Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
11.05.2021JN001397/2021-X01/2021, Storitve: D-31/21- Izdelava PZI umestitve tretjega pasu na G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1.etapa od km 5.430 do km 7.230
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
21.01.2021JN005347/2020-C01/2021, Storitve: A-81/20; Izdelava projektne dokumentacije IZP in IzN ureditve kolesarske povezave R13 in R14 Krošnjarska pot, na odseku Cerknica - Osilnica
22.03.2021JN007602/2020-C01/2021, Storitve: A-106/20; Strokovne podlage za izdelavo študije variant: Novogradnja izvennivojskega križanja "Hotunje" z železniško progo
06.08.2021JN001190/2021-C01/2021, Storitve: A-47/21; IZP in PZI ureditve DC G2-108, odsek št. 1180 Lj (Črnuče) - Šentjakob, od km 1.330 do km 3.575 in odsek 1181 v naselju Ljubljana Zasavska cesta
30.09.2021JN005963/2021-C01/2021, Storitve: C-11/21; Izdelava ŠV/PIZ v postopku priprave region.prostor.načrta za območje ureditve navezave Zasavja na AC; Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik G2-108
05.10.2021JN006145/2021-C01/2021, Storitve: C-12/21; Dopolnitev PZI REKO G2-112/1256 Ravne Dravograd, od km 0+500 do km 3+500 in URED DKP od km 0+500 do km 2+922
08.08.2022JN001143/2022-C01/2022, Storitve: A-12/22; DGD in PZI navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne
22.11.2022JN001569/2022-C01/2022, Storitve: A-24/22; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si