Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.01.2019JN006883/2018-X01/2019, Gradnje: Prenova sanitarij v poslovni stavbi Kopitarjeva 5 v Mariboru
09.01.2019JN007339/2018-X01/2019, Gradnje: D-139/18; Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
15.01.2019JN007316/2018-X01/2019, Gradnje: D-083/18; Obnova vozišča ceste R3-646, odsek 1195 Grosuplje Ivančna Gorica, od km 7,100 do km 7,700.
15.01.2019JN006212/2018-X01/2019, Storitve: D-104/18; Izdelava Pzi za ureditev ceste R2-407/1144 skozi Gorenjo Dobravo od km 1.200 do km 2.500
15.01.2019JN008035/2018-X01/2019, Gradnje: D-148/18; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na RT-912/7302 Zali Log Davča od km 0.180 do km 0.360
22.01.2019JN007675/2018-X01/2019, Storitve: D-143/18; PZI - Sanacije plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla od km 13,000 do km 14,000
22.01.2019JN006196/2018-X01/2019, Storitve: D-118/18; Izdelava PZI dokumentacije za ureditev križišča na regionalni cesti R2-431/1350 Gornji Dolič-Stranice v km 11+780 v kraju Vitanje
24.01.2019JN007889/2018-X01/2019, Gradnje: D-153/18; Sanacija brežine ''Železniki'' na cesti R2-403/1076 Podrošt - Češnjica od km 0,200 do km 0,510
05.02.2019JN007334/2018-X01/2019, Gradnje: D-150/18; Krožno križišče na R3-625 odsek 1061 Bertoki-Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade.
05.02.2019JN007255/2018-X01/2019, Gradnje: D-146/18; Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
05.02.2019JN003271/2018-X01/2019, Storitve: D-064/18; Izdelava IDP daljinske DKP Dravska kolesarska povezava v območju Občine Lovrenc na Pohorju - odsek 64 in 65
05.02.2019JN006418/2018-X01/2019, Storitve: D-119/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-635/1127, Rudno-Češnjica, od km 0+000 do km 0+950"
11.02.2019JN008009/2018-X01/2019, Storitve: D-155/18; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov na cestah R3-635/1122 Lipnica-Kropa - Rudno in R2-438/1306 Šentilj - Trate.
13.02.2019JN003351/2018-X01/2019, Storitve: D-073/18;Izdelava IDZ in PZI ureditve krožnega križišča državnih cest G1-5 in R3-681 v naselju Laško
22.02.2019JN008115/2018-X01/2019, Gradnje: D-157/18; Gradbena dela za ureditev ceste R3-742/4806 Brezovica - Podpeč
22.02.2019JN008203/2018-X01/2019, Storitve: D-165/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri rekonstrukciji R1-235/0318 PETANJCI-TIŠINA, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino)
26.02.2019JN008690/2018-X01/2019, Storitve: D-010/19; DGD / PZI za ureditev DKP D5 na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko
26.02.2019JN008184/2018-X01/2019, Storitve: D-156/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
26.02.2019JN008434/2018-X01/2019, Storitve: D-169/18; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 1+910 do km 2+500
26.02.2019JN006172/2018-X01/2019, Storitve: D-101/18; Izdelava PZI KRIŽ Ureditev križišča v Kotljah
26.02.2019JN008191/2018-X01/2019, Storitve: D-161/18; Recenzija in revizija PGD / PZI dokumentacije zahodne obvoznice z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
27.02.2019JN000025/2019-X01/2019, Storitve: D-160/18; Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča »Arnače« na regionalni cesti R3-694/1268 v km 2+720
04.03.2019JN000070/2019-X01/2019, Storitve: D-168/18; Izvajanje ZKK za ureditev Roške ceste v Kočevju, RT-917/3602 od 0,000 do km 2,923 in RT-917/3621 od km 0,000 do km 0,670
05.03.2019JN008055/2018-X01/2019, Storitve: D-159/18; Izdelava projektne dokumentacije IZP / PZI za ureditev državne ceste G1-4/1259, od km 10,100 do km 10,760, v naselju Mislinja
06.03.2019JN007228/2018-X01/2019, Storitve: D-134/18; Izdelava PZI ureditve križišča Ormož na glavni cesti G1-2/0398, 1313 Ormož - Središče ob Dravi
06.03.2019JN000027/2019-X01/2019, Gradnje: D-003/19; Sanacija hodnika za pešce ob R1-219/1239 Mestinje Golobinjek, od km 10,250 do km 11,090
07.03.2019JN007709/2018-X01/2019, Gradnje: D-154/18; Ureditev cestne razsvetljave ter prometne signalizacije v območju križišča cest R1-216/1178, R2-421/2506 in nekategoriziranega priključka
11.03.2019JN000026/2019-X01/2019, Gradnje: D-014/19; Fiksno mini krožno križišče »Rajnkovec« v območju križanja R3-685/7450 Rodne-Rajnkovec v km 1,460 in lokalne ceste LC 356121 Nimno-Sodna vas.
14.03.2019JN008700/2018-X01/2019, Storitve: D-004/19; Izdelava strokovnih podlag za ureditev potekov planinskih poti  in slovenske turno kolesarske poti z G+R cestami
14.03.2019JN008637/2018-X01/2019, Storitve: D-162/18; Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo od km 0,500 do km 1,115
15.03.2019JN000059/2019-X01/2019, Storitve: D-012/19; IZP - SANACIJA OPORNEGA ZIDU ANKARAN OB CESTI R2-406/1407 ŠKOFIJE - LAZARET V KM 4,100
21.03.2019JN000357/2019-X01/2019, Gradnje: D-021/19; Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
21.03.2019JN007514/2018-X01/2019, Storitve: D-152/18; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče "Bambič"
02.04.2019JN001041/2019-X01/2019, Storitve: D-029/19; Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami
02.04.2019JN000414/2019-X01/2019, Gradnje: D-023/19; Sanacija plazu Polenšak na cesti R3-713/4910 v km 18,456
09.04.2019JN008253/2018-X01/2019, Gradnje: Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin
11.04.2019JN001283/2019-X01/2019, Storitve: D-038/19; Tiskanje odločb za plačila dajatev na odjavljena motorna vozila.
15.04.2019JN000803/2019-X01/2019, Storitve: D-028/19; Izdelava  PZI  obnove regionalne ceste R3-701/1430, Rogla-Zreče, od km 2.850-km 5.500
16.04.2019JN000063/2019-X01/2019, Gradnje: D-164/18; Preureditev avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce ter ureditev prehoda za pešce na cesti R2-415/1217, od km 11,000 do km 11,320 na Mlinšah
23.04.2019JN000576/2019-X01/2019, Storitve: D-024/19; Investitorjeva kontrola kvalitete pri sanaciji mostu čez Savo v Kranju (KR0147) na R1-210/1108 v km 1,870
25.04.2019JN000403/2019-X01/2019, Storitve: D-007/19; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-613, odsek št. 1437 Ajševica - Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700, zunaj naselja Kromberk
29.04.2019JN000068/2019-X01/2019, Gradnje: D-005/19; Hitrostne ovire na cesti Mežica MMP Reht (cesta R3-698, odsek 6505) od km 0,208 do km 0,879 v Mežici
29.04.2019JN001495/2019-X01/2019, Gradnje: D-045/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 4,100
29.04.2019JN001438/2019-X01/2019, Gradnje: D-046/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 9,050
30.04.2019JN001194/2019-X01/2019, Gradnje: D-035/19; Sanacija plazu »Pišece« na cesti R3-677/2203 Nova vas Pišece od km 5,250 do km 5,300
06.05.2019JN001437/2019-X01/2019, Gradnje: D-044/19; Sanacija usada na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 3,800
06.05.2019JN000639/2019-X01/2019, Storitve: D-013/19; PZI - Sanacija plazu Žegar v km 9,650 na cesti R2-423/1281 Črnolica - Lesično
08.05.2019JN007372/2018-X01/2019, Storitve: D-140/18; Izdelava PZI ureditve križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar)
14.05.2019JN001788/2019-X01/2019, Storitve: D-030/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce-Črnivec, od km 2+090 do km 2+700 skozi naselje Posavec
14.05.2019JN001137/2019-X01/2019, Gradnje: D-017/19; Izvedba protihrupne zaščite na viaduktu in predoru Zagrad na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica, od km 0,540 do km 0,586
15.05.2019JN008202/2018-X01/2019, Gradnje: D-158/18; Ureditev odseka črne točke Žiče Poljčane na državni cesti R3-688 odsek 1232 Žiče Poljčane od km 1.500 do km 1.825
22.05.2019JN000678/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom
24.05.2019JN001634/2019-X01/2019, Gradnje: D-049/19; Zaščita skalnih blokov na brežini v Podpeči nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 4,200
28.05.2019JN001404/2019-X01/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklop 1,3,4)
29.05.2019JN001404/2019-X02/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklopi 1,2,3)
04.06.2019JN000879/2019-X01/2019, Gradnje: D-019/19; Krožno križišče cest R2-423/1282 in R3-684/7460 v Kozjem s priključkom za poslovno obrtno cono
06.06.2019JN001826/2019-X01/2019, Storitve: D-032/19; Novelacija in dopolnitev PGD in PZI ureditve R3-710/1292 Maribor-Vurberg-Ptuj, od km 9+806 do km 10+693 (Duplek)
07.06.2019JN002313/2019-X01/2019, Gradnje: D-036/19; Izvedba oporne konstrukcije na odseku kolesarske povezave Celje-Laško v km 0+150
07.06.2019JN001480/2019-X01/2019, Storitve: D-043/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-216/1177 Soteska-Črmošnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste
13.06.2019JN001071/2019-X01/2019, Storitve: D-033/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina skozi naselje Travnik
13.06.2019JN001700/2019-X01/2019, Storitve: D-034/19; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov »Marija Reka« in »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje
14.06.2019JN002056/2019-X01/2019, Gradnje: D-042/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite G1-5/0370 Medlog Celje, od km 1.900 do km 3.242
14.06.2019JN001761/2019-X01/2019, Storitve: D-047/19; Izdelava PZI modernizacije ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Polhov Gradec
14.06.2019JN001940/2019-X01/2019, Gradnje: D-041/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
18.06.2019JN002274/2019-X01/2019, Gradnje: D-061/19; Izvedba vseh aktivnosti z rušenjem stanovanjskih in gospodarskih objektov na naslovih Suhadol 12 in Šavna Peč 28
19.06.2019JN001920/2019-X01/2019, Gradnje: D-052/19; Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
24.06.2019JN001179/2019-X01/2019, Storitve: D-022/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pasu za levo zavijanje v križišču G1-1/0244 in R3-704/1355 ter oporne konstrukcije od km 0+000 do km 0+080
26.06.2019JN002725/2019-X01/2019, Storitve: D-070/19; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice od km 6,820 do km 6,980 (ureditev zožitve pri Mokricah)
09.07.2019JN002177/2019-X01/2019, Gradnje: D-060/19; Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
12.07.2019JN001804/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
18.07.2019JN002789/2019-X01/2019, Gradnje: D-062/19; Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
23.07.2019JN003161/2019-X01/2019, Storitve: D-076/19; PZI - Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,060 do km 3,180
24.07.2019JN008509/2018-X01/2019, Gradnje: D-002/19; Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta: 2. faza z izgradnjo podvoza za kolesarje
25.07.2019JN002812/2019-X01/2019, Gradnje: D-050/19; Sanacija drsnega vozišča ceste R1-221, odsek 1219 Zagorje - Bevško, od km 2,000 do 3,100.
