Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
26.04.2016JN000694/2016-X01/2016, Storitve: Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji za obdobje 2016 - 2018
03.05.2016JN000876/2016-X01/2016, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
09.05.2016JN001068/2016-X01/2016, Storitve: Opravljanje odvoza, hrambe in uničenja zapuščenih vozil
10.05.2016JN001108/2016-X01/2016, Blago: Razni nadomestni deli
12.05.2016JN001214/2016-X01/2016, Blago: Servisiranje zimske in letne mehanizacije
16.05.2016JN001347/2016-X01/2016, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
24.05.2016JN001667/2016-X01/2016, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov
27.05.2016JN001858/2016-X01/2016, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
01.06.2016JN002021/2016-X01/2016, Storitve: Čiščenje platoja in javnega sanitarnega objekta na počivališču Murska Sobota-sever
01.06.2016JN002023/2016-X01/2016, Blago: Čistila in papirna galanterija
07.06.2016JN002286/2016-X01/2016, Storitve: Upravljanje počitniških kapacitet v Republiki Hrvaški
14.06.2016JN002559/2016-X01/2016, Blago: Dobava dodatkov za diesel gorivo in kurilno olje
15.06.2016JN002648/2016-X01/2016, Storitve: Oprema za dviganje in manipulacijo in njeni deli
20.06.2016JN002840/2016-X01/2016, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
20.06.2016JN002848/2016-X01/2016, Blago: Osvežilne pijače
20.06.2016JN002858/2016-X01/2016, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami
23.06.2016JN002991/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
06.07.2016JN003453/2016-X01/2016, Storitve: Pravne storitve
07.07.2016JN003484/2016-X01/2016, Blago: Čistilo za predore in razmaščevalec
15.07.2016JN003833/2016-X01/2016, Blago: NABAVA SIJALK IN ŽARNIC
18.07.2016JN003857/2016-X01/2016, Gradnje: Sanacijska dela
02.08.2016JN000991/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba študije - Preučitev možnosti uvedbe lokalnih vinjet
04.08.2016JN001639/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba kontrole kakovosti pri obnovi talnih označb in prometne signalizacije
11.08.2016JN002193/2016-X01/2016, Storitve: Prenos lege gradbene parcele zaradi dograditve avtocestnega predora Karavanke
12.08.2016JN001669/2016-X01/2016, Gradnje: Postavitev nadstreškov ACB Hrušica
12.08.2016JN002008/2016-X01/2016, Storitve: Generalno popravilo vozil in opreme
30.08.2016JN001666/2016-X01/2016, Gradnje: Izvedba nadstrešnice cestninskega nadzora na CP Pesnica z ureditvijo parkirišča
30.08.2016JN001792/2016-X01/2016, Blago: Dobava vozila in vgradnja opreme za prodajo vinjet
31.08.2016JN002731/2016-X01/2016, Blago: Dobava pisarniškega materiala
01.09.2016JN002221/2016-X01/2016, Storitve: Izbira revizorja družbe DARS d.d. za poslovno leto 2016
05.09.2016JN002715/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje sistema radijskih zvez
09.09.2016JN003846/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje komunikacijskih sistemov Ericsson (Mitel)
15.09.2016JN002185/2016-X01/2016, Gradnje: Zavarovanje nosilnih stebrov nadvozov z BVO na AC A1
20.09.2016JN003246/2016-X01/2016, Storitve: Prenova načrtov zaščite in reševanja v predorih
20.09.2016JN003341/2016-X01/2016, Storitve: Letni pregled polnilnih postaj
20.09.2016JN002283/2016-X01/2016, Gradnje: Izvedba odcejalnika Novo mesto
20.09.2016JN002928/2016-X01/2016, Blago: Vzdrževanje avtomatskih števcev prometa
20.09.2016JN004013/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje Oracle licenčne programske opreme
23.09.2016JN001396/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IP, PZI in izvleček iz PZI za potrebe javnega razpisa za sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica – Divača in severna, vzhodna, južna ljubljanska obvoz
27.09.2016JN004587/2016-X01/2016, Blago: Naprava za menjavo in popravilo odbojnih ograj
27.09.2016JN004341/2016-X01/2016, Storitve: Letni pregled in servisiranje merilcev slanosti Boschung
27.09.2016JN004160/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje strojne, komunikacijske in programske opreme sistema GPS
29.09.2016JN005828/2016-X01/2016, Storitve: Inženirske storitve
08.11.2016JN004337/2016-X01/2016, Gradnje: Sanacija – proti-erozijska zaščita brežin na območju obeh krajnih podpor pod viaduktom Lešnica na AC A2 Karavanke – Obrežje; odsek Brezje – Podtabor
08.11.2016JN004535/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje stenskih prikazovalnikov BARCO
08.11.2016JN004774/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje komunikacijskih sistemov Philips
08.11.2016JN005422/2016-X01/2016, Storitve: Najem opreme za izvajanje zimske službe
14.11.2016JN004980/2016-X01/2016, Blago: Dobava absorpcijskega sredstva
21.11.2016JN005812/2016-X01/2016, Blago: Razširitev diskovnega sistema EMC VNX 5400
25.11.2016JN005595/2016-X01/2016, Gradnje: Zaščita pred nezgodnim padcem
25.11.2016JN006334/2016-X01/2016, Storitve: Najem opreme za izvajanje zimske službe
02.12.2016JN005983/2016-X01/2016, Gradnje: Ureditev sredinskega ločilnega pasu z BVO na A1 0038/0638 od km 7,760 do km 7,130 in od km 7,580 do km 7,700
29.12.2016JN005940/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje video nadzornega sistema
06.01.2017JN005890/2016-X01/2017, Storitve: Svetovanje pri sprejemanju ključnih odločitev v postopkih implementacije elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku (ECS-PPT)
06.01.2017JN006044/2016-X01/2017, Storitve: Servisiranje mulčerjev Rapid
06.01.2017JN004982/2016-X01/2017, Gradnje: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
06.01.2017JN004431/2016-X01/2017, Gradnje: Izvedba cestne razsvetljave priključkov Višnja gora in Grosuplje
09.01.2017JN007063/2016-X01/2017, Storitve: Dobava nadomestnih delov in popravilo klica v sili sistema Itaia in Iskra Sistemi
09.01.2017JN005818/2016-X01/2017, Blago: Nabava pisarniškega pohištva, naprav, orodja in ostale opreme
27.01.2017JN007120/2016-X01/2017, Storitve: Tiskarske storitve
30.01.2017JN007100/2016-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje nadgradenj Cappellotto
03.02.2017JN007540/2016-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
09.02.2017JN007100/2016-X02/2017, Storitve: Vzdrževanje nadgradenj Cappellotto
09.02.2017JN007273/2016-X01/2017, Storitve: Pregledi, preizkusi in manjša popravila opreme pod tlakom
27.02.2017JN007571/2016-X01/2017, Storitve: Vzpostavitev sistema poslovnega obveščanja
13.03.2017JN006454/2016-X01/2017, Gradnje: REKONSTRUKCIJA PROTIHRUPNE OGRAJE OB CP VRHNIKA
24.03.2017JN000794/2017-X01/2017, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
10.04.2017JN000351/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava projekta za obnovo ACB Hrušica - idejni projekt in projekt za izvedbo
11.04.2017JN000760/2017-X01/2017, Blago: Dobava zalivne mase in prednamaza za rege
14.04.2017JN000413/2017-X01/2017, Storitve: VZDRŽEVANJE TELEFONSKEGA SISTEMA SIEMENS
14.04.2017JN000620/2017-X01/2017, Storitve: LETNI PREGLED DVIŽNIH NAPRAV
04.05.2017JN000720/2017-X01/2017, Blago: Dobava hladne asfaltne mase
09.05.2017JN001919/2017-X01/2017, Storitve: Nakup in vzdrževanje požarne pregrade
09.05.2017JN000351/2017-X02/2017, Storitve: Izdelava projekta za obnovo ACB Hrušica - idejni projekt in projekt za izvedbo
10.05.2017JN001877/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava cenitev nadomestil za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestil za drugo škodo,ki je povezana s poslovanjem poslovnega subjekta
12.05.2017JN001666/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje deratizacije
26.05.2017JN002552/2017-X01/2017, Storitve: Prenova trasnih načrtov zaščite in reševanja na AC/HC za primer prometnih nesreč z velikim številom poškodovanih
05.06.2017JN007196/2016-X01/2017, Blago: Olja in maziva
09.06.2017JN002034/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje signalizacije krožišča Tomačevo
15.06.2017JN001822/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje in popravila osebnih, kombiniranih in specialnih vozil znamke VW in AUDI
15.06.2017JN002704/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
15.06.2017JN003297/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
15.06.2017JN001044/2017-X01/2017, Storitve: Zakup optičnih vlaken do Dunajske 7, Ljubljana
19.06.2017JN006535/2016-X01/2017, Gradnje: Sanacija plazu na vkopne brežine »Pirešica« na avtocestnem odseku št. 0040 Celje – Arja vas
19.06.2017JN000222/2017-X01/2017, Storitve: PRENOS LEGE GRADBENE PARCELE 1. IN 2. ETAPE NOVE PROMETNE POVEZAVE MED AC A2 LJUBLJANA – OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
19.06.2017JN001414/2017-X01/2017, Gradnje: Sanacija sistema klic v sili (KVS) na AC Brezovica – Unec, AC Senožeče – Divača in AC Gabrk – Fernetiči
22.06.2017JN000939/2017-X01/2017, Storitve: Dimnikarske storitve
06.07.2017JN005085/2017-X01/2017, Gradnje: Dobava in montaža avtomatskega sistema za izdelavo raztopin kloridov
26.07.2017JN005524/2017-X01/2017, Storitve: Čiščenje službenih oblek in osebne varovalne opreme
14.08.2017JN004719/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje pregledov delovne opreme
14.08.2017JN006024/2017-X01/2017, Storitve: Prevzem odpadnega materiala – plastike
21.08.2017JN004899/2017-X01/2017, Storitve: ANALIZA IN PROJEKCIJA VZDRŽNOSTI POSLOVANJA IN ODPLAČEVANJA DOLGOV DRUŽBE DARS D.D.
04.09.2017JN002535/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PZI-ZAMENJAVA KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA NAKATERIH PRIKLJUČKIH HC H5 ODSEK ŠKOFIJE-KP.ŠKOCJAN
04.09.2017JN002536/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA NAČRTOV IN STATIČNEGA IZRAČUNA POLPORTALNIH KONSTRUKCIJ ZA VODENJE PROMETA NA AC A1
05.09.2017JN005727/2017-X01/2017, Gradnje: ODSTAVNE NIŠE ZA CESTNINSKI NADZOR (CN) NA PRIKLJUČKIH "HC" in "AC"
05.09.2017JN005917/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE IN PODLAG ZA PROJEKTNO IN IVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO NOVE CESTNE POVEZAVE PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA-ORMOŽ
06.09.2017JN006004/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, POBUDE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT IN ANALIZE SMERNIC ZA POVEZOVALNO CESTO PODGORA-LETUŠ (do sprejema sklepa o pripravi načrta)
08.09.2017JN006382/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava sferičnega posnetka in oblaka laserskih točk obnovljenih odsekov avtocest v obdobju 2017-2019
22.09.2017JN006223/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA OCENE EKOLOŠKEGA STANJA IN OCENE VPLIVOV GRADNJE IN OBRATOVANJA NA POTOK VERIŽELJ TER ZA IZDELAVO OVREDNOTENJA STANJA IHTIOFAVNE V PAKI IN HUDEM POTOKU
29.09.2017JN006674/2017-X01/2017, Storitve: Revizorske storitve v obdobju petih let
29.09.2017JN007099/2017-X01/2017, Gradnje: Dobava in vgradnja asfalta v ACB
29.09.2017JN006457/2017-X01/2017, Storitve: VZDRŽEVANJE USMERJEVALNIKOV IN MREŽNIH STIKAL
02.10.2017JN006135/2017-X01/2017, Storitve: Informacijski sistem za spremljanje zahtevkov, projektov in nalog
02.10.2017JN005517/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
06.10.2017JN007592/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje priklopnih vozil LOK in delovnih strojev BOBCAT
10.10.2017JN007210/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PZI ZA REKONSTRUKCIJO CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT – VRANSKO OD KM 1,470 DO KM 5,500
12.10.2017JN007174/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje signalne opreme
13.10.2017JN007591/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje RDA metrov
20.10.2017JN007651/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje zimske službe v sezoni 2017-2018
20.10.2017JN007577/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
02.11.2017JN005146/2017-X01/2017, Blago: Nabava pisarniškega pohištva in naprav
02.11.2017JN007853/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje Oracle licenčne programske opreme
17.11.2017JN007949/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA TRANSPARENTOV
17.11.2017JN007573/2017-X01/2017, Storitve: SERVISIRANJE MULČERJEV RAPID
28.11.2017JN006688/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba oglaševanja sistema DarsGo
28.11.2017JN008497/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje visokotlačnih čistilcev
28.11.2017JN008815/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba oglaševanja sistema DarsGo
29.11.2017JN007424/2017-X01/2017, Storitve: Generalno popravilo vozil in opreme
15.12.2017JN008984/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje strojev za talne obeležbe
22.12.2017JN007111/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje dvižnih garažnih vrat
12.01.2018JN009163/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav proizvajalca MGE
15.01.2018JN009361/2017-X01/2018, Storitve: Zakup optičnih vlaken
24.01.2018JN006891/2017-X01/2018, Gradnje: POSTAVITEV BLAŽILNIKOV TRKOV NA PRIKLJUČKIH NA OBMOČJU AVTOCESTNIH BAZ POSTOJNA IN KOZINA
24.01.2018JN008624/2017-X01/2018, Gradnje: MENJAVA OGREVALNEGA SISTEMA TER IZGRADNJO NOVE KOTLOVNICE ZA POTREBE OGREVANJA AVTOCESTNE BAZE TER CESTNINSKE POSTAJE HRUŠICA
24.01.2018JN008198/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI PROJEKTA ZA OBČASNO DVOSMERNO VODENJE PROMETA V PREDORIH PLETOVARJE IN GOLO REBRO
24.01.2018JN007633/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI IN IZVLEČKA PZI ZA RAZPIS ZA NADGRADNJO ELEKTRO STROJNE OPREME V PREDORU GOLOVEC - 2.FAZA
29.01.2018JN008171/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE PREVERITVE MOŽNOSTI IZVEDBE REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČE CESTNE POVEZAVE POSTOJNA-JELŠANE
01.02.2018JN009835/2017-X01/2018, Blago: Dobava in montaža klimatskih naprav v tovorna vozila
12.02.2018JN010068/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje naprav za nadzor prometa
12.02.2018JN009530/2017-X01/2018, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV ZA MERJENJE DRSNOSTI
19.02.2018JN007215/2017-X01/2018, Storitve: RECENZIJSKI PREGLED STROKOVNIH PODLAG - IDEJNEGA PROJEKTA HC KOPER-DRAGONJA
19.02.2018JN007398/2017-X01/2018, Gradnje: PASIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA OP HRUP SKLOP A
19.02.2018JN007482/2017-X01/2018, Gradnje: SANACIJA ZAŠČITNIH POKROVOV SIDRNIH GLAV NA TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDRIH NA AVTOCESTNI MREŽI V REPUBLIKI SLOVENIJI
19.02.2018JN008037/2017-X01/2018, Gradnje: UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA S SKLADIŠČENJEM NEVARNIH SNOVI V ACB POSTOJNA
19.02.2018JN009716/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA INDIVIDUALNIH SANACIJSKIH NAČRTOV POSAMEZNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA PROJEKT IZGRADNJE DRŽAVNE CESTE OD PRIKLJUČKA ŠENTRUPERT NA AVTOCESTI A1 ŠENTILJ - KOPER DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG
21.02.2018JN008215/2017-X01/2018, Gradnje: GLAVNA CESTA HAJDINA – ORMOŽ, ODSEK GORIŠNICA – ORMOŽ, DOKONČANJE VSEH DEL NA PRESTAVITVI 110 kV DALJNOVODA
22.02.2018JN009390/2017-X01/2018, Blago: Dobava elektronskih komponent
02.03.2018JN010119/2017-X01/2018, Storitve: Servisiranje in popravila tovornih vozil MAN
16.03.2018JN000048/2018-X01/2018, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
19.03.2018JN009580/2017-X01/2018, Storitve: Izdelava PZI za preureditev otoka med izvozom in uvozom na avtocesto oziroma hitro cesto na priključkih AC A1, A2 ter HC H4, H5, H6; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4
19.03.2018JN009429/2017-X01/2018, Storitve: IZVEDBA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV (EKSTENZIVNI IN INTENZIVNI ARHEOLOŠKI PREGLED) 3.RAZVOJNA OS-SEVER: SKLOP 1, SKLOP 2
22.03.2018JN000278/2018-X01/2018, Blago: Dobava nadomestnih delov in popravila senzorjev proizvajalca SICK - MAIHAK
04.04.2018JN000422/2018-X01/2018, Storitve: Razvoj nove metodologije določitve stanja premostitvenih objektov
11.04.2018JN000202/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA GRADBENO-TEHNIČNEGA ELABORATA IN PROMETNE ANALIZE ZA 3. RAZVOJNO OS JUG OD AC A2 LJUBLJANA-OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
11.04.2018JN000086/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN ŠTUDIJE ŠIRŠIH EKONOMSKIH UČINKOV ZA 3.RAZVOJNO OS JUG OD AC A2 LJUBLJANA-OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
13.04.2018JN008755/2017-X01/2018, Storitve: Strokovne podlage za operativni program varstva pred hrupom ob AC v RS
19.04.2018JN000947/2018-X01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME SDH
23.04.2018JN000923/2018-X01/2018, Storitve: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
23.04.2018JN001312/2018-X01/2018, Blago: Dobava merilne opreme
