Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.01.2019JN006883/2018-X01/2019, Gradnje: Prenova sanitarij v poslovni stavbi Kopitarjeva 5 v Mariboru
09.01.2019JN007339/2018-X01/2019, Gradnje: D-139/18; Krožišče Strunjan v križišču G2-111/1509 Jagodje-Valeta, LC312151 Strunjan-Vila Tartini in JP40571 Strunjan-Kavarije
15.01.2019JN007316/2018-X01/2019, Gradnje: D-083/18; Obnova vozišča ceste R3-646, odsek 1195 Grosuplje Ivančna Gorica, od km 7,100 do km 7,700.
15.01.2019JN008035/2018-X01/2019, Gradnje: D-148/18; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na RT-912/7302 Zali Log Davča od km 0.180 do km 0.360
24.01.2019JN007889/2018-X01/2019, Gradnje: D-153/18; Sanacija brežine ''Železniki'' na cesti R2-403/1076 Podrošt - Češnjica od km 0,200 do km 0,510
05.02.2019JN007334/2018-X01/2019, Gradnje: D-150/18; Krožno križišče na R3-625 odsek 1061 Bertoki-Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade.
05.02.2019JN007255/2018-X01/2019, Gradnje: D-146/18; Mini krožno križišče Pobegi« na R3-625 Bertoki-Gračišče v km 3,070
22.02.2019JN008115/2018-X01/2019, Gradnje: D-157/18; Gradbena dela za ureditev ceste R3-742/4806 Brezovica - Podpeč
06.03.2019JN000027/2019-X01/2019, Gradnje: D-003/19; Sanacija hodnika za pešce ob R1-219/1239 Mestinje Golobinjek, od km 10,250 do km 11,090
07.03.2019JN007709/2018-X01/2019, Gradnje: D-154/18; Ureditev cestne razsvetljave ter prometne signalizacije v območju križišča cest R1-216/1178, R2-421/2506 in nekategoriziranega priključka
11.03.2019JN000026/2019-X01/2019, Gradnje: D-014/19; Fiksno mini krožno križišče »Rajnkovec« v območju križanja R3-685/7450 Rodne-Rajnkovec v km 1,460 in lokalne ceste LC 356121 Nimno-Sodna vas.
21.03.2019JN000357/2019-X01/2019, Gradnje: D-021/19; Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
02.04.2019JN000414/2019-X01/2019, Gradnje: D-023/19; Sanacija plazu Polenšak na cesti R3-713/4910 v km 18,456
09.04.2019JN008253/2018-X01/2019, Gradnje: Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin
16.04.2019JN000063/2019-X01/2019, Gradnje: D-164/18; Preureditev avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce ter ureditev prehoda za pešce na cesti R2-415/1217, od km 11,000 do km 11,320 na Mlinšah
29.04.2019JN000068/2019-X01/2019, Gradnje: D-005/19; Hitrostne ovire na cesti Mežica MMP Reht (cesta R3-698, odsek 6505) od km 0,208 do km 0,879 v Mežici
29.04.2019JN001495/2019-X01/2019, Gradnje: D-045/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 4,100
29.04.2019JN001438/2019-X01/2019, Gradnje: D-046/19; Sanacija usada na cesti R1-210/1113 Sovodenj - Cerkno v km 9,050
30.04.2019JN001194/2019-X01/2019, Gradnje: D-035/19; Sanacija plazu »Pišece« na cesti R3-677/2203 Nova vas Pišece od km 5,250 do km 5,300
06.05.2019JN001437/2019-X01/2019, Gradnje: D-044/19; Sanacija usada na cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof) - Žiri v km 3,800
14.05.2019JN001137/2019-X01/2019, Gradnje: D-017/19; Izvedba protihrupne zaščite na viaduktu in predoru Zagrad na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica, od km 0,540 do km 0,586
15.05.2019JN008202/2018-X01/2019, Gradnje: D-158/18; Ureditev odseka črne točke Žiče Poljčane na državni cesti R3-688 odsek 1232 Žiče Poljčane od km 1.500 do km 1.825
24.05.2019JN001634/2019-X01/2019, Gradnje: D-049/19; Zaščita skalnih blokov na brežini v Podpeči nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 4,200
04.06.2019JN000879/2019-X01/2019, Gradnje: D-019/19; Krožno križišče cest R2-423/1282 in R3-684/7460 v Kozjem s priključkom za poslovno obrtno cono
07.06.2019JN002313/2019-X01/2019, Gradnje: D-036/19; Izvedba oporne konstrukcije na odseku kolesarske povezave Celje-Laško v km 0+150
14.06.2019JN002056/2019-X01/2019, Gradnje: D-042/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite G1-5/0370 Medlog Celje, od km 1.900 do km 3.242
14.06.2019JN001940/2019-X01/2019, Gradnje: D-041/19; Izvedba pasivne protihrupne zaščite skozi Trzin na območju G2-104/1139, od km 3.210 do km 4.380
18.06.2019JN002274/2019-X01/2019, Gradnje: D-061/19; Izvedba vseh aktivnosti z rušenjem stanovanjskih in gospodarskih objektov na naslovih Suhadol 12 in Šavna Peč 28
19.06.2019JN001920/2019-X01/2019, Gradnje: D-052/19; Preureditev križišča " Apnenica "na cesti R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč v km 15.752
09.07.2019JN002177/2019-X01/2019, Gradnje: D-060/19; Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
18.07.2019JN002789/2019-X01/2019, Gradnje: D-062/19; Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
24.07.2019JN008509/2018-X01/2019, Gradnje: D-002/19; Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta: 2. faza z izgradnjo podvoza za kolesarje
25.07.2019JN002812/2019-X01/2019, Gradnje: D-050/19; Sanacija drsnega vozišča ceste R1-221, odsek 1219 Zagorje - Bevško, od km 2,000 do 3,100.
