Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.01.2021JN007389/2020-X01/2021, Gradnje: D-129/20; Ureditev območja križišča DC R2-430 odsek 0274, 0275 in 1452, križišče »Pod Jožefom«
26.01.2021JN007134/2020-X01/2021, Gradnje: D-122/20; Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 13,420 do km 14,630, med naselji Biš in Gočova
01.02.2021JN006341/2020-X01/2021, Gradnje: D-105/20; Obnova vozišča državne ceste G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, od km 11.710 do km 12.780
03.02.2021JN007465/2020-X01/2021, Gradnje: D-121/20; Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi
10.02.2021JN006941/2020-X01/2021, Gradnje: D-113/20; Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni cesti R2-409/0312 Kastelec - Črni Kal
10.02.2021JN006728/2020-X01/2021, Storitve: D-109/20; PZI za Sanacijo plazu Šmarje na cesti G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 5,400 do km 5,950
10.02.2021JN007197/2020-X01/2021, Gradnje: D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m
11.02.2021JN005780/2020-X01/2021, Storitve: D-093/20; PZI Sanacija plazov na področju Rebrnic, plaz »Rebrnice II« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 6.0
11.02.2021JN007018/2020-X01/2021, Storitve: D-118/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur od km 4+530 do km 5+760
16.02.2021JN007014/2020-X01/2021, Storitve: D-119/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,000 do km 3,074
17.02.2021JN007489/2020-X01/2021, Gradnje: D-125/20; Ureditev območja avtobusnega postajališča Sele/Dular ob državni cesti R1-227 na odseku 1423 Kotlje Slovenj Gradec, v km 1.860
17.02.2021JN007514/2020-X01/2021, Gradnje: D-114/20; Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje, opozarjanje in zaščito motoristov na DC R2-427/1351 »Marija Reka«
24.02.2021JN007099/2020-X01/2021, Storitve: D-120/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-695/7951 Polzela-Rečica od km 4+170 do km 5+100
25.02.2021JN006951/2020-X01/2021, Storitve: D-110/20; Izvedba dodatnih geoteh. in geofiz. terenskih preiskav ter testnih sider v sklopu priprave PZI Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled-Soteska
05.03.2021JN007664/2020-X01/2021, Storitve: D-131/20; PZI rekonstrukcije nadvoza (PT0372) čez železniško progo na Ptuju na R3-713/4910 v km 31,040
05.03.2021JN007922/2020-X01/2021, Gradnje: D-002/21; Modernizacija odseka R3-6651191 Ljubež v Lazih Radeče od km 7,500 do km 7,800
05.03.2021JN004645/2020-X01/2021, Storitve: D-072/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča R1-219/1237 Poljčane - Podplat z R3-688/1232 Žiče- Poljčane-odcep za Žiče
05.03.2021JN007021/2020-X01/2021, Storitve: D-102/20; Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-452/0368 Hrušica Javornik od km 0,000 do km 6,400
05.03.2021JN007173/2020-X01/2021, Storitve: D-112/20; Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za protihrupne ograje ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje, od km 2,569 do km 3,054.
15.03.2021JN007759/2020-X01/2021, Storitve: D-001/21; Izdelava IZP in PZI kolesarske poti ob R1-230/1415 Križevci (0+000 do km 0+655) in ob R2-439/1302 Bratonci-Križevci (6+950 do km 9+484)
18.03.2021JN007879/2020-X01/2021, Gradnje: D-130/20; Ureditev krožnega križišča na stičišču cest R1-201/0202, R1-201/0203 in R1-206/1027 v naselju Kranjska Gora
01.04.2021JN000195/2021-X01/2021, Gradnje: D-007/21; Gradnja mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici CE5052 na R2-423/1281 v km 2,067
01.04.2021JN007739/2020-X01/2021, Storitve: D-104/20; Izdelava PZI: Rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Idrija - Godovič od km 5,000 do km 5,500
01.04.2021JN000734/2021-X01/2021, Gradnje: D-023/21; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2021
01.04.2021JN007988/2020-X01/2021, Gradnje: D-004/21; Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4.060 do km 4.280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0.060 do km 0.125 (odsek 4)
02.04.2021JN000394/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba pasivne protihrupne zaščite na stanovanjskih stavbah ob železniški progi št. 30 na odseku med Celjem in Mariborom
02.04.2021JN000293/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje
07.04.2021JN007777/2020-X01/2021, Gradnje: D-128/20; Ureditev odvodnjavanja na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja od km 11.990 do km 12.980
07.04.2021JN000483/2021-X01/2021, Gradnje: D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180
09.04.2021JN000503/2021-X01/2021, Gradnje: D-016/21; Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob Ribče, v km 3,670
12.04.2021JN008052/2020-X01/2021, Gradnje: D-005/21; Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec
12.04.2021JN000997/2021-X01/2021, Gradnje: D-025/21; Sanacija usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava - Rogoznica od km 4,690 do km 4,740
12.04.2021JN007671/2020-X01/2021, Gradnje: D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m
12.04.2021JN007511/2020-X01/2021, Gradnje: D-127/20; Pasivna protihrupna zaščita ob cesti R2-430/0279 Slovenske Konjice, od km 0,000 do km 0,816.
14.04.2021JN001357/2020-X02/2021, Storitve: D-015/20; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji obvoznice Kidričevo
15.04.2021JN000120/2021-X01/2021, Gradnje: D-008/21; Nadomestna gradnja prepusta preko Bodonskega potoka MS5072 na R3-716/5637 v km 3,819
19.04.2021JN001074/2021-X01/2021, Gradnje: D-028/21; Obnova vozišča R3 636/1126 Lipnica - Gobovce od km 1.170 do km 2.340 in od km 3.336 do km 4.020
19.04.2021JN007776/2020-X01/2021, Gradnje: D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420
28.04.2021JN007593/2020-X01/2021, Gradnje: D-116/20; Sanacija plazu na cesti R3-716/5637 Lemerje - Grad (Radovci) v km 8,200 do km 8,320
29.04.2021JN000339/2021-X01/2021, Storitve: D-009/21; PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0133) čez Sočo v Mostu na Soči na R3-603/1041 v km 0,130
30.04.2021JN004038/2020-X01/2021, Gradnje: D-068/20; Sanacija plazu »Andraž« na cesti R3-694/1268 Velenje Polzela Dobrteša vas od km 6,910 do km 7,085
04.05.2021JN008050/2020-X01/2021, Gradnje: D-003/21; Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248
04.05.2021JN001240/2021-X01/2021, Gradnje: D-029/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica
04.05.2021JN000645/2021-X01/2021, Gradnje: D-018/21; Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il. Bistrica-Jelšane, od km 4.305 do km 5.235, dolžina 930 m
07.05.2021JN007806/2020-X01/2021, Storitve: D-126/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-6941268 Velenje-Dobrteša vas
11.05.2021JN001397/2021-X01/2021, Storitve: D-31/21- Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1.etapa od km 5.430 do km 7.230
18.05.2021JN000586/2021-X01/2021, Gradnje: D-019/21; Rekonstrukcija državne ceste R1-219/1237 Poljčane - Podplat od km 1,760 do km 2,160 v dolžini 400 m pri kamnolomu Poljčane
19.05.2021JN005630/2020-X01/2021, Gradnje: D-097/20; Ureditev območja križišča na DC G1-5/0335 Impoljca-Brestanica, odsek 0361 Brestanica-Krško in R2-422/1333 Podsreda-Brestanica - križišče Brestanica
20.05.2021JN000395/2021-X01/2021, Gradnje: D-014/21; Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota - MP PLač v km 4,500
20.05.2021JN000690/2021-X01/2021, Gradnje: D-021/21; Postavitev dodatnih elementov za vodenje in usmerjanje motoristov skozi krivine na DC R1-214/1156 in 1157 Kočevje - Stari Log - Dvor
25.05.2021JN001484/2021-X01/2021, Gradnje: D-33/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R1-217, odsek 1209 Brezovica-Kanižarica od km 16.200 do km 17.075
25.05.2021JN001734/2021-X01/2021, Gradnje: D-36/21; Obnova vozišča državne ceste R2-425/1266 Šentvid - Šoštanj od km 12.640 do km 13.040.
27.05.2021JN001696/2021-X01/2021, Gradnje: D-27/21; Rezkanje, izravnava, preplastitev G2-111/373, Ruda(Izola) - Valeta na stacionaži: od: 2320m do: 3020m
27.05.2021JN000378/2021-X01/2021, Gradnje: D-013/21; Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
04.06.2021JN001405/2021-X01/2021, Storitve: D-30/21 -Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 0+640 do km 1+280 in od 1+600 do km 2+900 skozi naselje Markišavci
04.06.2021JN001209/2021-X01/2021, Gradnje: D-020/21; Preplastitev regionalne ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 13,200 do km 14,400
08.06.2021JN002100/2021-X01/2021, Gradnje: D-42/21; Obnova vozišča na cesti R3-683, odsek 1169 Lesično - Golobinjek, od km 8,290 do km 10,250
08.06.2021JN002111/2021-X01/2021, Gradnje: D-39/21; Sanacija plazu »Trate 2« na cesti R2-433/1289 Trate - Most čez Muro v km 1,890
08.06.2021JN001288/2021-X01/2021, Gradnje: D-026/21; Sanacija usada na nasipni brežini na cesti RT-912/7302 Zali Log -Davča v km 6,360
16.06.2021JN000979/2021-X01/2021, Storitve: D-024/21; PZI: PZI za protihrupne ograje predvidene v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP sklop »A« DRSI.
16.06.2021JN002107/2021-X01/2021, Gradnje: D-41/21; Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka Jezero v km 3,220
18.06.2021JN002567/2021-X01/2021, Gradnje: D-50/21; Sanacija plazu »Movže« na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200
24.06.2021JN002043/2021-X01/2021, Gradnje: D-37/21; Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780
24.06.2021JN002130/2021-X01/2021, Gradnje: D-40/21; Obnova vozišča na cesti R3-686/1279 Žiče-Dramlje, od km 0,500-1,300 in 3,248-3,838 in na cesti R3-688/1418 Žiče od km 0,280-0,550
29.06.2021JN002408/2021-X01/2021, Gradnje: D-46/21; Ureditev območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m - Radomerje (MVSPN)
29.06.2021JN001661/2021-X01/2021, Gradnje: D-34/21; Sanacija plazu "Knezdol" na cesti R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje od km 14,490 do km 14,680
30.06.2021JN003235/2021-X01/2021, Gradnje: D-64/21; Preplastitev vozišča na cesti RT 905/1097 Mrzli Studenec-Jereka, od km 8.400do km 9.160 in od km 10.570 do km 11.500
02.07.2021JN003318/2021-X01/2021, Gradnje: D-62/21; Ureditev ceste RT 906/1110 Mrzli Studenec - Rudno Polje od km 4,720 do km 5,840
02.07.2021JN001402/2021-X01/2021, Storitve: D-32/21; Izdelava PZI ureditve ceste R2-443/1320 Lendava Pince, od km 0+000 do km 1+000
05.07.2021JN002710/2021-X01/2021, Gradnje: D-52/21; Ureditev avtobusnega postajališča in ceste s prepustom na R2-419/1205 v kraju Dobe v občini Kostanjevica na Krki
07.07.2021JN001697/2021-X01/2021, Gradnje: D-35/21; Rekonstrukcija ceste R3-664/2501,od km21+225 do km21+555 - Šmihelska cesta v Novem mestu od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu
08.07.2021JN002619/2021-X01/2021, Gradnje: D-47/21; Preplastitev regionalne ceste R3-725, odsek 5672 Martjanci - Sebeborci od km 0.680 do 1.620 in od 2.290 do km 3.167
13.07.2021JN002179/2021-X01/2021, Storitve: D-44/21; Izdelava PZI ureditve R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselje Krašči
15.07.2021JN003434/2021-X01/2021, Gradnje: D-66/21; Preplastitev vozišča ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje od km 13.650 do km 14.900.
15.07.2021JN003439/2021-X01/2021, Gradnje: D-63/21; Obnova vozišča, cesta RT-924/ 3559 Podlom Kranjski Rak - Luče, od km 8,190 8,630; 12,000 12,540; 13,300 14,100.
15.07.2021JN003202/2021-X01/2021, Gradnje: D-60/21; Ureditev območja križišča na DC R1-232, odsek 1315 Petrovci - Martjanci, od km 14,820 do km 15,220 - križišče Sebeborci (MVSPN)
16.07.2021JN002765/2021-X01/2021, Gradnje: D-54/21; Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950
19.07.2021JN003211/2021-X01/2021, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV V OKVIRU VARNOSTNO-TEHNIČNE NADGRADNJE ŽELEZNIŠKEGA PREDORA KARAVANKE
19.07.2021JN001145/2021-X01/2021, Storitve: D-022/21; PZI JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE MESTA KOBARID
20.07.2021JN002715/2021-X02/2021, Gradnje: D-53/21; Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050
21.07.2021JN000866/2021-X01/2021, Storitve: Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge št. 50 na odseku Ljubljana Brezovica s TSI in nacionalnimi predpisi
27.07.2021JN001890/2021-X01/2021, Storitve: D-38/21; Izdelava PZI rekonstrukcije ceste RT-921/4306 Kandrše-Vače-Sp.Hotič, od km 2.550 do 4.820, ureditev ceste skozi Vače
02.08.2021JN003956/2021-X01/2021, Gradnje: D-67/21; Ojačitev regionalne ceste R1-225/1359 Duplica-Kamnik od km 1,850 do km 3,250.
