2018-X01/2018, Blago: D-013/18; Večji mobilni prezračevalnik na prikolici.
07.03.2018JN009453/2017-X01/2018, Gradnje: D-160/17; G1-1/0241 Dravograd - Radlje: Protihrupna ograja za objekt Mariborska 14, Muta
08.03.2018JN008261/2017-X01/2018, Gradnje: D-119/17; Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem / Sanacija skalnih brežin – 2017 - Nivo ukrepa 1. SKLOP 2
13.03.2018JN010220/2017-X01/2018, Storitve: D-183/17; Geotehnični projekt - Sanacija plazu »KRAŠČI« na cesti R2-440/1296 CANKOVA – KUZMA od km 3,800 do km 4,500
13.03.2018JN010166/2017-X01/2018, Storitve: D-182/17; Geotehnični projekt - Sanacija plazov »ELBLOV KLANEC« na cesti R2-449/0315 LENART – GORNJA RADGONA od km 2,400 do km 2,700
13.03.2018JN010221/2017-X01/2018, Storitve: D-180/17; KRIŽ R2-442 KROŽIŠČE PRI MOSTJU - GENTEROVCI: IZDELAVA PZI
13.03.2018JN010331/2017-X01/2018, Storitve: D-004/18; PZI - Sanacija plazov Grad I in Grad II na cesti R3-716/5640 Grad od km 0,220 do km 0,360 in od km 0,645 do km 0,725
14.03.2018JN008282/2017-X01/2018, Gradnje: D-133/17; Sanacija skalne brežine na državni cesti R1-210/1106 Spodnje Jezersko-Preddvor od km 8.760 do km 8.980 in od km 10.760 do km 11.020 (nivo ukrepa 2).
16.03.2018JN010167/2017-X01/2018, Storitve: D-184/17; PZI - Sanacija plazu »ŽERJAVCI« na cesti R2-449/0315 LENART- GORNJA RADGONA v km 3,300
22.03.2018JN000369/2018-X01/2018, Storitve: D-006/18; Zunanja kontrola kvalitete - rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša-Želin (I.odsek)
22.03.2018JN010334/2017-X01/2018, Gradnje: D-002/18; Preplastitev ceste R1-209, odsek 1091 Bitnje - Bohinjska Bistrica od km 0,594 do km 1,279.
28.03.2018JN010120/2017-X01/2018, Storitve: D-178/17; PZI - Sanacija plazu »REBERNICE I« na cesti R2-444/0344 RAZDRTO – MANČE v km 3,100
03.04.2018JN000641/2018-X01/2018, Gradnje: D-019/18; Obnova vozišča na cesti R3-688, odsek 1231 Slovenske Konjice - Žiče, od km 2,920 do km 3,520
03.04.2018JN000356/2018-X01/2018, Storitve: D-009/18; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice, od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno
03.04.2018JN009457/2017-X01/2018, Storitve: D-169/17; URED R3-709/8615 MALEČNIK: IZDELAVA PZI od km 0+850 do km 2+360
09.04.2018JN009959/2017-X01/2018, Storitve: Projektiranje katodne zaščite na vkopanih kovinskih strukturah zaradi elektrifikacije železniške proge Pragersko – Hodoš in izvedba katodne zaščite na distribucijskem plinovodu na Ptuju
10.04.2018JN008261/2017-X02/2018, Gradnje: D-119/17; Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem / Sanacija skalnih brežin – 2017 - Nivo ukrepa 1.
10.04.2018JN000424/2018-X01/2018, Storitve: D-011/18; PZI nadomestne gradnje dveh premostitvenih objektov čez Dobljanski potok v Loki (CE0060) v km 0,180 in (CE0061) v km 0,330 na R2-424/1225
10.04.2018JN000593/2018-X01/2018, Storitve: D-018/18; Zunanja kontrola kakovosti vgrajenih plasti po postopku hladne reciklaže s cementom in penjenim bitumnom.
11.04.2018JN000492/2018-X01/2018, Storitve: D-005/18; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji obvoznice Krško
11.04.2018JN001001/2018-X01/2018, Storitve: D-028/18; Izdelava državnega prostorskega načrta za cestno povezavo od Krškega do Brežic
23.04.2018JN000817/2018-X01/2018, Gradnje: D-024/18; Sanacija poškodb po neurjih na koncesijskem območju 8.
23.04.2018JN010121/2017-X01/2018, Gradnje: D-179/17; Sanacija plazu "Jurovski dol IV" NA CESTI R3-749 LENART-JUROVSKI DOL od km 2,970 do km 3,165
03.05.2018JN000601/2018-X01/2018, Storitve: D-014/18; PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta čez Podvinski potok na Bregu (NM0117) v km 5,680 na cesti R3-679/1192
03.05.2018JN001035/2018-X01/2018, Gradnje: D-025/18; Obnova vozišča na cesti R1-218, odsek 1215 Vinica - Most čez Kolpo pri mejnem prehodu Vinica od km 0,485 do km 0,711.
07.05.2018JN000903/2018-X01/2018, Gradnje: D-026/18; Ureditev mini krožnega križišča na državni cesti R3-721/1317 pri cerkvi v Kuzmi
08.05.2018JN001140/2018-X01/2018, Gradnje: D-029/18; Izgradnja meteorne kanalizacije ter površin za pešce na Mariborski cesti v naselju Ptuj - na R3-710 odsek 0247 Ptuj- Hajdina od km 0,613 do km 0,746
11.05.2018JN000762/2018-X01/2018, Storitve: D-015/18; Izdelava PZI za optimizacijo krmilnih programov semaforjev ter prometne signalizacije v šestih križiščih državnih cest R2-430, R2-450, RT-929 - HOČE
14.05.2018JN001634/2018-X01/2018, Gradnje: D-045/18; Preplastitev državne ceste G2-103, odsek 1008 Ušnik - Plave od km 1,200 do km 1,600.
14.05.2018JN001633/2018-X01/2018, Gradnje: D-035/18; Obnova vozišča na cesti R1-210, odsek 1108 Kranj (Primskovo - Labore) od km 0.535 do km 1.180 v dolžini 645 m.
14.05.2018JN000827/2018-X01/2018, Gradnje: D-007/18; Preplastitev ceste G2-104, odsek 1136 Kranj – Spodnji Brnik, od km 7,242 do 8,080.
18.05.2018JN000138/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji protihrupnih ograj ob železniški progi Zidani Most - Celje
24.05.2018JN002292/2018-X01/2018, Storitve: D-052/18;Najem in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS za obdobje treh let.
24.05.2018JN001684/2018-X01/2018, Storitve: D-038/18; Označitev kolesarske povezave Dravska kolesarska pot na odseku Maribor – Starše – Ptuj
28.05.2018JN001727/2018-X01/2018, Gradnje: D-046/18; Sanacija plazu ''Vitna vas'' na cesti R3-677/2203 Nova vas - Pišece v km 2,650
29.05.2018JN001710/2018-X01/2018, Storitve: D-034/18; PZI: Ureditev R2-426/7949 Gorenje-Rečica-Letuš, od km 2.300 - km 2.830 in JP 908001 Log-Šmartno ob Paki v OPPN C(4) 2d, do križišča z JP 908371
29.05.2018JN010378/2017-X01/2018, Storitve: D-003/18; Izdelava PZI Gorenja vas - Ljubljanica ( Lučine ) od km 8.500 do km 10.060
30.05.2018JN001209/2018-X01/2018, Gradnje: D-031/18; Novogradnja pločnika z javno razsvetljavo, obnova ceste R1-218/1211 od km 0,250-0,455 - Metlika
04.06.2018JN001966/2018-X01/2018, Gradnje: D-037/18; Preplastitev regionalne ceste R2-409/0300 Brezovica – Vrhnika od km 12,180 do km 13,190 in ureditev avtobusnih postajališč
05.06.2018JN001643/2018-X01/2018, Gradnje: D-044/18; Rekonstrukcija mostu čez Grdo grapo v Spodnji Kanomlji (GO0120) na G2 102/1036 v km 7,720
07.06.2018JN002020/2018-X01/2018, Storitve: D-050/18; Izdelava PZI: Ureditev regionalne ceste R3-752/7206, Arclin-Ljubečna, od km 0.020-km 2.210
07.06.2018JN001188/2018-X01/2018, Storitve: D-027/18; PZI - Sanacija plazov in brežin »Rudno« na cesti RT-911/1123 RUDNO-ROVTARICA v km 1,500, v km 3,350 in v km 5,900
12.06.2018JN000993/2018-X01/2018, Storitve: D-020/18; OBNO R2-440/1396 CANKOVA-KUZMA: Izdelava PZI od km 13+100 do km 14+220
14.06.2018JN002722/2018-X01/2018, Storitve: D-053/18; Merilna oprema za določevanje debelin plasti v voziščne konstrukcije vgrajenih materialov.
14.06.2018JN002066/2018-X01/2018, Gradnje: D-036/18; Obnova vozišča ceste R3-644, odsek 1358 Domžale - Duplica od km 4,775 do km 6,067.
19.06.2018JN001342/2018-X01/2018, Gradnje: D-023/18; Gradnja krožnega križišča na cesti Rakitna - Cerknica v Cerknici
02.07.2018JN002554/2018-X01/2018, Gradnje: D-054/18; Izdelava podpornega kamnitega zidu na uvrtanih pilotih dolžine 62 m na cesti R1-218/1212 Podzemelj-Črnomelj
02.07.2018JN000362/2018-X01/2018, Storitve: D-010/18; PZI - Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 PREDEL – BOVEC od km 11,650 do km 12,750
16.07.2018JN002874/2018-X01/2018, Storitve: D-058/18; Ureditev priključka LC na cesto G2-103/1008 Ušnik-Kanal-Plave na območju križišča Anhovo v km 16.350 zaradi prestavitve avtobusnega postajališča
17.07.2018JN001874/2018-X01/2018, Storitve: D-030/18; Izdelava IDZ in PZI ureditve krožnega križišča državnih cest R1-229 in R3-710 na Ormoški cesti na Ptuju
17.07.2018JN000608/2018-X01/2018, Gradnje: D-016/18; Ureditev krožnega križišča, na odseku DC R3-629/1381 Valeta in 1479 ValetaBeli križ-Piran z lokalno cesto LC 312 271krožno križišče Tomi v Portorožu
19.07.2018JN002870/2018-X01/2018, Gradnje: D-060/18; Obnova vozišča ceste R1-225, odsek 1359 Duplica - Kamnik, od km 0,345 do km 1,240.
19.07.2018JN002339/2018-X01/2018, Storitve: D-041/18; Izdelava IDZ in PZI ureditve območja DC G2-106, odsek 0261 od km 5,320 do km 5,960 Smrjene
20.07.2018JN001988/2018-X01/2018, Storitve: D-047/18; Izdelava IDZ in PZI ureditve DC G1-2 ter krožnega križišča DC G1-2 in R1-228 v naselju Spuhlja
20.07.2018JN002025/2018-X01/2018, Storitve: D-049/18; Izdelava IDZ in PZI ureditve državne ceste R3-644/1356 Lj (Šmartinska) - Šentjakob od km 3,500 do km 3,780 v naselju Šentjakob
25.07.2018JN001276/2018-X01/2018, Gradnje: D-032/18; Optimizacija priključka nove industrijske cone Ločica na DC G2-106/0261 Škofljica - Rašica, od km 13,705 do km 13,960
01.08.2018JN002760/2018-X01/2018, Gradnje: D-063/18; Sanacija plazu "Drensko rebro" pod cesto R3-683/1169 Lesično - Golobinjek v km 2,880
02.08.2018JN001299/2018-X01/2018, Gradnje: D-022/18; Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Dobrovo - Neblo
14.08.2018JN003453/2018-X01/2018, Gradnje: D-072/18; Ureditev prepusta pri podjetju Argo in hodnika za pešce vzdolž državne ceste R2-407/1145 Ljubljanica Vrhnika v Horjulu od km 6,700 do km 6,915.
16.08.2018JN001911/2018-X01/2018, Storitve: D-042/18; Izdelava projekta PGD, PZI za obvoznico Hrpelje - Kozina
20.08.2018JN002881/2018-X01/2018, Gradnje: D-062/18; Rekonstrukcija križišča »Zreče« na regionalni cesti R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče, v km 20,040
29.08.2018JN001981/2018-X01/2018, Storitve: D-043/18; Izdelava PGD,PZI rekonstrukcije ceste G2-102/1035 Sp. Idrija - Marof
04.09.2018JN001989/2018-X01/2018, Gradnje: D-051/18; Kolesarska in peš povezava ob G1-5/0286, Arja vas - Celje od km 2+500 do km 3+250
10.09.2018JN003866/2018-X01/2018, Gradnje: D-078/18; Gradnja 2. faze kolesarske povezave Celje - Laško (pododseki 1, 2, 3, 4, 5)
10.09.2018JN000684/2018-X01/2018, Gradnje: D-017/18; Sanacija plazu »Šmiklavž« na državni cesti R3-696/7919 Škale - Graška gora - Šmiklavž od km 9.495 do km 9.545.
10.09.2018JN005254/2018-X01/2018, Gradnje: D-107/18; Sanacija podpornega zidu in brežine pod državno cesto RT-923/1087 Stahovica Kamniška Bistrica od km 3,160 do km 3,227.
11.09.2018JN003254/2018-X01/2018, Gradnje: D-069/18; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2018.
11.09.2018JN003432/2018-X01/2018, Gradnje: D-074/18; Zalivanje reg in razpok na državnih cestah v RS v letu 2018.
11.09.2018JN004304/2018-X01/2018, Blago: D-079/18; Nabava novih semaforskih naprav za zamenjavo obstoječih.
11.09.2018JN003449/2018-X01/2018, Gradnje: D-070/18; Obnova vozišča na cesti RT-907, odsek 1102 Zg. Radovna Dovje od km 5.414 do km 6.400 v dolžini 986 m.
11.09.2018JN003451/2018-X01/2018, Gradnje: D-066/18; Obnova ceste R3-690, odsek 1234 Majšperk Jurovci, od km 0,090 do km 0,860.
11.09.2018JN009571/2017-X01/2018, Gradnje: D-171/17; Obnova vozišča na cesti R1-219, odsek 1421 Bistrica ob Sotli, od km 0.000 do km 0.700.
21.09.2018JN001020/2018-X01/2018, Storitve: D-021/18; Izdelava PZI za ureditev R1-235/0317 Radenci-Petanjci od km 0+000 do km 0+690, vključno z rekonstrukcijo krožišča pri AP
21.09.2018JN005497/2018-X01/2018, Storitve: D-086/18; Izdelava PZI ureditve križišča »pri OŠ Nazarje« na regionalni cesti R3-697/5514, Nazarje-Gornji grad, v km 1.000
26.09.2018JN002721/2018-X01/2018, Storitve: D-056/18; Izdelava PZI za ureditev DKP D7 Most na Soči - Tolmin
27.09.2018JN005393/2018-X01/2018, Gradnje: D-080/18; Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-430/0281 Stranice - Višnja vas med km 0+250 do km 0+430
01.10.2018JN004763/2018-X01/2018, Storitve: D-087/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri ureditvi R2-432/1285 Lovrenc na Dravskem polju
01.10.2018JN004750/2018-X01/2018, Storitve: D-089/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri ureditvi R3-712/1331 Žihlava-Rogoznica (skozi Gabrnik)
02.10.2018JN005556/2018-X01/2018, Gradnje: D-098/18; Sanacija vozišča s preplastitvijo ceste R3-609 odsek 1064 Predmeja Lokve od km 0,030 do km 1,910.
12.10.2018JN005419/2018-X01/2018, Storitve: D-092/18; Izdelava PZI: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-697/5514, Nazarje-Gornji Grad, od km 4.080-km 5.015
15.10.2018JN005387/2018-X01/2018, Storitve: D-081/18; Izdelava PZI: Ureditev regionalne ceste R2-423/1282, Lesično-Podsreda, od km 4.770-km 5.040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810
17.10.2018JN001383/2018-X01/2018, Storitve: D-039/18; Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE - izvedba označitve kolesarskih povezav Ljubljana Obrežje
19.10.2018JN003102/2018-X01/2018, Storitve: D-065/18; Izdelava IDP regionalne DKP Bled Bača, odsek Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
26.10.2018JN005230/2018-X01/2018, Gradnje: D-103/18; Preureditev križišča Koroška cesta pri Lidlu na G1-1 v Radljah ob Dravi
07.11.2018JN004961/2018-X01/2018, Gradnje: IZVEDBA PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE NA KRITIČNO PREOBREMENJENIH STANOVANJSKIH STAVBAH NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA LJUBLJANA POLJE IN ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA ZALOG
08.11.2018JN003098/2018-X01/2018, Storitve: D-057/18; Izdelava PGD, PZI za ureditev regionalne DKP Bled Bača, odsek Soteska Bohinjska Bistrica
08.11.2018JN006163/2018-X01/2018, Gradnje: D-123/18; Obnova vozišča ceste R3-728, odsek 4815 Ig-Rakitna, od km 2.100 do km 2,625
09.11.2018JN004958/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za nadgradnjo železniške postaje Zidani Most in nadgradnjo odsekov železniških prog do sosednjih železniških postaj
09.11.2018JN004762/2018-X01/2018, Gradnje: D-084/18; Ureditev prehoda za pešce na DC R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč, od km 9,976 do km 10,066 v naselju Breg pri Borovnici
15.11.2018JN006636/2018-X01/2018, Gradnje: D-097/18; Protiprašna prevleka ceste R3-606/5703 Kanal-Lig-Mišček-Neblo, od km 22,150 do km 23,150.
15.11.2018JN005280/2018-X01/2018, Gradnje: D-085/18; Izvedba para avtobusnih postajališč v naselju Dol pri Borovnici na državni cesti R3- 642/1146
15.11.2018JN006218/2018-X01/2018, Gradnje: D-127/18; Rekonstrukcija ceste R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej skozi Dobravo od km 0,960 do km 1,940 (po izvedbi sočasne gradnje hidravličnih izboljšav)
15.11.2018JN001910/2018-X01/2018, Storitve: D-040/18; Izdelava IDZ za ureditev DKP Dravska kolesarska povezava v območju Občine Ormož odsek št. 140 do odsek št. 141
15.11.2018JN006198/2018-X01/2018, Gradnje: D-129/18; Izgradnja pločnika na regionalni cesti R2-430/0277 (Ložnica-Tepanje), od km 6+150 do km 6+830
15.11.2018JN006703/2018-X01/2018, Gradnje: D-137/18; Ureditev krožišča na cesti R2.452/0368 Hrušica - Javornik v km 4.743 na Jesenicah.
15.11.2018JN006779/2018-X01/2018, Gradnje: D-106/18; POPRAVILO PODPORNEGA ZIDU NA CESTI R1-206/1043 RUSKA CESTA (ERIKA - VRŠIČ) OD KM 5,946 DO KM 6,010.
16.11.2018JN005420/2018-X01/2018, Gradnje: D-094/18; Preureditev cestnega priključka na cesto G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič, v km 5+704 v Mislinjski Dobravi
20.11.2018JN005578/2018-X01/2018, Storitve: D-110/18; Izdelava DGD/PZI ureditve obvoznice Sl. Konjice-Oplotnica, regionalne ceste R3-700/1272, Sl. Konjice-Oplotnica, od km 0+040 do km 0+640
20.11.2018JN006210/2018-X01/2018, Gradnje: D-124/18; Preureditev vodenja prometa na regionalni cesti R2-433/1287 Senarska Lenart v območju mesta Lenart
21.11.2018JN006601/2018-X01/2018, Gradnje: D-136/18; Preureditev križišča Cerklje na Gorenjskem
26.11.2018JN003445/2018-X01/2018, Storitve: D-075/18; Dobava in montaža prikazovalnikov hitrosti na 20 lokacijah
27.11.2018JN006179/2018-X01/2018, Gradnje: D-114/18; Ureditev krožnega križišča na DC R1-203/1003 Bovec - Žaga v km 3,470 ( pri Petrolu)
30.11.2018JN002024/2018-X01/2018, Storitve: D-048/18; Izdelava IDZ in PZI ureditve območja križišč, pločnikov in AP na DC R3-641, odsek 1369 Ljubljanica - LJ (Dolgi Most) v naselju Dobrova
03.12.2018JN004806/2018-X01/2018, Storitve: D-088/18; Pregled stanja v prostoru in predlog nadaljnjih aktivnosti v zvezi z odvodnjo cest v upravljanju DRSI
03.12.2018JN006178/2018-X01/2018, Gradnje: D-113/18;Ureditev krožnega križišča na DC R1-203/1003 Bovec - Žaga v km 2,115 (pri Letališču)
03.12.2018JN006924/2018-X01/2018, Gradnje: D-142/18; Rekonstrukcija ceste in ureditev meteorne vode ob cesti R2 - 442/1319 od naselja Dobrovnik do naselja Kamovci
04.12.2018JN006200/2018-X01/2018, Gradnje: D-108/18; Ureditev para avtobusnih postajališč ter državne ceste G1-6/0338 Postojna - Pivka v Selcah, od km 7,540 do km 7,880 v Selcah
05.12.2018JN006149/2018-X01/2018, Storitve: D-117/18; Izvajanje nalog urednika informacijskega sistema SaPORO
06.12.2018JN006952/2018-X01/2018, Storitve: D-141/18; Izdelava PZI ureditve glavne ceste G1-2/393 Slovenska Bistrica - Hajdina od km 1+156 do km 7+370
10.12.2018JN007317/2018-X01/2018, Gradnje: D-149/18; Sanacija nevarnih krivin na cesti R3-609/1066 Čepovan-Most na Soči od km 3,900 do km 4,550
11.12.2018JN006219/2018-X01/2018, Gradnje: D-128/18; Dograditev pasu za levo zavijanje na Šmartinski c. v Ljubljani, R3-644/1356 LJ (Šmartinska)-priključek Sneberje od km 0,068 do km 0,170.
11.12.2018JN005487/2018-X01/2018, Gradnje: D-111/18; Ureditev krožnega križišča Lesično na R2-423/1282 v km 0,000
11.12.2018JN005580/2018-X01/2018, Storitve: D-091/18; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-403/1076, Češnjica-Škofja Loka, od km 9+312 do km 12+457
11.12.2018JN005579/2018-X01/2018, Storitve: D-093/18; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-210/1105, Zg. Jezersko-Sp. Jezersko, od km 5+000 do km 6+700
12.12.2018JN007019/2018-X01/2018, Gradnje: KATODNA ZAŠČITA BENCINSKIH SERVISOV NA PTUJU, V LIPOVCIH, LJUTOMERU IN MURSKI SOBOTI ZARADI ELEKTRIFIKACIJE ŽELEZNIŠKE PROGE PRAGERSKO - HODOŠ
13.12.2018JN006681/2018-X01/2018, Gradnje: D-125/18; Ureditev krožnega križišča Ajdovščina - Letališče
13.12.2018JN007257/2018-X01/2018, Storitve: D-131/18; Izdelava PZI ureditve krožišča na regionalni cesti R1-225/1248, Radmirje-Mozirje, v km 7+950 v kraju Prihova
13.12.2018JN006420/2018-X01/2018, Storitve: D-120/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-635/1121 Lesce-Kamna Gorica-Lipnica, od km 7+720 do km 8+650"
14.12.2018JN006700/2018-X01/2018, Storitve: D-133/18; IDP - Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov ter usadov na cesti R2-403/1073 PODBRDO PETROVO BRDO od km 1,350 do km 3,000
14.12.2018JN006024/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru
17.12.2018JN006627/2018-X01/2018, Gradnje: Izvedba pasivne protihrupne zaščite ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most Šentilj d.m. na odseku Maribor Šentilj državna meja
18.12.2018JN007091/2018-X01/2018, Storitve: D-116/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri modernizaciji RT-930/7065 CEZLAK - PESEK: gradbena dela 1. etapa od km 11+830 do km 14+452
18.12.2018JN006739/2018-X01/2018, Storitve: D-130/18; PZI - Sanacija zidov 'Huje' na cesti R3-630/1069 Prem - Obrov v km 12,405 in v km 12,390
19.12.2018JN006578/2018-X01/2018, Gradnje: D-105/18; Izvedba pasivne protihrupne zaščite ob R1-209, odsek 1088 Lesce-Bled, od km 2,696 do km 3,508
19.12.2018JN007296/2018-X01/2018, Gradnje: D-099/18; Preplastitev vozišča ceste R3-639/1142 Vodice Sp. Brnik od km 1,156 do km 2,085.
21.12.2018JN006226/2018-X01/2018, Storitve: D-115/18; Recenzija PZI Preureditev ceste G2-106 Ljubljana jug-Škofljica v zožano 4-pasovnico od križišča K9 do K15
27.12.2018JN006364/2018-X01/2018, Storitve: D-109/18; Idejni projekt južne razbremenilne ceste mesta Kobarid
27.12.2018JN006780/2018-X01/2018, Storitve: D-132/18; Izdelava PZI ureditve ceste skozi naselje Vojščica
08.01.2019JN006883/2018-X01/2019, Gradnje: Prenova sanitarij v poslovni stavbi Kopitarjeva 5 v Mariboru
09.01.2019JN007339/2018-X01/2019, Gradnje: D-139/18; Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
15.01.2019JN007316/2018-X01/2019, Gradnje: D-083/18; Obnova vozišča ceste R3-646, odsek 1195 Grosuplje Ivančna Gorica, od km 7,100 do km 7,700.
15.01.2019JN006212/2018-X01/2019, Storitve: D-104/18; Izdelava Pzi za ureditev ceste R2-407/1144 skozi Gorenjo Dobravo od km 1.200 do km 2.500
15.01.2019JN008035/2018-X01/2019, Gradnje: D-148/18; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na RT-912/7302 Zali Log Davča od km 0.180 do km 0.360
22.01.2019JN007675/2018-X01/2019, Storitve: D-143/18; PZI - Sanacije plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla od km 13,000 do km 14,000
22.01.2019JN006196/2018-X01/2019, Storitve: D-118/18; Izdelava PZI dokumentacije za ureditev križišča na regionalni cesti R2-431/1350 Gornji Dolič-Stranice v km 11+780 v kraju Vitanje
24.01.2019JN007889/2018-X01/2019, Gradnje: D-153/18; Sanacija brežine ''Železniki'' na cesti R2-403/1076 Podrošt - Češnjica od km 0,200 do km 0,510
05.02.2019JN007334/2018-X01/2019, Gradnje: D-150/18; Krožno križišče na R3-625 odsek 1061 Bertoki-Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade.
05.02.2019JN007255/2018-X01/2019, Gradnje: D-146/18; Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
05.02.2019JN003271/2018-X01/2019, Storitve: D-064/18; Izdelava IDP daljinske DKP Dravska kolesarska povezava v območju Občine Lovrenc na Pohorju - odsek 64 in 65
05.02.2019JN006418/2018-X01/2019, Storitve: D-119/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-635/1127, Rudno-Češnjica, od km 0+000 do km 0+950"
11.02.2019JN008009/2018-X01/2019, Storitve: D-155/18; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov na cestah R3-635/1122 Lipnica-Kropa - Rudno in R2-438/1306 Šentilj - Trate.