26.07.2019JN003876/2019-X01/2019, Storitve: D-072/19; Izdelava IZP rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 6+700
01.08.2019JN003216/2019-X01/2019, Gradnje: D-071/19; Semaforizacija križišča Lidl na glavni cesti G2-106, odsek 0264 Kočevje Livold v območju km 0,600 v Kočevju
02.08.2019JN000648/2019-X01/2019, Gradnje: D-027/19; Deviacija RT-932/6924 Sl. Gradec-Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3+615 do km 4+114
06.08.2019JN004287/2019-X01/2019, Storitve: D-077/19; PZI - Sanacija plazovitega območja Lopaca v km 11,5 na cesti R2-423/1281 Črnolica Lesično
12.08.2019JN003246/2019-X01/2019, Storitve: D-074/19; Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
12.08.2019JN003393/2019-X01/2019, Storitve: D-080/19; Izdelava IZP in PZI ureditve AP in križišč na R3-692/6223 Borl-Cirkulane-Meje
14.08.2019JN000896/2019-X01/2019, Gradnje: D-015/19; Dograditev pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584
14.08.2019JN003153/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m.MetlikaLjubljana
16.08.2019JN002378/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava elaborata prometa ter tehnologije železniškega prometa in ekonomike za dvotirnost nove železniške proge na odseku Divača Koper
19.08.2019JN002490/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda Saksid v km 102+901 regionalne železniške proge št. 70 s signalnovarnostno napravo
19.08.2019JN003791/2019-X01/2019, Storitve: D-078/19; PZI - Sanacija plazov "Grahovo II. faza" na cesti R2-403/1072 Kneža - Podbrdo v km 4,070
21.08.2019JN002178/2019-X01/2019, Storitve: D-058/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI ureditve križišča Trnje na DC R3-726/1321 Renkovci - Črenšovci in LC 0500040 Odranci - Trnje v km 7,150
27.08.2019JN004911/2019-X01/2019, Gradnje: D-104/19; Ureditev trapezne ploščadi s prehodom za pešce v Čežarjih na DC R3-625/1061 Bertoki-Gračišče
29.08.2019JN004505/2019-X01/2019, Gradnje: D-084/19; Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
29.08.2019JN004522/2019-X01/2019, Storitve: D-102/19; PZI prestavitve R2-402/1426 Solkan - Gonjače ( mimo naselja Kojsko )
29.08.2019JN004189/2019-X01/2019, Gradnje: D-079/19; Rekonstrukcija R1-231/1325 Gibina-Razkrižje, od km 0+000 do km 0+160 in od km 0+330 do km 0+570
02.09.2019JN001938/2019-X01/2019, Gradnje: D-048/19; Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
04.09.2019JN005132/2019-X01/2019, Gradnje: D-110/19; Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh (LJ0274) v Kozarišču na cesti RT-915/2427 v km 25+965
05.09.2019JN004796/2019-X01/2019, Gradnje: D-093/19; Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
05.09.2019JN005654/2019-X01/2019, Gradnje: D-114/19; Sanacija asfaltne prevleke podvoza pod železnico na Ptuju (PT0286) na G1-2/0248 v km 0,780
11.09.2019JN002943/2019-X01/2019, Storitve: D-051/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste skozi Dol pri Hrastniku, na R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 1.860 do km 2.400
19.09.2019JN005110/2019-X01/2019, Storitve: D-095/18; Izvajanje kontrole poročil o nastalih grad.odpad., izdelava končnega letnega poročila o nastalih gradb.odpad. in ravnanju z njimi na gradbiš. G+R cest
20.09.2019JN005310/2019-X01/2019, Storitve: D-096/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren-Kranjska Gora v km 1+690
20.09.2019JN000404/2019-X01/2019, Storitve: D-001/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI za ureditev avtobusnih postajališč Morava na DC G2-106,odsek 0265 Kočevje - Livold, od km 8,150 do km 9,150
26.09.2019JN002461/2019-X01/2019, Gradnje: D-054/19; Izgradnja krožnega križišča na regionalni cesti R2-432 v Občini Kidričevo, odsek 6276 Apaški križ - Kidričevo, v km 2.250
30.09.2019JN004634/2019-X01/2019, Storitve: D-103/19; Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
04.10.2019JN004991/2019-X01/2019, Storitve: D-097/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
04.10.2019JN005896/2019-X01/2019, Storitve: D-116/19; Tehnična pomoč pri izvajanju investicijskih projektov
10.10.2019JN005118/2019-X01/2019, Gradnje: D-109/19; Obnova vozišča R1-204/1013 Dornberk - Štanjel, od km 10,000 do km 11,300, dolžina 1.300 m
10.10.2019JN005176/2019-X01/2019, Gradnje: D-112/19; Zamenjava dilatacij in ograje na nadvozu čez železnico v Dankovcih (MS0384) na R1¸-232/1315 v km 7,040
15.10.2019JN002245/2019-X01/2019, Storitve: D-064/19; Izdelava cenitev v okviru postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičninami na podlagi predpisov o stvarnem premoženju države
17.10.2019JN001148/2019-X01/2019, Storitve: D-031/19; Izdelava DGD, PZI železniškega podvoza - Prožinska vas
22.10.2019JN006104/2019-X01/2019, Storitve: D-113/19; PZI ureditve regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 0+000 do km 1+800 skozi naselje Podvin pri Polzeli
30.10.2019JN004971/2019-X01/2019, Gradnje: D-101/19; Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na R1-229/1286 Rogoznica-Senarska v km 16,350 (MB0152)
06.11.2019JN006316/2019-X01/2019, Gradnje: D-122/19; Preplastitev vozišča na cesti R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek, od km 10,240 do km 11,100.
14.11.2019JN006118/2019-X01/2019, Storitve: D-086/19; Izdelava IZP obvoznice trškega jedra Rogatec (premik R2-432/1284 Rogatec Majšperk)
14.11.2019JN006305/2019-X01/2019, Gradnje: D-120/19; Izvedba gradbenih del za obnovo ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina od km 0.018 do 0.239
14.11.2019JN006481/2019-X01/2019, Gradnje: D-119/19; Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Komen - Branik
20.11.2019JN002977/2019-X01/2019, Storitve: D-059/19; IZP in PZI ureditve prehodov za pešce v območju križišča DC R2-429,odseki 1422,1245 in1154 v PristoviOdcep v Dobrno ter površin za pešce odsek 1245
25.11.2019JN003303/2019-X01/2019, Storitve: D-068/19; Izdelava DGD in PZI ureditve DKP v občini Radovljica (I. in II. faza)
26.11.2019JN002976/2019-X01/2019, Storitve: D-056/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI ureditve AP Šmiklavž in pločnika na območju DC R1-225/1085 Črnivec-Radmirje, od km 5,530 do km 6,540
26.11.2019JN006184/2019-X01/2019, Storitve: D-115/19; Strokovne podlage za pripravo predpisa za sofinanciranje izvedbe pasivne protihrupne zaščite
26.11.2019JN006115/2019-X01/2019, Gradnje: D-111/19; Nadomestni most čez Črnec v Počehovi na R2-437/0268 v km 10,320
27.11.2019JN006762/2019-X01/2019, Gradnje: D-127/19; Sanacija vkopne brežine na državni cesti G2-108/1184 Zagorje Trbovlje  od km 0,900 do km 1,200 (odsek 2)
27.11.2019JN006227/2019-X01/2019, Storitve: D-121/19; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-693/2302 Nova Cerkev-Socka-Vitanje, od km 8+200 do km 9+350
03.12.2019JN006101/2019-X01/2019, Storitve: D-091/19; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča Višnja vas na: R2-430/0282 Višnja vas-Celje, R2-430/0281 Stranice-Višnja vas in R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna
12.12.2019JN006241/2019-X01/2019, Storitve: D-118/19; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2019 - redni (letni) in glavni pregledi
06.01.2020JN007407/2019-X01/2020, Storitve: D-128/19; Poročilo o vplivih na okolje in ostalih strokovnih podlag za novogradnjo ceste Hotemaže-Britof
06.01.2020JN006883/2019-X01/2020, Storitve: D-106/19; Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
07.01.2020JN006820/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija parkirišča ob Partizanski cesti 74 v Mariboru
27.01.2020JN008077/2019-X01/2020, Storitve: D-141/19; Izdelava PZI ureditve križišča državnih cest R2-430/0282 Višnja vas-Celje in R3-752/7206, Arclin-Ljubečna, priključek Ljubečna
28.01.2020JN008168/2019-X01/2020, Storitve: D-131/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-212/1118 Cerknica - Bloška polica od km 7.200 do km 9.210
31.01.2020JN008178/2019-X01/2020, Gradnje: D-138/19; Označitev DKP D5 (Euro Velo 13) na relaciji Mejni prehod Martinje mejni prehod Pince
04.02.2020JN006153/2019-X01/2020, Gradnje: D-100/19; Ureditev ceste R1-225/1246, skozi Male Braslovče, od km 5,8 do 6,0
06.02.2020JN008292/2019-X01/2020, Storitve: D-143/19; Odstranitev treh objektov ob južni obvoznici Škofja Loka
13.02.2020JN007996/2019-X01/2020, Storitve: D-135/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pločnika ob DC R3-690/1235 od km 11,300 do km 11,830 - Zg. Leskovec
17.02.2020JN006254/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovne podlage za določitev kriterija odpornosti proti drobljenju LARB kamnitega agregata za tirno gredo
25.02.2020JN008098/2019-X01/2020, Storitve: D-134/19; IZP in PZI ureditev AP in križišča Sveta Trojica na DC R2-433/1287, od km 0,200 do km 0,600
27.02.2020JN008719/2019-X01/2020, Gradnje: D-005/20; Izvedba levega zavijalnega pasu na cesti R1-201, odsek 0205 Kraje - Hrušica
27.02.2020JN006187/2019-X01/2020, Storitve: D-108/19; Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
02.03.2020JN007876/2019-X01/2020, Gradnje: D-099/19; Ureditev križišča v Dolenji vasi na R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje v km 1.6+75,0
02.03.2020JN008142/2019-X01/2020, Gradnje: D-139/19; Ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas
09.03.2020JN000048/2020-X01/2020, Gradnje: D-092/19; Izgradnja krožišča na križanju cest R1-225/1248 Radmirje Mozirje v km 10.320 in Savinjsko cesto
12.03.2020JN008600/2019-X01/2020, Storitve: D-002/20; PZI nadomestne gradnje mostu čez hudourniški potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
19.03.2020JN008173/2019-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev monitoringa meritev obstoječega železniškega nasipa čez Pesniško dolino
19.03.2020JN008500/2019-X01/2020, Gradnje: Obnova fasad in delna zamenjava stavbnega pohištva na objektih železniških postaj Dravograd in Podvelka
06.04.2020JN000633/2020-X01/2020, Gradnje: D-018/20; Preplastitev vozišča, regionalna cesta R1-211, odsek 0212 Jeprca - LJ Šentvid, od km 7,860 do km 8,760
06.04.2020JN000029/2020-X01/2020, Gradnje: D-142/19; Ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča v naselju Rudno
04.05.2020JN000162/2020-X01/2020, Storitve: D-006/20; PZI nadomestne gradnje mostu (MB0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910
12.05.2020JN000594/2020-X01/2020, Storitve: D-017/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča cest G2-106 odseka 0263 in 0262 ter R1-212/1120 z ureditvijo pločnika ob cesti R1-212/1120 Sušje - Žlebič
14.05.2020JN000819/2020-X01/2020, Gradnje: D-020/20; Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-Grčarevec na regionalni cesti R2-409/0303 Kalce-Podplanina
15.05.2020JN000797/2020-X01/2020, Gradnje: D-013/20; Začasna ureditev križišča na G1-4/1262 Črnova - Arja vas, od km 6,700 do km 6,800
18.05.2020JN001587/2020-X01/2020, Gradnje: D-036/20; Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek 1089 Bled - Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m
19.05.2020JN001014/2020-X01/2020, Gradnje: D-011/20; Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) v Podkraju na R3 621/1412 v km 14,818
19.05.2020JN001151/2020-X01/2020, Gradnje: D-023/20; Ojačitev regionalne ceste R2-413/1081 Moste - Duplica od km 2,770 do km 4,050
20.05.2020JN000287/2020-X01/2020, Gradnje: D-009/20; Ureditev varne šolske poti ter avtobusnih postajališč v naselju Jurovski Dol
25.05.2020JN008723/2019-X01/2020, Storitve: D-003/20; PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (KR0120) čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu na R3-633/1098 v km 6,750
25.05.2020JN001095/2020-X01/2020, Gradnje: D-022/20; Ureditev krožnega križišča na obstoječem križišču med R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona in R3-747/4120 Lenart - Sv. Trojica
01.06.2020JN008475/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO PODHODA NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA PAVLOVCI
04.06.2020JN001672/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov v okviru gradnje nivojskih in izvennivojskih križanj na odseku žel. proge Maribor-Šentilj-d.m.
