Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
02.09.2021JN003161/2021-X01/2021, Gradnje: Dobava sistema za avtomatsko soljenje
22.10.2021JN004139/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba arheoloških izkopavanj na arheološkem najdišču Podgorje Arheološko območje Ob Suhadolnici (EŠD 29690) na državni cesti od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug sklop 2
04.11.2021JN004430/2021-X01/2021, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč
24.01.2022JN006908/2021-X01/2022, Gradnje: VZDRŽEVANJE BETONSKIH POVRŠIN AC OBJEKTOV
21.02.2022JN006284/2021-X01/2022, Gradnje: Predhodne arheološke raziskave (intenzivni arheološki pregled) na arheoloških najdiščih na novi prometni povezavi med avtocesto A2 LjubljanaObrežje do priključka Maline, 3. in 4. etapa
17.03.2022JN008444/2021-X01/2022, Gradnje: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Dane in CP Drnovo ter izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane
28.03.2022JN007448/2021-X01/2022, Gradnje: Semaforizacija križišč na priključku A5, št.:0172 priključek Sv. Trojica; regionalna cesta R2-433/1287 in R1-229/1286
16.05.2022JN000089/2022-X01/2022, Gradnje: Preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet na CUT Gruškovje ob AC Draženci - MMP Gruškovje
17.05.2022JN007321/2021-X01/2022, Gradnje: Projektiranje in izvedba del za odstranitev objektov ob AC in HC
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
27.07.2021JN001160/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove poslovne stavbe DARS
05.08.2021JN000488/2021-C01/2021, Gradnje: Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
05.08.2021JN000983/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija upravne stavbe nekdanje CP Log z vzpostavitvijo RCCN
09.08.2021JN002076/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 Kastelec in 0161 Črni Kal
09.08.2021JN002077/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0629 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
09.08.2021JN001806/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev in preventivna zaščita voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
01.09.2021JN000222/2021-C01/2021, Gradnje: Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec - priključek Trebnje zahod
09.09.2021JN001918/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Leskovškove ceste na hitro cesto H3
11.10.2021JN002911/2021-C01/2021, Gradnje: Vzpostavitev nadzorne točke Hrušica na odseku 0001 - Meja A (predor) - Hrušica od km 3.900 do km 4.700
21.12.2021JN001031/2021-C01/2021, Gradnje: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema
10.01.2022JN004605/2021-C01/2022, Gradnje: Obnova protihrupnih ograj na AC A1 0644 Blagovica-Krtina, HC H4 0776 Ajdovščina-Selo, ter 0778 Selo-Vogrsko, HC H2 0032 Pesnica-Maribor in AC A2 0602 Hrušica-Lipce
14.04.2022JN006262/2021-C01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS: Sklop 1: ŠTAJERSKI in POMURSKI KRAK; Sklop 2: GORENJSKI KRAK; Sklop 3: PRIMORSKI KRAK
03.05.2022JN007556/2021-C01/2022, Gradnje: Dozidava in novogradnja objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si