Pregled objav javnih naročil

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
18.02.2019JN007000/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
05.03.2019JN004240/2018-F01/2019, Gradnje: Izgradnja TSE Beričevo 2. faza - okolju prijazno naročilo
14.03.2019JN006585/2018-F01/2019, Gradnje: Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah ELES po sklopih
04.04.2019JN005273/2018-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih in obrtniških del za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce in 110 kV kablovode
09.04.2019JN005937/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov razplet DV, nadzemni del
09.04.2019JN005249/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.04.2019JN006063/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov: izdelava, dobava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov VN aparatov
05.07.2019JN001767/2019-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del za dve 400 kV polji v RTP Divača, za VSR in MSCDN. Izvedba portalov, temeljev VN naprava, kabelska kanalizacija.
18.07.2019JN001534/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena dela v RTP Pekre in RTP Okroglo za postavitev in montažo VN opreme za priklop baterijskih hranilnikov električne energije (BHEE) na omrežje po sklopih 1 in 2
23.08.2019JN003901/2019-F01/2019, Gradnje: Ojačitev JK in montaža medfaznih distančnikov na DV 2x110kV Beričevo Grosuplje
30.08.2019JN001819/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena in jeklo montažna dela RTP Dobruška vas, priključni DV
19.11.2019JN006009/2019-F01/2019, Gradnje: RTP 110/10 kV Kidričevo: Zamenjava naprav LR
27.01.2020JN006471/2019-F01/2020, Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
16.03.2020JN008934/2019-F01/2020, Gradnje: Elektromontažna dela na daljnovodu DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo
07.07.2020JN006663/2019-F01/2020, Gradnje: Gradnja daljnovoda: Sklop A: Izgradnja DV 2x400 kV Cirkovce - izvedba gr. del, dobava in montaža jekl. konstr. ter izvedba elektromont. del, Sklop B: Prestavitev DV 220 kV Cirkovce
14.07.2020JN002369/2020-F01/2020, Gradnje: Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas
25.08.2020JN002083/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Izdelava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij
25.08.2020JN000768/2020-F01/2020, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela RTP110/35/20 kV Tolmin
10.09.2020JN003202/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo in RTP Krško: Dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.09.2020JN003498/2020-F01/2020, Gradnje: Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče RTP Tolmin
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si