13.02.2019JN003351/2018-X01/2019, Storitve: D-073/18;Izdelava IDZ in PZI ureditve krožnega križišča državnih cest G1-5 in R3-681 v naselju Laško
22.02.2019JN008115/2018-X01/2019, Gradnje: D-157/18; Gradbena dela za ureditev ceste R3-742/4806 Brezovica - Podpeč
22.02.2019JN008203/2018-X01/2019, Storitve: D-165/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri rekonstrukciji R1-235/0318 PETANJCI-TIŠINA, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino)
26.02.2019JN008690/2018-X01/2019, Storitve: D-010/19; DGD / PZI za ureditev DKP D5 na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko
26.02.2019JN008184/2018-X01/2019, Storitve: D-156/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
26.02.2019JN008434/2018-X01/2019, Storitve: D-169/18; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 1+910 do km 2+500
26.02.2019JN006172/2018-X01/2019, Storitve: D-101/18; Izdelava PZI KRIŽ Ureditev križišča v Kotljah
26.02.2019JN008191/2018-X01/2019, Storitve: D-161/18; Recenzija in revizija PGD / PZI dokumentacije zahodne obvoznice z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
27.02.2019JN000025/2019-X01/2019, Storitve: D-160/18; Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča »Arnače« na regionalni cesti R3-694/1268 v km 2+720
04.03.2019JN000070/2019-X01/2019, Storitve: D-168/18; Izvajanje ZKK za ureditev Roške ceste v Kočevju, RT-917/3602 od 0,000 do km 2,923 in RT-917/3621 od km 0,000 do km 0,670
05.03.2019JN008055/2018-X01/2019, Storitve: D-159/18; Izdelava projektne dokumentacije IZP / PZI za ureditev državne ceste G1-4/1259, od km 10,100 do km 10,760, v naselju Mislinja
06.03.2019JN007228/2018-X01/2019, Storitve: D-134/18; Izdelava PZI ureditve križišča Ormož na glavni cesti G1-2/0398, 1313 Ormož - Središče ob Dravi
06.03.2019JN000027/2019-X01/2019, Gradnje: D-003/19; Sanacija hodnika za pešce ob R1-219/1239 Mestinje Golobinjek, od km 10,250 do km 11,090
07.03.2019JN007709/2018-X01/2019, Gradnje: D-154/18; Ureditev cestne razsvetljave ter prometne signalizacije v območju križišča cest R1-216/1178, R2-421/2506 in nekategoriziranega priključka
11.03.2019JN000026/2019-X01/2019, Gradnje: D-014/19; Fiksno mini krožno križišče »Rajnkovec« v območju križanja R3-685/7450 Rodne-Rajnkovec v km 1,460 in lokalne ceste LC 356121 Nimno-Sodna vas.
14.03.2019JN008700/2018-X01/2019, Storitve: D-004/19; Izdelava strokovnih podlag za ureditev potekov planinskih poti  in slovenske turno kolesarske poti z G+R cestami
14.03.2019JN008637/2018-X01/2019, Storitve: D-162/18; Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo od km 0,500 do km 1,115
15.03.2019JN000059/2019-X01/2019, Storitve: D-012/19; IZP - SANACIJA OPORNEGA ZIDU ANKARAN OB CESTI R2-406/1407 ŠKOFIJE - LAZARET V KM 4,100
21.03.2019JN000357/2019-X01/2019, Gradnje: D-021/19; Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
21.03.2019JN007514/2018-X01/2019, Storitve: D-152/18; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče "Bambič"
02.04.2019JN001041/2019-X01/2019, Storitve: D-029/19; Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami
02.04.2019JN000414/2019-X01/2019, Gradnje: D-023/19; Sanacija plazu Polenšak na cesti R3-713/4910 v km 18,456
09.04.2019JN008253/2018-X01/2019, Gradnje: Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin
11.04.2019JN001283/2019-X01/2019, Storitve: D-038/19; Tiskanje odločb za plačila dajatev na odjavljena motorna vozila.
15.04.2019JN000803/2019-X01/2019, Storitve: D-028/19; Izdelava  PZI  obnove regionalne ceste R3-701/1430, Rogla-Zreče, od km 2.850-km 5.500
16.04.2019JN000063/2019-X01/2019, Gradnje: D-164/18; Preureditev avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce ter ureditev prehoda za pešce na cesti R2-415/1217, od km 11,000 do km 11,320 na Mlinšah
23.04.2019JN000576/2019-X01/2019, Storitve: D-024/19; Investitorjeva kontrola kvalitete pri sanaciji mostu čez Savo v Kranju (KR0147) na R1-210/1108 v km 1,870
25.04.2019JN000403/2019-X01/2019, Storitve: D-007/19; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-613, odsek št. 1437 Ajševica - Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700, zunaj naselja Kromberk
29.04.2019JN000068/2019-X01/2019, Gradnje: D-005/19; Hitrostne ovire na cesti Mežica MMP Reht (cesta R3-698, odsek 6505) od km 0,208 do km 0,879 v Mežici
29.04.2019JN001495/2019-X01/2019, Gradnje: D-045/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 4,100
29.04.2019JN001438/2019-X01/2019, Gradnje: D-046/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 9,050
30.04.2019JN001194/2019-X01/2019, Gradnje: D-035/19; Sanacija plazu »Pišece« na cesti R3-677/2203 Nova vas Pišece od km 5,250 do km 5,300
06.05.2019JN001437/2019-X01/2019, Gradnje: D-044/19; Sanacija usada na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 3,800
06.05.2019JN000639/2019-X01/2019, Storitve: D-013/19; PZI - Sanacija plazu Žegar v km 9,650 na cesti R2-423/1281 Črnolica - Lesično
08.05.2019JN007372/2018-X01/2019, Storitve: D-140/18; Izdelava PZI ureditve križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar)
14.05.2019JN001788/2019-X01/2019, Storitve: D-030/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce-Črnivec, od km 2+090 do km 2+700 skozi naselje Posavec
14.05.2019JN001137/2019-X01/2019, Gradnje: D-017/19; Izvedba protihrupne zaščite na viaduktu in predoru Zagrad na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica, od km 0,540 do km 0,586
15.05.2019JN008202/2018-X01/2019, Gradnje: D-158/18; Ureditev odseka črne točke Žiče Poljčane na državni cesti R3-688 odsek 1232 Žiče Poljčane od km 1.500 do km 1.825
22.05.2019JN000678/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom
24.05.2019JN001634/2019-X01/2019, Gradnje: D-049/19; Zaščita skalnih blokov na brežini v Podpeči nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 4,200
28.05.2019JN001404/2019-X01/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklop 1,3,4)
29.05.2019JN001404/2019-X02/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklopi 1,2,3)
04.06.2019JN000879/2019-X01/2019, Gradnje: D-019/19; Krožno križišče cest R2-423/1282 in R3-684/7460 v Kozjem s priključkom za poslovno obrtno cono
06.06.2019JN001826/2019-X01/2019, Storitve: D-032/19; Novelacija in dopolnitev PGD in PZI ureditve R3-710/1292 Maribor-Vurberg-Ptuj, od km 9+806 do km 10+693 (Duplek)
07.06.2019JN002313/2019-X01/2019, Gradnje: D-036/19; Izvedba oporne konstrukcije na odseku kolesarske povezave Celje-Laško v km 0+150
07.06.2019JN001480/2019-X01/2019, Storitve: D-043/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-216/1177 Soteska-Črmošnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste
13.06.2019JN001071/2019-X01/2019, Storitve: D-033/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina skozi naselje Travnik
13.06.2019JN001700/2019-X01/2019, Storitve: D-034/19; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov »Marija Reka« in »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje
14.06.2019JN002056/2019-X01/2019, Gradnje: D-042/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite G1-5/0370 Medlog Celje, od km 1.900 do km 3.242
14.06.2019JN001761/2019-X01/2019, Storitve: D-047/19; Izdelava PZI modernizacije ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Polhov Gradec
14.06.2019JN001940/2019-X01/2019, Gradnje: D-041/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
18.06.2019JN002274/2019-X01/2019, Gradnje: D-061/19; Izvedba vseh aktivnosti z rušenjem stanovanjskih in gospodarskih objektov na naslovih Suhadol 12 in Šavna Peč 28
19.06.2019JN001920/2019-X01/2019, Gradnje: D-052/19; Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
24.06.2019JN001179/2019-X01/2019, Storitve: D-022/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pasu za levo zavijanje v križišču G1-1/0244 in R3-704/1355 ter oporne konstrukcije od km 0+000 do km 0+080
26.06.2019JN002725/2019-X01/2019, Storitve: D-070/19; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice od km 6,820 do km 6,980 (ureditev zožitve pri Mokricah)
09.07.2019JN002177/2019-X01/2019, Gradnje: D-060/19; Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
12.07.2019JN001804/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
18.07.2019JN002789/2019-X01/2019, Gradnje: D-062/19; Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
23.07.2019JN003161/2019-X01/2019, Storitve: D-076/19; PZI - Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,060 do km 3,180
24.07.2019JN008509/2018-X01/2019, Gradnje: D-002/19; Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta: 2. faza z izgradnjo podvoza za kolesarje
25.07.2019JN002812/2019-X01/2019, Gradnje: D-050/19; Sanacija drsnega vozišča ceste R1-221, odsek 1219 Zagorje - Bevško, od km 2,000 do 3,100.
26.07.2019JN003876/2019-X01/2019, Storitve: D-072/19; Izdelava IZP rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 6+700
01.08.2019JN003216/2019-X01/2019, Gradnje: D-071/19; Semaforizacija križišča Lidl na glavni cesti G2-106, odsek 0264 Kočevje Livold v območju km 0,600 v Kočevju
02.08.2019JN000648/2019-X01/2019, Gradnje: D-027/19; Deviacija RT-932/6924 Sl. Gradec-Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3+615 do km 4+114
06.08.2019JN004287/2019-X01/2019, Storitve: D-077/19; PZI - Sanacija plazovitega območja Lopaca v km 11,5 na cesti R2-423/1281 Črnolica Lesično
12.08.2019JN003246/2019-X01/2019, Storitve: D-074/19; Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
12.08.2019JN003393/2019-X01/2019, Storitve: D-080/19; Izdelava IZP in PZI ureditve AP in križišč na R3-692/6223 Borl-Cirkulane-Meje
14.08.2019JN000896/2019-X01/2019, Gradnje: D-015/19; Dograditev pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584
14.08.2019JN003153/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m.MetlikaLjubljana
16.08.2019JN002378/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava elaborata prometa ter tehnologije železniškega prometa in ekonomike za dvotirnost nove železniške proge na odseku Divača Koper
19.08.2019JN002490/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda Saksid v km 102+901 regionalne železniške proge št. 70 s signalnovarnostno napravo
19.08.2019JN003791/2019-X01/2019, Storitve: D-078/19; PZI - Sanacija plazov "Grahovo II. faza" na cesti R2-403/1072 Kneža - Podbrdo v km 4,070
21.08.2019JN002178/2019-X01/2019, Storitve: D-058/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI ureditve križišča Trnje na DC R3-726/1321 Renkovci - Črenšovci in LC 0500040 Odranci - Trnje v km 7,150
27.08.2019JN004911/2019-X01/2019, Gradnje: D-104/19; Ureditev trapezne ploščadi s prehodom za pešce v Čežarjih na DC R3-625/1061 Bertoki-Gračišče
29.08.2019JN004505/2019-X01/2019, Gradnje: D-084/19; Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
29.08.2019JN004522/2019-X01/2019, Storitve: D-102/19; PZI prestavitve R2-402/1426 Solkan - Gonjače ( mimo naselja Kojsko )
29.08.2019JN004189/2019-X01/2019, Gradnje: D-079/19; Rekonstrukcija R1-231/1325 Gibina-Razkrižje, od km 0+000 do km 0+160 in od km 0+330 do km 0+570
02.09.2019JN001938/2019-X01/2019, Gradnje: D-048/19; Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
04.09.2019JN005132/2019-X01/2019, Gradnje: D-110/19; Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh (LJ0274) v Kozarišču na cesti RT-915/2427 v km 25+965
05.09.2019JN004796/2019-X01/2019, Gradnje: D-093/19; Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
05.09.2019JN005654/2019-X01/2019, Gradnje: D-114/19; Sanacija asfaltne prevleke podvoza pod železnico na Ptuju (PT0286) na G1-2/0248 v km 0,780
11.09.2019JN002943/2019-X01/2019, Storitve: D-051/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste skozi Dol pri Hrastniku, na R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 1.860 do km 2.400
19.09.2019JN005110/2019-X01/2019, Storitve: D-095/18; Izvajanje kontrole poročil o nastalih grad.odpad., izdelava končnega letnega poročila o nastalih gradb.odpad. in ravnanju z njimi na gradbiš. G+R cest
20.09.2019JN005310/2019-X01/2019, Storitve: D-096/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren-Kranjska Gora v km 1+690
20.09.2019JN000404/2019-X01/2019, Storitve: D-001/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI za ureditev avtobusnih postajališč Morava na DC G2-106,odsek 0265 Kočevje - Livold, od km 8,150 do km 9,150
26.09.2019JN002461/2019-X01/2019, Gradnje: D-054/19; Izgradnja krožnega križišča na regionalni cesti R2-432 v Občini Kidričevo, odsek 6276 Apaški križ - Kidričevo, v km 2.250
30.09.2019JN004634/2019-X01/2019, Storitve: D-103/19; Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
04.10.2019JN004991/2019-X01/2019, Storitve: D-097/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
04.10.2019JN005896/2019-X01/2019, Storitve: D-116/19; Tehnična pomoč pri izvajanju investicijskih projektov
10.10.2019JN005118/2019-X01/2019, Gradnje: D-109/19; Obnova vozišča R1-204/1013 Dornberk - Štanjel, od km 10,000 do km 11,300, dolžina 1.300 m
10.10.2019JN005176/2019-X01/2019, Gradnje: D-112/19; Zamenjava dilatacij in ograje na nadvozu čez železnico v Dankovcih (MS0384) na R1¸-232/1315 v km 7,040
15.10.2019JN002245/2019-X01/2019, Storitve: D-064/19; Izdelava cenitev v okviru postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičninami na podlagi predpisov o stvarnem premoženju države
17.10.2019JN001148/2019-X01/2019, Storitve: D-031/19; Izdelava DGD, PZI železniškega podvoza - Prožinska vas
22.10.2019JN006104/2019-X01/2019, Storitve: D-113/19; PZI ureditve regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 0+000 do km 1+800 skozi naselje Podvin pri Polzeli
30.10.2019JN004971/2019-X01/2019, Gradnje: D-101/19; Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na R1-229/1286 Rogoznica-Senarska v km 16,350 (MB0152)
06.11.2019JN006316/2019-X01/2019, Gradnje: D-122/19; Preplastitev vozišča na cesti R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek, od km 10,240 do km 11,100.
14.11.2019JN006118/2019-X01/2019, Storitve: D-086/19; Izdelava IZP obvoznice trškega jedra Rogatec (premik R2-432/1284 Rogatec Majšperk)
14.11.2019JN006305/2019-X01/2019, Gradnje: D-120/19; Izvedba gradbenih del za obnovo ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina od km 0.018 do 0.239
14.11.2019JN006481/2019-X01/2019, Gradnje: D-119/19; Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Komen - Branik
20.11.2019JN002977/2019-X01/2019, Storitve: D-059/19; IZP in PZI ureditve prehodov za pešce v območju križišča DC R2-429,odseki 1422,1245 in1154 v PristoviOdcep v Dobrno ter površin za pešce odsek 1245
25.11.2019JN003303/2019-X01/2019, Storitve: D-068/19; Izdelava DGD in PZI ureditve DKP v občini Radovljica (I. in II. faza)
26.11.2019JN002976/2019-X01/2019, Storitve: D-056/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI ureditve AP Šmiklavž in pločnika na območju DC R1-225/1085 Črnivec-Radmirje, od km 5,530 do km 6,540
26.11.2019JN006184/2019-X01/2019, Storitve: D-115/19; Strokovne podlage za pripravo predpisa za sofinanciranje izvedbe pasivne protihrupne zaščite
26.11.2019JN006115/2019-X01/2019, Gradnje: D-111/19; Nadomestni most čez Črnec v Počehovi na R2-437/0268 v km 10,320
27.11.2019JN006762/2019-X01/2019, Gradnje: D-127/19; Sanacija vkopne brežine na državni cesti G2-108/1184 Zagorje Trbovlje  od km 0,900 do km 1,200 (odsek 2)
27.11.2019JN006227/2019-X01/2019, Storitve: D-121/19; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-693/2302 Nova Cerkev-Socka-Vitanje, od km 8+200 do km 9+350
03.12.2019JN006101/2019-X01/2019, Storitve: D-091/19; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča Višnja vas na: R2-430/0282 Višnja vas-Celje, R2-430/0281 Stranice-Višnja vas in R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna
12.12.2019JN006241/2019-X01/2019, Storitve: D-118/19; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2019 - redni (letni) in glavni pregledi
06.01.2020JN007407/2019-X01/2020, Storitve: D-128/19; Poročilo o vplivih na okolje in ostalih strokovnih podlag za novogradnjo ceste Hotemaže-Britof
06.01.2020JN006883/2019-X01/2020, Storitve: D-106/19; Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
07.01.2020JN006820/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija parkirišča ob Partizanski cesti 74 v Mariboru
27.01.2020JN008077/2019-X01/2020, Storitve: D-141/19; Izdelava PZI ureditve križišča državnih cest R2-430/0282 Višnja vas-Celje in R3-752/7206, Arclin-Ljubečna, priključek Ljubečna
28.01.2020JN008168/2019-X01/2020, Storitve: D-131/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-212/1118 Cerknica - Bloška polica od km 7.200 do km 9.210
31.01.2020JN008178/2019-X01/2020, Gradnje: D-138/19; Označitev DKP D5 (Euro Velo 13) na relaciji Mejni prehod Martinje mejni prehod Pince
04.02.2020JN006153/2019-X01/2020, Gradnje: D-100/19; Ureditev ceste R1-225/1246, skozi Male Braslovče, od km 5,8 do 6,0
06.02.2020JN008292/2019-X01/2020, Storitve: D-143/19; Odstranitev treh objektov ob južni obvoznici Škofja Loka
13.02.2020JN007996/2019-X01/2020, Storitve: D-135/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pločnika ob DC R3-690/1235 od km 11,300 do km 11,830 - Zg. Leskovec
17.02.2020JN006254/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovne podlage za določitev kriterija odpornosti proti drobljenju LARB kamnitega agregata za tirno gredo
25.02.2020JN008098/2019-X01/2020, Storitve: D-134/19; IZP in PZI ureditev AP in križišča Sveta Trojica na DC R2-433/1287, od km 0,200 do km 0,600
27.02.2020JN008719/2019-X01/2020, Gradnje: D-005/20; Izvedba levega zavijalnega pasu na cesti R1-201, odsek 0205 Kraje - Hrušica
27.02.2020JN006187/2019-X01/2020, Storitve: D-108/19; Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
02.03.2020JN007876/2019-X01/2020, Gradnje: D-099/19; Ureditev križišča v Dolenji vasi na R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje v km 1.6+75,0
02.03.2020JN008142/2019-X01/2020, Gradnje: D-139/19; Ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas
09.03.2020JN000048/2020-X01/2020, Gradnje: D-092/19; Izgradnja krožišča na križanju cest R1-225/1248 Radmirje Mozirje v km 10.320 in Savinjsko cesto
12.03.2020JN008600/2019-X01/2020, Storitve: D-002/20; PZI nadomestne gradnje mostu čez hudourniški potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
19.03.2020JN008173/2019-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev monitoringa meritev obstoječega železniškega nasipa čez Pesniško dolino
19.03.2020JN008500/2019-X01/2020, Gradnje: Obnova fasad in delna zamenjava stavbnega pohištva na objektih železniških postaj Dravograd in Podvelka
06.04.2020JN000633/2020-X01/2020, Gradnje: D-018/20; Preplastitev vozišča, regionalna cesta R1-211, odsek 0212 Jeprca - LJ Šentvid, od km 7,860 do km 8,760
06.04.2020JN000029/2020-X01/2020, Gradnje: D-142/19; Ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča v naselju Rudno
04.05.2020JN000162/2020-X01/2020, Storitve: D-006/20; PZI nadomestne gradnje mostu (MB0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910
12.05.2020JN000594/2020-X01/2020, Storitve: D-017/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča cest G2-106 odseka 0263 in 0262 ter R1-212/1120 z ureditvijo pločnika ob cesti R1-212/1120 Sušje - Žlebič
14.05.2020JN000819/2020-X01/2020, Gradnje: D-020/20; Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-Grčarevec na regionalni cesti R2-409/0303 Kalce-Podplanina
15.05.2020JN000797/2020-X01/2020, Gradnje: D-013/20; Začasna ureditev križišča na G1-4/1262 Črnova - Arja vas, od km 6,700 do km 6,800
18.05.2020JN001587/2020-X01/2020, Gradnje: D-036/20; Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek 1089 Bled - Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m
19.05.2020JN001014/2020-X01/2020, Gradnje: D-011/20; Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) v Podkraju na R3 621/1412 v km 14,818
19.05.2020JN001151/2020-X01/2020, Gradnje: D-023/20; Ojačitev regionalne ceste R2-413/1081 Moste - Duplica od km 2,770 do km 4,050
20.05.2020JN000287/2020-X01/2020, Gradnje: D-009/20; Ureditev varne šolske poti ter avtobusnih postajališč v naselju Jurovski Dol
25.05.2020JN008723/2019-X01/2020, Storitve: D-003/20; PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (KR0120) čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu na R3-633/1098 v km 6,750
25.05.2020JN001095/2020-X01/2020, Gradnje: D-022/20; Ureditev krožnega križišča na obstoječem križišču med R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona in R3-747/4120 Lenart - Sv. Trojica
01.06.2020JN008475/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO PODHODA NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA PAVLOVCI
04.06.2020JN001672/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov v okviru gradnje nivojskih in izvennivojskih križanj na odseku žel. proge Maribor-Šentilj-d.m.
04.06.2020JN001476/2020-X01/2020, Storitve: D-032/20; PZI - Sanacija plazu Ženjav II na cesti R2-449/0315 Lenart Gornja Radgona od km 3,765 do km 4,015
05.06.2020JN000796/2020-X01/2020, Storitve: D-010/20; PZI - Izdelava PZI ureditve ceste R2-408/1375 Žiri - Trebija skozi naselje Selo - 2. faza
10.06.2020JN007882/2019-X01/2020, Gradnje: D-098/19; Ureditev pločnika Goriče - Golnik ob državni cesti R2-410/1134 Tržič - Kokrica od km 6.000 do km 6.700 - Faza 2b
11.06.2020JN008599/2019-X01/2020, Storitve: D-001/20; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (LJ0005) čez poljsko pot v Stanežičah na R1-211/0212 v km 6,930
11.06.2020JN001020/2020-X01/2020, Gradnje: D-014/20; Popravilo prepusta v Trpčanah pri Ilirski Bistrici na R3-632/1378 v km 7,000
12.06.2020JN002051/2020-X01/2020, Storitve: D-039/20; Zunanja kontrola kakovosti vgrajenih bituminiziranih zmesi za potrebe obnov vozišč na območju RS
12.06.2020JN007153/2019-X01/2020, Gradnje: Rušitev šestih dotrajanih objektov javne železniške infrastrukture ob železniških progah št. 10 in 34
16.06.2020JN001416/2020-X01/2020, Storitve: D-025/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R3-602/1032 Staro Selo-Breginj-most na Nadiži
19.06.2020JN001824/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge Zidani Most - Celje
30.06.2020JN002386/2020-X01/2020, Storitve: D-026/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500 v naselju Črni Vrh
10.07.2020JN000629/2020-X01/2020, Storitve: D-12/20; IZP in PZI ureditev AP in križišča Zamušani na DC G1-2, odsek 0250, od km 9,900 do km 10,300
17.07.2020JN002481/2020-X01/2020, Storitve: D-028/20; PZI modernizacije regionalne ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša-Sp. Idrija
17.07.2020JN002715/2020-X01/2020, Gradnje: D-051/20; Obnova vozišča RT 905/1097 Mrzli Studenec - Jereka od km 9.465 do km 10.570
20.07.2020JN008167/2019-X01/2020, Gradnje: D-140/19; Preureditev tri-krakega križišča na DC R2-454/1495 Hajdina (Mariborska c. - Gomile) v km 1+026 v krožno križišče - HAJDINA
20.07.2020JN002604/2020-X01/2020, Storitve: D-043/20; PZI za sanacijo zidov in rekonstrukcijo ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 5,300 do km 6,020
21.07.2020JN001148/2020-X01/2020, Storitve: D-008/20; PZI - ODSTRANITEV PREDORSKE ODPRTINE TER REKONSTRUKCIJA CESTE R2-403/1071 BAČA-KNEŽA OD KM 4,860 DO KM 5,550
23.07.2020JN002260/2020-X01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI GRADNJI PROTIHRUPNIH OGRAJ OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA ZALOG IN ŽELEZNIŠKEM POSTAJALIŠČU LJUBLJANA - POLJE
24.07.2020JN002035/2020-X01/2020, Storitve: D-034/20; Izdelava IZP za ureditev priključevanja R2-431/1350 na G1-4 v naselju Gornji Dolič
24.07.2020JN002543/2020-X01/2020, Storitve: D-041/20; Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
24.07.2020JN003092/2020-X01/2020, Gradnje: D-052/20; Obnova vozišča G2-108, odsek 1181 Šentjakob - Ribče, od km 2,500 do 3,500.
