Pregled objav javnih naročil

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.05.2016JN000982/2016-X01/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme
20.06.2016JN002832/2016-X01/2016, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
18.08.2016JN004726/2016-X01/2016, Blago: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema za RTP Okroglo - pilotni projekt
30.08.2016JN001852/2016-X01/2016, Blago: Nabava 110 kV tokovnih, napetostnih merilnih TR in 400 kV napetostni merilni TR
29.09.2016JN004402/2016-X01/2016, Storitve: Protivlomno in protipožarno varovanje ter izvajanje obhodov objektov CIPO Divača
09.12.2016JN006320/2016-X01/2016, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil (5 sklopov)
22.02.2017JN000594/2017-X01/2017, Storitve: Pomoč pri izvajanju projekta slovensko-japonskega partnerstva na Japonskem.
26.04.2017JN000035/2017-X01/2017, Storitve: Storitve izvajalca medicine dela za družbo ELES, d.o.o. za obdobje 2017 - 2021
12.05.2017JN001428/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava študije: Ohlajanje vodnikov nadzemnih vodov pri horizontalni hitrosti vetra pod 0,6 m/s
12.05.2017JN002068/2017-X01/2017, Blago: RTP Selce_Ureditev napajanja LR; Dobava močnostnih transformatorjev
21.07.2017JN003943/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava študije: Analiza možnosti povečanja obremenitve prenosnih DV s prerazporeditvijo generacije moči
21.07.2017JN005282/2017-X01/2017, Storitve: RTP Beričevo: Remont TR T422
13.09.2017JN001146/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev registracije in tehničnih pregledov službenih vozil
18.10.2017JN006847/2017-X01/2017, Storitve: Nadgradnja in optimizacija IBM Maximo za tri leta.
27.10.2017JN008356/2017-X01/2017, Storitve: Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju IP MPLS omrežja ELES
15.11.2017JN007641/2017-X01/2017, Blago: Sistem aktivne požarne zaščite – avtomatsko gašenje požara s plinsko mešanico
20.12.2017JN009991/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje receptorske službe in varovalnih storitev za CIPO Divača
22.12.2017JN006939/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov Elesovih RTP in RP za obdobje 2018 - 2020
26.01.2018JN006301/2017-X01/2018, Blago: Okvirni sporazum za nakup in dobavo pnevmatik za obdobje treh let za osebna, terenska, kombinirana in tovorna vozila
20.02.2018JN008182/2017-X01/2018, Storitve: Elektronska obratovalna knjiga
04.05.2018JN000785/2018-X01/2018, Storitve: Demontaža, montaža, premik in odprodaja transformatorjev v RTP Divača
08.06.2018JN002067/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje sistema avtomatskega javljanja požara (AJP) in videonadzora (VN)
17.07.2018JN001991/2018-X01/2018, Blago: Nabava 110 kV tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev
18.10.2018JN005115/2018-X01/2018, Blago: Dobava in montaža razsmerniških sistemov
05.02.2019JN007739/2018-X01/2019, Blago: Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights
08.04.2019JN008503/2018-X01/2019, Blago: Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov
08.05.2019JN001481/2019-X01/2019, Blago: Nabava delovne opreme za košnjo za CIPO Maribor, CIPO Podlog in CIPO Ljubljana
16.05.2019JN001629/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje OP Manager sistema
05.06.2019JN001318/2019-X01/2019, Blago: Nabava 110 kV in 220 kV napetostnih merilnih transformatorjev
21.06.2019JN001631/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževalni pregledi naprav za javljanje požara v EE objektih ELES
18.07.2019JN002878/2019-X01/2019, Blago: Konceptualna rešitev ocenjevanja negotovosti dinamičnega termičnega toka kot rezultata DTR procesa
28.08.2019JN002579/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema Advance
04.09.2019JN002279/2019-X01/2019, Blago: Dobava, montaža in zagon polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah ELES. Sklop 1: Gradbena dela; Sklop 2: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN
05.09.2019JN004690/2019-X01/2019, Storitve: Pomoč pri izvajanju projekta slovensko-japonskega partnerstva na Japonskem.