01.08.2019JN003216/2019-X01/2019, Gradnje: D-071/19; Semaforizacija križišča Lidl na glavni cesti G2-106, odsek 0264 Kočevje Livold v območju km 0,600 v Kočevju
02.08.2019JN000648/2019-X01/2019, Gradnje: D-027/19; Deviacija RT-932/6924 Sl. Gradec-Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3+615 do km 4+114
14.08.2019JN000896/2019-X01/2019, Gradnje: D-015/19; Dograditev pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584
14.08.2019JN003153/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda NPr 69,9 (Birčna vas) v km 69+862 regionalne železniške proge št. 80 d.m.MetlikaLjubljana
19.08.2019JN002490/2019-X01/2019, Gradnje: Zavarovanje nivojskega prehoda Saksid v km 102+901 regionalne železniške proge št. 70 s signalnovarnostno napravo
27.08.2019JN004911/2019-X01/2019, Gradnje: D-104/19; Ureditev trapezne ploščadi s prehodom za pešce v Čežarjih na DC R3-625/1061 Bertoki-Gračišče
29.08.2019JN004505/2019-X01/2019, Gradnje: D-084/19; Zamenjava dilatacije na objektu GO0240 na R2-444/0344 v km 2,491; Razdrto-Manče
29.08.2019JN004189/2019-X01/2019, Gradnje: D-079/19; Rekonstrukcija R1-231/1325 Gibina-Razkrižje, od km 0+000 do km 0+160 in od km 0+330 do km 0+570
02.09.2019JN001938/2019-X01/2019, Gradnje: D-048/19; Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč- Rakitovec v km 2,820
04.09.2019JN005132/2019-X01/2019, Gradnje: D-110/19; Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh (LJ0274) v Kozarišču na cesti RT-915/2427 v km 25+965
05.09.2019JN004796/2019-X01/2019, Gradnje: D-093/19; Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
05.09.2019JN005654/2019-X01/2019, Gradnje: D-114/19; Sanacija asfaltne prevleke podvoza pod železnico na Ptuju (PT0286) na G1-2/0248 v km 0,780
26.09.2019JN002461/2019-X01/2019, Gradnje: D-054/19; Izgradnja krožnega križišča na regionalni cesti R2-432 v Občini Kidričevo, odsek 6276 Apaški križ - Kidričevo, v km 2.250
10.10.2019JN005118/2019-X01/2019, Gradnje: D-109/19; Obnova vozišča R1-204/1013 Dornberk - Štanjel, od km 10,000 do km 11,300, dolžina 1.300 m
10.10.2019JN005176/2019-X01/2019, Gradnje: D-112/19; Zamenjava dilatacij in ograje na nadvozu čez železnico v Dankovcih (MS0384) na R1¸-232/1315 v km 7,040
30.10.2019JN004971/2019-X01/2019, Gradnje: D-101/19; Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na R1-229/1286 Rogoznica-Senarska v km 16,350 (MB0152)
06.11.2019JN006316/2019-X01/2019, Gradnje: D-122/19; Preplastitev vozišča na cesti R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek, od km 10,240 do km 11,100.