30.07.2020JN003124/2020-X01/2020, Storitve: D-057/20; PZI za rekonstrukcijo ceste R1-210/ 1111 Gorenja vas - Trebija, od km 0.660 do km 2.060
31.07.2020JN002544/2020-X01/2020, Storitve: D-042/20; PZI križišča R1-201/0205 Kraje-Hrušica v km 4,030 in R2-452/0368 Hrušica-Javornik v km 0,000 ter AC priključka Jesenice-zahod (Hrušica)
31.07.2020JN003091/2020-X01/2020, Gradnje: D-054/20; Obnova vozišča G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi od km 8.940 do km 9.620
06.08.2020JN001986/2020-X01/2020, Storitve: D-016/20; Zunanja kontrola kvalitete - Navezovalna cesta Ljubečna
06.08.2020JN002389/2020-X01/2020, Gradnje: D-024/20; Izgradnja Dravske kolesarske poti: odsek Ruše - Maribor (pododsek 7 v Rušah in 5b v MOMB)
11.08.2020JN003081/2020-X01/2020, Gradnje: D-059/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena - Vurberk
12.08.2020JN003763/2020-X01/2020, Gradnje: D-064/20; Protiprašna prevleka ceste R3-608, odsek 1065 Lokve-Čepovan od km 0,550 do km 1,050
12.08.2020JN003413/2020-X01/2020, Gradnje: D-061/20; Preplastitev regionalne ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-NM od km 2,200 do km 3,690
12.08.2020JN001509/2020-X01/2020, Gradnje: D-029/20; Sanacija plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla - Zeče v km 5,975
26.08.2020JN000812/2020-X01/2020, Storitve: D-019/20; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 5,280 do km 5,850 skozi Koprivnico
27.08.2020JN003236/2020-X01/2020, Storitve: D-056/20; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji Ceste proletarskih brigad
31.08.2020JN004139/2020-X01/2020, Gradnje: D-066/20; Rekonstrukcija vozišča na cesti R2-421, odsek 2507 Štrekljevec-Jugorje od km 4.900 do km 5.200
01.09.2020JN002828/2020-X01/2020, Storitve: D-049/20; Izdelava projekta IZP (350m) in PZI (500m) na cesti R2-402/1465 Gonjače -  Dobrovo skozi Dobrovo
08.09.2020JN002589/2020-X01/2020, Storitve: D-035/20; ZKK za rekonstrukcijo G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
08.09.2020JN003766/2020-X01/2020, Gradnje: D-067/20; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
09.09.2020JN002431/2020-X01/2020, Storitve: D-030/20; PZI Sanacija plazu in obnova vozišča na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica od km 1,580 do km 1,650
09.09.2020JN002646/2020-X01/2020, Storitve: D-038/20; PZI obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do km 5+260
15.09.2020JN004939/2020-X01/2020, Storitve: D-087/20; PZI Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210/1113 Sovodenj-Cerkno od km 3,000 do km 4,270
15.09.2020JN003263/2020-X01/2020, Gradnje: D-060/20; Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti R3-659, odsek 2515 Kot-Sodevci od km 0.000 do km 0.750
15.09.2020JN004429/2020-X01/2020, Storitve: D-075/20; Razvoj nove metodologije določitve in spremljanja stanja premostitvenih objektov v upravljanju DRSI
25.09.2020JN004996/2020-X01/2020, Storitve: D-085/20;Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami
25.09.2020JN004693/2020-X01/2020, Gradnje: D-79/20; Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312
28.09.2020JN002714/2020-X01/2020, Storitve: D-047/20; PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150
01.10.2020JN002870/2020-X01/2020, Storitve: D-053/20;PZI rekonstrukcije križišča regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj in LC 410101, v km 15.190, križišče Ravne
02.10.2020JN003239/2020-X01/2020, Storitve: D-058/20; PZI za rekonstrukcijo ceste in sanacijo zidov na R3-610/1371 Pečnik (Marof) Žiri v km 4.820, 5.138, 5.410, 6.045
06.10.2020JN002936/2020-X01/2020, Storitve: D-055/20; Izdelava IZP in PZI ureditve glavne ceste G1-2/0249 Ptuj Spuhlja, od km 0+000 do km 1+860
06.10.2020JN004998/2020-X01/2020, Storitve: D-083/20; ZKK pri izvedbi Sanacije zidov in brežin "TREBIJA" na cesti R1 - 210/1112 Trebija - Sovodenj od km 1,060 do km 2,500
12.10.2020JN003643/2020-X01/2020, Gradnje: D-065/20; Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni cesti R2-415/1216 Želodnik Drtija in odseka R2-415/1217 Drtija Izlake
12.10.2020JN004773/2020-X01/2020, Gradnje: D-81/20; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-212, odsek 1119 Bloška Polica- Sodražica od km 11.600 do km 12.700
15.10.2020JN004037/2020-X01/2020, Gradnje: D-069/20; Sanacija plazu »Gorenjski klanec« na cesti R3-695/1458 Gorenje - Soteska od km 1,580 do km 1,650
16.10.2020JN003251/2020-X01/2020, Gradnje: D-062/20; Semaforizacija križišča Struževo na državni cesti R2-412/1454 Polica KR (Kidričeva) v km 1,500
21.10.2020JN005417/2020-X01/2020, Gradnje: D-089/20; Obnova vozišča G2-108, odsek 1181 Šentjakob-Ribče, od km 7,500 do  km 8,800
22.10.2020JN004766/2020-X01/2020, Gradnje: D-78/20; Zamenjava asfaltne površine na glavni cesti G2-106, odsek 0263 Žlebič - Kočevje od km 3,040 do km 3,583.
23.10.2020JN005296/2020-X01/2020, Gradnje: D-82/20; Obnova R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo
02.11.2020JN004900/2020-X01/2020, Gradnje: D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730
06.11.2020JN005584/2020-X01/2020, Storitve: D-098/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1267, Šoštanj-Pesje, od km 0.060-km 1.750
10.11.2020JN004768/2020-X01/2020, Gradnje: D-84/20; Sanacija vozišča na cesti R1-210/1110 Škofja Loka - Gorenja vas na treh pododsekih
10.11.2020JN005312/2020-X01/2020, Gradnje: D-092/20; Izvedba pločnika na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica-Žlebič od km 3,550-3,760 in od km 5,200-5,635
16.11.2020JN006037/2020-X01/2020, Gradnje: D-103/20; Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE
30.11.2020JN005127/2020-X01/2020, Storitve: D-091/20; PZI rehabilitacije mostu čez pritok Kolpe v Dolu (NM0196) na RT-918/3652 v km 1,740
11.12.2020JN006039/2020-X01/2020, Storitve: D-101/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, pododsek Dole-Hotunje, od km 0.480-km 3.910
11.12.2020JN004350/2020-X01/2020, Storitve: D-073/20; Izdelava IZP in PZI ureditve štirikrakega križišča G1-1/0245 Ruta - Maribor in R2-435/1439 Ruše - Selnica - odcep za Ruše
11.12.2020JN006689/2020-X01/2020, Storitve: D-111/20; Inženirske storitve pri gradnji kolesarskih poti Muta in Vas-Brezno
14.12.2020JN005860/2020-X01/2020, Storitve: D-099/20; Izdelava IZP in PZI križišča v Ljutomeru
17.12.2020JN005426/2020-X01/2020, Storitve: D-096/20;PZI Sanacija plazu Zgornja Ročica in rekonstrukcija državne ceste R3-730/4104 od km 2,520 do km 2,900 (ponovno)
22.12.2020JN004632/2020-X01/2020, Storitve: D-077/20; Izdelava IDZ in PZI ureditve križišča v Razkrižju na regionalni cesti R3-726/1322 v km 6+210 vključno z ureditvijo ceste od križišča do km 5+460
22.12.2020JN004657/2020-X01/2020, Gradnje: D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774
24.12.2020JN006515/2020-X01/2020, Storitve: D-107/20; PZI za rekonstrukcijo ceste in sanacija zidov ter usadov na cesti R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 1,336 do km 3,204
30.12.2020JN004976/2020-X01/2020, Gradnje: D-80/20; Obnova poškodovanih odsekov cest R3-704/1353 Radlje - Ribnica in LC 347111 Vuhred HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez Dravo v Vuhredu.
31.12.2020JN005372/2020-X01/2020, Storitve: D-088/20; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v LETU 2020 - redni (letni) in glavni pregledi
19.01.2021JN007389/2020-X01/2021, Gradnje: D-129/20; Ureditev območja križišča DC R2-430 odsek 0274, 0275 in 1452, križišče »Pod Jožefom«
26.01.2021JN007134/2020-X01/2021, Gradnje: D-122/20; Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 13,420 do km 14,630, med naselji Biš in Gočova
01.02.2021JN006341/2020-X01/2021, Gradnje: D-105/20; Obnova vozišča državne ceste G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, od km 11.710 do km 12.780
03.02.2021JN007465/2020-X01/2021, Gradnje: D-121/20; Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi
10.02.2021JN006941/2020-X01/2021, Gradnje: D-113/20; Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni cesti R2-409/0312 Kastelec - Črni Kal
10.02.2021JN006728/2020-X01/2021, Storitve: D-109/20; PZI za Sanacijo plazu Šmarje na cesti G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 5,400 do km 5,950
10.02.2021JN007197/2020-X01/2021, Gradnje: D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m
11.02.2021JN005780/2020-X01/2021, Storitve: D-093/20; PZI Sanacija plazov na področju Rebrnic, plaz »Rebrnice II« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 6.0
11.02.2021JN007018/2020-X01/2021, Storitve: D-118/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur od km 4+530 do km 5+760
16.02.2021JN007014/2020-X01/2021, Storitve: D-119/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,000 do km 3,074
17.02.2021JN007489/2020-X01/2021, Gradnje: D-125/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča Sele/Dular ob državni cesti R1-227 na odseku 1423 Kotlje Slovenj Gradec, v km 1.860
17.02.2021JN007514/2020-X01/2021, Gradnje: D-114/20; Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje, opozarjanje in zaščito motoristov na DC R2-427/1351 »Marija Reka«
24.02.2021JN007099/2020-X01/2021, Storitve: D-120/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 4+170 do km 5+100
25.02.2021JN006951/2020-X01/2021, Storitve: D-110/20; Izvedba dodatnih geoteh. in geofiz. terenskih preiskav ter testnih sider v sklopu priprave PZI Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled-Soteska
05.03.2021JN007664/2020-X01/2021, Storitve: D-131/20; PZI rekonstrukcije nadvoza (PT0372) čez železniško progo na Ptuju na R3-713/4910 v km 31,040
05.03.2021JN007922/2020-X01/2021, Gradnje: D-002/21; Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
05.03.2021JN004645/2020-X01/2021, Storitve: D-072/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča R1-219/1237 Poljčane - Podplat z R3-688/1232 Žiče- Poljčane-odcep za Žiče
05.03.2021JN007021/2020-X01/2021, Storitve: D-102/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-452/0368 Hrušica Javornik od km 0,000 do km 6,400
05.03.2021JN007173/2020-X01/2021, Storitve: D-112/20; Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za protihrupne ograje ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje, od km 2,569 do km 3,054.
15.03.2021JN007759/2020-X01/2021, Storitve: D-001/21; Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
18.03.2021JN007879/2020-X01/2021, Gradnje: D-130/20; Ureditev krožnega križišča na stičišču cest R1-201/0202, R1-201/0203 in R1-206/1027 v naselju Kranjska Gora
01.04.2021JN000195/2021-X01/2021, Gradnje: D-007/21; Gradnja mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici CE5052 na R2-423/1281 v km 2,067
01.04.2021JN007739/2020-X01/2021, Storitve: D-104/20; Izdelava PZI: Rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Idrija - Godovič od km 5,000 do km 5,500
01.04.2021JN000734/2021-X01/2021, Gradnje: D-023/21; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2021
01.04.2021JN007988/2020-X01/2021, Gradnje: D-004/21; Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4.060 do km 4.280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0.060 do km 0.125 (odsek 4)
02.04.2021JN000394/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba pasivne protihrupne zaščite na stanovanjskih stavbah ob železniški progi št. 30 na odseku med Celjem in Mariborom
02.04.2021JN000293/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje
07.04.2021JN007777/2020-X01/2021, Gradnje: D-128/20; Ureditev odvodnjavanja na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja od km 11.990 do km 12.980
07.04.2021JN000483/2021-X01/2021, Gradnje: D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180
09.04.2021JN000503/2021-X01/2021, Gradnje: D-016/21; Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob Ribče, v km 3,670
12.04.2021JN008052/2020-X01/2021, Gradnje: D-005/21; Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
12.04.2021JN000997/2021-X01/2021, Gradnje: D-025/21; Sanacija usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava - Rogoznica od km 4,690 do km 4,740
12.04.2021JN007671/2020-X01/2021, Gradnje: D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m
12.04.2021JN007511/2020-X01/2021, Gradnje: D-127/20; Pasivna protihrupna zaščita ob cesti R2-430/0279 Slovenske Konjice, od km 0,000 do km 0,816.
14.04.2021JN001357/2020-X02/2021, Storitve: D-015/20; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji obvoznice Kidričevo
15.04.2021JN000120/2021-X01/2021, Gradnje: D-008/21; Nadomestna gradnja prepusta preko Bodonskega potoka MS5072 na R3-716/5637 v km 3,819
19.04.2021JN001074/2021-X01/2021, Gradnje: D-028/21; Obnova vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 1.170 do km 2.340 in od km 3.336 do km 4.020
19.04.2021JN007776/2020-X01/2021, Gradnje: D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420
28.04.2021JN007593/2020-X01/2021, Gradnje: D-116/20; Sanacija plazu na cesti R3-716/5637 Lemerje - Grad (Radovci) v km 8,200 do km 8,320
29.04.2021JN000339/2021-X01/2021, Storitve: D-009/21; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0133) čez Sočo v Mostu na Soči na R3-603/1041 v km 0,130
30.04.2021JN004038/2020-X01/2021, Gradnje: D-068/20; Sanacija plazu »Andraž« na cesti R3-694/1268 Velenje Polzela Dobrteša vas od km 6,910 do km 7,085
04.05.2021JN008050/2020-X01/2021, Gradnje: D-003/21; Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248
04.05.2021JN001240/2021-X01/2021, Gradnje: D-029/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica
04.05.2021JN000645/2021-X01/2021, Gradnje: D-018/21; Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il. Bistrica-Jelšane, od km 4.305 do km 5.235, dolžina 930 m
07.05.2021JN007806/2020-X01/2021, Storitve: D-126/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-6941268 Velenje-Dobrteša vas
11.05.2021JN001397/2021-X01/2021, Storitve: D-31/21- Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1.etapa od km 5.430 do km 7.230
18.05.2021JN000586/2021-X01/2021, Gradnje: D-019/21; Rekonstrukcija državne ceste R1-219/1237 Poljčane - Podplat od km 1,760 do km 2,160 v dolžini 400 m pri kamnolomu Poljčane
19.05.2021JN005630/2020-X01/2021, Gradnje: D-097/20; Ureditev območja križišča na DC G1-5/0335 Impoljca-Brestanica, odsek 0361 Brestanica-Krško in R2-422/1333 Podsreda-Brestanica - križišče Brestanica
20.05.2021JN000395/2021-X01/2021, Gradnje: D-014/21; Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota - MP PLač v km 4,500
20.05.2021JN000690/2021-X01/2021, Gradnje: D-021/21; Postavitev dodatnih elementov za vodenje in usmerjanje motoristov skozi krivine na DC R1-214/1156 in 1157 Kočevje - Stari Log - Dvor
25.05.2021JN001484/2021-X01/2021, Gradnje: D-33/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-217, odsek 1209 Brezovica-Kanižarica od km 16.200 do km 17.075
25.05.2021JN001734/2021-X01/2021, Gradnje: D-36/21; Obnova vozišča državne ceste R2-425/1266 Šentvid - Šoštanj od km 12.640 do km 13.040.
27.05.2021JN001696/2021-X01/2021, Gradnje: D-27/21; Rezkanje, izravnava, preplastitev G2-111/373, Ruda(Izola) - Valeta na stacionaži: od: 2320m do: 3020m
27.05.2021JN000378/2021-X01/2021, Gradnje: D-013/21; Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
04.06.2021JN001405/2021-X01/2021, Storitve: D-30/21 -Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 0+640 do km 1+280 in od 1+600 do km 2+900 skozi naselje Markišavci
04.06.2021JN001209/2021-X01/2021, Gradnje: D-020/21; Preplastitev regionalne ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 13,200 do km 14,400
08.06.2021JN002100/2021-X01/2021, Gradnje: D-42/21; Obnova vozišča na cesti R3-683, odsek 1169 Lesično - Golobinjek, od km 8,290 do km 10,250
08.06.2021JN002111/2021-X01/2021, Gradnje: D-39/21; Sanacija plazu »Trate 2« na cesti R2-433/1289 Trate - Most čez Muro v km 1,890
08.06.2021JN001288/2021-X01/2021, Gradnje: D-026/21; Sanacija usada na nasipni brežini na cesti RT-912/7302 Zali Log -Davča v km 6,360
16.06.2021JN000979/2021-X01/2021, Storitve: D-024/21; PZI: PZI za protihrupne ograje predvidene v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP sklop »A« DRSI.
16.06.2021JN002107/2021-X01/2021, Gradnje: D-41/21; Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka Jezero v km 3,220
18.06.2021JN002567/2021-X01/2021, Gradnje: D-50/21; Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.04.2016JN000190/2016-C01/2016, Gradnje: A-4/16-Izvedba hladne reciklaže na cesti R1-201, odsek 205 Kraje - Hrušica, v km 1+240, v dolžini 2.090 m
12.04.2016JN000195/2016-C01/2016, Gradnje: Rekonstrukcija ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 10.500-10.800 (gradnja viadukta)
12.04.2016JN000239/2016-C01/2016, Gradnje: A-76/15-Sanacija plazov ¨Lemberg¨ na cesti R2-429/1245 Višnja vas – Dobrna od km 6,197 do km 6,352
13.04.2016JN000273/2016-C01/2016, Gradnje: A-58/15-Izvedba pasivne protihrupne zaščite G2-104/1139 Mengeš -Trzin, od km 1,700 do 4,530 in G2-104/1496 Mengeš (Slovenska cesta) od km 0,000 do 1,548
22.04.2016JN000617/2016-C01/2016, Gradnje: Zavarovanje podpore S2 na mostu Jagoče na cesti R3-744, odsek 2346 Štore – Svetina – Laško v km 16.888
26.04.2016JN000707/2016-C01/2016, Storitve: Recenzija projektne dokumentacije v letih 2015 in 2016 - projekt ZAHOD
03.05.2016JN000133/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-408/1374 Logatec-Žiri od km 17.680 do km 19.650
03.05.2016JN000878/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev križišča "Ulipi" (krožno križišče)
03.05.2016JN000880/2016-C01/2016, Gradnje: Zamenjava voziščne konstrukcije na cesti G2-109, odsek 1453 Mejni plato - meja Madžarska, v km 0+000, v dolžini 584 m.
06.05.2016JN001024/2016-C01/2016, Gradnje: Izvedba hladne reciklaže na cesti G1-1, odsek 240 Vič - Dravograd, v km 1+560, v dolžini 800 m.
11.05.2016JN001198/2016-C01/2016, Gradnje: A-67/15 - Preplastitev vozišča na cesti R1-234, odsek 1280 Dole - Šentjur, od km 0+700, v dolžini 800 m.
17.05.2016JN001417/2016-C01/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
18.05.2016JN001454/2016-C01/2016, Gradnje: A-28/16; Rekonstrukcija križišča na glavni cesti G1-4/1261 Velenje - Črnova, od km 2+590 do km 2+870
19.05.2016JN001524/2016-C01/2016, Gradnje: A-64/15; Ureditev ceste skozi naselje Križ
20.05.2016JN001587/2016-C01/2016, Gradnje: A-1/15; Ukrepi na voziščnih konstrukcijah G+R cest zaradi povečanih obremenitev v času gradnje Bloka 6 TE Šoštanj.
20.05.2016JN001593/2016-C01/2016, Storitve: A-22/15; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
20.05.2016JN001594/2016-C01/2016, Storitve: A-22/15; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
20.05.2016JN001595/2016-C01/2016, Storitve: A-22/15; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
20.05.2016JN001596/2016-C01/2016, Storitve: A-22/15; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
24.05.2016JN001641/2016-C01/2016, Gradnje: A15/16; Sanacija poškodovanih brežin na cesti RT 930, odsek 7065 Pesek - Oplotnica - zagotovitev prevoznosti.
24.05.2016JN001648/2016-C01/2016, Gradnje: A-30/15; Rekonstrukcija križišča državnih cest v Mokronogu (R1-215/1162 Trebnje - Mokronog, R1-215/1163 Mokronog-Boštanj in R2-418/1199 Mokronog-Zbure)
25.05.2016JN001745/2016-C01/2016, Storitve: A-7/15; Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
27.05.2016JN001822/2016-C01/2016, Storitve: A-6/14;Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2014
30.05.2016JN001908/2016-C01/2016, Gradnje: A-6/16; Rekonstrukcija križišča "Center" Nazarje, na cesti R3 - 697/5514 Nazarje-Gornji Grad, v km 0+400
02.06.2016JN002101/2016-C01/2016, Gradnje: A-29/16; Sanacija poškodovanega vozišča na R2-409, odsek 301 Vrhnika - Logatec, v km 7+660 do km 9+400, v dolžini 1.740 m
08.06.2016JN002347/2016-C01/2016, Gradnje: A-30/16; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2016.
08.06.2016JN002348/2016-C01/2016, Storitve: A-8/16; PREP RT-932/6924 CESTA NA KOPE: IZDELAVA PGD/PZI DEVIACIJE MIMO KMETIJE ROTOVNIK od km 3+1615 do km 4+100
08.06.2016JN002388/2016-C01/2016, Storitve: A-3/16; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
13.06.2016JN002531/2016-C01/2016, Gradnje: A-49/15; Gradnja nadomestnega mostu čez Bistrico v Straški Gorci na cesti R3-682/1441 v km 8,060
14.06.2016JN002579/2016-C01/2016, Gradnje: A-40/16-G- Ureditev območja križišča »Gradec pri Litiji« na regionalni cesti G2-108, odsek 1182 Ribče – Litija, od km 10,450 do km 10,730
15.06.2016JN002011/2016-C01/2016, Storitve: C-11/16; POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME OPCOST ZA VREDNOTENJE INVESTICIJ V CESTNO INFRASTRUKTURO
15.06.2016JN002685/2016-C01/2016, Storitve: A-18/16; Zagotavljanje vremenskih podatkov za potrebe izvajanja zimske službe in vzdrževanje cestno-vremenskih postaj na državnih cestah za obdobje treh let.
15.06.2016JN002687/2016-C01/2016, Gradnje: »Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje«
20.06.2016JN002842/2016-C01/2016, Gradnje: A-38/16; Ureditev počivališča Unec, ob R1-212/1115, km 0.310 do km 0.490
20.06.2016JN002843/2016-C01/2016, Gradnje: A-74/15; REKO R1-230/0327 REKO G. RADGONA - MEJA Z AVSTRIJO: GRADBENA DELA 2. ETAPA od km 0+386 do km 0+950
21.06.2016JN002893/2016-C01/2016, Gradnje: A-26/16; Preplastitev (obnova) ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje - Etapa 3 od km 4+560 - km 6+000
21.06.2016JN002895/2016-C01/2016, Gradnje: A-22/16; KRIŽ R2-432/1285 TOVARNIŠKA (RONDO): GRADBENA DELA
24.06.2016JN003069/2016-C01/2016, Storitve: A-12/16; Arheološka izkopavanja na območju Južne obvozne ceste mesta Murska Sobota
27.06.2016JN003127/2016-C01/2016, Gradnje: A-65/15; Ureditev R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč od km 12.250 do km 12.800 skozi Goričico
28.06.2016JN003149/2016-C01/2016, Gradnje: A-75/15; Ureditev krožnega križišča pri avtobusni postaji v Kočevju, G2-106/264 Kočevje - Livold s Podgorsko ulico
28.06.2016JN003150/2016-C01/2016, Gradnje: A-39/16; Ureditev glavne državne ceste na G2-107, odsek 1276 Podplat - Rogatec, od km 4,900 do km 5,724 - II. In III. Etapa
29.06.2016JN003206/2016-C01/2016, Storitve: A1/16; OBVO KIDRIČEVO: IZDELAVA PGD/PZI
30.06.2016JN003245/2016-C01/2016, Gradnje: A-62/15; Obnova ceste R2-425/1266 Šoštanj - Zavodnje: etapa1 od km 7+700 do km 8+150
06.07.2016JN003434/2016-C01/2016, Gradnje: A-36/36; Rekonstrukcija ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak od km 5,474 do km 6,447.
07.07.2016JN003502/2016-C01/2016, Storitve: A-21/16; Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, svetlobno-signalnih naprav in elektro-strojne opreme v RS za obdobje 3 let
08.07.2016JN003577/2016-C01/2016, Gradnje: A-20/16; Rekonstrukcija ceste R1-215/1162 Trebnje - Mokronog od km 6,600 do km 7,060 skozi Mirno
08.07.2016JN003578/2016-C01/2016, Storitve: A-73/15; URED R2-425/1265 SKOZI MEŽICO: IZDELAVA PZI UREDITVE SKOZI MEŽICO IN PGD IN PZI REKONSTRUKCIJE STANOVANJSKEGA OBJEKTA Trg svobode 13
12.07.2016JN003672/2016-C01/2016, Storitve: A-17/16; PGD IN PZI OBVOZNICE TOLMIN
13.07.2016JN003715/2016-C01/2016, Storitve: Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača - Koper
14.07.2016JN003749/2016-C01/2016, Gradnje: A-37/16; Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0242) v km 1,800 in rekonstrukcija železniškega podvoza (MB0243) v km 2,020 v Vuhredu na R3-704/1353
14.07.2016JN003750/2016-C01/2016, Gradnje: A-44/16; Rekonstrukcija ceste R3-667/1385 Šmarjeta - Šmarješke Toplice - I. etapa
14.07.2016JN003787/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje
15.07.2016JN001096/2016-C01/2016, Gradnje: A-49/16; Sanacija vozišča z izvedbo reciklaže po hladnem postopku s cementom in penjenim bitumnom na RT-901/1001 Rateče-Planica od km 0+000 do km 1+926.
18.07.2016JN003855/2016-C01/2016, Gradnje: A-59/15; Gradnja krožišča v Latkovi vasi
18.07.2016JN003856/2016-C01/2016, Gradnje: A-34/16; Sanacija plazu ¨Rovte¨ na cesti R2-408/1374 Logatec - Žiri od km 9,500 do km 10,102
26.07.2016JN001693/2016-C01/2016, Gradnje: A-61/16; Preplastitev vozišč G2-102/1031 Robič-Staro selo v km 0.310,G2-102/1036 Želin-Sp. Idrija v km 8.300 in R1-210/1113 Sovodenj-Cerkno v km 4.100
26.07.2016JN002584/2016-C01/2016, Storitve: C-20/16; Nadgradnja aplikacije WEPS z vključitvijo evidence prometne signalizacije na območju hitrih cest in avtocest
28.07.2016JN000448/2016-C01/2016, Gradnje: A-55/16; Sanacija plazov, usada in zidu "Govejk" na R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 4,920; 5,310; 5,680; 5,950 in 8,510
29.07.2016JN000319/2016-C01/2016, Gradnje: A-51/16; Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280
29.07.2016JN002216/2016-C01/2016, Gradnje: A-65/16; Sanacija plazov "Jurovski Dol" na cesti R3-749/4109 Jurovski Dol - Lenart v km 3,200, v km 3,530 in v km 4,230
02.08.2016JN000439/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava IDZ in IzN za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore ter ukinitev nivojskega prehoda NPr Štore v km 531+737 na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. – izdelav
03.08.2016JN001465/2016-C01/2016, Gradnje: A-60/16; Izgradnja krožnega križišča
05.08.2016JN004420/2016-C01/2016, Gradnje: A-23/16; Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136 Kranj – Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju letališča Brnik (Aerodrom Ljubljana)
05.08.2016JN004442/2016-C01/2016, Storitve: VERIFIKACIJA PODSISTEMA INFRASTRUKTURA V ZVEZI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV TSI INF PRI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI IZN TER IZUVEDBI DEL ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST - CELJE
05.08.2016JN004443/2016-C01/2016, Storitve: VERIFIKACIJA PODSISTEMA ENERGIJA V ZVEZI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV TSI ENE PRI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI IZN TER IZUVEDBI DEL ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST - CELJE
08.08.2016JN001674/2016-C01/2016, Gradnje: A-63/16; OBNO G2-109/0357 LENDAVA - PETIŠOVCI: GRADBENA DELA ( od MP z R Hrvaško do priključka na AC)
11.08.2016JN002460/2016-C01/2016, Gradnje: A-64/16; Rekonstrukcija križišča Žalec (pri plinski postaji) na R2-447/0287 v km 1,060
12.08.2016JN004621/2016-C01/2016, Gradnje: A-46/16; Ureditev ceste R2-419/1205 Šentjernej-Križaj skozi Prekopo - III. etapa od km 3.890 do km 4,600
16.08.2016JN002035/2016-C01/2016, Gradnje: A-42/16; Rekonstrukcija ceste R3-622/6848 Goriče - Kal -faza 2.b
17.08.2016JN004700/2016-C01/2016, Storitve: A-32/16; Redni in glavni pregledi objektov na CP KP, GO, LJ, NM v letu 2016
19.08.2016JN004742/2016-C01/2016, Gradnje: A-31/16; Izgradnja obvoznice Sela v okviru izgradnje ceste R3-656/3650 Dragarji - Osilnica, od km 10,000 do km 10,460
19.08.2016JN000445/2016-C01/2016, Storitve: DODATNA DELA NA PROJEKTU IZDELAVE ŠTUDIJE VARIANT ZA UREDITEV IZVENNIVOJSKEGA PREHODA RAKEK V OBČINI CERKNICA
22.08.2016JN004792/2016-C01/2016, Storitve: F-3/14; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za ceste - OBMOČJE 3.
