Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
31.08.2018JN000851/2018-X01/2018, Gradnje: PREUREDITEV OTOKA MED IZVOZOM IN UVOZOM NA AC NA PRIKLJUČKIH: SKLOP 1: DOMŽALE (A1) in SKLOP 2: DOBRUŠKA VAS (A2)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
15.06.2016JN002681/2016-C01/2016, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
05.10.2016JN002075/2016-C01/2016, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2016-2019
28.12.2017JN007488/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0027/0627 Dobruška vas - Drnovo - od km 1,600 do km 8,730
25.09.2018JN003669/2018-C01/2018, Gradnje: PREPLASTITEV VOZ. KON. ODSEKA AC A2/0027 IN 0627 DOBRUŠKA VASDRNOVO OD KM 8,730 DO 13,654, 0418 PRIKLJUČEK DRNOVO OD KM 0,000 DO 2,844 TER ODSEKA A2/0028 IN 0628 DRNOVOBREŽICE OD KM 0,000 DO 2,700
18.10.2018JN001571/2018-C01/2018, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
17.03.2015NMV13952015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
09.05.2013JN53782013/2013, Gradnje: Gradbena dela na cestah
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
28.03.2013JN35412013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
10.05.2013JN54902013/2013, Gradnje: Rekonstrukcijska dela
27.05.2013JN63252013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
27.05.2013JN63472013/2013, Gradnje: Gradbena dela
07.06.2013JN69842013/2013, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
03.07.2013JN81802013/2013, Gradnje: Dela na inženirskih in visokih gradnjah
19.11.2013JN146882013/2013, Gradnje: Gradbena dela
03.06.2014JN62312014/2014, Gradnje: Dela na inženirskih in visokih gradnjah
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si