Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
15.01.2019JN006212/2018-X01/2019, Storitve: D-104/18; Izdelava Pzi za ureditev ceste R2-407/1144 skozi Gorenjo Dobravo od km 1.200 do km 2.500
22.01.2019JN007675/2018-X01/2019, Storitve: D-143/18; PZI - Sanacije plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla od km 13,000 do km 14,000
22.01.2019JN006196/2018-X01/2019, Storitve: D-118/18; Izdelava PZI dokumentacije za ureditev križišča na regionalni cesti R2-431/1350 Gornji Dolič-Stranice v km 11+780 v kraju Vitanje
05.02.2019JN003271/2018-X01/2019, Storitve: D-064/18; Izdelava IDP daljinske DKP Dravska kolesarska povezava v območju Občine Lovrenc na Pohorju - odsek 64 in 65
05.02.2019JN006418/2018-X01/2019, Storitve: D-119/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-635/1127, Rudno-Češnjica, od km 0+000 do km 0+950"
11.02.2019JN008009/2018-X01/2019, Storitve: D-155/18; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov na cestah R3-635/1122 Lipnica-Kropa - Rudno in R2-438/1306 Šentilj - Trate.
13.02.2019JN003351/2018-X01/2019, Storitve: D-073/18;Izdelava IDZ in PZI ureditve krožnega križišča državnih cest G1-5 in R3-681 v naselju Laško
22.02.2019JN008203/2018-X01/2019, Storitve: D-165/18; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri rekonstrukciji R1-235/0318 PETANJCI-TIŠINA, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino)
26.02.2019JN008690/2018-X01/2019, Storitve: D-010/19; DGD / PZI za ureditev DKP D5 na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko
26.02.2019JN008184/2018-X01/2019, Storitve: D-156/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
26.02.2019JN008434/2018-X01/2019, Storitve: D-169/18; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 1+910 do km 2+500
26.02.2019JN006172/2018-X01/2019, Storitve: D-101/18; Izdelava PZI KRIŽ Ureditev križišča v Kotljah
26.02.2019JN008191/2018-X01/2019, Storitve: D-161/18; Recenzija in revizija PGD / PZI dokumentacije zahodne obvoznice z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
27.02.2019JN000025/2019-X01/2019, Storitve: D-160/18; Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča »Arnače« na regionalni cesti R3-694/1268 v km 2+720
04.03.2019JN000070/2019-X01/2019, Storitve: D-168/18; Izvajanje ZKK za ureditev Roške ceste v Kočevju, RT-917/3602 od 0,000 do km 2,923 in RT-917/3621 od km 0,000 do km 0,670
05.03.2019JN008055/2018-X01/2019, Storitve: D-159/18; Izdelava projektne dokumentacije IZP / PZI za ureditev državne ceste G1-4/1259, od km 10,100 do km 10,760, v naselju Mislinja
06.03.2019JN007228/2018-X01/2019, Storitve: D-134/18; Izdelava PZI ureditve križišča Ormož na glavni cesti G1-2/0398, 1313 Ormož - Središče ob Dravi
14.03.2019JN008700/2018-X01/2019, Storitve: D-004/19; Izdelava strokovnih podlag za ureditev potekov planinskih poti  in slovenske turno kolesarske poti z G+R cestami
14.03.2019JN008637/2018-X01/2019, Storitve: D-162/18; Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste R1-224/1230 Hrastnik-most čez Savo od km 0,500 do km 1,115
15.03.2019JN000059/2019-X01/2019, Storitve: D-012/19; IZP - SANACIJA OPORNEGA ZIDU ANKARAN OB CESTI R2-406/1407 ŠKOFIJE - LAZARET V KM 4,100
21.03.2019JN007514/2018-X01/2019, Storitve: D-152/18; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča ceste R3-647/1173 Grosuplje-Mlačevo v km 0,500-križišče "Bambič"
15.04.2019JN000803/2019-X01/2019, Storitve: D-028/19; Izdelava  PZI  obnove regionalne ceste R3-701/1430, Rogla-Zreče, od km 2.850-km 5.500
23.04.2019JN000576/2019-X01/2019, Storitve: D-024/19; Investitorjeva kontrola kvalitete pri sanaciji mostu čez Savo v Kranju (KR0147) na R1-210/1108 v km 1,870
25.04.2019JN000403/2019-X01/2019, Storitve: D-007/19; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-613, odsek št. 1437 Ajševica - Nova Gorica, od km 0,160 do km 2,700, zunaj naselja Kromberk