14.11.2019JN006305/2019-X01/2019, Gradnje: D-120/19; Izvedba gradbenih del za obnovo ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina od km 0.018 do 0.239
14.11.2019JN006481/2019-X01/2019, Gradnje: D-119/19; Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Komen - Branik
26.11.2019JN006115/2019-X01/2019, Gradnje: D-111/19; Nadomestni most čez Črnec v Počehovi na R2-437/0268 v km 10,320
27.11.2019JN006762/2019-X01/2019, Gradnje: D-127/19; Sanacija vkopne brežine na državni cesti G2-108/1184 Zagorje Trbovlje  od km 0,900 do km 1,200 (odsek 2)
07.01.2020JN006820/2019-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija parkirišča ob Partizanski cesti 74 v Mariboru
31.01.2020JN008178/2019-X01/2020, Gradnje: D-138/19; Označitev DKP D5 (Euro Velo 13) na relaciji Mejni prehod Martinje mejni prehod Pince
04.02.2020JN006153/2019-X01/2020, Gradnje: D-100/19; Ureditev ceste R1-225/1246, skozi Male Braslovče, od km 5,8 do 6,0
27.02.2020JN008719/2019-X01/2020, Gradnje: D-005/20; Izvedba levega zavijalnega pasu na cesti R1-201, odsek 0205 Kraje - Hrušica
02.03.2020JN007876/2019-X01/2020, Gradnje: D-099/19; Ureditev križišča v Dolenji vasi na R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje v km 1.6+75,0
02.03.2020JN008142/2019-X01/2020, Gradnje: D-139/19; Ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas
09.03.2020JN000048/2020-X01/2020, Gradnje: D-092/19; Izgradnja krožišča na križanju cest R1-225/1248 Radmirje Mozirje v km 10.320 in Savinjsko cesto
19.03.2020JN008500/2019-X01/2020, Gradnje: Obnova fasad in delna zamenjava stavbnega pohištva na objektih železniških postaj Dravograd in Podvelka
06.04.2020JN000633/2020-X01/2020, Gradnje: D-018/20; Preplastitev vozišča, regionalna cesta R1-211, odsek 0212 Jeprca - LJ Šentvid, od km 7,860 do km 8,760
06.04.2020JN000029/2020-X01/2020, Gradnje: D-142/19; Ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča v naselju Rudno
14.05.2020JN000819/2020-X01/2020, Gradnje: D-020/20; Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-Grčarevec na regionalni cesti R2-409/0303 Kalce-Podplanina
15.05.2020JN000797/2020-X01/2020, Gradnje: D-013/20; Začasna ureditev križišča na G1-4/1262 Črnova - Arja vas, od km 6,700 do km 6,800
18.05.2020JN001587/2020-X01/2020, Gradnje: D-036/20; Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek 1089 Bled - Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m
19.05.2020JN001014/2020-X01/2020, Gradnje: D-011/20; Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) v Podkraju na R3 621/1412 v km 14,818
19.05.2020JN001151/2020-X01/2020, Gradnje: D-023/20; Ojačitev regionalne ceste R2-413/1081 Moste - Duplica od km 2,770 do km 4,050
20.05.2020JN000287/2020-X01/2020, Gradnje: D-009/20; Ureditev varne šolske poti ter avtobusnih postajališč v naselju Jurovski Dol
25.05.2020JN001095/2020-X01/2020, Gradnje: D-022/20; Ureditev krožnega križišča na obstoječem križišču med R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona in R3-747/4120 Lenart - Sv. Trojica
04.06.2020JN001672/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov v okviru gradnje nivojskih in izvennivojskih križanj na odseku žel. proge Maribor-Šentilj-d.m.
10.06.2020JN007882/2019-X01/2020, Gradnje: D-098/19; Ureditev pločnika Goriče - Golnik ob državni cesti R2-410/1134 Tržič - Kokrica od km 6.000 do km 6.700 - Faza 2b
11.06.2020JN001020/2020-X01/2020, Gradnje: D-014/20; Popravilo prepusta v Trpčanah pri Ilirski Bistrici na R3-632/1378 v km 7,000
12.06.2020JN007153/2019-X01/2020, Gradnje: Rušitev šestih dotrajanih objektov javne železniške infrastrukture ob železniških progah št. 10 in 34
17.07.2020JN002715/2020-X01/2020, Gradnje: D-051/20; Obnova vozišča RT 905/1097 Mrzli Studenec - Jereka od km 9.465 do km 10.570
20.07.2020JN008167/2019-X01/2020, Gradnje: D-140/19; Preureditev tri-krakega križišča na DC R2-454/1495 Hajdina (Mariborska c. - Gomile) v km 1+026 v krožno križišče - HAJDINA
24.07.2020JN003092/2020-X01/2020, Gradnje: D-052/20; Obnova vozišča G2-108, odsek 1181 Šentjakob - Ribče, od km 2,500 do 3,500.