04.06.2020JN001476/2020-X01/2020, Storitve: D-032/20; PZI - Sanacija plazu Ženjav II na cesti R2-449/0315 Lenart Gornja Radgona od km 3,765 do km 4,015
05.06.2020JN000796/2020-X01/2020, Storitve: D-010/20; PZI - Izdelava PZI ureditve ceste R2-408/1375 Žiri - Trebija skozi naselje Selo - 2. faza
10.06.2020JN007882/2019-X01/2020, Gradnje: D-098/19; Ureditev pločnika Goriče - Golnik ob državni cesti R2-410/1134 Tržič - Kokrica od km 6.000 do km 6.700 - Faza 2b
11.06.2020JN008599/2019-X01/2020, Storitve: D-001/20; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (LJ0005) čez poljsko pot v Stanežičah na R1-211/0212 v km 6,930
11.06.2020JN001020/2020-X01/2020, Gradnje: D-014/20; Popravilo prepusta v Trpčanah pri Ilirski Bistrici na R3-632/1378 v km 7,000
12.06.2020JN002051/2020-X01/2020, Storitve: D-039/20; Zunanja kontrola kakovosti vgrajenih bituminiziranih zmesi za potrebe obnov vozišč na območju RS
12.06.2020JN007153/2019-X01/2020, Gradnje: Rušitev šestih dotrajanih objektov javne železniške infrastrukture ob železniških progah št. 10 in 34
16.06.2020JN001416/2020-X01/2020, Storitve: D-025/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R3-602/1032 Staro Selo-Breginj-most na Nadiži
19.06.2020JN001824/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge Zidani Most - Celje
30.06.2020JN002386/2020-X01/2020, Storitve: D-026/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500 v naselju Črni Vrh
10.07.2020JN000629/2020-X01/2020, Storitve: D-12/20; IZP in PZI ureditev AP in križišča Zamušani na DC G1-2, odsek 0250, od km 9,900 do km 10,300
17.07.2020JN002481/2020-X01/2020, Storitve: D-028/20; PZI modernizacije regionalne ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša-Sp. Idrija
17.07.2020JN002715/2020-X01/2020, Gradnje: D-051/20; Obnova vozišča RT 905/1097 Mrzli Studenec - Jereka od km 9.465 do km 10.570
20.07.2020JN008167/2019-X01/2020, Gradnje: D-140/19; Preureditev tri-krakega križišča na DC R2-454/1495 Hajdina (Mariborska c. - Gomile) v km 1+026 v krožno križišče - HAJDINA
20.07.2020JN002604/2020-X01/2020, Storitve: D-043/20; PZI za sanacijo zidov in rekonstrukcijo ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 5,300 do km 6,020
21.07.2020JN001148/2020-X01/2020, Storitve: D-008/20; PZI - ODSTRANITEV PREDORSKE ODPRTINE TER REKONSTRUKCIJA CESTE R2-403/1071 BAČA-KNEŽA OD KM 4,860 DO KM 5,550
23.07.2020JN002260/2020-X01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI GRADNJI PROTIHRUPNIH OGRAJ OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA ZALOG IN ŽELEZNIŠKEM POSTAJALIŠČU LJUBLJANA - POLJE
24.07.2020JN002035/2020-X01/2020, Storitve: D-034/20; Izdelava IZP za ureditev priključevanja R2-431/1350 na G1-4 v naselju Gornji Dolič
24.07.2020JN002543/2020-X01/2020, Storitve: D-041/20; Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
24.07.2020JN003092/2020-X01/2020, Gradnje: D-052/20; Obnova vozišča G2-108, odsek 1181 Šentjakob - Ribče, od km 2,500 do 3,500.
30.07.2020JN003124/2020-X01/2020, Storitve: D-057/20; PZI za rekonstrukcijo ceste R1-210/ 1111 Gorenja vas - Trebija, od km 0.660 do km 2.060
31.07.2020JN002544/2020-X01/2020, Storitve: D-042/20; PZI križišča R1-201/0205 Kraje-Hrušica v km 4,030 in R2-452/0368 Hrušica-Javornik v km 0,000 ter AC priključka Jesenice-zahod (Hrušica)
31.07.2020JN003091/2020-X01/2020, Gradnje: D-054/20; Obnova vozišča G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi od km 8.940 do km 9.620
06.08.2020JN001986/2020-X01/2020, Storitve: D-016/20; Zunanja kontrola kvalitete - Navezovalna cesta Ljubečna
06.08.2020JN002389/2020-X01/2020, Gradnje: D-024/20; Izgradnja Dravske kolesarske poti: odsek Ruše - Maribor (pododsek 7 v Rušah in 5b v MOMB)
11.08.2020JN003081/2020-X01/2020, Gradnje: D-059/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena - Vurberk
12.08.2020JN003763/2020-X01/2020, Gradnje: D-064/20; Protiprašna prevleka ceste R3-608, odsek 1065 Lokve-Čepovan od km 0,550 do km 1,050
12.08.2020JN003413/2020-X01/2020, Gradnje: D-061/20; Preplastitev regionalne ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-NM od km 2,200 do km 3,690
12.08.2020JN001509/2020-X01/2020, Gradnje: D-029/20; Sanacija plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla - Zeče v km 5,975
26.08.2020JN000812/2020-X01/2020, Storitve: D-019/20; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 5,280 do km 5,850 skozi Koprivnico
27.08.2020JN003236/2020-X01/2020, Storitve: D-056/20; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji Ceste proletarskih brigad
31.08.2020JN004139/2020-X01/2020, Gradnje: D-066/20; Rekonstrukcija vozišča na cesti R2-421, odsek 2507 Štrekljevec-Jugorje od km 4.900 do km 5.200
01.09.2020JN002828/2020-X01/2020, Storitve: D-049/20; Izdelava projekta IZP (350m) in PZI (500m) na cesti R2-402/1465 Gonjače -  Dobrovo skozi Dobrovo
08.09.2020JN002589/2020-X01/2020, Storitve: D-035/20; ZKK za rekonstrukcijo G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
08.09.2020JN003766/2020-X01/2020, Gradnje: D-067/20; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
09.09.2020JN002431/2020-X01/2020, Storitve: D-030/20; PZI Sanacija plazu in obnova vozišča na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica od km 1,580 do km 1,650
09.09.2020JN002646/2020-X01/2020, Storitve: D-038/20; PZI obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do km 5+260
15.09.2020JN004939/2020-X01/2020, Storitve: D-087/20; PZI Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210/1113 Sovodenj-Cerkno od km 3,000 do km 4,270
15.09.2020JN003263/2020-X01/2020, Gradnje: D-060/20; Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti R3-659, odsek 2515 Kot-Sodevci od km 0.000 do km 0.750
15.09.2020JN004429/2020-X01/2020, Storitve: D-075/20; Razvoj nove metodologije določitve in spremljanja stanja premostitvenih objektov v upravljanju DRSI
25.09.2020JN004996/2020-X01/2020, Storitve: D-085/20;Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami
25.09.2020JN004693/2020-X01/2020, Gradnje: D-79/20; Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312
28.09.2020JN002714/2020-X01/2020, Storitve: D-047/20; PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150
01.10.2020JN002870/2020-X01/2020, Storitve: D-053/20;PZI rekonstrukcije križišča regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj in LC 410101, v km 15.190, križišče Ravne
02.10.2020JN003239/2020-X01/2020, Storitve: D-058/20; PZI za rekonstrukcijo ceste in sanacijo zidov na R3-610/1371 Pečnik (Marof) Žiri v km 4.820, 5.138, 5.410, 6.045
06.10.2020JN002936/2020-X01/2020, Storitve: D-055/20; Izdelava IZP in PZI ureditve glavne ceste G1-2/0249 Ptuj Spuhlja, od km 0+000 do km 1+860
06.10.2020JN004998/2020-X01/2020, Storitve: D-083/20; ZKK pri izvedbi Sanacije zidov in brežin "TREBIJA" na cesti R1 - 210/1112 Trebija - Sovodenj od km 1,060 do km 2,500
12.10.2020JN003643/2020-X01/2020, Gradnje: D-065/20; Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni cesti R2-415/1216 Želodnik Drtija in odseka R2-415/1217 Drtija Izlake
12.10.2020JN004773/2020-X01/2020, Gradnje: D-81/20; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-212, odsek 1119 Bloška Polica- Sodražica od km 11.600 do km 12.700
15.10.2020JN004037/2020-X01/2020, Gradnje: D-069/20; Sanacija plazu »Gorenjski klanec« na cesti R3-695/1458 Gorenje - Soteska od km 1,580 do km 1,650
16.10.2020JN003251/2020-X01/2020, Gradnje: D-062/20; Semaforizacija križišča Struževo na državni cesti R2-412/1454 Polica KR (Kidričeva) v km 1,500
21.10.2020JN005417/2020-X01/2020, Gradnje: D-089/20; Obnova vozišča G2-108, odsek 1181 Šentjakob-Ribče, od km 7,500 do  km 8,800
22.10.2020JN004766/2020-X01/2020, Gradnje: D-78/20; Zamenjava asfaltne površine na glavni cesti G2-106, odsek 0263 Žlebič - Kočevje od km 3,040 do km 3,583.