06.05.2019JN000639/2019-X01/2019, Storitve: D-013/19; PZI - Sanacija plazu Žegar v km 9,650 na cesti R2-423/1281 Črnolica - Lesično
08.05.2019JN007372/2018-X01/2019, Storitve: D-140/18; Izdelava PZI ureditve križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar)
14.05.2019JN001788/2019-X01/2019, Storitve: D-030/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste R2-411/1429 Gobovce-Črnivec, od km 2+090 do km 2+700 skozi naselje Posavec
22.05.2019JN000678/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom
28.05.2019JN001404/2019-X01/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklop 1,3,4)
29.05.2019JN001404/2019-X02/2019, Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklopi 1,2,3)
06.06.2019JN001826/2019-X01/2019, Storitve: D-032/19; Novelacija in dopolnitev PGD in PZI ureditve R3-710/1292 Maribor-Vurberg-Ptuj, od km 9+806 do km 10+693 (Duplek)
07.06.2019JN001480/2019-X01/2019, Storitve: D-043/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-216/1177 Soteska-Črmošnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste
13.06.2019JN001071/2019-X01/2019, Storitve: D-033/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina skozi naselje Travnik
13.06.2019JN001700/2019-X01/2019, Storitve: D-034/19; Izdelava izvedbenih načrtov za sanacijo plazov »Marija Reka« in »Knezdol« na cesti R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje
14.06.2019JN001761/2019-X01/2019, Storitve: D-047/19; Izdelava PZI modernizacije ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Polhov Gradec
24.06.2019JN001179/2019-X01/2019, Storitve: D-022/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pasu za levo zavijanje v križišču G1-1/0244 in R3-704/1355 ter oporne konstrukcije od km 0+000 do km 0+080
26.06.2019JN002725/2019-X01/2019, Storitve: D-070/19; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-675/1207 Čatež ob Savi-Mokrice od km 6,820 do km 6,980 (ureditev zožitve pri Mokricah)
12.07.2019JN001804/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava študij hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občin Krško, Sevnica in Litija
23.07.2019JN003161/2019-X01/2019, Storitve: D-076/19; PZI - Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,060 do km 3,180
26.07.2019JN003876/2019-X01/2019, Storitve: D-072/19; Izdelava IZP rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 6+700
06.08.2019JN004287/2019-X01/2019, Storitve: D-077/19; PZI - Sanacija plazovitega območja Lopaca v km 11,5 na cesti R2-423/1281 Črnolica Lesično
12.08.2019JN003246/2019-X01/2019, Storitve: D-074/19; Izvedbeni načrt za obnovo vozišča R1-211/0211 Kranj (Labore) od km 3,680 do km 8,080 in R1-211/0212 Jeprca Lj. (Šentvid) od km 0,000 do km 0,123
12.08.2019JN003393/2019-X01/2019, Storitve: D-080/19; Izdelava IZP in PZI ureditve AP in križišč na R3-692/6223 Borl-Cirkulane-Meje
16.08.2019JN002378/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava elaborata prometa ter tehnologije železniškega prometa in ekonomike za dvotirnost nove železniške proge na odseku Divača Koper
19.08.2019JN003791/2019-X01/2019, Storitve: D-078/19; PZI - Sanacija plazov "Grahovo II. faza" na cesti R2-403/1072 Kneža - Podbrdo v km 4,070
21.08.2019JN002178/2019-X01/2019, Storitve: D-058/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI ureditve križišča Trnje na DC R3-726/1321 Renkovci - Črenšovci in LC 0500040 Odranci - Trnje v km 7,150
29.08.2019JN004522/2019-X01/2019, Storitve: D-102/19; PZI prestavitve R2-402/1426 Solkan - Gonjače ( mimo naselja Kojsko )
11.09.2019JN002943/2019-X01/2019, Storitve: D-051/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste skozi Dol pri Hrastniku, na R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 1.860 do km 2.400
19.09.2019JN005110/2019-X01/2019, Storitve: D-095/18; Izvajanje kontrole poročil o nastalih grad.odpad., izdelava končnega letnega poročila o nastalih gradb.odpad. in ravnanju z njimi na gradbiš. G+R cest
