Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.07.2019JN003596/2019-X01/2019, Storitve: Zakup para optičnih vlaken ACB Maribor-PKVMB
19.07.2019JN002624/2019-X01/2019, Blago: Dobava svetlobne signalizacije
19.07.2019JN002811/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled in dobava bremenske ter dvižne tehnike
25.07.2019JN003802/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
02.08.2019JN001540/2019-X01/2019, Storitve: TESTIRANJE POJEMKOV OSEBNEGA VOZILA PRI KONTROLIRANI VOŽNJI V OBMOČJE IZLETNE CONE IN IZVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
07.08.2019JN003336/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve za ACB Kozina, ACB Novo mesto in ACB Murska Sobota
07.08.2019JN002155/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava Poročila o vplivih na okolje za glavno cesto Markovci - Gorišnica
23.08.2019JN003268/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba hrapavljenja betonskih voznih površin na pasovih za počasni promet na odsekih 0661 in 0662
26.08.2019JN003915/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
03.09.2019JN003605/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Šentilj VA0289 in VA0290 v km 1.200 na A1, odsek 0030/0630 MEJA A ŠENTILJ in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Kresnica VA0392 in VA0393 v km 2.101
03.09.2019JN003789/2019-X01/2019, Storitve: Hidrološko hidravlična študija za pripravo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
10.09.2019JN003486/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtomatskih števcev prometa
16.09.2019JN004691/2019-X01/2019, Blago: Najem sanitarnih kabin
27.09.2019JN005281/2019-X01/2019, Blago: Dobava lesnih sekancev za ACB in CP Hrušica
30.09.2019JN004994/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje stenskih prikazovalnikov BARCO
08.10.2019JN005722/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
08.10.2019JN005742/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije spremljanje voznega parka
10.10.2019JN000539/2019-X01/2019, Storitve: Inicialni zajem dejanske rabe pod cestno infrastrukturo v upravljanju DARS
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
16.10.2019JN005535/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nadomestil za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestil za drugo škodo, ki je povezana s poslovanjem posl. subjekta
18.10.2019JN005719/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE STROJEV ZA TALNE OZNAČBE
18.10.2019JN003255/2019-X01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za izvajanje avtomatskega monitoringa na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
21.10.2019JN005046/2019-X01/2019, Gradnje: Zapornica na jarku pod južno obvoznico na Ilovici
21.10.2019JN006105/2019-X01/2019, Gradnje: Začasna semaforizacija križišč izvoznih krakov A in C avtocestnega priključka Žalec št. A1/0139 (Arja vas)
21.10.2019JN004320/2019-X01/2019, Storitve: Računovodsko in davčno svetovanje
29.10.2019JN003468/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija plazu "Jožefov hrib" na AC A1/0036 Fram - Slovenska Bistrica
08.11.2019JN005624/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba hidrogeološkega monitoringa za zavarovanje dokazov pri gradnji vzhodne cevi predora Karavanke
08.11.2019JN006262/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe
12.11.2019JN005080/2019-X01/2019, Gradnje: Zamenjava in namestitev zaščitnih mrež na vkopnih brežinah na odsekih 0653, 0055 in 0655
12.11.2019JN004849/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP za rekonstrukcijo nadvoza VA 0180 Stara vas, Postojna
14.11.2019JN005844/2019-X01/2019, Storitve: Avtomatski prenos dogodkov iz predorskih nadzorno krmilnih sistemov v sistem Kažipot in v sistem C-ITS
14.11.2019JN005635/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje strojne, komunikacijske in programske opreme GPS
26.11.2019JN004385/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregledi ter vzdrževnaje polnilnih postaj
26.11.2019JN005553/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje usmerjevalnikov in mrežnih stikal
02.12.2019JN005925/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA ACB MURSKA SOBOTA
05.12.2019JN006335/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA 12V AKUMULATORJEV ZA VGRADNJO V VOZILA IN SIGNALIZACIJO
05.12.2019JN006447/2019-X01/2019, Storitve: PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA
10.12.2019JN004058/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za ureditev prostorov Centra za operativno upravljanje cestnega prometa Ljubljana
16.12.2019JN006454/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje video nadzornega sistema
20.12.2019JN007805/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
20.12.2019JN007752/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe AC baza Ljubljana (Dob), Postojna, Novo mesto, Slovenske Konjice in Vransko
10.01.2020JN007095/2019-X01/2020, Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
10.01.2020JN006358/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema klica v sili: Sklop 1: KVS proizvajalca ITAIA; Sklop 2: KVS proizvajalca ISKRA SISTEMI
10.01.2020JN003483/2019-X01/2020, Blago: Dobava in montaža skladiščnih regalov
17.01.2020JN006334/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA POSIPALNIKA
30.01.2020JN007110/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije za celovito obnovo objektov CP Hrušica
03.02.2020JN008352/2019-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje telekomunikacijske opreme SDH
07.02.2020JN008236/2019-X01/2020, Blago: Zakup para optičnih vlaken Ptujska Maribor-PKVMB
07.02.2020JN008150/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje deratizacije na lokacijah DARS d.d.
