Pregled objav javnih naročil

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
31.08.2016JN005083/2016-F01/2016, Blago: Sistem vodenja in kontrole
10.08.2017JN007389/2017-F01/2017, Storitve: Izvedba izredne revizije na regulacijskem stikalu prečnega transformatorja 400/400 kV enote T441 in T442 v RTP Divača
03.10.2017JN006116/2017-F01/2017, Blago: Izdelava in dobava omar sekundarne opreme za RTP Divača
29.01.2018JN008025/2017-F01/2018, Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v 110, 220 in 400 kV stikališču za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača
17.08.2018JN004671/2018-F01/2018, Storitve: Dogradnja regulacijskega stikala prečenega transformatorja 400/400 kV in nadgradnja elementov prečnega transformatorja v RTP Divača
13.03.2019JN006799/2018-F01/2019, Blago: Vgradnja hranilnikov električne energije VN del za RTP Pekre in RTP Okroglo po sklopih: Sklop 1: RTP 110/20 kV Pekre in Sklop 2: RTP 400/110 kV Okroglo
24.05.2019JN008643/2018-F01/2019, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave - kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji
25.06.2019JN008304/2018-F01/2019, Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
08.07.2019JN002639/2019-F01/2019, Storitve: Dogradnja regulacijskega stikala prečnega transformatorja 400/400 kV in rezervni set kontaktov v RTP Divača.
27.01.2020JN006471/2019-F01/2020, Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
07.07.2020JN002618/2020-F01/2020, Storitve: Revizija PST in nadgradnja monitoring sistema 2020 v RTP Divača
07.07.2020JN007232/2018-F01/2020, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
13.07.2020JN000228/2020-F01/2020, Blago: Dobava in montaža sekundarne opreme za 2x DV polje in 1x ZV polje v RTP 110/20 kV Vojnik
04.08.2020JN002370/2020-F01/2020, Blago: RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar
Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
27.10.2014JN103752014/2014, Storitve: Storitve inštalacije opreme za merjenje, kontrolo, preskušanje in navigacijo
14.07.2015JN47172015/2015, Blago: Sistem vodenja in kontrole
10.02.2016JN9472016/2016, Gradnje: Sistem vodenja in kontrole
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si