Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
08.08.2017JN005463/2017-X01/2017, Storitve: D-047/17; Investitorjeva kontrola kvalitete pri rekons. mostov čez Dravo (PT 0027) v km 0,113 in Studenčnico (PT 0026) v km 0,561 na R3-710/0247 na Ptuju
11.04.2018JN000492/2018-X01/2018, Storitve: D-005/18; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji obvoznice Krško
18.05.2018JN000138/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji protihrupnih ograj ob železniški progi Zidani Most - Celje
21.12.2018JN006226/2018-X01/2018, Storitve: D-115/18; Recenzija PZI Preureditev ceste G2-106 Ljubljana jug-Škofljica v zožano 4-pasovnico od križišča K9 do K15
26.02.2019JN008191/2018-X01/2019, Storitve: D-161/18; Recenzija in revizija PGD / PZI dokumentacije zahodne obvoznice z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
27.02.2020JN006187/2019-X01/2020, Storitve: D-108/19; Recenzija in revizija PGD/ PZI dokumentacije izvennivojskega križanja G1-2/1313 z glavno železniško progo št. 44
19.03.2020JN008173/2019-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev monitoringa meritev obstoječega železniškega nasipa čez Pesniško dolino
08.09.2020JN002589/2020-X01/2020, Storitve: D-035/20; ZKK za rekonstrukcijo G1-5/0331 Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880
06.10.2020JN004998/2020-X01/2020, Storitve: D-083/20; ZKK pri izvedbi Sanacije zidov in brežin "TREBIJA" na cesti R1 - 210/1112 Trebija - Sovodenj od km 1,060 do km 2,500
14.04.2021JN001357/2020-X02/2021, Storitve: D-015/20; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji obvoznice Kidričevo
01.12.2021JN006802/2021-X01/2021, Storitve: D-110/21; ZKK: Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920
28.12.2021JN005831/2021-X01/2021, Storitve: D-98/21; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave Huda luknja
08.06.2022JN001486/2022-X01/2022, Storitve: D-59/2022 ; Zunanja kontrola kvalitete pri gradnji kolesarske povezave na odseku Velenje-Mozirje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
17.08.2016JN004700/2016-C01/2016, Storitve: A-32/16; Redni in glavni pregledi objektov na CP KP, GO, LJ, NM v letu 2016
13.09.2017JN006589/2017-C01/2017, Storitve: A-91/17; Obdobni pregledi premostitvenih objektov na območjih CP KR, CE, MB, MS in PT v LETU 2017 – redni (letni) in glavni pregledi
09.10.2017JN006279/2017-C01/2017, Storitve: Izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom
10.01.2018JN007783/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri nadgradnji obstoječe proge Maribor – Šentilj – d.m.
02.07.2018JN009813/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri ureditvi železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
03.10.2018JN005323/2018-C01/2018, Storitve: A-92/18; Redni in glavni pregledi objektov na CP KP, GO, LJ in NM v letu 2018
02.12.2019JN006166/2019-C01/2019, Storitve: A-89/19; Obdobni pregledi objektov na CP KR, CE, MB, PT in MS v LETU 2019 redni in glavni pregledi
19.06.2020JN001138/2020-C01/2020, Storitve: Zunanja kontrola kakovosti pri gradnji železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600 in ureditvi križanj cest z železnico
31.08.2020JN000535/2020-C01/2020, Storitve: A-111/19; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
26.11.2020JN005101/2020-C01/2020, Storitve: IZVAJANJE ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI V OKVIRU NADGRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 LJUBLJANA JESENICE D.M. NA ODSEKIH KRANJ-PODNART IN PODNART-LESCE BLED
03.12.2020JN004206/2020-C01/2020, Storitve: A-49/20; Recenzije in revizije projektnih dokumentacij pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020 - 1
06.07.2021JN001551/2021-C01/2021, Storitve: A-62/21; Obdobni pregledi objektov na CP KP, GO, NM in LJ v LETU 2021 redni (letni) in glavni pregled
14.09.2021JN001919/2021-C02/2021, Storitve: a-74/21; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 1
20.01.2022JN008317/2021-C01/2022, Storitve: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
22.07.2022JN002528/2022-C01/2022, Storitve: A-41/22; Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
19.09.2022JN003142/2022-C01/2022, Storitve: A-46/22; Obdobni pregledi objektov na CP CE, KR, MB, MS in PT v LETU 2022 - redni (letni) in glavni pregledi
04.10.2022JN000307/2021-C01/2022, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje predora Pekel na odseku železniške proge Maribor Šentilj d.m.
08.11.2022JN002746/2022-C01/2022, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji železniške postaje Domžale, umestitvi podhoda na železniški postaji Šentjur in nadhoda na železniški postaji Zagorje
12.01.2023JN001927/2021-C02/2023, Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled - Žirovnica, Žirovnica - Slo. Javornik in Slo. Javornik - Jesenice
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si