Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
11.05.2020JN000166/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava investicijske zasnove za odsek 3. razvojne osi od priključka Slovenj Gradec do vključno Dravograda z obvoznicami
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
14.05.2020JN000416/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA
14.05.2020JN000618/2020-X02/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
14.05.2020JN000442/2020-X02/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
15.05.2020JN000861/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava IzN načrta za 1. fazo dodatnih ukrepov na oporni konstrukciji OZ-05 (VA6007) na odsekih AC A1/0065 Pesnica - Dragučova in A1/0071 Dragučova - Maribor (Ptujska)
15.05.2020JN000726/2020-X01/2020, Storitve: Implementacija VNZ Sever-Jug na VMS Genetec Security center
22.05.2020JN000284/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnja radijskega sistema DMR
25.05.2020JN000738/2020-X01/2020, Storitve: Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije
25.05.2020JN000022/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
29.05.2020JN004199/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZP in PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040
09.06.2020JN001647/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE KROŽIŠČA TOMAČEVO
09.06.2020JN001253/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ABSORPCIJSKEGA SREDSTVA
12.06.2020JN000652/2020-X01/2020, Blago: Nabava biro opreme, pohištvo in ostala oprema za PK
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
30.06.2020JN002043/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
02.07.2020JN001809/2020-X01/2020, Blago: Dobava osvežilnih, varstvenih napitkov in izvirske vode
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
13.07.2020JN001993/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
14.07.2020JN002138/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za zamenjavo ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
10.08.2020JN003334/2020-X01/2020, Blago: Dobava čistil in papirne galanterije
31.08.2020JN003055/2020-X01/2020, Blago: Dobava hladne asfaltne mase
04.09.2020JN003707/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
25.09.2020JN003973/2020-X01/2020, Storitve: Čiščenje službenih oblek in osebne varovalne opreme
25.09.2020JN003488/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP, DGD in PZI za dozidavo in novogradnje objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
29.09.2020JN001738/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 Peč
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
20.10.2020JN004662/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE RADARSKEGA SISTEMA ZA DETEKCIJO PROMETA PREDORA GOLOVEC
02.11.2020JN005340/2020-X01/2020, Storitve: Preiskave posipnih materialov
10.11.2020JN004890/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija splazele brežine na AC A1/0037 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice v km 0,500
16.11.2020JN003442/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba geološko-geotehničnih raziskav in izdelava projektne dokumentacije IzN sanacije plazu pod viaduktom Ljubno-D VA1205, na AC A2/0005 Brezje-Podtabor
23.11.2020JN005595/2020-X01/2020, Gradnje: UREDITEV OZEMLJITEV IN ZUNANJIH UREDITEV ACB KOZINA
02.12.2020JN005337/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem različnih odpadnih materialov
11.12.2020JN005916/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV ERICSSON (MITEL)
11.12.2020JN004927/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava prometne študije, prometno-ekonomskega vrednotenja, gradbeno tehničnih, prostorskih in okoljskih preveritev povezanih s preveritvijo priključka Kranj sever
05.01.2021JN005379/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija PHO in BVO na A1 odsek 0640 Arja vas - Celje
15.01.2021JN005941/2020-X01/2021, Blago: Dobava PVC vreč
19.01.2021JN006040/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov
22.01.2021JN004899/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija meteorne kanalizacije na odseku AC A2/0072 in 0672 Bič-Trebnje V in prepusta Podsmreka na odseku AC A2/002 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica
25.01.2021JN006083/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava PZI za namestitev LED smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle Grosuplje - Bič