23.08.2016JN000666/2016-C01/2016, Gradnje: A-57/16; SANACIJA ZIDU IN PLAZU NA CESTI R2-403/1072 KNEŽA - PODBRDO od km 0,780 do km 1,280
24.08.2016JN004516/2016-C01/2016, Storitve: C-22/16; Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
24.08.2016JN004330/2016-C01/2016, Storitve: C-21/16; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS – državne ceste
24.08.2016JN003466/2016-C01/2016, Gradnje: A-97/16; Preplastitev vozišč na cesti G2-103, odsek 1007 Peršeti-Ušnik od km 0,100 do km 0,700 in odsek 1008 Ušnik-Plave od km 10,150 do km 12,500.
24.08.2016JN004861/2016-C01/2016, Storitve: C-19/16; Posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
25.08.2016JN002520/2016-C01/2016, Gradnje: A-68/16; Modernizacija ceste R3-649/2915 Zagradec Žvirče - II. etapa od km 7.630 do km 9.130
25.08.2016JN004125/2016-C01/2016, Gradnje: Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper
26.08.2016JN002969/2016-C01/2016, Gradnje: A-76/16; Gradnja krožnega križišča Dobrovo
29.08.2016JN001113/2016-C01/2016, Gradnje: ANEKS ŠT. 3 – MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D
30.08.2016JN002276/2016-C01/2016, Gradnje: A-67/16; Preplastitev ceste R1-208/1060 Gračišče - Sočerga od km 5.200 do km 7.050
07.09.2016JN003935/2016-C01/2016, Gradnje: A-99/16; Preplastitev vozišča na cesti R1-218, odsek 1212 Podzemelj - Črnomelj od km 2,700 do 4,700.
13.09.2016JN004021/2016-C01/2016, Gradnje: A-105/16; Preplastitev vozišč na cestah G1-4, odsek 1262 Črnova-Arja vas in R2-447, odsek 0291 Ločica-Trojane.
15.09.2016JN003733/2016-C01/2016, Gradnje: A-88/16; Modernizacija ceste R3-605, odsek 5702 Kambreško-Solarji-Livek od km 7,050 do km 10,300.
15.09.2016JN003771/2016-C01/2016, Gradnje: A-93/16; Obnova vozišča R2-644, odsek 1357 Šentjakob -Domžale in odsek 1358 Domžale-Duplica.
15.09.2016JN005542/2016-C01/2016, Gradnje: Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško
20.09.2016JN003404/2016-C01/2016, Gradnje: A-87/16; Protiprašna zaščita na cesti RT-907, odsek 1101 Krnica – Zg. Radovna od km 3.580 v dolžini 8.176 m.
21.09.2016JN003770/2016-C01/2016, Gradnje: A-90/16; Gradnja nadomestnega mostu čez Reko pri Trbonjah (MB0290) na R3-702/2704 v km 0,900
21.09.2016JN002849/2016-C01/2016, Gradnje: A-71/16; URED R3-704 PODVELKA: UREDITEV KRIŽIŠČA G1-1/0244,0243 IN R3-704/1355
22.09.2016JN004110/2016-C01/2016, Gradnje: A-107/16; Preplastitev vozišča na cesti G1-5, odsek 0335 Impoljca - Brestanica od km 6,780 do 9,632.
22.09.2016JN003177/2016-C01/2016, Storitve: A-73/16; Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
23.09.2016JN005744/2016-C01/2016, Storitve: A-22/15; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
23.09.2016JN005746/2016-C01/2016, Storitve: PREGLED IN VERIFIKACIJA SKLADNOSTI IZVEDENIH DEL NA GSM-R SISTEMU S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA
27.09.2016JN003463/2016-C01/2016, Gradnje: A-96/16; Preplastitev odsekov R3-731/8209 Polzela-Parižlje-Braslovče-M. Braslovče od km 3.350(L=490 m) in R2-430/0281 Stranice-Višnja vas od km 6.240(L=1.929m)
27.09.2016JN003568/2016-C01/2016, Gradnje: A-92/16; Ureditev ceste skozi Verd - 1. faza od km 1.580 do km 2.475
29.09.2016JN005283/2016-C01/2016, Storitve: C-24/16; Vzdrževanje spletnega modula za prikaz video almanaha cest - WAC z gostovanjem
29.09.2016JN005282/2016-C01/2016, Storitve: C-23/16; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
29.09.2016JN005281/2016-C01/2016, Storitve: C-26/16; Izvajanje programa EuroRAP na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo v letih 2016 in 2017
03.10.2016JN002217/2016-C01/2016, Gradnje: A-50/16; Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo ceste G2-103/1008 Kanal - Rodež
04.10.2016JN005989/2016-C01/2016, Storitve: A-27/16; Izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah
05.10.2016JN003070/2016-C01/2016, Gradnje: A-84/16; Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, II. odsek
06.10.2016JN006057/2016-C01/2016, Gradnje: A-48/16; Obvoznica Krško - izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto
07.10.2016JN003467/2016-C01/2016, Gradnje: A-78/16; Gradnja nadomestnega mostu čez Črni potok pri Orehovem (NM0215) na R3-679/3909 v km 2,190
11.10.2016JN004646/2016-C01/2016, Gradnje: A-121/16; Obnova vozišča R3-754, odsek 1493 Planina - Unec, od km 0,000 do km 4,400.
12.10.2016JN003585/2016-C01/2016, Gradnje: A-79/16; Gradnja nadomestnega mostu čez Kozjak v Ušniku (GO0041) na G2-103/1008 v km 0,200
14.10.2016JN002056/2016-C01/2016, Gradnje: A-66/16; Krožišči Sežana ( KM 0.450 in km 0.700 ) - Gradnja krožišča K1 v Sežani)
14.10.2016JN004476/2016-C01/2016, Gradnje: A-117/16; PREP R3-690/1235 VIDEM - ZG. LESKOVEC: REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA ''VAREJA'' od km 5+855 do km 6+055
18.10.2016JN004155/2016-C01/2016, Gradnje: A-91/16; Rekonstrukcija ceste R2-408/1374 Logatec ( Rovte ) - Žiri od km 17.556 do km 19.549
18.10.2016JN004574/2016-C01/2016, Gradnje: A-86/16; Rekonstrukcije križišča »Renek«
19.10.2016JN003368/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji odseka železniške proge Zidani Most - Celje; izvennivojskih križanj v Marija Gradcu in Rimskih Toplicah ter mostu čez Savinjo v Marija Gradcu
19.10.2016JN006509/2016-C01/2016, Gradnje: Izvedba del na projektu Modernizacija kočevske proge 2. faza 2. etapa
24.10.2016JN004156/2016-C01/2016, Gradnje: A-111/16; Preplastitev regionalne ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava od km 1,835 do km 2,465; od km 5,769 do km 6,470 in od km 7,927 do km 8,695.
24.10.2016JN004200/2016-C01/2016, Gradnje: A-113/16; Obnova vozišča regionalne ceste R3-712, odsek 1331 Žihlava-Rogoznica (Ptuj) od km 3.229 do km 5.429.
24.10.2016JN004604/2016-C01/2016, Gradnje: A-116/16; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-428/1250 Luče – Sestre Logar, od km 2+240 do km 2+340 in km 2+990 do km 3+317
24.10.2016JN004176/2016-C01/2016, Gradnje: A-80/16; URED PODVINCI : GRADBENA DELA - 2. ETAPA: od km 18+500 do km 19+520
27.10.2016JN003476/2016-C01/2016, Gradnje: A-95/16; Sanacija usadov Sorica in ceste R3-909/1129 Sorica – Petrovo Brdo v km 1,890; v km 2,280; v km 2,850 in v km 3,900 ter ureditev odvodnjavanja
28.10.2016JN004300/2016-C01/2016, Gradnje: A-109/16; Sanacija plazu"Fikšinci" na ceti R3-718/5619 Fikšinci od km 0,412 do km 0,548
03.11.2016JN004171/2016-C01/2016, Gradnje: A-83/16; Preplastitev vozišča na cesti R3-610, odsek 1370 Dol. Trebuša-Sp. Idrija od km 15.100 do km 17.500.
03.11.2016JN004996/2016-C01/2016, Gradnje: A-125/16; Preplastitev vozišča na cesti R2-437,odsek 0267 Šentilj-meja od km 0.000 do 1.420 in na cesti R2-437,odsek 0268 Šentilj-Pesnica od km 5.383 do 6.100.
07.11.2016JN004058/2016-C01/2016, Storitve: Verifikacija podsistema Energija v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI ENE in TSI SRT za nadgradnjo odseka železniške proge Maribor-Šentilj-d.m.
08.11.2016JN006539/2016-C01/2016, Storitve: C-28/16; Obnova Oracle storitve tehnične podpore št. 1601712
08.11.2016JN004106/2016-C01/2016, Gradnje: A-112/16; Sanacija asfaltnega vozišča regionalne ceste R2-439, odsek 1302 Bratonci - Križevci, od km 7,140 do km 8,695.
10.11.2016JN003714/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za razvoj koridorskih prog v RS
11.11.2016JN002918/2016-C01/2016, Gradnje: A-74/16; Obnova vozišča R2-413, odsek 1079 Zbilje - Vodice, od km 0,490 do km 1,223.
14.11.2016JN005117/2016-C01/2016, Gradnje: A-126/16; Izvedba odseka kolesarske povezave »Termalna pot«, odsek Strehovci – Dobrovnik, ob R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik, km 11,500 do 13.390
16.11.2016JN004105/2016-C01/2016, Gradnje: A-110/16; Obnova vozišč na R3-688/1232 Žiče-Poljčane, R3-704/1355 Ribnica-Brezno in R1-227/1423 Kotlje-Slovenj Gradec.
16.11.2016JN004199/2016-C01/2016, Gradnje: A-100/16; Obnova vozišč na dveh delih odseka R1-229/1286 Rogoznica-Senarska in dveh delih R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj.
18.11.2016JN002057/2016-C01/2016, Gradnje: A-47/16; Rekonstrukcija G1-6/ 0339 Pivka - Ribnica od km 3.210 do km 5.975 s priključkom Kal
22.11.2016JN006891/2016-C01/2016, Storitve: C-29/16; Nadgradnja obstoječih semaforskih naprav MSKE 60 in upravljanje naprav iz CUVP.
22.11.2016JN004102/2016-C01/2016, Gradnje: A-114/16; Preplastitev vozišča G1-7/356 Starod - Podgrad od km 4.262 do km 4.882 in G1-11/1062 Koper - Dragonja od km 11.926 do km 12.980.
22.11.2016JN001675/2016-C01/2016, Gradnje: A-58/16; URED G1-1/0245 SELNICA OB DRAVI: GRADBENA DELA 3. ETAPA od km 9+250 do km 9+810
22.11.2016JN005001/2016-C01/2016, Blago: A-118/16; Dobava cestnih smernikov ter cestne opreme za potrebe zamenjave na državnih cestah v upravljanju DRSI v letih 2016, 2017 in 2018.
23.11.2016JN004170/2016-C01/2016, Gradnje: A-106/16; Preplastitev vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz) – Metlika na delu med km 11,300 in km 13,736.
25.11.2016JN003154/2016-C01/2016, Gradnje: A-53/16; Izgradnja krožnega križišča na DC R1-228/1291 Spuhlja-Zavrč v km 2,670 ter ureditve mvspn MARKOVCI na DC R1-228/1291 od km 2,160 do km 2,470
28.11.2016JN007510/2016-C01/2016, Gradnje: A-19/16; Sanacija brežine "Visoko" ob cesti R1-210/1110 Škofja Loka - Gorenja vas od km 10,290 do km 10,430
29.11.2016JN004763/2016-C01/2016, Gradnje: A-104/16; Gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Šentjurju (CE0065) na R2-423/1226 v km 0,083
02.12.2016JN004303/2016-C01/2016, Gradnje: A-115/16; Gradnja krožnega križišča Vipava na cesti R2-444/1473 Vipava - Ajdovščina v km 0.710
08.12.2016JN007716/2016-C01/2016, Storitve: A-33/16; Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2016
12.12.2016JN004014/2016-C01/2016, Gradnje: A-98/16; PREP G2-112/1256 RAVNE - DRAVOGRAD: REKO CESTE od km 0+500 do km 3+500: IZDELAVA IDP in PZI
14.12.2016JN004954/2016-C01/2016, Gradnje: A-119/16; Sanacija usadov na cesti R3-653/1364 Trava – Podplanina v km 18,240 in v km 18,570 (sanacija po poplavah)
14.12.2016JN004474/2016-C01/2016, Gradnje: A-102/16; Gradnja obvozne ceste naselja Godovič
20.12.2016JN004167/2016-C01/2016, Gradnje: A-103/16; Rekonstrukcija ceste R3-641/1369 skozi Srednjo vas pri Polhovem gradcu od km 9.650 do km 10.540
21.12.2016JN005911/2016-C01/2016, Gradnje: A-127/16; Rekonstrukcija ceste R3-750/7709 Slovenska vas-Šentrupert - III. etapa od km 1,225 do km 1,800
30.12.2016JN005863/2016-C01/2016, Storitve: A-130/16; Izdelava informacijskega sistema za izdelavo poročil o projektih
06.01.2017JN006713/2016-C01/2017, Gradnje: A-143/16 - Preplastitev in izvedba hladne reciklaže s penjenim bitumnom na cesti R2-433, odsek 1288 Lenart - Trate od km 0.233 do km 3.150.
09.01.2017JN007790/2016-C01/2017, Storitve: C-25/16; Vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje postopkov odkupov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij ali rekonstrukcij državnih cest RS
11.01.2017JN005819/2016-C01/2017, Gradnje: A-133/16; Izvedba reciklaže in preplastitev vozišča na cesti R3-676, odsek 2204 Spodnja Pohanca – Kapele med km 8,000 in km 9,960.
13.01.2017JN005035/2016-C01/2017, Gradnje: A-124/16; Preplastitev vozišča na R3-747/2805 Sv. Trojica-Cogetinci-Sp. Ivanjci, na R3-745/4118 Dolge Njive-Spodnji Duplek in na R3-749/8616 Vosek-Jurovski dol.
18.01.2017JN006562/2016-C01/2017, Storitve: A-142/16; OKVIRNI SPORAZUM - Izvajanje tehničnih postopkov in priprava osnutkov dovoljenj za izredne prevoze.
19.01.2017JN006285/2016-C01/2017, Storitve: A-136/16; OKVIRNI SPORAZUM - Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji.
19.01.2017JN005580/2016-C01/2017, Storitve: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje
24.01.2017JN006722/2016-C01/2017, Gradnje: A-128/16 - Sanacija vozišča v Dobrovniku na R2-439/1300 Dobrovnik-Renkovci od km 0,0 do km 0,735 R2-442/1319 Dobrovnik-Rondo Dolga Vas od km 0,0 do km 1,100
01.02.2017JN007220/2016-C01/2017, Blago: A-144-16; Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje v predorih.
07.02.2017JN005914/2016-C01/2017, Gradnje: A-135/13: Sanacija voziščne konstrukcije po postopku hladne reciklaže na cesti R2-433, odsek 1288 Lenart-Trate od km 3.150 do km 5.150.
07.02.2017JN005238/2016-C01/2017, Gradnje: A-85/16; PREP R1-231/1325 RAZKRIŽJE - MP GIBINA. GRADBENA DELA od km 0+570 do km 2+826
07.02.2017JN000877/2017-C01/2017, Storitve: A-3/16; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
08.02.2017JN006563/2016-C01/2017, Storitve: A-134/16; Podpora strokovnim aktivnostim Direkcije RS za infrastrukturo v delovnih telesih mednarodnih organizacij CEDR in WRA - PIARC.
10.02.2017JN007070/2016-C01/2017, Gradnje: A-145/16; Sanacija vozišča na cesti G2-108/1186 Hrastnik - Zidani Most od km 0,000 do km 8,291.
22.02.2017JN001144/2017-C01/2017, Blago: C-27/16; Nakup in dobava montažnih jeklenih mostnih konstrukcij dolžine 4x40 m z rezervnimi deli
24.02.2017JN000568/2017-C01/2017, Gradnje: »Predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških postajah Zidani Most, Celje, Laško, Poljčane in Slovenska Bistrica za potrebe zagotavljanja varnosti in prevoznosti železniške proge v ča
27.02.2017JN004764/2016-C01/2017, Storitve: A-72; Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije za ureditev DC R2-448 (bivša H1), odsek AC priključek Trebnje zahod – Dobravske Laze – Poljane - Zagorica
07.03.2017JN004998/2016-C01/2017, Gradnje: A-120/16; Obnova ceste na Vršič od km 4,275 do km 5,425 z sanacijo zidu od km 4,320 - 4,380
09.03.2017JN000673/2017-C01/2017, Gradnje: A-011/17; Preplastitev vozišč na G2-102, odsek 1006 Idrsko-Peršeti, od km 8+700 v dol. 1.550 m in R1-203, odsek 1002 Predel-Bovec, od km 3.400 v dol. 1.300 m
10.03.2017JN003475/2016-C01/2017, Gradnje: A-89/16; Sanacija poškodovanih prepustov in podpornih zidov na R2-401, odsek 1020 Žaga – Učja, od km 2,4 do 7,4
14.03.2017JN000227/2017-C01/2017, Gradnje: A-013/17; Preplastitev vozišč na RT-936,odsek 1063 Col-Predmeja, od km 5+150 v dol. 1.100 m in R1-207, odsek 1058 Črni Vrh-Col, od km 2.700 v dol. 1.400 m
21.03.2017JN007805/2016-C01/2017, Gradnje: A-2/17; Gradbena dela za ureditev štiripasovnice s krožiščem K3 na ankaranski cesti v Kopru
27.03.2017JN001489/2017-C01/2017, Storitve: Odkup cevne kanalizacije na relaciji Ljubljana – Kranj ter izvedba optičnih povezav za potrebe projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«
30.03.2017JN004922/2016-C01/2017, Gradnje: A-122/16; Rekonstrukcija starega mostu čez reko Dravo (PT0027) v km 0,113 in mostu čez Studenčnico (PT0026) v km 0,561 na R3-710/0247 na Puju
03.04.2017JN007037/2016-C01/2017, Gradnje: A-131/16; Južna obvozna cesta mesta Murska sobota od km 1+200 do km 3+920
05.04.2017JN002798/2017-C01/2017, Gradnje: Gradbena dela
07.04.2017JN007581/2016-C01/2017, Gradnje: A-146/16; Sanacija nevarnih mest na G+R cestah na območju RS.
12.04.2017JN000866/2017-C01/2017, Gradnje: A-017/17; Preplastitev G1-7/356 Starod-Podgrad od 5.359 do 5.981,R2-404/1379 Podgrad-Il.Bistrica od 0.296 do 1.330,G1-6/343 Il.Bistrica-Jelšane od 8.085 do8.500
13.04.2017JN001395/2017-C01/2017, Gradnje: A-026/17; Preplastitev na cesti G1-4, odsek 1258 Otiški vrh-Slovenj Gradec v km 5.855 in na odseku 1260 Gornji Dolič-Velenje v km 0.120.
18.04.2017JN001235/2016-C01/2017, Storitve: A-59/16; IDP rekonstrukcije G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500
20.04.2017JN003615/2017-C01/2017, Gradnje: A-14/16; OBNO R2-425/1265 MEŽICA: GRADBENA DELA 3. ETAPA od km 0+050 do km 1+585
20.04.2017JN007208/2016-C01/2017, Gradnje: »Dobava in vgradnja prevozne elektronapajalne postaje (PENP) na postajo Hrastovlje z napajalnim kablom do elektronapajalne postaje Rižana«
20.04.2017JN001207/2017-C01/2017, Storitve: A-029/17; Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.
21.04.2017JN000235/2017-C01/2017, Gradnje: A-007/17; Rekonstrukcija mostu čez Mlinski potok v Vidmu (LJ0145) na G2-108/1181 v km 3,900
21.04.2017JN003813/2017-C01/2017, Storitve: A-43/16; OKVIRNI SPORAZUM - Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
24.04.2017JN003535/2016-C01/2017, Gradnje: A-94/16; Sanacija brežin »Bezovica« in »Podpeč« na cesti R3-624/3721 Loka – Podpeč – Rakitovec v km 2,500 in v km 4,200
24.04.2017JN004034/2017-C01/2017, Storitve: A-3/16; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
28.04.2017JN000605/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
03.05.2017JN001432/2017-C01/2017, Gradnje: A-021/17; Sanacija vozišča na cesti RT-905, odsek 1096 Krnica - Mrzli studenec od km 6.380 do km 8.510 s hladno reciklažo s penjenim bitumnom.
05.05.2017JN001139/2017-C01/2017, Gradnje: A-024/17; Nadomestna gradnja mostu čez Pešnico v Dolah (CE0148) na R1-234/1280 v km 0.300
08.05.2017JN002775/2017-C01/2017, Storitve: C-4/17; Nadgradnja semaforskih naprav tipa T-1 in T2000 za upravljanje iz CUVP.
10.05.2017JN000783/2017-C01/2017, Blago: A-6/17; Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I in II.
15.05.2017JN001420/2017-C01/2017, Gradnje: A-023/17; IZGRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE ROGAŠKA SLATINA – PODČETRTEK – BISTRICA OB SOTLI; ODSEK IMENO-PRELASKO
17.05.2017JN008081/2016-C01/2017, Storitve: Izvedba inženirskih storitev za nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
19.05.2017JN004595/2017-C01/2017, Storitve: C-5/17 - Izdelava PGD in PZI za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
19.05.2017JN000446/2017-C01/2017, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite na odseku Zidani Most – Celje
08.06.2017JN001132/2017-C01/2017, Gradnje: A-020/17; Rekonstrukcija ceste Gonjače - Šmartno in gradnja krožnega križišča
09.06.2017JN000678/2017-C01/2017, Gradnje: A-010/17; Obnova vozišča R2-415, odsek 1217 Drtija - Izlake, od km 2,500 - 4,530.
12.06.2017JN002186/2017-C01/2017, Gradnje: A-043/17; Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu 2. in 3. faza
14.06.2017JN002275/2017-C01/2017, Blago: A-45/17; OKVIRNI SPORAZUM - Priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog vzdrževanja in varstva državnih cest ter prometne varnosti.
16.06.2017JN002129/2017-C01/2017, Gradnje: A-040/17-Sanacija plazu Grahovo ob Bači na cesti R2-403/1072 Kneža – Podbrdo od km 3,950 do km 4,280
21.06.2017JN001423/2017-C01/2017, Gradnje: A-025/17; Modernizacija ceste Loka - Ledinščica od km 4+100 do km 5+150 in 6+620 do km 7+110
21.06.2017JN001292/2017-C01/2017, Gradnje: A-016/17; Rekonstrukcija mostu čez Bistrico v Ledinščici (CE0180) na R3-682/1441 v km 9,150
21.06.2017JN002769/2017-C01/2017, Gradnje: A-049/17; Obnova celotnega zgornjega ustroja na cesti R1-215, odsek 1163 Mokronog-Boštanj v km 5,300 v dolžini 2.700 m
21.06.2017JN001120/2017-C01/2017, Storitve: A-015/17; OBVO ZAHODNA OBVOZNICA ORMOŽ: IZDELAVA PZI UREDITVE LOKALNE CESTE (DEL OBVOZNICE) IN PRIKLJUČKA - KRIŽIŠČA Z G1-2
26.06.2017JN002514/2017-C01/2017, Blago: A-34/17; PGD in PZI Vzhodne obvoznice Murska Sobota
27.06.2017JN002022/2017-C01/2017, Storitve: A-030/17; Zalivanje reg in razpok na državnih cestah v RS v letu 2017.
27.06.2017JN005529/2017-C01/2017, Storitve: C-6/17; Vzdrževanje informacijskega sistema nadzora in upravljanja naprav CUVP.
27.06.2017JN001410/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava PGD in PZI za odsek žel. proge Maribor – Šentilj – d.m. od km 595+900 do km 599+600 glavne žel. proge št. 30
28.06.2017JN005906/2017-C01/2017, Storitve: C-07/17; Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
28.06.2017JN006352/2017-C01/2017, Gradnje: A-35/2016; Sanacija brežine ¨Sestre Logar¨ na cesti R2-428/1252 Sestre Logar – Pavličevo sedlo od km 0,705 do km 0,850
28.06.2017JN004883/2017-C01/2017, Storitve: A-59/17; Klasificiranje investicijsko-tehnične dokumentacije cestne in železniške infrastrukture
05.07.2017JN001380/2017-C01/2017, Gradnje: A-027/17; Rekonstrukcija dveh mostov preko hudournikov: pri Šubci na R1-206/1028 v km 2,720 (GO0100); v Trenti na R1-206/1028 v km 4,290 (GO0101)
10.07.2017JN002265/2017-C01/2017, Gradnje: A-037/17; Rekonstrukcija nadvoza čez žel. progo Zidani Most-Dobova (NM0105) na R2-424/1166 v km 0,500
11.07.2017JN000260/2017-C01/2017, Gradnje: A-008/17; Rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarskega pasu ob cesti R2-442/1319 od naselja Dobrovnik do naselja Kamovci
11.07.2017JN000416/2016-C01/2017, Gradnje: A-52/16; PREP RT - 932/6924 CESTA NA KOPE- 4. ETAPA: GRADBENA DELA od km 2+000 do km 3+650
12.07.2017JN004774/2017-C01/2017, Gradnje: A-053/17 - Nadomestna gradnja mostu čez Pirešico pri Vinski Gori (CE0124) na G1-4/1261 v km 5.930
18.07.2017JN002145/2017-C01/2017, Gradnje: A-041/17; Gradbena dela za rekonstrukcijo Snežniške ceste v Pivki R2-404 odsek 1380 ( 1a. faza)
18.07.2017JN002025/2017-C01/2017, Storitve: A-014/17; Izdelava PGD, PZI za zahodno obvoznico z nadvozom čez železniško progo (južna priključna cesta) v Ivančni Gorici
20.07.2017JN002632/2017-C01/2017, Gradnje: Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice - Laško in Laško - Celje
21.07.2017JN005015/2017-C01/2017, Gradnje: A-044/17; Ureditev ceste skozi Zdole, R3-677/2202 Pišece-Zg. Pohanca-Krško od km 11,925 do km 12,446
31.07.2017JN002852/2017-C01/2017, Gradnje: A-051/17; Reko. R2-425/1265 Mežica - Črna na Koroškem: gradbena dela od km 5.050 do km 10.900
03.08.2017JN004345/2017-C01/2017, Gradnje: A-054/17; Ureditve krožnega križišča "Hrušica", na R2-452/0368 Hrušica – Javornik v km 0,620.
03.08.2017JN004998/2017-C01/2017, Gradnje: A-055/17; Sanacija plazu Dolenji Novaki na cesti R3-912/3105 Novaki - Cerkno od km 2,810 do km 2,965
07.08.2017JN005440/2017-C01/2017, Gradnje: A-69/17; Sanacija mostu čez Pako v Rečici (CE0192) na R2-426/7949 v km 4,300
07.08.2017JN004992/2017-C01/2017, Gradnje: A-067/17; Preplastitev ceste R3-701/1430 Pesek - Rogla - Zeče, od km 0 do km 1+815
07.08.2017JN002173/2017-C01/2017, Gradnje: A-042/17; Gradbena dela za ureditev križišča Ajdovščina (za Lokavec)
08.08.2017JN002004/2017-C01/2017, Gradnje: A-038/17; Obnova vozišča na dveh delih G1-1/0241 Dravograd-Radlje med km 0,965 in km 2,090 ter med km 2,340 in km 3,550.