31.07.2020JN003091/2020-X01/2020, Gradnje: D-054/20; Obnova vozišča G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi od km 8.940 do km 9.620
06.08.2020JN002389/2020-X01/2020, Gradnje: D-024/20; Izgradnja Dravske kolesarske poti: odsek Ruše - Maribor (pododsek 7 v Rušah in 5b v MOMB)
11.08.2020JN003081/2020-X01/2020, Gradnje: D-059/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena - Vurberk
12.08.2020JN003763/2020-X01/2020, Gradnje: D-064/20; Protiprašna prevleka ceste R3-608, odsek 1065 Lokve-Čepovan od km 0,550 do km 1,050
12.08.2020JN003413/2020-X01/2020, Gradnje: D-061/20; Preplastitev regionalne ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-NM od km 2,200 do km 3,690
12.08.2020JN001509/2020-X01/2020, Gradnje: D-029/20; Sanacija plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla - Zeče v km 5,975
31.08.2020JN004139/2020-X01/2020, Gradnje: D-066/20; Rekonstrukcija vozišča na cesti R2-421, odsek 2507 Štrekljevec-Jugorje od km 4.900 do km 5.200
08.09.2020JN003766/2020-X01/2020, Gradnje: D-067/20; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
15.09.2020JN003263/2020-X01/2020, Gradnje: D-060/20; Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti R3-659, odsek 2515 Kot-Sodevci od km 0.000 do km 0.750
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.01.2019JN006137/2018-C01/2019, Gradnje: A-93/18; Obvozna cesta Dolenjskih Toplic- I. faza: rekonstrukcija križišča na R3-733/58314 s prestavitvijo dela lokalne ceste Meniška vas-Dolenjske Toplice
11.01.2019JN006711/2018-C01/2019, Gradnje: A-133/18; Sanacija državne ceste R3 - 685, odsek 7495 Tekačevo - Rogaška Slatina od km 0,047 do km 1,306.
22.01.2019JN007562/2018-C01/2019, Gradnje: A-139/18; Rekonstrukcija mostu čez plaz v Rimskih Toplicah (CE0023) na G1-5/0330 v km 0.30
30.01.2019JN009531/2017-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA PODVOZA PODKLANEC V KM 64+528 IN UREDITEV NIVOJSKEGA PREHODA V KM 64+921 VSE NA REGIONALNI ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 34 MARIBOR PREVALJE - DM
12.02.2019JN006513/2018-C01/2019, Gradnje: A-123/18; Preplastitev R2-428/1250 Luče - Sestre Logar, od km 9+500 do km 13+700
14.02.2019JN005513/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most Šentiljd.m. na odseku PesnicaŠentiljd.m.
14.02.2019JN006660/2018-C01/2019, Blago: A-91/18; Namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvračal za divjad na odsekih državnih cest v letih 2018-2020
22.02.2019JN007485/2018-C01/2019, Gradnje: A-128/18: Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Selce - Petelinje
22.02.2019JN005608/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter
25.02.2019JN006218/2017-C01/2019, Gradnje: »Izdelava projektne dokumentacije in zamenjava obstoječe krmilne avtomatike drčne ranžirne naprave na železniški postaji Ljubljana Zalog«
27.02.2019JN005678/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 GrosupljeKočevje
01.03.2019JN006552/2018-C01/2019, Gradnje: A-126/18; Ureditev regionalne ceste R1-209/1092 Bohinjska Bistrica Jezero, skozi naselje Ribčev Laz
01.03.2019JN006807/2018-C01/2019, Gradnje: A-129/18: Rekonstrukcija R3-633/1098 Jereka - Jezero, od km 4+900 do km 5+860, skozi naselje Stara Fužina
04.03.2019JN000924/2019-C01/2019, Gradnje: PREDELAVA KONFIGURACIJE OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH MARIBOR IN MARIBOR TEZNO TER ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 603.5 (RANCA IV) Z AVTOMATSKO NAPRAVO
05.03.2019JN005754/2018-C01/2019, Gradnje: A-117/18: Gradbena dela za ureditev R1-212/1119 skozi Novo vas
06.03.2019JN005154/2018-C01/2019, Gradnje: »Ureditev cest in gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu«
06.03.2019JN006919/2018-C01/2019, Gradnje: A-137/18: Rekonstrukcija državne ceste R3-750/7709 Slovenska vas Šentrupert, od km 1,780 do km 2,154 (konec odseka) v Šentrupertu
06.03.2019JN000261/2019-C01/2019, Gradnje: A-3/19: Izvedba galerije "Jelični vrh" na cesti G2-102/1034 v km 8,460
07.03.2019JN007172/2018-C01/2019, Gradnje: A-142/18: Rekonstrukcija križišča Zgornje Bitnje na regionalni cesti R1-210/1109 Kranj Škofja Loka v km 1+390 z lokalno cesto