07.02.2020JN008139/2019-X01/2020, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
13.02.2020JN008358/2019-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOROZIJSKE KATODNE ZAŠČITE
24.02.2020JN008732/2019-X01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela; SKLOP 1 ACB Novo mesto, SKLOP 2 ACB Hrušica
24.02.2020JN008675/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema KVS proizvajalca Iskra Sistemi
25.02.2020JN007030/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0329 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
25.02.2020JN006635/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
25.02.2020JN007884/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arheoloških izkopavanj na trasi obvoznice Vodice
26.02.2020JN007733/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO PZI ZA SISTEM ZA PREPOZNAVANJE NEVARNIH TOVOROV (ADR)
28.02.2020JN000070/2020-X01/2020, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
28.02.2020JN008053/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za pobudo, pobude in analize smernic za ekodukt na AC odseku Unec - Postojna
28.02.2020JN006329/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za obnovo nadvoza VA0106 Ljubečna na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje Celje v km 5,380
05.03.2020JN008655/2019-X01/2020, Blago: Dobava kuhinjskih pripomočkov in ostale opreme za dom
06.03.2020JN008503/2019-X01/2020, Storitve: Koordinator VZD 2020-2024
20.03.2020JN008901/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za preplastitev voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061 in 0661 Kozina - Črni Kal ter 0062 in 0662 Črni Kal - Srmin in priključku 0159 Kastelec in 0161 Črni kal
23.03.2020JN008857/2019-X01/2020, Storitve: Priprava IZN za preplastitev in preventivno zaščito voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
23.03.2020JN006359/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/0602
02.04.2020JN008377/2019-X01/2020, Gradnje: Sanacija vkopne brežine Zajčica na AC A1/0658 Senožeče - Gabrk
10.04.2020JN000618/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
10.04.2020JN000442/2020-X01/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
20.04.2020JN000383/2020-X01/2020, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNIH TABEL
21.04.2020JN000177/2020-X01/2020, Storitve: "Izdelava PZI-ja in Izvlečka iz PZI (PZR) za potrebe javnega razpisa za Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec priključek Trebnje zahod"
21.04.2020JN000414/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava študije ureditve odtoka vode iz območja med galerijo Šentvid in reko Savo
24.04.2020JN000527/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA TISKOVIN
11.05.2020JN000166/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava investicijske zasnove za odsek 3. razvojne osi od priključka Slovenj Gradec do vključno Dravograda z obvoznicami
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
14.05.2020JN000416/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA
14.05.2020JN000618/2020-X02/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
14.05.2020JN000442/2020-X02/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
15.05.2020JN000861/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava IzN načrta za 1. fazo dodatnih ukrepov na oporni konstrukciji OZ-05 (VA6007) na odsekih AC A1/0065 Pesnica - Dragučova in A1/0071 Dragučova - Maribor (Ptujska)
15.05.2020JN000726/2020-X01/2020, Storitve: Implementacija VNZ Sever-Jug na VMS Genetec Security center
22.05.2020JN000284/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnja radijskega sistema DMR
25.05.2020JN000738/2020-X01/2020, Storitve: Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije
25.05.2020JN000022/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
29.05.2020JN004199/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZP in PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040
09.06.2020JN001647/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE KROŽIŠČA TOMAČEVO
09.06.2020JN001253/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ABSORPCIJSKEGA SREDSTVA
12.06.2020JN000652/2020-X01/2020, Blago: Nabava biro opreme, pohištvo in ostala oprema za PK
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
30.06.2020JN002043/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
02.07.2020JN001809/2020-X01/2020, Blago: Dobava osvežilnih, varstvenih napitkov in izvirske vode
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
13.07.2020JN001993/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
14.07.2020JN002138/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za zamenjavo ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
10.08.2020JN003334/2020-X01/2020, Blago: Dobava čistil in papirne galanterije
31.08.2020JN003055/2020-X01/2020, Blago: Dobava hladne asfaltne mase
