Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
12.08.2020JN003763/2020-X01/2020, Gradnje: D-064/20; Protiprašna prevleka ceste R3-608, odsek 1065 Lokve-Čepovan od km 0,550 do km 1,050
08.09.2020JN003766/2020-X01/2020, Gradnje: D-067/20; Sanacija skalne brežine na državni cesti G2-103/1008 Ušnik Plave od km 4.608 do km 4.849 (nivo ukrepa 2)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
10.01.2020JN006986/2019-C01/2020, Gradnje: A-091/19; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
28.01.2020JN006432/2019-C01/2020, Gradnje: A-093/19; Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
25.02.2020JN007202/2019-C01/2020, Gradnje: A-085/19; Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu
15.09.2020JN003845/2020-C01/2020, Gradnje: A-52/20; 1.faza prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700
13.11.2020JN005463/2020-C01/2020, Gradnje: A-103/20; Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti R2-444/0344 Razdrto Manče v km 3+140
02.12.2020JN005331/2020-C01/2020, Gradnje: A-91/20; Sanacija ceste G2-103/1009 Plave-Solkan od km 8,150 do km 9,150.
14.12.2020JN006169/2020-C01/2020, Gradnje: A-107/20; Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si