23.10.2020JN005296/2020-X01/2020, Gradnje: D-82/20; Obnova R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo
02.11.2020JN004900/2020-X01/2020, Gradnje: D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730
06.11.2020JN005584/2020-X01/2020, Storitve: D-098/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1267, Šoštanj-Pesje, od km 0.060-km 1.750
10.11.2020JN004768/2020-X01/2020, Gradnje: D-84/20; Sanacija vozišča na cesti R1-210/1110 Škofja Loka - Gorenja vas na treh pododsekih
10.11.2020JN005312/2020-X01/2020, Gradnje: D-092/20; Izvedba pločnika na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica-Žlebič od km 3,550-3,760 in od km 5,200-5,635
16.11.2020JN006037/2020-X01/2020, Gradnje: D-103/20; Začasna ureditev krožnega križišča SLANCE
30.11.2020JN005127/2020-X01/2020, Storitve: D-091/20; PZI rehabilitacije mostu čez pritok Kolpe v Dolu (NM0196) na RT-918/3652 v km 1,740
11.12.2020JN006039/2020-X01/2020, Storitve: D-101/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, pododsek Dole-Hotunje, od km 0.480-km 3.910
11.12.2020JN004350/2020-X01/2020, Storitve: D-073/20; Izdelava IZP in PZI ureditve štirikrakega križišča G1-1/0245 Ruta - Maribor in R2-435/1439 Ruše - Selnica - odcep za Ruše
11.12.2020JN006689/2020-X01/2020, Storitve: D-111/20; Inženirske storitve pri gradnji kolesarskih poti Muta in Vas-Brezno
14.12.2020JN005860/2020-X01/2020, Storitve: D-099/20; Izdelava IZP in PZI križišča v Ljutomeru
17.12.2020JN005426/2020-X01/2020, Storitve: D-096/20;PZI Sanacija plazu Zgornja Ročica in rekonstrukcija državne ceste R3-730/4104 od km 2,520 do km 2,900 (ponovno)
22.12.2020JN004632/2020-X01/2020, Storitve: D-077/20; Izdelava IDZ in PZI ureditve križišča v Razkrižju na regionalni cesti R3-726/1322 v km 6+210 vključno z ureditvijo ceste od križišča do km 5+460
22.12.2020JN004657/2020-X01/2020, Gradnje: D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774
24.12.2020JN006515/2020-X01/2020, Storitve: D-107/20; PZI za rekonstrukcijo ceste in sanacija zidov ter usadov na cesti R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 1,336 do km 3,204
30.12.2020JN004976/2020-X01/2020, Gradnje: D-80/20; Obnova poškodovanih odsekov cest R3-704/1353 Radlje - Ribnica in LC 347111 Vuhred HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez Dravo v Vuhredu.
31.12.2020JN005372/2020-X01/2020, Storitve: D-088/20; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v LETU 2020 - redni (letni) in glavni pregledi
19.01.2021JN007389/2020-X01/2021, Gradnje: D-129/20; Ureditev območja križišča DC R2-430 odsek 0274, 0275 in 1452, križišče »Pod Jožefom«
26.01.2021JN007134/2020-X01/2021, Gradnje: D-122/20; Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 13,420 do km 14,630, med naselji Biš in Gočova
01.02.2021JN006341/2020-X01/2021, Gradnje: D-105/20; Obnova vozišča državne ceste G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, od km 11.710 do km 12.780
03.02.2021JN007465/2020-X01/2021, Gradnje: D-121/20; Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi
10.02.2021JN006941/2020-X01/2021, Gradnje: D-113/20; Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni cesti R2-409/0312 Kastelec - Črni Kal
10.02.2021JN006728/2020-X01/2021, Storitve: D-109/20; PZI za Sanacijo plazu Šmarje na cesti G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 5,400 do km 5,950
10.02.2021JN007197/2020-X01/2021, Gradnje: D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m
11.02.2021JN005780/2020-X01/2021, Storitve: D-093/20; PZI Sanacija plazov na področju Rebrnic, plaz »Rebrnice II« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 6.0
11.02.2021JN007018/2020-X01/2021, Storitve: D-118/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur od km 4+530 do km 5+760
16.02.2021JN007014/2020-X01/2021, Storitve: D-119/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,000 do km 3,074
17.02.2021JN007489/2020-X01/2021, Gradnje: D-125/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča Sele/Dular ob državni cesti R1-227 na odseku 1423 Kotlje Slovenj Gradec, v km 1.860
17.02.2021JN007514/2020-X01/2021, Gradnje: D-114/20; Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje, opozarjanje in zaščito motoristov na DC R2-427/1351 »Marija Reka«
24.02.2021JN007099/2020-X01/2021, Storitve: D-120/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 4+170 do km 5+100
25.02.2021JN006951/2020-X01/2021, Storitve: D-110/20; Izvedba dodatnih geoteh. in geofiz. terenskih preiskav ter testnih sider v sklopu priprave PZI Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled-Soteska
05.03.2021JN007664/2020-X01/2021, Storitve: D-131/20; PZI rekonstrukcije nadvoza (PT0372) čez železniško progo na Ptuju na R3-713/4910 v km 31,040
05.03.2021JN007922/2020-X01/2021, Gradnje: D-002/21; Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
05.03.2021JN004645/2020-X01/2021, Storitve: D-072/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča R1-219/1237 Poljčane - Podplat z R3-688/1232 Žiče- Poljčane-odcep za Žiče
05.03.2021JN007021/2020-X01/2021, Storitve: D-102/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-452/0368 Hrušica Javornik od km 0,000 do km 6,400
05.03.2021JN007173/2020-X01/2021, Storitve: D-112/20; Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za protihrupne ograje ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje, od km 2,569 do km 3,054.
15.03.2021JN007759/2020-X01/2021, Storitve: D-001/21; Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
18.03.2021JN007879/2020-X01/2021, Gradnje: D-130/20; Ureditev krožnega križišča na stičišču cest R1-201/0202, R1-201/0203 in R1-206/1027 v naselju Kranjska Gora
01.04.2021JN000195/2021-X01/2021, Gradnje: D-007/21; Gradnja mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici CE5052 na R2-423/1281 v km 2,067
01.04.2021JN007739/2020-X01/2021, Storitve: D-104/20; Izdelava PZI: Rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Idrija - Godovič od km 5,000 do km 5,500
01.04.2021JN000734/2021-X01/2021, Gradnje: D-023/21; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2021
01.04.2021JN007988/2020-X01/2021, Gradnje: D-004/21; Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4.060 do km 4.280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0.060 do km 0.125 (odsek 4)
02.04.2021JN000394/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba pasivne protihrupne zaščite na stanovanjskih stavbah ob železniški progi št. 30 na odseku med Celjem in Mariborom
02.04.2021JN000293/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje
07.04.2021JN007777/2020-X01/2021, Gradnje: D-128/20; Ureditev odvodnjavanja na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja od km 11.990 do km 12.980
07.04.2021JN000483/2021-X01/2021, Gradnje: D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180
09.04.2021JN000503/2021-X01/2021, Gradnje: D-016/21; Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob Ribče, v km 3,670
12.04.2021JN008052/2020-X01/2021, Gradnje: D-005/21; Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
12.04.2021JN000997/2021-X01/2021, Gradnje: D-025/21; Sanacija usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava - Rogoznica od km 4,690 do km 4,740
12.04.2021JN007671/2020-X01/2021, Gradnje: D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m
12.04.2021JN007511/2020-X01/2021, Gradnje: D-127/20; Pasivna protihrupna zaščita ob cesti R2-430/0279 Slovenske Konjice, od km 0,000 do km 0,816.
14.04.2021JN001357/2020-X02/2021, Storitve: D-015/20; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji obvoznice Kidričevo
15.04.2021JN000120/2021-X01/2021, Gradnje: D-008/21; Nadomestna gradnja prepusta preko Bodonskega potoka MS5072 na R3-716/5637 v km 3,819
19.04.2021JN001074/2021-X01/2021, Gradnje: D-028/21; Obnova vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 1.170 do km 2.340 in od km 3.336 do km 4.020
19.04.2021JN007776/2020-X01/2021, Gradnje: D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420
28.04.2021JN007593/2020-X01/2021, Gradnje: D-116/20; Sanacija plazu na cesti R3-716/5637 Lemerje - Grad (Radovci) v km 8,200 do km 8,320
29.04.2021JN000339/2021-X01/2021, Storitve: D-009/21; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0133) čez Sočo v Mostu na Soči na R3-603/1041 v km 0,130
30.04.2021JN004038/2020-X01/2021, Gradnje: D-068/20; Sanacija plazu »Andraž« na cesti R3-694/1268 Velenje Polzela Dobrteša vas od km 6,910 do km 7,085
04.05.2021JN008050/2020-X01/2021, Gradnje: D-003/21; Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248
04.05.2021JN001240/2021-X01/2021, Gradnje: D-029/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica
04.05.2021JN000645/2021-X01/2021, Gradnje: D-018/21; Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il. Bistrica-Jelšane, od km 4.305 do km 5.235, dolžina 930 m
07.05.2021JN007806/2020-X01/2021, Storitve: D-126/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-6941268 Velenje-Dobrteša vas
11.05.2021JN001397/2021-X01/2021, Storitve: D-31/21- Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1.etapa od km 5.430 do km 7.230
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2019JN006137/2018-C01/2019, Gradnje: A-93/18; Obvozna cesta Dolenjskih Toplic- I. faza: rekonstrukcija križišča na R3-733/58314 s prestavitvijo dela lokalne ceste Meniška vas-Dolenjske Toplice
11.01.2019JN006711/2018-C01/2019, Gradnje: A-133/18; Sanacija državne ceste R3 - 685, odsek 7495 Tekačevo - Rogaška Slatina od km 0,047 do km 1,306.
22.01.2019JN007562/2018-C01/2019, Gradnje: A-139/18; Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
23.01.2019JN006404/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava dokumentacije za gradnjo ENP Borovnica, ENP Postojna in mesta sekcioniranja Verd
29.01.2019JN000374/2019-C01/2019, Storitve: C-26/18: Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
30.01.2019JN009531/2017-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA PODVOZA PODKLANEC V KM 64+528 IN UREDITEV NIVOJSKEGA PREHODA V KM 64+921 VSE NA REGIONALNI ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 34 MARIBOR PREVALJE - DM
30.01.2019JN002376/2018-C09/2019, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo-SKLOP 4
12.02.2019JN006513/2018-C01/2019, Gradnje: A-123/18; Preplastitev R2-428/1250 Luče - Sestre Logar, od km 9+500 do km 13+700
14.02.2019JN005513/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most Šentiljd.m. na odseku PesnicaŠentiljd.m.