04.09.2020JN003707/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
25.09.2020JN003973/2020-X01/2020, Storitve: Čiščenje službenih oblek in osebne varovalne opreme
25.09.2020JN003488/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP, DGD in PZI za dozidavo in novogradnje objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
29.09.2020JN001738/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 Peč
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
20.10.2020JN004662/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE RADARSKEGA SISTEMA ZA DETEKCIJO PROMETA PREDORA GOLOVEC
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
01.08.2019JN003562/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Hochiki, Ademco Vista, Esser, Detectomat in Summit Companies
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
14.08.2019JN002165/2019-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
26.08.2019JN002477/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje dvižnih garažnih vrat
27.08.2019JN001113/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.
28.08.2019JN008524/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA MONTAŽE OPTIČNEGA KABLA NA ACB LJUBLJANA - ACB POSTOJNA (SKLOP 1) IN ACB LJUBLJANA - ACB HRUŠICA (SKLOP 2)
02.09.2019JN003354/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
03.09.2019JN000267/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna Razdrto od km 0,850 do km 1,300 vključno z zamenjavo mostu čez Pivko VA0187 in VA0188
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN008786/2018-C01/2019, Storitve: ZAJEM DODATNIH PODATKOV IN IZDELAVO DODATNIH GEODETSKIH PODLAG ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD III. RAZVOJNA OS
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
09.09.2019JN003323/2019-C01/2019, Blago: Dobava pomožnih materialov
12.09.2019JN004266/2019-C01/2019, Storitve: Zagotavljanje storitev mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov
12.09.2019JN002644/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
24.09.2019JN004806/2019-C01/2019, Blago: Poslovni najem vozil
24.09.2019JN004267/2019-C01/2019, Blago: Dobava materialov za talne označbe
27.09.2019JN003223/2019-C01/2019, Storitve: Dokončna odmera AC Draženci - MMP Gruškovje
03.10.2019JN003310/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ
10.10.2019JN003139/2019-C01/2019, Storitve: Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah
11.10.2019JN006263/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA 2019-2022
11.10.2019JN003463/2019-C01/2019, Gradnje: Zalivanje reg in razpok
16.10.2019JN005778/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema KAŽIPOT
16.10.2019JN003904/2019-C01/2019, Storitve: Tiskarske storitve
24.10.2019JN005610/2019-C01/2019, Storitve: Najem Microsoftovih licenc
25.10.2019JN006079/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in svetovanje za sisteme poslovnega obveščanja
31.10.2019JN003822/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba nadaljnjih arheoloških raziskav na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
13.11.2019JN007082/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracija delovnega časa (RDČ) in kontrole pristopa (KP)
15.11.2019JN005223/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj
19.11.2019JN005739/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav
19.11.2019JN006052/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema radijskih zvez
04.12.2019JN005738/2019-C01/2019, Blago: Dobava pnevmatik
11.12.2019JN004426/2019-C01/2019, Blago: Nabava pohištva in ostale opreme 2019
17.12.2019JN008123/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje programa EuroRAP na AC in HC v RS vv letih od 2019 do leta 2023
17.12.2019JN005705/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA ELEKTRO MATERIALA
18.12.2019JN005806/2019-C01/2019, Blago: Izdelava in dobava službenih oblek
19.12.2019JN006476/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
02.01.2020JN006474/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav
06.01.2020JN004984/2019-C01/2020, Gradnje: Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik
06.01.2020JN001339/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja suhega zadrževalnika Malence
07.01.2020JN002705/2019-C01/2020, Storitve: IZVEDBA REVIZIJE GRADBENIH NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG
13.01.2020JN007376/2019-C01/2020, Storitve: Servisiranje in popravila tovornih in poltovornih vozil Renault
20.01.2020JN006328/2019-C01/2020, Gradnje: Predor Markovec - izredno dvosmerno obratovanje
20.01.2020JN007057/2019-C01/2020, Blago: DOBAVA KURIV
21.01.2020JN004489/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA SIMULATORJA ZA USPOSABLJANJE NADZORNIKOV PROMETA V REGIONALNIH NADZORNIH CENTRIH
24.01.2020JN007223/2019-C01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela
