Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.01.2019JN006883/2018-X01/2019, Gradnje: Prenova sanitarij v poslovni stavbi Kopitarjeva 5 v Mariboru
09.01.2019JN007339/2018-X01/2019, Gradnje: D-139/18; Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
15.01.2019JN007316/2018-X01/2019, Gradnje: D-083/18; Obnova vozišča ceste R3-646, odsek 1195 Grosuplje Ivančna Gorica, od km 7,100 do km 7,700.
15.01.2019JN006212/2018-X01/2019, Storitve: D-104/18; Izdelava Pzi za ureditev ceste R2-407/1144 skozi Gorenjo Dobravo od km 1.200 do km 2.500
15.01.2019JN008035/2018-X01/2019, Gradnje: D-148/18; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na RT-912/7302 Zali Log Davča od km 0.180 do km 0.360
22.01.2019JN007675/2018-X01/2019, Storitve: D-143/18; PZI - Sanacije plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla od km 13,000 do km 14,000
22.01.2019JN006196/2018-X01/2019, Storitve: D-118/18; Izdelava PZI dokumentacije za ureditev križišča na regionalni cesti R2-431/1350 Gornji Dolič-Stranice v km 11+780 v kraju Vitanje
24.01.2019JN007889/2018-X01/2019, Gradnje: D-153/18; Sanacija brežine ''Železniki'' na cesti R2-403/1076 Podrošt - Češnjica od km 0,200 do km 0,510
05.02.2019JN007334/2018-X01/2019, Gradnje: D-150/18; Krožno križišče na R3-625 odsek 1061 Bertoki-Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade.
05.02.2019JN007255/2018-X01/2019, Gradnje: D-146/18; Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
05.02.2019JN003271/2018-X01/2019, Storitve: D-064/18; Izdelava IDP daljinske DKP Dravska kolesarska povezava v območju Občine Lovrenc na Pohorju - odsek 64 in 65
05.02.2019JN006418/2018-X01/2019, Storitve: D-119/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-635/1127, Rudno-Češnjica, od km 0+000 do km 0+950"
11.02.2019JN008009/2018-X01/2019, Storitve: D-155/18; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov na cestah R3-635/1122 Lipnica-Kropa - Rudno in R2-438/1306 Šentilj - Trate.
13.02.2019JN003351/2018-X01/2019, Storitve: D-073/18;Izdelava IDZ in PZI ureditve krožnega križišča državnih cest G1-5 in R3-681 v naselju Laško
22.02.2019JN008115/2018-X01/2019, Gradnje: D-157/18; Gradbena dela za ureditev ceste R3-742/4806 Brezovica - Podpeč
22.02.2019JN008203/2018-X01/2019, Storitve: D-165/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri rekonstrukciji R1-235/0318 PETANJCI-TIŠINA, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino)
26.02.2019JN008690/2018-X01/2019, Storitve: D-010/19; DGD / PZI za ureditev DKP D5 na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko
26.02.2019JN008184/2018-X01/2019, Storitve: D-156/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
26.02.2019JN008434/2018-X01/2019, Storitve: D-169/18; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 1+910 do km 2+500
26.02.2019JN006172/2018-X01/2019, Storitve: D-101/18; Izdelava PZI KRIŽ Ureditev križišča v Kotljah
26.02.2019JN008191/2018-X01/2019, Storitve: D-161/18; Recenzija in revizija PGD / PZI dokumentacije zahodne obvoznice z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
27.02.2019JN000025/2019-X01/2019, Storitve: D-160/18; Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča »Arnače« na regionalni cesti R3-694/1268 v km 2+720
04.03.2019JN000070/2019-X01/2019, Storitve: D-168/18; Izvajanje ZKK za ureditev Roške ceste v Kočevju, RT-917/3602 od 0,000 do km 2,923 in RT-917/3621 od km 0,000 do km 0,670
05.03.2019JN008055/2018-X01/2019, Storitve: D-159/18; Izdelava projektne dokumentacije IZP / PZI za ureditev državne ceste G1-4/1259, od km 10,100 do km 10,760, v naselju Mislinja
06.03.2019JN007228/2018-X01/2019, Storitve: D-134/18; Izdelava PZI ureditve križišča Ormož na glavni cesti G1-2/0398, 1313 Ormož - Središče ob Dravi
06.03.2019JN000027/2019-X01/2019, Gradnje: D-003/19; Sanacija hodnika za pešce ob R1-219/1239 Mestinje Golobinjek, od km 10,250 do km 11,090
07.03.2019JN007709/2018-X01/2019, Gradnje: D-154/18; Ureditev cestne razsvetljave ter prometne signalizacije v območju križišča cest R1-216/1178, R2-421/2506 in nekategoriziranega priključka
11.03.2019JN000026/2019-X01/2019, Gradnje: D-014/19; Fiksno mini krožno križišče »Rajnkovec« v območju križanja R3-685/7450 Rodne-Rajnkovec v km 1,460 in lokalne ceste LC 356121 Nimno-Sodna vas.
