Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
10.12.2018JN007016/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
01.03.2019JN007989/2018-X01/2019, Storitve: Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo javnemu naročanju
27.03.2019JN000434/2019-X01/2019, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
15.04.2019JN000886/2019-X01/2019, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.04.2019JN000851/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
26.08.2019JN003915/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
08.10.2019JN005722/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
08.10.2019JN005742/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije spremljanje voznega parka
10.10.2019JN000539/2019-X01/2019, Storitve: Inicialni zajem dejanske rabe pod cestno infrastrukturo v upravljanju DARS
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
18.10.2019JN003255/2019-X01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za izvajanje avtomatskega monitoringa na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
14.11.2019JN005844/2019-X01/2019, Storitve: Avtomatski prenos dogodkov iz predorskih nadzorno krmilnih sistemov v sistem Kažipot in v sistem C-ITS
20.12.2019JN007805/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
07.02.2020JN008139/2019-X01/2020, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
29.11.2018JN004718/2018-C01/2018, Storitve: Svetovalne storitve pri pripravi tehničnih zahtev integracije in centralizacije ITS sistemov v nadzornih centrih
11.10.2019JN006263/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA 2019-2022
16.10.2019JN005778/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema KAŽIPOT
24.10.2019JN005610/2019-C01/2019, Storitve: Najem Microsoftovih licenc
25.10.2019JN006079/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in svetovanje za sisteme poslovnega obveščanja
13.11.2019JN007082/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracija delovnega časa (RDČ) in kontrole pristopa (KP)
21.01.2020JN004489/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA SIMULATORJA ZA USPOSABLJANJE NADZORNIKOV PROMETA V REGIONALNIH NADZORNIH CENTRIH
13.02.2020JN008402/2019-C01/2020, Storitve: Nakup trajnih licenc ESRI programske opreme
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
20.11.2020JN005913/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
15.01.2021JN007569/2020-C01/2021, Storitve: Mesečna naročnina na storitev SLEDAT
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si