20.09.2019JN005310/2019-X01/2019, Storitve: D-096/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren-Kranjska Gora v km 1+690
20.09.2019JN000404/2019-X01/2019, Storitve: D-001/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI za ureditev avtobusnih postajališč Morava na DC G2-106,odsek 0265 Kočevje - Livold, od km 8,150 do km 9,150
30.09.2019JN004634/2019-X01/2019, Storitve: D-103/19; Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
04.10.2019JN004991/2019-X01/2019, Storitve: D-097/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
04.10.2019JN005896/2019-X01/2019, Storitve: D-116/19; Tehnična pomoč pri izvajanju investicijskih projektov
17.10.2019JN001148/2019-X01/2019, Storitve: D-031/19; Izdelava DGD, PZI železniškega podvoza - Prožinska vas
22.10.2019JN006104/2019-X01/2019, Storitve: D-113/19; PZI ureditve regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 0+000 do km 1+800 skozi naselje Podvin pri Polzeli
14.11.2019JN006118/2019-X01/2019, Storitve: D-086/19; Izdelava IZP obvoznice trškega jedra Rogatec (premik R2-432/1284 Rogatec Majšperk)
20.11.2019JN002977/2019-X01/2019, Storitve: D-059/19; IZP in PZI ureditve prehodov za pešce v območju križišča DC R2-429,odseki 1422,1245 in1154 v PristoviOdcep v Dobrno ter površin za pešce odsek 1245
25.11.2019JN003303/2019-X01/2019, Storitve: D-068/19; Izdelava DGD in PZI ureditve DKP v občini Radovljica (I. in II. faza)
26.11.2019JN002976/2019-X01/2019, Storitve: D-056/19; Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI ureditve AP Šmiklavž in pločnika na območju DC R1-225/1085 Črnivec-Radmirje, od km 5,530 do km 6,540
26.11.2019JN006184/2019-X01/2019, Storitve: D-115/19; Strokovne podlage za pripravo predpisa za sofinanciranje izvedbe pasivne protihrupne zaščite
27.11.2019JN006227/2019-X01/2019, Storitve: D-121/19; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-693/2302 Nova Cerkev-Socka-Vitanje, od km 8+200 do km 9+350
03.12.2019JN006101/2019-X01/2019, Storitve: D-091/19; Izdelava PZI rekonstrukcije križišča Višnja vas na: R2-430/0282 Višnja vas-Celje, R2-430/0281 Stranice-Višnja vas in R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna
12.12.2019JN006241/2019-X01/2019, Storitve: D-118/19; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2019 - redni (letni) in glavni pregledi
06.01.2020JN007407/2019-X01/2020, Storitve: D-128/19; Poročilo o vplivih na okolje in ostalih strokovnih podlag za novogradnjo ceste Hotemaže-Britof
06.01.2020JN006883/2019-X01/2020, Storitve: D-106/19; Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
27.01.2020JN008077/2019-X01/2020, Storitve: D-141/19; Izdelava PZI ureditve križišča državnih cest R2-430/0282 Višnja vas-Celje in R3-752/7206, Arclin-Ljubečna, priključek Ljubečna
28.01.2020JN008168/2019-X01/2020, Storitve: D-131/19; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R1-212/1118 Cerknica - Bloška polica od km 7.200 do km 9.210
06.02.2020JN008292/2019-X01/2020, Storitve: D-143/19; Odstranitev treh objektov ob južni obvoznici Škofja Loka
13.02.2020JN007996/2019-X01/2020, Storitve: D-135/19; Izdelava IZP in PZI ureditve pločnika ob DC R3-690/1235 od km 11,300 do km 11,830 - Zg. Leskovec
25.02.2020JN008098/2019-X01/2020, Storitve: D-134/19; IZP in PZI ureditev AP in križišča Sveta Trojica na DC R2-433/1287, od km 0,200 do km 0,600
27.02.2020JN006187/2019-X01/2020, Storitve: D-108/19; Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
12.03.2020JN008600/2019-X01/2020, Storitve: D-002/20; PZI nadomestne gradnje mostu čez hudourniški potok v Vrbovem na R3-632/1378 v km 2,700
19.03.2020JN008173/2019-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev monitoringa meritev obstoječega železniškega nasipa čez Pesniško dolino
04.05.2020JN000162/2020-X01/2020, Storitve: D-006/20; PZI nadomestne gradnje mostu (MB0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910