14.03.2019JN008700/2018-X01/2019, Storitve: D-004/19; Izdelava strokovnih podlag za ureditev potekov planinskih poti  in slovenske turno kolesarske poti z G+R cestami
14.03.2019JN008637/2018-X01/2019, Storitve: D-162/18; Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo od km 0,500 do km 1,115
15.03.2019JN000059/2019-X01/2019, Storitve: D-012/19; IZP - SANACIJA OPORNEGA ZIDU ANKARAN OB CESTI R2-406/1407 ŠKOFIJE - LAZARET V KM 4,100
21.03.2019JN000357/2019-X01/2019, Gradnje: D-021/19; Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
21.03.2019JN007514/2018-X01/2019, Storitve: D-152/18; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče "Bambič"
02.04.2019JN001041/2019-X01/2019, Storitve: D-029/19; Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami
02.04.2019JN000414/2019-X01/2019, Gradnje: D-023/19; Sanacija plazu Polenšak na cesti R3-713/4910 v km 18,456
09.04.2019JN008253/2018-X01/2019, Gradnje: Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin
11.04.2019JN001283/2019-X01/2019, Storitve: D-038/19; Tiskanje odločb za plačila dajatev na odjavljena motorna vozila.
15.04.2019JN000803/2019-X01/2019, Storitve: D-028/19; Izdelava  PZI  obnove regionalne ceste R3-701/1430, Rogla-Zreče, od km 2.850-km 5.500
16.04.2019JN000063/2019-X01/2019, Gradnje: D-164/18; Preureditev avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce ter ureditev prehoda za pešce na cesti R2-415/1217, od km 11,000 do km 11,320 na Mlinšah
23.04.2019JN000576/2019-X01/2019, Storitve: D-024/19; Investitorjeva kontrola kvalitete pri sanaciji mostu čez Savo v Kranju (KR0147) na R1-210/1108 v km 1,870
25.04.2019JN000403/2019-X01/2019, Storitve: D-007/19; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-613, odsek št. 1437 Ajševica - Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700, zunaj naselja Kromberk
29.04.2019JN000068/2019-X01/2019, Gradnje: D-005/19; Hitrostne ovire na cesti Mežica MMP Reht (cesta R3-698, odsek 6505) od km 0,208 do km 0,879 v Mežici
29.04.2019JN001495/2019-X01/2019, Gradnje: D-045/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 4,100
29.04.2019JN001438/2019-X01/2019, Gradnje: D-046/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 9,050
30.04.2019JN001194/2019-X01/2019, Gradnje: D-035/19; Sanacija plazu »Pišece« na cesti R3-677/2203 Nova vas Pišece od km 5,250 do km 5,300
06.05.2019JN001437/2019-X01/2019, Gradnje: D-044/19; Sanacija usada na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 3,800
06.05.2019JN000639/2019-X01/2019, Storitve: D-013/19; PZI - Sanacija plazu Žegar v km 9,650 na cesti R2-423/1281 Črnolica - Lesično
08.05.2019JN007372/2018-X01/2019, Storitve: D-140/18; Izdelava PZI ureditve križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar)
14.05.2019JN001788/2019-X01/2019, Storitve: D-030/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce-Črnivec, od km 2+090 do km 2+700 skozi naselje Posavec
14.05.2019JN001137/2019-X01/2019, Gradnje: D-017/19; Izvedba protihrupne zaščite na viaduktu in predoru Zagrad na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica, od km 0,540 do km 0,586
15.05.2019JN008202/2018-X01/2019, Gradnje: D-158/18; Ureditev odseka črne točke Žiče Poljčane na državni cesti R3-688 odsek 1232 Žiče Poljčane od km 1.500 do km 1.825
22.05.2019JN000678/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom
24.05.2019JN001634/2019-X01/2019, Gradnje: D-049/19; Zaščita skalnih blokov na brežini v Podpeči nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 4,200
28.05.2019JN001404/2019-X01/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklop 1,3,4)
29.05.2019JN001404/2019-X02/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklopi 1,2,3)
04.06.2019JN000879/2019-X01/2019, Gradnje: D-019/19; Krožno križišče cest R2-423/1282 in R3-684/7460 v Kozjem s priključkom za poslovno obrtno cono
06.06.2019JN001826/2019-X01/2019, Storitve: D-032/19; Novelacija in dopolnitev PGD in PZI ureditve R3-710/1292 Maribor-Vurberg-Ptuj, od km 9+806 do km 10+693 (Duplek)
07.06.2019JN002313/2019-X01/2019, Gradnje: D-036/19; Izvedba oporne konstrukcije na odseku kolesarske povezave Celje-Laško v km 0+150