09.08.2021JN003951/2021-X01/2021, Gradnje: D-71/21; Ureditev odseka»črne točke«Slivnica-Slov.Bistrica,na državni cesti R2-430,odsek 0274 Slivnica-Slov.Bistrica, od km 0,802 do km 1,187 (pri pokopališču)
11.08.2021JN003085/2021-X01/2021, Storitve: D-56/21; PZI - Sanacija plazu in rekonstrukcija ceste R3-744/2346 Štore - Svetina - Laško od km 3,970 do km 4,500
13.08.2021JN003950/2021-X01/2021, Storitve: D-68/21; Študija hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih PHO ob pomembnih c. v upravljanju DRSI na območju Ljubljane z okolico
13.08.2021JN002759/2021-X01/2021, Gradnje: D-51/2021; Sanacija usada in nasipnih brežin "Pavlova vas" na cesti R3-677/2202 Pišece - Zg. Pohanca - Krško od km 0,730 do km 1,00
13.08.2021JN003992/2021-X01/2021, Gradnje: D-74/21; Preplastitev R3-711/9017, Rače-Šikole na stacionaži od 4485 m do 5608 m
17.08.2021JN002378/2021-X01/2021, Gradnje: D-43/21; Obnova vozišča DC G1-1/0241 Dravograd - Radlje od km 0.000 do km 0.965
17.08.2021JN004240/2021-X01/2021, Gradnje: D-73/21; Zalivanje reg in razpok na državnih cestah v RS v letu 2021
18.08.2021JN004480/2021-X01/2021, Gradnje: D-75/21; Sanacija ceste R2-449/129 Priključek Rondo Pesnica, od km 0.000 do km 0.422
20.08.2021JN003908/2021-X01/2021, Gradnje: D-70/21; Sanacija območja plazenja »Marija Reka« na cesti R2-427/1351 Latkova vas Trbovlje od km 8,380 do km 8,670
20.08.2021JN004669/2021-X01/2021, Gradnje: D-79/21; Preplastitev ceste R3-612, odsek 1042 Plave - Gonjače, od km 0,800 do km 1,200
23.08.2021JN004608/2021-X01/2021, Gradnje: D-77/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R2-423/1282 Lesično-Podsreda od km 5.000 do km 7.000
02.09.2021JN003752/2021-X01/2021, Gradnje: D-69/21; Sanacija ceste R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica, od km 2,192 do km 2,860
02.09.2021JN003302/2021-X01/2021, Gradnje: D-61/21; Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670
06.09.2021JN004613/2021-X01/2021, Gradnje: D-78/21; Preplastitev ceste R2-408, odsek 1375 Žiri-Trebija od km 4,000 do 4,850
08.09.2021JN004866/2021-X01/2021, Gradnje: D-81/21; Preplastitev vozišča na cesti R2-439/1305 Sv. Jurij ob Ščavnici-Cerkvenjak, od km 2.611 do 5.050
13.09.2021JN005374/2021-X01/2021, Storitve: D-93/21; Panoramski video posnetek G + R državnih cest
13.09.2021JN005035/2021-X01/2021, Gradnje: D-83/21; Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč AP Dovže, na državni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec-Zg. Dolič, km 6.990do km 7.318
23.09.2021JN004619/2021-X01/2021, Storitve: D-65/21; PZI - Sanacije plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla od km 13,000 do km 14,000 - ponovno
28.09.2021JN005408/2021-X01/2021, Gradnje: D-84/21; Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na cesti RT-912/3105 Novaki-Cerkno od km 4,750 do km 4,880 ponovno
06.10.2021JN005223/2021-X01/2021, Gradnje: D-72/21; Ureditev DKP v Savinjski regiji: Ureditev DKP R28 odsek Podsreda - Železno
07.10.2021JN005319/2021-X01/2021, Storitve: D-88/21; Študija hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih PHO ob pomembnih cestah v upravljanju DRSI na območju Celja, Maribora in Ptuja z okolico
07.10.2021JN005394/2021-X01/2021, Storitve: D-89/21; Izvajanje zunanje kontrole kvalitete v sklopu rekonstrukcije R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci (Rankovci), od km 3,650 do km 10,900
13.10.2021JN005523/2021-X01/2021, Gradnje: D-91/21; Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem (zaledne/obcestne)R3-705/1432 RušePuščava od km 5,771 do km 6,027 (Falske pečine)
14.10.2021JN005569/2021-X01/2021, Gradnje: D-95/21; Ureditev regionalne ceste R3-644/1356 Ljubljana (Šmartinska c.) - Šentjakob - padavinska kanalizacija
18.10.2021JN005289/2021-X01/2021, Gradnje: D-85/21; Ureditev hodnika za pešce ob DC G1-5/0360 od km 0.260 do km 0.500 in ob LC 342051 od km 0.000 do km 0.333 v naselju Radeče
21.10.2021JN005331/2021-X01/2021, Gradnje: D-87/21; Razširitve hodnikov mostu čez Savinjo CE0010 in na podvozu JP pri Šempetru in izgradnja hodnikov ob R2-447/0288 med km 0,070 in km 0,400
26.10.2021JN004535/2021-X01/2021, Gradnje: D-76/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-733/5831 Vavta vas Dolenjske Toplice Podturn, od km 5,384 do km 6,224 z izgradnjo hodnika za pešce
27.10.2021JN005687/2021-X01/2021, Storitve: D-82/21; Zunanja kontrola kvalitete pri rekonstrukciji ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
27.10.2021JN005013/2021-X01/2021, Gradnje: D-80/21; Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050
29.10.2021JN005636/2021-X01/2021, Gradnje: D-97/21; Krožno križišče Smlednik na DC R2-413/1079 Zbilje-Vodice v km 1,926
02.11.2021JN006528/2021-X01/2021, Storitve: D-99/21; Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami
08.11.2021JN005886/2021-X01/2021, Gradnje: D-100/21; Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku na R1-204/1012 v km 8,260
17.11.2021JN006472/2021-X01/2021, Storitve: D-107/21; Izdelava študije variant / predinvesticijske zasnove za obvozno cesto Ribnica
17.11.2021JN005975/2021-X01/2021, Gradnje: D-102/21; Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na državni cesti R3-635/1122 Kropa Rudno od km 8,953 do km 9,116
17.11.2021JN006483/2021-X01/2021, Gradnje: D-108/21; Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico (LJ0116) na RT-923/1087 Stahovica Kamniška Bistrica v km 8,100
18.11.2021JN006397/2021-X01/2021, Storitve: D-106/21; PZI rekonstrukcija regionalne ceste R3-633/1099 Bitnje-Jereka, od km 0,050 do km 1,850
22.11.2021JN005637/2021-X01/2021, Gradnje: D-92/21; Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkovnik v Vuzenici na cesti R3-702/2704 v km 7,000
22.11.2021JN005638/2021-X01/2021, Gradnje: D-96/21; Rekonstrukcija mostu čez potok pri Dornavi (PT0338) na R3-713/4910 od km 23+000 do km 23+300
25.11.2021JN005492/2021-X01/2021, Storitve: D-94/21; Izdelava IZP in PZI ureditve glavne ceste G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, od km 1+500 do km 3+700 (Loperšice)
01.12.2021JN006802/2021-X01/2021, Storitve: D-110/21; ZKK: Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920
03.12.2021JN006826/2021-X01/2021, Storitve: D-112/21; ZKK za OBVO Vodice
08.12.2021JN005129/2021-X01/2021, Storitve: D-86/21; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-701/1270 Ruta Pesek, od km 5+979 do km 7+700
08.12.2021JN007199/2021-X01/2021, Gradnje: D-116/21; Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo GO0037 na G2-102/1006 v km 10,335 pri Peršetih
08.12.2021JN005493/2021-X01/2021, Storitve: D-90/21; Sprememba projekta za izvedbo PZI ureditve glavne ceste G1-1/0245 Ruta Maribor, od km 6+300 do km 9+250 
21.12.2021JN006843/2021-X01/2021, Gradnje: D-113/21; Izgradnja otoka za umirjanje prometa na DC R3-710 Maribor-Ptuj, odsek 1292 Maribor-Dvorjane, od km 4,762 do km 4,980
24.12.2021JN007186/2021-X01/2021, Gradnje: D-118/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-417/4326 Tihaboj - Mirna od km 10.000 do km 10.240
28.12.2021JN005831/2021-X01/2021, Storitve: D-98/21; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave Huda luknja
29.12.2021JN007670/2021-X01/2021, Gradnje: D-121/21; Ureditev križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora v km 1+690 v kraju Kranjska Gora
10.01.2022JN007784/2021-X01/2022, Storitve: D-128/21 ; ZKK za križišče Betin
11.01.2022JN007513/2021-X01/2022, Storitve: D-122/21; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v LETU 2021 - redni (letni) in glavni pregledi
14.01.2022JN007897/2021-X01/2022, Gradnje: D-131/21; Izvedba obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200
14.01.2022JN007365/2021-X01/2022, Storitve: D-119/21; Izdelava IZP in PZI R1-229/1417, od km 1+550 do km 2+087, R1-229/1286, od km 0+000 do km 0+416 in R3-712/1331, od km 19+745 do km 21+208, 1 in 2 etapa
14.01.2022JN006252/2021-X01/2022, Blago: D-103/21; Dobava in montaža prikazovalnikov hitrosti na 22 lokacijah
27.01.2022JN007645/2021-X01/2022, Gradnje: D-123/21; Ureditev hodnika za pešce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 0,646 do km 0,670 v naselju Studeno
27.01.2022JN007911/2021-X01/2022, Gradnje: D-132/21; Nadomestna gradnja nadvoza čez železniško progo pri Rakitovcu (KP0106) na R3-624/3721 v km 10,800
03.02.2022JN006786/2021-X01/2022, Storitve: D-111/21; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje
04.02.2022JN007361/2021-X01/2022, Gradnje: D-120/21; Preplastitev ceste R3-691, odsek 6251 Zavrč-Drenovec od km 0,460 do km 1,890
15.02.2022JN007898/2021-X01/2022, Storitve: D-129/21; PZI - Sanacija plazu "Dražgoše" in rekonstrukcija ceste R3-635/1122 Lipnica - Kropa - Rudno od km 12,500 do km 12,930 - PONOVNO
21.02.2022JN007498/2021-X01/2022, Storitve: D-126/21; IZP Ureditev R2-452/0368, Hrušica-Javornik, od km 2.968-km 6.400 in R2- 452/0206, Javornik-Žirovnica, od km 0.000-km 1.600
21.02.2022JN000056/2022-X01/2022, Gradnje: D-1/22; Krožno križišče Šobec na DC R1-209/1088 Lesce - Bled v km 1,206
21.02.2022JN000086/2022-X01/2022, Storitve: D-105/21; ZKK pri gradnji kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
21.02.2022JN006752/2021-X01/2022, Gradnje: D-109/21; Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610
24.02.2022JN008539/2021-X01/2022, Gradnje: D-6/22; Ojačitev regionalne ceste R2-426/7949 Gorenje - Rečica - Letuš od km 0,070 do km 1,100
25.02.2022JN008344/2021-X01/2022, Gradnje: D-3/22; Ureditev regionalne ceste R3- 641/1369 Ljubljanica - Ljubljana od km 10.600 do km 10.750
25.02.2022JN008375/2021-X01/2022, Gradnje: D-2/22; Ureditev križišča na R3-641/1369 z LC 067091 in hodnika za pešce od km 8.850 do km 8.970 v Polhovem Gradcu
25.02.2022JN008774/2021-X01/2022, Gradnje: D-10/22; Sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin vodotoka ob cesti R2-424/1166 Boštanj - Planina od km 18,168 do km 18,335
07.03.2022JN008413/2021-X01/2022, Storitve: Strokovna pomoč pri pripravi metodoloških izhodišč, pregledu ponudb in izvedbi poračunov za storitve prevoza potnikov v železniškem prometu ter storitve upravljavca JŽI
08.03.2022JN000113/2022-X01/2022, Storitve: D-11/22; PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcijo ceste R3-647/1368 od km 1,080 do km 4,135 - LIFE AMPHICON Radensko polje
10.03.2022JN008039/2021-X01/2022, Gradnje: D-130/21; Rekonstrukcija nadvoza (LJ0143) v Brinju na G2-108/1181 v km 1,380
14.03.2022JN008576/2021-X01/2022, Gradnje: D-4/22; Dravska kolesarska pot D3: Sanacija javne kolesarske poti KJ 982 801 v dolžini 490 m v občini Hajdina
21.03.2022JN007512/2021-X01/2022, Gradnje: D-124/21;  Rekonstrukcija dveh prepustov in ureditev križišča  Gaberšek  na R3-721/1317 Gornji Petrovci Kuzma v km 16,399 
21.03.2022JN008146/2021-X01/2022, Gradnje: D-133/21; Nadomestna gradnja mostu (MB0379) čez Brestrniški potok na RT-937/8710 v km 4,240
21.03.2022JN008257/2021-X01/2022, Storitve: D-138/21; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj, od km 9.200-km 12.800 (etapi 1 in 2)
21.03.2022JN008852/2021-X01/2022, Gradnje: D-7/22; Nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica na R2-414/1349 Kamnik - Ločica v km 27,322 (CE0159)
28.03.2022JN000382/2022-X01/2022, Gradnje: D-18/22; Rehabilitacija mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu (MB0024) na R2-454/1400 v km 3,040
