Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.09.2017JN005917/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE IN PODLAG ZA PROJEKTNO IN IVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO NOVE CESTNE POVEZAVE PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA-ORMOŽ
21.04.2020JN000414/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava študije ureditve odtoka vode iz območja med galerijo Šentvid in reko Savo
11.12.2020JN004927/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava prometne študije, prometno-ekonomskega vrednotenja, gradbeno tehničnih, prostorskih in okoljskih preveritev povezanih s preveritvijo priključka Kranj sever
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
28.12.2017JN008102/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica
17.05.2018JN009095/2017-C01/2018, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE POSODOBITVE CESTNIH POVEZAV NA ODSEKIH SLOVENJ GRADEC – DRAVOGRAD IN OTIŠKI VRH - HOLMEC
23.05.2018JN008054/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za traso in objekte na glavni cesti Hajdina – Ormož, odsek Gorišnica – Ormož; Sklop 1 in Sklop 2
25.09.2018JN003912/2018-C01/2018, Storitve: IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA REKONSTRUKCIJO CESTNEGA TELESA IN OBJEKTOV NA DELIH ODSEKOV AC KRTINA-DOMŽALE - ŠENTJAKOB -LJ (ZADOBROVA) IN PRIKLJUČKIH DOMŽALE, LJ ŠENTJAKOB IN LJ SNEBERJE
09.10.2018JN003373/2018-C01/2018, Storitve: IZDELAVA IDZ ZA REKONSTRUKCIJO CESTNEGA TELESA IN OBJEKTOV NA DELIH ODSEKOV AC LJ (KOZARJE)-BREZOVICA -VRHNIKA LOGATEC IN PRIKLJUČKIH BREZOVICA TER VRHNIKA
26.06.2019JN000153/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
24.11.2020JN003668/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0036 in 0636 Fram - Slovenska Bistrica od km 0+500 do km 9+500 in 0461 priključek Slovenska Bistrica - sever od km 0+000 do km 1+155
04.05.2021JN005744/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1 vključno z zamenjavo viadukta Dolgi most VA0045 v km 0+295 in VA0046 v km 0+280
28.09.2021JN005063/2021-C01/2021, Storitve: Dopolnitev PZI dokumentacije in izvlečka PZI (PZR) za potrebe razpisa dodatnih naravovarstvenih ukrepov ter preveritev poplavne varnosti ceste za glavno cesto Hajdina Ormož, odsek Gorišnica - Ormož
03.06.2022JN000053/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava idejnih zasnov ureditve varnih in varovanih parkirišč (VVP) na lokacijah počivališč Lom, Barje, Maribor in na površini na priključku Razdrto
28.06.2022JN000749/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava IDZ in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste po dolini potoka Velunja
12.09.2022JN002277/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje
05.12.2022JN007287/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo AC priključka Dragomer po pogodbi DARS št. 674/2015
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
16.03.2015NMV13802015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
15.04.2015NMV20412015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
07.09.2015JN61442015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si