Pregled objav javnih naročil

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.04.2019JN001309/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana
01.10.2019JN005474/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
09.09.2020JN003862/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru
04.11.2020JN004872/2020-X01/2020, Storitve: Nadzor nad gradnjo večstanovanjskih objektov Dolgi most v Ljubljani
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.04.2019JN001692/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Novo Pobrežje v Mariboru
22.07.2019JN004623/2019-C01/2019, Storitve: Najem, vzdrževanje in izvlek zagatnic
03.09.2019JN005712/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3)
15.01.2020JN007663/2019-C01/2020, Storitve: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
20.10.2020JN006111/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Nad Dolinsko cesto III. faza
26.11.2020JN004428/2020-C01/2020, Storitve: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco - Faza 2
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si