26.01.2021JN004665/2020-X01/2021, Storitve: VISOKOTLAČNO ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN DRENAŽ NA AC IN HC
05.02.2021JN006674/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite na AC A1, odsek 0054 Logatec Unec in odsek 0056 Postojna Razdrto
05.02.2021JN007203/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
12.02.2021JN007648/2020-X01/2021, Blago: Dobava rezervnih delov ter vzdrževanje senzorjev proizvajalca Sick Maihak
12.02.2021JN007778/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
12.02.2021JN006466/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite; Sklop 5: A1 odseka 0018, 0017 (LJ Dolenjska-Vič), Sklop 11: H3 odseki 0086, 0088, 0089, 0090 (LJ Šmartinska -Koseze)
22.02.2021JN006699/2020-X01/2021, Storitve: Izvedba odkupov in PP ureditev nepremičnin za gradnjo odseka 3. in 4. etape (2. del) nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
26.02.2021JN007927/2020-X01/2021, Storitve: Servisiranje visokotlačnih čistilcev
01.03.2021JN006412/2020-X01/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme za zaščito glave in rok
02.03.2021JN004196/2020-X01/2021, Storitve: Razvojni projekt digitalizacije spremljanja stanja premostitvenih objektov na AC in HC v RS
08.03.2021JN004354/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj aplikacije za digitalno podpisovanje dokumentov
09.03.2021JN007098/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
09.03.2021JN007748/2020-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV NEC (PHILIPS)
12.03.2021JN000065/2021-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALNIH TABEL KRIŽ PUŠČICA ZA ZAPIRANJE PROMETNIH PASOV
19.03.2021JN006692/2020-X01/2021, Storitve: Dimnikarske storitve v poslovnem sistemu DARS d.d.
23.03.2021JN000297/2021-X01/2021, Storitve: Zavarovanje odgovornosti poslovodstva in članov nadzornega sveta DARS d. d.
08.04.2021JN007921/2020-X01/2021, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih voda
11.05.2021JN001187/2021-X01/2021, Storitve: Servisiranje UPS naprav
25.05.2021JN000897/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA PESKA IN BETONA
10.06.2021JN000965/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje podatkov GJI za potrebe DARS d.d.
16.06.2021JN002224/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje skenerjev in podpora za programsko opremo mScan
01.07.2021JN001319/2021-X01/2021, Storitve: SERVISIRANJE IN POPRAVILO ROČNEGA ORODJA
01.07.2021JN007920/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
23.07.2021JN003069/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA ADITIVA ZA DIZEL GORIVO IN KURILNO OLJE
05.08.2021JN000978/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in pri rekonstrukciji priključka Letališke ceste na A1
19.08.2021JN003643/2021-X01/2021, Storitve: Najem avtonomne mobilne varnostne nadzorne naprave
19.08.2021JN002625/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje naprav za nadzor prometa
02.09.2021JN003161/2021-X01/2021, Gradnje: Dobava sistema za avtomatsko soljenje
21.09.2021JN003561/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI in Izvlečka iz PZI-ja »Optimizacija požarnega algoritma delovanja mehanskega prezračevanja v predoru Šentvid«
06.10.2021JN004050/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava PVO za izgradnjo nove prometne povezave od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug (1. odsek, 3.r.o. sever) in Strokovne podlage za oceno vpliva posega v vodna in priobalna zemljišča
06.10.2021JN003396/2021-X01/2021, Storitve: Projektiranje digitalnega video nadzora na DARS objektih
21.10.2021JN005357/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA MERILCEV SLANOSTI
22.10.2021JN003245/2021-X01/2021, Storitve: Projektiranje gradbeno instalacijskih del za izvedbo digitalnega video nadzora na AC v RS - "IPK4"
22.10.2021JN004139/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba arheoloških izkopavanj na arheološkem najdišču Podgorje Arheološko območje Ob Suhadolnici (EŠD 29690) na državni cesti od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug sklop 2
29.10.2021JN005765/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje CVIS in MDSS
04.11.2021JN004430/2021-X01/2021, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč
09.11.2021JN005663/2021-X01/2021, Storitve: Nabava programa za upravljanje ter spremljanje hitrosti na sistemu prikazovalnikov hitrosti in podatkovno povezavo s sistemom Kažipot