05.09.2019JN004799/2019-X01/2019, Blago: Interventna nabava tokovnih merilnih transformatorjev
20.11.2019JN005848/2019-X01/2019, Storitve: Podaljšanje varnostnih podpisov in vzdrževanja zunanjih FW Paloalto za 3 leta
29.01.2020JN008195/2019-X01/2020, Blago: Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights za 1 leto
18.09.2020JN003428/2020-X01/2020, Blago: Nabava tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
06.05.2016JN001040/2016-F01/2016, Storitve: Izdelava študije variant in državnega prostorskega načrta za objekt – Priključni DV 220 kV s priključnimi polji v Metal Ravne
10.05.2016JN001137/2016-F01/2016, Blago: Nakup strežnikov za virtualizacijo
31.05.2016JN001999/2016-F01/2016, Blago: Osebni avtomobili
02.06.2016JN002140/2016-F01/2016, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
10.06.2016JN002497/2016-F01/2016, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
10.06.2016JN002499/2016-F01/2016, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela za 110 kV stikališče za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica z razpletom daljnovodov
17.06.2016JN002805/2016-F01/2016, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih
17.06.2016JN002806/2016-F01/2016, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
29.06.2016JN003216/2016-F01/2016, Blago: Nadzemni električni vodi
07.07.2016JN003504/2016-F01/2016, Blago: Dobava sekundarne opreme za RTP Divača – Dogradnja in rekonstrukcija stikališča
12.07.2016JN003673/2016-F01/2016, Blago: Dobava in montaža opreme za lastno rabo in transformatorjev lastne rabe za RTP 110/20(35) kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
15.07.2016JN003799/2016-F01/2016, Storitve: Izdelava osnutka okoljskega poročila (SEA) za enosmerno povezavo Beričevo-Divača (Slovenija)-Salgareda (Italija) - okolje
18.07.2016JN003884/2016-F01/2016, Blago: Programski paket za poslovne transakcije in osebno poslovanje
20.07.2016JN003959/2016-F01/2016, Gradnje: Izgradnja priključnega voda 2x110 kV za HE Brežice - gradbena in elektromontažna dela ter dobava opreme kablovoda in optični kabelski sistem
05.08.2016JN004438/2016-F01/2016, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela ter izdelavo, dobavo in montažo jeklene konstrukcije za 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov za RTP 110/20 kV Pekre
12.08.2016JN003911/2016-F01/2016, Blago: Dobava in montaža naprav sekundarne opreme za priključni vod 2x110 kv za HE Brežice
16.08.2016JN004661/2016-F01/2016, Blago: Dobava in montaža naprav lastne rabe za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica z razpletom daljnovodov
22.08.2016JN004793/2016-F01/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
22.08.2016JN004794/2016-F01/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
22.08.2016JN004798/2016-F01/2016, Storitve: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
22.08.2016JN004801/2016-F01/2016, Storitve: Uvedba aplikacijske podpore metodologiji vrednostno vodenega vzdrževanja
23.08.2016JN004850/2016-F01/2016, Storitve: Storitve tehnične računalniške podpore
31.08.2016JN005083/2016-F01/2016, Blago: Sistem vodenja in kontrole
05.09.2016JN005217/2016-F01/2016, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka
06.09.2016JN001981/2016-F01/2016, Blago: Dobava OPGW, spojne in obesne opreme, optičnega kabelskega sistema za DV 110+20 kV Vuhred – Ožbalt in optična uvoda v TP Korund ter TP Karbid
22.09.2016JN003329/2016-F01/2016, Storitve: Nadgradnja in optimizacija ERP Microsoft Dynamics AX za 3 leta
29.09.2016JN001879/2016-F01/2016, Gradnje: Dobava in montaža jeklenih konstrukcij za 400 in 110 kV stikališče RTP Divača
24.10.2016JN003173/2016-F01/2016, Gradnje: Antikorozijska zaščita daljnovodnih stebrov