28.03.2022JN008599/2021-X01/2022, Gradnje: D-8/22; Sanacija 12. kampade brežine pod gradom Borl ob cesti R1-228/1291 SPUHLJA-ZAVRČ v km 8,950
01.04.2022JN000823/2022-X01/2022, Gradnje: D-26/21; Nadomestna gradnja nadvoza (KP0079) čez železnico pri Ravbarkomandi na RT-914/1372 v km 0,120
06.04.2022JN008184/2021-X01/2022, Storitve: D-135/21; PZI - Sanacija zidov, brežin in rekonstrukcija ceste R1-201/0201 Korensko sedlo - Podkoren od km 1.850 do km 2.640
07.04.2022JN000827/2022-X01/2022, Gradnje: D-33/22; Obnova vozišča na cesti 443/322, Črenšovci-Dolnji Lakoš od km 3.270 do km 5.700
20.04.2022JN001115/2022-X01/2022, Gradnje: D-48/22; Zalivanje reg in razpok na državnih cestah v RS v letu 2022
22.04.2022JN008126/2021-X01/2022, Storitve: D-136/21; PZI - Sanacija zidov, brežin in rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič od km 7,800 do km 8,280
22.04.2022JN001367/2022-X01/2022, Gradnje: D-58/22; Ureditev krožnega križišča Col na R1-207/1058 v km 9,330 in RT-936/1063
26.04.2022JN001107/2022-X01/2022, Gradnje: D-38/22; Rekonstrukcija mostu čez kanal HE Formin v Markovcih (PT0160) na R1-228/1291 v km 3,150
03.05.2022JN008592/2021-X01/2022, Storitve: Izdelava elaborata pasivne protihrupne zaščite na območju občine Litijaob glavni železniški progi št. 10
04.05.2022JN001278/2022-X01/2022, Gradnje: D-55/22; Obnova vozišča na cesti G2-108/1182 Ribče-Litija, od km 7.170 do km 7.960
06.05.2022JN001310/2022-X01/2022, Gradnje: D-56/22; Obnova vozišča na cesti RT-932/6924 Slovenj Gradec-Pungart, od km 12.730 do km 15.150
06.05.2022JN001177/2022-X01/2022, Storitve: D-37/22; PZI ureditve regionalne ceste R2-413/1079 Zbilje-Vodice, od km 2+990 do km 4+150 z ukrepi za prehajanje dvoživk skozi naselje Hraše
09.05.2022JN000807/2022-X01/2022, Storitve: D-27/22; Izvajanje ZKK pri izgradnji kolesarskih povezav in ureditvi ceste R2-420/1335 Brežice - Dobova od km 0+000 do km 4+700
09.05.2022JN001351/2022-X01/2022, Gradnje: D-50/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-715/5645 M.Sobota-Skakovci od km 2.850 do km 3.900
09.05.2022JN001024/2022-X01/2022, Gradnje: D-35/22; Sanacija plazu »Šentilj« na cesti R2-438/1306 Šentilj - Trate od km 0,640 do km 0,710
11.05.2022JN001051/2022-X01/2022, Gradnje: D-41/22; Ureditev regionalne ceste R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek od km 4,890 do km 5,860 ter ureditev hodnika za pešce z AP v naselju Pristava
11.05.2022JN001123/2022-X01/2022, Storitve: D-25/22; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 5
11.05.2022JN001645/2022-X01/2022, Gradnje: D-69/22 ; Obnova vozišča na delih odsekov ceste R1-210/1105 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko in R1-210/1106 Sp. Jezersko - Preddvor
13.05.2022JN001400/2022-X01/2022, Gradnje: D-42/22; Sanacija plazu nad cesto R3-638/1132 Begunje - Bistrica (Tržič) od km 8,020 do km 8,100
17.05.2022JN000648/2022-X01/2022, Storitve: D-21/22; Izdelava PZI obnove glavne ceste G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, od km 4+790 do km 9+100 (Obrež)
17.05.2022JN000638/2022-X01/2022, Gradnje: D-19/22; Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
17.05.2022JN000518/2022-X01/2022, Storitve: D-22/22; IZP in PZI ureditve para avtobusnih postajališč Zeče na državni cesti R2-430/0280 (Sl. Konjice - Stranice) od km 1,100 do km 1,300 (MVSPN)
17.05.2022JN001358/2022-X01/2022, Gradnje: D-54/22; Ureditev krožnega križišča "Sv. Trojica" in para avtobusnih postajališč na DC R2-433/1287 Senarska-Lenart, od km 0,297 do km 0,507
18.05.2022JN001573/2022-X01/2022, Gradnje: D-61/22; Rekonstrukcija mostov čez Orehovico (LJ0198, LJ0199) na R1-221/1227 in Rehabilitacija mostu čez Medijo (LJ0186) na R1-221/1218 v Izlakah
23.05.2022JN001095/2022-X01/2022, Gradnje: D-43/22; Izvedba sanacije vozišča na cesti R3-658, odsek 1433 Stari trg - Brezovica od km 0,400 do km 1,750
25.05.2022JN001778/2022-X01/2022, Gradnje: D-72/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-698/6505 Mežica-Reht, od km 0.900 do km 2.725
27.05.2022JN001838/2022-X01/2022, Gradnje: D-78/22; Obnova vozišča na delih odseka R1-202/0234 Državna meja - Rateče in odseka R1- 201/ 0202 Podkoren - Kranjska Gora
30.05.2022JN002429/2022-X01/2022, Gradnje: D-92/22; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 7.100 do km 10.167
30.05.2022JN001382/2022-X01/2022, Gradnje: D-28/22; Pasivna protihrupna zaščita stavb ob R1-211/0212 Jeprca - LJ (Šentvid) od km 7,895 do km 8,815.
30.05.2022JN000166/2022-X01/2022, Storitve: D-12/22; ZKK pri gradnji kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
01.06.2022JN002069/2022-X01/2022, Storitve: D-79/22; Novelacija in dopolnitev projekta PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta, od km 3+600 do km 4+840
01.06.2022JN001711/2022-X01/2022, Storitve: D-70/22; PZI ureditve regionalne ceste R2-411/1428 Polica-Podtabor od km 4+600 do km 5+090 skozi naselje Bistrica
01.06.2022JN001739/2022-X01/2022, Storitve: D-66/22; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R1-225/1246 Soteska-Šentrupert od km 1+960 do km 2+910
02.06.2022JN001022/2022-X01/2022, Gradnje: D-24/22; Označitev in ureditev kolesarskih povezav: Označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja (GKO)
03.06.2022JN001417/2022-X01/2022, Gradnje: D-53/22; REKO KRIŽ R1-229/1286 z R3-745/4116, REKO R3-745/4116, v dolžini 446m (Janežovci), izgradnja AP ob R3-745/4116 in izgradnja DKP ob R1-229/1286
03.06.2022JN000329/2022-X01/2022, Gradnje: D-13/22; Rekonstrukcija mostu čez Bolsko pri Brodeh (CE0014) v km 8.760 in nadomestna gradnja mostu čez Bolsko pri Brodeh (CE0015) v km 9,050 na R2-447/290
03.06.2022JN001292/2022-X01/2022, Gradnje: D-39/22; Nadomestna gradnja mostu čez Bodonski potok (MS0329) v Zenkovcih na R3-716/5637 v km 2,283
08.06.2022JN000853/2022-X01/2022, Gradnje: D-31/22; Rekonstrukcija regionalne ceste  R3-653/1364 v naseljih Hrib-Loški Potok in Travnik
08.06.2022JN001397/2022-X01/2022, Gradnje: D-57/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-721/1317 Petrovci-Kuzma, od km 0.500 do km 7.300 v skupni dolžini 4.451 m
08.06.2022JN001486/2022-X01/2022, Storitve: D-59/2022 ; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave na odseku Velenje-Mozirje
13.06.2022JN000597/2022-X01/2022, Gradnje: D-15/22; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste R3-730/4104 Žice-Sv.Ana-Zgornja Ščavnica, od km 0,000 do km 2,489
14.06.2022JN002107/2022-X01/2022, Gradnje: D-84/22; Rekonstrukcija vozišča regionalne ceste R3-734 odsek 4121, Vitomarci-Gabrnik od km 0,500 do km 4,520
17.06.2022JN001178/2022-X01/2022, Gradnje: D-49/22; Rekonstrukcija nadvoza (GO0066) čez železnico v Volčji Dragi na R1-204/1012 v km 3,130
17.06.2022JN002144/2022-X01/2022, Gradnje: D-87/22; Ureditev ceste R1-207/1413 Col - Ajdovščina od km 8+160 do km 8+620 in rušenje objekta v km 7,500
20.06.2022JN001531/2022-X01/2022, Storitve: D-47/22; PZI Ureditev G2-107/1274, Celje-Šentjur, od km 0.600-km 2.000 in IZP od km 2.000-km 2.600, Kidričeva ulica v Celju
20.06.2022JN002680/2022-X01/2022, Gradnje: D-100/22; Ureditev ceste R3-614/1550 Vrtojba - Gornji Miren od km 0.000 do km 0.570
20.06.2022JN000328/2022-X01/2022, Gradnje: D-14/22; Rekonstrukcija mostu čez Savo v Sevnici (NM0104) na R2-424/1160 v km 0,050
20.06.2022JN000893/2022-X01/2022, Gradnje: D-29/22; Ureditev krožnega križišča na RT-934/6840 Sežana-Lipica-Lokev z R1-205/1026 Divača-Lokev-Lipica v km 4.800 v Lokvi
20.06.2022JN002693/2022-X01/2022, Gradnje: D-93/22; Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje in zaščito motoristov R2-427, odsek 1351 - Prebold - Marija Reka in Podmeja - Trbovlje
20.06.2022JN002401/2022-X01/2022, Gradnje: D-94/22; Postavitev dodatnih elementov za vodenje in zaščito motoristov na DC R1-203/1004 Žaga - Kobarid, med km 0,5+200 in km 13,0+230 v dolžini 12,530 m
22.06.2022JN002300/2022-X01/2022, Gradnje: D-90/22; Preplastitev vozišča na cesti G2-105/255 NM (Krka-Revoz) od km 0.250 do km 1.700
24.06.2022JN002513/2022-X01/2022, Gradnje: D-95/22; Obnova ceste R3-723, odsek 5691 Šalovci-Čepinci na stacionaži od km 0.500 do km 2.155 in od km 4.500 do km 6.200
28.06.2022JN001350/2022-X01/2022, Gradnje: D-36/22; Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem na brežinah v dolini Drave na G1-1/0241, G1-1/0243, G1-1/0244, G1-1/0245 (nivo 1 in 2)
28.06.2022JN002306/2022-X01/2022, Gradnje: D-83/22; Preplastitev ceste R1-228, odsek 1291, Spuhlja-Zavrč od km 8,340m do 9,390m
29.06.2022JN001721/2022-X01/2022, Storitve: Zajem podatkov in izdelava geodetskih podlag za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje železniške proge št. 80 na odseku Ivančna Gorica - Ljubljana
30.06.2022JN002003/2022-X01/2022, Blago: D-71/22; Oprema za zaščito, reševanje in pomoč v predorih na G in R cestah
30.06.2022JN002710/2022-X01/2022, Gradnje: D-99/22; Obnova vozišča na R3-643, odsek 1362, Rakitna-Cerknica med km 14.290 in km 16.830
05.07.2022JN008379/2021-X01/2022, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Ljubljana Rudnik
06.07.2022JN003295/2022-X01/2022, Gradnje: D-121/22; Izdelava podhodov za dvoživke na cesti R1-211/211 Kranj (Labore) - Jeprca med km 6.120 in km 7.920
06.07.2022JN001841/2022-X01/2022, Gradnje: D-74/22; Ureditev prehoda za pešce z umestitvijo prometno-arhitekturne ureditve v območju šole v Vinici,RT-919/1343 Vinica-Stari trg med km 0,0 in km 0,5 - 75m
06.07.2022JN002586/2022-X01/2022, Gradnje: D-97/22; Sanacija drsnih vozišč državnih cest v letu 2022
08.07.2022JN002026/2022-X01/2022, Storitve: Zajem podatkov in izdelava geodetskih podlag za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška-Kamnik Graben
11.07.2022JN002454/2022-X01/2022, Gradnje: D-89/22; Izgradnja peščevih in kolesarskih površin ob regionalni cesti R2-419/1204 od km 2+724 do km 3+845 od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek
11.07.2022JN000999/2022-X01/2022, Gradnje: D-30/22; Ureditev regionalne ceste R3-610/1371 Marof-Žiri od km 9.850 do km 10.466 v Žireh
12.07.2022JN002709/2022-X01/2022, Gradnje: D-98/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-652/1457 Moravče-Čatež-Trebnje, od km 7.135 do km 12.067
12.07.2022JN001940/2022-X01/2022, Gradnje: D-76/22; Sanacija plazu pod pilotno steno na Klemenčem na cesti RT-927/5502 Žibovt-Sv. Duh-Podolševa od km 2,840 do km 2,881
12.07.2022JN001722/2022-X01/2022, Gradnje: D-63/22; Sanacija plazu "Planinski vrh" na cesti R3-682/1441 Loke - Ledinščica od km 5,407 do km 5,457
13.07.2022JN002339/2022-X01/2022, Storitve: D-85/22; PZI ureditve para avtobusnih postajališč Saksid na državni cesti R1-204/1013, od km 1,850 do km 2,230
20.07.2022JN002035/2022-X01/2022, Gradnje: D-80/22; Ureditev križišča cest R1-227/1264 Ravne - Kotlje, R1-227/1423 Kotlje - Slovenj Gradec in dveh lokalnih cest (KRIŽ Kotlje)
20.07.2022JN003309/2022-X01/2022, Gradnje: D-120/22; Postavitev dodatnih elementov za vodenje in zaščito motoristov na DC G2-105/0256 Novo mesto (Revoz) - Metlika
22.07.2022JN001897/2022-X01/2022, Storitve: D-75/22; Izdelava Idejne zasnove (IZP) in projekta za izvedbo (PZI) ureditve R2-438/1307 Trate - Gornja Radgona od km 0+000 do km 6+140
22.07.2022JN002892/2022-X01/2022, Gradnje: D-104/22; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti RT-919, odsek 1466 Žuniči - Vinica od km 2,700 do km 4,360.