18.11.2021JN004997/2021-X01/2021, Storitve: Razvoj in vzdrževanje sistema JANIS (informacijski sistem javnega naročanja)
26.11.2021JN005112/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0026/0626 Kronovo-Dobruška vas, 0027/0627 Dobruška vas-Drnovo in 0416 priključka Dobruška vas
26.11.2021JN004951/2021-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite: Sklop 1; Sklop 2
30.11.2021JN005924/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj (CV) Vaisala, Lufft in Boschung Mecatronic AG
09.12.2021JN006667/2021-X01/2021, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
14.12.2021JN006433/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
27.12.2021JN006775/2021-X01/2021, Blago: Vzdrževanje DARS EIS
28.12.2021JN006895/2021-X01/2021, Storitve: SERVISIRANJE IN DOBAVA REZERVNIH DELOV ZA VILIČARJE PROIZVAJALCEV MAST EXPLORER IN OM
28.12.2021JN006540/2021-X01/2021, Storitve: Izdelava IzN za preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2 0003/0603 Lipce-Lesce, 0004/0604 Lesce-Brezje, 0005/0605 Brezje-Podtabor ter priključkih 0103 Lesce, 0170 Radovljica, 0104 Brezje
13.01.2022JN007262/2021-X01/2022, Blago: Nakup hitrih antigenskih testov za ugotavljanje okužbe s SARS Cov-2
24.01.2022JN006908/2021-X01/2022, Gradnje: VZDRŽEVANJE BETONSKIH POVRŠIN AC OBJEKTOV
24.01.2022JN006982/2021-X01/2022, Storitve: POPRAVILO IN IZDELAVA HIDRAVLIČNIH IN PNEVMATSKIH KOMPONENT
26.01.2022JN007203/2021-X01/2022, Storitve: Izvajanje zimske službe 2021/2022
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
27.04.2020JN008225/2019-C01/2020, Storitve: Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
05.05.2020JN007642/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
15.05.2020JN000686/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja cest v upravljanju DARS d.d.
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
11.06.2020JN001572/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOVORNIH VOZIL
15.06.2020JN000454/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VOZIL ZA NADZOR PROMETA
15.06.2020JN000152/2020-C01/2020, Storitve: Spremljanje stanja zadrževalnih in odvodnih naprav padavinske odpadne vode na obstoječi AC mreži v RS
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
17.06.2020JN001267/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.07.2020JN000742/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
14.07.2020JN001626/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
16.07.2020JN002212/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje stabilnih gasilnih sistemov TYCO TOTAL WALTER-INERGEN, BONPET in ZARJA ELEKTRONIKA
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
10.08.2020JN003744/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Hrušica
13.08.2020JN001908/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
17.08.2020JN001675/2020-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku
03.09.2020JN002082/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE
08.09.2020JN002879/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
14.09.2020JN000571/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vključno z viaduktom Slatina; Sklop 1, Sklop 2
15.09.2020JN000927/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361
15.09.2020JN008866/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA IZGRADNJO 3.RAZVOJNE OSI JUG OD PRIKLJUČKA OSREDEK DO PRIKLJUČKA MALINE
15.09.2020JN000737/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS
15.09.2020JN004420/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
24.09.2020JN002308/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
24.09.2020JN002566/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje)-Brezovica-Vrhnika-Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika
24.09.2020JN007329/2019-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2
24.09.2020JN003107/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
01.10.2020JN002395/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
09.10.2020JN002823/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
12.10.2020JN004669/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE STABILNIH GASILNIH SISTEMOV ZARJA ELEKTRONIKA
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
15.10.2020JN002362/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letih 2020-2022
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
15.10.2020JN002847/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev nadzornih točk na AC počivališčih in nova spremenljiva prometno informativna signalizacija na AC-A3