24.10.2016JN006668/2016-F01/2016, Storitve: Finančno spremljanje in izdelava poročil - FutureFlow
04.11.2016JN002324/2016-F01/2016, Storitve: Vzdrževanje licenc Microsoft za 3 leta (Enterprise Agreement)
07.11.2016JN006506/2016-F01/2016, Storitve: Razširitev programske opreme PSA II
16.11.2016JN007285/2016-F01/2016, Blago: Izgradnja DWDM omrežja
21.11.2016JN005132/2016-F01/2016, Blago: Dobava pisarniškega materiala
25.11.2016JN007494/2016-F01/2016, Blago: Nakup kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike
25.11.2016JN007497/2016-F01/2016, Blago: Sinhronizacija TK omrežja
28.11.2016JN002142/2016-F01/2016, Storitve: Lasersko snemanje DV 2016
08.12.2016JN004851/2016-F01/2016, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil (7 sklopov)
21.12.2016JN005131/2016-F01/2016, Blago: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
21.12.2016JN007891/2016-F01/2016, Storitve: Odprava posledic havarije na T411 v RTP Divača – Izdelava projektne in tehnične dokumentacije
04.01.2017JN004733/2016-F01/2017, Storitve: Demontaža, odvoz in razgradnja TR42 v RTP Maribor
05.01.2017JN007616/2016-F01/2017, Storitve: Naročnina za storitve sistema SCALAR
09.01.2017JN007986/2016-F01/2017, Storitve: Odprava posledic havarije na T411 v RTP Divača – Demontaža obstoječega TR, odvoz, defektaža in ponovna montaža
13.01.2017JN007744/2016-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje sistema VALCAP
23.01.2017JN007615/2016-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje sistema SEMART
26.01.2017JN000285/2017-F01/2017, Gradnje: Odprava posledic havarije na T411 v RTP Divača – Izvedba gradbenih del: rušenje starega in izdelava novega temelja in dela na platoju
27.01.2017JN005467/2016-F01/2017, Storitve: Lasersko snemanje RTP 2016
03.02.2017JN006671/2016-F01/2017, Storitve: Preventivni in intervencijski pregledi napajalnih naprav v objektih ELES-a
03.02.2017JN005745/2016-F01/2017, Storitve: Termografska kontrola VN daljnovodov v CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača v letih od 2017 do 2019
03.02.2017JN005747/2016-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje aplikacij EMFIP, PROTEL, PODPORA SSS in EDEPEŠE za 3 leta
07.02.2017JN006460/2016-F01/2017, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
15.02.2017JN007219/2016-F01/2017, Blago: Dobava in montaža lastne rabe za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača
23.02.2017JN003217/2016-F01/2017, Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za Tehnološko središče ELES, Beričevo 1. faza
10.03.2017JN007360/2016-F01/2017, Gradnje: Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za povezavo T412 na 110 kV TR polje v RTP Divača
10.03.2017JN007111/2016-F01/2017, Blago: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme, prestavitev TK vodov Telekoma in optičnega kabelskega sistema za RTP 110/20 kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
21.03.2017JN001049/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje PSA
03.04.2017JN000149/2017-F01/2017, Blago: Dobava VN spončne opreme (sponke, izolatorji, vodniki) za stikališče RTP Divača - dogradnja in rekonstrukcijs stikališča
05.04.2017JN005133/2016-F01/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno - obrtniških del v RTP Maribor
21.04.2017JN002188/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje GMS
28.04.2017JN007667/2016-F01/2017, Blago: Nakup in asistenca komunikacijske opreme in storitev za potrebe dodatne razširjene funkcionalnosti podatkovnega centra Kleče
16.05.2017JN007915/2016-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje službenih vozil