08.08.2017JN004830/2017-C01/2017, Gradnje: A-062/17; Ureditev R1-201/0203 Kranjska Gora – Dovje, od km 2+900 do km 4+200, skozi Gozd Martuljek
11.08.2017JN004994/2017-C01/2017, Gradnje: A-061/17; Obnova ceste R3-693/3202 Nova Cerkev - Socka - Vitanje , od km 6+846 do km 8+100
14.08.2017JN004871/2017-C01/2017, Gradnje: A-057/17; Rekonstrukcija ceste R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 1,223 do km 1,900 z novogradnjo mostu čez Kotredeščico (območje plazu "Ruardi")
16.08.2017JN005776/2017-C01/2017, Gradnje: A-81/17; Ureditev križišča LOG ( Dragomer )
17.08.2017JN002368/2017-C01/2017, Gradnje: A-047/17; MODE RT-931 RIBNICA NA POH. - RIBNIŠKA KOČA 1. ETAPA. GRADBENA DELA od km 0+140 do km 0+850
17.08.2017JN007192/2017-C01/2017, Storitve: C-09/17; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS – državne ceste
25.08.2017JN004917/2017-C01/2017, Gradnje: A-064/17; Sanacija ceste R3-700, odsek 1272 Sl. Konjice - Oplotnica od km 0,800 do km 3,400 v dolžini 2.600 m.
25.08.2017JN004967/2017-C01/2017, Gradnje: A-068/17; Gradnja odseka kolesarske povezave Celje - Laško in brvi čez Savinjo v skupni dolžini 2403 m
25.08.2017JN005462/2017-C01/2017, Gradnje: A-71/17; URED G2-112/1255 PREVALJE - 2- ETAPA: od km 4+540 do km 5+155. GRADBENA DELA
29.08.2017JN005478/2017-C01/2017, Gradnje: A-66/17; Sanacija plazu na cesti R2-425/1265 Poljana – Šentvid v km 12,322
29.08.2017JN000833/2017-C01/2017, Gradnje: A-18/17; Rekonstrukcija mostu čez Mežo v Črni (MB0304) na RT-926/6506 v km 7,866
29.08.2017JN005027/2017-C01/2017, Gradnje: A-065/17; Modernizacija ceste R3-666/8115 Sopota-Podkum od km 0,000 do km 2,550
29.08.2017JN005600/2017-C01/2017, Gradnje: A-77/17; Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Solkan - Lokve (krožišče Preval)
30.08.2017JN005188/2017-C01/2017, Gradnje: A-060/17; URED R3-715/5645 SKAKOVCI - 3. ETAPA: GRADBENA DELA: UREDITEV KRIŽIŠČA R3-715 IN R2-440 V SKAKOVCIH
31.08.2017JN005959/2017-C01/2017, Blago: A-86/17 - Merilna oprema za ugotavljanje nosilnosti vozišča.
01.09.2017JN005942/2017-C01/2017, Gradnje: A-84/17; Modernizacija ceste RT-919/1343 Vinica-Sinji Vrh-Radenci od km 15,700 do km 17,300
01.09.2017JN002880/2017-C01/2017, Gradnje: A-050/17; Ureditev ceste in pločnika na cesti R1-229, odsek 1286 Rogoznica – Senarska, od km 14,600 do km 15,498 – v naselju Gočova
05.09.2017JN006453/2017-C01/2017, Gradnje: A--93/17; Obnova vozišča na cesti R2-411/1471 Kranj Z - Polica s hladno reciklažo in penjenim bitumnom v dolžini 733 m.
05.09.2017JN005000/2017-C01/2017, Gradnje: A-063/17; Obnova vozišča s hladno reciklažo na cesti G2-107, odsek 1276 Podplat - Rogatec, od km 6+970 v dolžini 3.550 m.
06.09.2017JN001561/2017-C01/2017, Gradnje: A-032/17; Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah.
06.09.2017JN007429/2017-C01/2017, Storitve: C-08/17; Redno vzdrževanje stacionarnih merilnikov hitrosti
07.09.2017JN006451/2017-C01/2017, Gradnje: A-92/17; Sanacija vozišča na cesti R2-452, odsek 206 Javornik - Žirovnica od km 0.735 do km 1.592 in odsek 368 Hrušica - Javornik od km 0.723 do km 2.080.
07.09.2017JN006483/2017-C01/2017, Gradnje: A-89/17; Nadomestna gradnja mostu čez Hudinjo pri Selcah (CE0250) na R3-693/2302 v km 6,820
07.09.2017JN005528/2017-C01/2017, Storitve: A-72/17; Izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimenzij tovornih vozil na območju Republike Slovenije.
13.09.2017JN006589/2017-C01/2017, Storitve: A-91/17; Obdobni pregledi premostitvenih objektov na območjih CP KR, CE, MB, MS in PT v LETU 2017 – redni (letni) in glavni pregledi
13.09.2017JN007022/2017-C01/2017, Blago: A-103/17; Dobava in montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil
15.09.2017JN006452/2017-C01/2017, Gradnje: A--94/17; Preplastitev vozišč na cestah R1-225/1247 Mozirje-Soteska, R2-426/1269 Pesje-Gorenje.
19.09.2017JN005745/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Grosuplje
22.09.2017JN006082/2017-C01/2017, Gradnje: A-83/17 - Modernizacija (novogradnja) ceste od mostu čez Čabranko pri Črnem potoku do naselja Vici od km 0.800 do km 1.400
25.09.2017JN008017/2017-C01/2017, Storitve: C-11/17; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
25.09.2017JN008018/2017-C01/2017, Storitve: C-12/17; Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
26.09.2017JN006927/2017-C01/2017, Gradnje: A-106/17; OBNOVA VOZIŠČA R3-642, ODSEK 1147 PODPEČ - IG, OD KM 1,635 - 4,000, V SKUPNI DOLŽINI L = 2.365 m.
29.09.2017JN006769/2017-C01/2017, Gradnje: A-96/17; Ureditev pločnikov v območju naselja Lokve ob cesti R1-216/1178 Črmošnjice-Črnomelj, od km 12,475 do km 14,500
29.09.2017JN007202/2017-C01/2017, Gradnje: A-109/17; Gradbena dela za ureditev ceste skozi Senožeče
29.09.2017JN005589/2017-C01/2017, Gradnje: A-73/17; Ureditev ceste skozi Loški potok
03.10.2017JN007697/2017-C01/2017, Gradnje: A-123/17; SANACIJA BREŽIN "PLAVE" NA CESTI G2-103/1008 UŠNIK - PLAVE od km 2,780 do km 3,380
03.10.2017JN007271/2017-C01/2017, Gradnje: A-108/17; Rekonstrukcija ceste R3-624/3721 Podpeč - Rakitovec
03.10.2017JN005645/2017-C01/2017, Gradnje: A-78/17; Rekonstrukcija ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež, od km 3.078 do km 3.740 - skozi Velike Brusnice
03.10.2017JN001332/2017-C01/2017, Gradnje: Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.
04.10.2017JN006508/2017-C01/2017, Gradnje: A-100/17; Modernizacija ceste R3-647/1174 Mlačevo-Krka, od km 6,850 do km 13,550.
04.10.2017JN007216/2017-C01/2017, Storitve: A-110/17; Meritve torne sposobnosti voznih površin z napravo SCRIMTEX ali enakovredno v letih 2017 do 2020
05.10.2017JN007405/2017-C01/2017, Gradnje: A-115/17 - Rekonstrukcija mostov na R2-401/1020: čez Globočak (GO0085) v km 3,790 in čez Suho strugo (GO0090) v km 6,400
05.10.2017JN006729/2017-C01/2017, Storitve: A-70/17; Monitoring hrupa za ceste z več kot 1 milijonom prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo
06.10.2017JN005760/2017-C01/2017, Gradnje: A-82/17 - Ureditev ceste R1-218/1212 Podzemelj-Črnomelj skozi Gradac od km 0,970 do km 2,705
06.10.2017JN002312/2017-C01/2017, Gradnje: Vgradnja detektorja vročih osi, detektorja ploščatih koles in tirne tehtnice na odseku železniške proge Divača–Koper
06.10.2017JN007578/2017-C01/2017, Storitve: A-120/17; Preslikava projektne dokumentacije in dokumentarnega gradiva stalne zbirke
09.10.2017JN007846/2017-C01/2017, Gradnje: A-132/17; Preplastitev vozišča ceste R1-232, odsek 1316 Martjanci - Murska Sobota od km 0,550 do km 1,793.
09.10.2017JN006279/2017-C01/2017, Storitve: Izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom
12.10.2017JN006931/2017-C01/2017, Storitve: A-104/17; Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS v letih 2017, 2018 in 2019.
16.10.2017JN006560/2017-C01/2017, Gradnje: A-99/17; Nadomestna gradnja mostu čez Sočo v Mostu na Soči (GO0133) na R3-603/1041 v km 0,130
16.10.2017JN007687/2017-C01/2017, Gradnje: A-125/17; Modernizacija regionalne ceste RT-926/5501 Solčava – Podolševa - Sleme
17.10.2017JN006380/2017-C01/2017, Gradnje: Gradnja in ureditev železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture
17.10.2017JN006565/2017-C01/2017, Gradnje: A-98/17; URED R3-688/1233 PEČKE: NADOMESTNA GRADNJA MOSTU V KM 12+210
20.10.2017JN008607/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava sprememb izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za drugi tir železniške proge Divača - Koper zaradi povečanja prereza servisnih cevi predorov na velikost glavnih cevi
23.10.2017JN006705/2017-C01/2017, Gradnje: A-101/17; Rekonstrukcija mostu čez kanal Save in parkirišče v Kranju (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
23.10.2017JN002818/2017-C01/2017, Gradnje: A-048/17; Ureditve regionalne ceste R2-452/0368 Hrušica – Javornik, od km 2+550 do km 2+968
23.10.2017JN007205/2017-C01/2017, Gradnje: A-112/17; Ureditev krožnega križišča na zahodni obvoznici Ivančne Gorice na cesti R3-646/1195 Grosuplje-Ivančna Gorica v km 13,020
23.10.2017JN007475/2017-C01/2017, Gradnje: A-116/17; Posodobitev makadamskega vozišča ceste RT-929, odsek 7070 Areh – Lukanja, od km 8,880 do km 11,650
25.10.2017JN002027/2017-C01/2017, Storitve: A-036/17; OBJN G1-2 SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel. progo): IZDELAVA PGD/PZI IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA
27.10.2017JN007672/2017-C01/2017, Gradnje: A-124/17: Ureditev R2-407/1144 Gorenja vas-Ljubljanica , skozi Dolenjo Dobravo 1. in 3. faza
02.11.2017JN007499/2017-C01/2017, Gradnje: A-121/17; Preplastitev ceste G2-107, odsek 1275 Šentjur-Mestinje od km 6,600 do km 7,500 in od km 8,000 do km 9,200.
03.11.2017JN004776/2017-C01/2017, Gradnje: A-058/17; Rekonstrukcija RT-910/1130 Sorica - Podrošt, od km 1+560 do km 2+400, od km 4+770 do km 5+339 in R2-403/1074, 1075 Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica
06.11.2017JN008004/2017-C01/2017, Gradnje: A-130/17; Ureditev priključkov za naselje Koritno in obrtno cono Lisice na R1-209/1088 Lesce - Bled od km 1,880 do km 2,380
06.11.2017JN007456/2016-C01/2017, Storitve: A-140/16; Izdelava IDP DKP v Savinjski regiji
06.11.2017JN008762/2017-C01/2017, Storitve: C-13/17; Izdelava IDP novogradnje ceste Krško-Brežice od G1-5/0366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice
09.11.2017JN007551/2017-C01/2017, Gradnje: A-122/17; Gradbena dela za ureditev ceste skozi Štanjel
09.11.2017JN005590/2017-C01/2017, Gradnje: A-80/17; Rekonstrukcija ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija od km 19.500 do km 20.500
10.11.2017JN007150/2017-C01/2017, Gradnje: A-111/17; Modernizacija ceste Sevnica - Planina, od km 13+888 do km 15+608 in sanacija plazu v km 15+950
14.11.2017JN003247/2017-C01/2017, Storitve: A-52/17; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
16.11.2017JN007406/2017-C01/2017, Gradnje: A-114/17 - Rekonstrukcija viadukta Ponikve  (NM0017) na R2-215/1490 Grm Trebnje v km 1,384
22.11.2017JN002026/2017-C01/2017, Storitve: A-035/17; ZAH. OBVOZNICA SLOVENSKA BISTRICA. IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA
23.11.2017JN008730/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2017-2020
24.11.2017JN008103/2017-C01/2017, Gradnje: A-131/17; Modernizacija ceste R3-665/1191 Velika Preska-Sopota od km 7,800 do km 14,600
29.11.2017JN007689/2017-C01/2017, Gradnje: A-126/17; Ureditev odseka državne ceste G2-106/0262 Rašica - Žlebič od km 7,150 do km 7,950
29.11.2017JN008598/2017-C01/2017, Gradnje: A-144/17; Preplastitev vozišč G2-103,odsek 484 Rondo Rožna dolina, odsek 1447 Nova Gorica-Šempeter ter R2-402,odsek 1426 Solkan most-Gonjače v sk. Dol. 2.640 m
05.12.2017JN008631/2017-C01/2017, Gradnje: A-138/17; Obnova cest G2-104/1137 Sp. Brnik-Moste, od km 5,020 do km 5,980 in G2-104/1138 Moste-Mengeš, od km 0,130 do km 1,810 ter od km 2,470 do km 3,030
05.12.2017JN007487/2017-C01/2017, Gradnje: A-119/17; Sanacija zidov "LANCOVO" na cesti R3 - 635 / 1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica od km 4,227 do km 4,677 II. faza
08.12.2017JN007774/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi del nadgradnje odseka železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica
13.12.2017JN007486/2017-C01/2017, Gradnje: A-113/17; Sanacija brežine ''Obvoznica Kamnik'' nad cestama R1-225/1359 Duplica - Kamnik in R2-414 /1349 Kamnik - Tuhinj
18.12.2017JN009038/2017-C01/2017, Gradnje: A-163/17; Protiprašna prevleka ceste R3-608/1068 Čepovan-Dolenja Trebuša od km 4,800 do km 8,250.
18.12.2017JN008552/2017-C01/2017, Gradnje: A-143/17; Ureditev kolesarske povezave na odseku Idrija - Mokraška vas
18.12.2017JN006733/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voznega omrežja mejne železniške postaje Hodoš in vgradnja ozemljilnih stikal na železniški progi Pragersko - Hodoš
19.12.2017JN010149/2017-C01/2017, Storitve: C-23/17; Vzdrževanje in nadgradnja 6-letnega drsnega programa za investicije na G in R cestah za obdobje od 2018 do 2023
20.12.2017JN009021/2017-C01/2017, Gradnje: A-165/17; Preplastitev vozišča ceste G2-104/0087 od km 0,850 do km 2,646 in G2-104/0687 od km 0,850 do km 2,600 Ljubljana (Črnuče-Tomačevo).
21.12.2017JN008577/2017-C01/2017, Gradnje: A-145/17; Rekonstrukcija križišča Krtina na cesti R2-415/1216 Želodnik–Drtija, stac. od km 1,100 do km 1,280
27.12.2017JN008516/2017-C01/2017, Gradnje: A-147/17; Preplastitev poškodovanega vozišča na treh delih ceste R2-431, odsek 1350 Gornji Dolič – Stranice
27.12.2017JN008283/2017-C01/2017, Gradnje: A-133/17; Ureditev območja treh križišč na DC R2-449 in R2-443 v naselju Lenart
27.12.2017JN009106/2017-C01/2017, Gradnje: A-164/17; Preplastitev vozišča ceste R3-719, odsek 5621 Rogašovci - Kramarovci od km 0,000 do km 1,720.
27.12.2017JN008673/2017-C01/2017, Gradnje: A-141/17; Ureditev ceste R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej skozi Dobravo od km 1,279 do km 1,944
05.01.2018JN008551/2017-C01/2018, Gradnje: A-135/17; Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 Mozirje Golte, Šmihelska cesta
10.01.2018JN007783/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji obstoječe proge Maribor – Šentilj – d.m.
12.01.2018JN009187/2017-C01/2018, Gradnje: A-167/17; Sanacija plazu Partinje na cesti R3-749/8616 Vosek - Jurovski dol v km 8,172
15.01.2018JN008515/2017-C01/2018, Gradnje: A-137/17; Sanacija plazu ¨Ženjav¨ na cesti R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona v km 3,6
19.01.2018JN008170/2017-C01/2018, Gradnje: A-134/17; Gradnja peš poti in kolesarske povezave ob RT-901/1001 Rateče – Planica
22.01.2018JN008401/2017-C01/2018, Storitve: A-139/17; Izdelava PGD in PZI dokumentacije novogradnje mostu čez Savo in etape vzhodne obvoznice Brežice od K4 do K5
24.01.2018JN008949/2017-C01/2018, Gradnje: A-154/17; Ureditev ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto skozi Šmihel od km 20,150 do km 20,850 in od km 20,935 do km 21,255
24.01.2018JN007773/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
29.01.2018JN000025/2018-C01/2018, Storitve: C-2/18; PZI rekonstrukcije mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 2,000
29.01.2018JN000065/2018-C01/2018, Storitve: C-1/18; Vzdrževanje programske opreme OPCOST za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo
31.01.2018JN008950/2017-C01/2018, Gradnje: A-155/17; Rekonstrukcija ceste R3-667/1385 Šmarjeta-Šmarješke Toplice - II. etapa do km 4,380 do km 5100
01.02.2018JN000109/2018-C01/2018, Storitve: C-3/18; Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov
02.02.2018JN008668/2017-C01/2018, Storitve: Pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt 2. tir železniške proge Divača-Koper
09.02.2018JN007649/2017-C01/2018, Gradnje: A-107/17; Gradbena dela za ureditev G1-6/0343 Ilirska Bistrica - Jelšane skozi Dolenje
16.02.2018JN008976/2017-C01/2018, Gradnje: A-152/17: Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-667, odsek 1385 Zbure – Dolenje Kronovo, od km 7+195 do km 7+590 in od km 7+744 do km 12+785.
19.02.2018JN009302/2017-C01/2018, Gradnje: A-168/17; Ureditev ceste R2-408/1375 skozi naselje Selo od km 2.700 do km 3.205
21.02.2018JN009186/2017-C01/2018, Gradnje: A-157/17; Obnovo vozišča R3-690/1235 Tržec – Zg. Leskovec od km 5,350 do km 5,830, od km 6,070 do 6,876, od km 13,292 do 15,082 in od km 15,250 do 15,942
23.02.2018JN009464/2017-C01/2018, Gradnje: A-169/17; Preplastitev ceste R2-430, odsek 1558 MB (Ptujska cesta)- MB (Streliška cesta) od 0.050 v dolžini 600 m.
26.02.2018JN006015/2017-C01/2018, Gradnje: A-85/17; URED R3-730/4105 SVETA ANA: GRADBENA DELA 4. ETAPA od km 0+000 do km 2+235
14.03.2018JN000803/2018-C01/2018, Storitve: Preureditev SV naprav v sklopu gradnje železniških postajališč Dolgi most, Lavrica in Novo mesto Šmihel
16.03.2018JN009019/2017-C01/2018, Gradnje: A-158/17; Preplastitev poškodovanega vozišča na dveh delih ceste R3-688 odsek 1232 Žiče – Poljčane.
19.03.2018JN010238/2017-C01/2018, Gradnje: A-1/18; Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin (I. odsek)
20.03.2018JN008940/2017-C01/2018, Storitve: A-151/17; Izdelava PGD,PZI železniškega podvoza v Pivki
22.03.2018JN001204/2018-C01/2018, Blago: C-4/18; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP.
22.03.2018JN004124/2016-C01/2018, Storitve: Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI INF, TSI PRM in TSI SRT za nadgradnjo odseka železniške proge Maribor-Šentilj-d.m.
23.03.2018JN008729/2017-C01/2018, Storitve: A-142/17; ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR: IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA
03.04.2018JN009029/2017-C01/2018, Gradnje: A-156/17; Nadomestna gradnja mostu čez Veliko Krko (MS0337) in most čez pritok na R3-724/5693 v km 0,520 z rekonstrukcijo ceste
06.04.2018JN001472/2018-C01/2018, Blago: C-5/18; Zahodna obvoznica Maribor (Streliška-Kardeljeva), nepredvidena dela pri rušenju objektov Pot na okope 7 in Lackova 29
09.04.2018JN009932/2017-C01/2018, Gradnje: A-172/17; Ureditev priključka lokalne ceste in AP v Podhosti na R1-216/1177 Soteska-Črmošnjica od km 2,503 do km 2,770
09.04.2018JN000127/2018-C01/2018, Gradnje: A-5/18; URED R2-432/1285 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU: GRADBENA DELA od km 5+320 do km 7+440
10.04.2018JN009804/2017-C02/2018, Storitve: A-171/17; PGD/PZI novogradnje premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstrukcija ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev
11.04.2018JN010075/2017-C01/2018, Storitve: A-171/17; PGD/PZI novogradnje premostitvenega objekta čez Savo in glavno železniško progo Zidani most-Dobova v Logu, rekonstrukcija ceste G1-5/0334 in R3-679/3909 ter ostalih ureditev
11.04.2018JN006588/2017-C01/2018, Gradnje: A-95/17; MODE RT-930/7065 CEZLAK - PESEK: GRADBENA DELA 1. ETAPA od km 11+830 do km 14+452
12.04.2018JN008691/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite ob obstoječi železniški progi na odseku Divača - Koper
23.04.2018JN000862/2018-C01/2018, Gradnje: A-22/18; Preplastitev vozišča cest R2-447/0291 Ločica-Trojane od km 4,440 do km 5,520 in R1-221/1227 Trojane-Izlake od km 1,180 do km 2,670.
23.04.2018JN007688/2017-C01/2018, Gradnje: A-127/17; Ureditev G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, skozi Stopče, od km 2+300 do km 3+250
04.05.2018JN000861/2018-C01/2018, Gradnje: A-20/18; Prepla. R1-221/1227 Trojane-Izlake km 5,500-5,855 in 6,200-6,600,R1-221/1218 Izlake-Zagorje km 0,000-0,410,G2-108/1184 Zagorje-Trbovlje km 0,050-0,360
04.05.2018JN000689/2018-C01/2018, Gradnje: A-7/18; Gradnja nadomestnega mostu čez Slepnico (MB0139) pri Lovrencu na Pohorju na R3-701/1270 v km 2,500
04.05.2018JN000172/2018-C01/2018, Gradnje: A-6/18; Rekonstrukcija ceste Pivka - Zagorje od km 14.940 do km 15.550
14.05.2018JN008942/2017-C01/2018, Storitve: A-149/17; Izdelava PGD,PZI rekonstrukcije ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11.300 do km 11.800
14.05.2018JN000628/2018-C01/2018, Gradnje: A-13/18; Obnova vozišča na R2-430/0273 Maribor(Ptujska)-Hoče od km 1.500,00 do km 4.860,00 in R2-430/0873 Maribor(Ptujska)-Hoče od km 1.500,00 do km 4.860,00.
14.05.2018JN001018/2018-C01/2018, Gradnje: A-21/18; Izvedba reciklaže in sanacijo vozišča na cesti R3-672/1337 Impoljca – Zavratec od km 3.655 do km 4.790.
14.05.2018JN001199/2018-C01/2018, Gradnje: A-25/18; Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R2-433, odsek 1288, Lenart-Trate od km 5+150 do 15+950 v skupni dolžini 9.325 m
15.05.2018JN010384/2017-C01/2018, Gradnje: A-4/18; Izgradnja glavne kolesarske povezave Gornje Ložine - Kočevje
17.05.2018JN000842/2018-C01/2018, Gradnje: A-18/18; Rekonstrukcija križišča Sušnik in ceste R1-221/1220 Bevško-Trbovlje od km 0,000 do km 0,266 z rekonstrukcijo mostu čez Trboveljščico na LC 423411.
17.05.2018JN010172/2017-C01/2018, Gradnje: A-174/17; Rekonstrukcija ceste R1-222/1228 Zagorje-Most čez Savo, od km 0421 do km 1,885
18.05.2018JN001567/2018-C01/2018, Gradnje: A-37/18; Sanacija ceste s preplastitvijo R3-608/1068 Čepovan-Dolenja Trebuša od km 8,400 do km 10,750.
18.05.2018JN001459/2018-C01/2018, Gradnje: A-31/18; Obnova vozišča s preplastitvijo ceste R1-204/1013 Dornberk-Štanjel, od km 0,450 do 2,250.
18.05.2018JN000659/2018-C01/2018, Gradnje: A-14/18; Obnova vozišča na cesti R1-219, odsek 1240 Golobinjek - Bistrica, od km 4,000 do km 8,996.
18.05.2018JN008941/2017-C01/2018, Storitve: A-150/17; Izdelava idejnega projekta obvoznice Volčja Draga 1. faza
18.05.2018JN010270/2017-C01/2018, Gradnje: A-146/17; Obvoznica Krško: rekonstrukcija ceste LC Krško-Vrbina in novogradnja obvoznice "Žadovinek"
25.05.2018JN000603/2018-C01/2018, Storitve: A-12/18; PZI rekonstrukcije mostu čez kanal HE Formin v Markovcih (PT0160) v km 3,150 na R1-228/1291
29.05.2018JN002004/2018-C01/2018, Gradnje: A-48/18: REKO R3-729/4207 V. POLANA - GOMILICA: GRADBENA DELA od km 0+150 do km 3+800
29.05.2018JN008520/2017-C01/2018, Gradnje: A-136/17 Ureditev Špar-MOL-Inles, cesta G2-106/0263 Žlebič-Kočevje v Ribnici od km 4,040 do km 4,720
29.05.2018JN000092/2018-C01/2018, Gradnje: A-2/18; MODE R3-691/6251 ZAVRČ (MP DRENOVEC): GRADBENA DELA od km 6+400 do km 7+250 in od km 0+0073 do km 1+896
29.05.2018JN010293/2017-C01/2018, Gradnje: A-3/18; KRIŽ R2-439 IN R3-714 ODCEP ZA CERKVENJAK od km 0+002 do km1+016 (skozi BLAGUŠ): GRADBENA DELA
29.05.2018JN008510/2017-C01/2018, Gradnje: A-140/17; Rekonstrukcija ceste G2-102/1033 skozi Hotedrščico
31.05.2018JN001923/2018-C01/2018, Gradnje: A-38/18; Sanacija dveh zidov ''Zala'' na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija – Godovič v km 5,242 in v km 5,770
05.06.2018JN003167/2018-C01/2018, Gradnje: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SV NAPRAV ZARADI NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE NA ODSEKU ZIDANI MOST - CELJE
06.06.2018JN000627/2018-C01/2018, Gradnje: A-15/18; Obnova vozišča R2-434, odsek 1352 Radlje - Radeljski prelaz, od km 0,350 do km 1,100, od km 1,850 do km 4,250 in od km 5,020 do km 6,157
06.06.2018JN001173/2018-C01/2018, Gradnje: A-30/18; Preplastitev ceste R2-405 - odsek 6845 Divača - Famlje od km 0,330 do km 0,570 in od km 0,744 do km 5,552.
06.06.2018JN001921/2018-C01/2018, Gradnje: A-40/18; Obnova vozišča na cesti R1-201, odsek 0201 Korensko sedlo - Podkoren od km 2.640 do km 3.755 v dolžini 1.115 m.