25.07.2022JN003447/2022-X01/2022, Gradnje: D-126/22; Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane-Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095
25.07.2022JN002914/2022-X01/2022, Storitve: D-105/22; Izdelava PZI državne ceste R2-432/1284 Rogatec-Majšperk, od km 12+990 do km 14+500 skozi naselje Preša
26.07.2022JN003793/2022-X01/2022, Storitve: D-129/22; ZKK pri rekonstrukciji R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave
28.07.2022JN003087/2022-X01/2022, Gradnje: D-106/22; Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora-Erika od km 0.037 do km 1.810
28.07.2022JN003171/2022-X01/2022, Gradnje: D-108/22; Ureditev državne ceste R3-644/1356 Ljubljana (Šmartinska c.) - Šentjakob od km 0.895 do km 2.250
03.08.2022JN003106/2022-X01/2022, Gradnje: D-109/22; Postavitev ukrepov za motoriste na DC R2-409 in R1-208 - Dekani
05.08.2022JN002214/2022-X01/2022, Gradnje: D-86/22; Sanacija zidov in ureditev odvodnjavanja »Podkraj« na cesti R3-621/1412 Podkraj - Col v km 15,300
08.08.2022JN002893/2022-X01/2022, Storitve: D-96/22; Izdelava projekta PZI za ureditev križišča na regionalni cesti R1-231/1323 Razkrižje - Stročja vas v km 0+900
09.08.2022JN003563/2022-X01/2022, Gradnje: D-119/22; Postavitev dodatnih elementov za vodenje motoristov na DC R1-210/1105 in 1106 »Jezersko II«
09.08.2022JN003088/2022-X01/2022, Gradnje: D-111/22; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na odseku 1105 Zgornje Jezersko-Spodnje Jezersko in na odseku 1106 Spodnje Jezersko-Preddvor (NIVO 1)
10.08.2022JN000541/2022-X01/2022, Gradnje: D-17/22; Nadomestna gradnja premostitvenega objekta (MS0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910
10.08.2022JN002343/2022-X01/2022, Gradnje: D-88/22; Ureditev glavne ceste G2-104/1496 Mengeš (Slovenska cesta)
11.08.2022JN003641/2022-X01/2022, Gradnje: D-133/22; Ureditev para avtobusnih postajališč na vozišču DC R3-682, odsek 1441 Loke-Ledinščica, od km 5,910 do km 6,025
11.08.2022JN003562/2022-X01/2022, Gradnje: D-127/22; Preplastitev vozišča R3- 654/3611, Štalcerji-Kočevska Reka na stacionaži, od km 0,100 do km 1,220
22.08.2022JN002722/2022-X01/2022, Gradnje: D-91/22; Sanacija plazu Zgornja Ročica in rekonstrukcija državne ceste R3-730/4104 od km 2,520 do km 2,900
24.08.2022JN002120/2022-X01/2022, Gradnje: D-67/22; Nadomestna gradnja premostitvenega objekta čez Velko v Lenartu MB0055 na cesti R2-449/0315 v km 0,650
24.08.2022JN004097/2022-X01/2022, Gradnje: D-134/22; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-409/306 Postojna - Razdrto na treh odsekih od km 3,050 do km 4,250
24.08.2022JN003384/2022-X01/2022, Gradnje: D-118/22; Rekonstrukcija mostu čez Pogorelco v Šmartnem na R2-414/1349 Kamnik-Ločica v km 10,550
25.08.2022JN001817/2022-X01/2022, Gradnje: D-52/22; Rekonstrukcija ceste in izgradnja hodnika za pešce na G1-6/0339 Pivka - Ribnica skozi Šmihel od km 5.450 do km 6.100.
25.08.2022JN004096/2022-X01/2022, Storitve: D-148/22; PZI ureditve ceste R3-607/5723 Preval - Grgar - Čepovan na odseku od km 7+000 do km 12+000
31.08.2022JN004105/2022-X01/2022, Gradnje: Izvedba pasivne protihrupne zaščite za objekte ob glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. na odseku Zidani Most-Celje
07.09.2022JN003785/2022-X01/2022, Storitve: D-128/22; Izdelava projekta za izvedbo (PZI) ureditve priključevanja R2-431/1350 na G1-4 v naselju Gornji Dolič
07.09.2022JN003865/2022-X01/2022, Gradnje: D-138/22; Ureditev krožnega križišča na območju ceste R3-614/1054 Komen-Gorjansko od km 0+310 do km 0+500
07.09.2022JN003317/2022-X01/2022, Gradnje: D-123/22; Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič od km 4,920 do km 7,959
07.09.2022JN003804/2022-X01/2022, Gradnje: D-137/22; Protiprašna zaščita ceste RT-915/2427 Grda Draga-Pudob, od km 14.900 do km 15.600
07.09.2022JN003993/2022-X01/2022, Gradnje: D-143/22; Obnova vozišča na cesti R3-649/2915 Zagradec-Ambrus-Žvirče, od km 0.6 do km 4.515
12.09.2022JN004104/2022-X01/2022, Storitve: D-113/22; Študija variant/predinvesticijska zasnova za državno cesto na odseku Cerkno-Hotavlje (4. razvojna os)
12.09.2022JN001066/2022-X01/2022, Storitve: D-40/22; PZI - Sanacija zidov, brežin in rekonstrukcija ceste na lokaciji 'Brstnik II' na cesti R3-744/2346 Štore - Svetina - Laško od km 14,360 do km 14,500
12.09.2022JN001176/2022-X01/2022, Storitve: D-51/22; PZI - Sanacija nasipnih brežin in obnova vozišča Boharina na cesti R3-701/1430 Pesek - Rogla - Zeče od km 14,000 do km 15,020
13.09.2022JN004091/2022-X01/2022, Gradnje: D-139/22; Rekonstrukcija ceste R2-402/1426 Solkan (most)-Gonjače od km 9.600 do km 9.825 in izvedba hodnika za pešce do naselja Brestje
16.09.2022JN003494/2022-X01/2022, Gradnje: D-116/22; Sanacija plazu "Žerjavci" na cesti R2-449/0315 Lenart - Gor.Radgona v km 3,300
16.09.2022JN004682/2022-X01/2022, Gradnje: D-159/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč, od km 3.645 do km 4.270
16.09.2022JN002915/2022-X01/2022, Gradnje: D-102/22; Ureditev ceste skozi Dutovlje II. Faza
19.09.2022JN004137/2022-X01/2022, Storitve: D-114/22; Okoljsko poročilo za državno cesto na odseku Cerkno-Hotavlje (4. razvojna os)
21.09.2022JN003567/2022-X01/2022, Gradnje: D-117/22; Ureditev DC R3-647/1173 od km 0,700 do km 1,150 - vstop v naselje Grosuplje
21.09.2022JN004451/2022-X01/2022, Gradnje: D-144/22; Ureditev državne ceste R2-422, odsek 1333, med km 15+170 in km 15+300, s poudarkom na varnosti kolesarjev in pešcev - Brestanica
23.09.2022JN003405/2022-X01/2022, Storitve: Dopolnitev načrta vozne mreže za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko - optimizacija postavitve drogov in portalnih konstrukcij
26.09.2022JN004135/2022-X01/2022, Storitve: D-149/22; Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R3-660/1179 Črnomelj - Dolenjci od km 0,050 do km 0,170, pod mostom čez Dobličico
26.09.2022JN004534/2022-X01/2022, Storitve: D-161/22; ZKK pri izgradnji državne kolesarske povezave G2, odsek Soteska-Bohinjska Bistrica
26.09.2022JN003714/2022-X01/2022, Gradnje: D-132/22; Sanacija območij plazenja na cesti R3-726/1324 Stročja vas - Pavlovci v km 5,850 in v km 12,150
30.09.2022JN007133/2020-X01/2022, Gradnje: Gradnja podvoza v km 626+640 glavne železniške proge št. 20 Ljubljana - Jesenice - d.m.
17.10.2022JN003991/2022-X01/2022, Storitve: D-131/22; PZI - Sanacija usada Planinski vrh II na cesti R3-682/1441 Loke - Ledinščica od km 4,950 do km 5,050
18.10.2022JN004061/2022-X01/2022, Gradnje: D-142/22; SANACIJA BREŽIN »VRHOVO« NA CESTI R1-216/1175 KRKA - ŽUŽEMBERK OD KM 9,750 DO KM 10,200 - 1.FAZA
18.10.2022JN004400/2022-X01/2022, Gradnje: D-145/22; Izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti R2-419/1203 Soteska-Novo mesto (Topliška cesta) v naselju Novo mesto od km 12,210do km 12,760
18.10.2022JN004891/2022-X01/2022, Gradnje: D-163/22; Ureditev prehoda za pešce na državni cesti R1-214, odsek 1156 Kočevje-Stari Log, Kočevje - Stari Log, znotraj naselja Gorenje od km 1,890 do 2,110
18.10.2022JN003862/2022-X01/2022, Gradnje: D-135/2022; Nadomestna gradnja mostu čez Ročico v Žerjavci (MB0056) na cesti R2-449/0315 v km 4,380
18.10.2022JN005485/2022-X01/2022, Storitve: D-157/22; ZKK PRI NOVOGRADNJI REGIONALNE CESTE R1-210, ODSEK 1107 PREDDVOR - KRANJ, PODODSEK HOTEMAŽE - BRITOF
19.10.2022JN003199/2022-X01/2022, Storitve: D-110/22; Izvedbeni načrt za obnovo ceste in ureditve peš površin ob regionalni cesti R1-216/1175 Krka-Žužemberk, od km 4.730 do km 6.500
20.10.2022JN005650/2022-X01/2022, Gradnje: D-171/22; Ureditev avtobusnega postajališča Lipovec v območju priključka LC 870201, v km 2,100 na odseku R2-421, odsek 2506 Ručetna vas - Štrekljevec
21.10.2022JN001971/2022-X01/2022, Gradnje: D-62/22; Ureditev križišča Krška vas-Gabrovčec v Ivančni Gorici, R1-216/1367, R1-216/1175 in R3-647/1174 - krožišče Krka
24.10.2022JN005418/2022-X01/2022, Storitve: D-152/22; IZP obvoznice Volčja Draga - II. Faza
27.10.2022JN004533/2022-X01/2022, Storitve: D-156/22; PZI »Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210, odsek 1106 Spodnje Jezersko-Preddvor od km 6,050 do km 6,150«
27.10.2022JN005651/2022-X01/2022, Gradnje: D-166/22; Ureditev državne ceste R3-615/5740 Volčja Draga - Gornji Miren od km 2+135 do km 2+840
03.11.2022JN005945/2022-X01/2022, Gradnje: D-174/22; Ureditev prehoda za pešce " SPAR " na regionalni cesti R3-665/1191 Ljubež v Lazih - Radeče v območju km 27,793.
09.11.2022JN006085/2022-X01/2022, Storitve: D-176/22; ZKK pri gradnji obvoznice Mirna
09.11.2022JN005947/2022-X01/2022, Gradnje: D-170/22; Ureditev avtobusnega postajališča Starihov Vrh na državni cesti R2-421, odsek 2506 Ručetna vas - Štrekljevec, od km 1,150 do km 1,600
09.11.2022JN005574/2022-X01/2022, Gradnje: D-169/; Ureditev krožnega križišča na R3 741 odsek 0235 z lokalno cesto LC177061 Škofije - Tinjan v km 1,5+0.0
11.11.2022JN003021/2022-X01/2022, Gradnje: D-101/22; OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC - RADMIRJE, od km 10+250 do km 11+300
17.11.2022JN004233/2022-X01/2022, Blago: D-153/22; Nabava prometne signalizacije in prometne opreme za postavitev ob morebitnem elementarnem dogodku v Nuklearni elektrarni Krško.
17.11.2022JN001659/2022-X01/2022, Gradnje: D-65/22; Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,017 do km 3,259
18.11.2022JN002911/2022-X01/2022, Gradnje: D-107/22; Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Kisovec, na R1-221/1218 Izlake-Zagorje od km 2,840 do km 3,940
18.11.2022JN007118/2022-X01/2022, Gradnje: D-197/22; Ureditev ceste R3-634/1104 Javornik Gorje, sprememba trase od km 8+130 do km 8+264
18.11.2022JN006505/2022-X01/2022, Gradnje: D-189/22; Rušitev objekta na cesti G2-103/1008 Peršeti - Plave od km 12.500 do km 12.600
18.11.2022JN006108/2022-X01/2022, Storitve: D-180/22; Izdelava OP za REKO glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec (dopolnitev po JR)
18.11.2022JN006283/2022-X01/2022, Gradnje: D-184/22; Počivališče ob regionalni cesti R1-202, odsek 0234 MP Rateče-Rateče od km 1,150 do km 1,350 v Ratečah
28.11.2022JN005261/2022-X01/2022, Gradnje: D-168/22; Gradnja nadomestnega mostu čez pritok Kozarice v Vodružu (CE5127) na R3-681/4006 Laško - Breze - Šentjur v km 16,100
05.12.2022JN006118/2022-X01/2022, Storitve: D-175/22; PZI za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcijo ceste R2-423/1283 Podsreda-Bistrica od km 1,940 do km 2,500, Kozjanski park
05.12.2022JN001584/2022-X01/2022, Gradnje: D-64/22; Sanacija opornega zidu 'Ankaran' na cesti R2-406/1407 Škofije - Lazaret od km 4,052 do km 4,243
09.12.2022JN006706/2022-X01/2022, Storitve: D-191/22; ZKK pri izgradnji državne kolesarske povezave G2, odsek Bled-Soteska
13.12.2022JN004062/2022-X01/2022, Storitve: D-146/22 ; PZI za sanacijo zidov, brežin in rekonstrukcijo ceste na lokaciji ''Pristava II'' na cesti R3-926/6506 Koprivna - Črna
13.12.2022JN004453/2022-X01/2022, Storitve: D-151/22; IZP-Rekonstrukcija glavne ceste G2-102 na odseku 1036 Želin - Sp. Idrija od km 0,000 do km 11,270
13.12.2022JN003308/2022-X01/2022, Gradnje: D-112/22; Gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti: Trasa 9 (Lenart - Žiče) in trasa 11 (Sv. Ana - Trate)
13.12.2022JN004007/2022-X01/2022, Storitve: D-130/22; IZP, DGD in PZI rekonstrukcije ceste R2-409/0313 Rižana - Dekani od km 4+550 do km 4+860
15.12.2022JN006319/2022-X01/2022, Gradnje: D-172/22; Gradnja obvoznice Sl. Konjice-Oplotnica
20.12.2022JN000041/2022-X01/2022, Gradnje: D-9/22; Ureditev DC R3-642/1360 od km 0,075 do km 0,670 (varnost otrok) - IG
21.12.2022JN004905/2022-X01/2022, Gradnje: Podhod na železniški postaji Rače
23.12.2022JN006167/2022-X01/2022, Gradnje: D-179/22; Izgradnja kolesarske povezave in premostitvenega objekta: Rateče - Planica
30.12.2022JN006385/2022-X01/2022, Gradnje: D-186/22; Rekonstrukcija državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja skozi Lokavec od km 2.750 do km 3.250
05.01.2023JN005262/2022-X01/2023, Gradnje: Podhod na železniški postaji Laze
12.01.2023JN006114/2022-X01/2023, Gradnje: D-178/22; Dobava in postavitev varnostnih ograj na novih lokacijah na državnih cestah - sklop 1 in sklop 2.