07.05.2018JN000607/2018-X01/2018, Blago: Dobava PVC vreč
07.05.2018JN000812/2018-X01/2018, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNIH TABEL
10.05.2018JN001462/2018-X01/2018, Storitve: Servisiranje in popravila osebnih in kombiniranih vozil Citroen in Peugeot
11.05.2018JN000416/2018-X01/2018, Blago: Dobava peska in betona
24.05.2018JN002117/2018-X01/2018, Storitve: Redni servisi hidrantov s penilom Rosenbauer
28.05.2018JN001233/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje dokončnih premoženjskopravnih ureditev na celotnem avtocestnem omrežju
30.05.2018JN001274/2018-X01/2018, Blago: Dobava pisarniškega materiala
31.05.2018JN000590/2018-X01/2018, Gradnje: Predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišč na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri NM do priključka Maline
31.05.2018JN008350/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI – ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV IN PODPORNEGA ZIDU Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE NA AVTOCESTI A1 – 3. SKLOP
21.06.2018JN001918/2018-X01/2018, Blago: Nabava pisarniške in ostale opreme za obnovljeno ACB Hrušica
22.06.2018JN001827/2018-X01/2018, Gradnje: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
28.06.2018JN002594/2018-X01/2018, Storitve: Servisiranje kompresorskih postaj
12.07.2018JN003270/2018-X01/2018, Storitve: Prevzem odpadne električne in elektronske opreme
23.07.2018JN002151/2018-X01/2018, Gradnje: Sanacija protihrupne ograje na odseku AC A2 0615, med razcepom Kozarje in nadvozom Cesta Dolomitskega odreda
06.08.2018JN002862/2018-X01/2018, Blago: Čistila in papirna galanterija
06.08.2018JN002084/2018-X01/2018, Blago: Izdelava in dobava individualnih čepov za zaščito sluha
16.08.2018JN003935/2018-X01/2018, Blago: Dobava in renoviranje ščetk za pometalne stroje
16.08.2018JN003733/2018-X01/2018, Blago: Naročilo tiskovin za potrebe komunikacijskih aktivnosti
23.08.2018JN004169/2018-X01/2018, Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
24.08.2018JN004291/2018-X01/2018, Storitve: Kalibracija in servisiranje tehtnic
28.08.2018JN002331/2018-X01/2018, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoče investicijsko vzdrževanje počitniških kapacitet v Republiki Hrvaški
31.08.2018JN000851/2018-X01/2018, Gradnje: PREUREDITEV OTOKA MED IZVOZOM IN UVOZOM NA AC NA PRIKLJUČKIH: SKLOP 1: DOMŽALE (A1) in SKLOP 2: DOBRUŠKA VAS (A2)
03.09.2018JN003549/2018-X01/2018, Storitve: Meritve volumna posipnih materialov
10.09.2018JN001978/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA POSTAVITEV BETONSKE VARNOSTNE OGRAJE H4b V LOČILNEM PASU
10.09.2018JN004638/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
17.09.2018JN003411/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE IN PROMETNO -EKONOMSKEGA VREDNOTENJA ZA IZGRADNJO HITRE CESTE KOPER-DRAGONJA
20.09.2018JN004095/2018-X01/2018, Storitve: PRENOS LEGE GRADBENE PARCELE AC KOSEZE - KOZARJE
21.09.2018JN004734/2018-X01/2018, Storitve: Dežurstvo avtovleke in izvleka zdrsnjenih tovornih vozil na kritičnih klancih AC/HC omrežja v zahtevnejših zimskih razmerah
27.09.2018JN004930/2018-X01/2018, Blago: Dobava nadomestnih delov in orodja
01.10.2018JN005232/2018-X01/2018, Blago: Dobava hidravličih in pnevmatskih komponent
04.10.2018JN005453/2018-X01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV ERICSSON (MITEL)
05.10.2018JN005009/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in popravila osebnih, kombiniranih in specialnih vozil Renault
05.10.2018JN005146/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREUREDITEV OTOKA MED IZVOZOM IN UVOZOM NA AVTOCESTO NA PRIKLJUČKIH AC A1 TER HC H5 in H6 NA OBMOČJU AC BAZE KOZINA IN POČIVALIŠČU STUDENEC
10.10.2018JN003382/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava PZI projektne dokum.za obnovo voziščne konstruk.na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priklj.LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
12.10.2018JN005276/2018-X01/2018, Gradnje: SANACIJA PLAZU NA PRIKLJUČKU VOGRSKO
16.10.2018JN005593/2018-X01/2018, Storitve: Nakup letalskih vozovnic in organizacija poslovnih potovanj
18.10.2018JN005774/2018-X01/2018, Storitve: Odvračanje divjadi iz AC in HC
05.11.2018JN006021/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje zimske službe
08.11.2018JN006321/2018-X01/2018, Blago: Poslovno obdarovanje
13.11.2018JN004927/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 2,700 do km 10,400
16.11.2018JN004668/2018-X01/2018, Storitve: Opravljanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del na HC H4 Razdrto - Ajdovščina
16.11.2018JN006445/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba kontrole kakovosti pri obnovi talnih označb in prometne signalizacije
16.11.2018JN004960/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba letnih presoj sistema vodenja po zahtevah standardov ISO
23.11.2018JN006597/2018-X01/2018, Blago: Dobava reklamnih materialov
29.11.2018JN006740/2018-X01/2018, Storitve: TEHNIČNI SKRBNIK OBJEKTA DRAGOMELJ 116
05.12.2018JN006733/2018-X01/2018, Storitve: Servisiranje instalacij
10.12.2018JN007016/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
19.12.2018JN006203/2018-X01/2018, Storitve: Dograditev hladilnega agregata in sanacija obstoječih hladilnih agregatov v objektu nadzornega centra Dragomelj
27.12.2018JN007328/2018-X01/2018, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV NEC (PHILIPS)
28.12.2018JN005052/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava PZI - Preureditev izvoznega kraka Priključka LJ Zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško c. ter preureditev uvoznega kraka Priključka LJ Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške c.
03.01.2019JN007643/2018-X01/2019, Blago: Dobava posipalnikov za tekoče sredstvo za tekoče posipanje
10.01.2019JN007262/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba raziskave Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji za obdobje 2019-2021
11.01.2019JN007332/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nepremičnin za namen računovodskega poročanja
14.01.2019JN006233/2018-X01/2019, Storitve: IZDELAVA DOKUMENTACIJE PZI IN IZVLEČKA IZ PZI "PREDOR MARKOVEC - IZREDNO DVOSMERNO OBRATOVANJE"
14.01.2019JN005996/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI in projektne dokumentacije za razpis za zamenjavo sidrnih vijakov obstoječih ventilatorjev v predorih Jasovnik, Trojane, Kastelec in Dekani
21.01.2019JN006295/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji Pilotne stene Podgrič in izvedbi dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
23.01.2019JN006721/2018-X01/2019, Storitve: Monitoring učinkovitosti ukrepov za prehajanje živali v času obratovanja na AC Draženci-Mednarodni mejni prehod Gruškovje
05.02.2019JN008210/2018-X01/2019, Blago: Dobava napitkov
11.02.2019JN008466/2018-X01/2019, Blago: Dobava mobilnih aparatov
11.02.2019JN007211/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na AC odseku Vrhnika-Postojna
12.02.2019JN007399/2018-X01/2019, Storitve: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI ZA ZAMENJAVO KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA 16. PRIKLJUČKIH AC A1
14.02.2019JN008059/2018-X01/2019, Storitve: Letalsko snemanje AC in HC za DOF0.5 in LIDAR 2019
15.02.2019JN007846/2018-X01/2019, Blago: Sanacija hidravličnih požarnih vrat v predorih Kastelec, Dekani, Markovec, Šentvid, Trojane, Podmilj
15.02.2019JN008476/2018-X01/2019, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
20.02.2019JN007054/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projekta PZI za upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane
20.02.2019JN007445/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS
22.02.2019JN007488/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko Blagovica
01.03.2019JN007931/2018-X01/2019, Storitve: Študija: Priložnosti za usmerjeno analiziranje in uporabo zbranih podatkov pri naročniku z namenom povečanja poslovnih koristi
01.03.2019JN007989/2018-X01/2019, Storitve: Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo javnemu naročanju
04.03.2019JN008403/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje telefonskega sistema Siemens
06.03.2019JN008436/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba odkupov nepremičnin in premoženjskopravnih ureditev nepremičnin za gradnjo GC, AC, HC
27.03.2019JN000434/2019-X01/2019, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
28.03.2019JN007879/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava IzN za Zamenjavo dilatacij na premostitvenih objektih: most Bolska-D in Bolska-L, viadukt Žepina-D, viadukt Gabrk-D in Gabrk-L, viadukt Bivje-D in Bivje-L in most čez Savo-Karavanke
29.03.2019JN007901/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za izvedbo (IzN): Sanacije viadukta Podmežakla 3 levo, Podmežakla 3 desno, Podmežakla 4 levo, Podmežakla 4 desno in Podmežakla 4a desno na AC A2, odsek 06 02 HrušicaLipce
29.03.2019JN008569/2018-X01/2019, Storitve: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
29.03.2019JN000623/2019-X01/2019, Storitve: HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD, III. RAZVOJNA OS
15.04.2019JN000886/2019-X01/2019, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.04.2019JN000851/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
15.04.2019JN000980/2019-X01/2019, Storitve: Prevoz in varovanje vinjet
19.04.2019JN008631/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za razbremenitev ležišč v območju krajnih podpor viadukta Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
07.05.2019JN000977/2019-X01/2019, Blago: Agregat za visokotlačno napravo za pranje in odstranjevanje talnih oznak
07.05.2019JN001299/2019-X01/2019, Storitve: Popravilo nadgradenj Cappellotto
13.05.2019JN000757/2019-X01/2019, Storitve: Prestavitev DARS-Go Servisa iz lokacije MMP Fernetiči na novo lokacijo BS OMV Fernetiči
15.05.2019JN000990/2019-X01/2019, Storitve: Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek
17.05.2019JN001476/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled dvižnih naprav
21.05.2019JN001630/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
24.05.2019JN000569/2019-X01/2019, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
24.05.2019JN000823/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje specialnih, kombiniranih in osebnih vozil Volkswagen in Audi
24.05.2019JN008611/2018-X01/2019, Gradnje: Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280; Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495
24.05.2019JN000796/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije sanacije objektov na ACB Hrušica - 2. faza
07.06.2019JN001658/2019-X01/2019, Blago: Dobava sijalk in žarnic
14.06.2019JN001806/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve
26.06.2019JN002358/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNE OPREME
11.07.2019JN002814/2019-X01/2019, Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
19.07.2019JN003596/2019-X01/2019, Storitve: Zakup para optičnih vlaken ACB Maribor-PKVMB
19.07.2019JN002624/2019-X01/2019, Blago: Dobava svetlobne signalizacije
19.07.2019JN002811/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled in dobava bremenske ter dvižne tehnike
25.07.2019JN003802/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
02.08.2019JN001540/2019-X01/2019, Storitve: TESTIRANJE POJEMKOV OSEBNEGA VOZILA PRI KONTROLIRANI VOŽNJI V OBMOČJE IZLETNE CONE IN IZVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
07.08.2019JN003336/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve za ACB Kozina, ACB Novo mesto in ACB Murska Sobota
07.08.2019JN002155/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava Poročila o vplivih na okolje za glavno cesto Markovci - Gorišnica
23.08.2019JN003268/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba hrapavljenja betonskih voznih površin na pasovih za počasni promet na odsekih 0661 in 0662
26.08.2019JN003915/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
03.09.2019JN003605/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Šentilj VA0289 in VA0290 v km 1.200 na A1, odsek 0030/0630 MEJA A ŠENTILJ in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Kresnica VA0392 in VA0393 v km 2.101
03.09.2019JN003789/2019-X01/2019, Storitve: Hidrološko hidravlična študija za pripravo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
10.09.2019JN003486/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtomatskih števcev prometa
16.09.2019JN004691/2019-X01/2019, Blago: Najem sanitarnih kabin
27.09.2019JN005281/2019-X01/2019, Blago: Dobava lesnih sekancev za ACB in CP Hrušica
30.09.2019JN004994/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje stenskih prikazovalnikov BARCO
08.10.2019JN005722/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
08.10.2019JN005742/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije spremljanje voznega parka
10.10.2019JN000539/2019-X01/2019, Storitve: Inicialni zajem dejanske rabe pod cestno infrastrukturo v upravljanju DARS
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
16.10.2019JN005535/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nadomestil za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestil za drugo škodo, ki je povezana s poslovanjem posl. subjekta
18.10.2019JN005719/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE STROJEV ZA TALNE OZNAČBE
18.10.2019JN003255/2019-X01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za izvajanje avtomatskega monitoringa na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
21.10.2019JN005046/2019-X01/2019, Gradnje: Zapornica na jarku pod južno obvoznico na Ilovici
21.10.2019JN006105/2019-X01/2019, Gradnje: Začasna semaforizacija križišč izvoznih krakov A in C avtocestnega priključka Žalec št. A1/0139 (Arja vas)
21.10.2019JN004320/2019-X01/2019, Storitve: Računovodsko in davčno svetovanje
29.10.2019JN003468/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija plazu "Jožefov hrib" na AC A1/0036 Fram - Slovenska Bistrica
08.11.2019JN005624/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba hidrogeološkega monitoringa za zavarovanje dokazov pri gradnji vzhodne cevi predora Karavanke
08.11.2019JN006262/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe
12.11.2019JN005080/2019-X01/2019, Gradnje: Zamenjava in namestitev zaščitnih mrež na vkopnih brežinah na odsekih 0653, 0055 in 0655
12.11.2019JN004849/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP za rekonstrukcijo nadvoza VA 0180 Stara vas, Postojna
14.11.2019JN005844/2019-X01/2019, Storitve: Avtomatski prenos dogodkov iz predorskih nadzorno krmilnih sistemov v sistem Kažipot in v sistem C-ITS
14.11.2019JN005635/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje strojne, komunikacijske in programske opreme GPS
26.11.2019JN004385/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregledi ter vzdrževnaje polnilnih postaj
26.11.2019JN005553/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje usmerjevalnikov in mrežnih stikal
02.12.2019JN005925/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA ACB MURSKA SOBOTA
05.12.2019JN006335/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA 12V AKUMULATORJEV ZA VGRADNJO V VOZILA IN SIGNALIZACIJO
05.12.2019JN006447/2019-X01/2019, Storitve: PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA
10.12.2019JN004058/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za ureditev prostorov Centra za operativno upravljanje cestnega prometa Ljubljana
16.12.2019JN006454/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje video nadzornega sistema
20.12.2019JN007805/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
20.12.2019JN007752/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe AC baza Ljubljana (Dob), Postojna, Novo mesto, Slovenske Konjice in Vransko
10.01.2020JN007095/2019-X01/2020, Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
10.01.2020JN006358/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema klica v sili: Sklop 1: KVS proizvajalca ITAIA; Sklop 2: KVS proizvajalca ISKRA SISTEMI
10.01.2020JN003483/2019-X01/2020, Blago: Dobava in montaža skladiščnih regalov
17.01.2020JN006334/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA POSIPALNIKA
30.01.2020JN007110/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije za celovito obnovo objektov CP Hrušica
03.02.2020JN008352/2019-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje telekomunikacijske opreme SDH
07.02.2020JN008236/2019-X01/2020, Blago: Zakup para optičnih vlaken Ptujska Maribor-PKVMB
07.02.2020JN008150/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje deratizacije na lokacijah DARS d.d.