14.02.2019JN006660/2018-C01/2019, Blago: A-91/18; Namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvračal za divjad na odsekih državnih cest v letih 2018-2020
15.02.2019JN006725/2018-C01/2019, Storitve: A-130/18; PZI ureditve glavne ceste G2-112/1255 Prevalje - Ravne od km 2+900 do km 4+400 skozi Prevalje
18.02.2019JN008771/2018-C01/2019, Storitve: A-1/19: Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
22.02.2019JN007485/2018-C01/2019, Gradnje: A-128/18: Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Selce - Petelinje
22.02.2019JN005608/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter
25.02.2019JN006218/2017-C01/2019, Gradnje: »Izdelava projektne dokumentacije in zamenjava obstoječe krmilne avtomatike drčne ranžirne naprave na železniški postaji Ljubljana Zalog«
27.02.2019JN005678/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 GrosupljeKočevje
01.03.2019JN006552/2018-C01/2019, Gradnje: A-126/18; Ureditev regionalne ceste R1-209/1092 Bohinjska Bistrica Jezero, skozi naselje Ribčev Laz
01.03.2019JN006807/2018-C01/2019, Gradnje: A-129/18: Rekonstrukcija R3-633/1098 Jereka - Jezero, od km 4+900 do km 5+860, skozi naselje Stara Fužina
01.03.2019JN007641/2018-C01/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji - sklop 15:PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (KP0017) čez Pivko
04.03.2019JN000924/2019-C01/2019, Gradnje: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
04.03.2019JN006289/2018-C01/2019, Storitve: A-76/18:Izdelava projektne dokumentacije PZI za preplastitev R3-707/8801 Spodnja Selnica-Duh na Ostrem vrhu, od km 2+000 do km 13+200
05.03.2019JN005754/2018-C01/2019, Gradnje: A-117/18: Gradbena dela za ureditev R1-212/1119 skozi Novo vas
06.03.2019JN005154/2018-C01/2019, Gradnje: »Ureditev cest in gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu«
06.03.2019JN006919/2018-C01/2019, Gradnje: A-137/18: Rekonstrukcija državne ceste R3-750/7709 Slovenska vas Šentrupert, od km 1,780 do km 2,154 (konec odseka) v Šentrupertu
06.03.2019JN000261/2019-C01/2019, Gradnje: A-3/19: Izvedba galerije "Jelični vrh" na cesti G2-102/1034 v km 8,460
07.03.2019JN007172/2018-C01/2019, Gradnje: A-142/18: Rekonstrukcija križišča Zgornje Bitnje na regionalni cesti R1-210/1109 Kranj Škofja Loka v km 1+390 z lokalno cesto
08.03.2019JN001330/2019-C01/2019, Storitve: C-2/19: ZKK pri Sanaciji plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v km 4,180 dokončanje nujnih del zaradi splazitve
08.03.2019JN003516/2018-C01/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 3, 9, 10, 11)
08.03.2019JN003516/2018-C02/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopa 4 in 7)
08.03.2019JN003516/2018-C03/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 8)
11.03.2019JN007641/2018-C02/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji-sklop 31-Savinja, Rimske toplice CE0048
13.03.2019JN008106/2018-C01/2019, Gradnje: A-152/18-G: Rekonstrukcija križišča Kolodvorska, Ljubljanska v Kočevju na G2-106/0264 Kočevje-Livold v km 0,765
13.03.2019JN001064/2019-C01/2019, Storitve: C-3/19: Inženirske storitve pri sanaciji brežin Obvoznice Kamnik
13.03.2019JN003516/2018-C04/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopi 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
14.03.2019JN007601/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR
19.03.2019JN000559/2019-C01/2019, Gradnje: A-10/19; Inicialni zajem dejanske rabe pod G+R cestami
19.03.2019JN008706/2018-C01/2019, Gradnje: A-2/19-G: Rekonstrukcija križišča na G2-106 pri O.Š. Škofljica v krožišče
21.03.2019JN003516/2018-C05/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2, sklopi 1,2,5,6
02.04.2019JN007027/2018-C01/2019, Gradnje: A-141/18: Preureditev obstoječega križišča Primskovo na G2-104/1136 v km 0,000
02.04.2019JN007995/2018-C01/2019, Gradnje: A-146/18: Rekonstrukcija križišča »Aspara« skupaj z ureditvijo regionalne ceste R3-681/4006 Laško Breze Šentjur od km 19+781 do km 20+108
02.04.2019JN000064/2019-C01/2019, Gradnje: A-154/18; Rekonstrukcija mostu (MS0202) čez inundacijo v Ljutomeru na R1-230/1309 v km 6+000
05.04.2019JN003334/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja dela tirne povezave od obstoječe železniške proge do industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in letališča Edvarda Rusjana Maribor I. faza
08.04.2019JN007588/2018-C01/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 1,3,4
12.04.2019JN001297/2019-C01/2019, Gradnje: C-1/19: Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
12.04.2019JN001791/2019-C01/2019, Gradnje: C-5/19: Izvedba zapor pri sanaciji brežin obvoznice Kamnik
12.04.2019JN006197/2018-C01/2019, Gradnje: A-115/18; Izvedba protihrupne ograje ob cesti R1-209, odsek 1088 Lesce Bled, od km 0,188 do km 2,745
15.04.2019JN000072/2019-C01/2019, Gradnje: A-4/19: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-704/1355 Ribnica Brezno
15.04.2019JN000276/2019-C01/2019, Gradnje: A-7/19; Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428/1252 SESTRE LOGAR - PAVLIČEVO SEDLO v km 3,000
19.04.2019JN001794/2019-C01/2019, Storitve: C-4/19: Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
24.04.2019JN007455/2018-C01/2019, Gradnje: A-95/18 - Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. Vižinga Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park Radlje ob Dravi)
26.04.2019JN005155/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega postajališča Štore
30.04.2019JN008189/2018-C01/2019, Gradnje: A-151/18-G: Sanaciji plazov Podoljševa II" in "Jezera II" na cesti R3-927/5502 Žibovt-Sv. Duh-Podoljševa.
06.05.2019JN002700/2019-C01/2019, Storitve: C-6/19: PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
06.05.2019JN007588/2018-C02/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 2
07.05.2019JN008063/2018-C01/2019, Storitve: A-145/18-S: Izdelava PZI ureditve glavne ceste G1-4/1258 Otiški vrh - Slovenj Gradec od km 0+200 do km 8+600
14.05.2019JN001478/2019-C01/2019, Gradnje: A-15/19: Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravne - 1. faza od km 16.200 do km 17.610
14.05.2019JN005841/2018-C01/2019, Gradnje: A-119/18: Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto ( Tankovska )
23.05.2019JN007556/2018-C01/2019, Gradnje: A-143/18: Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
04.06.2019JN003073/2019-C01/2019, Storitve: C-9/19: Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
04.06.2019JN003720/2019-C01/2019, Gradnje: C-15/19: Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
06.06.2019JN003559/2019-C01/2019, Storitve: C-10/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:1: Podvoz KP5029, R2-404/1379 v km 8,670
13.06.2019JN001734/2019-C01/2019, Gradnje: A-25/19: Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500
13.06.2019JN003918/2019-C01/2019, Storitve: C-13/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:11: objekt MB0305: RT-926/6506 km 5,462-Pristava
13.06.2019JN003558/2019-C01/2019, Storitve: C-12/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
14.06.2019JN003377/2019-C01/2019, Storitve: C-11/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:3: nadvoz čez Žel. KP0106-R3-624/3721 v km 10,800
14.06.2019JN002129/2019-C01/2019, Gradnje: A-28/19: Gradbena dela za ureditev križišča Bazara
18.06.2019JN008309/2018-C01/2019, Gradnje: A-148/18-G: Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid
20.06.2019JN004042/2019-C01/2019, Storitve: C-17/19: Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
03.07.2019JN004524/2019-C01/2019, Gradnje: C-34/19: Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
05.07.2019JN004423/2019-C01/2019, Storitve: C-22/19: Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
11.07.2019JN001220/2019-C01/2019, Storitve: A-017/19-S: Izdelava PZI (DGD) ureditve kolesarske steze na cesti R2-425/1265 Poljana Šentvid na odseku Mežica Žerjav od km 5+090 do km 8+630
17.07.2019JN003783/2019-C01/2019, Gradnje: A-61/19; Rekonstrukcija ceste RT 903/1021 Idrsko - Livek od km 1.00 do km 2.300
17.07.2019JN006667/2018-C01/2019, Gradnje: A-132/18: Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-228, odsek 1291 Spuhlja Zavrč od km 0+883 do km 1+135
17.07.2019JN003023/2019-C01/2019, Gradnje: NADGRADNJA VMESNIKOV ZA ENOVIT NADZOR SISTEMA GSM-R NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
18.07.2019JN001251/2019-C01/2019, Gradnje: A-14/19; Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz)
18.07.2019JN007937/2017-C01/2019, Gradnje: Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
23.07.2019JN000914/2019-C01/2019, Gradnje: A-8/19: Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina na cesti G1-7/0354 Obrov - Kozina
23.07.2019JN002153/2019-C01/2019, Gradnje: A-27/19-G: Rekonstrukcija križišča v Šentilju
23.07.2019JN003852/2019-C01/2019, Gradnje: A-63/19; Ojačitev vozišča na cesti G2-105, odsek 1511 Novo mesto(Krka) od km 0.000 do km 0.900
23.07.2019JN005242/2019-C01/2019, Storitve: C-21/19: Izdelava PZI (PGD) ureditve kolesarske steze na vozišču R2_425/1265 Poljana - Šentvid na odseku Žerjav - Črna na Koroškem od km 9+190 do km 10+600
23.07.2019JN001276/2019-C01/2019, Storitve: A-019/19-S: Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, svetlobno-signalnih naprav in elektro-strojne opreme v RS za obdobje štirih let.
25.07.2019JN002881/2019-C01/2019, Gradnje: A-36/19: Izvedba interventnih ukrepov zaradi ureditve obvozov na cestah R1-210, odsek 1113 Sovodenj-Cerkno in R3-610, odsek 1371 Pečnik(Marof)-Žiri
25.07.2019JN001799/2019-C01/2019, Gradnje: A-26/19; Sanacija zidov na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 0,780 do km 1,280 - II. faza - ponovno
30.07.2019JN003438/2019-C01/2019, Storitve: A-57/19-S: Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije R2-454/1400 Miklavž-Hajdina, od km 0+970 do km 2+700 (skozi Miklavž)
01.08.2019JN005050/2019-C01/2019, Storitve: C-19/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 17:Obj. MB0055, na R2-449/0315, v km 0,650, Velka- Lenart
01.08.2019JN005086/2019-C01/2019, Storitve: C-18/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 12:Obj. MB0379, RT-937/8710, km 4,240, Brestrniški potok
02.08.2019JN001207/2019-C01/2019, Gradnje: A-13/19; Ureditev ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju od km 4+610 do km 5+606
02.08.2019JN002849/2019-C01/2019, Gradnje: A-37/19; Ureditev para AP ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica Žlebič, od km 1,000 do km1,200
07.08.2019JN005052/2019-C01/2019, Storitve: C-24/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 6:Obj. MB0310, R3-696/6904, km 3,620, Suhadolnica,Podgorje
08.08.2019JN005053/2019-C01/2019, Storitve: C-25/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:23: objekt KR0121, RT-907/1101 v km 0,470
12.08.2019JN005049/2019-C01/2019, Storitve: C-26/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:16: objekt LJ0143, G2-108/1181 v km 1,380
14.08.2019JN005051/2019-C01/2019, Storitve: C-23/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 7:Obj. GO0037, G2-102/1006,km 10,355, Suha struga, Peršeti
20.08.2019JN001696/2019-C01/2019, Gradnje: A-18/19-G: Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - Sklop 1, 2 in 3
21.08.2019JN002412/2018-C01/2019, Storitve: Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
27.08.2019JN003763/2019-C01/2019, Gradnje: A-54/19: Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor - Kranj (Primskovo) v km 0,800 - TUPALIČE
27.08.2019JN003566/2018-C01/2019, Gradnje: A-73/18 - NOVO CESTA PROLETARSKIH BRIGAD - LIMBUŠKA: 1. ETAPA: GRADBENA DELA
28.08.2019JN003619/2019-C01/2019, Gradnje: A-48/19: Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600
28.08.2019JN002210/2019-C01/2019, Gradnje: A-22/19: Nadomestni most čez Bodonski potok v Puževcih (MS0332) na cesti R3-715/5645 v km 10,790
28.08.2019JN002397/2019-C01/2019, Gradnje: A-23/19: Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 1.in 2. faza
28.08.2019JN001691/2019-C01/2019, Storitve: A-21/19-S: Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
29.08.2019JN003397/2019-C01/2019, Gradnje: A-41/19-G: Rekonstrukcija mostu čez Martinjščico v Martinjaku (LJ0120) na R1-212/1118 v km 4,780
29.08.2019JN005375/2019-C01/2019, Gradnje: C-28/19; Obnova vozišča na cesti R2-423, odsek 1282 Lesično-Podsreda, od km 6.980 do km 10.020.