17.01.2023JN006796/2022-X01/2023, Storitve: Dokončna odmera križanj cest z železnico na progovnem odseku Maribor-Šentilj-državna meja
18.01.2023JN006529/2022-X01/2023, Gradnje: D-188/22; Sanacija plazu in ureditev krožišča v naselju Sv. Trojica v Slovenskih goricah
18.01.2023JN005557/2022-X01/2023, Storitve: D-162/22; PZI: Rekonstrukcija ceste RT 912/3105 Novaki - Cerkno, od km 4,620 do km 4,750
19.01.2023JN007056/2022-X01/2023, Gradnje: D-194/22; Izvedba ukrepov za dvoživke in rekonstrukcija ceste R3-642/1147 Podpeč-Ig od km 1,640 do km 3,850 - LIFE AMPHICON, projektni odsek Podkraj
02.02.2023JN008200/2022-X01/2023, Gradnje: D-211/22; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na območju državne ceste R3-704/1353 Radlje - Ribnica od km 6.504 do km 6.578
09.02.2023JN005401/2022-X01/2023, Gradnje: D-150/22; Ureditev R2-432/1284 Rogatec-Kidričevo, skozi naselje Stoperce, od km 7+771 do km 9+163
17.02.2023JN006957/2022-X01/2023, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo pobude za povečanje zmogljivosti na železniški postaji Koper tovorna
27.02.2023JN007880/2022-X01/2023, Gradnje: D-205/22; Ureditev odvodnjavanja Knezdol na cesti R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje v km 13,700 in v km 13,930.
07.03.2023JN007243/2022-X01/2023, Storitve: D-195/22; Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R3-647/1368 Mlačevo - Rašica od km 10.590 km do km 11.930, odsek od Zdenske vasi do Vidma 
07.03.2023JN008165/2022-X01/2023, Storitve: D-212/22; ZKK pri izvedbi ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič od km 4,920 do km 7,959
14.03.2023JN000348/2023-X02/2023, Storitve: D-5/23; Obdobni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov za LETO 2022 - redni (letni) in glavni pregledi
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.01.2021JN000644/2020-C01/2021, Storitve: A-9/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 2
05.01.2021JN005262/2020-C01/2021, Gradnje: A-77/20; Ureditev krožišča na cesti R3-614/1048 od km 0,300 do km 0,700 Opatje Selo - Komen
11.01.2021JN004254/2020-C01/2021, Gradnje: A-56/20; Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana
12.01.2021JN005103/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO ŽELEZNIŠKE POSTAJE DOMŽALE
14.01.2021JN005080/2020-C01/2021, Gradnje: A-92/20; Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor
14.01.2021JN005434/2020-C01/2021, Storitve: A-98/20; Inženirske storitve za rekonstrukcijo Brkinske ceste
18.01.2021JN005433/2020-C01/2021, Storitve: A-86/20; PZI rehabilitacije mostu čez Kolpo v Žuničih (NM0108) na cesti R3 660/1342 v km 9,310
21.01.2021JN005347/2020-C01/2021, Storitve: A-81/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica
21.01.2021JN002337/2020-C01/2021, Storitve: A-021/20; PZI ureditve državne kolesarske povezave D3 na območju občine Duplek
26.01.2021JN007329/2020-C01/2021, Gradnje: A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100
29.01.2021JN006512/2020-C01/2021, Gradnje: A-108/20; Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice
04.02.2021JN004548/2020-C01/2021, Gradnje: A-59/20; Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160
05.02.2021JN000168/2021-C01/2021, Storitve: C-1/21; Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
11.02.2021JN004970/2020-C01/2021, Gradnje: A-73/20; Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko na cesti R3-653/1364 od km 7,280 do km 8,200
11.02.2021JN000093/2021-C01/2021, Storitve: C-23/20; PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
11.02.2021JN005427/2020-C01/2021, Gradnje: A-95/20; Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO BUČE KOZJE od km 0,270 do km 0,960
16.02.2021JN004619/2020-C01/2021, Gradnje: A-57/20; Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
19.02.2021JN004378/2020-C01/2021, Gradnje: A-58/20; Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575
22.02.2021JN002679/2020-C01/2021, Storitve: A-028/20; Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107)
26.02.2021JN006967/2020-C01/2021, Gradnje: A-101/20; Modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most) Briše od km 0,730 do km 2,556
26.02.2021JN007845/2020-C01/2021, Storitve: A-5/20; Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji.
26.02.2021JN007934/2020-C01/2021, Storitve: A-8/21; Podpora strokovnim aktivnostim Direkcije RS za infrastrukturo v delovnih telesih mednarodnih organizacij CEDR in PIARC..
26.02.2021JN001035/2021-C01/2021, Storitve: Prilagoditev signalnovarnostne naprave na žel. postaji Jesenice za potrebe varnostno tehnične nadgradnje žel. predora Karavanke (sklop KRT3 nov)
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
08.03.2021JN007496/2020-C01/2021, Gradnje: A-121/20; Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti RT-912/7350 Davča-Novaki in RT912/3105 Novaki-Cerkno
08.03.2021JN007295/2020-C01/2021, Gradnje: A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska
09.03.2021JN003692/2020-C01/2021, Gradnje: A-48/20; Modernizacija državne ceste R1-210 odsek 1106 Sp. Jezersko - Preddvor od km 15.400 do km 15.585 in odsek 1107 Preddvor Kranj od km 0.000 do km 0.700
22.03.2021JN007602/2020-C01/2021, Storitve: A-106/20; Strokovne podlage za izdelavo študije variant: Novogradnja izvennivojskega križanja "Hotunje" z železniško progo
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
22.03.2021JN006056/2020-C01/2021, Storitve: A-105/20; Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
25.03.2021JN007878/2020-C01/2021, Gradnje: A-3/21; Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek)
25.03.2021JN000382/2021-C01/2021, Storitve: A-28/21; Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.
29.03.2021JN001379/2021-C01/2021, Storitve: C-2/21; Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov cest - WAC z gostovanjem
29.03.2021JN007141/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA PODVOZ IN NOVE POVEZOVALNE POLJSKE POTI V IVANJEM SELU ZARADI UKINITVE 3 NIVOJSKIH PREHODOV NA ODSEKU PROGE LJUBLJANA - DIVAČA
31.03.2021JN007348/2020-C01/2021, Gradnje: A-116/20; Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550
31.03.2021JN007919/2020-C01/2021, Gradnje: A-10/21; Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
31.03.2021JN007742/2020-C01/2021, Gradnje: A-122/20; Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100
08.04.2021JN005102/2020-C01/2021, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA, DPN IN INVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA JESENICE D.M. V KORIDORJU OBSTOJEČE PROGE
15.04.2021JN008032/2020-C01/2021, Storitve: A-119/20; Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav
15.04.2021JN005608/2020-C01/2021, Storitve: A-094/20; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020-1
19.04.2021JN007945/2020-C01/2021, Gradnje: A-125/20; Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec
22.04.2021JN000597/2021-C01/2021, Gradnje: A-4/21; Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana
27.04.2021JN008093/2020-C01/2021, Storitve: A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
28.04.2021JN006899/2020-C01/2021, Gradnje: A-110/20; Rekonstrukcija ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje od km 7+450 do 8+264 v Spodnjih Gorjah
28.04.2021JN000026/2021-C01/2021, Gradnje: A-16/21; Pasivna protihrupna zaščita za stavbe Vodenska cesta 42 48 ob cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje
28.04.2021JN000801/2021-C01/2021, Gradnje: A-40/21; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja Lokve od km 4.540 do km 7.100
28.04.2021JN000592/2021-C01/2021, Gradnje: A-36/21; Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) 2.Faza - 2.etapa (3)
30.04.2021JN000887/2021-C01/2021, Gradnje: A-45/21; Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240
03.05.2021JN000643/2021-C01/2021, Gradnje: A-38/21; Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik od km 0.000 do km 1.350
03.05.2021JN007844/2020-C01/2021, Storitve: A-115/20; PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota Skakovci od km 7+970 do km 10+300
06.05.2021JN007706/2020-C01/2021, Gradnje: A-111/20; Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje
07.05.2021JN006531/2020-C01/2021, Gradnje: A-109/20; Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
07.05.2021JN000278/2021-C01/2021, Gradnje: A-27/21; Rekonstr.c.R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej,od km 3.000-3.550,od km 4.100-4.900 in ured.enostr.hodnika za pešce od km 2.562-3.000,od km 3.550-4.100
07.05.2021JN008070/2020-C01/2021, Gradnje: A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
11.05.2021JN000156/2021-C01/2021, Gradnje: A-23/21; Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.
12.05.2021JN002573/2021-C01/2021, Storitve: C-4/21; Posodobitev upravljanja semaforiziranih križišč in video nadzor
12.05.2021JN005535/2020-C02/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana
18.05.2021JN000898/2021-C01/2021, Gradnje: A-46/21; Ureditev območja državne ceste G1-5/0328 v naselju Laško - rekonstrukcija dveh križišč
20.05.2021JN000637/2021-C01/2021, Gradnje: A-20/21; Rekonstrukcija državne ceste R1-212/1118 CerknicaBloška Polica
27.05.2021JN000805/2021-C01/2021, Gradnje: A-41/21; Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
27.05.2021JN007950/2020-C01/2021, Gradnje: A-9/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
27.05.2021JN000420/2021-C01/2021, Gradnje: A-32/21; Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti R3-721/1317 Petrovci-Kuzma od km 14,400 do km 14,900
27.05.2021JN001984/2021-C01/2021, Blago: A-76/21; Dobava elementov varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na G + R cestah na območju RS, za obdobje 30 mesecev, sklop I in II.
31.05.2021JN000651/2021-C01/2021, Storitve: A-35/21; Inženirske storitve pri novogradnji kolesarske povezave Bled Bohinjska Bistrica
31.05.2021JN003032/2021-C01/2021, Storitve: C-5/21; Vzdrževanje IS nadzora in upravljanja naprav CUVP
03.06.2021JN001856/2021-C01/2021, Storitve: A-73/21; Vzdrževanje in obdelava podatkov avtomatskih števcev prometa na G+R cestah
04.06.2021JN001366/2021-C01/2021, Gradnje: A-57/21; Rekonstrukcija ceste R3-658/2517 Dobliče - Sv. Ana - Stari trg ob Kolpi, od km 4.980 do km 9.832
07.06.2021JN003213/2021-C01/2021, Storitve: C-6/21; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
10.06.2021JN000996/2021-C01/2021, Gradnje: A-44/21, Ojačitev vozišča na cesti R3-657, odsek 1345 Bosljiva Loka - Osilnica od km 0.050 do km 0.850 in od km 1.400 do km 4.700
10.06.2021JN003239/2021-C01/2021, Storitve: C-7/21; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS državne ceste
10.06.2021JN000283/2021-C01/2021, Gradnje: A-25/21; Modernizacija ceste R1-217/1209 BREZOVICA-KANIŽARICA od km 2.000 do km 3.650
11.06.2021JN001390/2021-C01/2021, Gradnje: A-61/21; Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri Orehku (KR0048) na R1-211/0211 v km 1,600
14.06.2021JN001732/2021-C01/2021, Gradnje: A-65/21; Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na R1-203/1002 Predel - Bovec od km 12.800 do km 13.020 (NIVO 2)
15.06.2021JN000051/2021-C01/2021, Storitve: A-14/21; Izdelava IZP in PZI ureditve G1-1/0245 Ruta-Maribor (Kor. most), od km 10+000 do km 12+960
15.06.2021JN000305/2021-C01/2021, Storitve: A-24/21; PZI Obnova regionalne ceste R1-206/1043, Ruska cesta (Erika-Vršič), od km 5.425-km 8.700
16.06.2021JN002518/2021-C01/2021, Gradnje: A-92/21; Preplastitev regionalne ceste R1-231/1323 Razkrižje-Stročja vas in R1-231/1327 Stročja vas-Ljutomer
18.06.2021JN000304/2021-C01/2021, Storitve: A-22/21; PZI rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju (NM0201) na cesti R3-671/2237 v km 0,485
28.06.2021JN002920/2021-C01/2021, Storitve: A- 97/21; Priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog vzdrževanja in varstva državnih cest ter prometne varnosti.