07.02.2020JN008139/2019-X01/2020, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
13.02.2020JN008358/2019-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOROZIJSKE KATODNE ZAŠČITE
24.02.2020JN008732/2019-X01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela; SKLOP 1 ACB Novo mesto, SKLOP 2 ACB Hrušica
24.02.2020JN008675/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema KVS proizvajalca Iskra Sistemi
25.02.2020JN007030/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0329 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
25.02.2020JN006635/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
25.02.2020JN007884/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arheoloških izkopavanj na trasi obvoznice Vodice
26.02.2020JN007733/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO PZI ZA SISTEM ZA PREPOZNAVANJE NEVARNIH TOVOROV (ADR)
28.02.2020JN000070/2020-X01/2020, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
28.02.2020JN008053/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za pobudo, pobude in analize smernic za ekodukt na AC odseku Unec - Postojna
28.02.2020JN006329/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za obnovo nadvoza VA0106 Ljubečna na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje Celje v km 5,380
05.03.2020JN008655/2019-X01/2020, Blago: Dobava kuhinjskih pripomočkov in ostale opreme za dom
06.03.2020JN008503/2019-X01/2020, Storitve: Koordinator VZD 2020-2024
20.03.2020JN008901/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za preplastitev voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061 in 0661 Kozina - Črni Kal ter 0062 in 0662 Črni Kal - Srmin in priključku 0159 Kastelec in 0161 Črni kal
23.03.2020JN008857/2019-X01/2020, Storitve: Priprava IZN za preplastitev in preventivno zaščito voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
23.03.2020JN006359/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/0602
02.04.2020JN008377/2019-X01/2020, Gradnje: Sanacija vkopne brežine Zajčica na AC A1/0658 Senožeče - Gabrk
10.04.2020JN000618/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
10.04.2020JN000442/2020-X01/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
20.04.2020JN000383/2020-X01/2020, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNIH TABEL
21.04.2020JN000177/2020-X01/2020, Storitve: "Izdelava PZI-ja in Izvlečka iz PZI (PZR) za potrebe javnega razpisa za Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec priključek Trebnje zahod"
21.04.2020JN000414/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava študije ureditve odtoka vode iz območja med galerijo Šentvid in reko Savo
24.04.2020JN000527/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA TISKOVIN
11.05.2020JN000166/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava investicijske zasnove za odsek 3. razvojne osi od priključka Slovenj Gradec do vključno Dravograda z obvoznicami
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
14.05.2020JN000416/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA
14.05.2020JN000618/2020-X02/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
14.05.2020JN000442/2020-X02/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
15.05.2020JN000861/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava IzN načrta za 1. fazo dodatnih ukrepov na oporni konstrukciji OZ-05 (VA6007) na odsekih AC A1/0065 Pesnica - Dragučova in A1/0071 Dragučova - Maribor (Ptujska)
15.05.2020JN000726/2020-X01/2020, Storitve: Implementacija VNZ Sever-Jug na VMS Genetec Security center
22.05.2020JN000284/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnja radijskega sistema DMR
25.05.2020JN000738/2020-X01/2020, Storitve: Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije
25.05.2020JN000022/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
29.05.2020JN004199/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZP in PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040
09.06.2020JN001647/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE KROŽIŠČA TOMAČEVO
09.06.2020JN001253/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ABSORPCIJSKEGA SREDSTVA
12.06.2020JN000652/2020-X01/2020, Blago: Nabava biro opreme, pohištvo in ostala oprema za PK
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
30.06.2020JN002043/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
02.07.2020JN001809/2020-X01/2020, Blago: Dobava osvežilnih, varstvenih napitkov in izvirske vode
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
13.07.2020JN001993/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
14.07.2020JN002138/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za zamenjavo ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
10.08.2020JN003334/2020-X01/2020, Blago: Dobava čistil in papirne galanterije
31.08.2020JN003055/2020-X01/2020, Blago: Dobava hladne asfaltne mase
04.09.2020JN003707/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
25.09.2020JN003973/2020-X01/2020, Storitve: Čiščenje službenih oblek in osebne varovalne opreme
25.09.2020JN003488/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP, DGD in PZI za dozidavo in novogradnje objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
29.09.2020JN001738/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 Peč
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
20.10.2020JN004662/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE RADARSKEGA SISTEMA ZA DETEKCIJO PROMETA PREDORA GOLOVEC
02.11.2020JN005340/2020-X01/2020, Storitve: Preiskave posipnih materialov
10.11.2020JN004890/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija splazele brežine na AC A1/0037 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice v km 0,500
16.11.2020JN003442/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba geološko-geotehničnih raziskav in izdelava projektne dokumentacije IzN sanacije plazu pod viaduktom Ljubno-D VA1205, na AC A2/0005 Brezje-Podtabor
23.11.2020JN005595/2020-X01/2020, Gradnje: UREDITEV OZEMLJITEV IN ZUNANJIH UREDITEV ACB KOZINA
02.12.2020JN005337/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem različnih odpadnih materialov
11.12.2020JN005916/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV ERICSSON (MITEL)
11.12.2020JN004927/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava prometne študije, prometno-ekonomskega vrednotenja, gradbeno tehničnih, prostorskih in okoljskih preveritev povezanih s preveritvijo priključka Kranj sever
05.01.2021JN005379/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija PHO in BVO na A1 odsek 0640 Arja vas - Celje
15.01.2021JN005941/2020-X01/2021, Blago: Dobava PVC vreč
19.01.2021JN006040/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov
22.01.2021JN004899/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija meteorne kanalizacije na odseku AC A2/0072 in 0672 Bič-Trebnje V in prepusta Podsmreka na odseku AC A2/002 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica
25.01.2021JN006083/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava PZI za namestitev LED smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle Grosuplje - Bič
26.01.2021JN004665/2020-X01/2021, Storitve: VISOKOTLAČNO ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN DRENAŽ NA AC IN HC
05.02.2021JN006674/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite na AC A1, odsek 0054 Logatec Unec in odsek 0056 Postojna Razdrto
05.02.2021JN007203/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
12.02.2021JN007648/2020-X01/2021, Blago: Dobava rezervnih delov ter vzdrževanje senzorjev proizvajalca Sick Maihak
12.02.2021JN007778/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
12.02.2021JN006466/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite; Sklop 5: A1 odseka 0018, 0017 (LJ Dolenjska-Vič), Sklop 11: H3 odseki 0086, 0088, 0089, 0090 (LJ Šmartinska -Koseze)
22.02.2021JN006699/2020-X01/2021, Storitve: Izvedba odkupov in PP ureditev nepremičnin za gradnjo odseka 3. in 4. etape (2. del) nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
26.02.2021JN007927/2020-X01/2021, Storitve: Servisiranje visokotlačnih čistilcev
01.03.2021JN006412/2020-X01/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme za zaščito glave in rok
02.03.2021JN004196/2020-X01/2021, Storitve: Razvojni projekt digitalizacije spremljanja stanja premostitvenih objektov na AC in HC v RS
08.03.2021JN004354/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj aplikacije za digitalno podpisovanje dokumentov
09.03.2021JN007098/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
09.03.2021JN007748/2020-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV NEC (PHILIPS)
12.03.2021JN000065/2021-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALNIH TABEL KRIŽ PUŠČICA ZA ZAPIRANJE PROMETNIH PASOV
19.03.2021JN006692/2020-X01/2021, Storitve: Dimnikarske storitve v poslovnem sistemu DARS d.d.
23.03.2021JN000297/2021-X01/2021, Storitve: Zavarovanje odgovornosti poslovodstva in članov nadzornega sveta DARS d. d.
08.04.2021JN007921/2020-X01/2021, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih voda
11.05.2021JN001187/2021-X01/2021, Storitve: Servisiranje UPS naprav
25.05.2021JN000897/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA PESKA IN BETONA
10.06.2021JN000965/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje podatkov GJI za potrebe DARS d.d.
16.06.2021JN002224/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje skenerjev in podpora za programsko opremo mScan
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.04.2016JN000108/2016-C01/2016, Storitve: Servisiranje tovornih vozil Iveco
12.04.2016JN000233/2016-C01/2016, Blago: Dobava 12V akumulatorjev za vgradnjo v vozila in signalizacijo
28.04.2016JN000816/2016-C01/2016, Blago: Dobava in montaža jeklenih varnostnih ograj
03.05.2016JN000301/2016-C01/2016, Storitve: aneks št.2 k pog. DARS št. 524/08: ZAJEM PODATKOV Z LIDAR TEHNOLOGIJO IN IZDELAVA GEODETSKIH PODLAG ZA DPN ZA HC KOPER-DRAGONJA-dodatna dela
09.05.2016JN000257/2016-C01/2016, Storitve: aneks 2 k pog. DARS 809/09: IZDELAVA DOPOLNITVE OKOLJSKEGA POROČILA IN PVO ZA PRIPRAVO DPN ZA DC OD RAZC. ŠENTRUPERT DO PRIKLJ. VELENJE JUG - dodatna dela
19.05.2016JN000882/2016-C01/2016, Gradnje: aneks št. 2 k pog. DARS št. 247/14: IZVEDBA ELEKTRO IN STROJNE OPREME PREDORA MARKOVEC - dodatna dela
23.05.2016JN001271/2016-C01/2016, Storitve: aneks št. 1 k pog.DARS št.1341/14:IZDELAVA UTEMELJITVE REŠITVE IN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DOGRADITEV AVTOCESTNEGA PREDORA KARAVANKE-dodatna j dela
25.05.2016JN000325/2016-C01/2016, Storitve: Servisiranje vgrajenih sistemov APZ-Sistem Zarja
25.05.2016JN001744/2016-C01/2016, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
31.05.2016JN001972/2016-C01/2016, Storitve: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
02.06.2016JN002152/2016-C01/2016, Storitve: Dodatne storitve po pogodbi DARS št. 290/2014 »Svetovalne in inženirske storitve za izvedbo gradnje AC Draženci-MMP Gruškovje«
09.06.2016JN001664/2016-C01/2016, Gradnje: aneks št. 1 k pog. DARS št. 103/15:DOKONČANJE DEL NA TRASI HC KOPER - IZOLA-dodatna dela
09.06.2016JN001665/2016-C01/2016, Gradnje: aneks št. 2 k pog. DARS št. 1477/14:IZGRADNJA IZOLSKEGA PRIKLJUČKA, DEVIACIJ IN UREDITVE DEPONIJE ŠARED -dodatna dela
09.06.2016JN002442/2016-C01/2016, Blago: Osebni avtomobili
14.06.2016JN002595/2016-C01/2016, Blago: UREDITEV ZUNANJE RAZSVETLJAVE NA AC V RS, SKLADNO Z UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA – 1. FAZA - Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3.