07.06.2018JN001922/2018-C01/2018, Gradnje: A-47/18; Sanacija zidu "Kanomlja" v km 18,800 in brežine v km 12,020 na cesti R3-610/1370 Dol. Trebuša-Sp. Idrija
08.06.2018JN001751/2018-C01/2018, Storitve: A-44/18- PGD in PZI rekonstrukcije obstoječega premostitvenega objekta mostu čez Kolpo (NM0141) v Vinici na R1-421/1215 v km 0,840
13.06.2018JN001245/2018-C01/2018, Gradnje: A-023/18; Nadomestna gradnja mostu (MB0046) na R2-430/0276 v km 1,208 z reko. ceste od km 1,099 do 1,333, ureditev struge in cestnih priključkov industr. objekta
13.06.2018JN001739/2018-C01/2018, Gradnje: A-41/18; Nadomestna gradnja mostov čez potok Črna na R1 225/1084  v km 3,400 ( LJ0112) in v km 3,150 (LJ0111)
14.06.2018JN001210/2018-C01/2018, Gradnje: A-24/18; URED R3-712 ŽIHLAVA ROGOZNICA: 1. ETAPA SKOZI GABRNIK; GRADBENA DELA od km 12+473 do km 13+087
14.06.2018JN003402/2018-C01/2018, Storitve: C-7/18; Vzdrževanje aplikacije za pregled podatkov o objektih WBMS
14.06.2018JN001982/2018-C01/2018, Gradnje: A-36/18; Ureditev državne ceste R2 408, odsek 1374 Logatec-Žiri od km 6,800-9,300, L=2.500 m, od km 15,270-16,500, L=1.230 m in od km 17,000-17,550, L=550 m.
19.06.2018JN003403/2018-C01/2018, Storitve: C-6/18; PREP R3-715 UREDITEV GORICA (in Brezovci): Sprememba in novelacija PZI od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
22.06.2018JN001283/2018-C01/2018, Gradnje: A-27/18; Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal - Neverke 3. faza
28.06.2018JN001745/2018-C01/2018, Gradnje: A-46/18; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na odseku R1-689/6260 Kozminci-Žetale-Rogatec od km 0,270 do km 7,000 in od km 9,000 do km 9,930.
29.06.2018JN009955/2017-C01/2018, Gradnje: A-173/17; Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950
02.07.2018JN001460/2018-C01/2018, Gradnje: A-33/18; Nadomestni most čez Mežo v Koprivni (MB0306) na RT-926/6506 km 3,978
02.07.2018JN009813/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
02.07.2018JN010159/2017-C01/2018, Storitve: Ureditev problematike izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi – klasifikacijska številka 17 05 03* - na tovornem delu železniške postaje Celje
02.07.2018JN004789/2017-C01/2018, Gradnje: Nadgradnja železniškega odseka Pesnica – Šentilj – državna meja
05.07.2018JN004435/2018-C01/2018, Gradnje: C-12/18; Izvedba zapor pri nujni zaščiti brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600
09.07.2018JN000704/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi
10.07.2018JN001809/2018-C01/2018, Gradnje: A-39/18; Modernizacije ceste R3-649/2915 Zagradec-Žvirče, III. etapa od km 9,130 do km 10,680
13.07.2018JN004558/2018-C01/2018, Gradnje: C-15/18; Nujna zaščita brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600 - ponovno
16.07.2018JN002586/2018-C01/2018, Gradnje: A-54/18; Ureditev ceste, površin za pešce in AP na R1-209/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero od km 0,040 do km 0,500 skozi naselje Bohinjska Bistrica
25.07.2018JN001735/2018-C01/2018, Gradnje: A-42/18; Gradnja nadomestnih prepustov na R1-225/1084 v km 6,092; 7,775 in 10,355
08.08.2018JN000738/2018-C01/2018, Blago: A-11/18; Okvirni sporazum za dobavo prometne signalizacije in opreme na G+R cestah na območju RS.
10.08.2018JN009812/2017-C01/2018, Storitve: Verifikacija strukturnih podsistemov Infrastruktura, Energija, Vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi po nacionalnih predpisih
17.08.2018JN004287/2018-C01/2018, Gradnje: A-77/18; Ureditev ceste R2-419/1203 Soteska-Novo mesto na odseku Srebrniče-Brod od km 10,420 do km 11,180
17.08.2018JN001200/2018-C01/2018, Gradnje: A-28/18; Ureditev glavne ceste G2-107/1277 Rogatec - Dobovec od km 5,000 do km 6,150
17.08.2018JN001377/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava izvedbenih načrtov za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 na odsekih Kranj Lesce Bled in Lesce Bled Jesenice ter progovno kabliranje na železniški progi št. 20
17.08.2018JN001376/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije (izvedbenega načrta) za izvennivojski dostop na peron na železniški postaji Borovnica, Prestranek in Pivka na železniški progi Ljubljana - Divača
21.08.2018JN002165/2018-C01/2018, Gradnje: A-49/18; Sanacija mostu čez Savo v Kranju (KR0147) na R1-210/1108 v km 1,870
23.08.2018JN007787/2017-C01/2018, Storitve: ES verifikacija strukturnih podsistemov Infrastruktura, Energija, Vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi
24.08.2018JN004966/2018-C01/2018, Gradnje: DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA SISTEMA ETCS NIVO 1 ZARADI SPREMENJENE TIRNE SITUACIJE, KI JE NASTALA V OKVIRU SANACIJE OZKEGA GRLA NA ŽELEZNIŠKI PROGI DIVAČA- KOPER
28.08.2018JN002442/2018-C01/2018, Gradnje: A-55/18 - Ureditev pločnika na cesti R2-439/1525 v naselju Sp. Senarska, od km 4.619 do km 5.773
29.08.2018JN001002/2018-C01/2018, Gradnje: A-17/18; Gradbena dela za 1a fazo obvoznice Žiri
29.08.2018JN005742/2018-C01/2018, Storitve: C-14/18: Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
29.08.2018JN001488/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava Izvedbenih načrtov za nadgradnjo medpostajnih odsekov Ljubljana-Brezovica-Preserje-Borovnica in Rakek-Postojna
03.09.2018JN001652/2018-C01/2018, Storitve: A-32/18; Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP Dravska kolesarska povezava Sklop od 1 do 11
05.09.2018JN001371/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava obratovalnega monitoringa, novelacija strateških kart hrupa in izdelava strokovne podlage za operativni program varstva pred hrupom
06.09.2018JN002940/2018-C01/2018, Gradnje: A-59/18; Gradnja nadomestnih prepustov v Dolenjih Raduljah na R3-674/1384 od km 4.200 do km 4.600
10.09.2018JN003575/2018-C01/2018, Gradnje: A-70/18; Preplastitev vozišča na cesti R2-437, odsek 268 Šentilj - Pesnica in na cesti R3-749, odsek 8616, Vosek - Jurovski Dol.
11.09.2018JN003576/2018-C01/2018, Gradnje: A-63/18; Ureditev ceste RT-917/3602 Kočevje Željne od 0,000 do km 2,923 in RT-917/3621 Željne-Rog-Baza-Podturn od km 0,000 do km 0,670; Roška cesta v Kočevju
11.09.2018JN003176/2018-C01/2018, Gradnje: A-60/18; Obnova vozišča na cesti R3-636, odsek 1529 Podtabor - Zvirče od km 0.000 do km 1.815 v dolžini 1.815 m.
11.09.2018JN009417/2017-C01/2018, Gradnje: A-161/17; Preplastitev vozišča ceste R3-724, odsek 4210 Berkovci - Kobilje od km 7,260 do km 10,221.
11.09.2018JN001920/2018-C01/2018, Gradnje: A-51/18: Izvedba preplastitve in sanacija vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz)-Metlika od km 13.690 do km 15.300.
11.09.2018JN003304/2018-C01/2018, Gradnje: A-64/18 - Obnova vozišča s hladno reciklažo na cesti R2-431, odsek 1350 Gornji Dolič Stranice, od km 0,000 do km 2,400.
11.09.2018JN005734/2018-C01/2018, Storitve: C-8/18: Posodobitev podatkovnih baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
11.09.2018JN003483/2018-C01/2018, Gradnje: A-68/18: Ureditev MVSPN na DC R1-232/1406 Murska SobotaLipovci na območju križanja z LC 269651 in križišča v km 1+545 ter ureditev ceste za potrebe P+R
12.09.2018JN004589/2018-C01/2018, Gradnje: A-71/18; Preplastitev ceste R1-218, odsek 1212 Podzemelj - Črnomelj od km 4,700 do km 7,600.
12.09.2018JN003348/2018-C01/2018, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 20 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER 1 STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
14.09.2018JN004171/2018-C01/2018, Gradnje: A-66/18 - Izvedba odseka kolesarske povezave »Termalna pot«, odsek Tešanovci Dobrovnik, ob R2-442/1318, odsek 1318 Martjanci Dobrovnik (3.etapa)
25.09.2018JN005739/2018-C01/2018, Storitve: C-11/18: Recenzija in revizija PGD, PZI dokumentacije za NOVO G2-108 Hrastnik-Zidani Most
25.09.2018JN002336/2018-C01/2018, Gradnje: A-52/18; SANACIJA PLAZU ZGORNJA KORENA I in II NA CESTI R3-745/4118 DOLGE NJIVE - SPODNJI DUPLEK V KM 3,4 in v km 3,3
27.09.2018JN005499/2018-C01/2018, Gradnje: A-90/18; Sanacije plazu na cesti JP 622861 Krnice Kmetič ter odprava neposredne nevarnost za državno cesto G2-108/1186 Hrastnik - Zidani Most.
28.09.2018JN004471/2018-C01/2018, Storitve: PREDELAVA OBSTOJEČEGA SISTEMA ZA DALJINSKO VODENJE ZARADI OBNOVE VOZNEGA OMREŽJA NA POSTAJI HODOŠ IN VGRADNJE OZEMLJILNIH STIKAL NA PROGI PRAGERSKO - HODOŠ
28.09.2018JN010447/2017-C01/2018, Gradnje: Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor - Počehova
01.10.2018JN003393/2018-C01/2018, Storitve: A-65/18; Izdelava PZI za ureditev R2-440/1294 Petanjci-Gederovci, od km 0+000 do km 3+300 in R2-440/1295 Gederovci-Skakovci, od km 0+000 do km 1+590
02.10.2018JN005329/2018-C01/2018, Storitve: A-89/18; Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2018
03.10.2018JN005323/2018-C01/2018, Storitve: A-92/18; Redni in glavni pregledi objektov na CP KP, GO, LJ in NM v letu 2018
04.10.2018JN006304/2018-C01/2018, Storitve: C-18/18: Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS državne ceste
04.10.2018JN006150/2018-C01/2018, Gradnje: »Predelava konfiguracije obstoječih SV naprav na železniških postajah Pesnica in Šentilj«
05.10.2018JN004170/2018-C01/2018, Gradnje: A-74/18: Rekonstrukcija R1-235/0318 PETANJCI-TIŠINA, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino)
08.10.2018JN006303/2018-C01/2018, Storitve: C-17/18: Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
11.10.2018JN005150/2018-C01/2018, Gradnje: A-114/18: Obnova vozišča ceste G2-107, odsek 1277 Rogatec-Dobovec, od km 0,190 do km 1,710.
11.10.2018JN004813/2018-C01/2018, Gradnje: A-78/18; OBNOVA VOZIŠČA RT-905, ODSEK 1097, MRZLI STUDENEC JEREKA OD KM 11.500 DO KM 13.530.
15.10.2018JN005335/2018-C01/2018, Gradnje: A-107/18: Ureditev R2-409/0301 Vrhnika - Logatec od km 2.100 do km 2.850
15.10.2018JN002125/2018-C01/2018, Gradnje: A-53/18; Sanacija zidu in brežine na cesti R2-408/1347 Logatec-Žiri od km 14,256 do 14,526
18.10.2018JN005042/2018-C01/2018, Gradnje: A-81/18-G; Obnova vozišča na cesti R3-694, odsek 1268 Velenje - Dobrteša vas, od km 6,700 do km 8,220.
18.10.2018JN005409/2018-C01/2018, Gradnje: A-85/18-G: Sanacija vozišča na cesti R3-706, odsek 6301, Ožbalt - Zg. Kapla v km 0+900, 1+700, 3+000 in v km 9+850.
18.10.2018JN005172/2018-C01/2018, Storitve: A-75/18-S: Izdelava projektne dokumentacije IDZ in PZI rekonstrukcije RT-941/1541 Grabonoš-Radenci, od km 1+000 do km 7+400
19.10.2018JN006674/2018-C01/2018, Storitve: C-21/18-S: Dopolnitev in razširitev informacijskega sistema za izdelava poročil o projektih (SAPORO)
19.10.2018JN007057/2018-C01/2018, Gradnje: C-22/18-S: Sanacija plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 KnežaPodbrdo v km 4,180 - dokončanje nujnih del zaradi splazitve
22.10.2018JN005637/2018-C01/2018, Gradnje: A-112/18-G: Preplastitev RT-905/1096 Krnica-Mrzli Studenec,od km 3,500 - 6,380 in od 8,510 - 9,181 ter RT-906/1100 Mrzli Studenec-Rudno Polje od km 0,000 - 0,425.
22.10.2018JN002031/2018-C01/2018, Storitve: A-50/18; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2018-2021
23.10.2018JN004790/2018-C01/2018, Gradnje: A-69/18; Posodobitev makadamske ceste RT-915, odsek 1376 Il. Bistrica Grda Draga od km 11.950 do km 18.915, dolžine 6.965 m
24.10.2018JN005401/2018-C01/2018, Gradnje: A-120/18: Gradbena dela za ureditev ceste skozi Begunje ( Cerknica )
26.10.2018JN005558/2018-C01/2018, Gradnje: A-102/18: Obnovo vozišča regionalne ceste R3-745 odsek 4116 Janežovci Dolge njive od km 0,000 do km 8,120.
26.10.2018JN002376/2018-C01/2018, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo
26.10.2018JN002376/2018-C02/2018, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo
06.11.2018JN002376/2018-C03/2018, Storitve: A-35/18-S: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo
06.11.2018JN002376/2018-C04/2018, Storitve: A-35/18-S; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo, sklop 32
06.11.2018JN002376/2018-C05/2018, Storitve: A-35/18-S; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo
06.11.2018JN002376/2018-C06/2018, Storitve: A-35/18-S; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo
07.11.2018JN002085/2018-C01/2018, Gradnje: Gradnja protihrupnih ograj ob glavni železniški progi št. 30 Zidani-Most-Šentilj-d.m. v Račah, Hočah in ob Nasipni ulici v Mariboru
08.11.2018JN003117/2018-C01/2018, Gradnje: A-56/18; Sanacija brežin in odprava zožitev na cesti R2-403/1075 Podrošt - Češnjica v km 2,00 in v km 4,280 ("Zali Log" pri davškem mostu)
09.11.2018JN002929/2018-C01/2018, Gradnje: A-58/18-G - Ureditev ceste R3-674/1384 Zavratec-Škocjan skozi Bučko od km 6,030 do km 7,345
12.11.2018JN002237/2018-C01/2018, Gradnje: Obnova železniškega postajališča Ravne na Koroškem
14.11.2018JN006483/2018-C01/2018, Storitve: C-16/18: Priprava podlag za izvajanje odmere okoljske dajatve in evidenco plačil okoljske dajatve skladno z Zakonom o dajatvah za motorna vozila
15.11.2018JN006136/2018-C01/2018, Gradnje: A-82/18; Sanacija vozišča na odsekih R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 11,900 do 12,100 in R1-201/0204 Dovje-Mojstrana-Kraje od km 0,000 do 0,828
16.11.2018JN004398/2018-C01/2018, Gradnje: A-79/18; Ureditev para avtobusnih postajališč "MAROF / VURBERK" ob državni cesti R3-710/1292 Maribor - Vurberk - Ptuj od km 13.900 do km 14.200
27.11.2018JN006135/2018-C01/2018, Gradnje: A-103/18: Preplastitev regionalne ceste R2-443, odsek 0320 Bratonci-Beltinci od km 1.520 do km 2.261 in odsek 0321 Beltinci-Črenšovci od km 0.000 do km 1.290.
27.11.2018JN006195/2018-C01/2018, Gradnje: A-111/18: Obnova vozišča na cesti R2-415, odsek 1217 Drtija - Izlake, od km 10,800 13,300.
29.11.2018JN006290/2018-C01/2018, Storitve: A-108/18; DGD in PZI nadomestne gradnje inundacije (MS0091) v km 4,230 in rekonstrukcije mostu čez Muro (MS0090) v km 4,450 na G2-109/357 v Petišovcih
30.11.2018JN002376/2018-C07/2018, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo
30.11.2018JN002376/2018-C08/2018, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo-SKLOP 7
04.12.2018JN006291/2018-C01/2018, Storitve: A-105/18: Izdelava PZI ureditve križišč na R3-710/1292 Maribor-Vurberg-Ptuj, od km 6+100 do km 6+500
06.12.2018JN005501/2018-C01/2018, Gradnje: A-94/18; Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah.
07.12.2018JN006642/2018-C01/2018, Gradnje: A-122/18:Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj -gradnja križišča na odcepu za Borjano
07.12.2018JN001454/2018-C01/2018, Storitve: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača Koper
07.12.2018JN007011/2016-C01/2018, Gradnje: Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza«
10.12.2018JN006641/2018-C01/2018, Gradnje: A-121/18: Rekonstrukcija ceste R3-601/7507 Borjana - Robidišče od km 0.140 do km 0.600
10.12.2018JN005636/2018-C01/2018, Gradnje: A-110/18: Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-658, odsek 1433 Stari trg-Brezovica od km 3.800 do 4.700; od km 4.900 do 6.800 in od km 7.200 do 7.800.
13.12.2018JN002704/2018-C01/2018, Storitve: A-57/18; Izdelava PGD in PZI za ureditev DKP v Osrednje Celjski in Savinjsko Saleški subregiji Sklop od 1 do 4
18.12.2018JN008608/2018-C01/2018, Storitve: C-25/18: Izvajanje inženirskih storitev pri nujni zaščiti brežin v Zali na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič v km 8,460 in v km 6,600
21.12.2018JN006431/2018-C01/2018, Gradnje: A-113/18: Obnova vozišča R3-694, odsek 1268 Velenje-Dobrteša vas od km 2,720 do km 4,000.
27.12.2018JN007318/2018-C01/2018, Gradnje: A-109/18: Preplastitev regionalne ceste R3-721, odsek 1317 Petrovci - Kuzma od km 16.637 do km 18.730.
27.12.2018JN003987/2018-C01/2018, Gradnje: A-72/18; Gradbena dela za krožišče Kozina
27.12.2018JN006918/2018-C01/2018, Gradnje: A-135/18; Ureditev regionalne ceste R2-450/1404, cestnih priključkov in kolesarske steze od km 3,540 do km 4,060 Magna
07.01.2019JN006137/2018-C01/2019, Gradnje: A-93/18; Obvozna cesta Dolenjskih Toplic- I. faza: rekonstrukcija križišča na R3-733/58314 s prestavitvijo dela lokalne ceste Meniška vas-Dolenjske Toplice
11.01.2019JN006711/2018-C01/2019, Gradnje: A-133/18; Sanacija državne ceste R3 - 685, odsek 7495 Tekačevo - Rogaška Slatina od km 0,047 do km 1,306.
22.01.2019JN007562/2018-C01/2019, Gradnje: A-139/18; Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
23.01.2019JN006404/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava dokumentacije za gradnjo ENP Borovnica, ENP Postojna in mesta sekcioniranja Verd
29.01.2019JN000374/2019-C01/2019, Storitve: C-26/18: Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
30.01.2019JN009531/2017-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA PODVOZA PODKLANEC V KM 64+528 IN UREDITEV NIVOJSKEGA PREHODA V KM 64+921 VSE NA REGIONALNI ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 34 MARIBOR PREVALJE - DM
30.01.2019JN002376/2018-C09/2019, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo-SKLOP 4
12.02.2019JN006513/2018-C01/2019, Gradnje: A-123/18; Preplastitev R2-428/1250 Luče - Sestre Logar, od km 9+500 do km 13+700
14.02.2019JN005513/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most Šentiljd.m. na odseku PesnicaŠentiljd.m.
14.02.2019JN006660/2018-C01/2019, Blago: A-91/18; Namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvračal za divjad na odsekih državnih cest v letih 2018-2020
15.02.2019JN006725/2018-C01/2019, Storitve: A-130/18; PZI ureditve glavne ceste G2-112/1255 Prevalje - Ravne od km 2+900 do km 4+400 skozi Prevalje
18.02.2019JN008771/2018-C01/2019, Storitve: A-1/19: Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
22.02.2019JN007485/2018-C01/2019, Gradnje: A-128/18: Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Selce - Petelinje
22.02.2019JN005608/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter
25.02.2019JN006218/2017-C01/2019, Gradnje: »Izdelava projektne dokumentacije in zamenjava obstoječe krmilne avtomatike drčne ranžirne naprave na železniški postaji Ljubljana Zalog«
27.02.2019JN005678/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 GrosupljeKočevje
01.03.2019JN006552/2018-C01/2019, Gradnje: A-126/18; Ureditev regionalne ceste R1-209/1092 Bohinjska Bistrica Jezero, skozi naselje Ribčev Laz
01.03.2019JN006807/2018-C01/2019, Gradnje: A-129/18: Rekonstrukcija R3-633/1098 Jereka - Jezero, od km 4+900 do km 5+860, skozi naselje Stara Fužina
01.03.2019JN007641/2018-C01/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji - sklop 15:PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (KP0017) čez Pivko
04.03.2019JN000924/2019-C01/2019, Gradnje: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
04.03.2019JN006289/2018-C01/2019, Storitve: A-76/18:Izdelava projektne dokumentacije PZI za preplastitev R3-707/8801 Spodnja Selnica-Duh na Ostrem vrhu, od km 2+000 do km 13+200
05.03.2019JN005754/2018-C01/2019, Gradnje: A-117/18: Gradbena dela za ureditev R1-212/1119 skozi Novo vas
06.03.2019JN005154/2018-C01/2019, Gradnje: »Ureditev cest in gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu«
06.03.2019JN006919/2018-C01/2019, Gradnje: A-137/18: Rekonstrukcija državne ceste R3-750/7709 Slovenska vas Šentrupert, od km 1,780 do km 2,154 (konec odseka) v Šentrupertu
06.03.2019JN000261/2019-C01/2019, Gradnje: A-3/19: Izvedba galerije "Jelični vrh" na cesti G2-102/1034 v km 8,460
07.03.2019JN007172/2018-C01/2019, Gradnje: A-142/18: Rekonstrukcija križišča Zgornje Bitnje na regionalni cesti R1-210/1109 Kranj Škofja Loka v km 1+390 z lokalno cesto
08.03.2019JN001330/2019-C01/2019, Storitve: C-2/19: ZKK pri Sanaciji plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v km 4,180 dokončanje nujnih del zaradi splazitve
08.03.2019JN003516/2018-C01/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 3, 9, 10, 11)
08.03.2019JN003516/2018-C02/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopa 4 in 7)
08.03.2019JN003516/2018-C03/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 8)
11.03.2019JN007641/2018-C02/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji-sklop 31-Savinja, Rimske toplice CE0048
13.03.2019JN008106/2018-C01/2019, Gradnje: A-152/18-G: Rekonstrukcija križišča Kolodvorska, Ljubljanska v Kočevju na G2-106/0264 Kočevje-Livold v km 0,765
13.03.2019JN001064/2019-C01/2019, Storitve: C-3/19: Inženirske storitve pri sanaciji brežin Obvoznice Kamnik
13.03.2019JN003516/2018-C04/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopi 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
14.03.2019JN007601/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR
19.03.2019JN000559/2019-C01/2019, Gradnje: A-10/19; Inicialni zajem dejanske rabe pod G+R cestami
19.03.2019JN008706/2018-C01/2019, Gradnje: A-2/19-G: Rekonstrukcija križišča na G2-106 pri O.Š. Škofljica v krožišče
21.03.2019JN003516/2018-C05/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2, sklopi 1,2,5,6
02.04.2019JN007027/2018-C01/2019, Gradnje: A-141/18: Preureditev obstoječega križišča Primskovo na G2-104/1136 v km 0,000
02.04.2019JN007995/2018-C01/2019, Gradnje: A-146/18: Rekonstrukcija križišča »Aspara« skupaj z ureditvijo regionalne ceste R3-681/4006 Laško Breze Šentjur od km 19+781 do km 20+108
02.04.2019JN000064/2019-C01/2019, Gradnje: A-154/18; Rekonstrukcija mostu (MS0202) čez inundacijo v Ljutomeru na R1-230/1309 v km 6+000
05.04.2019JN003334/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja dela tirne povezave od obstoječe železniške proge do industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in letališča Edvarda Rusjana Maribor I. faza
08.04.2019JN007588/2018-C01/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 1,3,4
12.04.2019JN001297/2019-C01/2019, Gradnje: C-1/19: Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
12.04.2019JN001791/2019-C01/2019, Gradnje: C-5/19: Izvedba zapor pri sanaciji brežin obvoznice Kamnik
12.04.2019JN006197/2018-C01/2019, Gradnje: A-115/18; Izvedba protihrupne ograje ob cesti R1-209, odsek 1088 Lesce Bled, od km 0,188 do km 2,745
15.04.2019JN000072/2019-C01/2019, Gradnje: A-4/19: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-704/1355 Ribnica Brezno
15.04.2019JN000276/2019-C01/2019, Gradnje: A-7/19; Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428/1252 SESTRE LOGAR - PAVLIČEVO SEDLO v km 3,000
19.04.2019JN001794/2019-C01/2019, Storitve: C-4/19: Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
24.04.2019JN007455/2018-C01/2019, Gradnje: A-95/18 - Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. Vižinga Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park Radlje ob Dravi)
26.04.2019JN005155/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega postajališča Štore
30.04.2019JN008189/2018-C01/2019, Gradnje: A-151/18-G: Sanaciji plazov Podoljševa II" in "Jezera II" na cesti R3-927/5502 Žibovt-Sv. Duh-Podoljševa.
