Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
07.06.2016JN002286/2016-X01/2016, Storitve: Upravljanje počitniških kapacitet v Republiki Hrvaški
06.01.2017JN005890/2016-X01/2017, Storitve: Svetovanje pri sprejemanju ključnih odločitev v postopkih implementacije elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku (ECS-PPT)
13.03.2017JN006454/2016-X01/2017, Gradnje: REKONSTRUKCIJA PROTIHRUPNE OGRAJE OB CP VRHNIKA
23.04.2018JN000923/2018-X01/2018, Storitve: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
23.07.2018JN002151/2018-X01/2018, Gradnje: Sanacija protihrupne ograje na odseku AC A2 0615, med razcepom Kozarje in nadvozom Cesta Dolomitskega odreda
24.05.2019JN008611/2018-X01/2019, Gradnje: Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280; Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
25.05.2016JN001744/2016-C01/2016, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
24.06.2016JN003079/2016-C01/2016, Blago: Dobava prikolic, signalnih tabel in blažilcev trka
25.09.2017JN006162/2017-C01/2017, Gradnje: Izvedba odprave pomanjkljivosti pri izvedenih delih na odseku Dramlje-Celje-Arja vas
30.10.2017JN006087/2017-C01/2017, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3G/4G/LTE
11.06.2018JN006889/2017-C01/2018, Storitve: Nadzor kakovosti storitev v fazi delovanja ECS
13.08.2018JN002748/2018-C01/2018, Blago: Dobava termoplastike
03.10.2019JN003310/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ
04.02.2020JN008921/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
15.12.2020JN002383/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava dilatacij na premostitvenih objektih: VA0103, VA0729, VA0730, VA0341, VA0368, VA0804, VA0805 in VA0284
09.02.2021JN004627/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na AC A1 - sklop 2
03.06.2021JN005518/2020-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta
06.09.2021JN001979/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA POSIPNIH MATERIALOV
03.03.2023JN007789/2020-C01/2023, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever; sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo
18.01.2013JN5972013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
05.12.2013JN154242013/2013, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
30.01.2014JN12142014/2014, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
13.02.2014JN18032014/2014, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
04.12.2014JN113532014/2014, Blago: Snežni plugi
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si