Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
23.11.2020JN005595/2020-X01/2020, Gradnje: UREDITEV OZEMLJITEV IN ZUNANJIH UREDITEV ACB KOZINA
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
15.06.2016JN001146/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev kažipotne signalizacije na območju razcepa Nanos
05.08.2016JN004421/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU AC BAZE POSTOJNA IN KOZINA
28.12.2017JN006545/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava - Ajdovščina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovščina – Selo od km 0,000 do km 5,096
18.10.2018JN001571/2018-C01/2018, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
26.06.2019JN008174/2018-C01/2019, Gradnje: RUŠITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKIH POSTAJ VKLJUČNO S PLATOJEM TER SANACIJA VOZ. KONSTRUKCIJE NA PRIKLJUČKIH BLAGOVICA, LUKOVICA, KRTINA, SENOŽEČE, DIVAČA, ŠENTILJ, KOZINA; SKLOP 4, SKLOP 5 IN SKLOP 6
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
09.08.2021JN002076/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 Kastelec in 0161 Črni Kal
09.08.2021JN001806/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev in preventivna zaščita voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
28.01.2014JN10922014/2014, Gradnje: Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
23.05.2013JN61892013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
11.11.2013JN143182013/2013, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
05.05.2014JN51672014/2014, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
10.06.2014JN64572014/2014, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
04.09.2014JN89762014/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
16.03.2015JN16622015/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
21.04.2015JN24792015/2015, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije
22.04.2015JN25062015/2015, Gradnje: Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov)
06.07.2015JN44742015/2015, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
09.09.2015JN62142015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si