15.06.2016JN002681/2016-C01/2016, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
15.06.2016JN002682/2016-C01/2016, Blago: Prometna oprema
15.06.2016JN001146/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev kažipotne signalizacije na območju razcepa Nanos
22.06.2016JN002947/2016-C01/2016, Storitve: Vulkanizerske storitve
23.06.2016JN002986/2016-C01/2016, Storitve: Storitve tehničnih pregledov
24.06.2016JN003056/2016-C01/2016, Blago: Dobava specialnih vozil cestninskega nadzora
24.06.2016JN003057/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje elektro strojne opreme cestninskega sistema
24.06.2016JN003079/2016-C01/2016, Blago: Dobava prikolic, signalnih tabel in blažilcev trka
08.07.2016JN003530/2016-C01/2016, Gradnje: ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE
13.07.2016JN002987/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
13.07.2016JN003720/2016-C01/2016, Blago: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
14.07.2016JN003744/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE SLOVENSKE KONJICE IN MARIBOR
14.07.2016JN003745/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST NA OBMOČJU PE AC BAZE VRANSKO
04.08.2016JN004414/2016-C01/2016, Blago: Dobava vozil, cestne mehanizacije in opreme
05.08.2016JN004418/2016-C01/2016, Gradnje: IZVEDBA UREDITVE PROMETNE SIGNALIZACIJE Z ZNAKI SPREMENLJIVE VSEBINE NA AC POSTOJNA-SENOŽEČE IN IMPLEMENTACIJA V OBSTOJEČI SNVP
05.08.2016JN004421/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU AC BAZE POSTOJNA IN KOZINA
05.08.2016JN004434/2016-C01/2016, Gradnje: ZALIVANJE REŽ IN RAZPOK (2016-2019)
08.08.2016JN003218/2016-C01/2016, Storitve: Poizkopavalna obdelava arhivov najdišč za izvedena zaščitna arheol. izkopavanja na AC ods. in lokacijah, kjer obdelava še ni bila izvedena ter obdelava lončenine pridobljene ob raziskavah ETP in ITP
08.08.2016JN004480/2016-C01/2016, Gradnje: Preplastitev vozišča na AC A2 odseki 0008 in 0009 (Kranj V–Brnik–Vodice); 0608 in 0607 (Brnik–Kranj V–Kranj Z) in 0107 (Priključek Kranj V)
08.08.2016JN004481/2016-C01/2016, Gradnje: Rekonstr. VK in objektov na A1/0041 Arja vas-Šentrupert (km 0,000-6,400) in A1/0641 Arja vas-Šentrupert (km 1,050-6,400) in izvedba ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na A1/0641 (km 0,000-1,050)
16.08.2016JN004660/2016-C01/2016, Blago: Zaščitna in varnostna oblačila
23.08.2016JN001474/2016-C01/2016, Blago: Dobava materialov za talne označbe
08.09.2016JN005358/2016-C01/2016, Storitve: Vzpostavitev in delovanje večsteznega eletronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah
13.09.2016JN005466/2016-C01/2016, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji AC odseka Draženci - MMP Gruškovje - 2a.etapa od km 7,26 do km 13,03
14.09.2016JN005498/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
05.10.2016JN003071/2016-C01/2016, Blago: Izdelava in dobava službenih oblek
05.10.2016JN002075/2016-C01/2016, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2016-2019
06.10.2016JN002386/2016-C01/2016, Storitve: Recenzije projektov PZI in preverjanje varnosti v prometu
13.10.2016JN006279/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje video nadzornega in video detekcijskega sistema
13.10.2016JN006301/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za avtocestni odsek Koseze - Kozarje (razširitev v šestpasovnico)
13.10.2016JN006302/2016-C01/2016, Blago: Dobava letne mehanizacije
21.10.2016JN006604/2016-C01/2016, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA TREH CESTNO VREMENSKIH POSTAJ NA AVTOCESTNEM OMREŽJU RS
21.10.2016JN001257/2016-C01/2016, Gradnje: ZAMENJAVA VAROVALNIH OGRAJ NA ODSEKIH AC NA OBMOČJU AC BAZ LJUBLJANA, SLOVENSKE KONJICE, MARIBOR IN HRUŠICA
26.10.2016JN004435/2016-C01/2016, Storitve: Servisiranje blažilcev trka
26.10.2016JN003994/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
26.10.2016JN002747/2016-C01/2016, Storitve: Najem licenčne programske opreme Microsoft
26.10.2016JN001706/2016-C01/2016, Storitve: Dodatna dela pri izdelavi projektne dokumentacije faze PGD in PZI dodatnih protivetrnih ukrepov na hitri cesti H4 Razdrto — Vipava — Ajdovščina, od km 0+260 do km 21+765
15.11.2016JN005148/2016-C01/2016, Storitve: Servisiranje in popravila tovornih in poltovornih vozil Renault
17.11.2016JN004032/2016-C01/2016, Storitve: Strokovne storitve pri planiranju del rednega vzdrževanja, elektrostrojnega vzdrževanja, upravljanja, gospodarjenja s premostitvenimi objekti in prometne varnosti
17.11.2016JN007308/2016-C01/2016, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izvedbo vzhodne cevi (nova cev) in obnovo zahodne cevi (stara cev) predora Karavanke
22.11.2016JN003373/2016-C01/2016, Storitve: Poslovni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami
09.12.2016JN007024/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje opreme za sprejemanje DARS kartic
12.12.2016JN005922/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje sistema za nadzor in vodenje prometa
19.12.2016JN004113/2016-C01/2016, Blago: DOBAVA PNEVMATIK
09.01.2017JN006034/2016-C01/2017, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
31.01.2017JN004648/2016-C01/2017, Gradnje: Izgradnja pilotne stene nad HC Razdrto – Vipava na plazu v km 4,2 na odseku HC Razdrto - Vipava; Rebernice
07.02.2017JN006755/2016-C01/2017, Blago: Dobava elektro materiala
27.02.2017JN006276/2016-C01/2017, Blago: Dobava goriv in kuriv
28.02.2017JN007110/2016-C01/2017, Storitve: Izvedba revizije po ZGO-1E za del projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo vzhodne cevi in sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke vključno s pripadajočo infrastrukturo
28.02.2017JN006750/2016-C01/2017, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov za potrebe pridobivanja nepremičnin za pridobitev gradbenih dovoljenj in v postopkih dokončnih premoženjskopravnih ureditev, na celotnem AC omrežju v RS
28.02.2017JN005798/2016-C01/2017, Blago: Dobava tovornih vozil in opreme
13.03.2017JN004814/2016-C01/2017, Gradnje: ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV: SKLOP 1 VA0140 MOST LJUBLJANICA (AC A1), SKLOP 2 VA0384/VA0383 VIADUKT LIJAK (HC H4) IN SKLOP 3 VA0125 MOST DRAVA (HC H2) Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE
13.03.2017JN005399/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE LJUBLJANA, HRUŠICA IN NOVO MESTO V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN005737/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST NA OBMOČJU PE AC BAZE VRANSKO V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN006470/2016-C01/2017, Gradnje: OBNOVA SISTEMA KLIC V SILI NA AC ARJA VAS - SLIVNICA IN ŠENTILJ - PESNICA
13.03.2017JN006258/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE SLOVENSKE KONJICE IN MARIBOR V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN001134/2017-C01/2017, Gradnje: Dodatna, več in manj dela pri odpravi napak v garancijski dobi na objektih vzdrževalne AC baze Maribor na AC Slivnica – Pesnica
14.03.2017JN007818/2016-C01/2017, Blago: Dobava pnevmatik
14.03.2017JN007639/2016-C01/2017, Storitve: Servisiranje blažilcev trka
14.03.2017JN005497/2016-C01/2017, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA AVTOMATSKIH ŠTEVCEV PROMETA S KLASIFIKACIJO VOZIL NA AC IN HC V REPUBLIKI SLOVENIJI
23.03.2017JN007706/2016-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav
23.03.2017JN007886/2016-C01/2017, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na malih počivališčih
31.03.2017JN001587/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema DARSEN
31.03.2017JN000013/2017-C01/2017, Gradnje: Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk (CUT) v upravljanju DARS d.d.
10.04.2017JN000784/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava in nadgradnja orodij za opravila v nadzornih centrih DARS
13.04.2017JN007845/2016-C01/2017, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
04.05.2017JN001998/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
04.05.2017JN000824/2017-C01/2017, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov, registracije, letne dajatve za uporabo cest in pregledi tahografov
05.05.2017JN001270/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
10.05.2017JN000875/2017-C01/2017, Storitve: SERVISIRANJE TOVORNIH VOZIL IVECO
10.05.2017JN000474/2017-C01/2017, Blago: Dobava letne mehanizacije in opreme
18.05.2017JN001415/2017-C01/2017, Storitve: SODELOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTNEGA NATEČAJA ZA DVA MOSTOVA ČEZ KRKO NA DRŽAVNI CESTI MED AC A2 LJUBLJANA-OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
19.05.2017JN002533/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov RDČ in KP
30.05.2017JN000956/2017-C01/2017, Blago: Dobava in montaža jeklenih varnostnih ograj
05.06.2017JN003431/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje programa EuroRAP na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v letih 2017, 2018
05.06.2017JN003327/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA
06.06.2017JN001766/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje elektro strojne opreme cestninskega sistema
16.06.2017JN001573/2017-C01/2017, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
16.06.2017JN002270/2017-C01/2017, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na AC/HC
19.06.2017JN000137/2017-C01/2017, Gradnje: UREDITEV ZUNANJE RAZSVETLJAVE NA AC V RS, SKLADNO Z UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA – 3. IN 4. FAZA
19.06.2017JN007183/2016-C01/2017, Gradnje: Sistem za nadzor in vodenje prometa na obalni hitri cesti Koper – Izola
19.06.2017JN001774/2017-C01/2017, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE ETAPNOSTI IN FAZNOSTI TER PROUČITVE MOŽNIH OPTIMIZACIJ NAČRTOVANIH UKREPOV VZPOSTAVITVE ŠTIRIPASOVNE CESTNE POVEZAVE ZA NAVEZOVALNO CESTO JEPRCA-STANEŽIČE-BROD
19.06.2017JN000095/2017-C01/2017, Gradnje: NADGRADNJA HIDRANTNEGA OMREŽJA IN ZAMENJAVA LED SMERNIKOV V PREDORU ŠENTVID
19.06.2017JN007595/2016-C01/2017, Gradnje: POSTAVITEV BLAŽILNIKOV TRKOV NA POSAMEZNIH PRIKLJUČKIH NA AC A1 ŠENTILJ – SRMIN, A2 KARAVANKE OBREŽJE IN HC H3 LJ (ZADOBROVA – KOSEZE) – OBMOČJE AVTOCESTNIH BAZ LJ IN NM
20.06.2017JN007819/2016-C01/2017, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV VIDEO NADZORA IN AVTOMATSKE DETEKCIJE PROMETA (VN IN ADP) NA PRIMORSKEM AVTOCESTNEM KRAKU V NOVI REGIONALNI NADZORNI CENTER KOZINA
20.06.2017JN003013/2017-C01/2017, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS PREDOROV NA PRIMORSKEM AVTOCESTNEM KRAKU V NOVI REGIONALNI NADZORNI CENTER KOZINA
20.06.2017JN003014/2017-C01/2017, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV SNVP IN VIDEO SISTEMOV NA PRIMORSKEM AVTOCESTNEM KRAKU V NOVI REGIONALNI NADZORNI CENTER KOZINA
20.06.2017JN008098/2016-C01/2017, Storitve: Izdelava PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
20.06.2017JN000326/2017-C01/2017, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0376 IN 0776 AJDOVŠČINA – SELO OD KM 5,095 DO KM 9,170 IN NA H4/0378 IN 0778 SELO – VOGRSKO OD KM 0,000 DO KM 0,650
20.06.2017JN001653/2017-C01/2017, Gradnje: Rekonstrukcija ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec – Postojna od km 0,720 do km 7,030 in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L
27.06.2017JN001975/2017-C01/2017, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo projekta dodatnih protivetrnih ukrepov na HC Razdrto - Vipava - Ajdovščina
27.06.2017JN001897/2017-C01/2017, Blago: Dobava varovalnih ograj
27.06.2017JN001805/2017-C01/2017, Blago: Dobava svetlobne signalizacije
04.07.2017JN003011/2017-C01/2017, Storitve: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
20.07.2017JN002940/2017-C01/2017, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
31.07.2017JN005492/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema Kažipot II
01.08.2017JN002870/2017-C01/2017, Storitve: Zagotavljanje delavcev za opravljanje dela
07.08.2017JN004882/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav
25.08.2017JN003269/2017-C01/2017, Storitve: Dobava in montaža skladiščnih hal
31.08.2017JN005067/2017-C01/2017, Storitve: Prevzem odpadnega materiala - odpadki iz peskolovov
04.09.2017JN007917/2017-C01/2017, Gradnje: OBNOVA IN OPTIMIZACIJA SISTEMOV V RNC KOZINA ZA VODENJE IN NADZOR PROMETA
04.09.2017JN001989/2017-C01/2017, Gradnje: POSTAVITEV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNO SIGNALIZACIJE CELJE, DRAMLJE IN TEPANJE
04.09.2017JN001988/2017-C01/2017, Storitve: Izvedba odkupov in premoženjskopravnih ureditev nepremičnin 1. in 2. etape (1. del) nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
04.09.2017JN004781/2017-C01/2017, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE NOVO MESTO
04.09.2017JN005244/2017-C01/2017, Gradnje: OVK na AC A2 0002 Hrušica Lipce od km 0,150 do km 4,850, sanacija viadukta Podmežakla 1D in 2D, Sanacija izvedenih ukrepov zavarovanja AC Hrušica – Lipce pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi
04.09.2017JN005965/2017-C01/2017, Storitve: SNVP KOPER – IZOLA – NAVEZAVA NA NKS MARKOVEC (VIŠINSKA KONTROLA)
04.09.2017JN005966/2017-C01/2017, Storitve: SNVP KOPER – IZOLA – NAVEZAVA NA OBSTOJEČ SISTEM V RNC KOZINA
04.09.2017JN007604/2016-C01/2017, Gradnje: Zamenjava kažipotne signalizacije na HC H4 Selo – Vrtojba
06.09.2017JN007991/2017-C01/2017, Blago: IZVEDBA CENTRALIZACIJE VIDEO NADZORNEGA SISTEMA VZHOD-ZAHOD
06.09.2017JN002715/2017-C01/2017, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA POBUDO, POBUDE IN ANALIZE SMERNIC ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA RAZŠIRITEV LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST (DO SPREJEMA SKLEPA O PRIPRAVI DPN)
14.09.2017JN001974/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje vremenskih postaj
25.09.2017JN006162/2017-C01/2017, Gradnje: Izvedba odprave pomanjkljivosti pri izvedenih delih na odseku Dramlje-Celje-Arja vas
25.09.2017JN006198/2017-C01/2017, Storitve: Dobava, montaža in servisiranje internih premičnih črpalk za točenje goriva
26.09.2017JN006494/2017-C01/2017, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
09.10.2017JN006197/2017-C01/2017, Blago: Dobava vozil z nizkimi emisijami, cestne mehanizacije in opreme
30.10.2017JN006087/2017-C01/2017, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3G/4G/LTE
07.11.2017JN004507/2017-C01/2017, Blago: Sanacija kontrolerjev linijskega požarnega sistema v predorih Kastelec in Dekani
07.11.2017JN008214/2017-C01/2017, Storitve: »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku – sistem DarsGo« pri pogodbenemu partnerju OMV
22.11.2017JN008213/2017-C01/2017, Storitve: »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku – sistem DarsGo« pri pogodbenemu partnerju Petrol
28.11.2017JN007811/2017-C01/2017, Storitve: Tehtanje vozil v prostem prometnem toku
28.11.2017JN006200/2017-C01/2017, Blago: Dobava stroja za pranje predorov
29.11.2017JN004885/2017-C01/2017, Blago: Dobava priklopnih vozil z naletnim mehom
05.12.2017JN007721/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predorih in pokritih vkopih (3 sklopi)
18.12.2017JN008245/2017-C01/2017, Blago: STROJ ZA TALNE OZNAČBE
18.12.2017JN008402/2017-C01/2017, Blago: Nabava računalniške strojne opreme
18.12.2017JN008705/2017-C01/2017, Storitve: »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku – sistem DarsGo« pri pogodbenemu partnerju MOL
27.12.2017JN002664/2017-C01/2017, Gradnje: IZVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA ZVEZ DMR
27.12.2017JN006958/2017-C01/2017, Gradnje: PROMETNA UREDITEV ZA VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKEGA SISTEMA CESTNINJENJA V PROSTEM PROMETNEM TOKU
27.12.2017JN008334/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava strok. podlag/idejne zasnove za pobudo, pobude in analize smernic za državni prost. načrt za ureditev strateškega mejnega prehoda Karavanke (do sprejema sklepa o pripravi držav. prost.načrta)
27.12.2017JN008671/2017-C01/2017, Storitve: NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA GC ŽELODNIK - MENGEŠ - VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ ( 1 . FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) - NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GC ( KM 8.520)
28.12.2017JN007488/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0027/0627 Dobruška vas - Drnovo - od km 1,600 do km 8,730
28.12.2017JN006545/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava - Ajdovščina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovščina – Selo od km 0,000 do km 5,096
28.12.2017JN008102/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica
09.01.2018JN007814/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje srednjenapetostnih 10/20 kv naprav
15.01.2018JN008155/2017-C01/2018, Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje 2018-2021
16.01.2018JN007658/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba prestavitve prekladne konstrukcije viadukta Boršt 1 v izhodiščno lego na odseku HC Razdrto - Vipava; Rebernice
16.01.2018JN008606/2017-C01/2018, Blago: DOBAVA MEHANIZACIJE IN OPREME
26.01.2018JN008944/2017-C01/2018, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.
