Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
10.02.2021JN007197/2020-X01/2021, Gradnje: D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m
04.05.2021JN001240/2021-X01/2021, Gradnje: D-029/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica
04.05.2021JN000645/2021-X01/2021, Gradnje: D-018/21; Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il. Bistrica-Jelšane, od km 4.305 do km 5.235, dolžina 930 m
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.05.2020JN002188/2020-C01/2020, Gradnje: Prilagoditev obstoječega sistema ETCS nivo 1 na odseku železniške proge Zidani Most-Pragersko
21.08.2020JN004125/2020-C01/2020, Gradnje: VZPOSTAVITEV DALJINSKEGA VODENJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI V REPUBLIKI SLOVENIJI
14.12.2020JN001624/2020-C01/2020, Gradnje: A-22/20; Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500
23.12.2020JN000426/2020-C01/2020, Gradnje: A-108/19; Gradnja Obvoznice Kidričevo
29.12.2020JN004843/2020-C01/2020, Gradnje: A-79/20; Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec od km 8.600 do km 10.690 in od km 10.850 do km 12.210,dolžina 3.450m
05.01.2021JN005262/2020-C01/2021, Gradnje: A-77/20; Ureditev krožišča na cesti R3-614/1048 od km 0,300 do km 0,700 Opatje Selo - Komen
26.04.2021JN002079/2021-C01/2021, Storitve: C-3/21; Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
10.06.2021JN000996/2021-C01/2021, Gradnje: A-44/21, Ojačitev vozišča na cesti R3-657, odsek 1345 Bosljiva Loka - Osilnica od km 0.050 do km 0.850 in od km 1.400 do km 4.700
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si