30.08.2019JN005706/2019-C01/2019, Storitve: C-32/19; Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
06.09.2019JN002958/2019-C01/2019, Gradnje: A-31/19: Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
12.09.2019JN003900/2019-C01/2019, Storitve: A-59/19-S: Okvirni sporazum: Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS za obdobje štirih let
16.09.2019JN004540/2019-C01/2019, Gradnje: A-43/19: Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu (NM0237) na R3-733/5813 v km 6,209
17.09.2019JN005911/2019-C01/2019, Gradnje: C-29/19; Obnova vozišča regionalne ceste R3-634, odsek 1104 Javornik - Gorje od km 4.400 do km 6.400.
19.09.2019JN004598/2019-C01/2019, Gradnje: A-42/19-G: Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
19.09.2019JN003635/2019-C01/2019, Gradnje: A-50/19: Sanacija zalednih brežin na G2-102/1037 Dolenja Trebuša Želin od km 3.580 do km 7.100
20.09.2019JN006087/2019-C01/2019, Storitve: C-35/19; IZP - Sanacija plazov in zidov z rekonstrukcijo ceste Kneža Grahovo na Bači, R2-403/1072 KNEŽA PODBRDO od km 1,200 do km 3,950
20.09.2019JN006042/2019-C01/2019, Gradnje: C-30/19; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
26.09.2019JN006344/2019-C01/2019, Storitve: C-38/19; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
26.09.2019JN006019/2019-C01/2019, Gradnje: C-27/19; Izvedba zadrževalnikov pri ureditvi regionalne ceste Šmihelska cesta v Mozirju
26.09.2019JN002649/2019-C01/2019, Storitve: A-33/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
01.10.2019JN000560/2019-C01/2019, Gradnje: A-6/19; Sanacija plazu »TRATE« na cesti R2-433/1289 TRATE MOST NA MURI v km 1,010
04.10.2019JN006345/2019-C01/2019, Storitve: C-39/19; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS - državne ceste
07.10.2019JN006402/2019-C01/2019, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 18 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER ENE STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
08.10.2019JN006535/2019-C01/2019, Storitve: C-36/19; Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin za obdobje 4 let
09.10.2019JN003846/2019-C01/2019, Gradnje: A-66/19; Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 394011
10.10.2019JN004585/2019-C01/2019, Gradnje: A-68/19; Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk, od km 9+800 do km 10+645, skozi naselje Pečke
14.10.2019JN004970/2019-C01/2019, Gradnje: A-75/19; Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah (KR0008) na cesti R1-201/204 v km 2+200
14.10.2019JN005651/2017-C01/2019, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 20 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER 1 STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
25.10.2019JN005004/2019-C01/2019, Gradnje: A-69/19; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
31.10.2019JN003317/2019-C01/2019, Gradnje: »Gradnja odseka železniške proge Maribor Šentilj d.m. od km 595+870 do km 599+600 glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.«
07.11.2019JN006081/2019-C01/2019, Gradnje: A-80/19; Rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu na R3 639/1141 v km 1,850
14.11.2019JN007210/2019-C01/2019, Storitve: C-37/19; Nadgradnja aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije
14.11.2019JN001487/2019-C01/2019, Gradnje: A-11/19; Ureditev ceste v naselju Zdole, na regionalni cesti R3-677/2202 Pišece- Zg. Pohanca-Krško, od km 11,600 do km 11,925 in od km 12,446 do km 12,800
20.11.2019JN003531/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi
22.11.2019JN003322/2019-C01/2019, Gradnje: Ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica Šentilj d.m.
25.11.2019JN007995/2019-C01/2019, Gradnje: C-45/19; Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
27.11.2019JN004704/2019-C01/2019, Gradnje: A-74/19; Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
27.11.2019JN006176/2019-C01/2019, Gradnje: A-076/19; Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
29.11.2019JN003432/2019-C01/2019, Storitve: A-40/19; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
02.12.2019JN006166/2019-C01/2019, Storitve: A-89/19; Obdobni pregledi objektov na CP KR, CE, MB, PT in MS v LETU 2019 redni in glavni pregledi
03.12.2019JN002608/2019-C01/2019, Gradnje: A-24/19; Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 20,150 do km 20,850
03.12.2019JN005614/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
04.12.2019JN006248/2019-C01/2019, Gradnje: A-090/19; Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravni -2.faza od km 17.610 do km 19.531
04.12.2019JN004636/2019-C01/2019, Gradnje: A-51/19: Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R2-454, odsek 1400 Miklavž - Hajdina od km 7+660 do 8+350 in od km 9+400 do km 10+600.
10.12.2019JN006249/2019-C01/2019, Gradnje: A-101/19; Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na regionalni cesti R2-429/1154 odcep v Dobrno v km 0+734
12.12.2019JN006044/2019-C01/2019, Blago: A-84/19; Dobava cestnih smernikov ter dobava cestne opreme za potrebe zamenjave na državnih cestah v upravljanju DRSI za obdobje 4 let
12.12.2019JN000744/2019-C01/2019, Storitve: A-012/19-S: Zamenjava lesenih varnostnih ograj na regionalni cesti R1-206, odsek 1029 Trenta - Bovec.
17.12.2019JN008305/2019-C01/2019, Storitve: C-40/19; Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
17.12.2019JN005849/2019-C01/2019, Gradnje: A-78/19; Gradbena dela za 2.fazo obvoznice Godovič ( kolesarska povezava )
17.12.2019JN001989/2019-C01/2019, Gradnje: A-32/19: SANACIJA PLAZU LOKOVICA NA CESTI R2-426/1269 PESJE - GORENJE V KM 0,787
06.01.2020JN006178/2019-C01/2020, Gradnje: A-095/19; Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova cesta v Postojni
07.01.2020JN008445/2019-C01/2020, Storitve: C-46/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji: Sklop 8 Obj. NM0135, R1-218/1212, km 2,200, Lahinja Gradac
07.01.2020JN006167/2019-C01/2020, Storitve: A-73/19; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R28 v območju Občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec
07.01.2020JN005216/2019-C01/2020, Storitve: A-71/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
07.01.2020JN004576/2019-C01/2020, Storitve: A-67/19; DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
08.01.2020JN008131/2019-C01/2020, Gradnje: A-104/19; Izvedba gradbenih del na dokončanju 1.faze investicije zagotavljanja poplavne varnosti naselja Drnovk na odseku Dobrovo -Neblo
08.01.2020JN006130/2019-C01/2020, Storitve: A-87/19; Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije
10.01.2020JN006986/2019-C01/2020, Gradnje: A-091/19; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
16.01.2020JN006250/2019-C01/2020, Gradnje: A-82/19; Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 od km 3,811 do km 4,252
22.01.2020JN000032/2020-C01/2020, Storitve: C-55/19; Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2020-2021
24.01.2020JN000061/2020-C01/2020, Storitve: C-54/19; Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov za obdobje 2020-2021
27.01.2020JN000076/2020-C01/2020, Storitve: C-53/19; Vzdrževanje programskega paketa ODVOD
28.01.2020JN006432/2019-C01/2020, Gradnje: A-093/19; Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
30.01.2020JN008450/2019-C01/2020, Gradnje: PRILAGODITEV SV NAPRAVE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI JESENICE ZA POTREBE VARNOSTNO TEHNIČNE NADGRADNJE ŽELEZNIŠKEGA PREDORA KARAVANKE
05.02.2020JN006372/2019-C01/2020, Storitve: A-97/19; Izdelava PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-679/1192 Radeče - Breg od km 2+000 do 3+600
06.02.2020JN006928/2019-C01/2020, Storitve: A-58/19; Zagotavljanje vremenskih podatkov za potrebe izvajanja zimske službe in vzdrževanje cestno vremenskih postaj na državnih cestah za obdobje štirih let
06.02.2020JN000193/2020-C01/2020, Blago: C-52/19; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP
13.02.2020JN004981/2019-C01/2020, Gradnje: A-44/19; Rekonstrukcija G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
17.02.2020JN006252/2019-C01/2020, Gradnje: A-094/19; Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica od km 4.400 do km 5.900
18.02.2020JN000362/2020-C01/2020, Gradnje: PRESTAVITEV AVTOMATIKE TREH NIVOJSKIH PREHODOV IZ ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT.82 NA LOKACIJE MEHANSKIH NIVOJSKIH PREHODOV NA ŽELEZNŠKI PROGI ŠT. 80
25.02.2020JN006116/2019-C01/2020, Gradnje: A-79/19; Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja-Ormož v km 5+800 z lokalno cesto za Moškanjce
25.02.2020JN007202/2019-C01/2020, Gradnje: A-085/19; Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu
27.02.2020JN006641/2019-C01/2020, Gradnje: A-103/19; Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
28.02.2020JN003747/2019-C01/2020, Gradnje: A-30/19: Sanacija plazov in usadov na cesti R3-726/1324 Stročja vas - Pavlovci, v km 3,915; v km 4,100; v km 6,457 in v km 6,654
28.02.2020JN004523/2019-C01/2020, Gradnje: A-38/19-G: Rekonstrukcija križišča na glavni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec - Zg. Dolič v km 1,155 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
04.03.2020JN007203/2019-C01/2020, Gradnje: A-096/19; Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
10.03.2020JN008278/2019-C01/2020, Gradnje: A-46/19; Obnova vozišča na R2-432, odsek 6276 Apački križ - Kidričevo, od km 0,100 v dolžini 1.564 m.