13.03.2019JN008106/2018-C01/2019, Gradnje: A-152/18-G: Rekonstrukcija križišča Kolodvorska, Ljubljanska v Kočevju na G2-106/0264 Kočevje-Livold v km 0,765
19.03.2019JN008706/2018-C01/2019, Gradnje: A-2/19-G: Rekonstrukcija križišča na G2-106 pri O.Š. Škofljica v krožišče
02.04.2019JN007027/2018-C01/2019, Gradnje: A-141/18: Preureditev obstoječega križišča Primskovo na G2-104/1136 v km 0,000
02.04.2019JN007995/2018-C01/2019, Gradnje: A-146/18: Rekonstrukcija križišča »Aspara« skupaj z ureditvijo regionalne ceste R3-681/4006 Laško Breze Šentjur od km 19+781 do km 20+108
02.04.2019JN000064/2019-C01/2019, Gradnje: A-154/18; Rekonstrukcija mostu (MS0202) čez inundacijo v Ljutomeru na R1-230/1309 v km 6+000
05.04.2019JN003334/2018-C01/2019, Gradnje: Gradnja dela tirne povezave od obstoječe železniške proge do industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in letališča Edvarda Rusjana Maribor I. faza
12.04.2019JN001297/2019-C01/2019, Gradnje: C-1/19: Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2-112, odsek 1254 Holmec-Poljana od km 1+500 do km 3+800 in ureditev križišča v km 2+848
12.04.2019JN001791/2019-C01/2019, Gradnje: C-5/19: Izvedba zapor pri sanaciji brežin obvoznice Kamnik
12.04.2019JN006197/2018-C01/2019, Gradnje: A-115/18; Izvedba protihrupne ograje ob cesti R1-209, odsek 1088 Lesce Bled, od km 0,188 do km 2,745
15.04.2019JN000072/2019-C01/2019, Gradnje: A-4/19: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-704/1355 Ribnica Brezno
15.04.2019JN000276/2019-C01/2019, Gradnje: A-7/19; Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428/1252 SESTRE LOGAR - PAVLIČEVO SEDLO v km 3,000
24.04.2019JN007455/2018-C01/2019, Gradnje: A-95/18 - Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. Vižinga Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park Radlje ob Dravi)
26.04.2019JN005155/2018-C01/2019, Gradnje: Nadgradnja železniškega postajališča Štore
30.04.2019JN008189/2018-C01/2019, Gradnje: A-151/18-G: Sanaciji plazov Podoljševa II" in "Jezera II" na cesti R3-927/5502 Žibovt-Sv. Duh-Podoljševa.
14.05.2019JN001478/2019-C01/2019, Gradnje: A-15/19: Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravne - 1. faza od km 16.200 do km 17.610
14.05.2019JN005841/2018-C01/2019, Gradnje: A-119/18: Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto ( Tankovska )
23.05.2019JN007556/2018-C01/2019, Gradnje: A-143/18: Rekonstrukcija krožnega križišča Hofer v Slovenskih Konjicah
04.06.2019JN003720/2019-C01/2019, Gradnje: C-15/19: Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
13.06.2019JN001734/2019-C01/2019, Gradnje: A-25/19: Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500
14.06.2019JN002129/2019-C01/2019, Gradnje: A-28/19: Gradbena dela za ureditev križišča Bazara
18.06.2019JN008309/2018-C01/2019, Gradnje: A-148/18-G: Gradnja začasnega obvoza pri rekonstrukciji ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid
03.07.2019JN004524/2019-C01/2019, Gradnje: C-34/19: Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
17.07.2019JN003783/2019-C01/2019, Gradnje: A-61/19; Rekonstrukcija ceste RT 903/1021 Idrsko - Livek od km 1.00 do km 2.300
17.07.2019JN006667/2018-C01/2019, Gradnje: A-132/18: Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-228, odsek 1291 Spuhlja Zavrč od km 0+883 do km 1+135
17.07.2019JN003023/2019-C01/2019, Gradnje: NADGRADNJA VMESNIKOV ZA ENOVIT NADZOR SISTEMA GSM-R NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
18.07.2019JN001251/2019-C01/2019, Gradnje: A-14/19; Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz)
18.07.2019JN007937/2017-C01/2019, Gradnje: Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
23.07.2019JN000914/2019-C01/2019, Gradnje: A-8/19: Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina na cesti G1-7/0354 Obrov - Kozina
23.07.2019JN002153/2019-C01/2019, Gradnje: A-27/19-G: Rekonstrukcija križišča v Šentilju
23.07.2019JN003852/2019-C01/2019, Gradnje: A-63/19; Ojačitev vozišča na cesti G2-105, odsek 1511 Novo mesto(Krka) od km 0.000 do km 0.900
25.07.2019JN002881/2019-C01/2019, Gradnje: A-36/19: Izvedba interventnih ukrepov zaradi ureditve obvozov na cestah R1-210, odsek 1113 Sovodenj-Cerkno in R3-610, odsek 1371 Pečnik(Marof)-Žiri