12.05.2020JN000594/2020-X01/2020, Storitve: D-017/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča cest G2-106 odseka 0263 in 0262 ter R1-212/1120 z ureditvijo pločnika ob cesti R1-212/1120 Sušje - Žlebič
25.05.2020JN008723/2019-X01/2020, Storitve: D-003/20; PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (KR0120) čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu na R3-633/1098 v km 6,750
01.06.2020JN008475/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO PODHODA NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA PAVLOVCI
04.06.2020JN001476/2020-X01/2020, Storitve: D-032/20; PZI - Sanacija plazu Ženjav II na cesti R2-449/0315 Lenart Gornja Radgona od km 3,765 do km 4,015
05.06.2020JN000796/2020-X01/2020, Storitve: D-010/20; PZI - Izdelava PZI ureditve ceste R2-408/1375 Žiri - Trebija skozi naselje Selo - 2. faza
11.06.2020JN008599/2019-X01/2020, Storitve: D-001/20; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (LJ0005) čez poljsko pot v Stanežičah na R1-211/0212 v km 6,930
16.06.2020JN001416/2020-X01/2020, Storitve: D-025/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R3-602/1032 Staro Selo-Breginj-most na Nadiži
19.06.2020JN001824/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge Zidani Most - Celje
30.06.2020JN002386/2020-X01/2020, Storitve: D-026/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500 v naselju Črni Vrh
10.07.2020JN000629/2020-X01/2020, Storitve: D-12/20; IZP in PZI ureditev AP in križišča Zamušani na DC G1-2, odsek 0250, od km 9,900 do km 10,300
17.07.2020JN002481/2020-X01/2020, Storitve: D-028/20; PZI modernizacije regionalne ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša-Sp. Idrija
20.07.2020JN002604/2020-X01/2020, Storitve: D-043/20; PZI za sanacijo zidov in rekonstrukcijo ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 5,300 do km 6,020
21.07.2020JN001148/2020-X01/2020, Storitve: D-008/20; PZI - ODSTRANITEV PREDORSKE ODPRTINE TER REKONSTRUKCIJA CESTE R2-403/1071 BAČA-KNEŽA OD KM 4,860 DO KM 5,550
23.07.2020JN002260/2020-X01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI GRADNJI PROTIHRUPNIH OGRAJ OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA ZALOG IN ŽELEZNIŠKEM POSTAJALIŠČU LJUBLJANA - POLJE
24.07.2020JN002035/2020-X01/2020, Storitve: D-034/20; Izdelava IZP za ureditev priključevanja R2-431/1350 na G1-4 v naselju Gornji Dolič
24.07.2020JN002543/2020-X01/2020, Storitve: D-041/20; Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 km 1.968,53)
30.07.2020JN003124/2020-X01/2020, Storitve: D-057/20; PZI za rekonstrukcijo ceste R1-210/ 1111 Gorenja vas - Trebija, od km 0.660 do km 2.060
31.07.2020JN002544/2020-X01/2020, Storitve: D-042/20; PZI križišča R1-201/0205 Kraje-Hrušica v km 4,030 in R2-452/0368 Hrušica-Javornik v km 0,000 ter AC priključka Jesenice-zahod (Hrušica)
26.08.2020JN000812/2020-X01/2020, Storitve: D-019/20; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 5,280 do km 5,850 skozi Koprivnico
27.08.2020JN003236/2020-X01/2020, Storitve: D-056/20; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji Ceste proletarskih brigad
01.09.2020JN002828/2020-X01/2020, Storitve: D-049/20; Izdelava projekta IZP (350m) in PZI (500m) na cesti R2-402/1465 Gonjače -  Dobrovo skozi Dobrovo
08.09.2020JN002589/2020-X01/2020, Storitve: D-035/20; ZKK za rekonstrukcijo G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
09.09.2020JN002431/2020-X01/2020, Storitve: D-030/20; PZI Sanacija plazu in obnova vozišča na G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica od km 1,580 do km 1,650
09.09.2020JN002646/2020-X01/2020, Storitve: D-038/20; PZI obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do km 5+260
15.09.2020JN004939/2020-X01/2020, Storitve: D-087/20; PZI Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210/1113 Sovodenj-Cerkno od km 3,000 do km 4,270
