Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
25.01.2021JN006083/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava PZI za namestitev LED smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle Grosuplje - Bič
05.02.2021JN006674/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite na AC A1, odsek 0054 Logatec Unec in odsek 0056 Postojna Razdrto
12.02.2021JN006466/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite; Sklop 5: A1 odseka 0018, 0017 (LJ Dolenjska-Vič), Sklop 11: H3 odseki 0086, 0088, 0089, 0090 (LJ Šmartinska -Koseze)
10.06.2021JN000965/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje podatkov GJI za potrebe DARS d.d.
01.07.2021JN007920/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
05.08.2021JN000978/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in pri rekonstrukciji priključka Letališke ceste na A1
19.08.2021JN003643/2021-X01/2021, Storitve: Najem avtonomne mobilne varnostne nadzorne naprave
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
21.01.2021JN005996/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane
04.03.2021JN006054/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo ACB Postojna z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče
09.03.2021JN006251/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
04.05.2021JN005744/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1 vključno z zamenjavo viadukta Dolgi most VA0045 v km 0+295 in VA0046 v km 0+280
04.05.2021JN008030/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec-Ankaran
20.05.2021JN007501/2020-C01/2021, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
29.06.2021JN001138/2021-C01/2021, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Ljubljana
02.07.2021JN007841/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za obnovo objektov CP Dragotinci, CP Pesnica, CP Tepanje, CP Nanos, CP Videž in CP Krško z izpostavo Drnovo
26.07.2021JN002443/2021-C01/2021, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na AC/HC
03.09.2021JN000225/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba revizije gradbenih načrtov PZI dokumentacije za premostitvene objekte in predore na novi prometni povezavi od priključka Šentrupert na A1 ŠentiljKoper do priključka Slovenj Gradec jug
16.09.2021JN004938/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava novelacije DGD / PZI projektne dokumentacije za projekt Navezava luke Koper na AC omrežje (Srminska vpadnica)
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si