25.07.2019JN001799/2019-C01/2019, Gradnje: A-26/19; Sanacija zidov na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 0,780 do km 1,280 - II. faza - ponovno
02.08.2019JN001207/2019-C01/2019, Gradnje: A-13/19; Ureditev ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju od km 4+610 do km 5+606
02.08.2019JN002849/2019-C01/2019, Gradnje: A-37/19; Ureditev para AP ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica Žlebič, od km 1,000 do km1,200
20.08.2019JN001696/2019-C01/2019, Gradnje: A-18/19-G: Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - Sklop 1, 2 in 3
27.08.2019JN003763/2019-C01/2019, Gradnje: A-54/19: Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor - Kranj (Primskovo) v km 0,800 - TUPALIČE
27.08.2019JN003566/2018-C01/2019, Gradnje: A-73/18 - NOVO CESTA PROLETARSKIH BRIGAD - LIMBUŠKA: 1. ETAPA: GRADBENA DELA
28.08.2019JN003619/2019-C01/2019, Gradnje: A-48/19: Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600
28.08.2019JN002210/2019-C01/2019, Gradnje: A-22/19: Nadomestni most čez Bodonski potok v Puževcih (MS0332) na cesti R3-715/5645 v km 10,790
28.08.2019JN002397/2019-C01/2019, Gradnje: A-23/19: Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 1.in 2. faza
29.08.2019JN003397/2019-C01/2019, Gradnje: A-41/19-G: Rekonstrukcija mostu čez Martinjščico v Martinjaku (LJ0120) na R1-212/1118 v km 4,780
29.08.2019JN005375/2019-C01/2019, Gradnje: C-28/19; Obnova vozišča na cesti R2-423, odsek 1282 Lesično-Podsreda, od km 6.980 do km 10.020.
06.09.2019JN002958/2019-C01/2019, Gradnje: A-31/19: Gradbena dela za ureditev ceste R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 0.015 do km 0 .600
16.09.2019JN004540/2019-C01/2019, Gradnje: A-43/19: Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu (NM0237) na R3-733/5813 v km 6,209
17.09.2019JN005911/2019-C01/2019, Gradnje: C-29/19; Obnova vozišča regionalne ceste R3-634, odsek 1104 Javornik - Gorje od km 4.400 do km 6.400.
19.09.2019JN004598/2019-C01/2019, Gradnje: A-42/19-G: Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800
19.09.2019JN003635/2019-C01/2019, Gradnje: A-50/19: Sanacija zalednih brežin na G2-102/1037 Dolenja Trebuša Želin od km 3.580 do km 7.100
20.09.2019JN006042/2019-C01/2019, Gradnje: C-30/19; Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311
26.09.2019JN006019/2019-C01/2019, Gradnje: C-27/19; Izvedba zadrževalnikov pri ureditvi regionalne ceste Šmihelska cesta v Mozirju
01.10.2019JN000560/2019-C01/2019, Gradnje: A-6/19; Sanacija plazu »TRATE« na cesti R2-433/1289 TRATE MOST NA MURI v km 1,010
07.10.2019JN006402/2019-C01/2019, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 18 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER ENE STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
09.10.2019JN003846/2019-C01/2019, Gradnje: A-66/19; Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 394011
10.10.2019JN004585/2019-C01/2019, Gradnje: A-68/19; Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk, od km 9+800 do km 10+645, skozi naselje Pečke
14.10.2019JN004970/2019-C01/2019, Gradnje: A-75/19; Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah (KR0008) na cesti R1-201/204 v km 2+200
14.10.2019JN005651/2017-C01/2019, Gradnje: DOBAVA IN VGRADNJA 20 STABILNIH TIRNIH MAZALNIH NAPRAV TER 1 STABILNE MAZALNE IN PROTIHRUPNE NAPRAVE NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU
25.10.2019JN005004/2019-C01/2019, Gradnje: A-69/19; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
31.10.2019JN003317/2019-C01/2019, Gradnje: »Gradnja odseka železniške proge Maribor Šentilj d.m. od km 595+870 do km 599+600 glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.«
07.11.2019JN006081/2019-C01/2019, Gradnje: A-80/19; Rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu na R3 639/1141 v km 1,850
14.11.2019JN001487/2019-C01/2019, Gradnje: A-11/19; Ureditev ceste v naselju Zdole, na regionalni cesti R3-677/2202 Pišece- Zg. Pohanca-Krško, od km 11,600 do km 11,925 in od km 12,446 do km 12,800
22.11.2019JN003322/2019-C01/2019, Gradnje: Ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica Šentilj d.m.