02.02.2018JN009561/2017-C01/2018, Storitve: SERVISIRANJE TOVORNIH VOZIL IVECO
14.02.2018JN010431/2017-C01/2018, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
19.02.2018JN009744/2017-C01/2018, Storitve: Prevzem raznih odpadnih materialov po nezgodah ali kot posledica drugih nenačrtovanih dogodkov
22.02.2018JN008246/2017-C01/2018, Storitve: Izvedba odkupov in premoženjskopravnih ureditev nepremičnin za gradnjo odsekov državnih cest; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
27.02.2018JN009693/2017-C01/2018, Blago: Dobava osvežilnih, varstvenih napitkov in izvirske vode
14.03.2018JN000935/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega sistema v prostem prometnem toku na informacijskem delu projekta
20.03.2018JN008433/2017-C01/2018, Storitve: PRENOS LEGE GRADBENE PARCELE DRŽAVNE CESTE – 3. RAZVOJNA OS – SEVER, Sklop 1 in Sklop 2
28.03.2018JN009902/2017-C01/2018, Storitve: Obratovalni monitoring hrupa za ceste v upravljanju DARS d.d.
19.04.2018JN001733/2017-C01/2018, Gradnje: IZVEDBA GRADBENO INSTALACIJSKIH DEL IN DIGITALNEGA VIDEO NADZORA NA AC V REPUBLIKI SLOVENIJI
20.04.2018JN001359/2017-C01/2018, Blago: ZAMENJAVA DIESEL AGREGATOV V AVTOCESTNIH BAZAH IN CESTNINSKIH POSTAJAH
20.04.2018JN001489/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predorih in pokritih vkopih
20.04.2018JN001488/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predorih in pokritih vkopih
20.04.2018JN001487/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja programske opreme sistemov za nadzor in vodenje prometa
24.04.2018JN000410/2018-C01/2018, Blago: Dobava prometne opreme
11.05.2018JN010466/2017-C01/2018, Blago: Dobava 12V akumulatorjev za vgradnjo v vozila in signalizacijo
11.05.2018JN000262/2018-C01/2018, Storitve: Letni pregled in servisiranje plinskih in oljnih grelnih naprav
11.05.2018JN000634/2018-C01/2018, Blago: Dobava pomožnih materialov
17.05.2018JN009095/2017-C01/2018, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE POSODOBITVE CESTNIH POVEZAV NA ODSEKIH SLOVENJ GRADEC – DRAVOGRAD IN OTIŠKI VRH - HOLMEC
18.05.2018JN000990/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava cenitev gozdnih zemljišč
18.05.2018JN001080/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava strokovnih mnenj, preveritve nosilnosti objektov, kontrola gabaritov in osnih pritiskov pri izvajanju izrednih prevozov
23.05.2018JN008054/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za traso in objekte na glavni cesti Hajdina – Ormož, odsek Gorišnica – Ormož; Sklop 1 in Sklop 2
29.05.2018JN000889/2018-C01/2018, Storitve: Opravljanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za dograditev avtocestnega predora Karavanke in sanacijo obstoječe cevi predora Karavanke
30.05.2018JN000631/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov
04.06.2018JN000164/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZR, PGD, PZI za glavno cesto Želodnik - Mengeš – Vodice, odsek Žeje – Vodice, pododsek IV. etapa, obvoznica Vodice
05.06.2018JN009103/2017-C01/2018, Gradnje: Ureditev spremembe prometnega režima in spremenljive prometne signalizacije v razcepu Kozarje
05.06.2018JN010463/2017-C01/2018, Gradnje: GRADNJA IZPOSTAVE AC BAZE KOZINA V BERTOKIH
05.06.2018JN006955/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite v skladu z Operativnim programom varstva pred hrupom 2012-2017 (sklop A)
05.06.2018JN009659/2017-C01/2018, Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA POSAMEZNIH OBJEKTOV V ACB HRUŠICA IN NADSTREŠNICE V IZPOSTAVI PODTABOR
06.06.2018JN010413/2017-C01/2018, Gradnje: NAMESTITEV LED SMERNIKOV ZA VIDNO VODENJE PROMETA V PRIMERU MEGLE GOLI VRH - RAZCEP NANOS
06.06.2018JN000799/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava PZI za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na HC H4/ 0378 in 0778 Selo - Vogrsko km 0,650-km 6,731 in H4/0379 in 0779 Vogrsko - Šempeter km 0,000 - km 4,470 in priključku 0444 Vogrsko
07.06.2018JN001295/2018-C01/2018, Storitve: OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV, REGISTRACIJE, LETNE DAJATVE ZA UPORABO CEST IN PREGLEDI TAHOGRAFOV
11.06.2018JN001373/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava, priprava na tisk in tiskanje, skladiščenje, pakiranje in dobava vinjet 2019-2021
11.06.2018JN006889/2017-C01/2018, Storitve: Nadzor kakovosti storitev v fazi delovanja ECS
15.06.2018JN010115/2017-C01/2018, Gradnje: IZVEDBA UKREPOV ZA VEČJO PRETOČNOST PROMETA IN IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI ODSEKA A1/0050 LJ. (LITIJSKA – MALENCE), ODSEKA A1/0019 LJ. (MALENCE – DOLENJSKA C.) IN A1/0118 PRIKLJUČKA LJ-J
25.06.2018JN002513/2018-C01/2018, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
02.07.2018JN001226/2018-C01/2018, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
06.07.2018JN001665/2018-C01/2018, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje dilatacijskih naprav in ležišč premostitvenih objektov
10.07.2018JN002370/2018-C01/2018, Blago: DOBAVA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
11.07.2018JN000965/2018-C01/2018, Blago: Dobava dvigala za pregled premostitvenih objektov
16.07.2018JN001901/2018-C01/2018, Storitve: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
16.07.2018JN002425/2018-C01/2018, Storitve: Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah
20.07.2018JN001257/2018-C01/2018, Blago: Servisiranje ter dobava nadomestnih delov in ročnega orodja Hilti, Makita, Stihl in Husquarna
24.07.2018JN004320/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na tehnološkem delu projekta
27.07.2018JN001444/2018-C01/2018, Gradnje: NADGRADNJA HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH TROJANE, JASOVNIK in PODMILJ
08.08.2018JN000499/2018-C01/2018, Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM IZ OVE IN/ALI SPTE Z VISOKIM IZKORISTKOM
10.08.2018JN004563/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema DARSEN
13.08.2018JN002748/2018-C01/2018, Blago: Dobava termoplastike
17.08.2018JN010236/2017-C01/2018, Storitve: Vzpostavitev sistema kooperativnih ITS (C-ITS V2X) z mikrovalovno tehnologijo (G5) na odseku Postojna-Divača
24.08.2018JN003836/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava natečajne rešitve in proj. dok. IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 3. razvojni osi jug
27.08.2018JN009737/2017-C01/2018, Blago: DOBAVA POSIPNIH MATERIALOV
28.08.2018JN003196/2018-C01/2018, Blago: Nakup goriva na bencinskih servisih s plačilnimi karticami dobavitelja
28.08.2018JN003286/2018-C01/2018, Storitve: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
30.08.2018JN004681/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
13.09.2018JN000934/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste; Sklop 2: Rekonstrukcija priključka Letališke ceste
13.09.2018JN003682/2018-C01/2018, Storitve: Servis naletnih naprav
14.09.2018JN004590/2018-C01/2018, Blago: Dobava fitofarmacevtskih sredstev in pomožnih materialov za vrtnarstvo
14.09.2018JN010422/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje
20.09.2018JN001065/2018-C01/2018, Gradnje: G 1- 2 HAJDINA ORMOŽ, odsek Gorišnica - Ormož; Dokončanje gradnje premostitvenega objekta viadukta Sejanca
21.09.2018JN003760/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
25.09.2018JN003912/2018-C01/2018, Storitve: IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA REKONSTRUKCIJO CESTNEGA TELESA IN OBJEKTOV NA DELIH ODSEKOV AC KRTINA-DOMŽALE - ŠENTJAKOB -LJ (ZADOBROVA) IN PRIKLJUČKIH DOMŽALE, LJ ŠENTJAKOB IN LJ SNEBERJE
25.09.2018JN003669/2018-C01/2018, Gradnje: PREPLASTITEV VOZ. KON. ODSEKA AC A2/0027 IN 0627 DOBRUŠKA VASDRNOVO OD KM 8,730 DO 13,654, 0418 PRIKLJUČEK DRNOVO OD KM 0,000 DO 2,844 TER ODSEKA A2/0028 IN 0628 DRNOVOBREŽICE OD KM 0,000 DO 2,700
25.09.2018JN004368/2018-C01/2018, Storitve: Servisiranje zimske in letne mehanizacije
27.09.2018JN001448/2018-C01/2018, Gradnje: REKONSTRUKCIJA POČIVALIŠČA DOLINSKO SEVER
27.09.2018JN003465/2018-C01/2018, Gradnje: Vzdrževanje betonskih površin AC objektov
27.09.2018JN004778/2018-C01/2018, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov, registracije, letne dajatve za uporabo cest in pregledi tahografov
01.10.2018JN003454/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba vzdrževalnih del na konstrukcijah na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
01.10.2018JN001934/2018-C01/2018, Blago: DOBAVA VOZIL, CESTNE MEHANIZACIJE IN OPREME
01.10.2018JN005166/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje silosov in mešalnih naprav
05.10.2018JN004175/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje avtomatske detekcije (ADP) ter videonadzora (VNP) v predorih in pokritih vkopih
05.10.2018JN004257/2018-C01/2018, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
08.10.2018JN004369/2018-C01/2018, Blago: Dobava mehanizacije in opreme
08.10.2018JN004920/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava in uskladitev načrtov za mednarodno vodenje prometa (TMP)
09.10.2018JN003373/2018-C01/2018, Storitve: IZDELAVA IDZ ZA REKONSTRUKCIJO CESTNEGA TELESA IN OBJEKTOV NA DELIH ODSEKOV AC LJ (KOZARJE)-BREZOVICA -VRHNIKA LOGATEC IN PRIKLJUČKIH BREZOVICA TER VRHNIKA
12.10.2018JN003275/2018-C01/2018, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKU AC A2/0602 HRUŠICA LIPCE OD KM 0,130 DO KM 4,910
18.10.2018JN001571/2018-C01/2018, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko
30.10.2018JN002311/2018-C01/2018, Gradnje: ZAMENJAVA KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA AVTOCESTI A1 MED RAZCEPOM SLIVNICA IN PRIKLJUČKOM ARJA VAS
02.11.2018JN002373/2018-C01/2018, Gradnje: IZVEDBA SISTEMA NADZORA IN VODENJA PROMETA (SNVP) NA AC BREZOVICA DIVAČA, SEVERNA, VZHODNA, JUŽNA LJUBLJANSKA OBVOZNICA IN AC ZADOBROVA LUKOVICA PERIFERNA OPREMA
02.11.2018JN005091/2018-C01/2018, Storitve: Sanacija požarnih sistemov; Sklop 1: sanacija linijskega optičnega javljalnika požara v predor Kastelec, Sklop 2: sanacija kontrolerjev linijskega požarnega sistema v predorih Jasovnik in Trojane
07.11.2018JN004919/2018-C01/2018, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
09.11.2018JN004546/2018-C01/2018, Blago: Nabava pisarniškega pohištva, naprav in ostale opreme
12.11.2018JN004670/2018-C01/2018, Blago: Dobava posipnih materialov NaCl, 0/4 mm, 4% vlaga
12.11.2018JN004972/2018-C01/2018, Storitve: POSLOVNI NAJEM VOZIL
12.11.2018JN005900/2018-C01/2018, Storitve: Servisiranje tovornih vozil MB, Unimog ter traktorjev in priključkov
22.11.2018JN006164/2018-C01/2018, Gradnje: Dobava in montaža internih premičnih servisov
26.11.2018JN005704/2018-C01/2018, Blago: Dobava goriva
29.11.2018JN004718/2018-C01/2018, Storitve: Svetovalne storitve pri pripravi tehničnih zahtev integracije in centralizacije ITS sistemov v nadzornih centrih
11.12.2018JN006279/2018-C01/2018, Storitve: SERVISIRANJE BLAŽILCEV TRKA
11.12.2018JN005898/2018-C01/2018, Blago: Dobava vozil in prikolic
11.12.2018JN005610/2018-C01/2018, Storitve: Prevajalske storitve in lektoriranje
28.12.2018JN007234/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje sistema nadzora in vodenja prometa
16.01.2019JN005015/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
13.02.2019JN004581/2018-C01/2019, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCEST A1 IN A3 TER HITRIH CEST H5 IN H6, OBMOČJE AC BAZ POSTOJNA IN KOZINA
14.02.2019JN004434/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE V SKLADU Z OP HRUP (SKLOP A) 2. DEL
14.02.2019JN005277/2018-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
15.02.2019JN004506/2018-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT VRANSKO OD KM 1,470 DO KM 5,500
18.02.2019JN005863/2018-C01/2019, Gradnje: PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GARAŽ IN NADSTREŠNIC NA AC BAZAH DARS: ACB POSTOJNA IZPOSTAVA LOGATEC, ACB POSTOJNA IZPOSTAVA VIPAVA, ACB KOZINA, ACB VRANSKO, ACB SLOVENSKE KONJICE IN ACB MURSKA SOBOTA
26.02.2019JN000152/2019-C01/2019, Storitve: INTEGRACIJA NOVE SPREMENLJIVE PROMETNO INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE V NADZORNE CENTRE ZA VODENJE PROMETA
06.03.2019JN008419/2018-C01/2019, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.04.2019JN008500/2018-C01/2019, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na avtocestah in hitrih cestah
03.04.2019JN000098/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA SEDMIH PORTALOV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
04.04.2019JN007231/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA NADGRADNJE RADIJSKEGA SISTEM ZVEZ TETRA
08.04.2019JN008065/2018-C01/2019, Blago: Dobava varovalne obutve
09.04.2019JN008544/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANOV IN POSEGOV NA VAROVANA OBMOČJA ZA GC PTUJ MARKOVCI, VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI STROKOVNIMI PODLAGAMI
09.04.2019JN000311/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža silosov za sol
11.04.2019JN008585/2018-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za izgradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi jug
11.04.2019JN008062/2018-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let
29.04.2019JN000183/2019-C01/2019, Blago: NAKUP SPECIALNIH VOZIL CESTNINSKEGA NADZORA
07.05.2019JN000459/2019-C01/2019, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase na cestah v upravljanju DARS d.d.