18.05.2017JN006826/2016-F01/2017, Blago: Dobava in montaža sekundarne opreme za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica, 110 kV stikališče v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
02.06.2017JN005133/2016-F02/2017, Gradnje: Izvedba gradbeno - obrtniških del v RTP Maribor
09.06.2017JN007883/2016-F01/2017, Gradnje: Gradbena, jeklomontažna in elektromontažna dela na DV 2x110 kV Maribor - Cirkovce
26.06.2017JN002627/2017-F01/2017, Blago: RTP 400/110 kV Podlog - dobava VN opreme po sklopih
12.07.2017JN000740/2017-F01/2017, Blago: Dobava opreme za DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce
12.07.2017JN004061/2017-F01/2017, Storitve: Demontaža, odvoz in razgradnja TR42 v RTP Maribor
14.07.2017JN001256/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje DCN omrežja
14.07.2017JN002782/2017-F01/2017, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih
10.08.2017JN007352/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba degazacije olja v Prečnem transformatorju 400/400 kV na vzbujalni enoti T441 600 MVA
10.08.2017JN007389/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba izredne revizije na regulacijskem stikalu prečnega transformatorja 400/400 kV enote T441 in T442 v RTP Divača
25.08.2017JN007284/2016-F01/2017, Storitve: Uvedba modulov Maximo Linear in Maximo Spatial
05.09.2017JN005631/2017-F01/2017, Blago: Dobava močnostnega transformatorja 400/110 kV, 300 MVA za RTP Podlog
14.09.2017JN005485/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje službenih vozil
03.10.2017JN006116/2017-F01/2017, Blago: Izdelava in dobava omar sekundarne opreme za RTP Divača
11.10.2017JN006148/2017-F01/2017, Blago: Dobava in montaža 35 kV celic za novo GIS stikališče in 35 kV kabelskega sistema in odstranitev starega stikališča na objektu RTP Divača
20.10.2017JN006053/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje akumulatorskih baterij
20.10.2017JN005298/2017-F01/2017, Storitve: Fizično in tehnično varovanje RTP Kleče in RTP Beričevo
23.10.2017JN007190/2017-F01/2017, Blago: Nakup modula Maximo Asset Health Insights in uvedba
07.11.2017JN006825/2017-F01/2017, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih
01.12.2017JN006951/2017-F01/2017, Storitve: Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja ... po sklopih.
20.12.2017JN008695/2017-F01/2017, Storitve: Vzdrževanje službenih vozil
20.12.2017JN009034/2017-F01/2017, Blago: Hibridno terensko vozilo
20.12.2017JN006703/2017-F01/2017, Gradnje: Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij za RTP Podlog
21.12.2017JN001446/2017-F01/2017, Gradnje: Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača
11.01.2018JN005846/2017-F01/2018, Blago: IP telefonija
11.01.2018JN007533/2017-F01/2018, Blago: Dobava OPGW in obesne opreme na DV 110kV Trbovlje - Brestanica
12.01.2018JN010105/2017-F01/2018, Storitve: Nadgradnja nadzorno upravljalnega sistema NMS LightSoft ECI
26.01.2018JN009032/2017-F01/2018, Gradnje: RTP Podlog: Elektromontažna dela
26.01.2018JN009033/2017-F01/2018, Gradnje: RTP Podlog: Izdelava, dobava in montaža opreme LR in sekundarne opreme
26.01.2018JN009062/2017-F01/2018, Gradnje: RTP Podlog: Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema
26.01.2018JN009483/2017-F01/2018, Blago: RTP Podlog: Dobava spončne opreme in cevnih zbiralnic
29.01.2018JN008025/2017-F01/2018, Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v 110, 220 in 400 kV stikališču za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača
29.01.2018JN010185/2017-F01/2018, Storitve: Aneks-izdelava projektne dokumentacije za 2. fazo TSE Beričevo – Projektiranje 2. faza
29.01.2018JN009247/2017-F01/2018, Storitve: Zavarovanje premoženja družbe ELES po naslednjih sklopih: Sklop 1 in Sklop 2.