29.06.2021JN001895/2021-C01/2021, Gradnje: A-75/21; Sanacija erozijskih grap na državni cesti G2-103/1008 Ušnik-Plave od km 4,270 do km 4,628
05.07.2021JN002416/2021-C01/2021, Gradnje: A-91/21; Obnova vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz)-Metlika od km 21,270 do km 22,300 in od km 23,540 do km 25,110
05.07.2021JN004088/2021-C01/2021, Storitve: C-9/21; Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov (SProDi)
05.07.2021JN001579/2021-C01/2021, Gradnje: A-63/21; Ureditev ceste R2-448/1197 Veliki Gaber od km 2,015 do km 3,465 (Grm-Pluska)
06.07.2021JN001344/2021-C01/2021, Gradnje: A-55/21; Rekonstrukcija odseka ceste R2-421/2506 Ručetna vas - Jugorje, od km 5,600 do km 6,650
06.07.2021JN001551/2021-C01/2021, Storitve: A-62/21; Obdobni pregledi objektov na CP KP, GO, NM in LJ v LETU 2021 redni (letni) in glavni pregled
13.07.2021JN001308/2021-C01/2021, Gradnje: A-48/21; Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na odseku R2-428/ 1250 Luče-S.Logar od km 3.655 do km 3.670 in od km 11.485 do km 12.273
15.07.2021JN002317/2021-C01/2021, Gradnje: A-87/21; Preplastitev ceste G1-11, odsek 1062 Koper - Dragonja od km 2.750 do km 5.400
15.07.2021JN001954/2021-C01/2021, Gradnje: A-72/21; Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk - Apaški križ od km 1,060 do km 2,110
15.07.2021JN002612/2021-C01/2021, Gradnje: A-89/21; Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2
15.07.2021JN000961/2021-C01/2021, Gradnje: A-39/21; Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 GORENJA VAS LJUBLJANICA skozi Lučine od km 8+500 do km 10+060
19.07.2021JN007897/2020-C01/2021, Gradnje: Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami
20.07.2021JN001370/2021-C01/2021, Gradnje: A-59/21; Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop S1)
20.07.2021JN001893/2021-C02/2021, Gradnje: A-53/21; Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič
22.07.2021JN003422/2021-C01/2021, Gradnje: A-113/21; Ureditev protiprašne zaščite na cesti RT-907/1383 Mojstrana - Vrata od km 4.376 do km 11.542
22.07.2021JN008040/2020-C01/2021, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana Sežana d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica
22.07.2021JN001819/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo podvoza in priključne ceste na območju železniškega postajališča Vnanje Gorice
27.07.2021JN000031/2021-C01/2021, Gradnje: A-2/21; Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno
27.07.2021JN003430/2021-C01/2021, Gradnje: A-117/21; Obnova vozišča na cesti R1-211, odsek 211 Kranj (Labore) Jeprca km 3.680 - 8.080 in odsek 212 Jeprca Lj. (Šentvid), km 0.000 - 0.123
27.07.2021JN002637/2021-C01/2021, Storitve: A-33/21; nženirske storitve pri gradnji kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
27.07.2021JN003031/2021-C01/2021, Storitve: A-84/21; Priprava investicijsko-tehnične dokumentacije cestne in železniške infrastrukture za digitalizacijo
27.07.2021JN002452/2021-C02/2021, Blago: A-82/21; Okvirni sporazum za dobavo prometne signalizacije in opreme na G+R cestah na območju RS
30.07.2021JN007958/2020-C01/2021, Gradnje: A-6/21; Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož
30.07.2021JN001588/2021-C01/2021, Gradnje: A-66/21; Obnova vozišča na cesti R2-419, odsek 1204 Novo mesto-Šentjernej na delu med km 8,927 in km 10,000
02.08.2021JN003521/2021-C01/2021, Gradnje: A-122/21; Ojačitev vozišča, cesta R2-447/ 0290 Šentrupert-Ločica,od km 0,000-2,200; 2,436-3,318; 3,700-4,520; 5,480-5,820; 6,040-7,510; 8,1008,405; 8,6009,230,L=6.647 m
02.08.2021JN003051/2021-C01/2021, Gradnje: A-102/21; UREDITEV KRIŽIŠČA GLAVNE CESTE G2-102/1005 KOBARID - IDRSKO V KM 0,620 Z REGIONALNO CESTO R1-203/1004 ŽAGA-KOBARID
02.08.2021JN003174/2021-C01/2021, Gradnje: A-29/21; Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej
02.08.2021JN002849/2021-C01/2021, Gradnje: A-96/21; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto-Podnanos 4. etapa
02.08.2021JN002973/2021-C01/2021, Gradnje: A-100/21; Rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske povezave Idrija-Podroteja na odseku G2-102/1034
02.08.2021JN000598/2021-C01/2021, Gradnje: A-12/21; Ureditev G1-2 Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo - Hajdina, od km 1+156 do 7+370 (Slovenska Bistrica-Hajdina)
03.08.2021JN000069/2021-C01/2021, Gradnje: A-21/21; Ureditev regionalne ceste R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče od km 18+490 do km 19+150 (Mavhar)
04.08.2021JN003242/2021-C01/2021, Gradnje: A-108/21; Preplastitev ceste R1-228, odsek 1291 Spuhlja-Zavrč, od km 1.600 do km 2.200 in od km 11.000 do km 13.000
05.08.2021JN001364/2021-C01/2021, Gradnje: A-52/21; Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200
06.08.2021JN003459/2021-C01/2021, Gradnje: A-112/21; Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka
06.08.2021JN002341/2021-C01/2021, Gradnje: A-83/21; Sanacije in rekonstrukcije šestih nadvozov: KR0054, KR0056, KR0060, KR0062, KR0065 in KR0067 na G2-101/0232 Ljubelj-Tržič
06.08.2021JN001371/2021-C01/2021, Gradnje: A-60/21; Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (SKLOP 2)
06.08.2021JN001841/2021-C01/2021, Gradnje: A-68/21; Ureditev G2-112/1255 Prevalje - Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400
06.08.2021JN001190/2021-C01/2021, Storitve: A-47/21; IZP in PZI ureditve DC G2-108, odsek št. 1180 Lj (Črnuče) - Šentjakob, od km 1.330 do km 3.575 in odsek 1181 v naselju Ljubljana Zasavska cesta
10.08.2021JN000050/2021-C01/2021, Gradnje: A-13/21; Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
11.08.2021JN003568/2021-C01/2021, Gradnje: A-115/21; Ojačitev vozišča na cesti G1-8, odsek 0213 Šentvid Obvoznica (Celovška cesta) od km 0,600 do km 2,900 in od km 3,036 do km 5,100.
11.08.2021JN002758/2021-C01/2021, Gradnje: A-93/21; Sanacija usada »Zg. Jezersko« in obnova vozišča na cesti R1-210/1105 ZG. JEZERSKO SP. JEZERSKO v km 3,250
11.08.2021JN003436/2021-C01/2021, Gradnje: A-119/21; Sanacija ceste R3-716/5637 Lemerje - Grad od km 1,335 do km 1,850 in od km 2,488 do km 7,710.
12.08.2021JN000459/2021-C01/2021, Storitve: A-17/21; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2021-2026
13.08.2021JN007318/2020-C02/2021, Gradnje: A-113/20; Pasivna protihrupna zaščita ob cesti R2-441/1298 Murska Sobota Gederovci od km 0,000 do km 3,264.
13.08.2021JN001372/2021-C01/2021, Gradnje: A-56/21; Rekonstrukcija državne ceste R1 - 229/1286 Rogoznica Senarska od km 0,416 do km 0,877 (odsek III)
13.08.2021JN001808/2021-C01/2021, Storitve: A-69/21; Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-692/6223 Borl Cirkulane Meje, od km 2+900 do km 5+700
13.08.2021JN001983/2021-C01/2021, Gradnje: A-42/21; Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice Dobova od km 0,000 do km 4,700
13.08.2021JN002506/2021-C01/2021, Storitve: Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled-Žirovnica, Žirovnica-Slo. Javornik in Slo. Javornik-Jesenice
18.08.2021JN003848/2021-C01/2021, Gradnje: A-126/21; Obnova vozišča ceste R2-414/1349 Kamnik-Ločica, od km 11.200 do km 13.000 in od km 14.400 do km 17.350
20.08.2021JN002422/2021-C01/2021, Gradnje: A-85/21; Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje na R2-448/0220 od km 2,150 do km 3,310
20.08.2021JN007918/2020-C01/2021, Gradnje: A-11/21; Nadomestna gradnja mostu (PT0169) čez Grajeno pri Ptuju na cesti R3-710/1292 v km  22,355
26.08.2021JN003509/2021-C01/2021, Gradnje: A-106/21; Ureditev križišča, obnova ceste G1-2/0398 Ormož Z-Ormož-V, G1-2/1313 Ormož-Središče ob Dravi , R1-230/1311 Pavlovci-Ormož-KRIŽ Ormož
26.08.2021JN002967/2021-C01/2021, Gradnje: A-99/21; Ureditev ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša Spodnja Idrija od km 20+923 do km 21+543
01.09.2021JN003847/2021-C01/2021, Gradnje: A-49/21; Gradnja kolesarske povezave Muta (sklop 3)
02.09.2021JN003024/2021-C01/2021, Gradnje: A-101/21; Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem (nivo ukrepa 1) - Sklop 1, 2, 3, 4, 5 in 6
03.09.2021JN002093/2021-C01/2021, Gradnje: A-77/21; Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto G2-108/1183 Litija-Zagorje od km 13,200 do km 13,700 - galerija Šklendrovec
03.09.2021JN005094/2021-C01/2021, Storitve: A-148/21; Izvajanje kontrole osnih pritiskov in ostalih tehničnih lastnosti tovornih vozil na območju Republike Slovenije
07.09.2021JN002902/2021-C01/2021, Gradnje: A-98/21; Ureditev JP 6687011 od Napoleonovega mostu do kampa Lazar od km 0,000 do km 0,900
07.09.2021JN004027/2021-C01/2021, Gradnje: A-127/21; Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče Brezovica od km 0,900 do km 2,900
07.09.2021JN003243/2021-C01/2021, Gradnje: A-104/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 11+150 do km 12+090 skozi naselje Sveti Tomaž
07.09.2021JN003736/2021-C01/2021, Gradnje: A-124/21; Ureditev regionalne ceste R1-232/1314, od km 3+600 do km 5+350, skozi Šalovce
14.09.2021JN001919/2021-C02/2021, Storitve: a-74/21; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 1
15.09.2021JN003433/2021-C01/2021, Gradnje: A-116/21; Ureditev ceste R1-218/1211 Metlika-Podzemelj, od km 2,670 do km 4,140 in izgradnja pločnika in AP od km 2,670 do km 2,950 v naselju Primostek
16.09.2021JN003437/2021-C01/2021, Gradnje: A-105/21; Dobava in postavitev varnostnih ograj na novih lokacijah na državnih cestah, sklop 1 in 2
16.09.2021JN003257/2021-C01/2021, Gradnje: A-70/21; Gradnja obvoznice Tolmin
16.09.2021JN005148/2021-C01/2021, Storitve: A-152/21; Meritve torne sposobnosti voznih površin z napravo SCRIMTEX ali enakovredno
20.09.2021JN004710/2021-C01/2021, Gradnje: A-120/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920
20.09.2021JN005239/2021-C01/2021, Gradnje: A-153/21; Preplastitev vozišča na cesti R3-726/1324 Stročja vas-Pavlovci od km 4.304 do km 6.457, od km 8.900 do km 10.000 in od km 12.100 do km 12.690
23.09.2021JN001466/2021-C01/2021, Storitve: A-54/21; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 1
23.09.2021JN003548/2021-C01/2021, Storitve: A-107/21; Izdelava PZI ureditve R3-717/5614 Cankova-Gerlinci in R3-717/5616 Gerlinci-MP
28.09.2021JN006070/2021-C01/2021, Storitve: C-13/21; Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
30.09.2021JN006138/2021-C01/2021, Gradnje: C-15/21; Sanacija plazu »Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek Rogla - Zeče v km 5,975 - povečan obseg del zaradi ugotovljenih geoloških razmer
30.09.2021JN005963/2021-C01/2021, Storitve: C-11/21; Izdelava ŠV/PIZ v postopku priprave region.prostor.načrta za območje ureditve navezave Zasavja na AC; Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik G2-108
30.09.2021JN004935/2021-C01/2021, Storitve: A-138/21; Digitalizacija investicijsko-tehnične dokumentacije cestne in železniške infrastrukture ter dokumentarnega gradiva stalne zbirke
05.10.2021JN006145/2021-C01/2021, Storitve: C-12/21; Dopolnitev PZI REKO G2-112/1256 Ravne Dravograd, od km 0+500 do km 3+500 in URED DKP od km 0+500 do km 2+922
06.10.2021JN004877/2021-C01/2021, Gradnje: A-140/21; Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja)
07.10.2021JN003646/2021-C01/2021, Gradnje: A-118/21; Sanacija Plazu "Žička kartuzija" na cesti R3-686/1279 Žiče Dramlje od km 7,205 do km 7.315
07.10.2021JN001161/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti v okviru nadgradnje železniške proge št. 50 na medpostajnem odseku Ljubljana - Brezovica
11.10.2021JN003421/2021-C01/2021, Gradnje: A-110/21; Rekonstrukcija ceste R3-696/6904 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava, od km 1+600 do km 3+610 (Podgorje Rogina)
11.10.2021JN002318/2021-C01/2021, Gradnje: A-86/21; Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215
15.10.2021JN005577/2021-C01/2021, Gradnje: A-166/21; Sanacija vozišča na R1-210/1110 Škofja Loka-Gorenja vas,od 1.985-2.592, 2.690-3.362, 3.424-3.875, 4.270-5.425, 6.695-7.170, 7.458-8.510, 9.390-9.980
15.10.2021JN004526/2021-C01/2021, Gradnje: A-131/21; Rekonstrukcija križišč glavne ceste G2-106 odsek 0264 in 0265 ter regionalne ceste R1-217/1208 z ureditvijo pločnikov v naselju Livold
15.10.2021JN005012/2021-C01/2021, Gradnje: A-149/21; Izvedba krožnega križišča Urgenca v Trbovljah na R1-221/1220 v km 2+300 z JP 923711
15.10.2021JN001082/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava idejne zasnove in izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Jesenice
21.10.2021JN004800/2021-C01/2021, Gradnje: A-142/21; Ureditev priključka LC 177405 (Železniška cesta) na državni cesti R2-406/1407 Škofije Lazaret v km 2,170
26.10.2021JN004658/2021-C01/2021, Gradnje: A-132/21; Ureditev ceste R2-419/1203 Soteska Novo  mesto, od km 9,305 do km 10,000, v naselju Srebrniče
27.10.2021JN005016/2021-C01/2021, Gradnje: A-147/21; Izgradnja krožišča na R1-230/0366, R2-449/0316, R1-110/0327, LC105241 v Gornji Radgoni
27.10.2021JN004491/2021-C01/2021, Gradnje: A-136/21; Ureditev R1-235/0317 Radenci - Petanjci od km 0+000 do km 0+690, vključno z rekonstrukcijo obstoječega AP
08.11.2021JN006047/2021-C01/2021, Gradnje: A-173/21; Obnova vozišča ceste R1-225/1084 Stahovica-Črnivec od km 0,750 do km 3,060 in od km 3,570 do km 3,850
09.11.2021JN006168/2021-C01/2021, Blago: A-165/21; Razvoj intranet pregledovalnika GIS državne ceste
10.11.2021JN006388/2021-C01/2021, Gradnje: A-180/21: Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka Žihovo selo
10.11.2021JN005776/2021-C01/2021, Gradnje: A-168/21; Krožno križišče Radmirje
11.11.2021JN004727/2021-C01/2021, Gradnje: A-51/21; Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
11.11.2021JN007205/2021-C01/2021, Storitve: C-22/21; Telekomunikacijske storitve.
