Pregled objav javnih naročil

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
17.05.2021JN001505/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava aplikativne naloge Obvladovanje obratovalnih tveganj v realnem času
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
11.02.2019JN007580/2018-F01/2019, Storitve: Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
01.08.2019JN002738/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
31.10.2019JN005501/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovode
27.02.2020JN008230/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov ......
07.07.2020JN008890/2019-F01/2020, Storitve: Supernadzor izvedbe BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre
06.11.2020JN005302/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba arheoloških raziskav na DV 2x400 kV Cirkovce-Pince
15.12.2020JN005623/2020-F01/2020, Storitve: Termografski in korona pregledi VN daljnovodov v Elesu do konca leta 2023
28.12.2020JN003833/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/XXX kV, 220/XXX kV in 110/XX kV
31.12.2020JN004677/2020-F01/2020, Storitve: Strokovna storitev svetovanja in supernadzora za dizajniranje, projektiranje, izdelavo, dobavo in montažo SVC-STATCOM postroja za dobavo "na ključ"
28.01.2021JN006608/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov Elesovih RTP in RP za obdobje 2021-2023
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si