29.01.2018JN009630/2017-F01/2018, Storitve: Podpora pri Microsoft produktih (Premier Services) 2017- 2020
29.01.2018JN008439/2017-F01/2018, Storitve: Lasersko snemanje RTP 2017
29.01.2018JN006702/2017-F01/2018, Gradnje: Gradbeno-obrtniška dela v RTP Podlog
12.02.2018JN008738/2017-F01/2018, Storitve: Lasersko snemanje DV 2017
22.03.2018JN008603/2017-F01/2018, Storitve: Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije.
26.03.2018JN008473/2017-F01/2018, Storitve: Izbor usposobljenih sodnih cenilcev kmetijske, gozdarske in gradbene stroke
03.04.2018JN010239/2017-F01/2018, Gradnje: Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog
11.04.2018JN009869/2017-F01/2018, Blago: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov (2 sklopa)
13.04.2018JN010183/2017-F01/2018, Blago: Dobava in montaža notranje opreme TSE Beričevo I. faza
20.04.2018JN001287/2018-F01/2018, Blago: Vgradnja sistema Ampacimon na DV 110 kV Idrija-Cerkno
08.05.2018JN008432/2017-F01/2018, Gradnje: Antikorozijska zaščita daljnovodov po naslednjih sklopih: Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3.
16.05.2018JN008179/2017-F01/2018, Storitve: Geotehnične in geološke storitve
17.05.2018JN000937/2018-F01/2018, Blago: Nabava montažnih portalov s pripadajočo opremo
07.06.2018JN010312/2017-F01/2018, Blago: Okvirni sporazum za nakup kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike za 3 leta
15.06.2018JN000556/2018-F01/2018, Storitve: Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija iz varstva pri delu
19.06.2018JN001651/2018-F01/2018, Blago: Dobava in montaža energetskega transformatorja T412 400/110 kV, 300 MVA za RTP Divača
25.06.2018JN006489/2017-F01/2018, Blago: Prenova IPMPLS omrežja
05.07.2018JN010184/2017-F01/2018, Storitve: Izvajanje čiščenja tras in podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV po naslednjih sklopih: sklop 1: CIPO Ljubljana, sklop 2: CIPO Divača, sklop 3: Cipo Maribor, SKLOP 4: CIPO Podlog
05.07.2018JN009776/2017-F01/2018, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES po sklopih
16.07.2018JN003911/2018-F01/2018, Blago: Vgradnja sistema Micca na DV 110 kV Idrija-Cerkno in DV 220 kV Obersielach-Podlog
13.08.2018JN003629/2018-F01/2018, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
17.08.2018JN004671/2018-F01/2018, Storitve: Dogradnja regulacijskega stikala prečenega transformatorja 400/400 kV in nadgradnja elementov prečnega transformatorja v RTP Divača
17.08.2018JN010311/2017-F01/2018, Gradnje: Prenova vložišča in recepcije na Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
20.08.2018JN003112/2018-F01/2018, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES
23.08.2018JN002371/2018-F01/2018, Blago: Dobava in montaža VSR (dušilke) za RTP Divača v okviru implementacije kompenzacijskih naprav v EES - Sincro.Grid
30.08.2018JN004131/2018-F01/2018, Storitve: Nabava in vzdrževanje programske opreme za izvajanje dražb za nakup in aktivacijo sistemskih storitev
30.08.2018JN004177/2018-F01/2018, Blago: RTP Podlog: Dobava transformatorja T121 in odvoz ter razgradnja T211
13.09.2018JN005707/2018-F01/2018, Blago: Razširitev DWDM omrežja Eles-a
26.09.2018JN005383/2018-F01/2018, Blago: Nadgradnja MPLS TP omrežja
09.10.2018JN004132/2018-F01/2018, Gradnje: Izgradnja novega cevovoda in vodovodnega priključka do RTP Pekre za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt
09.10.2018JN000436/2018-F01/2018, Storitve: Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij
11.10.2018JN003421/2018-F01/2018, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
12.10.2018JN006167/2018-F01/2018, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočega vozila
29.10.2018JN004886/2018-F01/2018, Storitve: Uvedba integriranega poročanja
15.11.2018JN006084/2018-F01/2018, Storitve: Termografska kontrola VN daljnovodov v CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača do konca leta 2021
15.11.2018JN006943/2018-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje programske opreme VDM
19.11.2018JN007284/2018-F01/2018, Blago: Nadgradnja OTLM sistema z indikatorjem žledu in merilnimi lističi na DV stebru