15.09.2020JN004429/2020-X01/2020, Storitve: D-075/20; Razvoj nove metodologije določitve in spremljanja stanja premostitvenih objektov v upravljanju DRSI
28.09.2020JN002714/2020-X01/2020, Storitve: D-047/20; PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150
01.10.2020JN002870/2020-X01/2020, Storitve: D-053/20;PZI rekonstrukcije križišča regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj in LC 410101, v km 15.190, križišče Ravne
02.10.2020JN003239/2020-X01/2020, Storitve: D-058/20; PZI za rekonstrukcijo ceste in sanacijo zidov na R3-610/1371 Pečnik (Marof) Žiri v km 4.820, 5.138, 5.410, 6.045
06.10.2020JN002936/2020-X01/2020, Storitve: D-055/20; Izdelava IZP in PZI ureditve glavne ceste G1-2/0249 Ptuj Spuhlja, od km 0+000 do km 1+860
06.10.2020JN004998/2020-X01/2020, Storitve: D-083/20; ZKK pri izvedbi Sanacije zidov in brežin "TREBIJA" na cesti R1 - 210/1112 Trebija - Sovodenj od km 1,060 do km 2,500
06.11.2020JN005584/2020-X01/2020, Storitve: D-098/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1267, Šoštanj-Pesje, od km 0.060-km 1.750
30.11.2020JN005127/2020-X01/2020, Storitve: D-091/20; PZI rehabilitacije mostu čez pritok Kolpe v Dolu (NM0196) na RT-918/3652 v km 1,740
11.12.2020JN006039/2020-X01/2020, Storitve: D-101/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, pododsek Dole-Hotunje, od km 0.480-km 3.910
11.12.2020JN004350/2020-X01/2020, Storitve: D-073/20; Izdelava IZP in PZI ureditve štirikrakega križišča G1-1/0245 Ruta - Maribor in R2-435/1439 Ruše - Selnica - odcep za Ruše
11.12.2020JN006689/2020-X01/2020, Storitve: D-111/20; Inženirske storitve pri gradnji kolesarskih poti Muta in Vas-Brezno
14.12.2020JN005860/2020-X01/2020, Storitve: D-099/20; Izdelava IZP in PZI križišča v Ljutomeru
17.12.2020JN005426/2020-X01/2020, Storitve: D-096/20;PZI Sanacija plazu Zgornja Ročica in rekonstrukcija državne ceste R3-730/4104 od km 2,520 do km 2,900 (ponovno)
22.12.2020JN004632/2020-X01/2020, Storitve: D-077/20; Izdelava IDZ in PZI ureditve križišča v Razkrižju na regionalni cesti R3-726/1322 v km 6+210 vključno z ureditvijo ceste od križišča do km 5+460
24.12.2020JN006515/2020-X01/2020, Storitve: D-107/20; PZI za rekonstrukcijo ceste in sanacija zidov ter usadov na cesti R2-403/1073 Podbrdo-Petrovo Brdo od km 1,336 do km 3,204
10.02.2021JN006728/2020-X01/2021, Storitve: D-109/20; PZI za Sanacijo plazu Šmarje na cesti G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 5,400 do km 5,950
11.02.2021JN005780/2020-X01/2021, Storitve: D-093/20; PZI Sanacija plazov na področju Rebrnic, plaz »Rebrnice II« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 6.0
11.02.2021JN007018/2020-X01/2021, Storitve: D-118/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur od km 4+530 do km 5+760
16.02.2021JN007014/2020-X01/2021, Storitve: D-119/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,000 do km 3,074
24.02.2021JN007099/2020-X01/2021, Storitve: D-120/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 4+170 do km 5+100
25.02.2021JN006951/2020-X01/2021, Storitve: D-110/20; Izvedba dodatnih geoteh. in geofiz. terenskih preiskav ter testnih sider v sklopu priprave PZI Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled-Soteska
05.03.2021JN007664/2020-X01/2021, Storitve: D-131/20; PZI rekonstrukcije nadvoza (PT0372) čez železniško progo na Ptuju na R3-713/4910 v km 31,040
05.03.2021JN004645/2020-X01/2021, Storitve: D-072/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča R1-219/1237 Poljčane - Podplat z R3-688/1232 Žiče- Poljčane-odcep za Žiče
05.03.2021JN007021/2020-X01/2021, Storitve: D-102/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-452/0368 Hrušica Javornik od km 0,000 do km 6,400
05.03.2021JN007173/2020-X01/2021, Storitve: D-112/20; Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za protihrupne ograje ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje, od km 2,569 do km 3,054.