07.06.2019JN001480/2019-X01/2019, Storitve: D-043/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-216/1177 Soteska-Črmošnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste
13.06.2019JN001071/2019-X01/2019, Storitve: D-033/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina skozi naselje Travnik
13.06.2019JN001700/2019-X01/2019, Storitve: D-034/19; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov »Marija Reka« in »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje
14.06.2019JN002056/2019-X01/2019, Gradnje: D-042/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite G1-5/0370 Medlog Celje, od km 1.900 do km 3.242
14.06.2019JN001761/2019-X01/2019, Storitve: D-047/19; Izdelava PZI modernizacije ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Polhov Gradec
14.06.2019JN001940/2019-X01/2019, Gradnje: D-041/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
18.06.2019JN002274/2019-X01/2019, Gradnje: D-061/19; Izvedba vseh aktivnosti z rušenjem stanovanjskih in gospodarskih objektov na naslovih Suhadol 12 in Šavna Peč 28
19.06.2019JN001920/2019-X01/2019, Gradnje: D-052/19; Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
24.06.2019JN001179/2019-X01/2019, Storitve: D-022/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pasu za levo zavijanje v križišču G1-1/0244 in R3-704/1355 ter oporne konstrukcije od km 0+000 do km 0+080
26.06.2019JN002725/2019-X01/2019, Storitve: D-070/19; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice od km 6,820 do km 6,980 (ureditev zožitve pri Mokricah)
09.07.2019JN002177/2019-X01/2019, Gradnje: D-060/19; Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
12.07.2019JN001804/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
18.07.2019JN002789/2019-X01/2019, Gradnje: D-062/19; Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
23.07.2019JN003161/2019-X01/2019, Storitve: D-076/19; PZI - Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,060 do km 3,180
24.07.2019JN008509/2018-X01/2019, Gradnje: D-002/19; Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta: 2. faza z izgradnjo podvoza za kolesarje
25.07.2019JN002812/2019-X01/2019, Gradnje: D-050/19; Sanacija drsnega vozišča ceste R1-221, odsek 1219 Zagorje - Bevško, od km 2,000 do 3,100.
26.07.2019JN003876/2019-X01/2019, Storitve: D-072/19; Izdelava IZP rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 6+700
01.08.2019JN003216/2019-X01/2019, Gradnje: D-071/19; Semaforizacija križišča Lidl na glavni cesti G2-106, odsek 0264 Kočevje Livold v območju km 0,600 v Kočevju
02.08.2019JN000648/2019-X01/2019, Gradnje: D-027/19; Deviacija RT-932/6924 Sl. Gradec-Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3+615 do km 4+114
06.08.2019JN004287/2019-X01/2019, Storitve: D-077/19; PZI - Sanacija plazovitega območja Lopaca v km 11,5 na cesti R2-423/1281 Črnolica Lesično
12.08.2019JN003246/2019-X01/2019, Storitve: D-074/19; Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
12.08.2019JN003393/2019-X01/2019, Storitve: D-080/19; Izdelava IZP in PZI ureditve AP in križišč na R3-692/6223 Borl-Cirkulane-Meje
14.08.2019JN000896/2019-X01/2019, Gradnje: D-015/19; Dograditev pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584
14.08.2019JN003153/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m.MetlikaLjubljana
16.08.2019JN002378/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava elaborata prometa ter tehnologije železniškega prometa in ekonomike za dvotirnost nove železniške proge na odseku Divača Koper
19.08.2019JN002490/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda Saksid v km 102+901 regionalne železniške proge št. 70 s signalnovarnostno napravo
19.08.2019JN003791/2019-X01/2019, Storitve: D-078/19; PZI - Sanacija plazov "Grahovo II. faza" na cesti R2-403/1072 Kneža - Podbrdo v km 4,070
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2019JN006137/2018-C01/2019, Gradnje: A-93/18; Obvozna cesta Dolenjskih Toplic- I. faza: rekonstrukcija križišča na R3-733/58314 s prestavitvijo dela lokalne ceste Meniška vas-Dolenjske Toplice
11.01.2019JN006711/2018-C01/2019, Gradnje: A-133/18; Sanacija državne ceste R3 - 685, odsek 7495 Tekačevo - Rogaška Slatina od km 0,047 do km 1,306.