03.12.2018JN007538/2018-F01/2018, Storitve: Sklop-2: Dobava, montaža in zagon porazdeljenega meteorološkega merilnega sistema MAS; tehnične rešitve in specifikacije
03.12.2018JN007355/2018-F01/2018, Blago: Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
04.12.2018JN006999/2018-F01/2018, Storitve: Sklop-4: Prilagoditev, vzpostavitev in vzdrževanje programske opreme BOBER za SUMO
07.12.2018JN004465/2018-F01/2018, Blago: Dobava in montaža opreme ter izdelava programske opreme DTR za projekt SUMO zunanji del po naslednjih sklopih: Sklop 1: Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme, sklop 3: Programska oprema za DT
13.12.2018JN006346/2018-F01/2018, Blago: Dobava dveh energetskih transformatorjev 110/20 kV nazivne moči 15 MVA za priklop BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre
20.12.2018JN008003/2018-F01/2018, Storitve: Vzdrževanje ESRI
03.01.2019JN006066/2018-F01/2019, Blago: Naročilo multimedijske in notranje opreme ter izvedba montažnih del za vzpostavitev Diagnostično analitskega centra v TS Beričevo
09.01.2019JN006005/2018-F01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in vozil družbe Eles
21.01.2019JN008140/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje OTLM sistema
07.02.2019JN007546/2018-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil
11.02.2019JN007580/2018-F01/2019, Storitve: Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
18.02.2019JN007000/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
18.02.2019JN000033/2019-F01/2019, Storitve: Podaljšanje vzdrževalne pogodbe za programski paket za izvajanje sigurnostnih in dinamičnih analiz v elektroenergetskem sistemu NEPLAN
27.02.2019JN008542/2018-F01/2019, Blago: Sklop 1: Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme
28.02.2019JN003968/2018-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 7 sklopov
05.03.2019JN004240/2018-F01/2019, Gradnje: Izgradnja TSE Beričevo 2. faza - okolju prijazno naročilo
12.03.2019JN000945/2019-F01/2019, Storitve: Podpora lastnemu vzdrževanju NG SDH omrežja
13.03.2019JN008541/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil
13.03.2019JN006799/2018-F01/2019, Blago: Vgradnja hranilnikov električne energije VN del za RTP Pekre in RTP Okroglo po sklopih: Sklop 1: RTP 110/20 kV Pekre in Sklop 2: RTP 400/110 kV Okroglo
14.03.2019JN006585/2018-F01/2019, Gradnje: Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah ELES po sklopih
18.03.2019JN008339/2018-F01/2019, Blago: Izdelava, dobava in montaža notranje opreme v GIS stavbi in skladiščno servisnem objektu objekta RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt
27.03.2019JN005997/2018-F01/2019, Blago: Nabava programske rešitve za optimizacijo napetosti - VVS
04.04.2019JN005273/2018-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih in obrtniških del za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce in 110 kV kablovode
09.04.2019JN005937/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov razplet DV, nadzemni del
09.04.2019JN005249/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.04.2019JN006063/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov: izdelava, dobava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov VN aparatov
29.04.2019JN001302/2019-F01/2019, Blago: Nakup licenc Matlab
10.05.2019JN000078/2019-F01/2019, Blago: Nakup nadomestnega sistema zaščite zbiralk za RTP Medvode
16.05.2019JN001460/2019-F01/2019, Blago: Dobava medfaznih distančnikov za DV 2X110kV Beričevo - Grosuplje SM40 - SM57
22.05.2019JN000283/2019-F01/2019, Storitve: Odprava okvar na optičnem omrežju Eles-a
24.05.2019JN008643/2018-F01/2019, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave - kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji
24.05.2019JN001375/2019-F01/2019, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
28.05.2019JN001014/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta
07.06.2019JN001212/2019-F01/2019, Storitve: Fizično in tehnično varovanje EEO družbe ELES
12.06.2019JN003122/2019-F01/2019, Storitve: Nadgradnja obstoječega sistema WAProtector. Vzdrževanje sistema WAProtector.