15.03.2021JN007759/2020-X01/2021, Storitve: D-001/21; Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
01.04.2021JN007739/2020-X01/2021, Storitve: D-104/20; Izdelava PZI: Rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Idrija - Godovič od km 5,000 do km 5,500
02.04.2021JN000293/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje
29.04.2021JN000339/2021-X01/2021, Storitve: D-009/21; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0133) čez Sočo v Mostu na Soči na R3-603/1041 v km 0,130
07.05.2021JN007806/2020-X01/2021, Storitve: D-126/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-6941268 Velenje-Dobrteša vas
11.05.2021JN001397/2021-X01/2021, Storitve: D-31/21- Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1.etapa od km 5.430 do km 7.230
04.06.2021JN001405/2021-X01/2021, Storitve: D-30/21 -Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 0+640 do km 1+280 in od 1+600 do km 2+900 skozi naselje Markišavci
16.06.2021JN000979/2021-X01/2021, Storitve: D-024/21; PZI: PZI za protihrupne ograje predvidene v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP sklop »A« DRSI.
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
23.01.2019JN006404/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava dokumentacije za gradnjo ENP Borovnica, ENP Postojna in mesta sekcioniranja Verd
29.01.2019JN000374/2019-C01/2019, Storitve: C-26/18: Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
30.01.2019JN002376/2018-C09/2019, Storitve: A-35/18; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo-SKLOP 4
15.02.2019JN006725/2018-C01/2019, Storitve: A-130/18; PZI ureditve glavne ceste G2-112/1255 Prevalje - Ravne od km 2+900 do km 4+400 skozi Prevalje
01.03.2019JN007641/2018-C01/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji - sklop 15:PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (KP0017) čez Pivko
04.03.2019JN006289/2018-C01/2019, Storitve: A-76/18:Izdelava projektne dokumentacije PZI za preplastitev R3-707/8801 Spodnja Selnica-Duh na Ostrem vrhu, od km 2+000 do km 13+200
08.03.2019JN003516/2018-C01/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 3, 9, 10, 11)
08.03.2019JN003516/2018-C02/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopa 4 in 7)
08.03.2019JN003516/2018-C03/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklop 8)
11.03.2019JN007641/2018-C02/2019, Storitve: A-147/18; Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji-sklop 31-Savinja, Rimske toplice CE0048
13.03.2019JN001064/2019-C01/2019, Storitve: C-3/19: Inženirske storitve pri sanaciji brežin Obvoznice Kamnik
13.03.2019JN003516/2018-C04/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2 (sklopi 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
14.03.2019JN007601/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR
21.03.2019JN003516/2018-C05/2019, Storitve: A-67/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2, sklopi 1,2,5,6
08.04.2019JN007588/2018-C01/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 1,3,4
06.05.2019JN002700/2019-C01/2019, Storitve: C-6/19: PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
06.05.2019JN007588/2018-C02/2019, Storitve: A-138/18: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 3 - sklop 2
07.05.2019JN008063/2018-C01/2019, Storitve: A-145/18-S: Izdelava PZI ureditve glavne ceste G1-4/1258 Otiški vrh - Slovenj Gradec od km 0+200 do km 8+600
04.06.2019JN003073/2019-C01/2019, Storitve: C-9/19: Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264
06.06.2019JN003559/2019-C01/2019, Storitve: C-10/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:1: Podvoz KP5029, R2-404/1379 v km 8,670
13.06.2019JN003918/2019-C01/2019, Storitve: C-13/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:11: objekt MB0305: RT-926/6506 km 5,462-Pristava
13.06.2019JN003558/2019-C01/2019, Storitve: C-12/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
14.06.2019JN003377/2019-C01/2019, Storitve: C-11/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:3: nadvoz čez Žel. KP0106-R3-624/3721 v km 10,800