22.01.2019JN007562/2018-C01/2019, Gradnje: A-139/18; Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
23.01.2019JN006404/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava dokumentacije za gradnjo ENP Borovnica, ENP Postojna in mesta sekcioniranja Verd
29.01.2019JN000374/2019-C01/2019, Storitve: C-26/18: Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
30.01.2019JN009531/2017-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA PODVOZA PODKLANEC V KM 64+528 IN UREDITEV NIVOJSKEGA PREHODA V KM 64+921 VSE NA REGIONALNI ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 34 MARIBOR PREVALJE - DM
30.01.2019JN002376/2018-C09/2019, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo-SKLOP 4
12.02.2019JN006513/2018-C01/2019, Gradnje: A-123/18; Preplastitev R2-428/1250 Luče - Sestre Logar, od km 9+500 do km 13+700
14.02.2019JN005513/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most Šentiljd.m. na odseku PesnicaŠentiljd.m.
14.02.2019JN006660/2018-C01/2019, Blago: A-91/18; Namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvračal za divjad na odsekih državnih cest v letih 2018-2020
15.02.2019JN006725/2018-C01/2019, Storitve: A-130/18; PZI ureditve glavne ceste G2-112/1255 Prevalje - Ravne od km 2+900 do km 4+400 skozi Prevalje
18.02.2019JN008771/2018-C01/2019, Storitve: A-1/19: Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
22.02.2019JN007485/2018-C01/2019, Gradnje: A-128/18: Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Selce - Petelinje
22.02.2019JN005608/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter
25.02.2019JN006218/2017-C01/2019, Gradnje: »Izdelava projektne dokumentacije in zamenjava obstoječe krmilne avtomatike drčne ranžirne naprave na železniški postaji Ljubljana Zalog«
27.02.2019JN005678/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 GrosupljeKočevje
01.03.2019JN006552/2018-C01/2019, Gradnje: A-126/18; Ureditev regionalne ceste R1-209/1092 Bohinjska Bistrica Jezero, skozi naselje Ribčev Laz
01.03.2019JN006807/2018-C01/2019, Gradnje: A-129/18: Rekonstrukcija R3-633/1098 Jereka - Jezero, od km 4+900 do km 5+860, skozi naselje Stara Fužina
01.03.2019JN007641/2018-C01/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji - sklop 15:PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (KP0017) čez Pivko
04.03.2019JN000924/2019-C01/2019, Gradnje: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
04.03.2019JN006289/2018-C01/2019, Storitve: A-76/18:Izdelava projektne dokumentacije PZI za preplastitev R3-707/8801 Spodnja Selnica-Duh na Ostrem vrhu, od km 2+000 do km 13+200
05.03.2019JN005754/2018-C01/2019, Gradnje: A-117/18: Gradbena dela za ureditev R1-212/1119 skozi Novo vas
06.03.2019JN005154/2018-C01/2019, Gradnje: »Ureditev cest in gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu«
06.03.2019JN006919/2018-C01/2019, Gradnje: A-137/18: Rekonstrukcija državne ceste R3-750/7709 Slovenska vas Šentrupert, od km 1,780 do km 2,154 (konec odseka) v Šentrupertu
06.03.2019JN000261/2019-C01/2019, Gradnje: A-3/19: Izvedba galerije "Jelični vrh" na cesti G2-102/1034 v km 8,460
07.03.2019JN007172/2018-C01/2019, Gradnje: A-142/18: Rekonstrukcija križišča Zgornje Bitnje na regionalni cesti R1-210/1109 Kranj Škofja Loka v km 1+390 z lokalno cesto
08.03.2019JN001330/2019-C01/2019, Storitve: C-2/19: ZKK pri Sanaciji plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v km 4,180 dokončanje nujnih del zaradi splazitve
08.03.2019JN003516/2018-C01/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 3, 9, 10, 11)
08.03.2019JN003516/2018-C02/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopa 4 in 7)
08.03.2019JN003516/2018-C03/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 8)
11.03.2019JN007641/2018-C02/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji-sklop 31-Savinja, Rimske toplice CE0048
13.03.2019JN008106/2018-C01/2019, Gradnje: A-152/18-G: Rekonstrukcija križišča Kolodvorska, Ljubljanska v Kočevju na G2-106/0264 Kočevje-Livold v km 0,765
13.03.2019JN001064/2019-C01/2019, Storitve: C-3/19: Inženirske storitve pri sanaciji brežin Obvoznice Kamnik