11.11.2021JN006439/2021-C01/2021, Blago: A-170/21; Dobava in montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil
12.11.2021JN005866/2021-C01/2021, Gradnje: A-146/21; Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno
12.11.2021JN006794/2021-C01/2021, Storitve: C-19/21; Nadgradnje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije
17.11.2021JN005323/2021-C01/2021, Gradnje: A-151/21; Preplastitev vozišča ceste G1-4, odsek 1259 Slovenj Gradec -Gornji Dolič od km 4,080 do km 6,600
24.11.2021JN007452/2021-C01/2021, Storitve: C-23/21; Vzdrževanje aplikacije za prikaz video posnetkov - WAC z gostovanjem in obdelavo posnetkov cest 21/22
25.11.2021JN004444/2021-C01/2021, Gradnje: A-134/21, Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov ''Lancovo'' na cesti R3-635/1121 Lesce Kamna Gorica Lipnica od km 4,677 do km 5,034
25.11.2021JN004700/2021-C01/2021, Gradnje: A-123/21; Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec Dobrova 3. in 4. faza
25.11.2021JN004799/2021-C01/2021, Gradnje: A-143/21; Ureditev ceste R 2 402/1465 Gonjače -  Dobrovo  od km 4,000 do km 4,620 skozi Dobrovo
08.12.2021JN006456/2021-C01/2021, Gradnje: A-128/21; Gradnja kolesarske povezave Dobrna-Velenje
08.12.2021JN004417/2021-C01/2021, Gradnje: A-133/21; Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 Predel - Bovec od km 11,448 do km 12,464
16.12.2021JN004959/2021-C01/2021, Gradnje: A-145/21; Rekonstrukcija državne ceste G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 21+450 do km 21+510 in 0266 Fara-Petrina od km 0+000 do km 0+330, krožišče v Fari
16.12.2021JN006101/2021-C01/2021, Gradnje: A-174/21; Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki Gračišče od km 8,850 do km 11,700
16.12.2021JN007922/2021-C01/2021, Storitve: C-24/21; Vsebinska nadgradnja in dodajanje novih vsebin inf. sistema SaPoro ter izvedba prilagoditev v podatkovni bazi
16.12.2021JN004764/2021-C01/2021, Gradnje: A-30/21; Gradnja kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo
16.12.2021JN006409/2021-C01/2021, Storitve: A-67/21; DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Bača Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 7.455
22.12.2021JN000913/2021-C01/2021, Gradnje: A-26/21; Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
23.12.2021JN006224/2021-C01/2021, Storitve: A-179/21; Izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ za obvozno cesto Ribnica
27.12.2021JN005082/2021-C01/2021, Gradnje: A-130/21; Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125
27.12.2021JN001701/2021-C01/2021, Gradnje: A-71/21; Obvoznica Vodice
05.01.2022JN006717/2021-C01/2022, Gradnje: A-186/21; Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940
10.01.2022JN008634/2021-C01/2022, Storitve: C-26/21, Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2022-2023
10.01.2022JN005844/2021-C01/2022, Storitve: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2021
10.01.2022JN006182/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za preučitev vzpostavitve konkurenčne železniške povezave skozi Slovenijo v smereh TEN-T in RFC koridorjev
13.01.2022JN008708/2021-C01/2022, Storitve: C-25/21; Vzdrževanje programskega paketa PLAN in obdelava podatkov za obdobje 2022-2023
13.01.2022JN004189/2021-C01/2022, Storitve: A-125/21; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo 2021 - 2
14.01.2022JN007032/2021-C01/2022, Gradnje: A-190/21; Ureditev krožnega križišča Podkoren na R1-201/0201 Korensko sedlo - Podkoren, R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora ter R1-202/0233 Rateče - Podkoren
14.01.2022JN007441/2021-C01/2022, Gradnje: A-202/21; Ureditev regionalne ceste in hodnika za pešce na R3-614/1048 Opatje Selo - Komen od km 7,700 do km 8,350 v naselju Vojščica
18.01.2022JN003197/2021-C01/2022, Gradnje: A-95/21; Obvoznica Žiri od km 20.400 do km 21.180 (1b faza)
18.01.2022JN005534/2021-C01/2022, Storitve: A-163/21; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 3
19.01.2022JN005660/2021-C01/2022, Gradnje: A-109/21; Gradnja kolesarske povezave Dravograd-Otiški vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje
20.01.2022JN007883/2021-C01/2022, Storitve: C-18/21; Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)
20.01.2022JN008317/2021-C01/2022, Storitve: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
20.01.2022JN006732/2021-C01/2022, Storitve: A-185/21; Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic
21.01.2022JN007284/2021-C01/2022, Gradnje: A-198/21; KROŽNO KRIŽIŠČE RENEK NA CESTI R1-225/1248
21.01.2022JN006372/2021-C01/2022, Gradnje: A-183/21; Sanacija vozišča G2-111/373 Ruda-Valeta, od km 1,195 do km 2,297 in G2-111/773 Ruda - Valeta od km 0,440 do km 2,324
21.01.2022JN004566/2021-C01/2022, Gradnje: A-137/21; Ureditev ceste R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona od km 4.015 do km 4.910 in od km 6.640 do km 10.800
21.01.2022JN008493/2021-C01/2022, Storitve: Predelava konfiguracije obstoječih SV naprav na železniški postaji Pragersko - izvedba vmesnega zavarovanja z obstoječo SV napravo
27.01.2022JN004661/2021-C01/2022, Gradnje: A-139/21; Ureditev regionalne ceste Rudno Češnjica, od km 0+950 do km 1+600
27.01.2022JN007442/2021-C01/2022, Gradnje: A-203/21; Rekonstrukcija vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz) - Metlika od km 9,100 do km 11,200
31.01.2022JN002046/2021-C01/2022, Storitve: A-78/21; PZI ureditve izven nivojskega križanja regionalne ceste R3-711/9006 Fram Rače z  železniško progo št. 30 Zidani Most Šentilj v Račah
02.02.2022JN007152/2021-C01/2022, Gradnje: A-187/21; Sanacija vozišča na cesti R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 2,400 do km 4,026 z dograditvijo hodnika za pešce in novega cestnega priključka
07.02.2022JN006731/2021-C01/2022, Storitve: A-184/21; Izdelava DGD/PZI za ureditev državne kolesarske povezave R18 Novo mesto Metlika, odsek Novo mesto - Stopiče
14.02.2022JN006588/2021-C01/2022, Gradnje: A-181/21; Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča "Kozje" v km 4+810
14.02.2022JN006702/2021-C01/2022, Gradnje: A-144/21; Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)
15.02.2022JN008296/2021-C01/2022, Gradnje: A-220/21; Nadomestna gradnja mostu čez Pesnico v Dornavi (PT0339) na R3-713/4910 v km 24,360
15.02.2022JN007846/2021-C01/2022, Storitve: A-200/21; IZP in PZI kolesarske povezave ob državni cesti R2-444/1473 Vipava - Ajdovščina od km 1+800 do km 6+954
15.02.2022JN008232/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje
17.02.2022JN000673/2022-C01/2022, Blago: C-2/22; Nadgradnja in vzdrževanje aplikacije WMAT za spremljanje dogodkov in dokumentacije - dejanska raba in občinske ceste
17.02.2022JN008017/2021-C01/2022, Storitve: A-209/21; Okvirni sporazum: Zunanja kontrola kakovosti vgrajenih plasti za potrebe obnov vozišč in vzdrževanja na območju RS
18.02.2022JN000828/2021-C01/2022, Gradnje: A-43/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 6,140 do km 8,500 3. in 4. faza
21.02.2022JN007537/2021-C01/2022, Gradnje: A-201/21; Ureditev krožnega križišča regionalnih cest R2-444/0347 Selo - Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica - Kromberk v Ajševici
21.02.2022JN007251/2021-C01/2022, Gradnje: A-196/21; Ureditev krožnega križišča na regionalni cesti R3-644/1357 v km 5+930 v Domžalah
04.03.2022JN007988/2021-C01/2022, Gradnje: A-210/21; Nadomestna gradnja mostu čez Radovno v Krnici (KR0121) na RT-907/1101 v km 0,470
07.03.2022JN003570/2021-C01/2022, Gradnje: Vzpostavitev centralnega sistema obveščanja potnikov na JŽI
08.03.2022JN007958/2021-C01/2022, Gradnje: A-207/21; Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava, od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in AP
11.03.2022JN000635/2022-C01/2022, Gradnje: C-27/21; Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na odseku G2-108/1184 Zagorje-Trbovlje od km 0,000 do km 0,740 (nivo ukrepa 2)
14.03.2022JN000909/2022-C01/2022, Storitve: C-28/21; Izdelava okoljskega poročila za obvozno cesto Ribnica
14.03.2022JN007393/2021-C01/2022, Gradnje: A-141/21; Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
14.03.2022JN007330/2021-C01/2022, Storitve: A-194/21; PZI rehabilitacije mostu (KR0104) čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Beli na R1-209/1089 v km 4,480
14.03.2022JN007329/2021-C01/2022, Storitve: A-193/21; PZI rehabilitacije mostu (KR0105) čez Savo Bohinjko pri Obrneh na R1-209/1089 v km 6,930
23.03.2022JN007139/2021-C01/2022, Gradnje: A-191/21; Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg
23.03.2022JN008011/2021-C01/2022, Gradnje: A-213/21; Ureditev križišča pri OŠ Nazarje na R3-697/5514 v km 1,000
24.03.2022JN007328/2021-C01/2022, Storitve: A-197/21; Izdelava DGD in PZI Izvennivojske navezave med R2-448/0220 in R3-652/1457 v Zidanem mostu in IZN preureditve nivojskega prehoda Štefan 2
31.03.2022JN007053/2021-C01/2022, Gradnje: A-192/21; Sanacija plazov "Kubed" na cesti R1-208/1059 Kortine - Gračišče od km 6,520 do km 6,930
04.04.2022JN007331/2021-C01/2022, Storitve: A-195/21; Izdelava DGD in PZI za ureditev lokalne ceste z mostom čez Savinjo do naselja Loke ter navezava državne kolesarske povezave R24 Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šoštanj
04.04.2022JN007921/2021-C01/2022, Storitve: A-204/21; PZI obvoznice Volčja Draga 1. faza
06.04.2022JN008441/2021-C01/2022, Gradnje: A-2/22; Ureditev regionalne ceste R2-408/1375 Žiri - Trebija od km 3.120 do km 3.370 skozi naselje Selo
14.04.2022JN002262/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško
15.04.2022JN008577/2021-C01/2022, Gradnje: A-4/22 Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji
20.04.2022JN008616/2021-C01/2022, Gradnje: A-5/22; Ureditev regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 16,220 do km 16,900 v Birčni vasi
25.04.2022JN008565/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava izvedbene dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Nova Gorica
26.04.2022JN000139/2022-C01/2022, Gradnje: A-6/22; Ureditev regionalne ceste R2-446/1016 Sežana - Divača od km 8.740 do km 9.540 v Divači
26.04.2022JN007394/2021-C01/2022, Storitve: A-199/21; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 4
06.05.2022JN000146/2022-C01/2022, Gradnje: A-178/22; Gradnja kolesarske povezave Velenje-Mozirje
06.05.2022JN002376/2022-C01/2022, Blago: C-4/22; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS - državne ceste
11.05.2022JN000861/2022-C01/2022, Gradnje: A-19/22; Rekonstrukcija regionalne ceste Ljubljanica-Vrhnika R2-407/1145 od km 7,039 do km 9,007 in nadomestna gradnja treh objektov pri Horjulu
12.05.2022JN002145/2022-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja postavljalne mize v centralni postavljalnici Ljubljana v okviru nadgradnje železniške postaje Ljubljana
12.05.2022JN007976/2021-C01/2022, Gradnje: A-208/21; Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Borovnica, odsek Borovnica - Breg
20.05.2022JN002580/2022-C01/2022, Storitve: C-5/22; DGD in PZI za zadrževalnik Sebeborci na Martjanskem potoku
23.05.2022JN000215/2022-C01/2022, Gradnje: A-8/22; Izgradnja krožnega križišča in hodnika za pešce na glavni cesti G1-7 Obrov-Kozina, odsek 0354 v naselju Kozina (križ Jadran) v km 14,315
24.05.2022JN002866/2022-C01/2022, Storitve: C-6/22; Vzdrževanje aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije z gostovanjem
01.06.2022JN003294/2022-C01/2022, Blago: C-7/22; Vzdrževanje in nadgradnja aplikacij za vodenje podatkov o objektih WOBJEKTI in WBMS
01.06.2022JN004593/2021-C02/2022, Gradnje: A-114/21; Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti R3-656, odsek 3651 Kočevska Reka-Borovec od km 0,000 do km 6,200
02.06.2022JN001190/2022-C01/2022, Storitve: A-11/22; PZI rekonstrukcije državne ceste R1-210/1114 Cerkno - Želin od km 1+950 do km 3+400
02.06.2022JN000970/2022-C01/2022, Storitve: A-17/22; Razvojni projekt digitalizacije obdobnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju DRSI