20.06.2019JN004042/2019-C01/2019, Storitve: C-17/19: Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
11.07.2019JN001220/2019-C01/2019, Storitve: A-017/19-S: Izdelava PZI (DGD) ureditve kolesarske steze na cesti R2-425/1265 Poljana Šentvid na odseku Mežica Žerjav od km 5+090 do km 8+630
30.07.2019JN003438/2019-C01/2019, Storitve: A-57/19-S: Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije R2-454/1400 Miklavž-Hajdina, od km 0+970 do km 2+700 (skozi Miklavž)
28.08.2019JN001691/2019-C01/2019, Storitve: A-21/19-S: Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP G14, v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja HUDA LUKNJA
12.09.2019JN003900/2019-C01/2019, Storitve: A-59/19-S: Okvirni sporazum: Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS za obdobje štirih let
26.09.2019JN002649/2019-C01/2019, Storitve: A-33/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
20.11.2019JN003531/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi
29.11.2019JN003432/2019-C01/2019, Storitve: A-40/19; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD
07.01.2020JN008445/2019-C01/2020, Storitve: C-46/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji: Sklop 8 Obj. NM0135, R1-218/1212, km 2,200, Lahinja Gradac
07.01.2020JN005216/2019-C01/2020, Storitve: A-71/19; Izdelava DGD in PZI ureditev DKP R25 v območju Občin Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
07.01.2020JN004576/2019-C01/2020, Storitve: A-67/19; DGD in PZI sanacije premostitvenega objekta LJ0109 in gradnjo novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču na R1-225/1083 v km 3,380 po BIM pristopu
24.03.2020JN008001/2019-C01/2020, Storitve: A-109/19; PZI rekonstrukcije ceste R2-407/1145 od km 7,050 do km 9,010 in nadomestne gradnje treh objektov v km 7,850 (LJ5057), 7,920 in 8,480 pri Horjulu
06.04.2020JN001225/2020-C01/2020, Storitve: C-50/19; Novelacija in dopolnitev projekta PGD, PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta od km 3+600 do km 4+840
28.04.2020JN008081/2019-C01/2020, Storitve: A-86/19;Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest za obdobje štirih let
14.05.2020JN002054/2020-C01/2020, Storitve: C-4/20; Izdelava idejnih študij variant za DPN obvoznice Volče
03.06.2020JN008613/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA UMESTITEV NADHODOV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH HRASTNIK, TRBOVLJE IN ZAGORJE
19.06.2020JN001138/2020-C01/2020, Storitve: Zunanja kontrola kakovosti pri gradnji železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600 in ureditvi križanj cest z železnico
13.07.2020JN007332/2019-C01/2020, Storitve: A-98/19; Izdelava projekta PZI za ureditev ceste R3-701/1270 Ruta Pesek, od km 0+120 do km 2+430 in od km 2+630 do km 3+860
13.07.2020JN004575/2019-C01/2020, Storitve: A-29/19: Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
21.07.2020JN008844/2019-C01/2020, Storitve: Izdelava izvedbenih načrtov za umestitev izvennivojskih dostopov na železniških postajah Laze, Kresnice, Šentjur, Ponikva in Rače in ureditev postaje Litija
06.08.2020JN002677/2020-C01/2020, Storitve: A-029/20; Inženirske storitve pri rekonstrukciji ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
10.08.2020JN000255/2020-C01/2020, Storitve: A-20/19; Inženirske storitve pri preložitvi R2-403/1705 skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov
31.08.2020JN000535/2020-C01/2020, Storitve: A-111/19; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
07.09.2020JN008869/2019-C01/2020, Storitve: A-1/20; Začasne meritve hitrosti na DC v RS
10.09.2020JN000346/2018-C02/2020, Storitve: DOBAVA IN VGRADNJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN OPREME ZA DALJINSKO VODENJE ZA OBJEKT PREVOZNA ELEKTRO NAPAJALNA POSTAJA HRASTOVLJE
28.09.2020JN004308/2020-C01/2020, Storitve: A-61/20; Izvajanje tehničnih postopkov in priprava osnutkov dovoljenj za izredne prevoze.
