Pregled objav javnih naročil

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.04.2019JN001521/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba sanacije zunanje ureditve okolice objekta F3 na Ježkovi ulici 1-3-5 Brdo Ljubljana
19.04.2019JN001309/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana
06.05.2019JN001140/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti na strehi objekta Park pod Javorniki 6, v Postojni
07.05.2019JN001520/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba tesnjenja zgornje površine parkirišč, Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto
23.05.2019JN001964/2019-X01/2019, Storitve: Izbira izvajalca za revizijo letnega poročila SSRS 2019-2021
04.06.2019JN002696/2019-X01/2019, Storitve: Priprava pisnega ZK predloga 971 za stavbe ID 317, 318, 319 in 320, k.o. 1758- Dragomelj
12.06.2019JN001863/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade, Ulica Ivane Kobilce 1 (objekt B2), F4 - Brdo, Ljubljana
21.06.2019JN002921/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba odvodnjavanja večstanovanjskih objektov »B« Ob Borovniščici 15 do 29, Borovnica
05.07.2019JN002356/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba del na zamenjavi tlaka na dveh pohodnih terasah enega povezovalnega objekta soseske Perovo Ljubljanska cesta 4, Kamnik
10.07.2019JN003372/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba BIM nadzora pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3)
11.07.2019JN003214/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba sanacijskih del na strehi stanovanjskega objekta lamele D, soseske Perovo Kamnik
27.08.2019JN002485/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba sanacijskih del na balkonih večstanovanjskega objekta Podbreznik B2, št. 112 in 112A v Novem mestu
03.09.2019JN004444/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba sanacijskih del v zvezi s kapilarnim vlekom vlage in zamakanjem na spodnjem delu zidov, Gradiška cesta 8 in 9, Vipava
04.09.2019JN004787/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba sanacijskih del v zvezi z zamakanjem fasade na objektih B1, D1 in D2 na Brdu v Ljubljani
26.09.2019JN005901/2019-X01/2019, Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2023
01.10.2019JN005474/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba nadzora nad izgradnjo objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
26.11.2019JN007346/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba tesnjenja dela kleti in konstrukcije rampe v podzemno garažo objekta Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto
17.12.2019JN007546/2019-X01/2019, Storitve: Ureditvena dela na zemljišču v lasti SSRS v občini Lukovica
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.04.2019JN001692/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Novo Pobrežje v Mariboru
22.07.2019JN004623/2019-C01/2019, Storitve: Najem, vzdrževanje in izvlek zagatnic
03.09.2019JN005712/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji soseske Novo Brdo (Sklop E2 in E3)
03.09.2019JN005740/2019-C01/2019, Gradnje: Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, Sklop 1: E2 in Sklop 2: E3
17.10.2019JN005502/2019-C01/2019, Gradnje: Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
15.01.2020JN007663/2019-C01/2020, Storitve: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
05.02.2020JN000198/2020-C01/2020, Gradnje: Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si