06.05.2019JN002700/2019-C01/2019, Storitve: C-6/19: PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
06.05.2019JN007588/2018-C02/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 2
07.05.2019JN008063/2018-C01/2019, Storitve: A-145/18-S: Izdelava PZI ureditve glavne ceste G1-4/1258 Otiški vrh - Slovenj Gradec od km 0+200 do km 8+600
14.05.2019JN001478/2019-C01/2019, Gradnje: A-15/19: Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravne - 1. faza od km 16.200 do km 17.610
14.05.2019JN005841/2018-C01/2019, Gradnje: A-119/18: Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto ( Tankovska )
23.05.2019JN007556/2018-C01/2019, Gradnje: A-143/18: Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
04.06.2019JN003073/2019-C01/2019, Storitve: C-9/19: Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
04.06.2019JN003720/2019-C01/2019, Gradnje: C-15/19: Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
06.06.2019JN003559/2019-C01/2019, Storitve: C-10/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:1: Podvoz KP5029, R2-404/1379 v km 8,670
13.06.2019JN001734/2019-C01/2019, Gradnje: A-25/19: Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500
13.06.2019JN003918/2019-C01/2019, Storitve: C-13/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:11: objekt MB0305: RT-926/6506 km 5,462-Pristava
13.06.2019JN003558/2019-C01/2019, Storitve: C-12/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
14.06.2019JN003377/2019-C01/2019, Storitve: C-11/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:3: nadvoz čez Žel. KP0106-R3-624/3721 v km 10,800
14.06.2019JN002129/2019-C01/2019, Gradnje: A-28/19: Gradbena dela za ureditev križišča Bazara
18.06.2019JN008309/2018-C01/2019, Gradnje: A-148/18-G: Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid
20.06.2019JN004042/2019-C01/2019, Storitve: C-17/19: Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
03.07.2019JN004524/2019-C01/2019, Gradnje: C-34/19: Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
05.07.2019JN004423/2019-C01/2019, Storitve: C-22/19: Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
11.07.2019JN001220/2019-C01/2019, Storitve: A-017/19-S: Izdelava PZI (DGD) ureditve kolesarske steze na cesti R2-425/1265 Poljana Šentvid na odseku Mežica Žerjav od km 5+090 do km 8+630
17.07.2019JN003783/2019-C01/2019, Gradnje: A-61/19; Rekonstrukcija ceste RT 903/1021 Idrsko - Livek od km 1.00 do km 2.300
17.07.2019JN006667/2018-C01/2019, Gradnje: A-132/18: Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-228, odsek 1291 Spuhlja Zavrč od km 0+883 do km 1+135
17.07.2019JN003023/2019-C01/2019, Gradnje: NADGRADNJA VMESNIKOV ZA ENOVIT NADZOR SISTEMA GSM-R NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
18.07.2019JN001251/2019-C01/2019, Gradnje: A-14/19; Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz)
18.07.2019JN007937/2017-C01/2019, Gradnje: Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
23.07.2019JN000914/2019-C01/2019, Gradnje: A-8/19: Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina na cesti G1-7/0354 Obrov - Kozina
23.07.2019JN002153/2019-C01/2019, Gradnje: A-27/19-G: Rekonstrukcija križišča v Šentilju
23.07.2019JN003852/2019-C01/2019, Gradnje: A-63/19; Ojačitev vozišča na cesti G2-105, odsek 1511 Novo mesto(Krka) od km 0.000 do km 0.900
23.07.2019JN005242/2019-C01/2019, Storitve: C-21/19: Izdelava PZI (PGD) ureditve kolesarske steze na vozišču R2_425/1265 Poljana - Šentvid na odseku Žerjav - Črna na Koroškem od km 9+190 do km 10+600
23.07.2019JN001276/2019-C01/2019, Storitve: A-019/19-S: Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, svetlobno-signalnih naprav in elektro-strojne opreme v RS za obdobje štirih let.
25.07.2019JN002881/2019-C01/2019, Gradnje: A-36/19: Izvedba interventnih ukrepov zaradi ureditve obvozov na cestah R1-210, odsek 1113 Sovodenj-Cerkno in R3-610, odsek 1371 Pečnik(Marof)-Žiri
25.07.2019JN001799/2019-C01/2019, Gradnje: A-26/19; Sanacija zidov na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 0,780 do km 1,280 - II. faza - ponovno
30.07.2019JN003438/2019-C01/2019, Storitve: A-57/19-S: Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije R2-454/1400 Miklavž-Hajdina, od km 0+970 do km 2+700 (skozi Miklavž)
01.08.2019JN005050/2019-C01/2019, Storitve: C-19/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 17:Obj. MB0055, na R2-449/0315, v km 0,650, Velka- Lenart
01.08.2019JN005086/2019-C01/2019, Storitve: C-18/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 12:Obj. MB0379, RT-937/8710, km 4,240, Brestrniški potok
02.08.2019JN001207/2019-C01/2019, Gradnje: A-13/19; Ureditev ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju od km 4+610 do km 5+606
02.08.2019JN002849/2019-C01/2019, Gradnje: A-37/19; Ureditev para AP ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica Žlebič, od km 1,000 do km1,200
07.08.2019JN005052/2019-C01/2019, Storitve: C-24/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 6:Obj. MB0310, R3-696/6904, km 3,620, Suhadolnica,Podgorje
08.08.2019JN005053/2019-C01/2019, Storitve: C-25/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:23: objekt KR0121, RT-907/1101 v km 0,470
12.08.2019JN005049/2019-C01/2019, Storitve: C-26/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:16: objekt LJ0143, G2-108/1181 v km 1,380
14.08.2019JN005051/2019-C01/2019, Storitve: C-23/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 7:Obj. GO0037, G2-102/1006,km 10,355, Suha struga, Peršeti
20.08.2019JN001696/2019-C01/2019, Gradnje: A-18/19-G: Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - Sklop 1, 2 in 3
21.08.2019JN002412/2018-C01/2019, Storitve: Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
27.08.2019JN003763/2019-C01/2019, Gradnje: A-54/19: Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor - Kranj (Primskovo) v km 0,800 - TUPALIČE
27.08.2019JN003566/2018-C01/2019, Gradnje: A-73/18 - NOVO CESTA PROLETARSKIH BRIGAD - LIMBUŠKA: 1. ETAPA: GRADBENA DELA
28.08.2019JN003619/2019-C01/2019, Gradnje: A-48/19: Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600
28.08.2019JN002210/2019-C01/2019, Gradnje: A-22/19: Nadomestni most čez Bodonski potok v Puževcih (MS0332) na cesti R3-715/5645 v km 10,790
28.08.2019JN002397/2019-C01/2019, Gradnje: A-23/19: Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 1.in 2. faza
28.08.2019JN001691/2019-C01/2019, Storitve: A-21/19-S: Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
29.08.2019JN003397/2019-C01/2019, Gradnje: A-41/19-G: Rekonstrukcija mostu čez Martinjščico v Martinjaku (LJ0120) na R1-212/1118 v km 4,780
29.08.2019JN005375/2019-C01/2019, Gradnje: C-28/19; Obnova vozišča na cesti R2-423, odsek 1282 Lesično-Podsreda, od km 6.980 do km 10.020.
30.08.2019JN005706/2019-C01/2019, Storitve: C-32/19; Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
06.09.2019JN002958/2019-C01/2019, Gradnje: A-31/19: Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
12.09.2019JN003900/2019-C01/2019, Storitve: A-59/19-S: Okvirni sporazum: Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS za obdobje štirih let
16.09.2019JN004540/2019-C01/2019, Gradnje: A-43/19: Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu (NM0237) na R3-733/5813 v km 6,209
17.09.2019JN005911/2019-C01/2019, Gradnje: C-29/19; Obnova vozišča regionalne ceste R3-634, odsek 1104 Javornik - Gorje od km 4.400 do km 6.400.
19.09.2019JN004598/2019-C01/2019, Gradnje: A-42/19-G: Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
19.09.2019JN003635/2019-C01/2019, Gradnje: A-50/19: Sanacija zalednih brežin na G2-102/1037 Dolenja Trebuša Želin od km 3.580 do km 7.100
20.09.2019JN006087/2019-C01/2019, Storitve: C-35/19; IZP - Sanacija plazov in zidov z rekonstrukcijo ceste Kneža Grahovo na Bači, R2-403/1072 KNEŽA PODBRDO od km 1,200 do km 3,950
20.09.2019JN006042/2019-C01/2019, Gradnje: C-30/19; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
26.09.2019JN006344/2019-C01/2019, Storitve: C-38/19; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
26.09.2019JN006019/2019-C01/2019, Gradnje: C-27/19; Izvedba zadrževalnikov pri ureditvi regionalne ceste Šmihelska cesta v Mozirju
26.09.2019JN002649/2019-C01/2019, Storitve: A-33/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
01.10.2019JN000560/2019-C01/2019, Gradnje: A-6/19; Sanacija plazu »TRATE« na cesti R2-433/1289 TRATE MOST NA MURI v km 1,010
04.10.2019JN006345/2019-C01/2019, Storitve: C-39/19; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS - državne ceste
07.10.2019JN006402/2019-C01/2019, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 18 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER ENE STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
08.10.2019JN006535/2019-C01/2019, Storitve: C-36/19; Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin za obdobje 4 let
09.10.2019JN003846/2019-C01/2019, Gradnje: A-66/19; Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 394011
10.10.2019JN004585/2019-C01/2019, Gradnje: A-68/19; Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk, od km 9+800 do km 10+645, skozi naselje Pečke
14.10.2019JN004970/2019-C01/2019, Gradnje: A-75/19; Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah (KR0008) na cesti R1-201/204 v km 2+200
14.10.2019JN005651/2017-C01/2019, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 20 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER 1 STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
25.10.2019JN005004/2019-C01/2019, Gradnje: A-69/19; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
31.10.2019JN003317/2019-C01/2019, Gradnje: »Gradnja odseka železniške proge Maribor Šentilj d.m. od km 595+870 do km 599+600 glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.«
07.11.2019JN006081/2019-C01/2019, Gradnje: A-80/19; Rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu na R3 639/1141 v km 1,850
14.11.2019JN007210/2019-C01/2019, Storitve: C-37/19; Nadgradnja aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije
14.11.2019JN001487/2019-C01/2019, Gradnje: A-11/19; Ureditev ceste v naselju Zdole, na regionalni cesti R3-677/2202 Pišece- Zg. Pohanca-Krško, od km 11,600 do km 11,925 in od km 12,446 do km 12,800
20.11.2019JN003531/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi
22.11.2019JN003322/2019-C01/2019, Gradnje: Ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica Šentilj d.m.
25.11.2019JN007995/2019-C01/2019, Gradnje: C-45/19; Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
27.11.2019JN004704/2019-C01/2019, Gradnje: A-74/19; Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
27.11.2019JN006176/2019-C01/2019, Gradnje: A-076/19; Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
29.11.2019JN003432/2019-C01/2019, Storitve: A-40/19; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
02.12.2019JN006166/2019-C01/2019, Storitve: A-89/19; Obdobni pregledi objektov na CP KR, CE, MB, PT in MS v LETU 2019 redni in glavni pregledi
03.12.2019JN002608/2019-C01/2019, Gradnje: A-24/19; Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 20,150 do km 20,850
03.12.2019JN005614/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
04.12.2019JN006248/2019-C01/2019, Gradnje: A-090/19; Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravni -2.faza od km 17.610 do km 19.531
04.12.2019JN004636/2019-C01/2019, Gradnje: A-51/19: Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R2-454, odsek 1400 Miklavž - Hajdina od km 7+660 do 8+350 in od km 9+400 do km 10+600.
10.12.2019JN006249/2019-C01/2019, Gradnje: A-101/19; Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na regionalni cesti R2-429/1154 odcep v Dobrno v km 0+734
12.12.2019JN006044/2019-C01/2019, Blago: A-84/19; Dobava cestnih smernikov ter dobava cestne opreme za potrebe zamenjave na državnih cestah v upravljanju DRSI za obdobje 4 let
12.12.2019JN000744/2019-C01/2019, Storitve: A-012/19-S: Zamenjava lesenih varnostnih ograj na regionalni cesti R1-206, odsek 1029 Trenta - Bovec.
17.12.2019JN008305/2019-C01/2019, Storitve: C-40/19; Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
17.12.2019JN005849/2019-C01/2019, Gradnje: A-78/19; Gradbena dela za 2.fazo obvoznice Godovič ( kolesarska povezava )
17.12.2019JN001989/2019-C01/2019, Gradnje: A-32/19: SANACIJA PLAZU LOKOVICA NA CESTI R2-426/1269 PESJE - GORENJE V KM 0,787
06.01.2020JN006178/2019-C01/2020, Gradnje: A-095/19; Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova cesta v Postojni
07.01.2020JN008445/2019-C01/2020, Storitve: C-46/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji: Sklop 8 Obj. NM0135, R1-218/1212, km 2,200, Lahinja Gradac
07.01.2020JN006167/2019-C01/2020, Storitve: A-73/19; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R28 v območju Občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec
07.01.2020JN005216/2019-C01/2020, Storitve: A-71/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
07.01.2020JN004576/2019-C01/2020, Storitve: A-67/19; DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
08.01.2020JN008131/2019-C01/2020, Gradnje: A-104/19; Izvedba gradbenih del na dokončanju 1.faze investicije zagotavljanja poplavne varnosti naselja Drnovk na odseku Dobrovo -Neblo
08.01.2020JN006130/2019-C01/2020, Storitve: A-87/19; Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije
10.01.2020JN006986/2019-C01/2020, Gradnje: A-091/19; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
16.01.2020JN006250/2019-C01/2020, Gradnje: A-82/19; Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 od km 3,811 do km 4,252
22.01.2020JN000032/2020-C01/2020, Storitve: C-55/19; Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2020-2021
24.01.2020JN000061/2020-C01/2020, Storitve: C-54/19; Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov za obdobje 2020-2021
27.01.2020JN000076/2020-C01/2020, Storitve: C-53/19; Vzdrževanje programskega paketa ODVOD
28.01.2020JN006432/2019-C01/2020, Gradnje: A-093/19; Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
30.01.2020JN008450/2019-C01/2020, Gradnje: PRILAGODITEV SV NAPRAVE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI JESENICE ZA POTREBE VARNOSTNO TEHNIČNE NADGRADNJE ŽELEZNIŠKEGA PREDORA KARAVANKE
05.02.2020JN006372/2019-C01/2020, Storitve: A-97/19; Izdelava PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-679/1192 Radeče - Breg od km 2+000 do 3+600
06.02.2020JN006928/2019-C01/2020, Storitve: A-58/19; Zagotavljanje vremenskih podatkov za potrebe izvajanja zimske službe in vzdrževanje cestno vremenskih postaj na državnih cestah za obdobje štirih let
06.02.2020JN000193/2020-C01/2020, Blago: C-52/19; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP
13.02.2020JN004981/2019-C01/2020, Gradnje: A-44/19; Rekonstrukcija G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
17.02.2020JN006252/2019-C01/2020, Gradnje: A-094/19; Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica od km 4.400 do km 5.900
18.02.2020JN000362/2020-C01/2020, Gradnje: PRESTAVITEV AVTOMATIKE TREH NIVOJSKIH PREHODOV IZ ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT.82 NA LOKACIJE MEHANSKIH NIVOJSKIH PREHODOV NA ŽELEZNŠKI PROGI ŠT. 80
25.02.2020JN006116/2019-C01/2020, Gradnje: A-79/19; Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja-Ormož v km 5+800 z lokalno cesto za Moškanjce
25.02.2020JN007202/2019-C01/2020, Gradnje: A-085/19; Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu
27.02.2020JN006641/2019-C01/2020, Gradnje: A-103/19; Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
28.02.2020JN003747/2019-C01/2020, Gradnje: A-30/19: Sanacija plazov in usadov na cesti R3-726/1324 Stročja vas - Pavlovci, v km 3,915; v km 4,100; v km 6,457 in v km 6,654
28.02.2020JN004523/2019-C01/2020, Gradnje: A-38/19-G: Rekonstrukcija križišča na glavni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec - Zg. Dolič v km 1,155 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
04.03.2020JN007203/2019-C01/2020, Gradnje: A-096/19; Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
10.03.2020JN008278/2019-C01/2020, Gradnje: A-46/19; Obnova vozišča na R2-432, odsek 6276 Apački križ - Kidričevo, od km 0,100 v dolžini 1.564 m.
12.03.2020JN007303/2019-C01/2020, Gradnje: A-100/19: Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
24.03.2020JN008001/2019-C01/2020, Storitve: A-109/19; PZI rekonstrukcije ceste R2-407/1145 od km 7,050 do km 9,010 in nadomestne gradnje treh objektov v km 7,850 (LJ5057), 7,920 in 8,480 pri Horjulu
06.04.2020JN001225/2020-C01/2020, Storitve: C-50/19; Novelacija in dopolnitev projekta PGD, PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta od km 3+600 do km 4+840
20.04.2020JN008528/2019-C01/2020, Gradnje: A-62/19; Ureditev državne ceste G2-108/1181 Šentjakob Ribče, ob naselju Senožeti
28.04.2020JN002165/2020-C01/2020, Storitve: C-07/20 Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
28.04.2020JN008081/2019-C01/2020, Storitve: A-86/19;Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest za obdobje štirih let
29.04.2020JN006733/2019-C01/2020, Storitve: A-72/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R28 v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
05.05.2020JN000897/2020-C01/2020, Gradnje: A-18/20; Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na G2-102/1461 Logatec - priključek Logatec med 0,850 do km 1,587
08.05.2020JN000655/2020-C01/2020, Gradnje: A-13/20; Rekonstrukcija križišča na žalski obvoznici na regionalni cesti R2-447/0287 v km 1+500, R2-447/0367 v km 0+000 in R2-451/1448 v km 2+090
11.05.2020JN000332/2020-C01/2020, Gradnje: A-10/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
13.05.2020JN000237/2020-C01/2020, Gradnje: A-8/20: Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo
14.05.2020JN002054/2020-C01/2020, Storitve: C-4/20; Izdelava idejnih študij variant za DPN obvoznice Volče
15.05.2020JN008568/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA RUŠITEV V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE NA ODSEKU MARIBOR ŠENTILJ D.M.
19.05.2020JN002188/2020-C01/2020, Gradnje: Prilagoditev obstoječega sistema ETCS nivo 1 na odseku železniške proge Zidani Most-Pragersko
21.05.2020JN000219/2020-C01/2020, Gradnje: A-6/20; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
28.05.2020JN007227/2019-C01/2020, Storitve: A-70/19; Izdelava DGD in PZI za ureditev DKP G13 v območju Občin Prebold Braslovče Tabor - Vransko
03.06.2020JN008613/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA UMESTITEV NADHODOV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH HRASTNIK, TRBOVLJE IN ZAGORJE
04.06.2020JN008094/2019-C01/2020, Gradnje: A-113/19; Dograditev pločnika ob DC R2-440/1296 Cankova - Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci
10.06.2020JN007946/2019-C01/2020, Gradnje: A-064/19;Preplastitev R3-715/5645 skozi naselji Gorica in Brezovci, od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
16.06.2020JN000418/2020-C01/2020, Gradnje: A-112/19; Ureditev MVSPN na državni cesti R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje, od km 0,680 do km 2,125
16.06.2020JN007710/2019-C01/2020, Storitve: A-88/19; Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev DKP R22 Poljana - Mežica - Črna na Koroškem - Pavličevo sedlo, pododsek Poljana - Mežica
17.06.2020JN000021/2020-C01/2020, Gradnje: A-5/20; Ureditev pločnika s kolesarsko stezo ob državni cesti R2-430 odsek 0274 Fram Slovenska Bistrica od km 5.300 do km 6.250
19.06.2020JN001138/2020-C01/2020, Storitve: Zunanja kontrola kakovosti pri gradnji železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600 in ureditvi križanj cest z železnico
19.06.2020JN001886/2020-C01/2020, Storitve: Zajem prostorskih podatkov o tehničnih sredstvih javne železniške infrastrukture in integracija v obstoječi informacijski sistem javne železniške infrastrukture
24.06.2020JN003535/2020-C01/2020, Storitve: C-9/20; Dobava in montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil
30.06.2020JN000183/2020-C01/2020, Gradnje: A-3/20: Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta URED G1-1/0240 Skozi Dravograd
02.07.2020JN006734/2019-C01/2020, Storitve: A-99/19; Izdelava projekta DGD in PZI zahodne obvoznice Murska Sobota
02.07.2020JN003598/2020-C01/2020, Storitve: C-12/20; Vzdrževanje matične evidence dejanske rabe pod infrastrukturnimi objekti
03.07.2020JN008739/2019-C01/2020, Gradnje: A-53/19; Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja na R3-609/2117 Ajdovščina Predmeja od km 10.655 do 10.885 in od 11.000 do 11.115, Faza 1, Faza 2
07.07.2020JN003154/2020-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJA OBSTOJEČE POSTAJNE SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI HOČE
07.07.2020JN003065/2020-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV TER SANACIJA TEMELJEV DROGOV IN SIDER VOZNE MREŽE NA OBMOČJIH ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA ZALOG IN POSTAJALIŠČA LJUBLJANA - POLJE
09.07.2020JN002437/2020-C01/2020, Gradnje: A-30/20; Obnova vozišča R3-683/1169 Lesično-Golobinjek od km 5,500 do km 7,200, z ureditvijo cestnega priključka in sanacijo plazu
13.07.2020JN007332/2019-C01/2020, Storitve: A-98/19; Izdelava projekta PZI za ureditev ceste R3-701/1270 Ruta Pesek, od km 0+120 do km 2+430 in od km 2+630 do km 3+860
13.07.2020JN004575/2019-C01/2020, Storitve: A-29/19: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
21.07.2020JN003599/2020-C01/2020, Storitve: C-8/; Izdelava DGD, PZI in IZN za ureditev DKP G2 na odseku Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
21.07.2020JN008844/2019-C01/2020, Storitve: Izdelava izvedbenih načrtov za umestitev izvennivojskih dostopov na železniških postajah Laze, Kresnice, Šentjur, Ponikva in Rače in ureditev postaje Litija
30.07.2020JN004347/2020-C01/2020, Storitve: C-01/20; Sodelovanje pri izvedbi projektnega natečaja za most čez Krko
30.07.2020JN000113/2020-C01/2020, Gradnje: A-2/20; Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica
03.08.2020JN001024/2020-C01/2020, Gradnje: A-19/20; Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na R2-424, odsek 1225 v Loki
03.08.2020JN001782/2020-C01/2020, Gradnje: A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod
04.08.2020JN004048/2020-C01/2020, Gradnje: C-06/20; Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 1.450 do km 2.220 in od km 2.605 do km 3.235
06.08.2020JN002677/2020-C01/2020, Storitve: A-029/20; Inženirske storitve pri rekonstrukciji ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
10.08.2020JN001481/2020-C01/2020, Gradnje: A-23/20; Sanacija plazu 'Brengova' na cesti R3-747/2805 Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci v km 5,190
10.08.2020JN000255/2020-C01/2020, Storitve: A-20/19; Inženirske storitve pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov
11.08.2020JN000024/2020-C01/2020, Gradnje: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
13.08.2020JN004188/2020-C01/2020, Storitve: C-13/20; Izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
21.08.2020JN004125/2020-C01/2020, Gradnje: VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
26.08.2020JN004299/2020-C01/2020, Storitve: C-14/20; IZP in PZI ureditev območja DC G2-106/0263 Žlebič-Kočevje, od km 18,380 do km 18,763, G2-106/0264, od km 0 do km 0,350 in R1-214/1156 od km 0 do 0,150
26.08.2020JN004816/2020-C01/2020, Storitve: C-18/20; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS državne ceste
27.08.2020JN004815/2020-C01/2020, Storitve: C-17/20; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
31.08.2020JN000535/2020-C01/2020, Storitve: A-111/19; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
31.08.2020JN000839/2020-C01/2020, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d.m. na odseku Podnart - Lesce Bled
02.09.2020JN003347/2020-C01/2020, Gradnje: A-37/20; Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na R1-225/1246 v km 3,335 - Letuš
07.09.2020JN003097/2020-C01/2020, Gradnje: A-33/20; Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce v naselju Pečica R1-219/1237 Poljčane Podplat od km 6,000 do km 6,400
07.09.2020JN008869/2019-C01/2020, Storitve: A-1/20; Začasne meritve hitrosti na DC v RS
09.09.2020JN002504/2020-C01/2020, Gradnje: A-26/20; Rekonstrukcija ceste R3-647/1368 Mlačevo Rašica zaradi rekonstrukcije NPr preko žel. proge št. 82 Grosuplje-Kočevje v km 9+643 in 10+616,1
10.09.2020JN000346/2018-C02/2020, Storitve: DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
15.09.2020JN003845/2020-C01/2020, Gradnje: A-52/20; 1.faza prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700
24.09.2020JN005297/2020-C01/2020, Storitve: C-15/20;Dopolnitev in razširitev (dodajanje novih vsebin) informacijskega sistema za izdelavo poročil o projektih (SaPoro)
25.09.2020JN005576/2020-C01/2020, Storitve: C-19/20; Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
25.09.2020JN002463/2020-C01/2020, Gradnje: A-25/20; Obnova vozišča na cesti R2-425/1419 Pesje Velenje, od km 0,080 do km 1,000, v dolžini 920 m
28.09.2020JN003218/2020-C01/2020, Gradnje: A-35/20; Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-745/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km 3.051
28.09.2020JN004549/2020-C01/2020, Gradnje: A-68/20; Ojačitev vozišča, cesta G2-104, odsek 0295 Trzin - LJ (Črnuče), od km 0,650 do km 3,690 in odsek 0795 Trzin - LJ (Črnuče), od km 0,000 do km 3,691
28.09.2020JN004975/2020-C01/2020, Gradnje: A-85/20; Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
28.09.2020JN004308/2020-C01/2020, Storitve: A-61/20; Izvajanje tehničnih postopkov in priprava osnutkov dovoljenj za izredne prevoze.
29.09.2020JN003873/2020-C01/2020, Storitve: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2020
06.10.2020JN003141/2020-C01/2020, Gradnje: A-36/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 4,100 do km 4,760 in od km 5,360 do km 6,140, 1. in 2. faza
12.10.2020JN004547/2020-C01/2020, Gradnje: A-70/20; Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci Adlešiči Žuniči od km 4,900 in km 8,700
15.10.2020JN004454/2020-C01/2020, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d.m. na odseku Kranj - Podnart
19.10.2020JN004733/2020-C01/2020, Gradnje: A-67/20; Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora - Erika od km 0.037 do km 1.660.
20.10.2020JN004736/2020-C01/2020, Gradnje: A-66/20; Rekonstrukcija mostu čez Sušico pri Šutni (NM0199) na R3-671/3921 v km 0,600
21.10.2020JN004789/2020-C01/2020, Gradnje: A-80/20; Izvedba preplastitve in sanacija vozišča na R3-674, odsek 1384 Zavratec -Škocjan od km 8.400 do km 10.000
21.10.2020JN004692/2020-C01/2020, Gradnje: A-71/20; Preplastitev in sanacija vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz)-Metlika od km 18.400 do km 19.800
21.10.2020JN004891/2020-C01/2020, Gradnje: A-69/20; Ojačitev regionalne ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid od km 2,938 do km 4,798
02.11.2020JN005389/2020-C01/2020, Gradnje: A-93/20; Obnova vozišča na cesti G1-1, odsek 245, Ruta MB(Koroški most) od km 18+000 do 20+400 v dolžini  2.400m
02.11.2020JN003266/2020-C01/2020, Gradnje: A-38/20; Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255
05.11.2020JN004798/2020-C01/2020, Storitve: A-64/20; DGD in PZI rekonstrukcije obstoječega premostitvenega objekta čez Dravo (PT0034) v Ormožu na R1-230/1507 v km 2,995
06.11.2020JN006372/2020-C01/2020, Storitve: C-20/20; PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
09.11.2020JN004892/2020-C01/2020, Gradnje: A-72/20; Sanacija brežin z obnovitvijo odvodnjavanja in vozišča na cesti R3-671/3921 Šutna Planina v Podbočju od km 1,540 do km 2,120
10.11.2020JN004516/2020-C01/2020, Gradnje: A-62/20; Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah
10.11.2020JN004788/2020-C01/2020, Gradnje: A-78/20; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R3-653, odsek 1363 Sodražica - Hrib od km 3.850 do km 4.850
13.11.2020JN005463/2020-C01/2020, Gradnje: A-103/20; Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 3+140
13.11.2020JN004870/2020-C01/2020, Gradnje: A-34/20; Preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0.860 do km 5.465.
