Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
24.06.2021JN002043/2021-X01/2021, Gradnje: D-37/21; Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780
29.06.2021JN002408/2021-X01/2021, Gradnje: D-46/21; Ureditev območja križišča DC R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci, od km 1,460 do km 1,960 v dolžini 500 m - Radomerje (MVSPN)
08.07.2021JN002619/2021-X01/2021, Gradnje: D-47/21; Preplastitev regionalne ceste R3-725, odsek 5672 Martjanci - Sebeborci od km 0.680 do 1.620 in od 2.290 do km 3.167
15.07.2021JN003202/2021-X01/2021, Gradnje: D-60/21; Ureditev območja križišča na DC R1-232, odsek 1315 Petrovci - Martjanci, od km 14,820 do km 15,220 - križišče Sebeborci (MVSPN)
21.03.2022JN008146/2021-X01/2022, Gradnje: D-133/21; Nadomestna gradnja mostu (MB0379) čez Brestrniški potok na RT-937/8710 v km 4,240
09.05.2022JN001351/2022-X01/2022, Gradnje: D-50/22; Preplastitev vozišča na cesti R3-715/5645 M.Sobota-Skakovci od km 2.850 do km 3.900
17.05.2022JN000638/2022-X01/2022, Gradnje: D-19/22; Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
03.06.2022JN001292/2022-X01/2022, Gradnje: D-39/22; Nadomestna gradnja mostu čez Bodonski potok (MS0329) v Zenkovcih na R3-716/5637 v km 2,283
10.08.2022JN000541/2022-X01/2022, Gradnje: D-17/22; Nadomestna gradnja premostitvenega objekta (MS0228) čez Ščavnico v Stročji vasi na R1-231/1323 v km 2,910
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
10.11.2020JN004516/2020-C01/2020, Gradnje: A-62/20; Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah
13.11.2020JN004870/2020-C01/2020, Gradnje: A-34/20; Preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0.860 do km 5.465.
31.03.2021JN007919/2020-C01/2021, Gradnje: A-10/21; Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950
27.05.2021JN000420/2021-C01/2021, Gradnje: A-32/21; Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti R3-721/1317 Petrovci-Kuzma od km 14,400 do km 14,900
16.06.2021JN002518/2021-C01/2021, Gradnje: A-92/21; Preplastitev regionalne ceste R1-231/1323 Razkrižje-Stročja vas in R1-231/1327 Stročja vas-Ljutomer
22.07.2021JN008040/2020-C01/2021, Gradnje: Nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana Sežana d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica
10.08.2021JN000050/2021-C01/2021, Gradnje: A-13/21; Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
11.08.2021JN003436/2021-C01/2021, Gradnje: A-119/21; Sanacija ceste R3-716/5637 Lemerje - Grad od km 1,335 do km 1,850 in od km 2,488 do km 7,710.
07.09.2021JN003736/2021-C01/2021, Gradnje: A-124/21; Ureditev regionalne ceste R1-232/1314, od km 3+600 do km 5+350, skozi Šalovce
27.10.2021JN004491/2021-C01/2021, Gradnje: A-136/21; Ureditev R1-235/0317 Radenci - Petanjci od km 0+000 do km 0+690, vključno z rekonstrukcijo obstoječega AP
08.03.2022JN007958/2021-C01/2022, Gradnje: A-207/21; Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava, od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in AP
17.06.2022JN007033/2021-C01/2022, Gradnje: A-182/21; Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
24.06.2022JN006015/2021-C01/2022, Gradnje: A-175/21; Rekonstrukcija reg. ceste R3-744/2346 Štore Svetina Laško, od km 0+620 do km 2+123
08.07.2022JN006169/2021-C01/2022, Gradnje: A-172/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova - Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si