02.06.2022JN000620/2022-C01/2022, Storitve: A-10/22; PZI novogradnje podvoza pod železniško progo v Boštanju na glavni cesti G1-5/0333 v km 0,060
09.06.2022JN006079/2021-C01/2022, Storitve: A-161/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 8
09.06.2022JN006078/2021-C01/2022, Storitve: A-160/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 7
09.06.2022JN006077/2021-C01/2022, Storitve: A-159/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 6
09.06.2022JN006075/2021-C01/2022, Storitve: A-157/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 4
09.06.2022JN006074/2021-C01/2022, Storitve: A-156/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 3
09.06.2022JN006073/2021-C01/2022, Storitve: A-155/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 2
09.06.2022JN006072/2021-C01/2022, Storitve: A-154/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 1
14.06.2022JN006076/2021-C01/2022, Storitve: A-158/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5
17.06.2022JN007033/2021-C01/2022, Gradnje: A-182/21; Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
24.06.2022JN006015/2021-C01/2022, Gradnje: A-175/21; Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
28.06.2022JN001187/2022-C01/2022, Storitve: A-9/22; PZI - Sanacija plazov in rekonstrukcija ceste R1-210/1105 ZG. JEZERSKO - SP. JEZERSKO od km 1,000 do km 1,400 in od km 2,500 do km 2,700 - III
28.06.2022JN008262/2021-C01/2022, Gradnje: A-171/21; Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
08.07.2022JN006169/2021-C01/2022, Gradnje: A-172/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova - Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742
22.07.2022JN002528/2022-C01/2022, Storitve: A-41/22; Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
28.07.2022JN004820/2022-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 50 Ljubljana - Sežana - drž.m. na odseku Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica
08.08.2022JN001143/2022-C01/2022, Storitve: A-12/22; DGD in PZI navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne
11.08.2022JN001405/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo
12.08.2022JN000702/2022-C01/2022, Gradnje: A-15/22; Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Dobrova - Polhov Gradec, odsek 1 in odsek 2
16.08.2022JN000718/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije - izvedbeni načrt (IzN) za nadgradnjo odseka MB-Ruše na regionalni želez. progi št. 34 MB-Prevalje-d.m. in nadgradnjo želez. infrastr. na območju želez. trikot. v MB
16.08.2022JN000618/2022-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica
18.08.2022JN002317/2022-C01/2022, Storitve: A-32/22 Izdelava DGD in PZI za ureditev Dravske kolesarske povezave D3 v občini Lovrenc na Pohorju
19.08.2022JN002534/2022-C01/2022, Gradnje: A-40/22; Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled-Bohinjska Bistrica, odsek Soteska-Bohinjska Bistrica
30.08.2022JN001228/2022-C01/2022, Storitve: A-23/22; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R23 v občinah Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad
12.09.2022JN003830/2022-C01/2022, Storitve: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2022
15.09.2022JN001043/2022-C01/2022, Gradnje: A-16/22; Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor - Kranj, pododsek Hotemaže - Britof
19.09.2022JN003142/2022-C01/2022, Storitve: A-46/22; Obdobni pregledi objektov na CP CE, KR, MB, MS in PT v LETU 2022 - redni (letni) in glavni pregledi
20.09.2022JN002577/2022-C01/2022, Storitve: A-42/22; Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI novogradnje dela vzhodne obvoznice Brežice v skupni dolžini cca 1.550 metrov, odsek pri Intermarketu
26.09.2022JN004824/2022-C01/2022, Storitve: A-69/22; Izvajanje kontrole poročil o nastalih grad.odpad.,izdelava končnega letnega poročila o nastalih gradb.odpa. in ravnanju z njimi na gradbiščih G+R cest
26.09.2022JN002467/2022-C01/2022, Storitve: A-37/22; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2022 - 1
29.09.2022JN002361/2022-C01/2022, Storitve: A-29/22; IZP in PZI rekonstrukcije nadvoza (VA0130) nad AC A1 0052/0652 v km 1,330 na R3-742/4806 na Brezovici
29.09.2022JN002475/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti v okviru nadgradnje delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica
29.09.2022JN005613/2020-C01/2022, Gradnje: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
29.09.2022JN002480/2022-C01/2022, Blago: Nabava dvopotnega reševalnega vozila in spremljevalnega logističnega vozila za interveniranja v železniškem predoru Karavanke
03.10.2022JN003907/2022-C01/2022, Storitve: A-59/22; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2022 - 2
04.10.2022JN003135/2022-C01/2022, Gradnje: A-48/22; Obvoznica Mirna (prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje-Mokronog)
04.10.2022JN000307/2021-C01/2022, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor Šentilj d.m.
06.10.2022JN001571/2022-C01/2022, Storitve: A-26/22; PZI novogradnje kolesarske brvi ob nadvozu (VA0083) nad AC A1 0038/0638 v km 0,112 ob regionalni cesti R3-686/1278 Tepanje - Žiče
06.10.2022JN004699/2022-C01/2022, Storitve: A-67/22; Izdelava aplikacije za spremljanje in obračun konzultantskih storitev
18.10.2022JN004568/2021-C01/2022, Gradnje: A-135/21; Križišče Betin
18.10.2022JN002278/2022-C01/2022, Storitve: A-31/22; Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev državne kolesarske povezave G3 Ljubljana - Škofja Loka - Cerkno - Želin, odsek Zminec - Visoko - Poljane
21.10.2022JN002866/2021-C02/2022, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce BledŽirovnica, ŽirovnicaSlovenski Javornik in Slovenski JavornikJesenice
25.10.2022JN003436/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenih načrtov za nadgradnjo žel. postaj Podnart in Lesce Bled
08.11.2022JN002746/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji železniške postaje Domžale, umestitvi podhoda na železniški postaji Šentjur in nadhoda na železniški postaji Zagorje
11.11.2022JN002954/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, pobude/DIIP in analize smernic za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje Ljubljanskega železniškega vozlišča
15.11.2022JN002533/2022-C01/2022, Gradnje: A-39/22; Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled-Bohinjska Bistrica, odsek Bled-Soteska
17.11.2022JN003404/2022-C01/2022, Gradnje: Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesta sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni
17.11.2022JN006347/2022-C01/2022, Storitve: C-11/22; Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)
18.11.2022JN007179/2022-C01/2022, Gradnje: C-21/22; Krožno križišče na R2-424/1166 Boštanj - Planina na priključku za PC Sevnica
22.11.2022JN002641/2022-C01/2022, Storitve: A-38/22; Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev državne kolesarske povezave R33 Trzin - Domžale - Lukovica - Trojane, odsek Dob - Lukovica - Krašnja
22.11.2022JN001569/2022-C01/2022, Storitve: A-24/22; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
24.11.2022JN004626/2022-C01/2022, Storitve: A-64/22; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve kolesarske povezave D-1 na področju občin ŠENTILJ in PESNICA
24.11.2022JN003437/2022-C01/2022, Storitve: A-57/22 Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev državne kolesarske povezave G10 Ljubljana - Škofljica - Žužemberk - Novo mesto, odsek Dvor - Soteska
25.11.2022JN008662/2021-C01/2022, Gradnje: A-3/21; VZHODNA OBVOZNICA HRPELJ IN KOZINE
08.12.2022JN006097/2022-C01/2022, Gradnje: A-75/22; Izvedba ukrepov za dvoživke in rekonstrukcija ceste R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč, od km 4,375 do km 5,700 - LIFE AMPHICON, projektni odsek Bistra
15.12.2022JN003180/2022-C02/2022, Gradnje: Rekonstrukcija železniške postaje Domžale
23.12.2022JN007625/2022-C01/2022, Gradnje: Vgradnja signalnovarnostne naprave za zavarovanje nivojskega prehoda v km 481+848 glavne železniške proge št. 10 d .m. - Dobova - Ljubljana
27.12.2022JN003922/2022-C01/2022, Gradnje: A-62/22; Gradnja kolesarske povezave Celje-Žalec
29.12.2022JN008125/2022-C01/2022, Storitve: C-25/22; Izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil
29.12.2022JN008174/2022-C01/2022, Blago: C-23/22; Vzdrževanje in posodobitve obstoječe spletne aplikacije za potrebe rednega vzdrževanja državnih cest za obdobje štirih let
29.12.2022JN006272/2022-C01/2022, Storitve: A-72/22; Inženirske storitve - gradnja vzhodne obvoznice Murska Sobota, 2. etapa
02.01.2023JN004348/2022-C02/2023, Gradnje: UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE
09.01.2023JN005929/2022-C01/2023, Storitve: Izdelava izvedbene dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Vrtojba
09.01.2023JN003438/2022-C01/2023, Storitve: A-51/22 S - Izdelava PZI dokumentacije za ureditev DKP G3, odsek Cerkno - Želin, (Center - Stari mlin ter Železniška postaja - Straža)
12.01.2023JN001927/2021-C02/2023, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled - Žirovnica, Žirovnica - Slo. Javornik in Slo. Javornik - Jesenice
12.01.2023JN005939/2020-C02/2023, Storitve: Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge na odsekih Kranj Podnart in Podnart Lesce Bled, s TSI in nacionalnimi predpisi
13.01.2023JN006547/2022-C01/2023, Storitve: A-221/21; DGD in PZI navezovalne ceste 3. razvojne osi - Južna obvoznica Slovenj Gradec
16.01.2023JN003164/2022-C01/2023, Storitve: A-53/22; Izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo državne kolesarske povezave G1 Čezsoča - Log Čezsoški
17.01.2023JN002646/2022-C01/2023, Storitve: A-22/22; Elaborat pasivne protihrupne zaščite za stavbe predlagane v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov OP HRUP-sklop "A" DRSI.
18.01.2023JN008296/2022-C01/2023, Gradnje: Preureditev obstoječih signalnovarnostnih naprav v okviru gradnje izvennivojskih dostopov na železniških postajah Šentjur in Zagorje
19.01.2023JN008280/2022-C01/2023, Storitve: C-26/22; Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2023 in 2024
19.01.2023JN005362/2022-C01/2023, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA ŠIŠKA-KAMNIK GRABEN
20.01.2023JN004438/2022-C02/2023, Gradnje: Ureditev železniške postaje Šentjur z gradnjo izvennivojskega dostopa
20.01.2023JN003346/2022-C01/2023, Storitve: A-54/22; Izdelava DGD in PZI dokumentacije za izgradnjo DKP G1, odsek Kobarid - Trnovo ob Soči
26.01.2023JN001963/2022-C01/2023, Gradnje: A-27/22; Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Vrhnika, 1. faza: Sinja Gorica - meja občine Vrhnika z občino Horjul
26.01.2023JN003439/2022-C01/2023, Storitve: A-56/22 Izdelava IZP in PZI dokumentacije za izgradnjo DKP D7, odsek Gabrje - Tolmin
27.01.2023JN000752/2022-C01/2023, Gradnje: A-14/22; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-454 odsek 1400 Miklavž - Hajdina od km 0+970 do km 2+700
30.01.2023JN000956/2022-C01/2023, Gradnje: Vgradnja sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi
02.02.2023JN004611/2022-C01/2023, Gradnje: PREUREDITEV OBSTOJEČIH SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV V OKVIRU REKONSTRUKCIJE ŽELEZNIŠKE POSTAJE DOMŽALE
02.02.2023JN008590/2022-C01/2023, Storitve: C-20/22; Strokovne podlage za ŠV/PIZ za četrto razvojno os od Hotavelj do Cerkna
13.02.2023JN003831/2022-C01/2023, Storitve: A-58/22; Izdelava IZP, DGD, PZI in IZN za ureditev DKP D8 Dobrovnik - Metlika (Zdraviliška kolesarska pot), odsek Ručetna vas - Črnomelj
01.03.2023JN000603/2023-C01/2023, Storitve: C-29/22; Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
06.03.2023JN007791/2022-C01/2023, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku d.m. - Dobova - Zidani Most
06.03.2023JN000353/2023-C01/2023, Storitve: Nadgradnja radijskega in transportnega omrežja GSM-R na področju predora Pekel in viadukta Pesnica
09.03.2023JN003467/2022-C01/2023, Gradnje: A-36/22; Izgradnja zahodne obvoznice Maribor (1. etapa Lackova - Kardeljeva) od km 3+600 do km 4+840
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si