25.11.2019JN007995/2019-C01/2019, Gradnje: C-45/19; Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
27.11.2019JN004704/2019-C01/2019, Gradnje: A-74/19; Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730/4104, od km 3+419 do km 3+829 ter dodatnih podpornih konstrukcij
27.11.2019JN006176/2019-C01/2019, Gradnje: A-076/19; Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
03.12.2019JN002608/2019-C01/2019, Gradnje: A-24/19; Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 20,150 do km 20,850
04.12.2019JN006248/2019-C01/2019, Gradnje: A-090/19; Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravni -2.faza od km 17.610 do km 19.531
04.12.2019JN004636/2019-C01/2019, Gradnje: A-51/19: Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R2-454, odsek 1400 Miklavž - Hajdina od km 7+660 do 8+350 in od km 9+400 do km 10+600.
10.12.2019JN006249/2019-C01/2019, Gradnje: A-101/19; Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na regionalni cesti R2-429/1154 odcep v Dobrno v km 0+734
17.12.2019JN005849/2019-C01/2019, Gradnje: A-78/19; Gradbena dela za 2.fazo obvoznice Godovič ( kolesarska povezava )
17.12.2019JN001989/2019-C01/2019, Gradnje: A-32/19: SANACIJA PLAZU LOKOVICA NA CESTI R2-426/1269 PESJE - GORENJE V KM 0,787
06.01.2020JN006178/2019-C01/2020, Gradnje: A-095/19; Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova cesta v Postojni
08.01.2020JN008131/2019-C01/2020, Gradnje: A-104/19; Izvedba gradbenih del na dokončanju 1.faze investicije zagotavljanja poplavne varnosti naselja Drnovk na odseku Dobrovo -Neblo
10.01.2020JN006986/2019-C01/2020, Gradnje: A-091/19; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
16.01.2020JN006250/2019-C01/2020, Gradnje: A-82/19; Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 od km 3,811 do km 4,252
28.01.2020JN006432/2019-C01/2020, Gradnje: A-093/19; Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
30.01.2020JN008450/2019-C01/2020, Gradnje: PRILAGODITEV SV NAPRAVE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI JESENICE ZA POTREBE VARNOSTNO TEHNIČNE NADGRADNJE ŽELEZNIŠKEGA PREDORA KARAVANKE
13.02.2020JN004981/2019-C01/2020, Gradnje: A-44/19; Rekonstrukcija G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
17.02.2020JN006252/2019-C01/2020, Gradnje: A-094/19; Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica od km 4.400 do km 5.900
18.02.2020JN000362/2020-C01/2020, Gradnje: PRESTAVITEV AVTOMATIKE TREH NIVOJSKIH PREHODOV IZ ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT.82 NA LOKACIJE MEHANSKIH NIVOJSKIH PREHODOV NA ŽELEZNŠKI PROGI ŠT. 80
25.02.2020JN006116/2019-C01/2020, Gradnje: A-79/19; Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja-Ormož v km 5+800 z lokalno cesto za Moškanjce
25.02.2020JN007202/2019-C01/2020, Gradnje: A-085/19; Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu
27.02.2020JN006641/2019-C01/2020, Gradnje: A-103/19; Rekonstrukcija križišča "KPD" na Igu na cesti R3-642/1147 Podpeč-Ig, R3-642/1150 Ig in R3-728/4815 Ig-Iška vas
28.02.2020JN003747/2019-C01/2020, Gradnje: A-30/19: Sanacija plazov in usadov na cesti R3-726/1324 Stročja vas - Pavlovci, v km 3,915; v km 4,100; v km 6,457 in v km 6,654
28.02.2020JN004523/2019-C01/2020, Gradnje: A-38/19-G: Rekonstrukcija križišča na glavni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec - Zg. Dolič v km 1,155 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
04.03.2020JN007203/2019-C01/2020, Gradnje: A-096/19; Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
10.03.2020JN008278/2019-C01/2020, Gradnje: A-46/19; Obnova vozišča na R2-432, odsek 6276 Apački križ - Kidričevo, od km 0,100 v dolžini 1.564 m.