15.05.2019JN008783/2018-C01/2019, Gradnje: Obnova sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec Domžale, HC Vipava Šempeter in AC Divača Kozina
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
20.05.2019JN000698/2019-C01/2019, Blago: Univerzalno vozilo in delovni stroji
03.06.2019JN007312/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja pilotne stene Podgrič na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
03.06.2019JN000962/2019-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in kolektivnega nezgodnega zavarovanja
04.06.2019JN002740/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v fazi delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
06.06.2019JN008612/2018-C01/2019, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve; sklop 1: priklj. Dragomer, sklop 2: razširitev AC Koseze - Kozarje
06.06.2019JN000279/2019-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v obdobju 201-2021; sklop 1: Redni pregledi, sklop 2:Glavni pregledi, sklop 3: Izredni pregledi
06.06.2019JN001771/2019-C01/2019, Blago: Diskovni sistem in namenska naprava za varnostno kopiranje podatkov
11.06.2019JN002028/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA DOPOLNITEV PROSTORSKIH DOKUMENTOV V SKLOPU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC-JUG DO DRAVOGRADA Z OBVOZNICAMI
11.06.2019JN001949/2019-C01/2019, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
18.06.2019JN001586/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
26.06.2019JN000153/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU
26.06.2019JN008543/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCI
26.06.2019JN008824/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
26.06.2019JN008174/2018-C01/2019, Gradnje: RUŠITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKIH POSTAJ VKLJUČNO S PLATOJEM TER SANACIJA VOZ. KONSTRUKCIJE NA PRIKLJUČKIH BLAGOVICA, LUKOVICA, KRTINA, SENOŽEČE, DIVAČA, ŠENTILJ, KOZINA; SKLOP 4, SKLOP 5 IN SKLOP 6
26.06.2019JN004842/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji vzhodne (nove) cevi AC predora Karavanke
26.06.2019JN001587/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
02.07.2019JN003813/2019-C01/2019, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, PREMOŽENJSKIH INTERESOV IN KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA
01.08.2019JN003562/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Hochiki, Ademco Vista, Esser, Detectomat in Summit Companies
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
14.08.2019JN002165/2019-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
26.08.2019JN002477/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje dvižnih garažnih vrat
27.08.2019JN001113/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.
28.08.2019JN008524/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA MONTAŽE OPTIČNEGA KABLA NA ACB LJUBLJANA - ACB POSTOJNA (SKLOP 1) IN ACB LJUBLJANA - ACB HRUŠICA (SKLOP 2)
02.09.2019JN003354/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
03.09.2019JN000267/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna Razdrto od km 0,850 do km 1,300 vključno z zamenjavo mostu čez Pivko VA0187 in VA0188
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN008786/2018-C01/2019, Storitve: ZAJEM DODATNIH PODATKOV IN IZDELAVO DODATNIH GEODETSKIH PODLAG ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD III. RAZVOJNA OS
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
09.09.2019JN003323/2019-C01/2019, Blago: Dobava pomožnih materialov
12.09.2019JN004266/2019-C01/2019, Storitve: Zagotavljanje storitev mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov
12.09.2019JN002644/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
24.09.2019JN004806/2019-C01/2019, Blago: Poslovni najem vozil
24.09.2019JN004267/2019-C01/2019, Blago: Dobava materialov za talne označbe
27.09.2019JN003223/2019-C01/2019, Storitve: Dokončna odmera AC Draženci - MMP Gruškovje
03.10.2019JN003310/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ
10.10.2019JN003139/2019-C01/2019, Storitve: Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah
11.10.2019JN006263/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA 2019-2022
11.10.2019JN003463/2019-C01/2019, Gradnje: Zalivanje reg in razpok
16.10.2019JN005778/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema KAŽIPOT
16.10.2019JN003904/2019-C01/2019, Storitve: Tiskarske storitve
24.10.2019JN005610/2019-C01/2019, Storitve: Najem Microsoftovih licenc
25.10.2019JN006079/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in svetovanje za sisteme poslovnega obveščanja
31.10.2019JN003822/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba nadaljnjih arheoloških raziskav na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
13.11.2019JN007082/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracija delovnega časa (RDČ) in kontrole pristopa (KP)
15.11.2019JN005223/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj
19.11.2019JN005739/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav
19.11.2019JN006052/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema radijskih zvez
04.12.2019JN005738/2019-C01/2019, Blago: Dobava pnevmatik
11.12.2019JN004426/2019-C01/2019, Blago: Nabava pohištva in ostale opreme 2019
17.12.2019JN008123/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje programa EuroRAP na AC in HC v RS vv letih od 2019 do leta 2023
17.12.2019JN005705/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA ELEKTRO MATERIALA
18.12.2019JN005806/2019-C01/2019, Blago: Izdelava in dobava službenih oblek
19.12.2019JN006476/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
02.01.2020JN006474/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav
06.01.2020JN004984/2019-C01/2020, Gradnje: Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik
06.01.2020JN001339/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja suhega zadrževalnika Malence
07.01.2020JN002705/2019-C01/2020, Storitve: IZVEDBA REVIZIJE GRADBENIH NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG
13.01.2020JN007376/2019-C01/2020, Storitve: Servisiranje in popravila tovornih in poltovornih vozil Renault
20.01.2020JN006328/2019-C01/2020, Gradnje: Predor Markovec - izredno dvosmerno obratovanje
20.01.2020JN007057/2019-C01/2020, Blago: DOBAVA KURIV
21.01.2020JN004489/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA SIMULATORJA ZA USPOSABLJANJE NADZORNIKOV PROMETA V REGIONALNIH NADZORNIH CENTRIH
24.01.2020JN007223/2019-C01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela
24.01.2020JN005458/2019-C01/2020, Blago: Dobava priklopnih vozil in signalizacije
03.02.2020JN007342/2019-C01/2020, Blago: Dobava vertikalne signalizacije
04.02.2020JN008921/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
10.02.2020JN007188/2019-C01/2020, Blago: Dobava prometne opreme
12.02.2020JN007516/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS d.d
13.02.2020JN008402/2019-C01/2020, Storitve: Nakup trajnih licenc ESRI programske opreme
17.02.2020JN008325/2019-C01/2020, Storitve: Sanacija linijskega požarnega javljanja v predoru Dekani in Karavanke
25.02.2020JN000294/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj (CVP), Sklop 1: VAISALA in Sklop 2: LUFFT
26.02.2020JN008088/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema nadzora in vodenje prometa SNVP
05.03.2020JN006732/2019-C01/2020, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
18.03.2020JN000534/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev inženirja na HC Razdrto Vipava
19.03.2020JN007685/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA PILOTNE STENE NA AC A1/0638 SLOVENSKE KONJICE DRAMLJE OD KM 2,445 DO KM 2,721
19.03.2020JN007330/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na območju priključka Arja vas
24.03.2020JN007739/2019-C01/2020, Storitve: Prenos lege gradbene parcele 3. in 4. etape nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana Obrežje do priključka Maline
25.03.2020JN007999/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova ACB Hušica - II. Faza
27.03.2020JN006584/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1
21.04.2020JN000324/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške strojne opreme
22.04.2020JN001438/2020-C01/2020, Storitve: IZVEDBA ENERGETSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V STAVBAH DARS
27.04.2020JN008225/2019-C01/2020, Storitve: Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
05.05.2020JN007642/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
15.05.2020JN000686/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja cest v upravljanju DARS d.d.
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
11.06.2020JN001572/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOVORNIH VOZIL
15.06.2020JN000454/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VOZIL ZA NADZOR PROMETA
15.06.2020JN000152/2020-C01/2020, Storitve: Spremljanje stanja zadrževalnih in odvodnih naprav padavinske odpadne vode na obstoječi AC mreži v RS
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
17.06.2020JN001267/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.07.2020JN000742/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
14.07.2020JN001626/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
16.07.2020JN002212/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje stabilnih gasilnih sistemov TYCO TOTAL WALTER-INERGEN, BONPET in ZARJA ELEKTRONIKA
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
10.08.2020JN003744/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Hrušica
13.08.2020JN001908/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
17.08.2020JN001675/2020-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku
03.09.2020JN002082/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE
08.09.2020JN002879/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
14.09.2020JN000571/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vključno z viaduktom Slatina; Sklop 1, Sklop 2
15.09.2020JN000927/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361
15.09.2020JN008866/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA IZGRADNJO 3.RAZVOJNE OSI JUG OD PRIKLJUČKA OSREDEK DO PRIKLJUČKA MALINE
15.09.2020JN000737/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS
15.09.2020JN004420/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
24.09.2020JN002308/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
24.09.2020JN002566/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje)-Brezovica-Vrhnika-Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika
24.09.2020JN007329/2019-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2
24.09.2020JN003107/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
01.10.2020JN002395/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
09.10.2020JN002823/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
12.10.2020JN004669/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE STABILNIH GASILNIH SISTEMOV ZARJA ELEKTRONIKA
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
15.10.2020JN002362/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letih 2020-2022
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
15.10.2020JN002847/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev nadzornih točk na AC počivališčih in nova spremenljiva prometno informativna signalizacija na AC-A3
15.10.2020JN003551/2020-C01/2020, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
05.11.2020JN006123/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju OMV
09.11.2020JN004584/2020-C01/2020, Storitve: Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Zima - sever
12.11.2020JN004238/2020-C01/2020, Storitve: ČIŠČENJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV IN OBJEKTOV LOVILCEV OLJ
12.11.2020JN002992/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug
16.11.2020JN003669/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo delov odsekov na AC A2 0022 in 0622 Grosuplje-Ivančna G., 0410 priključek Ivančna G., 0023 in 0623 Ivančna G.-Bič, 0411 priključek Bič ter 0072 in 0672 Bič-Trebnje V
19.11.2020JN003118/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje instalacij
20.11.2020JN005913/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
24.11.2020JN003668/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0036 in 0636 Fram - Slovenska Bistrica od km 0+500 do km 9+500 in 0461 priključek Slovenska Bistrica - sever od km 0+000 do km 1+155
26.11.2020JN000964/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
26.11.2020JN005845/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju PETROL
26.11.2020JN005846/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju MOL
04.12.2020JN005107/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava državnih načrtov za operativno vodenje avtocestnega prometa (TMP)
10.12.2020JN005106/2020-C01/2020, Storitve: Pregledi ter popravilo aparatov za točenje goriva, dodatka ADBLUE ter sistema za spremljanje točenja goriva
15.12.2020JN002383/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava dilatacij na premostitvenih objektih: VA0103, VA0729, VA0730, VA0341, VA0368, VA0804, VA0805 in VA0284
15.12.2020JN003670/2020-C01/2020, Storitve: Recenzija projektne dokumentacije za investicije na obstoječih AC in HC v upravljanju DARS d.d.