25.06.2019JN008304/2018-F01/2019, Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
03.07.2019JN001213/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje strežnikov za 3 leta
05.07.2019JN001767/2019-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del za dve 400 kV polji v RTP Divača, za VSR in MSCDN. Izvedba portalov, temeljev VN naprava, kabelska kanalizacija.
08.07.2019JN002639/2019-F01/2019, Storitve: Dogradnja regulacijskega stikala prečnega transformatorja 400/400 kV in rezervni set kontaktov v RTP Divača.
12.07.2019JN001457/2019-F01/2019, Blago: RTP 400/110 kV Cirkovce dobava VN opreme
18.07.2019JN001534/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena dela v RTP Pekre in RTP Okroglo za postavitev in montažo VN opreme za priklop baterijskih hranilnikov električne energije (BHEE) na omrežje po sklopih 1 in 2
01.08.2019JN002738/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
23.08.2019JN003901/2019-F01/2019, Gradnje: Ojačitev JK in montaža medfaznih distančnikov na DV 2x110kV Beričevo Grosuplje
30.08.2019JN001819/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena in jeklo montažna dela RTP Dobruška vas, priključni DV
09.09.2019JN001820/2019-F01/2019, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
19.09.2019JN004438/2019-F01/2019, Blago: Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
01.10.2019JN003221/2019-F01/2019, Blago: Nabava osebne varovalne opreme
01.10.2019JN000263/2018-F01/2019, Blago: Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ)
01.10.2019JN001900/2019-F01/2019, Blago: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov družbe ELES - 2 sklopa
01.10.2019JN004435/2019-F01/2019, Blago: Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement)
01.10.2019JN002760/2019-F01/2019, Storitve: Redno vzdrževanje in odprava napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko
10.10.2019JN004713/2019-F01/2019, Storitve: Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
29.10.2019JN003990/2019-F01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje sistema za upravljanje varnostih informacij in dogodkov (SIEM)
29.10.2019JN004273/2019-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 8 sklopov
31.10.2019JN005501/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovode
08.11.2019JN006129/2019-F01/2019, Blago: Nadgradnja upravljalno nadzornega sistema LightSoft
19.11.2019JN006009/2019-F01/2019, Gradnje: RTP 110/10 kV Kidričevo: Zamenjava naprav LR
22.11.2019JN007456/2019-F01/2019, Storitve: Fizično in tehnično varovanje RTP Kleče in RTP Beričevo
22.11.2019JN006010/2019-F01/2019, Blago: RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev
12.12.2019JN004433/2019-F01/2019, Blago: Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
24.12.2019JN006545/2019-F01/2019, Blago: RTP 400/110 kV Cirkovce - Dobava spončne opreme in vodnikov
10.01.2020JN006824/2019-F01/2020, Storitve: Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača - Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja
10.01.2020JN007742/2019-F01/2020, Blago: Nakup in vzdrževanje licenc IBM Maximo
13.01.2020JN007371/2019-F01/2020, Blago: Havarijska nabava 400 kV in 110 kV tokovnih merilnih transformatorjev
23.01.2020JN000001/2020-F01/2020, Blago: Zamenjava strojne in posodobitev programske opreme sistema za vodenje elektroenergetskega sistema Slovenije(SVEES).