05.11.2020JN004798/2020-C01/2020, Storitve: A-64/20; DGD in PZI rekonstrukcije obstoječega premostitvenega objekta čez Dravo (PT0034) v Ormožu na R1-230/1507 v km 2,995
19.11.2020JN005380/2020-C01/2020, Storitve: A-90/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave GKP G8 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Žlebič
26.11.2020JN005098/2020-C02/2020, Storitve: A-75/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica Petrina
26.11.2020JN005227/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri varnostno-tehnični nadgradnji železniškega predora Karavanke, območje projekta Slovenija od km 637+264.7 do km 631+189.4
26.11.2020JN003822/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN OSTALE DOKUMENTACIJE V POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA ZA DVOTIRNOST NOVE ŽEL. PROGE DIVAČA - KOPER
26.11.2020JN005101/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 LJUBLJANA JESENICE D.M. NA ODSEKIH KRANJ-PODNART IN PODNART-LESCE BLED
03.12.2020JN005274/2020-C01/2020, Storitve: A-97/20; Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije državnih cest na območju Škofljice z ureditvijo podvoza G2-106 v km 0,261 pod železniško progo
03.12.2020JN004206/2020-C01/2020, Storitve: A-49/20; Recenzije in revizije projektnih dokumentacij pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020 - 1
03.12.2020JN003680/2020-C01/2020, Storitve: IZDELAVA POROČIL O VPLIVIH NA OKOLJE ZARADI NADGRADNJE GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 50 NA 4 MEDPOSTAJNIH ODSEKIH OD LJUBLJANE DO DIVAČE
08.12.2020JN001393/2020-C01/2020, Storitve: A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek
08.12.2020JN001392/2020-C01/2020, Storitve: A-016/20; Izdelava PZI ureditve ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja - Šmarska cesta v Kopru 3. odsek
14.12.2020JN004526/2020-C01/2020, Storitve: A-65/; Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
28.12.2020JN005099/2020-C01/2020, Storitve: A-87/20; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Novem mestu (NM0074) na G2-105/0255 v km 0,100
04.01.2021JN000644/2020-C01/2021, Storitve: A-9/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 2
12.01.2021JN005103/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE DOMŽALE
14.01.2021JN005434/2020-C01/2021, Storitve: A-98/20; Inženirske storitve za rekonstrukcijo Brkinske ceste
18.01.2021JN005433/2020-C01/2021, Storitve: A-86/20; PZI rehabilitacije mostu čez Kolpo v Žuničih (NM0108) na cesti R3 660/1342 v km 9,310
21.01.2021JN005347/2020-C01/2021, Storitve: A-81/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica
21.01.2021JN002337/2020-C01/2021, Storitve: A-021/20; PZI ureditve državne kolesarske povezave D3 na območju občine Duplek
28.01.2021JN005939/2020-C01/2021, Storitve: Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge na odsekih Kranj Podnart in Podnart Lesce Bled, s TSI in nacionalnimi predpisi
11.02.2021JN000093/2021-C01/2021, Storitve: C-23/20; PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
22.02.2021JN002679/2020-C01/2021, Storitve: A-028/20; Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107)
26.02.2021JN007845/2020-C01/2021, Storitve: A-5/20; Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji.
26.02.2021JN007934/2020-C01/2021, Storitve: A-8/21; Podpora strokovnim aktivnostim Direkcije RS za infrastrukturo v delovnih telesih mednarodnih organizacij CEDR in PIARC..
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
22.03.2021JN007602/2020-C01/2021, Storitve: A-106/20; Strokovne podlage za izdelavo študije variant: Novogradnja izvennivojskega križanja "Hotunje" z železniško progo
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
22.03.2021JN006056/2020-C01/2021, Storitve: A-105/20; Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
25.03.2021JN000382/2021-C01/2021, Storitve: A-28/21; Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.
29.03.2021JN007141/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA PODVOZ IN NOVE POVEZOVALNE POLJSKE POTI V IVANJEM SELU ZARADI UKINITVE 3 NIVOJSKIH PREHODOV NA ODSEKU PROGE LJUBLJANA - DIVAČA
08.04.2021JN005102/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA, DPN IN INVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA JESENICE D.M. V KORIDORJU OBSTOJEČE PROGE
15.04.2021JN008032/2020-C01/2021, Storitve: A-119/20; Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
15.04.2021JN005608/2020-C01/2021, Storitve: A-094/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020-1
27.04.2021JN008093/2020-C01/2021, Storitve: A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
03.05.2021JN007844/2020-C01/2021, Storitve: A-115/20; PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 7+970 do km 10+300
12.05.2021JN005535/2020-C02/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana
31.05.2021JN000651/2021-C01/2021, Storitve: A-35/21; Inženirske storitve pri novogradnji kolesarske povezave Bled Bohinjska Bistrica
15.06.2021JN000051/2021-C01/2021, Storitve: A-14/21; Izdelava IZP in PZI ureditve G1-1/0245 Ruta-Maribor (Kor. most), od km 10+000 do km 12+960
15.06.2021JN000305/2021-C01/2021, Storitve: A-24/21; PZI Obnova regionalne ceste R1-206/1043, Ruska cesta (Erika-Vršič), od km 5.425-km 8.700
18.06.2021JN000304/2021-C01/2021, Storitve: A-22/21; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju (NM0201) na cesti R3-671/2237 v km 0,485
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si