15.10.2020JN003551/2020-C01/2020, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
05.11.2020JN006123/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju OMV
09.11.2020JN004584/2020-C01/2020, Storitve: Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Zima - sever
12.11.2020JN004238/2020-C01/2020, Storitve: ČIŠČENJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV IN OBJEKTOV LOVILCEV OLJ
12.11.2020JN002992/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug
16.11.2020JN003669/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo delov odsekov na AC A2 0022 in 0622 Grosuplje-Ivančna G., 0410 priključek Ivančna G., 0023 in 0623 Ivančna G.-Bič, 0411 priključek Bič ter 0072 in 0672 Bič-Trebnje V
19.11.2020JN003118/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje instalacij
20.11.2020JN005913/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
24.11.2020JN003668/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0036 in 0636 Fram - Slovenska Bistrica od km 0+500 do km 9+500 in 0461 priključek Slovenska Bistrica - sever od km 0+000 do km 1+155
26.11.2020JN000964/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
26.11.2020JN005845/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju PETROL
26.11.2020JN005846/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju MOL
04.12.2020JN005107/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava državnih načrtov za operativno vodenje avtocestnega prometa (TMP)
10.12.2020JN005106/2020-C01/2020, Storitve: Pregledi ter popravilo aparatov za točenje goriva, dodatka ADBLUE ter sistema za spremljanje točenja goriva
15.12.2020JN002383/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava dilatacij na premostitvenih objektih: VA0103, VA0729, VA0730, VA0341, VA0368, VA0804, VA0805 in VA0284
15.12.2020JN003670/2020-C01/2020, Storitve: Recenzija projektne dokumentacije za investicije na obstoječih AC in HC v upravljanju DARS d.d.
15.12.2020JN005607/2020-C01/2020, Storitve: Strokovno tehnične storitve pri gradnji in obnovah AC in HC v Republiki Sloveniji
17.12.2020JN004562/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
22.12.2020JN006760/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
23.12.2020JN005436/2020-C01/2020, Blago: Dobava električne energije z deležem iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom
15.01.2021JN007569/2020-C01/2021, Storitve: Mesečna naročnina na storitev SLEDAT
19.01.2021JN006651/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje visokonapetostnih naprav in nizkonapetostnih priključkov
19.01.2021JN005614/2020-C01/2021, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.01.2021JN005996/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane
05.02.2021JN005388/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predori Močna, Malečnik, Vodole, Cenkova
08.02.2021JN005437/2020-C01/2021, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
09.02.2021JN004627/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na AC A1 - sklop 2
04.03.2021JN006586/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev jarka za odvodnjavanje na področju ACB Kozina
04.03.2021JN006320/2020-C01/2021, Storitve: TEHTANJE TOVORNIH VOZIL V PROSTEM PROMETNEM TOKU IN VPLIV PROMETNIH OBREMENITEV NA NAPREDOVANJE POŠKODB NA VOZIŠČIH
04.03.2021JN006054/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo ACB Postojna z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče
04.03.2021JN006654/2020-C01/2021, Storitve: Izvajanje zimske službe
05.03.2021JN005886/2020-C01/2021, Gradnje: Celovita obnova objektov CP Hrušica
09.03.2021JN006251/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
11.03.2021JN006158/2020-C01/2021, Storitve: Obsekavanje rastlinja na težko dostopnih terenih varovalnega območja AC
16.03.2021JN006030/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
18.03.2021JN000042/2021-C01/2021, Gradnje: REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE DILATACIJSKIH NAPRAV IN LEŽIŠČ PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
01.04.2021JN007159/2020-C01/2021, Blago: Nakup specialnih vozil cestninskega nadzora
20.04.2021JN003551/2020-C03/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
22.04.2021JN005299/2020-C01/2021, Blago: NAKUP IN DOBAVA GORIVA
03.05.2021JN006384/2020-C01/2021, Blago: Nabava pisarniškega pohištva, aparatov, biro opreme in ostale