15.12.2020JN005607/2020-C01/2020, Storitve: Strokovno tehnične storitve pri gradnji in obnovah AC in HC v Republiki Sloveniji
17.12.2020JN004562/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
22.12.2020JN006760/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
23.12.2020JN005436/2020-C01/2020, Blago: Dobava električne energije z deležem iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom
15.01.2021JN007569/2020-C01/2021, Storitve: Mesečna naročnina na storitev SLEDAT
19.01.2021JN006651/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje visokonapetostnih naprav in nizkonapetostnih priključkov
19.01.2021JN005614/2020-C01/2021, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.01.2021JN005996/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane
05.02.2021JN005388/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predori Močna, Malečnik, Vodole, Cenkova
08.02.2021JN005437/2020-C01/2021, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
09.02.2021JN004627/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na AC A1 - sklop 2
04.03.2021JN006586/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev jarka za odvodnjavanje na področju ACB Kozina
04.03.2021JN006320/2020-C01/2021, Storitve: TEHTANJE TOVORNIH VOZIL V PROSTEM PROMETNEM TOKU IN VPLIV PROMETNIH OBREMENITEV NA NAPREDOVANJE POŠKODB NA VOZIŠČIH
04.03.2021JN006054/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo ACB Postojna z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče
04.03.2021JN006654/2020-C01/2021, Storitve: Izvajanje zimske službe
05.03.2021JN005886/2020-C01/2021, Gradnje: Celovita obnova objektov CP Hrušica
09.03.2021JN006251/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
11.03.2021JN006158/2020-C01/2021, Storitve: Obsekavanje rastlinja na težko dostopnih terenih varovalnega območja AC
16.03.2021JN006030/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
18.03.2021JN000042/2021-C01/2021, Gradnje: REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE DILATACIJSKIH NAPRAV IN LEŽIŠČ PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
01.04.2021JN007159/2020-C01/2021, Blago: Nakup specialnih vozil cestninskega nadzora
20.04.2021JN003551/2020-C03/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
22.04.2021JN005299/2020-C01/2021, Blago: NAKUP IN DOBAVA GORIVA
03.05.2021JN006384/2020-C01/2021, Blago: Nabava pisarniškega pohištva, aparatov, biro opreme in ostale
04.05.2021JN005744/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1 vključno z zamenjavo viadukta Dolgi most VA0045 v km 0+295 in VA0046 v km 0+280
04.05.2021JN008030/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec-Ankaran
07.05.2021JN000281/2021-C01/2021, Storitve: Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Dolinsko - jug in na kontrolni točki Dolinsko - sever
11.05.2021JN000411/2021-C01/2021, Blago: Dobava dizelskega goriva v interne črpalke naročnika
20.05.2021JN007501/2020-C01/2021, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
27.05.2021JN000700/2021-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE SILOSOV IN MEŠALNIH NAPRAV
27.05.2021JN001923/2021-C01/2021, Storitve: Najem celovite storitve tiskalniškega sistema
27.05.2021JN001263/2021-C01/2021, Gradnje: Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
03.06.2021JN002498/2021-C01/2021, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
03.06.2021JN005518/2020-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta
04.06.2021JN000956/2021-C01/2021, Blago: DROBNI MATERIAL
14.06.2021JN001198/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predorih in pokritih vkopih (Sklop 1 in Sklop 2)
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.01.2013NMV1122013/2013, Gradnje: Gradbena dela in druga dela na telefonskih in komunikacijskih vodih
16.01.2013NMV1132013/2013, Blago: Nadomestni deli za tovorna vozila, dostavna vozila in osebne avtomobile
17.01.2013NMV1182013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
21.01.2013NMV1502013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
21.01.2013NMV1512013/2013, Storitve: Razne inženirske storitve
28.01.2013NMV2112013/2013, Storitve: Geodetske storitve
07.02.2013NMV3072013/2013, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
22.02.2013NMV4172013/2013, Gradnje: Strojna inštalacijska dela
19.03.2013NMV6172013/2013, Blago: Plačilne kartice
04.04.2013NMV7392013/2013, Storitve: Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem
04.04.2013NMV7522013/2013, Storitve: Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem
04.04.2013NMV7532013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
23.04.2013NMV9382013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
25.04.2013NMV9782013/2013, Blago: Materiali za popravilo cest
25.04.2013NMV9802013/2013, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
07.05.2013NMV10372013/2013, Storitve: Storitve tehničnih pregledov
09.05.2013NMV10732013/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
15.05.2013NMV11312013/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
15.05.2013NMV11332013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
21.05.2013NMV11852013/2013, Blago: Osebni avtomobili
22.05.2013NMV11932013/2013, Storitve: Pravne storitve
22.05.2013NMV11952013/2013, Storitve: Pravne storitve
24.05.2013NMV12142013/2013, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
31.05.2013NMV12892013/2013, Storitve: Razne inženirske storitve
26.06.2013NMV15102013/2013, Storitve: Tehnične študije
22.07.2013NMV17492013/2013, Storitve: Oprema za označevanje cest
06.08.2013NMV18862013/2013, Blago: Agrokemični proizvodi
19.08.2013NMV19762013/2013, Storitve: Vzdrževanje opreme za podatkovna omrežja
20.08.2013NMV19892013/2013, Storitve: Storitve v zračnem prevozu
03.09.2013NMV20892013/2013, Storitve: Storitve na področju gradbene ekonomike
20.09.2013NMV22532013/2013, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
24.09.2013NMV22852013/2013, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije
07.10.2013NMV23922013/2013, Gradnje: Gradbena dela
07.10.2013NMV23932013/2013, Blago: Asfalt
25.10.2013NMV25642013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
07.11.2013NMV26612013/2013, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
18.11.2013NMV27502013/2013, Gradnje: Gradbena dela
18.11.2013NMV27512013/2013, Storitve: Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci
03.12.2013NMV28892013/2013, Storitve: Tehnične študije
12.12.2013NMV29522013/2013, Storitve: Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
17.12.2013NMV29812013/2013, Gradnje: Gradbena dela
13.01.2014NMV612014/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
11.02.2014NMV2432014/2014, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
14.02.2014NMV2672014/2014, Storitve: Storitve cestnega prevoza
14.02.2014NMV2682014/2014, Blago: Razni nadomestni deli
25.02.2014NMV3332014/2014, Blago: Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena
08.04.2014NMV6412014/2014, Storitve: Storitve montaže ograj
08.04.2014NMV6432014/2014, Storitve: Storitve v zvezi z onesnaženostjo voda
14.04.2014NMV6932014/2014, Blago: Sredstva za strjevanje
14.04.2014NMV6952014/2014, Blago: Razna oprema
29.05.2014NMV13962014/2014, Storitve: Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
17.06.2014NMV18092014/2014, Blago: Aditivi za olja
30.06.2014NMV20632014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
09.07.2014NMV23252014/2014, Storitve: Storitve pregledov strojev
09.07.2014NMV23292014/2014, Storitve: Storitve ocenjevanja in svetovanja
11.07.2014NMV23892014/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
21.07.2014NMV25952014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29.07.2014NMV27692014/2014, Storitve: Vzdrževanje opreme za podatkovna omrežja
30.07.2014NMV28002014/2014, Gradnje: Postavljanje cestne opreme
20.08.2014NMV31462014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
26.08.2014NMV32382014/2014, Storitve: Storitve na področju gradbene ekonomike
04.09.2014NMV34532014/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki
05.09.2014NMV34862014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja telefonskih omrežij
17.09.2014NMV37442014/2014, Storitve: Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci
22.09.2014NMV38332014/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
26.09.2014NMV39722014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
17.10.2014NMV44582014/2014, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
20.10.2014NMV44692014/2014, Storitve: Oprema za ceste
29.10.2014NMV46942014/2014, Gradnje: Sanacijska dela
20.11.2014NMV51452014/2014, Storitve: Storitve tehničnih pregledov in testiranj
24.11.2014NMV52052014/2014, Blago: Steklene kroglice za cestne označbe
24.11.2014NMV52162014/2014, Gradnje: Montaža kovinskih konstrukcij
01.12.2014NMV54032014/2014, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
03.12.2014NMV54562014/2014, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
11.12.2014NMV56172014/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
22.12.2014NMV57962014/2014, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
22.12.2014NMV57982014/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji
05.01.2015NMV72015/2015, Storitve: Storitve montaže ograj
05.01.2015NMV82015/2015, Blago: Jeklo
05.01.2015NMV112015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
13.01.2015NMV1862015/2015, Gradnje: Gradbena dela
10.02.2015NMV7102015/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
23.02.2015NMV9432015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
16.03.2015NMV13802015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
17.03.2015NMV13952015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
17.03.2015NMV14082015/2015, Blago: Snežni odmetalniki
18.03.2015NMV14242015/2015, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov
23.03.2015NMV15162015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
31.03.2015NMV16852015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
08.04.2015NMV18562015/2015, Storitve: Izvedenske storitve
09.04.2015NMV19002015/2015, Blago: Asfalt
09.04.2015NMV19052015/2015, Blago: Stroji za posipanje drobirja
15.04.2015NMV20412015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
12.05.2015NMV25852015/2015, Blago: Zunanja svetila
12.05.2015NMV25902015/2015, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic
02.06.2015NMV32162015/2015, Gradnje: Gradbena dela na pisarniškem poslopju
02.06.2015NMV32172015/2015, Storitve: Oprema za ceste
10.06.2015NMV34642015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
15.06.2015NMV35662015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
15.06.2015NMV35972015/2015, Storitve: Storitve nadzora in upravljanja prometa
16.06.2015NMV36022015/2015, Blago: Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena
02.07.2015NMV40052015/2015, Gradnje: Gradbena dela na odvodnjavanju
02.07.2015NMV40072015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
13.07.2015NMV42722015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
20.07.2015NMV44402015/2015, Blago: Materiali za popravilo cest
21.07.2015NMV44772015/2015, Blago: Instrumenti za merjenje pretoka, nivoja in tlaka tekočin in plinov
21.07.2015NMV44822015/2015, Storitve: Razne inženirske storitve
23.07.2015NMV45502015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
23.07.2015NMV45512015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
27.07.2015NMV46182015/2015, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
14.08.2015NMV50752015/2015, Blago: Razni nadomestni deli
21.08.2015NMV52142015/2015, Storitve: Storitve nakupa zemljišč
21.08.2015NMV52152015/2015, Storitve: Geodetske storitve
21.08.2015NMV52232015/2015, Gradnje: Gradbena dela
02.09.2015NMV54942015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
08.09.2015NMV56722015/2015, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture
01.10.2015NMV62262015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
07.10.2015NMV63542015/2015, Blago: Vrtnarski proizvodi
08.10.2015NMV63912015/2015, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
12.10.2015NMV64652015/2015, Storitve: Arheološka izkopavanja
13.10.2015NMV64922015/2015, Blago: Tovornjaki z odprtim kesonom
19.10.2015NMV66522015/2015, Storitve: Prirejanje jezikovnih tečajev
19.10.2015NMV66582015/2015, Gradnje: Protihrupna ograja
19.10.2015NMV66592015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
27.10.2015NMV68612015/2015, Storitve: Sistem vodenja in kontrole
27.10.2015NMV68702015/2015, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
27.11.2015NMV76392015/2015, Gradnje: Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov
30.11.2015NMV76752015/2015, Storitve: Razne inženirske storitve
08.12.2015NMV78592015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
17.12.2015NMV80492015/2015, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
28.12.2015NMV82192015/2015, Storitve: Storitve programiranja
29.12.2015NMV82412015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk
08.01.2016NMV1302016/2016, Storitve: Popravilo in vzdrževanje naprav
20.01.2016NMV3672016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja kotlov
20.01.2016NMV3712016/2016, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki
29.01.2016NMV5502016/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
09.02.2016NMV7342016/2016, Blago: Lahki kontejnerji
10.02.2016NMV7592016/2016, Storitve: Razne inženirske storitve
01.03.2016NMV12362016/2016, Blago: Prometna oprema
10.03.2016NMV14542016/2016, Blago: Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa
16.03.2016NMV16082016/2016, Blago: Prometna oprema
21.03.2016NMV17392016/2016, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
22.03.2016NMV17752016/2016, Storitve: Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
21.02.2013JN19462013/2013, Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih
09.05.2013JN53782013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
24.10.2013JN136052013/2013, Blago: Generatorski agregati
24.12.2013JN162522013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
02.01.2014JN372014/2014, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
09.01.2014JN2622014/2014, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije
15.01.2014JN5702014/2014, Gradnje: Gradbena dela na odvodnjavanju
28.01.2014JN10922014/2014, Gradnje: Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.01.2013JN5142013/2013, Storitve: Storitve pregledov strojev
07.02.2013JN14302013/2013, Storitve: Geodetske storitve
11.02.2013JN14602013/2013, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
12.02.2013JN15372013/2013, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
13.02.2013JN16092013/2013, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
13.02.2013JN16112013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
15.03.2013JN30102013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
22.03.2013JN33022013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
28.03.2013JN35412013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
03.04.2013JN37832013/2013, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
05.04.2013JN38922013/2013, Gradnje: Gradbena dela na počivališču ob avtocesti
16.04.2013JN42942013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
29.04.2013JN50652013/2013, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
07.05.2013JN52172013/2013, Storitve: Inženirske storitve
08.05.2013JN52792013/2013, Gradnje: Gradbena dela na počivališču ob avtocesti
09.05.2013JN53562013/2013, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
10.05.2013JN54902013/2013, Gradnje: Rekonstrukcijska dela
15.05.2013JN56972013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
16.05.2013JN58242013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
22.05.2013JN61282013/2013, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
22.05.2013JN61342013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
23.05.2013JN61892013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
23.05.2013JN62282013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
24.05.2013JN62462013/2013, Storitve: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
27.05.2013JN63252013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
27.05.2013JN63472013/2013, Gradnje: Gradbena dela
28.05.2013JN63972013/2013, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
28.05.2013JN64122013/2013, Gradnje: Gradbena dela na nadvozu
06.06.2013JN69192013/2013, Storitve: Storitve računalniške nadgradnje
07.06.2013JN69842013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
14.06.2013JN73432013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov
14.06.2013JN73442013/2013, Blago: Pribor za delovna oblačila
19.06.2013JN75532013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
03.07.2013JN81802013/2013, Gradnje: Dela na inženirskih in visokih gradnjah
05.07.2013JN83352013/2013, Blago: Barve za označevanje cest
15.07.2013JN87772013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
23.07.2013JN91952013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
23.07.2013JN92112013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
06.08.2013JN98392013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
09.08.2013JN100362013/2013, Blago: Varnostne ograje
12.08.2013JN101582013/2013, Storitve: Inženirske storitve
29.08.2013JN109002013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29.08.2013JN109022013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
02.09.2013JN110192013/2013, Storitve: Storitve tehničnih pregledov gradbenih inženirskih objektov
05.09.2013JN112512013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov
18.09.2013JN118372013/2013, Storitve: Geodetske storitve
20.09.2013JN119192013/2013, Storitve: Inženirske storitve
23.09.2013JN120242013/2013, Blago: Zaščitna in varnostna oblačila
23.09.2013JN120372013/2013, Storitve: Razne inženirske storitve
24.09.2013JN120792013/2013, Blago: Jeklo
24.09.2013JN121022013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
03.10.2013JN125602013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
03.10.2013JN125912013/2013, Blago: Priklopniki in polpriklopniki
04.10.2013JN126642013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
04.10.2013JN126662013/2013, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
08.10.2013JN127492013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
10.10.2013JN129082013/2013, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