12.03.2020JN007303/2019-C01/2020, Gradnje: A-100/19: Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4+480 do km 5+750
20.04.2020JN008528/2019-C01/2020, Gradnje: A-62/19; Ureditev državne ceste G2-108/1181 Šentjakob Ribče, ob naselju Senožeti
05.05.2020JN000897/2020-C01/2020, Gradnje: A-18/20; Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na G2-102/1461 Logatec - priključek Logatec med 0,850 do km 1,587
08.05.2020JN000655/2020-C01/2020, Gradnje: A-13/20; Rekonstrukcija križišča na žalski obvoznici na regionalni cesti R2-447/0287 v km 1+500, R2-447/0367 v km 0+000 in R2-451/1448 v km 2+090
11.05.2020JN000332/2020-C01/2020, Gradnje: A-10/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
13.05.2020JN000237/2020-C01/2020, Gradnje: A-8/20: Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo
15.05.2020JN008568/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA RUŠITEV V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE NA ODSEKU MARIBOR ŠENTILJ D.M.
19.05.2020JN002188/2020-C01/2020, Gradnje: Prilagoditev obstoječega sistema ETCS nivo 1 na odseku železniške proge Zidani Most-Pragersko
21.05.2020JN000219/2020-C01/2020, Gradnje: A-6/20; Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271
04.06.2020JN008094/2019-C01/2020, Gradnje: A-113/19; Dograditev pločnika ob DC R2-440/1296 Cankova - Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci
10.06.2020JN007946/2019-C01/2020, Gradnje: A-064/19;Preplastitev R3-715/5645 skozi naselji Gorica in Brezovci, od km 5+000 do km 6+000 in od km 7+000 do km 7+970
16.06.2020JN000418/2020-C01/2020, Gradnje: A-112/19; Ureditev MVSPN na državni cesti R3-752, odsek 7208 Bukovžlak - Teharje, od km 0,680 do km 2,125
17.06.2020JN000021/2020-C01/2020, Gradnje: A-5/20; Ureditev pločnika s kolesarsko stezo ob državni cesti R2-430 odsek 0274 Fram Slovenska Bistrica od km 5.300 do km 6.250
30.06.2020JN000183/2020-C01/2020, Gradnje: A-3/20: Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta URED G1-1/0240 Skozi Dravograd
03.07.2020JN008739/2019-C01/2020, Gradnje: A-53/19; Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja na R3-609/2117 Ajdovščina Predmeja od km 10.655 do 10.885 in od 11.000 do 11.115, Faza 1, Faza 2
07.07.2020JN003154/2020-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJA OBSTOJEČE POSTAJNE SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI HOČE
07.07.2020JN003065/2020-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV TER SANACIJA TEMELJEV DROGOV IN SIDER VOZNE MREŽE NA OBMOČJIH ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA ZALOG IN POSTAJALIŠČA LJUBLJANA - POLJE
09.07.2020JN002437/2020-C01/2020, Gradnje: A-30/20; Obnova vozišča R3-683/1169 Lesično-Golobinjek od km 5,500 do km 7,200, z ureditvijo cestnega priključka in sanacijo plazu
30.07.2020JN000113/2020-C01/2020, Gradnje: A-2/20; Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica
03.08.2020JN001024/2020-C01/2020, Gradnje: A-19/20; Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na R2-424, odsek 1225 v Loki
03.08.2020JN001782/2020-C01/2020, Gradnje: A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod
04.08.2020JN004048/2020-C01/2020, Gradnje: C-06/20; Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 1.450 do km 2.220 in od km 2.605 do km 3.235
10.08.2020JN001481/2020-C01/2020, Gradnje: A-23/20; Sanacija plazu 'Brengova' na cesti R3-747/2805 Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci v km 5,190
11.08.2020JN000024/2020-C01/2020, Gradnje: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
21.08.2020JN004125/2020-C01/2020, Gradnje: VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
31.08.2020JN000839/2020-C01/2020, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice - d.m. na odseku Podnart - Lesce Bled
02.09.2020JN003347/2020-C01/2020, Gradnje: A-37/20; Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na R1-225/1246 v km 3,335 - Letuš
07.09.2020JN003097/2020-C01/2020, Gradnje: A-33/20; Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce v naselju Pečica R1-219/1237 Poljčane Podplat od km 6,000 do km 6,400
09.09.2020JN002504/2020-C01/2020, Gradnje: A-26/20; Rekonstrukcija ceste R3-647/1368 Mlačevo Rašica zaradi rekonstrukcije NPr preko žel. proge št. 82 Grosuplje-Kočevje v km 9+643 in 10+616,1
15.09.2020JN003845/2020-C01/2020, Gradnje: A-52/20; 1.faza prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si