04.05.2021JN005744/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1 vključno z zamenjavo viadukta Dolgi most VA0045 v km 0+295 in VA0046 v km 0+280
04.05.2021JN008030/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec-Ankaran
07.05.2021JN000281/2021-C01/2021, Storitve: Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Dolinsko - jug in na kontrolni točki Dolinsko - sever
11.05.2021JN000411/2021-C01/2021, Blago: Dobava dizelskega goriva v interne črpalke naročnika
20.05.2021JN007501/2020-C01/2021, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
27.05.2021JN000700/2021-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE SILOSOV IN MEŠALNIH NAPRAV
27.05.2021JN001923/2021-C01/2021, Storitve: Najem celovite storitve tiskalniškega sistema
27.05.2021JN001263/2021-C01/2021, Gradnje: Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
03.06.2021JN002498/2021-C01/2021, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
03.06.2021JN005518/2020-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta
04.06.2021JN000956/2021-C01/2021, Blago: DROBNI MATERIAL
14.06.2021JN001198/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predorih in pokritih vkopih (Sklop 1 in Sklop 2)
24.06.2021JN006646/2020-C01/2021, Storitve: OBNOVA VOZIL IN OPREME
28.06.2021JN003108/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba čezmejnega testiranja interoperabilnosti C-ITS storitev v sklopu evropskega projekta C-ROADS
29.06.2021JN001138/2021-C01/2021, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Ljubljana
02.07.2021JN007841/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za obnovo objektov CP Dragotinci, CP Pesnica, CP Tepanje, CP Nanos, CP Videž in CP Krško z izpostavo Drnovo
06.07.2021JN002259/2021-C01/2021, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
12.07.2021JN001125/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA LETNE MEHANIZACIJE IN OPREME
26.07.2021JN002443/2021-C01/2021, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na AC/HC
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
27.07.2021JN001160/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove poslovne stavbe DARS
05.08.2021JN000488/2021-C01/2021, Gradnje: Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
05.08.2021JN000983/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija upravne stavbe nekdanje CP Log z vzpostavitvijo RCCN
09.08.2021JN002076/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 Kastelec in 0161 Črni Kal
09.08.2021JN002077/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0629 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
09.08.2021JN001806/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev in preventivna zaščita voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
09.08.2021JN002578/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
20.08.2021JN004457/2021-C01/2021, Storitve: Aplikativno podporo za zagotavljanje celovitega spremljanja najemnih pogodb in izračunavanja obveznosti iz najema v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in z MSRP 16
23.08.2021JN003266/2021-C01/2021, Storitve: Servisiranje tovornih in kombiniranih vozil
26.08.2021JN002668/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih mnenj, preveritev nosilnosti objektov, kontrola gabaritov in osnih pritiskov pri izvajanju izrednih prevozov
01.09.2021JN000222/2021-C01/2021, Gradnje: Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec - priključek Trebnje zahod
03.09.2021JN000225/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba revizije gradbenih načrtov PZI dokumentacije za premostitvene objekte in predore na novi prometni povezavi od priključka Šentrupert na A1 ŠentiljKoper do priključka Slovenj Gradec jug
06.09.2021JN001979/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA POSIPNIH MATERIALOV
06.09.2021JN003255/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
09.09.2021JN001918/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Leskovškove ceste na hitro cesto H3
16.09.2021JN003189/2021-C01/2021, Blago: Drobni material - cevi, nosilci in profili
16.09.2021JN004938/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava novelacije DGD / PZI projektne dokumentacije za projekt Navezava luke Koper na AC omrežje (Srminska vpadnica)
20.09.2021JN003494/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve in delovanja sistema e-Vinjeta
23.09.2021JN002954/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na AC A1 0055 in 0655 Unec - Postojna, A1 0056 in 0656 Postojna - Razdrto ter 0153 priključka Postojna