13.03.2019JN003516/2018-C04/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopi 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
14.03.2019JN007601/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR
19.03.2019JN000559/2019-C01/2019, Gradnje: A-10/19; Inicialni zajem dejanske rabe pod G+R cestami
19.03.2019JN008706/2018-C01/2019, Gradnje: A-2/19-G: Rekonstrukcija križišča na G2-106 pri O.Š. Škofljica v krožišče
21.03.2019JN003516/2018-C05/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2, sklopi 1,2,5,6
02.04.2019JN007027/2018-C01/2019, Gradnje: A-141/18: Preureditev obstoječega križišča Primskovo na G2-104/1136 v km 0,000
02.04.2019JN007995/2018-C01/2019, Gradnje: A-146/18: Rekonstrukcija križišča »Aspara« skupaj z ureditvijo regionalne ceste R3-681/4006 Laško Breze Šentjur od km 19+781 do km 20+108
02.04.2019JN000064/2019-C01/2019, Gradnje: A-154/18; Rekonstrukcija mostu (MS0202) čez inundacijo v Ljutomeru na R1-230/1309 v km 6+000
05.04.2019JN003334/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja dela tirne povezave od obstoječe železniške proge do industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in letališča Edvarda Rusjana Maribor I. faza
08.04.2019JN007588/2018-C01/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 1,3,4
12.04.2019JN001297/2019-C01/2019, Gradnje: C-1/19: Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
12.04.2019JN001791/2019-C01/2019, Gradnje: C-5/19: Izvedba zapor pri sanaciji brežin obvoznice Kamnik
12.04.2019JN006197/2018-C01/2019, Gradnje: A-115/18; Izvedba protihrupne ograje ob cesti R1-209, odsek 1088 Lesce Bled, od km 0,188 do km 2,745
15.04.2019JN000072/2019-C01/2019, Gradnje: A-4/19: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-704/1355 Ribnica Brezno
15.04.2019JN000276/2019-C01/2019, Gradnje: A-7/19; Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428/1252 SESTRE LOGAR - PAVLIČEVO SEDLO v km 3,000
19.04.2019JN001794/2019-C01/2019, Storitve: C-4/19: Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
24.04.2019JN007455/2018-C01/2019, Gradnje: A-95/18 - Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. Vižinga Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park Radlje ob Dravi)
26.04.2019JN005155/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega postajališča Štore
30.04.2019JN008189/2018-C01/2019, Gradnje: A-151/18-G: Sanaciji plazov Podoljševa II" in "Jezera II" na cesti R3-927/5502 Žibovt-Sv. Duh-Podoljševa.
06.05.2019JN002700/2019-C01/2019, Storitve: C-6/19: PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
06.05.2019JN007588/2018-C02/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 2
07.05.2019JN008063/2018-C01/2019, Storitve: A-145/18-S: Izdelava PZI ureditve glavne ceste G1-4/1258 Otiški vrh - Slovenj Gradec od km 0+200 do km 8+600
14.05.2019JN001478/2019-C01/2019, Gradnje: A-15/19: Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravne - 1. faza od km 16.200 do km 17.610
14.05.2019JN005841/2018-C01/2019, Gradnje: A-119/18: Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto ( Tankovska )
23.05.2019JN007556/2018-C01/2019, Gradnje: A-143/18: Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
04.06.2019JN003073/2019-C01/2019, Storitve: C-9/19: Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
04.06.2019JN003720/2019-C01/2019, Gradnje: C-15/19: Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
06.06.2019JN003559/2019-C01/2019, Storitve: C-10/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:1: Podvoz KP5029, R2-404/1379 v km 8,670
13.06.2019JN001734/2019-C01/2019, Gradnje: A-25/19: Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500
13.06.2019JN003918/2019-C01/2019, Storitve: C-13/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:11: objekt MB0305: RT-926/6506 km 5,462-Pristava
13.06.2019JN003558/2019-C01/2019, Storitve: C-12/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
14.06.2019JN003377/2019-C01/2019, Storitve: C-11/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:3: nadvoz čez Žel. KP0106-R3-624/3721 v km 10,800