24.01.2020JN005458/2019-C01/2020, Blago: Dobava priklopnih vozil in signalizacije
03.02.2020JN007342/2019-C01/2020, Blago: Dobava vertikalne signalizacije
04.02.2020JN008921/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
10.02.2020JN007188/2019-C01/2020, Blago: Dobava prometne opreme
12.02.2020JN007516/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS d.d
13.02.2020JN008402/2019-C01/2020, Storitve: Nakup trajnih licenc ESRI programske opreme
17.02.2020JN008325/2019-C01/2020, Storitve: Sanacija linijskega požarnega javljanja v predoru Dekani in Karavanke
25.02.2020JN000294/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj (CVP), Sklop 1: VAISALA in Sklop 2: LUFFT
26.02.2020JN008088/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema nadzora in vodenje prometa SNVP
05.03.2020JN006732/2019-C01/2020, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
18.03.2020JN000534/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev inženirja na HC Razdrto Vipava
19.03.2020JN007685/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA PILOTNE STENE NA AC A1/0638 SLOVENSKE KONJICE DRAMLJE OD KM 2,445 DO KM 2,721
19.03.2020JN007330/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na območju priključka Arja vas
24.03.2020JN007739/2019-C01/2020, Storitve: Prenos lege gradbene parcele 3. in 4. etape nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana Obrežje do priključka Maline
25.03.2020JN007999/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova ACB Hušica - II. Faza
27.03.2020JN006584/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1
21.04.2020JN000324/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške strojne opreme
22.04.2020JN001438/2020-C01/2020, Storitve: IZVEDBA ENERGETSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V STAVBAH DARS
27.04.2020JN008225/2019-C01/2020, Storitve: Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
05.05.2020JN007642/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
15.05.2020JN000686/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja cest v upravljanju DARS d.d.
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
11.06.2020JN001572/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOVORNIH VOZIL
15.06.2020JN000454/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VOZIL ZA NADZOR PROMETA
15.06.2020JN000152/2020-C01/2020, Storitve: Spremljanje stanja zadrževalnih in odvodnih naprav padavinske odpadne vode na obstoječi AC mreži v RS
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
17.06.2020JN001267/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.07.2020JN000742/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
14.07.2020JN001626/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
16.07.2020JN002212/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje stabilnih gasilnih sistemov TYCO TOTAL WALTER-INERGEN, BONPET in ZARJA ELEKTRONIKA
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
10.08.2020JN003744/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Hrušica
13.08.2020JN001908/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
17.08.2020JN001675/2020-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku
03.09.2020JN002082/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE
08.09.2020JN002879/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
14.09.2020JN000571/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vključno z viaduktom Slatina; Sklop 1, Sklop 2
15.09.2020JN000927/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361
15.09.2020JN008866/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA IZGRADNJO 3.RAZVOJNE OSI JUG OD PRIKLJUČKA OSREDEK DO PRIKLJUČKA MALINE
15.09.2020JN000737/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS
15.09.2020JN004420/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
24.09.2020JN002308/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
24.09.2020JN002566/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje)-Brezovica-Vrhnika-Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika
24.09.2020JN007329/2019-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2
24.09.2020JN003107/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
01.10.2020JN002395/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
09.10.2020JN002823/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
12.10.2020JN004669/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE STABILNIH GASILNIH SISTEMOV ZARJA ELEKTRONIKA
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
15.10.2020JN002362/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letih 2020-2022
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
15.10.2020JN002847/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev nadzornih točk na AC počivališčih in nova spremenljiva prometno informativna signalizacija na AC-A3
15.10.2020JN003551/2020-C01/2020, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si