Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
01.12.2021JN006802/2021-X01/2021, Storitve: D-110/21; ZKK: Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920
28.12.2021JN005831/2021-X01/2021, Storitve: D-98/21; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave Huda luknja
08.06.2022JN001486/2022-X01/2022, Storitve: D-59/2022 ; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave na odseku Velenje-Mozirje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
14.09.2021JN001919/2021-C02/2021, Storitve: a-74/21; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 1
20.01.2022JN008317/2021-C01/2022, Storitve: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
22.07.2022JN002528/2022-C01/2022, Storitve: A-41/22; Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
19.09.2022JN003142/2022-C01/2022, Storitve: A-46/22; Obdobni pregledi objektov na CP CE, KR, MB, MS in PT v LETU 2022 - redni (letni) in glavni pregledi
04.10.2022JN000307/2021-C01/2022, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor Šentilj d.m.
08.11.2022JN002746/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji železniške postaje Domžale, umestitvi podhoda na železniški postaji Šentjur in nadhoda na železniški postaji Zagorje
12.01.2023JN001927/2021-C02/2023, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled - Žirovnica, Žirovnica - Slo. Javornik in Slo. Javornik - Jesenice
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si