Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.02.2021JN007203/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
12.02.2021JN007778/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
08.03.2021JN004354/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj aplikacije za digitalno podpisovanje dokumentov
16.06.2021JN002224/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje skenerjev in podpora za programsko opremo mScan
29.10.2021JN005765/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje CVIS in MDSS
09.11.2021JN005663/2021-X01/2021, Storitve: Nabava programa za upravljanje ter spremljanje hitrosti na sistemu prikazovalnikov hitrosti in podatkovno povezavo s sistemom Kažipot
18.11.2021JN004997/2021-X01/2021, Storitve: Razvoj in vzdrževanje sistema JANIS (informacijski sistem javnega naročanja)
14.12.2021JN006433/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
20.11.2020JN005913/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
15.01.2021JN007569/2020-C01/2021, Storitve: Mesečna naročnina na storitev SLEDAT
27.05.2021JN001923/2021-C01/2021, Storitve: Najem celovite storitve tiskalniškega sistema
03.06.2021JN002498/2021-C01/2021, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
28.06.2021JN003108/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba čezmejnega testiranja interoperabilnosti C-ITS storitev v sklopu evropskega projekta C-ROADS
06.07.2021JN002259/2021-C01/2021, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
20.08.2021JN004457/2021-C01/2021, Storitve: Aplikativno podporo za zagotavljanje celovitega spremljanja najemnih pogodb in izračunavanja obveznosti iz najema v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in z MSRP 16
20.09.2021JN003494/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve in delovanja sistema e-Vinjeta
27.09.2021JN005668/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema za spremljanje in analizo stanja ostale avtocestne infrastrukture
14.10.2021JN003656/2021-C01/2021, Storitve: Optimizacija požarnih algoritmov delovanja mehanskega prezračevanja v predoru Dekani
26.10.2021JN003256/2021-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje sistema za obračun prejemkov iz delovnega razmerja in izven delovnega razmerja
09.11.2021JN006500/2021-C01/2021, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora IS Kažipot s C-ITS funkcionalnostmi
13.01.2022JN008057/2021-C01/2022, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v obdobju delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku - DarsGo
28.01.2022JN007628/2021-C01/2022, Storitve: Najem prekrškovne aplikacije kot podpore nadzoru pri sistemu elektronske vinjete in prekrškovnih postopkov cestninskega nadzora
14.02.2022JN008304/2021-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in svetovanje za sisteme poslovnega obveščanja
04.04.2022JN000412/2022-C01/2022, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov za registracijo delovnega časa in kontrole pristopa
25.04.2022JN001740/2022-C01/2022, Storitve: Upravljanje in nadgradnja informacijskega sistema za avtomatske števce prometa - QLTCnet
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si