Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
25.08.2022JN001275/2022-C01/2022, Gradnje: Izvedba dodat. ukrepov 1. faze na oporni konstr. OZ-05 (VA6007) na AC A1/0065 Pesnica-Dragučova v km 2,266 do km 2,569 in AC A1/0071 Dragučova-MB (Ptujska) v km 0,000 do km 0,361; Sklop1, 2
20.09.2022JN000971/2022-C01/2022, Gradnje: Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2022 in 2023; Sklop 1, Sklop 2
11.10.2022JN004341/2022-C01/2022, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A1 Meja A- Šentilj -Dragučova, A1 Dragučova-MB (Ptujska), A5 Dragučova-Lenart in razcep Dragučova
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si