Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
26.04.2016JN000694/2016-X01/2016, Storitve: Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji za obdobje 2016 - 2018
01.09.2016JN002221/2016-X01/2016, Storitve: Izbira revizorja družbe DARS d.d. za poslovno leto 2016
06.01.2017JN005890/2016-X01/2017, Storitve: Svetovanje pri sprejemanju ključnih odločitev v postopkih implementacije elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku (ECS-PPT)
27.01.2017JN007120/2016-X01/2017, Storitve: Tiskarske storitve
10.05.2017JN001877/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava cenitev nadomestil za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestil za drugo škodo,ki je povezana s poslovanjem poslovnega subjekta
15.06.2017JN002704/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
21.08.2017JN004899/2017-X01/2017, Storitve: ANALIZA IN PROJEKCIJA VZDRŽNOSTI POSLOVANJA IN ODPLAČEVANJA DOLGOV DRUŽBE DARS D.D.
29.09.2017JN006674/2017-X01/2017, Storitve: Revizorske storitve v obdobju petih let
17.11.2017JN007949/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA TRANSPARENTOV
28.11.2017JN006688/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba oglaševanja sistema DarsGo
28.11.2017JN008815/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba oglaševanja sistema DarsGo
19.02.2018JN009716/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA INDIVIDUALNIH SANACIJSKIH NAČRTOV POSAMEZNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA PROJEKT IZGRADNJE DRŽAVNE CESTE OD PRIKLJUČKA ŠENTRUPERT NA AVTOCESTI A1 ŠENTILJ - KOPER DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG
16.08.2018JN003733/2018-X01/2018, Blago: Naročilo tiskovin za potrebe komunikacijskih aktivnosti
10.01.2019JN007262/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba raziskave Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji za obdobje 2019-2021
11.01.2019JN007332/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nepremičnin za namen računovodskega poročanja
15.04.2019JN000980/2019-X01/2019, Storitve: Prevoz in varovanje vinjet
16.10.2019JN005535/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nadomestil za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestil za drugo škodo, ki je povezana s poslovanjem posl. subjekta
21.10.2019JN004320/2019-X01/2019, Storitve: Računovodsko in davčno svetovanje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.09.2016JN005358/2016-C01/2016, Storitve: Vzpostavitev in delovanje večsteznega eletronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah
28.02.2017JN006750/2016-C01/2017, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov za potrebe pridobivanja nepremičnin za pridobitev gradbenih dovoljenj in v postopkih dokončnih premoženjskopravnih ureditev, na celotnem AC omrežju v RS
13.04.2017JN007845/2016-C01/2017, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
01.08.2017JN002870/2017-C01/2017, Storitve: Zagotavljanje delavcev za opravljanje dela
07.11.2017JN008214/2017-C01/2017, Storitve: »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku – sistem DarsGo« pri pogodbenemu partnerju OMV
22.11.2017JN008213/2017-C01/2017, Storitve: »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku – sistem DarsGo« pri pogodbenemu partnerju Petrol
18.12.2017JN008705/2017-C01/2017, Storitve: »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku – sistem DarsGo« pri pogodbenemu partnerju MOL
18.05.2018JN000990/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava cenitev gozdnih zemljišč
30.05.2018JN000631/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov
11.06.2018JN001373/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava, priprava na tisk in tiskanje, skladiščenje, pakiranje in dobava vinjet 2019-2021
11.12.2018JN005610/2018-C01/2018, Storitve: Prevajalske storitve in lektoriranje
26.06.2019JN001587/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
16.10.2019JN003904/2019-C01/2019, Storitve: Tiskarske storitve
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
22.05.2013NMV11932013/2013, Storitve: Pravne storitve
22.05.2013NMV11952013/2013, Storitve: Pravne storitve
20.09.2013NMV22532013/2013, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
09.07.2014NMV23292014/2014, Storitve: Storitve ocenjevanja in svetovanja
17.10.2014NMV44582014/2014, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
08.10.2015NMV63912015/2015, Storitve: Računovodske, revizorske in davčne storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
29.10.2013JN138502013/2013, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
29.10.2013JN138522013/2013, Storitve: Prevajalske storitve
22.09.2014JN93952014/2014, Storitve: Tiskarske storitve
26.09.2014JN95352014/2014, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si