12.03.2020JN007303/2019-C01/2020, Gradnje: A-100/19: Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
24.03.2020JN008001/2019-C01/2020, Storitve: A-109/19; PZI rekonstrukcije ceste R2-407/1145 od km 7,050 do km 9,010 in nadomestne gradnje treh objektov v km 7,850 (LJ5057), 7,920 in 8,480 pri Horjulu
06.04.2020JN001225/2020-C01/2020, Storitve: C-50/19; Novelacija in dopolnitev projekta PGD, PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta od km 3+600 do km 4+840
20.04.2020JN008528/2019-C01/2020, Gradnje: A-62/19; Ureditev državne ceste G2-108/1181 Šentjakob Ribče, ob naselju Senožeti
28.04.2020JN002165/2020-C01/2020, Storitve: C-07/20 Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
28.04.2020JN008081/2019-C01/2020, Storitve: A-86/19;Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest za obdobje štirih let
29.04.2020JN006733/2019-C01/2020, Storitve: A-72/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R28 v območju Občin Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
05.05.2020JN000897/2020-C01/2020, Gradnje: A-18/20; Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na G2-102/1461 Logatec - priključek Logatec med 0,850 do km 1,587
08.05.2020JN000655/2020-C01/2020, Gradnje: A-13/20; Rekonstrukcija križišča na žalski obvoznici na regionalni cesti R2-447/0287 v km 1+500, R2-447/0367 v km 0+000 in R2-451/1448 v km 2+090
11.05.2020JN000332/2020-C01/2020, Gradnje: A-10/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
13.05.2020JN000237/2020-C01/2020, Gradnje: A-8/20: Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo
14.05.2020JN002054/2020-C01/2020, Storitve: C-4/20; Izdelava idejnih študij variant za DPN obvoznice Volče
15.05.2020JN008568/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA RUŠITEV V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE NA ODSEKU MARIBOR ŠENTILJ D.M.
19.05.2020JN002188/2020-C01/2020, Gradnje: Prilagoditev obstoječega sistema ETCS nivo 1 na odseku železniške proge Zidani Most-Pragersko
21.05.2020JN000219/2020-C01/2020, Gradnje: A-6/20; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
28.05.2020JN007227/2019-C01/2020, Storitve: A-70/19; Izdelava DGD in PZI za ureditev DKP G13 v območju Občin Prebold Braslovče Tabor - Vransko
03.06.2020JN008613/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA UMESTITEV NADHODOV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH HRASTNIK, TRBOVLJE IN ZAGORJE
04.06.2020JN008094/2019-C01/2020, Gradnje: A-113/19; Dograditev pločnika ob DC R2-440/1296 Cankova - Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci
10.06.2020JN007946/2019-C01/2020, Gradnje: A-064/19;Preplastitev R3-715/5645 skozi naselji Gorica in Brezovci, od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
16.06.2020JN000418/2020-C01/2020, Gradnje: A-112/19; Ureditev MVSPN na državni cesti R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje, od km 0,680 do km 2,125
16.06.2020JN007710/2019-C01/2020, Storitve: A-88/19; Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev DKP R22 Poljana - Mežica - Črna na Koroškem - Pavličevo sedlo, pododsek Poljana - Mežica
17.06.2020JN000021/2020-C01/2020, Gradnje: A-5/20; Ureditev pločnika s kolesarsko stezo ob državni cesti R2-430 odsek 0274 Fram Slovenska Bistrica od km 5.300 do km 6.250
19.06.2020JN001138/2020-C01/2020, Storitve: Zunanja kontrola kakovosti pri gradnji železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600 in ureditvi križanj cest z železnico
19.06.2020JN001886/2020-C01/2020, Storitve: Zajem prostorskih podatkov o tehničnih sredstvih javne železniške infrastrukture in integracija v obstoječi informacijski sistem javne železniške infrastrukture
24.06.2020JN003535/2020-C01/2020, Storitve: C-9/20; Dobava in montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil
30.06.2020JN000183/2020-C01/2020, Gradnje: A-3/20: Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta URED G1-1/0240 Skozi Dravograd
02.07.2020JN006734/2019-C01/2020, Storitve: A-99/19; Izdelava projekta DGD in PZI zahodne obvoznice Murska Sobota
02.07.2020JN003598/2020-C01/2020, Storitve: C-12/20; Vzdrževanje matične evidence dejanske rabe pod infrastrukturnimi objekti
03.07.2020JN008739/2019-C01/2020, Gradnje: A-53/19; Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja na R3-609/2117 Ajdovščina Predmeja od km 10.655 do 10.885 in od 11.000 do 11.115, Faza 1, Faza 2
07.07.2020JN003154/2020-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJA OBSTOJEČE POSTAJNE SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI HOČE
07.07.2020JN003065/2020-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV TER SANACIJA TEMELJEV DROGOV IN SIDER VOZNE MREŽE NA OBMOČJIH ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA ZALOG IN POSTAJALIŠČA LJUBLJANA - POLJE
09.07.2020JN002437/2020-C01/2020, Gradnje: A-30/20; Obnova vozišča R3-683/1169 Lesično-Golobinjek od km 5,500 do km 7,200, z ureditvijo cestnega priključka in sanacijo plazu
13.07.2020JN007332/2019-C01/2020, Storitve: A-98/19; Izdelava projekta PZI za ureditev ceste R3-701/1270 Ruta Pesek, od km 0+120 do km 2+430 in od km 2+630 do km 3+860
13.07.2020JN004575/2019-C01/2020, Storitve: A-29/19: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
21.07.2020JN003599/2020-C01/2020, Storitve: C-8/; Izdelava DGD, PZI in IZN za ureditev DKP G2 na odseku Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
21.07.2020JN008844/2019-C01/2020, Storitve: Izdelava izvedbenih načrtov za umestitev izvennivojskih dostopov na železniških postajah Laze, Kresnice, Šentjur, Ponikva in Rače in ureditev postaje Litija
30.07.2020JN004347/2020-C01/2020, Storitve: C-01/20; Sodelovanje pri izvedbi projektnega natečaja za most čez Krko
30.07.2020JN000113/2020-C01/2020, Gradnje: A-2/20; Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica
03.08.2020JN001024/2020-C01/2020, Gradnje: A-19/20; Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na R2-424, odsek 1225 v Loki
03.08.2020JN001782/2020-C01/2020, Gradnje: A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod
04.08.2020JN004048/2020-C01/2020, Gradnje: C-06/20; Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 1.450 do km 2.220 in od km 2.605 do km 3.235
06.08.2020JN002677/2020-C01/2020, Storitve: A-029/20; Inženirske storitve pri rekonstrukciji ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
10.08.2020JN001481/2020-C01/2020, Gradnje: A-23/20; Sanacija plazu 'Brengova' na cesti R3-747/2805 Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci v km 5,190
10.08.2020JN000255/2020-C01/2020, Storitve: A-20/19; Inženirske storitve pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov
11.08.2020JN000024/2020-C01/2020, Gradnje: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
13.08.2020JN004188/2020-C01/2020, Storitve: C-13/20; Izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
21.08.2020JN004125/2020-C01/2020, Gradnje: VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
26.08.2020JN004299/2020-C01/2020, Storitve: C-14/20; IZP in PZI ureditev območja DC G2-106/0263 Žlebič-Kočevje, od km 18,380 do km 18,763, G2-106/0264, od km 0 do km 0,350 in R1-214/1156 od km 0 do 0,150
26.08.2020JN004816/2020-C01/2020, Storitve: C-18/20; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS državne ceste
27.08.2020JN004815/2020-C01/2020, Storitve: C-17/20; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
31.08.2020JN000535/2020-C01/2020, Storitve: A-111/19; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
31.08.2020JN000839/2020-C01/2020, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d.m. na odseku Podnart - Lesce Bled
02.09.2020JN003347/2020-C01/2020, Gradnje: A-37/20; Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na R1-225/1246 v km 3,335 - Letuš
07.09.2020JN003097/2020-C01/2020, Gradnje: A-33/20; Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce v naselju Pečica R1-219/1237 Poljčane Podplat od km 6,000 do km 6,400
07.09.2020JN008869/2019-C01/2020, Storitve: A-1/20; Začasne meritve hitrosti na DC v RS
09.09.2020JN002504/2020-C01/2020, Gradnje: A-26/20; Rekonstrukcija ceste R3-647/1368 Mlačevo Rašica zaradi rekonstrukcije NPr preko žel. proge št. 82 Grosuplje-Kočevje v km 9+643 in 10+616,1
10.09.2020JN000346/2018-C02/2020, Storitve: DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
15.09.2020JN003845/2020-C01/2020, Gradnje: A-52/20; 1.faza prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700
24.09.2020JN005297/2020-C01/2020, Storitve: C-15/20;Dopolnitev in razširitev (dodajanje novih vsebin) informacijskega sistema za izdelavo poročil o projektih (SaPoro)
25.09.2020JN005576/2020-C01/2020, Storitve: C-19/20; Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za štetje prometa STET
25.09.2020JN002463/2020-C01/2020, Gradnje: A-25/20; Obnova vozišča na cesti R2-425/1419 Pesje Velenje, od km 0,080 do km 1,000, v dolžini 920 m
28.09.2020JN003218/2020-C01/2020, Gradnje: A-35/20; Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-745/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km 3.051
28.09.2020JN004549/2020-C01/2020, Gradnje: A-68/20; Ojačitev vozišča, cesta G2-104, odsek 0295 Trzin - LJ (Črnuče), od km 0,650 do km 3,690 in odsek 0795 Trzin - LJ (Črnuče), od km 0,000 do km 3,691
28.09.2020JN004975/2020-C01/2020, Gradnje: A-85/20; Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
28.09.2020JN004308/2020-C01/2020, Storitve: A-61/20; Izvajanje tehničnih postopkov in priprava osnutkov dovoljenj za izredne prevoze.
29.09.2020JN003873/2020-C01/2020, Storitve: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2020
06.10.2020JN003141/2020-C01/2020, Gradnje: A-36/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 4,100 do km 4,760 in od km 5,360 do km 6,140, 1. in 2. faza
12.10.2020JN004547/2020-C01/2020, Gradnje: A-70/20; Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci Adlešiči Žuniči od km 4,900 in km 8,700
15.10.2020JN004454/2020-C01/2020, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d.m. na odseku Kranj - Podnart
19.10.2020JN004733/2020-C01/2020, Gradnje: A-67/20; Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora - Erika od km 0.037 do km 1.660.
20.10.2020JN004736/2020-C01/2020, Gradnje: A-66/20; Rekonstrukcija mostu čez Sušico pri Šutni (NM0199) na R3-671/3921 v km 0,600
21.10.2020JN004789/2020-C01/2020, Gradnje: A-80/20; Izvedba preplastitve in sanacija vozišča na R3-674, odsek 1384 Zavratec -Škocjan od km 8.400 do km 10.000
21.10.2020JN004692/2020-C01/2020, Gradnje: A-71/20; Preplastitev in sanacija vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz)-Metlika od km 18.400 do km 19.800
21.10.2020JN004891/2020-C01/2020, Gradnje: A-69/20; Ojačitev regionalne ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid od km 2,938 do km 4,798
02.11.2020JN005389/2020-C01/2020, Gradnje: A-93/20; Obnova vozišča na cesti G1-1, odsek 245, Ruta MB(Koroški most) od km 18+000 do 20+400 v dolžini  2.400m
02.11.2020JN003266/2020-C01/2020, Gradnje: A-38/20; Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255
05.11.2020JN004798/2020-C01/2020, Storitve: A-64/20; DGD in PZI rekonstrukcije obstoječega premostitvenega objekta čez Dravo (PT0034) v Ormožu na R1-230/1507 v km 2,995
06.11.2020JN006372/2020-C01/2020, Storitve: C-20/20; PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
09.11.2020JN004892/2020-C01/2020, Gradnje: A-72/20; Sanacija brežin z obnovitvijo odvodnjavanja in vozišča na cesti R3-671/3921 Šutna Planina v Podbočju od km 1,540 do km 2,120
10.11.2020JN004516/2020-C01/2020, Gradnje: A-62/20; Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah
10.11.2020JN004788/2020-C01/2020, Gradnje: A-78/20; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R3-653, odsek 1363 Sodražica - Hrib od km 3.850 do km 4.850
13.11.2020JN005463/2020-C01/2020, Gradnje: A-103/20; Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 3+140
13.11.2020JN004870/2020-C01/2020, Gradnje: A-34/20; Preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0.860 do km 5.465.
