Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
20.09.2016JN004013/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje Oracle licenčne programske opreme
27.02.2017JN007571/2016-X01/2017, Storitve: Vzpostavitev sistema poslovnega obveščanja
24.03.2017JN000794/2017-X01/2017, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.06.2017JN003297/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
20.10.2017JN007577/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
02.11.2017JN007853/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje Oracle licenčne programske opreme
10.09.2018JN004638/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
16.11.2018JN004960/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba letnih presoj sistema vodenja po zahtevah standardov ISO
10.12.2018JN007016/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
01.03.2019JN007989/2018-X01/2019, Storitve: Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo javnemu naročanju
27.03.2019JN000434/2019-X01/2019, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
15.04.2019JN000886/2019-X01/2019, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.04.2019JN000851/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
26.08.2019JN003915/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
08.10.2019JN005722/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
08.10.2019JN005742/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije spremljanje voznega parka
10.10.2019JN000539/2019-X01/2019, Storitve: Inicialni zajem dejanske rabe pod cestno infrastrukturo v upravljanju DARS
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
18.10.2019JN003255/2019-X01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za izvajanje avtomatskega monitoringa na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
14.11.2019JN005844/2019-X01/2019, Storitve: Avtomatski prenos dogodkov iz predorskih nadzorno krmilnih sistemov v sistem Kažipot in v sistem C-ITS
20.12.2019JN007805/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
07.02.2020JN008139/2019-X01/2020, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.07.2016JN002987/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
26.10.2016JN003994/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
09.12.2016JN007024/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje opreme za sprejemanje DARS kartic
31.03.2017JN001587/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema DARSEN
10.04.2017JN000784/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava in nadgradnja orodij za opravila v nadzornih centrih DARS
04.05.2017JN001998/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
05.05.2017JN001270/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
19.05.2017JN002533/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov RDČ in KP
05.06.2017JN003327/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA
31.07.2017JN005492/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema Kažipot II
30.10.2017JN006087/2017-C01/2017, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3G/4G/LTE
14.02.2018JN010431/2017-C01/2018, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
11.06.2018JN006889/2017-C01/2018, Storitve: Nadzor kakovosti storitev v fazi delovanja ECS
10.08.2018JN004563/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema DARSEN
30.08.2018JN004681/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
29.11.2018JN004718/2018-C01/2018, Storitve: Svetovalne storitve pri pripravi tehničnih zahtev integracije in centralizacije ITS sistemov v nadzornih centrih
11.10.2019JN006263/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA 2019-2022
16.10.2019JN005778/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema KAŽIPOT
24.10.2019JN005610/2019-C01/2019, Storitve: Najem Microsoftovih licenc
25.10.2019JN006079/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in svetovanje za sisteme poslovnega obveščanja
13.11.2019JN007082/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracija delovnega časa (RDČ) in kontrole pristopa (KP)
21.01.2020JN004489/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA SIMULATORJA ZA USPOSABLJANJE NADZORNIKOV PROMETA V REGIONALNIH NADZORNIH CENTRIH
13.02.2020JN008402/2019-C01/2020, Storitve: Nakup trajnih licenc ESRI programske opreme
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
23.02.2015NMV9432015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
13.07.2015NMV42722015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
28.12.2015NMV82192015/2015, Storitve: Storitve programiranja
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
13.02.2013JN16112013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
09.05.2013JN53562013/2013, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
22.05.2013JN61282013/2013, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
22.05.2013JN61342013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
06.06.2013JN69192013/2013, Storitve: Storitve računalniške nadgradnje
24.09.2013JN121022013/2013, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
04.10.2013JN126642013/2013, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
04.10.2013JN126662013/2013, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
18.11.2013JN146272013/2013, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
11.06.2014JN65412014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
14.07.2014JN75692014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
14.07.2014JN75702014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
20.08.2014JN85502014/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
02.09.2014JN88922014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
03.09.2014JN89152014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije
24.11.2014JN110682014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
24.03.2015JN18402015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
24.03.2015JN18502015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
13.10.2015JN71462015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
05.11.2015JN77832015/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
16.12.2015JN88322015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
24.12.2015JN90672015/2015, Storitve: Z računalniki povezane storitve
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si