23.09.2021JN002636/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava okoljskega poročila in študije variant / predinvesticijske zasnove za državno cesto Podgora-Letuš / povezava na severni del tretje razvojne osi
27.09.2021JN005668/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema za spremljanje in analizo stanja ostale avtocestne infrastrukture
27.09.2021JN004188/2021-C01/2021, Storitve: SERVISIRANJE IN DOBAVA REZERVNIH DELOV ZA MULČERJE, VILIČARJE IN MOTORNE ŽAGE
28.09.2021JN005063/2021-C01/2021, Storitve: Dopolnitev PZI dokumentacije in izvlečka PZI (PZR) za potrebe razpisa dodatnih naravovarstvenih ukrepov ter preveritev poplavne varnosti ceste za glavno cesto Hajdina Ormož, odsek Gorišnica - Ormož
11.10.2021JN002911/2021-C01/2021, Gradnje: Vzpostavitev nadzorne točke Hrušica na odseku 0001 - Meja A (predor) - Hrušica od km 3.900 do km 4.700
11.10.2021JN004293/2021-C01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE USMERJEVALNIKOV IN MREŽNIH STIKAL
11.10.2021JN003471/2021-C01/2021, Storitve: LETNI PREGLED IN SERVISIRANJE PLINSKIH IN OLJNIH GRELNIH NAPRAV TER SERVISIRANJE TOPLOTNIH ČRPALK
14.10.2021JN003656/2021-C01/2021, Storitve: Optimizacija požarnih algoritmov delovanja mehanskega prezračevanja v predoru Dekani
14.10.2021JN002495/2021-C01/2021, Blago: Izvedba zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro
21.10.2021JN004646/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi, sever; sklop F - Jenina
25.10.2021JN004385/2021-C01/2021, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Maribor in ACB Murska Sobota
26.10.2021JN003256/2021-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje sistema za obračun prejemkov iz delovnega razmerja in izven delovnega razmerja
26.10.2021JN003039/2021-C01/2021, Blago: Sistem kratkoročne in dolgoročne napovedi prometa s pomočjo algoritmov umetne inteligence
28.10.2021JN002354/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0043/0643 Vransko - Trojane, 0067/0667 Trojane - Blagovica, priključka 0105 Trojane ter za gradbeno obnovo predorov Ločica in Jasovnik
28.10.2021JN004857/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava študije izvedbe projekta in predinvesticijske zasnove za gradnjo 2. odseka 3. razvojne osi jug, od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj - jug
09.11.2021JN006500/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora IS Kažipot s C-ITS funkcionalnostmi
16.11.2021JN004841/2021-C01/2021, Blago: Vzpostavitev sistema DMS, migracija podatkov in novi moduli
26.11.2021JN006027/2021-C01/2021, Storitve: SERVISIRANJE ZIMSKE IN LETNE MEHANIZACIJE
26.11.2021JN005988/2021-C01/2021, Storitve: Celovita izvedba marketinško-komunikacijskih aktivnosti pri prehodu na e-vinjeto
06.12.2021JN004762/2021-C01/2021, Blago: DOBAVA PRIKLOPNIH VOZIL IN OPREME ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI
09.12.2021JN004569/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1 0039 in 0639 Dramlje-Celje,0138 priključek Celje Center, 0040 in 0640 Celje-Arja vas, 0191 priključek Celje Zahod in Most čez Hudinjo
17.12.2021JN006633/2021-C01/2021, Storitve: Prevzem različnih odpadnih materialov
21.12.2021JN001031/2021-C01/2021, Gradnje: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema
29.12.2021JN008192/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava elaborata preverbe prostorskih možnosti in projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za dela "Ureditev platoja Arja vas"
30.12.2021JN006694/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnja sistema Genetec
30.12.2021JN005877/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje video nadzornega sistema in avtomatske detekcije prometa v predorih in PV
06.01.2022JN006177/2021-C01/2022, Storitve: Servisiranje osebnih, kombiniranih in gospodarskih vozil Renault in Volkswagen
10.01.2022JN004605/2021-C01/2022, Gradnje: Obnova protihrupnih ograj na AC A1 0644 Blagovica-Krtina, HC H4 0776 Ajdovščina-Selo, ter 0778 Selo-Vogrsko, HC H2 0032 Pesnica-Maribor in AC A2 0602 Hrušica-Lipce
10.01.2022JN004977/2021-C01/2022, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
13.01.2022JN008057/2021-C01/2022, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v obdobju delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku - DarsGo
20.01.2022JN005474/2021-C01/2022, Blago: Dobava zemeljskega plina v obdobju 2022-2025
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si