14.06.2019JN002129/2019-C01/2019, Gradnje: A-28/19: Gradbena dela za ureditev križišča Bazara
18.06.2019JN008309/2018-C01/2019, Gradnje: A-148/18-G: Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid
20.06.2019JN004042/2019-C01/2019, Storitve: C-17/19: Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
03.07.2019JN004524/2019-C01/2019, Gradnje: C-34/19: Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
05.07.2019JN004423/2019-C01/2019, Storitve: C-22/19: Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
11.07.2019JN001220/2019-C01/2019, Storitve: A-017/19-S: Izdelava PZI (DGD) ureditve kolesarske steze na cesti R2-425/1265 Poljana Šentvid na odseku Mežica Žerjav od km 5+090 do km 8+630
17.07.2019JN003783/2019-C01/2019, Gradnje: A-61/19; Rekonstrukcija ceste RT 903/1021 Idrsko - Livek od km 1.00 do km 2.300
17.07.2019JN006667/2018-C01/2019, Gradnje: A-132/18: Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-228, odsek 1291 Spuhlja Zavrč od km 0+883 do km 1+135
17.07.2019JN003023/2019-C01/2019, Gradnje: NADGRADNJA VMESNIKOV ZA ENOVIT NADZOR SISTEMA GSM-R NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
18.07.2019JN001251/2019-C01/2019, Gradnje: A-14/19; Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz)
18.07.2019JN007937/2017-C01/2019, Gradnje: Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
23.07.2019JN000914/2019-C01/2019, Gradnje: A-8/19: Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina na cesti G1-7/0354 Obrov - Kozina
23.07.2019JN002153/2019-C01/2019, Gradnje: A-27/19-G: Rekonstrukcija križišča v Šentilju
23.07.2019JN003852/2019-C01/2019, Gradnje: A-63/19; Ojačitev vozišča na cesti G2-105, odsek 1511 Novo mesto(Krka) od km 0.000 do km 0.900
23.07.2019JN005242/2019-C01/2019, Storitve: C-21/19: Izdelava PZI (PGD) ureditve kolesarske steze na vozišču R2_425/1265 Poljana - Šentvid na odseku Žerjav - Črna na Koroškem od km 9+190 do km 10+600
23.07.2019JN001276/2019-C01/2019, Storitve: A-019/19-S: Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, svetlobno-signalnih naprav in elektro-strojne opreme v RS za obdobje štirih let.
25.07.2019JN002881/2019-C01/2019, Gradnje: A-36/19: Izvedba interventnih ukrepov zaradi ureditve obvozov na cestah R1-210, odsek 1113 Sovodenj-Cerkno in R3-610, odsek 1371 Pečnik(Marof)-Žiri
25.07.2019JN001799/2019-C01/2019, Gradnje: A-26/19; Sanacija zidov na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 0,780 do km 1,280 - II. faza - ponovno
30.07.2019JN003438/2019-C01/2019, Storitve: A-57/19-S: Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije R2-454/1400 Miklavž-Hajdina, od km 0+970 do km 2+700 (skozi Miklavž)
01.08.2019JN005050/2019-C01/2019, Storitve: C-19/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 17:Obj. MB0055, na R2-449/0315, v km 0,650, Velka- Lenart
01.08.2019JN005086/2019-C01/2019, Storitve: C-18/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 12:Obj. MB0379, RT-937/8710, km 4,240, Brestrniški potok
02.08.2019JN001207/2019-C01/2019, Gradnje: A-13/19; Ureditev ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju od km 4+610 do km 5+606
02.08.2019JN002849/2019-C01/2019, Gradnje: A-37/19; Ureditev para AP ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica Žlebič, od km 1,000 do km1,200
07.08.2019JN005052/2019-C01/2019, Storitve: C-24/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 6:Obj. MB0310, R3-696/6904, km 3,620, Suhadolnica,Podgorje
08.08.2019JN005053/2019-C01/2019, Storitve: C-25/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:23: objekt KR0121, RT-907/1101 v km 0,470
12.08.2019JN005049/2019-C01/2019, Storitve: C-26/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:16: objekt LJ0143, G2-108/1181 v km 1,380
14.08.2019JN005051/2019-C01/2019, Storitve: C-23/19; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji-Sklop 7:Obj. GO0037, G2-102/1006,km 10,355, Suha struga, Peršeti
20.08.2019JN001696/2019-C01/2019, Gradnje: A-18/19-G: Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - Sklop 1, 2 in 3
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si