10.10.2013JN129112013/2013, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
10.10.2013JN129172013/2013, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
16.10.2013JN131772013/2013, Storitve: Sistem za upravljanje podatkovnih baz
25.10.2013JN136842013/2013, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
29.10.2013JN138492013/2013, Blago: Storitve vzdrževanja prometne signalizacije
29.10.2013JN138502013/2013, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
29.10.2013JN138522013/2013, Storitve: Prevajalske storitve
08.11.2013JN142082013/2013, Blago: Sistem za video nadzor
08.11.2013JN142552013/2013, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
11.11.2013JN142632013/2013, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
11.11.2013JN142962013/2013, Blago: Strojne žlice, bagri in nakladalniki z žlico ter rudarski stroji
11.11.2013JN143182013/2013, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
12.11.2013JN143922013/2013, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
18.11.2013JN146172013/2013, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
18.11.2013JN146212013/2013, Blago: Pribor za delovna oblačila
18.11.2013JN146272013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
19.11.2013JN146882013/2013, Gradnje: Gradbena dela
22.11.2013JN148732013/2013, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja transformatorjev
22.11.2013JN149082013/2013, Storitve: Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
27.11.2013JN150342013/2013, Gradnje: Inštalacija sistemov za razsvetljavo in signalizacijo
27.11.2013JN150822013/2013, Gradnje: Sanacijska dela
28.11.2013JN151532013/2013, Gradnje: Protihrupna ograja
05.12.2013JN154132013/2013, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
05.12.2013JN154242013/2013, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
05.12.2013JN154262013/2013, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
12.12.2013JN157132013/2013, Blago: Kombiji
17.12.2013JN159172013/2013, Gradnje: Gradbena dela
19.12.2013JN160542013/2013, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
24.12.2013JN162252013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
30.12.2013JN163542013/2013, Blago: Prometna oprema
30.12.2013JN163562013/2013, Storitve: Osebni avtomobili
31.12.2013JN164122013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
02.01.2014JN42014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
02.01.2014JN52014/2014, Gradnje: Nanašanje zaščitnih premazov
02.01.2014JN62014/2014, Gradnje: Sanacijska dela
02.01.2014JN72014/2014, Gradnje: Postavljanje cestnih ograj
13.01.2014JN4112014/2014, Blago: Elektrika
14.01.2014JN4862014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestnem križišču
21.01.2014JN8172014/2014, Storitve: Storitve čiščenja
21.01.2014JN8192014/2014, Storitve: Storitve čiščenja
22.01.2014JN8662014/2014, Blago: Razna oprema
30.01.2014JN12142014/2014, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
03.02.2014JN13422014/2014, Gradnje: Gradbena dela na bencinskih črpalkah
03.02.2014JN13572014/2014, Storitve: Storitve čiščenja
04.02.2014JN13912014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
07.02.2014JN15612014/2014, Blago: Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije
07.02.2014JN15802014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
13.02.2014JN17542014/2014, Blago: Vozila za vzdrževanje cest
13.02.2014JN18032014/2014, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
14.02.2014JN18322014/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
18.02.2014JN19272014/2014, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
24.02.2014JN21302014/2014, Gradnje: Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo
24.02.2014JN21802014/2014, Storitve: Storitve tehničnih pregledov in testiranj
25.02.2014JN22002014/2014, Gradnje: Sanacijska dela
28.02.2014JN23842014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
13.03.2014JN29722014/2014, Blago: Oprema za ceste
14.03.2014JN29882014/2014, Gradnje: Gradbena dela na predorih
24.03.2014JN34372014/2014, Storitve: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
24.03.2014JN34382014/2014, Gradnje: Sanacijska dela
02.04.2014JN38572014/2014, Storitve: Sistem za upravljanje podatkovnih baz
08.04.2014JN41262014/2014, Gradnje: Strojna inštalacijska dela
14.04.2014JN44612014/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
16.04.2014JN45842014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
16.04.2014JN45942014/2014, Gradnje: Postavljanje cestnih ograj
18.04.2014JN46772014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
18.04.2014JN47172014/2014, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
29.04.2014JN51202014/2014, Blago: Varnostni ščitniki za obraz
05.05.2014JN51562014/2014, Blago: Čistilna sredstva
05.05.2014JN51652014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara
05.05.2014JN51672014/2014, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
19.05.2014JN56952014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
20.05.2014JN57452014/2014, Blago: Nafta in destilati
21.05.2014JN57652014/2014, Blago: Sol za posipanje cest
22.05.2014JN58222014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
26.05.2014JN59502014/2014, Blago: Prometna oprema
27.05.2014JN59792014/2014, Storitve: Vzdrževanje opreme za podatkovna omrežja
03.06.2014JN62312014/2014, Gradnje: Dela na inženirskih in visokih gradnjah
03.06.2014JN62362014/2014, Gradnje: Gradbena dela na počivališču ob avtocesti
04.06.2014JN62842014/2014, Blago: Diskovni pogoni
10.06.2014JN64572014/2014, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
11.06.2014JN65012014/2014, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
11.06.2014JN65212014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
11.06.2014JN65412014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
12.06.2014JN65642014/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
16.06.2014JN66552014/2014, Storitve: Arheološke storitve
17.06.2014JN67232014/2014, Blago: Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti
17.06.2014JN67252014/2014, Blago: Osvežilne pijače
24.06.2014JN70032014/2014, Gradnje: Druga zaključna gradbena dela
24.06.2014JN70082014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
30.06.2014JN71072014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
04.07.2014JN72992014/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
09.07.2014JN74032014/2014, Blago: Varovalne ograje
09.07.2014JN74082014/2014, Storitve: Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem
11.07.2014JN75132014/2014, Blago: Cestne označbe
11.07.2014JN75212014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
11.07.2014JN75222014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
11.07.2014JN75262014/2014, Blago: Tehtalne naprave in tehtnice
14.07.2014JN75412014/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
14.07.2014JN75692014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
14.07.2014JN75702014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
17.07.2014JN77132014/2014, Storitve: Postavljanje cestne opreme
18.07.2014JN77292014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
22.07.2014JN78252014/2014, Gradnje: Popravila cest
22.07.2014JN78332014/2014, Storitve: Arheološke storitve
22.07.2014JN78442014/2014, Storitve: Storitve deratizacije podgan in miši
23.07.2014JN78772014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov
31.07.2014JN81132014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
20.08.2014JN85502014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
20.08.2014JN85572014/2014, Blago: Pnevmatike za osebne avtomobile
01.09.2014JN88482014/2014, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
01.09.2014JN88492014/2014, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
02.09.2014JN88832014/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
02.09.2014JN88922014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
03.09.2014JN89122014/2014, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
03.09.2014JN89152014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
04.09.2014JN89542014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov
04.09.2014JN89742014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
04.09.2014JN89762014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
16.09.2014JN92692014/2014, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije
17.09.2014JN92872014/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
22.09.2014JN93952014/2014, Storitve: Tiskarske storitve
23.09.2014JN94162014/2014, Gradnje: Vodovodna inštalacijska dela
25.09.2014JN95092014/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
26.09.2014JN95352014/2014, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
30.09.2014JN96402014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
02.10.2014JN96892014/2014, Blago: Elektromaterial
07.10.2014JN98142014/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
14.10.2014JN99782014/2014, Storitve: Storitve nadzora in upravljanja prometa
14.10.2014JN99992014/2014, Gradnje: Gradbena dela na pisarniškem poslopju
21.10.2014JN102012014/2014, Blago: Vozila za vzdrževanje cest
21.10.2014JN102042014/2014, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
21.10.2014JN102092014/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
22.10.2014JN102382014/2014, Blago: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
28.10.2014JN104182014/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
29.10.2014JN104462014/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestnem priključku
29.10.2014JN104502014/2014, Blago: Sistem za video nadzor
29.10.2014JN104552014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
03.11.2014JN105262014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
03.11.2014JN105282014/2014, Gradnje: Nanašanje zaščitnih premazov
03.11.2014JN105322014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
04.11.2014JN105592014/2014, Blago: Pisarniško pohištvo
12.11.2014JN107842014/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
20.11.2014JN109952014/2014, Blago: Kombiji
24.11.2014JN110682014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
24.11.2014JN110722014/2014, Blago: Masti in maziva
27.11.2014JN111782014/2014, Storitve: Oprema za ceste
27.11.2014JN111832014/2014, Storitve: Inženirske storitve
04.12.2014JN113532014/2014, Blago: Snežni plugi
09.12.2014JN114212014/2014, Gradnje: Inštalacija sistemov za razsvetljavo in signalizacijo
09.12.2014JN114232014/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
10.12.2014JN114612014/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami
17.12.2014JN116642014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
05.01.2015JN92015/2015, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
06.01.2015JN412015/2015, Gradnje: Gradbena dela na predorih
07.01.2015JN902015/2015, Gradnje: Nanašanje zaščitnih premazov
12.01.2015JN1772015/2015, Storitve: Srednjenapetostne naprave
12.01.2015JN1962015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara
14.01.2015JN2682015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
20.01.2015JN3622015/2015, Gradnje: Gradbena dela na nadvozu
27.01.2015JN5412015/2015, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
29.01.2015JN6222015/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo
13.02.2015JN9922015/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
26.02.2015JN13142015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
02.03.2015JN13792015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
03.03.2015JN13992015/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
03.03.2015JN14272015/2015, Blago: Osebni avtomobili
03.03.2015JN14312015/2015, Blago: Varnostne ograje
05.03.2015JN14872015/2015, Blago: Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa
09.03.2015JN15282015/2015, Blago: Nafta in destilati
12.03.2015JN16172015/2015, Gradnje: Postavljanje cestnih ograj
16.03.2015JN16622015/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
24.03.2015JN18402015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
24.03.2015JN18462015/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
24.03.2015JN18502015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
26.03.2015JN19272015/2015, Blago: Sol za posipanje cest
31.03.2015JN20342015/2015, Blago: Prometna oprema
31.03.2015JN20362015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja transformatorjev
08.04.2015JN21832015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
10.04.2015JN22712015/2015, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
21.04.2015JN24732015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja prometne signalizacije
21.04.2015JN24792015/2015, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije
22.04.2015JN25062015/2015, Gradnje: Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov)
23.04.2015JN25662015/2015, Storitve: Inženirske storitve
23.04.2015JN25772015/2015, Storitve: Inženirske storitve
29.04.2015JN27222015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara
12.05.2015JN29772015/2015, Gradnje: Strojna inštalacijska dela
13.05.2015JN30242015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
20.05.2015JN31922015/2015, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
02.06.2015JN36232015/2015, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
30.06.2015JN43432015/2015, Storitve: Postavljanje varnostne opreme
06.07.2015JN44742015/2015, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
14.07.2015JN47152015/2015, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
21.07.2015JN49022015/2015, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
21.07.2015JN49032015/2015, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
23.07.2015JN49712015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja avtomobilov
27.07.2015JN50522015/2015, Gradnje: Dela na odvodnjavanju in dela na površini
11.08.2015JN54482015/2015, Storitve: Arheološka izkopavanja
11.08.2015JN54492015/2015, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
11.08.2015JN54532015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov
12.08.2015JN54832015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
12.08.2015JN54872015/2015, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
18.08.2015JN56182015/2015, Blago: Prometni znaki
18.08.2015JN56252015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
18.08.2015JN56292015/2015, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
19.08.2015JN56522015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
19.08.2015JN56532015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
19.08.2015JN56542015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
19.08.2015JN56592015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
21.08.2015JN57492015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
04.09.2015JN60862015/2015, Storitve: Storitve svetovanja pri nizkih gradnjah
04.09.2015JN61112015/2015, Storitve: Arheološka izkopavanja
07.09.2015JN61442015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
09.09.2015JN62142015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
10.09.2015JN62432015/2015, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
11.09.2015JN63122015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
15.09.2015JN63382015/2015, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture
02.10.2015JN68532015/2015, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
07.10.2015JN69802015/2015, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
12.10.2015JN71042015/2015, Storitve: Inženirske storitve
13.10.2015JN71382015/2015, Blago: Vozila za vzdrževanje cest
13.10.2015JN71462015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
14.10.2015JN71702015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih
14.10.2015JN71752015/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
16.10.2015JN72642015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
23.10.2015JN74542015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
29.10.2015JN76022015/2015, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture
02.11.2015JN77042015/2015, Blago: Telekomunikacijska oprema
05.11.2015JN77832015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
05.11.2015JN77912015/2015, Blago: Evaporirana sol in čisti natrijev klorid
11.11.2015JN79452015/2015, Storitve: Postavljanje cestne opreme
11.11.2015JN79562015/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
24.11.2015JN82712015/2015, Blago: Vozila za vzdrževanje cest
25.11.2015JN82952015/2015, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
25.11.2015JN83002015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
25.11.2015JN83222015/2015, Gradnje: Postavljanje cestnih ograj
25.11.2015JN83232015/2015, Gradnje: Postavljanje cestnih ograj
25.11.2015JN83262015/2015, Blago: Pisarniško pohištvo
26.11.2015JN83442015/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
01.12.2015JN84582015/2015, Blago: Silosi
01.12.2015JN84602015/2015, Blago: Sol za posipanje cest
16.12.2015JN88322015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
24.12.2015JN90572015/2015, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
24.12.2015JN90672015/2015, Storitve: Z računalniki povezane storitve
29.12.2015JN91692015/2015, Blago: Strojne žlice, bagri in nakladalniki z žlico ter rudarski stroji
30.12.2015JN91912015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
30.12.2015JN91922015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
08.01.2016JN1252016/2016, Storitve: Geološke storitve
18.01.2016JN3662016/2016, Blago: Elektrika
20.01.2016JN4342016/2016, Gradnje: Gradbena dela na predorih
25.01.2016JN5492016/2016, Blago: Nafta in destilati
29.01.2016JN6592016/2016, Blago: Klimatske naprave
04.02.2016JN8062016/2016, Storitve: Inženirske storitve
09.02.2016JN9052016/2016, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
11.02.2016JN9712016/2016, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
19.02.2016JN11532016/2016, Storitve: Storitve odlaganja komunalnih odplak
29.02.2016JN14112016/2016, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
04.03.2016JN15262016/2016, Storitve: Storitve čiščenja
21.03.2016JN19312016/2016, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
21.03.2016JN19342016/2016, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
22.03.2016JN19772016/2016, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
30.03.2016JN22392016/2016, Gradnje: Gradbena dela
30.03.2016JN22722016/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si