16.11.2020JN004924/2020-C01/2020, Gradnje: A-76/20;Ureditev ceste R2-409/0306 od km 2,000 do km 2,280 Postojna - Razdrto (Smrekce)
17.11.2020JN006800/2020-C01/2020, Storitve: C-21/20; Posodobitev podatkov baz in programske opreme za preverjanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI.
19.11.2020JN005380/2020-C01/2020, Storitve: A-90/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave GKP G8 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Žlebič
20.11.2020JN004538/2020-C01/2020, Gradnje: A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa
23.11.2020JN006994/2020-C01/2020, Gradnje: C-22/20; Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 v km 16,350
26.11.2020JN005098/2020-C02/2020, Storitve: A-75/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica Petrina
26.11.2020JN005227/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri varnostno-tehnični nadgradnji železniškega predora Karavanke, območje projekta Slovenija od km 637+264.7 do km 631+189.4
26.11.2020JN003822/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
26.11.2020JN005101/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 LJUBLJANA JESENICE D.M. NA ODSEKIH KRANJ-PODNART IN PODNART-LESCE BLED
01.12.2020JN004118/2020-C01/2020, Gradnje: A-46/20; Protiprašna zaščita makadamske ceste R3-746, odsek 2407 Stari trg - Loški potok od km 3.020 do km 7.500.
02.12.2020JN005331/2020-C01/2020, Gradnje: A-91/20; Sanacija ceste G2-103/1009 Plave-Solkan od km 8,150 do km 9,150.
03.12.2020JN005274/2020-C01/2020, Storitve: A-97/20; Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije državnih cest na območju Škofljice z ureditvijo podvoza G2-106 v km 0,261 pod železniško progo
03.12.2020JN004206/2020-C01/2020, Storitve: A-49/20; Recenzije in revizije projektnih dokumentacij pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020 - 1
03.12.2020JN003680/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA POROČIL O VPLIVIH NA OKOLJE ZARADI NADGRADNJE GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 50 NA 4 MEDPOSTAJNIH ODSEKIH OD LJUBLJANE DO DIVAČE
08.12.2020JN004500/2020-C01/2020, Gradnje: A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
08.12.2020JN001393/2020-C01/2020, Storitve: A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
08.12.2020JN001392/2020-C01/2020, Storitve: A-016/20; Izdelava PZI ureditve ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja - Šmarska cesta v Kopru 3. odsek
14.12.2020JN006169/2020-C01/2020, Gradnje: A-107/20; Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje
14.12.2020JN004437/2020-C01/2020, Gradnje: A-60/20; Razširitev krožnega križišča DC G2-105/1511 in odseka 0257 ter R3-651 odsek 0399 (pri tabletki) za uvozni in izvozni zavijalni pas
14.12.2020JN001624/2020-C01/2020, Gradnje: A-22/20; Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500
14.12.2020JN004526/2020-C01/2020, Storitve: A-65/; Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
18.12.2020JN004758/2020-C01/2020, Gradnje: A-41/20; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 8,300 do km 9,740.
23.12.2020JN000426/2020-C01/2020, Gradnje: A-108/19; Gradnja Obvoznice Kidričevo
24.12.2020JN004821/2020-C01/2020, Gradnje: A-82/20; Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole Šentjur od km 2,050 do km 2,490
28.12.2020JN005099/2020-C01/2020, Storitve: A-87/20; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Novem mestu (NM0074) na G2-105/0255 v km 0,100
29.12.2020JN004843/2020-C01/2020, Gradnje: A-79/20; Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec od km 8.600 do km 10.690 in od km 10.850 do km 12.210,dolžina 3.450m
04.01.2021JN000644/2020-C01/2021, Storitve: A-9/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 2
05.01.2021JN005262/2020-C01/2021, Gradnje: A-77/20; Ureditev krožišča na cesti R3-614/1048 od km 0,300 do km 0,700 Opatje Selo - Komen
11.01.2021JN004254/2020-C01/2021, Gradnje: A-56/20; Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana
12.01.2021JN005103/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE DOMŽALE
14.01.2021JN005080/2020-C01/2021, Gradnje: A-92/20; Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor
14.01.2021JN005434/2020-C01/2021, Storitve: A-98/20; Inženirske storitve za rekonstrukcijo Brkinske ceste
18.01.2021JN005433/2020-C01/2021, Storitve: A-86/20; PZI rehabilitacije mostu čez Kolpo v Žuničih (NM0108) na cesti R3 660/1342 v km 9,310
21.01.2021JN005347/2020-C01/2021, Storitve: A-81/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica
21.01.2021JN002337/2020-C01/2021, Storitve: A-021/20; PZI ureditve državne kolesarske povezave D3 na območju občine Duplek
26.01.2021JN007329/2020-C01/2021, Gradnje: A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100
28.01.2021JN005939/2020-C01/2021, Storitve: Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge na odsekih Kranj Podnart in Podnart Lesce Bled, s TSI in nacionalnimi predpisi
29.01.2021JN006512/2020-C01/2021, Gradnje: A-108/20; Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice
04.02.2021JN004548/2020-C01/2021, Gradnje: A-59/20; Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160
05.02.2021JN000168/2021-C01/2021, Storitve: C-1/21; Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
11.02.2021JN004970/2020-C01/2021, Gradnje: A-73/20; Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko na cesti R3-653/1364 od km 7,280 do km 8,200
11.02.2021JN000093/2021-C01/2021, Storitve: C-23/20; PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
11.02.2021JN005427/2020-C01/2021, Gradnje: A-95/20; Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO BUČE KOZJE od km 0,270 do km 0,960
16.02.2021JN004619/2020-C01/2021, Gradnje: A-57/20; Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
19.02.2021JN004378/2020-C01/2021, Gradnje: A-58/20; Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575
22.02.2021JN002679/2020-C01/2021, Storitve: A-028/20; Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107)
26.02.2021JN006967/2020-C01/2021, Gradnje: A-101/20; Modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most) Briše od km 0,730 do km 2,556
26.02.2021JN007845/2020-C01/2021, Storitve: A-5/20; Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji.
26.02.2021JN007934/2020-C01/2021, Storitve: A-8/21; Podpora strokovnim aktivnostim Direkcije RS za infrastrukturo v delovnih telesih mednarodnih organizacij CEDR in PIARC..
26.02.2021JN001035/2021-C01/2021, Storitve: Prilagoditev signalnovarnostne naprave na žel. postaji Jesenice za potrebe varnostno tehnične nadgradnje žel. predora Karavanke (sklop KRT3 nov)
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
08.03.2021JN007496/2020-C01/2021, Gradnje: A-121/20; Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
08.03.2021JN007295/2020-C01/2021, Gradnje: A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska
09.03.2021JN003692/2020-C01/2021, Gradnje: A-48/20; Modernizacija državne ceste R1-210 odsek 1106 Sp. Jezersko - Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor Kranj od km 0.000 do km 0.700
22.03.2021JN007602/2020-C01/2021, Storitve: A-106/20; Strokovne podlage za izdelavo študije variant: Novogradnja izvennivojskega križanja "Hotunje" z železniško progo
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
22.03.2021JN006056/2020-C01/2021, Storitve: A-105/20; Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
25.03.2021JN007878/2020-C01/2021, Gradnje: A-3/21; Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek)
25.03.2021JN000382/2021-C01/2021, Storitve: A-28/21; Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.
29.03.2021JN001379/2021-C01/2021, Storitve: C-2/21; Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
29.03.2021JN007141/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA PODVOZ IN NOVE POVEZOVALNE POLJSKE POTI V IVANJEM SELU ZARADI UKINITVE 3 NIVOJSKIH PREHODOV NA ODSEKU PROGE LJUBLJANA - DIVAČA
31.03.2021JN007348/2020-C01/2021, Gradnje: A-116/20; Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550
31.03.2021JN007919/2020-C01/2021, Gradnje: A-10/21; Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
31.03.2021JN007742/2020-C01/2021, Gradnje: A-122/20; Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100
08.04.2021JN005102/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA, DPN IN INVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA JESENICE D.M. V KORIDORJU OBSTOJEČE PROGE
15.04.2021JN008032/2020-C01/2021, Storitve: A-119/20; Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
15.04.2021JN005608/2020-C01/2021, Storitve: A-094/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020-1
19.04.2021JN007945/2020-C01/2021, Gradnje: A-125/20; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
22.04.2021JN000597/2021-C01/2021, Gradnje: A-4/21; Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana
26.04.2021JN002079/2021-C01/2021, Storitve: C-3/21; Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
27.04.2021JN008093/2020-C01/2021, Storitve: A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
28.04.2021JN006899/2020-C01/2021, Gradnje: A-110/20; Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje od km 7+450 do 8+264 v Spodnjih Gorjah
28.04.2021JN000026/2021-C01/2021, Gradnje: A-16/21; Pasivna protihrupna zaščita za stavbe Vodenska cesta 42 48 ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje
28.04.2021JN000801/2021-C01/2021, Gradnje: A-40/21; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja Lokve od km 4.540 do km 7.100
28.04.2021JN000592/2021-C01/2021, Gradnje: A-36/21; Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) 2.Faza - 2.etapa (3)
30.04.2021JN000887/2021-C01/2021, Gradnje: A-45/21; Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240
03.05.2021JN000643/2021-C01/2021, Gradnje: A-38/21; Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik od km 0.000 do km 1.350
03.05.2021JN007844/2020-C01/2021, Storitve: A-115/20; PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 7+970 do km 10+300
06.05.2021JN007706/2020-C01/2021, Gradnje: A-111/20; Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje
07.05.2021JN006531/2020-C01/2021, Gradnje: A-109/20; Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
07.05.2021JN000278/2021-C01/2021, Gradnje: A-27/21; Rekonstr.c.R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej,od km 3.000-3.550,od km 4.100-4.900 in ured.enostr.hodnika za pešce od km 2.562-3.000,od km 3.550-4.100
07.05.2021JN008070/2020-C01/2021, Gradnje: A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
11.05.2021JN000156/2021-C01/2021, Gradnje: A-23/21; Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.
12.05.2021JN002573/2021-C01/2021, Storitve: C-4/21; Posodobitev upravljanja semaforiziranih križišč in video nadzor
12.05.2021JN005535/2020-C02/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si