Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
08.07.2016JN003530/2016-C01/2016, Gradnje: ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE
08.08.2016JN004480/2016-C01/2016, Gradnje: Preplastitev vozišča na AC A2 odseki 0008 in 0009 (Kranj V–Brnik–Vodice); 0608 in 0607 (Brnik–Kranj V–Kranj Z) in 0107 (Priključek Kranj V)
13.03.2017JN005399/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE LJUBLJANA, HRUŠICA IN NOVO MESTO V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN005737/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST NA OBMOČJU PE AC BAZE VRANSKO V LETU 2016 IN 2017
04.09.2017JN005244/2017-C01/2017, Gradnje: OVK na AC A2 0002 Hrušica Lipce od km 0,150 do km 4,850, sanacija viadukta Podmežakla 1D in 2D, Sanacija izvedenih ukrepov zavarovanja AC Hrušica – Lipce pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi
05.06.2018JN009659/2017-C01/2018, Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA POSAMEZNIH OBJEKTOV V ACB HRUŠICA IN NADSTREŠNICE V IZPOSTAVI PODTABOR
27.08.2018JN009737/2017-C01/2018, Blago: DOBAVA POSIPNIH MATERIALOV
12.10.2018JN003275/2018-C01/2018, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKU AC A2/0602 HRUŠICA LIPCE OD KM 0,130 DO KM 4,910
18.10.2018JN001571/2018-C01/2018, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko
14.02.2019JN005277/2018-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
19.10.2015NMV66592015/2015, Gradnje: Sanacijska dela
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.04.2013JN42942013/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
20.01.2015JN3622015/2015, Gradnje: Gradbena dela na nadvozu
19.08.2015JN56542015/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si