16.11.2020JN004924/2020-C01/2020, Gradnje: A-76/20;Ureditev ceste R2-409/0306 od km 2,000 do km 2,280 Postojna - Razdrto (Smrekce)
17.11.2020JN006800/2020-C01/2020, Storitve: C-21/20; Posodobitev podatkov baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
19.11.2020JN005380/2020-C01/2020, Storitve: A-90/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave GKP G8 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Žlebič
20.11.2020JN004538/2020-C01/2020, Gradnje: A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa
23.11.2020JN006994/2020-C01/2020, Gradnje: C-22/20; Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 v km 16,350
26.11.2020JN005098/2020-C02/2020, Storitve: A-75/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica Petrina
26.11.2020JN005227/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri varnostno-tehnični nadgradnji železniškega predora Karavanke, območje projekta Slovenija od km 637+264.7 do km 631+189.4
26.11.2020JN003822/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
26.11.2020JN005101/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 LJUBLJANA JESENICE D.M. NA ODSEKIH KRANJ-PODNART IN PODNART-LESCE BLED
01.12.2020JN004118/2020-C01/2020, Gradnje: A-46/20; Protiprašna zaščita makadamske ceste R3-746, odsek 2407 Stari trg - Loški potok od km 3.020 do km 7.500.
02.12.2020JN005331/2020-C01/2020, Gradnje: A-91/20; Sanacija ceste G2-103/1009 Plave-Solkan od km 8,150 do km 9,150.
03.12.2020JN005274/2020-C01/2020, Storitve: A-97/20; Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije državnih cest na območju Škofljice z ureditvijo podvoza G2-106 v km 0,261 pod železniško progo
03.12.2020JN004206/2020-C01/2020, Storitve: A-49/20; Recenzije in revizije projektnih dokumentacij pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020 - 1
03.12.2020JN003680/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA POROČIL O VPLIVIH NA OKOLJE ZARADI NADGRADNJE GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 50 NA 4 MEDPOSTAJNIH ODSEKIH OD LJUBLJANE DO DIVAČE
08.12.2020JN004500/2020-C01/2020, Gradnje: A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
08.12.2020JN001393/2020-C01/2020, Storitve: A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
08.12.2020JN001392/2020-C01/2020, Storitve: A-016/20; Izdelava PZI ureditve ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja - Šmarska cesta v Kopru 3. odsek
14.12.2020JN006169/2020-C01/2020, Gradnje: A-107/20; Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje
14.12.2020JN004437/2020-C01/2020, Gradnje: A-60/20; Razširitev krožnega križišča DC G2-105/1511 in odseka 0257 ter R3-651 odsek 0399 (pri tabletki) za uvozni in izvozni zavijalni pas
14.12.2020JN001624/2020-C01/2020, Gradnje: A-22/20; Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500
14.12.2020JN004526/2020-C01/2020, Storitve: A-65/; Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
18.12.2020JN004758/2020-C01/2020, Gradnje: A-41/20; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 8,300 do km 9,740.
23.12.2020JN000426/2020-C01/2020, Gradnje: A-108/19; Gradnja Obvoznice Kidričevo
24.12.2020JN004821/2020-C01/2020, Gradnje: A-82/20; Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole Šentjur od km 2,050 do km 2,490
28.12.2020JN005099/2020-C01/2020, Storitve: A-87/20; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Novem mestu (NM0074) na G2-105/0255 v km 0,100
29.12.2020JN004843/2020-C01/2020, Gradnje: A-79/20; Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec od km 8.600 do km 10.690 in od km 10.850 do km 12.210,dolžina 3.450m
04.01.2021JN000644/2020-C01/2021, Storitve: A-9/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 2
05.01.2021JN005262/2020-C01/2021, Gradnje: A-77/20; Ureditev krožišča na cesti R3-614/1048 od km 0,300 do km 0,700 Opatje Selo - Komen
11.01.2021JN004254/2020-C01/2021, Gradnje: A-56/20; Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana
12.01.2021JN005103/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE DOMŽALE
14.01.2021JN005080/2020-C01/2021, Gradnje: A-92/20; Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor
14.01.2021JN005434/2020-C01/2021, Storitve: A-98/20; Inženirske storitve za rekonstrukcijo Brkinske ceste
18.01.2021JN005433/2020-C01/2021, Storitve: A-86/20; PZI rehabilitacije mostu čez Kolpo v Žuničih (NM0108) na cesti R3 660/1342 v km 9,310
21.01.2021JN005347/2020-C01/2021, Storitve: A-81/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica
21.01.2021JN002337/2020-C01/2021, Storitve: A-021/20; PZI ureditve državne kolesarske povezave D3 na območju občine Duplek
26.01.2021JN007329/2020-C01/2021, Gradnje: A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100
28.01.2021JN005939/2020-C01/2021, Storitve: Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge na odsekih Kranj Podnart in Podnart Lesce Bled, s TSI in nacionalnimi predpisi
29.01.2021JN006512/2020-C01/2021, Gradnje: A-108/20; Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice
04.02.2021JN004548/2020-C01/2021, Gradnje: A-59/20; Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160
05.02.2021JN000168/2021-C01/2021, Storitve: C-1/21; Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
11.02.2021JN004970/2020-C01/2021, Gradnje: A-73/20; Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko na cesti R3-653/1364 od km 7,280 do km 8,200
11.02.2021JN000093/2021-C01/2021, Storitve: C-23/20; PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
11.02.2021JN005427/2020-C01/2021, Gradnje: A-95/20; Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO BUČE KOZJE od km 0,270 do km 0,960
16.02.2021JN004619/2020-C01/2021, Gradnje: A-57/20; Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
19.02.2021JN004378/2020-C01/2021, Gradnje: A-58/20; Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575
22.02.2021JN002679/2020-C01/2021, Storitve: A-028/20; Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107)
26.02.2021JN006967/2020-C01/2021, Gradnje: A-101/20; Modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most) Briše od km 0,730 do km 2,556
26.02.2021JN007845/2020-C01/2021, Storitve: A-5/20; Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji.
26.02.2021JN007934/2020-C01/2021, Storitve: A-8/21; Podpora strokovnim aktivnostim Direkcije RS za infrastrukturo v delovnih telesih mednarodnih organizacij CEDR in PIARC..
26.02.2021JN001035/2021-C01/2021, Storitve: Prilagoditev signalnovarnostne naprave na žel. postaji Jesenice za potrebe varnostno tehnične nadgradnje žel. predora Karavanke (sklop KRT3 nov)
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
08.03.2021JN007496/2020-C01/2021, Gradnje: A-121/20; Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
08.03.2021JN007295/2020-C01/2021, Gradnje: A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska
09.03.2021JN003692/2020-C01/2021, Gradnje: A-48/20; Modernizacija državne ceste R1-210 odsek 1106 Sp. Jezersko - Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor Kranj od km 0.000 do km 0.700
22.03.2021JN007602/2020-C01/2021, Storitve: A-106/20; Strokovne podlage za izdelavo študije variant: Novogradnja izvennivojskega križanja "Hotunje" z železniško progo
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
22.03.2021JN006056/2020-C01/2021, Storitve: A-105/20; Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
25.03.2021JN007878/2020-C01/2021, Gradnje: A-3/21; Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek)
25.03.2021JN000382/2021-C01/2021, Storitve: A-28/21; Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.
29.03.2021JN001379/2021-C01/2021, Storitve: C-2/21; Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
29.03.2021JN007141/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA PODVOZ IN NOVE POVEZOVALNE POLJSKE POTI V IVANJEM SELU ZARADI UKINITVE 3 NIVOJSKIH PREHODOV NA ODSEKU PROGE LJUBLJANA - DIVAČA
31.03.2021JN007348/2020-C01/2021, Gradnje: A-116/20; Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550
31.03.2021JN007919/2020-C01/2021, Gradnje: A-10/21; Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
31.03.2021JN007742/2020-C01/2021, Gradnje: A-122/20; Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100
08.04.2021JN005102/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA, DPN IN INVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA JESENICE D.M. V KORIDORJU OBSTOJEČE PROGE
15.04.2021JN008032/2020-C01/2021, Storitve: A-119/20; Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
15.04.2021JN005608/2020-C01/2021, Storitve: A-094/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020-1
19.04.2021JN007945/2020-C01/2021, Gradnje: A-125/20; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
22.04.2021JN000597/2021-C01/2021, Gradnje: A-4/21; Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana
26.04.2021JN002079/2021-C01/2021, Storitve: C-3/21; Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
27.04.2021JN008093/2020-C01/2021, Storitve: A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
28.04.2021JN006899/2020-C01/2021, Gradnje: A-110/20; Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje od km 7+450 do 8+264 v Spodnjih Gorjah
28.04.2021JN000026/2021-C01/2021, Gradnje: A-16/21; Pasivna protihrupna zaščita za stavbe Vodenska cesta 42 48 ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje
28.04.2021JN000801/2021-C01/2021, Gradnje: A-40/21; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja Lokve od km 4.540 do km 7.100
28.04.2021JN000592/2021-C01/2021, Gradnje: A-36/21; Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) 2.Faza - 2.etapa (3)
30.04.2021JN000887/2021-C01/2021, Gradnje: A-45/21; Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240
03.05.2021JN000643/2021-C01/2021, Gradnje: A-38/21; Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik od km 0.000 do km 1.350
03.05.2021JN007844/2020-C01/2021, Storitve: A-115/20; PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 7+970 do km 10+300
06.05.2021JN007706/2020-C01/2021, Gradnje: A-111/20; Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje
07.05.2021JN006531/2020-C01/2021, Gradnje: A-109/20; Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
07.05.2021JN000278/2021-C01/2021, Gradnje: A-27/21; Rekonstr.c.R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej,od km 3.000-3.550,od km 4.100-4.900 in ured.enostr.hodnika za pešce od km 2.562-3.000,od km 3.550-4.100
07.05.2021JN008070/2020-C01/2021, Gradnje: A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
11.05.2021JN000156/2021-C01/2021, Gradnje: A-23/21; Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.
12.05.2021JN002573/2021-C01/2021, Storitve: C-4/21; Posodobitev upravljanja semaforiziranih križišč in video nadzor
12.05.2021JN005535/2020-C02/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana
18.05.2021JN000898/2021-C01/2021, Gradnje: A-46/21; Ureditev območja državne ceste G1-5/0328 v naselju Laško - rekonstrukcija dveh križišč
20.05.2021JN000637/2021-C01/2021, Gradnje: A-20/21; Rekonstrukcija državne ceste R1-212/1118 CerknicaBloška Polica
27.05.2021JN000805/2021-C01/2021, Gradnje: A-41/21; Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
27.05.2021JN007950/2020-C01/2021, Gradnje: A-9/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
27.05.2021JN000420/2021-C01/2021, Gradnje: A-32/21; Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti R3-721/1317 Petrovci-Kuzma od km 14,400 do km 14,900
27.05.2021JN001984/2021-C01/2021, Blago: A-76/21; Dobava elementov varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na G + R cestah na območju RS, za obdobje 30 mesecev, sklop I in II.
31.05.2021JN000651/2021-C01/2021, Storitve: A-35/21; Inženirske storitve pri novogradnji kolesarske povezave Bled Bohinjska Bistrica
31.05.2021JN003032/2021-C01/2021, Storitve: C-5/21; Vzdrževanje IS nadzora in upravljanja naprav CUVP
03.06.2021JN001856/2021-C01/2021, Storitve: A-73/21; Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
03.06.2021JN002866/2021-C01/2021, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce BledŽirovnica, ŽirovnicaSlovenski Javornik in Slovenski JavornikJesenice
04.06.2021JN001366/2021-C01/2021, Gradnje: A-57/21; Rekonstrukcija ceste R3-658/2517 Dobliče - Sv. Ana - Stari trg ob Kolpi, od km 4.980 do km 9.832
07.06.2021JN003213/2021-C01/2021, Storitve: C-6/21; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
10.06.2021JN000996/2021-C01/2021, Gradnje: A-44/21, Ojačitev vozišča na cesti R3-657, odsek 1345 Bosljiva Loka - Osilnica od km 0.050 do km 0.850 in od km 1.400 do km 4.700
10.06.2021JN003239/2021-C01/2021, Storitve: C-7/21; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS državne ceste
10.06.2021JN000283/2021-C01/2021, Gradnje: A-25/21; Modernizacija ceste R1-217/1209 BREZOVICA-KANIŽARICA od km 2.000 do km 3.650
11.06.2021JN001390/2021-C01/2021, Gradnje: A-61/21; Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri Orehku (KR0048) na R1-211/0211 v km 1,600
14.06.2021JN001732/2021-C01/2021, Gradnje: A-65/21; Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na R1-203/1002 Predel - Bovec od km 12.800 do km 13.020 (NIVO 2)
15.06.2021JN000051/2021-C01/2021, Storitve: A-14/21; Izdelava IZP in PZI ureditve G1-1/0245 Ruta-Maribor (Kor. most), od km 10+000 do km 12+960
15.06.2021JN000305/2021-C01/2021, Storitve: A-24/21; PZI Obnova regionalne ceste R1-206/1043, Ruska cesta (Erika-Vršič), od km 5.425-km 8.700
16.06.2021JN002518/2021-C01/2021, Gradnje: A-92/21; Preplastitev regionalne ceste R1-231/1323 Razkrižje-Stročja vas in R1-231/1327 Stročja vas-Ljutomer
18.06.2021JN000304/2021-C01/2021, Storitve: A-22/21; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju (NM0201) na cesti R3-671/2237 v km 0,485
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
25.01.2013NMV1972013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.01.2013NMV1982013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
14.02.2013NMV3562013/2013, Storitve: Razne storitve
14.02.2013NMV3582013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
19.02.2013NMV3942013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
22.02.2013NMV4232013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.02.2013NMV4382013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
05.03.2013NMV5172013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
20.03.2013NMV6192013/2013, Storitve: Razne storitve
17.04.2013NMV8902013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
17.04.2013NMV8922013/2013, Storitve: Razne storitve
17.04.2013NMV8932013/2013, Storitve: Razne storitve
30.04.2013NMV10192013/2013, Gradnje: Gradbena dela
13.05.2013NMV11092013/2013, Storitve: Razne storitve
17.05.2013NMV11532013/2013, Storitve: Razne storitve
17.05.2013NMV11542013/2013, Storitve: Razne storitve
03.06.2013NMV13032013/2013, Storitve: Razne storitve
03.07.2013NMV15802013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
03.07.2013NMV15872013/2013, Gradnje: Gradbena dela
08.07.2013NMV16272013/2013, Storitve: Razne storitve
11.07.2013NMV16642013/2013, Storitve: Razne storitve
31.07.2013NMV18372013/2013, Storitve: Razne storitve
31.07.2013NMV18382013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
31.07.2013NMV18402013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
31.07.2013NMV18422013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
02.09.2013NMV20852013/2013, Storitve: Razne storitve
03.09.2013NMV20942013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
12.09.2013NMV21752013/2013, Storitve: Razne storitve
26.09.2013NMV23032013/2013, Storitve: Razne storitve
26.09.2013NMV23052013/2013, Storitve: Razne storitve
26.09.2013NMV23062013/2013, Gradnje: Gradbena dela
26.09.2013NMV23072013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.09.2013NMV23112013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
02.10.2013NMV23482013/2013, Storitve: Razne storitve
04.10.2013NMV23832013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
08.10.2013NMV23982013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.10.2013NMV25662013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
28.10.2013NMV25872013/2013, Storitve: Razne storitve
12.11.2013NMV27062013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
12.11.2013NMV27082013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29.11.2013NMV28712013/2013, Storitve: Razne storitve
16.01.2014NMV932014/2014, Storitve: Razne storitve
21.01.2014NMV1282014/2014, Storitve: Razne storitve
21.01.2014NMV1302014/2014, Storitve: Razne storitve
01.10.2014NMV40692014/2014, Gradnje: Gradbena dela
25.03.2015NMV15792015/2015, Storitve: Razne storitve
20.05.2015NMV28152015/2015, Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom
22.05.2015NMV28902015/2015, Gradnje: Gradbena dela
22.05.2015NMV28912015/2015, Storitve: Razne storitve
09.07.2015NMV41872015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18.08.2015NMV51022015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
20.08.2015NMV51952015/2015, Storitve: Razne storitve
01.09.2015NMV54622015/2015, Storitve: Geodetske storitve
03.09.2015NMV55412015/2015, Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom
03.09.2015NMV55422015/2015, Storitve: Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
14.09.2015NMV57962015/2015, Gradnje: Gradbena dela
15.09.2015NMV58052015/2015, Gradnje: Gradbena dela
29.09.2015NMV61792015/2015, Gradnje: Gradbena dela
07.10.2015NMV63662015/2015, Gradnje: Gradbena dela
14.10.2015NMV65482015/2015, Gradnje: Gradbena dela
14.10.2015NMV65592015/2015, Gradnje: Gradbena dela
15.10.2015NMV65852015/2015, Storitve: Razne storitve
20.10.2015NMV66832015/2015, Gradnje: Gradbena dela na križišču
26.10.2015NMV68432015/2015, Storitve: Razne storitve
29.10.2015NMV69222015/2015, Gradnje: Gradbena dela
29.10.2015NMV69352015/2015, Storitve: Razne storitve
30.10.2015NMV69642015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
02.11.2015NMV69772015/2015, Storitve: Razne storitve
04.11.2015NMV70332015/2015, Storitve: Razne storitve
06.11.2015NMV71292015/2015, Gradnje: Gradbena dela
10.11.2015NMV71852015/2015, Storitve: Razne storitve
11.11.2015NMV72362015/2015, Storitve: Razne storitve
12.11.2015NMV72622015/2015, Gradnje: Gradbena dela
16.11.2015NMV73542015/2015, Storitve: Razne storitve
04.01.2016NMV102016/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
08.01.2016NMV1362016/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
04.02.2016NMV6482016/2016, Gradnje: Gradbena dela
17.02.2016NMV9382016/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
04.03.2016NMV13532016/2016, Storitve: Razne storitve
23.03.2016NMV18472016/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
21.01.2013JN6332013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
21.01.2013JN6342013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.03.2013JN34562013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
12.04.2013JN41862013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.05.2013JN56702013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
17.05.2013JN59182013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
11.06.2013JN71152013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
11.06.2013JN71162013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.06.2013JN75982013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.07.2013JN84822013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102832013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102852013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102862013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
14.08.2013JN102872013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102882013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102902013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN105062013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
21.08.2013JN105262013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
22.08.2013JN106002013/2013, Gradnje: Zaščitne ograje
22.08.2013JN106312013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
06.09.2013JN113212013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.09.2013JN118252013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
23.09.2013JN120322013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.10.2013JN125652013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
11.10.2013JN129772013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.10.2013JN130442013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136202013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.11.2013JN145202013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
07.01.2014JN1422014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
22.01.2014JN9032014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
11.01.2013JN3192013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
11.02.2013JN14572013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
11.02.2013JN14742013/2013, Storitve: Razne storitve
13.02.2013JN16032013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.02.2013JN17432013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.02.2013JN17442013/2013, Storitve: Razne storitve
06.03.2013JN25682013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
13.03.2013JN28792013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
19.03.2013JN31162013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
19.03.2013JN31192013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.03.2013JN33772013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
25.03.2013JN33792013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.03.2013JN33822013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.03.2013JN33832013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.03.2013JN33892013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.03.2013JN34532013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.03.2013JN34682013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.04.2013JN37912013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
04.04.2013JN38002013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
05.04.2013JN38492013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.04.2013JN39682013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
16.04.2013JN42912013/2013, Blago: Smerniki
17.04.2013JN44112013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
24.04.2013JN47522013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
07.05.2013JN52302013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
08.05.2013JN52892013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
08.05.2013JN52942013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
08.05.2013JN52952013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
14.05.2013JN56052013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.05.2013JN56092013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
14.05.2013JN56122013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
15.05.2013JN56692013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
16.05.2013JN58332013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
16.05.2013JN58352013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.05.2013JN59942013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
21.05.2013JN60482013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
28.05.2013JN64112013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
31.05.2013JN65722013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
31.05.2013JN65732013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
31.05.2013JN65742013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
31.05.2013JN65792013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.06.2013JN66922013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
06.06.2013JN69482013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
10.06.2013JN70832013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
10.06.2013JN70952013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
11.06.2013JN71562013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
11.06.2013JN71572013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.06.2013JN76012013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.06.2013JN76092013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
01.07.2013JN80522013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
03.07.2013JN81822013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
03.07.2013JN81892013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.07.2013JN81902013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.07.2013JN84532013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
08.07.2013JN84602013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.07.2013JN84652013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.07.2013JN84692013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
13.08.2013JN101912013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
13.08.2013JN101952013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
13.08.2013JN101962013/2013, Storitve: Pridobivanje zemljišč
13.08.2013JN102052013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
13.08.2013JN102132013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
13.08.2013JN102192013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
13.08.2013JN102232013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
13.08.2013JN102252013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
13.08.2013JN102302013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
13.08.2013JN102642013/2013, Blago: Vzdrževalna dela na cestah
13.08.2013JN102652013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
13.08.2013JN102662013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
13.08.2013JN102672013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102752013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
14.08.2013JN102762013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.08.2013JN102772013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
14.08.2013JN102822013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN104602013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN104612013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN104642013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
20.08.2013JN104652013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN104662013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN104702013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
20.08.2013JN104882013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.08.2013JN105022013/2013, Storitve: Razne storitve
20.08.2013JN105052013/2013, Gradnje: Razne storitve
21.08.2013JN105492013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
21.08.2013JN105602013/2013, Storitve: Gradbena dela na mostovih
22.08.2013JN106132013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
22.08.2013JN106222013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
03.09.2013JN110792013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.09.2013JN111022013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
05.09.2013JN111922013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
05.09.2013JN111942013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
06.09.2013JN112852013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
10.09.2013JN114082013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
12.09.2013JN115262013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
12.09.2013JN115432013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
17.09.2013JN117422013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.09.2013JN118182013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
18.09.2013JN118232013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.09.2013JN118242013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
19.09.2013JN119052013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.09.2013JN119532013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.10.2013JN125562013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.10.2013JN125592013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.10.2013JN125612013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.10.2013JN125642013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.10.2013JN125862013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.10.2013JN126652013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.10.2013JN127832013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.10.2013JN127992013/2013, Gradnje: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
09.10.2013JN128042013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
09.10.2013JN128242013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.10.2013JN128522013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
10.10.2013JN129182013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
11.10.2013JN129752013/2013, Gradnje: Razne storitve
11.10.2013JN129762013/2013, Gradnje: Razne storitve
15.10.2013JN130812013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.10.2013JN130832013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
15.10.2013JN131192013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
16.10.2013JN131542013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
17.10.2013JN132512013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.10.2013JN133232013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.10.2013JN133242013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
18.10.2013JN133252013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
23.10.2013JN134552013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136472013/2013, Storitve: Razne storitve
25.10.2013JN136552013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.10.2013JN136572013/2013, Gradnje: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.10.2013JN136612013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136652013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136852013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136872013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136882013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN136892013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN137082013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.10.2013JN137142013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
06.11.2013JN140892013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
06.11.2013JN140942013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
06.11.2013JN140952013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
06.11.2013JN141002013/2013, Blago: Vzdrževalna dela na cestah
06.11.2013JN141012013/2013, Blago: Oprema za ceste
06.11.2013JN141042013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
07.11.2013JN141712013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
07.11.2013JN141802013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.11.2013JN142192013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.11.2013JN142232013/2013, Storitve: Razne storitve
12.11.2013JN143472013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
12.11.2013JN143492013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
12.11.2013JN143522013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.11.2013JN144772013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.11.2013JN145222013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.11.2013JN147412013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
21.11.2013JN147982013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
21.11.2013JN147992013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
21.11.2013JN148282013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
22.11.2013JN149032013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
26.11.2013JN150052013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.12.2013JN153262013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.12.2013JN153582013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.12.2013JN153702013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.12.2013JN153722013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
05.12.2013JN154002013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
10.12.2013JN156172013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
02.01.2014JN272014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.01.2014JN5522014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
27.01.2014JN10672014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
30.01.2014JN11962014/2014, Blago: Varnostne ograje
30.01.2014JN12122014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
26.02.2014JN22992014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
05.03.2014JN26102014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
18.04.2014JN46932014/2014, Gradnje: Gradbena dela na viaduktu
29.05.2014JN60632014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
02.06.2014JN61852014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
05.06.2014JN63272014/2014, Gradnje: Sanacijska dela
20.06.2014JN68672014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.06.2014JN70362014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.06.2014JN70402014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.06.2014JN70432014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
26.06.2014JN70452014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
30.09.2014JN96152014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.10.2014JN99732014/2014, Gradnje: Gradbena dela na kolesarski poti
16.10.2014JN100772014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
16.12.2014JN116022014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
24.12.2014JN117962014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
14.01.2015JN2662015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostu
27.02.2015JN13422015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
16.03.2015JN16762015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
20.03.2015JN17632015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
20.03.2015JN17652015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
20.03.2015JN17662015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
20.03.2015JN17672015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
20.03.2015JN17682015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
20.03.2015JN17692015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
25.03.2015JN18942015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
04.05.2015JN27642015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.05.2015JN27652015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.05.2015JN30802015/2015, Storitve: Razne storitve
26.05.2015JN33732015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.05.2015JN33742015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.05.2015JN33752015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.05.2015JN33862015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29.05.2015JN34992015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
17.06.2015JN40662015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
07.07.2015JN45062015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
07.07.2015JN45082015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostu
31.07.2015JN52002015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.08.2015JN52822015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
04.08.2015JN52922015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
12.08.2015JN54962015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.08.2015JN56142015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
20.08.2015JN57012015/2015, Gradnje: Gradbena dela na križišču
27.08.2015JN58792015/2015, Gradnje: Razne storitve
02.09.2015JN60062015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.09.2015JN60302015/2015, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
04.09.2015JN60912015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
04.09.2015JN61242015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
10.09.2015JN62392015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
16.09.2015JN63932015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
16.09.2015JN63942015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
17.09.2015JN64522015/2015, Gradnje: Gradbena dela na kolesarski poti
21.09.2015JN65212015/2015, Gradnje: Gradbena dela
23.09.2015JN65912015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
23.09.2015JN65922015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
23.09.2015JN65942015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.09.2015JN66782015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
25.09.2015JN66872015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.09.2015JN66882015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
28.09.2015JN67112015/2015, Gradnje: Inženirske storitve
29.09.2015JN67272015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
02.10.2015JN68522015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
02.10.2015JN68542015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
02.10.2015JN68672015/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
13.10.2015JN71472015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
19.10.2015JN72912015/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
26.10.2015JN75052015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
27.10.2015JN75602015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
28.10.2015JN76012015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
30.10.2015JN76672015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.11.2015JN78842015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.11.2015JN78852015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
09.11.2015JN78862015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
11.11.2015JN79692015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
13.11.2015JN80282015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
17.11.2015JN80952015/2015, Storitve: Razne storitve
20.11.2015JN82072015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
20.11.2015JN82112015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
24.11.2015JN82692015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
25.11.2015JN83172015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
25.11.2015JN83202015/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
26.11.2015JN83412015/2015, Gradnje: Razne storitve
30.11.2015JN84462015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
07.12.2015JN85832015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostu
09.12.2015JN86572015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
28.12.2015JN91202015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostu
29.12.2015JN91622015/2015, Storitve: Inženirske storitve
30.12.2015JN92052015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
31.12.2015JN92152015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
05.01.2016JN242016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.01.2016JN1442016/2016, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
12.01.2016JN2142016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18.01.2016JN3732016/2016, Gradnje: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
21.01.2016JN4782016/2016, Storitve: Gradbena dela na cestah
01.02.2016JN7302016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
05.02.2016JN8552016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
16.02.2016JN10672016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
17.02.2016JN11012016/2016, Gradnje: Varnostne ograje
23.02.2016JN12202016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
26.02.2016JN13552016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
08.03.2016JN15952016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
15.03.2016JN17812016/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
17.07.2015JN48572015/2015, Gradnje: Gradbena dela
15.12.2015JN88152015/2015, Storitve: Razne inženirske storitve
Rezultati projektnega natečaja
Datum objave Naziv
05.09.2013JN112402013/2013, : Vzdrževalna dela na daljinskih cestah
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si