27.01.2020JN006471/2019-F01/2020, Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
28.01.2020JN006772/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
28.01.2020JN007580/2019-F01/2020, Blago: Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 v RTP Maribor
31.01.2020JN004427/2019-F01/2020, Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za obdobje 5 let
03.02.2020JN000197/2020-F01/2020, Storitve: Naročnina za storitve sistema SCALAR
12.02.2020JN000320/2020-F01/2020, Blago: Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
14.02.2020JN000907/2019-F01/2020, Blago: Baterijski hranilnik NEDO
25.02.2020JN007292/2019-F01/2020, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 3 sklopi
27.02.2020JN008230/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov ......
05.03.2020JN008417/2019-F01/2020, Blago: Dobava 400 kV spončne opreme za polji VSR in MSCDN v RTP Divača
05.03.2020JN008637/2019-F01/2020, Storitve: Lasersko snemanje RTP
05.03.2020JN006742/2019-F01/2020, Blago: Dobava okoljsko manj obremenjujočega pisarniškega materiala ELES
05.03.2020JN008427/2019-F01/2020, Blago: Dobava OPGW in izvedba OKS RTP Dobruška vas - priključni daljnovod
05.03.2020JN006780/2019-F01/2020, Storitve: Izdelava aplikacije eDogovor
11.03.2020JN000834/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja GMS in integracija z BC in Maximo
11.03.2020JN006594/2018-F01/2020, Storitve: Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija
16.03.2020JN008934/2019-F01/2020, Gradnje: Elektromontažna dela na daljnovodu DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo
09.04.2020JN006664/2019-F01/2020, Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov Dobava močnostnih transformatorjev
05.05.2020JN008841/2019-F01/2020, Blago: Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, razdeljeno na sklope
11.05.2020JN008638/2019-F01/2020, Blago: Dobava VN opreme v RTP Beričevo
11.05.2020JN002062/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja BC (Business Connect)
15.05.2020JN002309/2020-F01/2020, Blago: Dobava dodatnih podestov in varovalnega sistema za daljnovode
02.06.2020JN000455/2020-F01/2020, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
09.06.2020JN002920/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja PSA (Power Service Assistant)
24.06.2020JN007563/2019-F01/2020, Blago: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
07.07.2020JN002618/2020-F01/2020, Storitve: Revizija PST in nadgradnja monitoring sistema 2020 v RTP Divača
07.07.2020JN007232/2018-F01/2020, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
07.07.2020JN008890/2019-F01/2020, Storitve: Supernadzor izvedbe BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre
07.07.2020JN001942/2020-F01/2020, Blago: Nakup sistema za varnostno kopiranje
07.07.2020JN006663/2019-F01/2020, Gradnje: Gradnja daljnovoda: Sklop A: Izgradnja DV 2x400 kV Cirkovce - izvedba gr. del, dobava in montaža jekl. konstr. ter izvedba elektromont. del, Sklop B: Prestavitev DV 220 kV Cirkovce
13.07.2020JN000228/2020-F01/2020, Blago: Dobava in montaža sekundarne opreme za 2x DV polje in 1x ZV polje v RTP 110/20 kV Vojnik
14.07.2020JN002369/2020-F01/2020, Gradnje: Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas
23.07.2020JN004240/2020-F01/2020, Storitve: Dograditev spletnega GIS pregledovalnika
04.08.2020JN002370/2020-F01/2020, Blago: RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar
06.08.2020JN003990/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema SEMART
25.08.2020JN002083/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Izdelava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij
25.08.2020JN000768/2020-F01/2020, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela RTP110/35/20 kV Tolmin
25.08.2020JN004799/2020-F01/2020, Blago: Nakup OTLM merilnikov
10.09.2020JN003202/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo in RTP Krško: Dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.09.2020JN003498/2020-F01/2020, Gradnje: Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče RTP Tolmin
18.09.2020JN001133/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje vozil in delovnih pripomočkov avtoparka družbe Eles d.o.o.
02.10.2020JN003102/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR
02.10.2020JN001722/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela
15.10.2020JN003983/2020-F01/2020, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
19.10.2020JN008920/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru implementacije kompenzacijskih naprav v EES - Sincro.Grid 2. faza
20.10.2020JN003984/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja upravljalskega sistema IP MPLS
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si